Hanne Nabintu Herland

89

Sensur i Norge

Publisert: 9. okt 2010

I dagens Dagbladet gir gir et dobbeltside intervju om foredraget hos Bistandsnemda som etter press ble sensurert av personer som ikke ønsker et kritisk blikk på den rådende marxistisk-sosialistiske historieforståelsen i Norge. Jeg påpeker i intervjuet at at jeg tror både Bistandsnemda og jeg ble utsatt for et hetsende spill fra udemokratiske maktsirkler i Norge som motarbeider mangfold. Link til foredraget: http://www.vimeo.com/15601506

Foranledningen var som følger. Bistandsnemdas har i det siste påbegynt en foredragsserie i forsøket på å belyse ulike sider ved en utfordring som det norske bistandsarbeidet har i utlandet: Nordmenns manglende respekt for og kunnskap om hvor viktig det religiøse aspektet er for mennesker de fleste land i verden. Tanken var å belyse hvorfor det er blitt slik, og høyne nordmenns forståelse for religiøse spørsmåls betydning i bistandsland. De har invitert en rekke foredragsholdere, som hver for seg på ingen måte representerer Nemdas offisielle linje. Dette ble gjort klinkende klart på Bistandsnemdas forside. Mitt foredrag var kun et bidrag i den pågående debatten. Nettopp derfor er presset mot Nemda for å slette akkurat mitt foredrag der jeg kritiserte marsismen og sosialismen for dens innbitte motstand mot tradisjonelle verdier, både intolerant og udemokratisk. 

Forøvrig er jeg svært fornøyd med norsk presse som oppfører seg saklig og presseetesk godt i de aller fleste tilfeller.

Utfordringen ligger tidvis i sosiale medier som ikke er underlagt norsk presseetikk. Dermed får usiviliserte mennesker som ikke eier folkeskikk lov til å uttale seg på de groveste personsjikanerende måtene, bare fordi de er uenige i politiske eller ideologiske standpunkter. 
Det er forståelig hvorfor det har utviklet seg slik. I en årrekke har vi nedtonet tradisjonelle verdier og dermed mistet fokus på alminnelig FOLKESKIKK, med det resultat at mange vokser opp helt uten retningslinjer for hvordan man håndterer sterk uenighet. Man tror at personangrep er et rasjonelt motargument ved politisk eller ideologisk uenighet. Men å angripe en meningsmotstanders vekt eller høyde eller hårfarge er intet rasjonelt argument i en samfunnsdebatt.

Jeg har de siste dagene blitt kontaktet av en rekke journalister som lurer på hvordan det er for meg å bli utsatt for denne typen sjikane. Og jeg svarer: Det går helt fint! Jeg er klar over hvilket dannelsesløst samfunn jeg lever i. Jeg har vokst opp i et militærdiktatur i Afrika med maskinpistoler og våpen i gatene, og har en tykk panne. Så alle må føle seg hjertelig fri til å bare bombe i vei.  

Men det som er beklagelig er at mange andre dyktige intellektuelle ikke våger å stå frem med sine rasjonelle, saklige poeng av frykt for å bli utsatt for folkemobbens barbariske mobbing. Mange er langt mer kompetente og kompetansefylte enn meg, og kunne bidratt vakkert i den norske debatten. Men de tør ikke.

Det er beklagelig at vårt demokrati er i ferd med å utvikle seg til det 1800 talls filosofen Alex de Tocqueville fryktet: et mobbens tyranni. Et Sirkus i Rom. Han påpekte at faren ved folkestyre var at folket ble tyrannene som skaper et meningstyranni der dissens ikke ble tolerert og annerledestenkende ble massakrert. Nå sist kom dette meningstyranniet til uttrykk i sensuren av foredraget mitt hos Bistandsnemda.
Rasjonelle argumenter bør møtes med andre krasse rasjonelle motargumenter, og slik kan vi få en nyansert debatt. For sterk uenighet er sunt! Ofte er det derimot den tapende part i en debatt, som tyr til personangrep. Man har gått tom for gode argumenter. 

Kommentar #1

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Ja det er vel bedre

Publisert over 10 år siden

Om man pakker inn kritikken, sarkasmen og nedlatenheten ovenfor annerledestenkende som difuse grupper, slik jeg på mange måter føler du gjør det Hanne N. H., enn når noen setter navn og personifiserer individet. Eller gjør det egentlig det?

Såvidt selvhevdende du er er det vel ikke rart at mange ikke helt klarer å takle din fremgangsmåte. Det blir liksom litt for mye av alt i en refsende og moraliserende tone hvor du alt har definert hva som er riktig og galt samtidig som du hever offerrolleflagget høyt som beskyttelse mot all kritikk. Du debatterer jo heller ikke i stor grad med andre enn deg selv noe man lett kan se på antall innlegg og kommentarer du har her på VD.

Nå akter jeg ikke å lide meg gjennom foredraget ditt men får ta til takke med en liten gjengivelse som står i dagbladet artikkelen

"I foredraget kommer Herland med flere kraftig uttalelser. Blant annet hevder hun at «humanetikere (...) er sykelig opptatt av toleranse, men de vet ikke engang hva toleranse er» og langer ut mot både Arbeiderpartiet og den politiske eliten i Norge. Hun mener marxismen har skylda for det hun hevder er lav toleranse for religion i Norge."

Jeg hadde vel blit en smule oppgitt om jeg hadde vært humanetiker eller del av de andre gruppene du henviser til om jeg hadde visst at du ikke kjente meg og mine standpunkter men bare benyttet deg av oss som gruppe fordi det gir en noen små stikk i et foredrag.

Det er nå ikke slik at vi som ikke holder oss med guder søker å frata dere som har guder deres tro. Men vi har vel lov til å si at dette er ikke noe for meg så jeg ønsker faktisk ikke å høre om det. Ja jeg forstår at det religiøse aspetet er viktig for deg, jeg prøver så godt jeg kan å ikke tråkke deg på tærne men det er grenser for hvor mye jeg gidder å slikke deg opp etter ryggen for at du ikke skal føle at du blir tråkket på. Det er nemlig slik med følelser at de stort sett er forankret i den som føler og det er ikke alltid at dette disse følelsene har rot i virkeligheten.

Men klarer du å hoste opp noen navn på disse hemmelige sensurknektene kan vi jo få dem på banen slik at de enten kan bekrefte det du hevder eller benekte det. Når du har gjort deg tanker om at de eksisterer så er det vel ikke urimelig å anta at du også har en formening om hvem de er som individer.

Det blir litt for lettvindt å bare spytte ut beskyldninger i hytt og pine for så å dekke deg med at de det gjelder får spørsmålsstiller selv finne frem til.  

Kommentar #2

Åse Bendiksen

0 innlegg  84 kommentarer

"Sensur i Norge"

Publisert over 10 år siden

Glad for at foredraget er tilgjengelig igjen, for da jeg skulle se og høre imorges var foredraget slettet fra linken. 

 Interessant foredrag på mange måter. Skikkelig "wake up"!

Kommentar #3

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

re

Publisert over 10 år siden

Har høyrt på dei fyrste 23 minuttene og etter mitt begrep er det heilt ok.

Forstår ikkje kvifor ein må fjerna det.

Ein sovnar i alle fall ikkje når ein høyrer på Herland slik ein kan gjera når folk held kjedelege foredrag.

Eg fekk med seg  neandertaler-synet hennar og her vart det faktisk riktig morsomt å høyra på.

For desse som skulle kosa seg med kaffi og kaker rundt henne vart dette kanskje litt voldsomt.

Eg synest ho er flink.

Kommentar #4

Fartein Haga

0 innlegg  29 kommentarer

Kva hjelp det å vera intelligent

Publisert over 10 år siden

..intelligent viss ein ikkje er rektig klok? (forresten, det var ikkje meininga å anklaga deg for å vera intelligent,- men det er i allefall eit dekkande ordtak)

Elles kan eg anbefala for alle lesarar gruppa nedanfor

http://www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=94773047401&v=photos

Kommentar #5

Fartein Haga

0 innlegg  29 kommentarer

RE: Ja det er vel bedre

Publisert over 10 år siden
09.10.10 kl. 20:58 skrev Lars Randby:

Om man pakker inn kritikken, sarkasmen og nedlatenheten ovenfor annerledestenkende som difuse grupper, slik jeg på mange måter føler du gjør det Hanne N. H., enn når noen setter navn og personifiserer individet. Eller gjør det egentlig det?

Såvidt selvhevdende du er er det vel ikke rart at mange ikke helt klarer å takle din fremgangsmåte. Det blir liksom litt for mye av alt i en refsende og moraliserende tone hvor du alt har definert hva som er riktig og galt samtidig som du hever offerrolleflagget høyt som beskyttelse mot all kritikk. Du debatterer jo heller ikke i stor grad med andre enn deg selv noe man lett kan se på antall innlegg og kommentarer du har her på VD.

Nå akter jeg ikke å lide meg gjennom foredraget ditt men får ta til takke med en liten gjengivelse som står i dagbladet artikkelen

"I foredraget kommer Herland med flere kraftig uttalelser. Blant annet hevder hun at «humanetikere (...) er sykelig opptatt av toleranse, men de vet ikke engang hva toleranse er» og langer ut mot både Arbeiderpartiet og den politiske eliten i Norge. Hun mener marxismen har skylda for det hun hevder er lav toleranse for religion i Norge."

Jeg hadde vel blit en smule oppgitt om jeg hadde vært humanetiker eller del av de andre gruppene du henviser til om jeg hadde visst at du ikke kjente meg og mine standpunkter men bare benyttet deg av oss som gruppe fordi det gir en noen små stikk i et foredrag.

Det er nå ikke slik at vi som ikke holder oss med guder søker å frata dere som har guder deres tro. Men vi har vel lov til å si at dette er ikke noe for meg så jeg ønsker faktisk ikke å høre om det. Ja jeg forstår at det religiøse aspetet er viktig for deg, jeg prøver så godt jeg kan å ikke tråkke deg på tærne men det er grenser for hvor mye jeg gidder å slikke deg opp etter ryggen for at du ikke skal føle at du blir tråkket på. Det er nemlig slik med følelser at de stort sett er forankret i den som føler og det er ikke alltid at dette disse følelsene har rot i virkeligheten.

Men klarer du å hoste opp noen navn på disse hemmelige sensurknektene kan vi jo få dem på banen slik at de enten kan bekrefte det du hevder eller benekte det. Når du har gjort deg tanker om at de eksisterer så er det vel ikke urimelig å anta at du også har en formening om hvem de er som individer.

Det blir litt for lettvindt å bare spytte ut beskyldninger i hytt og pine for så å dekke deg med at de det gjelder får spørsmålsstiller selv finne frem til.  

 Veldig bra innlegg! Det er vanskeleg å koma med saklege og reflekterte innlegg mot Herland,- ein veit ikkje heilt kor ein skal starta... Blir lett typen: "nå må diagnoselista utvidast igjen.." Det er jo ikkje alt som er rett som bør skrivast. Dama etterlyser debatt, men eit kvart motargument blir møtt med utskjelling av typen "ja, der ser du igjen eit utslag av marxismen, ateismen, nazismen, narsisimen, osv." At så mange har sett videoen frå det famøse foredraget, tolkar ho som ei enorm støtte til henne. Det seier oss ikkje så lite om korleis ho er skrudd saman; ikkje så reint få ser nemleg filmsnutten fordi han er så heslig.

Bli med i denne gruppa på fjesboka: http://www.facebook.com/home.php?sk=lf#!/group.php?gid=94773047401 "Vi som er uenig med Hanne Nabintu Herland"

Kommentar #6

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Jeg

Publisert over 10 år siden

har hørt foredraget ditt, og forstår at enkelte "maktbiterske" krefter svært gjerne ønsker å sensurere ditt engasjement og dine foredrag. Du treffer vår egen situasjon med en livgivende kraft - siden du også skisserer måter å komme igjennom denne harangen vi opplever nå.

Takk skal du ha. Jeg håper med deg at vårt samfunn vil åpne seg mer for det hele mennesket ettervhert som vi som samfunn når bunnen av sosial elendighet.

Kommentar #7

Abraham Nissen

2 innlegg  63 kommentarer

Uten ord

Publisert over 10 år siden

Hva angår denne saken er jeg vel i stor grad enig med Bjørn Are Davidsen. Viser derfor til hans innlegg, "Ingen Kommentar", hvor man også kan se hele foredraget hvis man ønsker det.

http://dekodet.blogspot.com/2010/10/ingen-kommentar.html

Jeg har sett foredraget, og føler, som Davidsen, at ord ikke strekker helt til. Jeg blir bare oppgitt.

Dette til tross for at jeg i utgangspunktet er veldig enig med Herland. Det er bare det at all argumentasjon som støtter mitt syn ikke akkurat er... vel, bra. Eller i det hele tatt gyldig. Det tas for mange snarveier, og trekkes for mange linjer som ikke henger helt på greip.

Og det er lett å falle av i de utallige bisetningene i bisetningene.

Så neste gang Herland, husk de to M-er. Manus og måtehold.

Og ikke påstå at det fantes Marxisme lenge før Marx...

Kommentar #8

Abraham Nissen

2 innlegg  63 kommentarer

RE: Uten ord

Publisert over 10 år siden

Og jeg kan umulig se for meg at noen ønsker å sensurere dette. Det er jo harmløst.

Poenget er vel heller at Bistandsmenda er pinlig berørt...

Kommentar #9

Sverre Kolberg

3 innlegg  414 kommentarer

Det rammer ikke bare religion

Publisert over 10 år siden

Det later til å være en viss kontroll med feilvarer og ukurante varer i samfunnet ja, og produktkontrollen er ikke alltidkvalifisert.

 Stundom later det til at det til og meder den faglig ufaglærte industriarbeider, fritatt fra det meste av allmennfagene på linjedelt omtrent siden han / hun var elvis, som sitter der strengt i skjul faglig og rettslig immun uten personlig ansvar og klageadgang og plukker og sorterer vekk alt han / hun ikke forstår. Og det er det allermeste unntatt sin egen kropp som sitter der i stilling på en stol og med salær.  Og utdanninga er karakteristisk. Det er førerlinja til den ordførende rollen under bøttekottfakultetet lukket studium, der kun ens kjemi blir avsnust og godskrevet for ved kollektivt kursdeltagerbevis.

Personlig tror jeg det har sin rot i et ganske spesielt og særnorsk forhold i nyere tid, som kun de færreste er oppmerksomme på men som har sin skjellsettende betydning for folkeskikken og for alminnelig orden og oppførsel:

. I og med at folkepensjonen ikke eies av fagforeningen men er en statlig tjeneste, er kun 1/5 maximun 1/4 av folket innmeldt i fagforeningen. Skal man da ut av denne befolkning bygge en tilstedeværelse på over 50% for å få stemmeovervekt på de allehånde plasser, så må der nødvendigvis skje visse ulovligheter ved inngangs og utgangsdørene, visse usakligheter i forhold til det kvalifiserte og dugelige osv. samt en viss mobbing imellom, og dette må også være alminnelig innskjerpet, godtatt og trenet. 

  Og da går det både på kroppstypen og kjemien og koreografien løs og ved de uskrevne lover, ved Folkepolitiets reglemang:

"Jeg arresterer og dømmer deg på folkets vegne, du har misaktet de uskrevne lover!"

Og dette synes faktisk idag å være et særnorsk nasjonalt syndrom og en lidelse, og det er menneskerettsstridig.

 Derfor skjærer det seg da også så karakyteristisk i forhold til ytringsfriheten.

Vondeste og mest effektive tiltak ville være at individet ved sletteklaviaturet må stå frem og være ansvarlig i person navn og nummer og gateadresse, forskjellig fra overmenneske, men dette ville også enkelt kunne gjennomføres ved å fra- velge og vekk- velge fra den stillingen alle med medlemskapet iorden og man ville få en minst tre ganger så stor befolkning å velge i, og medlemmet ville få folkepensjon i alle fall.

Det er med andre ord en arv fra ettpartistaten og qvisling- mussolinis korporative stat og terbovenstaten,  som her må nedbygges og bringes over på museum, i redselskabinettet.

Kommentar #10

Tom Andre Gielstad

2 innlegg  7 kommentarer

RE: Sensur i Norge

Publisert over 10 år siden
09.10.10 kl. 14:48 skrev Hanne Nabintu Herland:

I dagens Dagbladet gir gir et dobbeltside intervju om foredraget hos Bistandsnemda som etter press ble sensurert av personer som ikke ønsker et kritisk blikk på den rådende marxistisk-sosialistiske historieforståelsen i Norge. Jeg påpeker i intervjuet at at jeg tror både Bistandsnemda og jeg ble utsatt for et hetsende spill fra udemokratiske maktsirkler i Norge som motarbeider mangfold. Link til foredraget: http://www.vimeo.com/15601506

Stå på Herland!

Jeg synes du er inne på et viktig tema som har blitt tiet ihjel altfor lenge. På tide at noen tar bladet fra munnen, men det er desverre altfor vanlig i det sosialistiske og kristendomsfiendtlige Norge at man sensurerer denne type utspill. Det er altfor få som har noen innsikt i den gigantiske åndskampen som foregår i denne verden. Hadde man forstått det ville mange brikker falt på plass for veldig mange mennesker.

For interesserte kan jeg anbefale: http://www.mothistoriensklimaks.no/

Kommentar #11

Tom Andre Gielstad

2 innlegg  7 kommentarer

RE: RE: Sensur i Norge

Publisert over 10 år siden

Stå på Herland!

Jeg synes du er inne på et viktig tema som har blitt tiet ihjel altfor lenge. På tide at noen tar bladet fra munnen, men det er desverre altfor vanlig i det sosialistiske og kristendomsfiendtlige Norge at man sensurerer denne type utspill. Det er altfor få som har noen innsikt i den gigantiske åndskampen som foregår i denne verden. Hadde man forstått det ville mange brikker falt på plass for veldig mange mennesker.

For interesserte kan jeg anbefale: http://www.mothistoriensklimaks.no/

 Kapittel 15 vedrørende den franske revolusjon er forøvrig interessant i denne sammenheng, som Herland er inne på.

Kan også anbefale "the beast from the bottomless pit": http://amazingdiscoveries.tv/media/122/210-232K/

Kommentar #12

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE: Sensur, du lissom

Publisert over 10 år siden
10.10.10 kl. 18:25 skrev Johs Ensby:

"Jeg påpeker i intervjuet at at jeg tror både Bistandsnemda og jeg ble utsatt for et hetsende spill fra udemokratiske maktsirkler i Norge som motarbeider mangfold."

Her gjør du det igjen, Hanne, nok en konspirasjonsteori av klassisk merke. 

Det at noen som har publisert en video velger å slette den er en hverdagslig sak i sosiale medier. Vi har ikke sensur, hverken på internett eller i dagspresse som du selv dokumenterer.

Fordraget ditt var snodig i form, ikke kontroversielt i budskapsinnhold. Innholdet var etter det jeg husker at du mener at vi må ta bedre vare på vår norske og europesike kulturarv. Og at vi må være frimodige når det gjelder vår rett til å tro på Gud.

Det er veldig mange som ønsker din stemme i norsk samfunnsdebatt velkommen. Så hvorfor vil du bli en medieklovn istedet?

Enda ett forferdelig angrep på Herland, som kanskje er den mest utsatte person siden Jødene ble ført til konsentrasjonsleirene under WWII.

Jeg blir jaget som et dyr til gasskammeret

http://www.dagbladet.no/2010/10/09/nyheter/politikk/innenriks/bistandsnemda/13753200/

Herland er elsket at tusener som ett skinnende lys på en ellers moralsk mørk moralsk himmel. Hennes artikler og foredrag er elsket av utrolig mange, men blir angrepet av nazister, kommunister og humanetikere; like ille alle sammen av dem.

Alt hun ønsker er en seriøs debatt, men det er jo umulig med alle disse kommunistene som vil drive henne mot gasskammeret........

Nå klarer jeg ikke mer, da det blir umulig å skille virkeligheten fra satiren fra sarkasmen. Ikke godt å hvite hva som er hva.

Kommentar #13

Hallvard Jørgensen

78 innlegg  1479 kommentarer

Herland har min stønad

Publisert over 10 år siden

Gjerne litt meir manus og litt meir måtehald. Men grunnleggjande sett er eg samd med Herland, og eg håpar ho står på med arbeidet sitt. Til no har eg elles enno ikkje sett nokon kritikar av Herland som fylgjer Arne Næss sitt råd: Finne dei aller beste og mest sentrale argumenta hennar, for så å drøfte og kritisere dei. Det er vegen å gå dersom ein er ute etter sakleg meiningsutveksling. 

Kommentar #14

Anne Viken

39 innlegg  32 kommentarer

Stand up

Publisert over 10 år siden

Foredraget er urkomisk. Aldri har eg sett ein video bli så harselert med nokon sinne. Nabintu Herland er så ufyselig drøy i kjeften, så usmakelig unyansert og så overflatisk refsande til alt og alle, på ein så grunn og lite analytisk måte, at dette kun er mat for hennar eigne støttespelarar. For andre er det eit reelt freakshow. Ingen over, ingen ved siden av. Stand up hadde vore glitrande bransje for Nabintu Herland.

Kommentar #15

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

RE: Herland har min stønad

Publisert over 10 år siden
11.10.10 kl. 17:31 skrev Hallvard Jørgensen:

Gjerne litt meir manus og litt meir måtehald. Men grunnleggjande sett er eg samd med Herland, og eg håpar ho står på med arbeidet sitt. Til no har eg elles enno ikkje sett nokon kritikar av Herland som fylgjer Arne Næss sitt råd: Finne dei aller beste og mest sentrale argumenta hennar, for så å drøfte og kritisere dei. Det er vegen å gå dersom ein er ute etter sakleg meiningsutveksling. 

 Vel nå har det seg slik at Hanne N. H. ikke er så enkel å få noe konkret ut av som man kan benytte rådene til Arne Næss på. Det er vel derfor hun ikke får så mye kritikk for det hun sier men for måten, det hun tydelig vi mener hun sier klart og tydelig, "noe" sies på.

Jeg har forsøk å se noe konkret ut av det hun har skrevet her på VD men det blir som oftest bare masse refsende synsing uten noen forslag til løsninger på det hun mener er så fryktelig galt. Men det er jo klart at for mange er hennes budskap krystallklart, det er en mulighet for at det rett og slett ikke er kompatibilitet mellom meg og Hanne N. H.

Men dere som tydelig vis klarer å tolke Hanne N. H. sine innlegg må gjerne tolke slik at det blir noe konkret å diskutere.

Kommentar #16

Hallvard Jørgensen

78 innlegg  1479 kommentarer

RE: Stand up

Publisert over 10 år siden
11.10.10 kl. 18:24 skrev Anne Viken:

Foredraget er urkomisk. Aldri har eg sett ein video bli så harselert med nokon sinne. Nabintu Herland er så ufyselig drøy i kjeften, så usmakelig unyansert og så overflatisk refsande til alt og alle, på ein så grunn og lite analytisk måte, at dette kun er mat for hennar eigne støttespelarar. For andre er det eit reelt freakshow. Ingen over, ingen ved siden av. Stand up hadde vore glitrande bransje for Nabintu Herland.

Og nok ein gong får vi eit innlegg som slenger ut karakteristikkar om Herlands foredrag, men utan å kommentere noko som helst substansielt. 

Kommentar #17

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE: RE: Stand up

Publisert over 10 år siden
11.10.10 kl. 22:03 skrev Hallvard Jørgensen:11.10.10 kl. 18:24 skrev Anne Viken:

Foredraget er urkomisk. Aldri har eg sett ein video bli så harselert med nokon sinne. Nabintu Herland er så ufyselig drøy i kjeften, så usmakelig unyansert og så overflatisk refsande til alt og alle, på ein så grunn og lite analytisk måte, at dette kun er mat for hennar eigne støttespelarar. For andre er det eit reelt freakshow. Ingen over, ingen ved siden av. Stand up hadde vore glitrande bransje for Nabintu Herland.

Og nok ein gong får vi eit innlegg som slenger ut karakteristikkar om Herlands foredrag, men utan å kommentere noko som helst substansielt. 

Hva vil du vi skal svare på da? Turen til gasskammeret? Nazistene? Kommunistene? Sammensvergelsen mot de kristne? Forakten jeg visstnok skal føle ovenfor den Norske kultur? At Herland er en svært viktig person? Iblant er det ikke sensur, men bare at det ikke er så mye å si bortsett fra at det ikke er så mye å si.

Kommentar #18

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Phu

Publisert over 10 år siden

Vel da har jeg krøpet til korset og sette dette foredraget i og med at det er mennesker her som mente det inneholdt noe viktig og allmennyttig.

Fremføringen minnet meg om en kloning av Ari Behn og Liv Ullmann, ikke helt min smak men det får så være. Men skulle jeg få behov for en talepedagog og dramaturg kommer jeg nok til å konsultere Hanne N. H. slik at jeg er sikret ikke å benytte de samme som hun har benyttet.

Men jeg fikk da med meg noen ting av det hun fremførte.

Jeg fant ut at jeg totalt har missoppfattet dette med respekt og toleranse. Fra nå av må jeg tydelig vis skifte stil. For respekt og toleranse for religion og religiøse er etter hennes oppfattning å tale rett fra leveren uten minste tanke om mottakers følelser og itegritet.

Toleranse i Hanne N. H. sin form er at jeg sier guder er oppdiktede fantasifigurer levendegjort i psykisk syke sinn som ikke evner å leve ut sine liv uten å ha en kjempepute, i form av noe overnatrurlig, sydd under armene. Noen jeg ikke gidder å høre på hva har å si for det er bare noe sprøyt de kommer med like vel.

Ved nærmere ettertanke tror jeg at jeg vil holde meg til min "gamle" definisjon av toleranse og respekt.

At marxismen skulle mene at mennesket bare er godt og at det ikke finnes noe ondt i mennesket er en artig tese jeg ikke har hørt noe annet sted.

At de som tror på sosaldemokratiet har som sitt høyeste mål å avskaffe gud og religion er noe jeg ikke helt kjenner meg igjen i men det er mulig Hanne N. H. har mer kjennskap til hva som foregår i mitt og hundretusner av andres hoder enn det de selv gjør.

Jeg har lært at det bare er fordi Norge gir så mye penger til FN at vi rangerer høyt oppe på levekårsundersøkelsene deres. Videre at vi som har tro på et FN ser på dette som en type gud og at vi alle mener at FN er perfekt slik det er i dag. Nå har det seg vel slik at veldig mange ser manglene ved det FN vi har i dag men like fullt ikke forkaster ideen om en verdensomspennende organisasjon som kan jobbe for mennesket beste uavhengig av hvilken nasjon disse hører inn under. 

Selv om det ikke blir sagt i klartekst forstår jeg Hanne N. H. dit hen at alle vi gudløse er hjernevasket og ikke forstår vårt eget beste. Vi er uten guder og da i særdeleshet den kristne, ikke i stand til å tenke på annet en materialistisk velstand.

Den franske revolusjon var en katasrofe i historien, det var først når Napoleon kom til makten at det ble litt på stell i Frankrike og Europa mener tydelig vis Hanne N. H. At Marie Antoinette skal ha sagt at om folket ikke hadde brød så kunne de jo spise kaker kan man muligens ikke forvente at religionshistroikeren Hanne N. H. ikke er klar over at er en heller tvilsom tese. At den franske revolusjonen varte i 20 år og at det stod guillotiner på hvert gatehjørne i Paris forteller vel litt om at det ikke er historie generelt hun har studert.

Som gudløs og derav etter Hanne N. H. mening en som gjør alt for å ta livet av gud må jeg se å lete frem hvilke feil de kristne gjorde i 1066 og i 1244, for det er tydelig vis noe alle oss gudløse stadig terper på i vår iver etter å avlive gud. At vi som ikke tror på guder skulle ønske å ta livet av noe vi mener ikke eksisterer er jo i grunnen litt underlig i seg selv.

Videre fikke jeg med meg at Hanne N. H. på mange måter mener at ideologi er det samme som religion, her støtter hun seg muligens litt på Wilfred Cantwell Smith.

Personlig vil jeg mene at dette foredraget var mer pinlig enn opplysende og spennende, men vi er heldig vis ikke like alle sammen.

Hanne N. H. er veldig glad i å fortelle om hvor mange opplag boken hennes er trykt i. Det som ikke er like lett å finne ut av er hvor mange eksemplarer som er trykket opp og hvor mange av dem som er solgt. Det forteller vel egentlig litt om Hanne N. H. sin måte å presentere budskapet sitt, det blir antydninger uten faktastøtte som kan gjøre lytterne mer opplyste.  

Kommentar #19

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Hanne angriper vår nye religion

Publisert over 10 år siden

Det jeg hører Hanne sier, er at vi har fått en ny religion i Norge, marxist-ateismen, som gjennomsyrer samfunnslivet, vitenskapen og kulturen. Videre utvikler hun de sosiale konsekvensene av denne nye religionen. Hun beskriver også den undertrykkelse og forfølgelse de må regne med som ikke vil bøye seg for den nye guden, nemlig yrkesforbud, utfrysing og offentlig latterliggjøring.

Enkelte av hennes motstandere her i dette forumet illustrerer hennes poenger ved å angripe formen på hennes foredrag, og skygger unna meningsinnholdet.

Paulus sa noe om å "rive ned tankebygningene som reiser seg mot kunnskapen om Gud". Jeg opplever at det er få kristne som våger å ta denne debatten. Hanne har begynt. Flere må følge opp. Jeg håper hun får mye faglig støtte av kristne som ser betydningen av hennes innsats i det store perspektivet.

Takk Hanne for at du er villig til å ta belastningen med å utfordre den allmenne konsensus!

Kommentar #20

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

RE: Stand up

Publisert over 10 år siden
11.10.10 kl. 18:24 skrev Anne Viken:

Foredraget er urkomisk. Aldri har eg sett ein video bli så harselert med nokon sinne. Nabintu Herland er så ufyselig drøy i kjeften, så usmakelig unyansert og så overflatisk refsande til alt og alle, på ein så grunn og lite analytisk måte, at dette kun er mat for hennar eigne støttespelarar. For andre er det eit reelt freakshow. Ingen over, ingen ved siden av. Stand up hadde vore glitrande bransje for Nabintu Herland.

Hadde det kanskje vært en ide`å kommentere det hun sa,istedenfor å komme med vås?

Du bare bekrefter nettopp det hun sa,det er slike som deg som ikke tåler at ting i vårt "perfekte" samfunn blir kritisert.

Kommentar #21

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Hjelper det

Publisert over 10 år siden

Hva hjelper det å kommentere det Hanne N. H. bringer til torgs. Selv er hun taus, monologer er hennes yttrykksmåte. Tilhengerne kommer med fint lite selv annet enn å rose Hanne N. H. opp i skyene og påpeke at kritikerne ikke tar budskapet på allvor men bare rakker ned på personen Hanne N. H.

En foredragsholer er langt mer enn ordene vedkommende uttaler. Form er selvfølgelig ikke like viktig som innhold men har man hørt foredrag av mennesker som både har form og innhold på plass vet man at når disse går i tospann skjer det noe magisk.

Har man hørt på mennesker som Jesper Juul, Thomas Hyland Eriksen, Magne Raundalen, Thomas Nordahl med flere sitter man igjen med en helt annen følelse og tanker enn jeg tror de fleste som hører Hanne N. H. gjør.

Men som sagt, det med å trekke frem innholdet og diskutere det gjelder vel ikke bare for Hanne N. H. sine kritikere. Det er vel like legitimt og viktig at dere som er tillhengerere av Hanne N. H. er villige til å fronte budskapet hennes/deres og ta debatten rundt dette.

Er det slik at hvis bare alle blir kristnet så får vi en bedre verden? Hvor er guden dere blitt av nå som alt tilsynelatende ser ut til å spore helt av? Hva ønsker dere å gjøre med oss hjernevaskede som ikke forstår vårt eget beste og som etter deres mening forakter norsk kultur? Hva er norsk kultur? Vi nå litt ryggrad her mennesker.

Kommentar #22

Hallvard Jørgensen

78 innlegg  1479 kommentarer

Bravo

Publisert over 10 år siden

Før eg går vidare vil eg seie til Morten:

Kva skal du kommentere? Jo, du skal prøve å finne dei viktigaste og mest sentrale argumenta til Herland, hovudlinjene hennar. Held desse vatn? Det er spørsmålet som bør drøftast, ikkje om ho tek feil i ein detalj om giljotinar i Frankrike. Denne utsegna er uansett åpenbart ein hyperbol frå hennar side, eit språkleg verkemiddel. 

Til Lars: Innlegget ditt meiner eg det står respekt av, for du går inn i argumentasjonen hennar. No framstår eg kanskje som litt belærande her, men skitt au. Arne Næss skriv i sine "normer for meningsutveksling" at ein bør passe seg for å gjengi den andres argumentasjon i eit språk som den andre ikkje ville godkjenne. Ein er difor på tryggast grunn dersom ein tek utgangspunkt i direkte sitat, og så drøftar desse. Eg seier dette fordi eg neppe Herland ville godkjent di skildring av hennar standpunkt. 

Eigentleg burde Herland kome fram og debattert sjølv her. Men nokre kommentarar vil eg gjerne føye til det du skriv, Lars. Dette Herland seier om FN har eg ikkje så mykje forståing for - eller peiling på. Herland er også for ekstrem i argumentasjonen her og der. Men eg ser ikkje nokon særleg grunn til å kritisere det ho seier om marxismens positive menneskesyn. Ideen i marxismen er at vi kan overskride og forme den menneskelege natur ved å endre sosiale og økonomiske forhold. Dette er også ein ide som gjennomsyrar SV og Ap sin politikk, om enn i noko utvida form. Det dreier seg ikkje lenger berre om økonomi, men også om kjønn, legning, skulevesen etc. 

Ser ein på røtene til politikken på venstresida, vil ein også finne at Herlands tanke om å bli kvitt Gud og "bevise at han ikkje finst" ved å skape eit utopia i samfunnet, eigentleg har mykje for seg. Sikkert er det mange i Ap som ikkje veit dette sjølv, slik Herland seier det. Men tanken er der hjå Marx og mykje seinare sosiologi. Religion vert sett som noko avdanka og tilbakelagt, noko som høyrer den premoderne, uvitskaplege tidsalderen til. Men vi går mot i ei vakker og god framtid med eit velfungerande og sosialt tilfredsstillande demokrati, basert på rein vitskap og ikkje "overtru".

Dette er naturlegvis ei svært grov skisse, men eg vil heilt klart meine at denne skissa har noko for seg. Men diverre er denne skissa sjølv ikkje vitskapleg, tesen har fått kraftig motbør dei siste tiåra. Likevel lever svært mange i Noreg i denne tankegangen. "Vi lever i 2010, du kan ikkje meine slikt no!" Skulesystemet er gjennomsyra av tanken om at berre vi lærer elevane til å tenke kritisk, så vil dei forandre samfunnet. Premisset er: Forandre til det betre. Korleis veit vi at ting vil bli betre, berre vi demonterer autoritetsstrukturar og blir kvitt religion som ei aktiv kraft i det offentlege samfunnet? Svar: Det veit vi ikkje, og mange teikn tyder på at samfunnet slett ikkje blir betre.  

Vel. Som sagt kan ein diskutere delargument hjå Herland. Ho burde verkeleg ha meir manus og måtehald, slik Bjørn Are Davidsen har peika på. Det er eg heilt samd i. Men eg ser ingen grunn til at ho skal få mykje pepper som ho har fått, aller minst kritikk som berre blir slengt ut utan å vise at ein har forstått det idehistoriske grunnlaget som Herland arbeider ut frå. 

Kommentar #23

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

En kristen verden = en god verden?

Publisert over 10 år siden

Lars,

Jeg synes også det hadde vært bra om Hanne hadde deltatt i nettdebattene. Vi kristne bruker i altfor stor grad monologer. I Det Nye Testamente gjengis mer dialog enn monolog, finner man fort ut når man går inn i tekstene.

En offentlig person som får pepper får lett sympati bare av den grunn. Men husk at Bistandsnemda består av representanter for misjonen, presumptivt kristne, og det var de som slettet videoen fra nettet. Hun er kontroversiell også i kristne kretser.

Dessuten tror jeg at ens oppfattelse av form også blir påvirket av om en er enig eller ikke i det som blir sagt. Hanne går til sterkt angrep, og det tror jeg vil også får innflytelse på hvordan en oppfatter formen. Jeg som er enig med Hanne i mye, synes formen er OK.

Om vi får en bedre verden dersom alle blir kristne? Godt spørsmål. Jeg lurer på om jeg er programforpliktet til å svare ja på det?

Egentlig tror jeg det. Selv framtredende ateister innrømmer at den kristne tro har sterkere incentiver til gode gjerninger enn for eksempel ateismen, og at det også gir seg utslag i praksis.

Men egentlig har det ikke så mye for seg for en kristen å skryte av det, etter min mening. Dersom verden blir bedre, bør det kunne erfares også av ikke-kristne.

For å ta en annen vinkling: Har kristendommen en bedre samfunnsbyggende effekt enn ateismen? Enn marxist-ateismen?


Kommentar #24

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

RE: En kristen verden = en god verden?

Publisert over 10 år siden
12.10.10 kl. 18:03 skrev Are Karlsen:

For å ta en annen vinkling: Har kristendommen en bedre samfunnsbyggende effekt enn ateismen? Enn marxist-ateismen?

 Er det i det hele tatt mulig å gi noe svar på dette. Kommunisme fungerer fint på papiret, det samme gjør de fleste religioner. Men så har vi denne mennesklige faktoren som gjør at papirutopier plutselig fremstår som mareritt.

Vi kan lære av historien men vi kan ikke umiddelbart trekke frem noe som fungerte før og si at bare man innfører dette igjen så vil alt bli så bra.

Der noen mener at dagens individualisme og egoisme kan forklares i mangel av religiøsitet vil andre mene at dette lett kan forklares i at når man ikke må strebe like mye så blir man lett selvsentrerte og kravstore.

Vi har det ufattelig godt i Norge, i det minste de fleste av oss. Men det er en kost ved dette og det er at vi jager mer og mer etter en ny nytelsestopp og fallhøyden er større for hver gang vi ikke klarer å toppe den forrige gledeshendelsen. Vår mangel av nedturer gjør også at vi ikke lenger ser hvor utrolig heldige vi egentlig er sammenlignet med mange andre mennesker på vår klode.

At mange søker det åndelige når de er mette av det verdslige er for meg ikke underlig, men som gudløs kjøper jeg ikke tesen og at dette skyldes at en gud kaller på oss. Spiser man restaurantmat hver dag oppnår man ikke bare at denne etter hvert ikke lenger gir samme gleden, man oppnår også at all mat som ikke er laget av de ypperste kokker og de ypperste råvarene er en gedigen nedtur.

Der kan jeg vel være enig med Hanne N. H. i at man trenger ballanse, godt er ikke godt uten at man har erfart det vonde. Vi er alle litt av begge deler eller litt av alt. Det vi muligens har mistet litt i vår velstand er denne refleksjonen over at selv onde eller triste hendelser har en misjon som døråpnere for alt det gode.

Det store spørsmålet er uansett, hvordan kan vi skape grobunn for et så godt liv som mulig for oss alle med våre ulikheter og annerledeshet. Jeg tror ikke dette er mulig uten at vi alle går litt i oss selv og er villige til å erkjenne at våre løsninger ikke nødvendigvis er overførbare til andre.

Kommentar #25

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

RE: En kristen verden = en god verden?

Publisert over 10 år siden

Lars,

Jeg ser det at en debatt som går på "min tro er bedre enn din tro" kanskje ikke vil gi så mye. Jeg går tilbake til ditt opprinnelige spørsmål:

"… hvis bare alle blir kristnet så får vi en bedre verden?"

Utrykket "å bli kristnet" gir meg assosiasjoner til Hellig Olav-varianten slik den populært oppfattes. På et tidspunkt i historien var Norge kristnet, det var en lovfestet plikt å gå i kirken og gi 10 % av inntekten til Kirken, samt at Kirken eide over 50% av all jord. De døde ble gravlagt i vigslet jord (kirkegårdene), mens de som var utstøtt av Kirken av ulike grunner, ble gravlagt utenfor kirkegården, - den ultimate skam og fornedrelse.

Norge var sakralisert og etter sigende kristnet. Var dette et godt samfunn: Nei. Var det et kristent samfunn: Ikke slik vi definerer kristendommen i dag.

Så kom opplysningstiden og ikke minst reformasjonen, og sekulariseringen setter inn. Kirken mister mesteparten av jorden. Og sitt livssynsmessige monopol. Menneskerettighetene begynner å komme på plass og demokratiet.

Vi har fått et sekularisert og pluralisert samfunn. Er dette et godt samfunn. Ja, det er i alle fall bedre enn det forrige. Er det et kristent samfunn? Ja, i alle fall et mer kristent samfunn enn det forrige.

Jeg tenker at både sekularisering og pluralisering representerer kristne verdier. Jeg har problemer med den lutherske to-regiment-læren og tenker at det er ikke statens ansvar å ivareta religionens rolle i samfunnet. Det er Kirkens og de kristnes oppgave å gjøre det - og da er jeg nok inne på den amerikanske samfunnsmodellen. Og så håper jeg at når jeg dør at det ikke er noe som heter vigslet jord og at jeg kan gravlegges ved siden av for eksempel en muslim.

Så da er mitt poeng: Jeg tror at verden blir bedre dersom mange velger fritt å være kristne innenfor et sekulært og pluralistisk samfunnssystem.

Henger det på greip?

Kommentar #26

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Jeg tror vi kan leve side ved side

Publisert over 10 år siden

Det henger på greip Are K. Jeg tror nok ikke du og jeg vil ha noe problem med å gå skulder ved skulder selv om du har din gud og jeg ingen. Kjært barn har mange navn sies det jo. Det viktigste er vel at vi har et felles sett av verdier og så kan vi godt kalle dem med de kjælenavnene vi liker. Jeg vil kalle dem mennesklige verdier du vil kalle dem kristne. Etter at jeg hadde sett Hanne N. H. sitt foredrag tok jeg meg en tur ut i det store internett. Jeg kikket litt på en av de store innen amerikansk historie, statmannen med mer Benjamin Franklin.

Jeg limer inn noe sakset fra http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Franklin som jeg fant interessant.

At one point, he wrote to Thomas Paine, criticizing his manuscript, The Age of Reason:

For without the Belief of a Providence that takes Cognizance of, guards and guides and may favour particular Persons, there is no Motive to Worship a Deity, to fear its Displeasure, or to pray for its Protection....think how great a Proportion of Mankind consists of weak and ignorant Men and Women, and of inexperienc'd and inconsiderate Youth of both Sexes, who have need of the Motives of Religion to restrain them from Vice, to support their Virtue, and retain them in the Practice of it till it becomes habitual, which is the great Point for its Security; And perhaps you are indebted to her originally that is to your Religious Education, for the Habits of Virtue upon which you now justly value yourself. If men are so wicked with religion, what would they be if without it.[93]

According to David Morgan,[94] Franklin was a proponent of religion in general. He prayed to "Powerful Goodness" and referred to God as "the infinite". John Adams noted that Franklin was a mirror in which people saw their own religion: "The Catholics thought him almost a Catholic. The Church of England claimed him as one of them. The Presbyterians thought him half a Presbyterian, and the Friends believed him a wet Quaker." Whatever else Franklin was, concludes Morgan, "he was a true champion of generic religion." In a letter to Richard Price, Franklin stated that he believed that religion should support itself without help from the government, claiming; "When a Religion is good, I conceive that it will support itself; and, when it cannot support itself, and God does not take care to support, so that its Professors are oblig'd to call for the help of the Civil Power, it is a sign, I apprehend, of its being a bad one."[95]

In 1790, just about a month before he died, Franklin wrote a letter to Ezra Stiles, president of Yale University, who had asked him his views on religion:

As to Jesus of Nazareth, my Opinion of whom you particularly desire, I think the System of Morals and his Religion, as he left them to us, the best the world ever saw or is likely to see; but I apprehend it has received various corrupt changes, and I have, with most of the present Dissenters in England, some Doubts as to his divinity; tho' it is a question I do not dogmatize upon, having never studied it, and I think it needless to busy myself with it now, when I expect soon an Opportunity of knowing the Truth with less Trouble....[9]
Kommentar #27

John David Didriksen

0 innlegg  71 kommentarer

Nabintu remixed

Publisert over 10 år siden
Kommentar #28

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Side ved side

Publisert over 10 år siden

Lars,

"Felles verdier" blir for meg tyngdepunktet i ditt siste innlegg. De verdiene jeg for min del vil føre til torgs i et forsøk på å etablere et felles verdigrunnlag (la oss si for alle nordmenn uansett livssyn og religion), vil i utgangspunktet være kristne – ha en kristen begrunnelse. Men jeg vil ikke insistere på å kalle dem kristne, jeg innser at andre kan bidra med mange av de samme verdiene ut fra en annen begrunnelse. Jeg ser verdien av at så mange som mulig skal kunne identifisere seg med dette felles verdisettet.

Og her er det Hanne kommer inn som en furie bokstavelig talt. Hun anklager oss for å ha erstattet ett verdimessig hegemoni – det kristne – med et annet, det marxistiske. Den nye allmenne konsensus som er forankret i marxistiske verdier har – ifølge Hanne – totalitære gener som er kamuflert gjennom en ferniss av demokrati og menneskerettigheter, mens det i praksis eksisterer yrkesforbud og ensretting innen offentlig forvaltning, kultur, vitenskap og media.

Jeg tror som deg at Benjamin Franklin må være en god rollemodell som sekularist. Det gjelder å skape møteplasser for ulike verdisystemer, hvilket jeg tror må være politikkens oppgave i et multikulturelt samfunn.

Sekularisme kan være så mangt – den kan også være undertrykkende overfor religion, slik vår marxistiske er. Den sekularisme vi må søke, etter min mening, må være en sekularisme som gir rom for alle livssyn.

Og dermed møter vi en annen blondine, Inger Lise Hansen. Jeg tror hun er inne på samme sporet, men – selv om hun ikke har vært redd for å provosere – har ennå ikke sagt åpent at hun går inn for et sekulært samfunn. Men hun har for eksempel gått inn for å stryke vigselsretten fra kirkens oppgaver – noe som vil ha en sekulerende effekt. Og fått støtte fra strategiutvalget i KrF på det. I tillegg til at hun sier vi (de kristne) må senke forventningene til hva staten skal gjøre, og i stedet bygge opp det sivile samfunn. Jeg tolker henne dit hen at kristne ikke må forvente at staten skal ivareta kristendommens stilling i samfunnet. Jeg tror hun vil at KrF skal utvikle seg til et bredt verdiparti – riktignok med utgangspunkt i kristne verdier.

Til slutt – jeg tror Hannes (Nabintu Herland) analyse er riktig, samtidig som jeg konstaterer at ingen er villig til å ta den på alvor – hvilket jeg ser på som en del av den undertrykkelsen hun protesterer mot. Det skal ikke mer til enn at man tar problemstillingen på alvor, så er den kampen vunnet. Så lenge man bare ler bort problemstillingen, fortsetter undertrykkelsen.

Kommentar #29

Fartein Haga

0 innlegg  29 kommentarer

Herland Parodintu Herland

Publisert over 10 år siden

Produksjonsduoen Punani SS har laga ein remix av det famøse opptrinnet i Bistandsnemnda (makan til sløsing av bistandsmidler,- for dama tok seg nok godt betalt) Sjå linken her http://www.youtube.com/watch?v=r3VT6bgR_eg

Dette er ein heilt klar hets av dama. Men Herland har lagt linken til parodien på fjesboksida si med link til http://www.kjendis.no/2010/10/13/kjendis/hanne_nabintu_herland/musikk/bistandsnemda/13823171/

Ho ser det som ei ære å bli klippa i remixen. Dette seier vel alt kor blåst ho er.

Kommentar #30

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

RE: Herland Parodintu Herland

Publisert over 10 år siden
14.10.10 kl. 00:04 skrev Fartein Haga:

Produksjonsduoen Punani SS har laga ein remix av det famøse opptrinnet i Bistandsnemnda (makan til sløsing av bistandsmidler,- for dama tok seg nok godt betalt) Sjå linken her http://www.youtube.com/watch?v=r3VT6bgR_eg

Dette er ein heilt klar hets av dama. Men Herland har lagt linken til parodien på fjesboksida si med link til http://www.kjendis.no/2010/10/13/kjendis/hanne_nabintu_herland/musikk/bistandsnemda/13823171/

Ho ser det som ei ære å bli klippa i remixen. Dette seier vel alt kor blåst ho er.

Hva kommer det av at noen er så fullstendig blottet for egenskapen til å tenke og reflektere??

INGEN skal komme her og snakke om moral og at tingenes tilstand ikke er så bra som noen liker å tro.

Når Herland gjør et forsøk på å pirke borti vår søvnige holdning til vår egen kultur,skrikes det opp om :Ho er BLOND,BLÅST,og rett og slett DUM.

Er det ikke typisk sånn det er?INGEN skal skille seg ut,for da skrikes det:   KORSFEST den dama.

Herland gjør oss en stor tjeneste..Holder oss våkne.

Kommentar #31

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE: RE: Herland Parodintu Herland

Publisert over 10 år siden
14.10.10 kl. 08:34 skrev Rune Holt:14.10.10 kl. 00:04 skrev Fartein Haga:

Produksjonsduoen Punani SS har laga ein remix av det famøse opptrinnet i Bistandsnemnda (makan til sløsing av bistandsmidler,- for dama tok seg nok godt betalt) Sjå linken her http://www.youtube.com/watch?v=r3VT6bgR_eg

Dette er ein heilt klar hets av dama. Men Herland har lagt linken til parodien på fjesboksida si med link til http://www.kjendis.no/2010/10/13/kjendis/hanne_nabintu_herland/musikk/bistandsnemda/13823171/

Ho ser det som ei ære å bli klippa i remixen. Dette seier vel alt kor blåst ho er.

Hva kommer det av at noen er så fullstendig blottet for egenskapen til å tenke og reflektere??

INGEN skal komme her og snakke om moral og at tingenes tilstand ikke er så bra som noen liker å tro.

Når Herland gjør et forsøk på å pirke borti vår søvnige holdning til vår egen kultur,skrikes det opp om :Ho er BLOND,BLÅST,og rett og slett DUM.

Er det ikke typisk sånn det er?INGEN skal skille seg ut,for da skrikes det:   KORSFEST den dama.

Herland gjør oss en stor tjeneste..Holder oss våkne.

Like lite som at Aunlie produserer kunst, holder Herland oss våkne. Å provosere er ikke automatisk ett godt stykke arbeid. Hun kan kalle folk for nazister, kommunister m.m, hun kan kalle seg ett offer for ufine metoder (merk de to sammen, kaller andre nazister og mener hun blir tatt ufint), men det har ingen verdi utenom det å kalle andre for nazister.

Hvordan en kan forsøple debatten slik, og hevde at en kjemper for god moral er meg en gåte. Jeg ser hva hun sier, og jeg ser hva hun gjør, og det er lite der som tilsier at hun kan fremme god moral hverken i ånden eller handlinger.

Kommentar #32

Fartein Haga

0 innlegg  29 kommentarer

Sagt om Herland

Publisert over 10 år siden
Kom over ein hyllest til Herland. Det er av eldre dato,- før ho verkeleg slo gjennom som ein samfunnsrefsar på høgt nivå. Henner anal-ytiske evner overgår dei fleste. lørdag, mars 10, 2007Hanne Nabintu-dukken!

Barbie er gammeldags og umoderne! Barbie har gått av moten. Fordi Barbie-dukken var en dum og overfladisk dukke som spilte på sex og ikke viste respekt for kvinnen. Nå er det Hanne Nabintu-dukken som gjelder! Hanne Nabintu-dukken er et ironisk og flertydig leiketøy for det 21. århundre. Denne dukken passer både for søte smågjenter og gamle kvinnehatende mannssjåvinister fra alle kulturer.

(Foto: privat)

Her ser du Hanne Nabintu-dukken! Er hun ikke søt? Vi som har produsert Hanne Nabintu-dukken er glade for å kunne annonsere at dukken er et sunt og normalt leiketøy som foreldre trygt kan la gutter og gjenter leike med. Fri leik med Hanne Nabintu-dukken vil ikke føre til tidlig pubertet eller usunne interesser. Tidlig og konsekvent tilvenning til Hanne Nabintu-dukken kan trolig forhindre at små gjenter ødelegges av dekadent, vestlig feminisme, begynner med BH-brenning, drikker øl og annet svineri. Foreldre: introdusér Hanne Nabintu-dukken så tidlig som mulig i din datters liv!

Hanne Nabintu-dukken er en multikulturell og intellektuell dukke som tar opp i seg det beste fra alle kulturer, nemlig blind respekt for mannlige autoriteter og klassiske feminine dyder som brunkrem og bleika hår. Hanne Nabintu-dukken har et klassisk, amerikansk pageant-smil og et ubehagelig, stirrende blikk. I god stil har hun barbert bort øyenbrynene og tegnet dem opp et stykke opp i panna. Hun er vulgært sminket og har solariumsfarget hud. Håret er platinablondt og tuppert og litt vannstoffhyperoksid-pistrete. Det virkelig spennende og nye med Hanne Nabintu-dukken er at hun visuelt sett kommer rett ut av pornoindustrien, mens hun verbalt sett er en gammelmoralist med et flammende anti-feministisk budskap. Tenk på ironien, da! Tenk på flertydigheten!

Hanne Nabintu-dukken kan både smile, snakke og skrive kronikker. Trykk på magen til Hanne Nabintu! Da sier hun ting som dette:

-En jevnlig utskiftning av sexpartnere gjør at barna må vokse oppp uten mannlige forbilder

-Kvinnefrigjøringens forvrengte mannssyn har skapt fiendskap mellom kjønnene

-Feminismens nådeløse brekkstang har ført det vestlige samfunnet inn i et verdiras.


Hanne Nabintu-dukken har en yndig og bebyaktig stemme som står godt til budskapet hennes. Takket være Marit Larsen som har lest inn replikkene! Lytt og lær av Hanne Nabintu-dukken! Etter hver replikk får du høre en fortryllende, småpikeaktig latter. Du kan trykke på repeat for å høre den trillende latteren om igjen og om igjen og om igjen, hvis du syns du aldri får nok.

Du kan også få dukken til å gråte. "Simone de Beauvoir" og "jeg liker å gå på bar" er ord og uttrykk som lokker frem sår og hjerteskjærende barnegråt. Også andre ord gjør dukken lei seg. Prøv deg frem! Det er gøyalt å leike. Du kan selvfølgelig trykke på repeat hvis du vil høre den såre gråten om igjen.

Trykk på stumpen til Hanne Nabintu-dukken! Da skjer det noe spennende! Ut av rektum kommer en papirremse med en ferdigskrevet kronikk du kan sende inn til avisen! Der står det ting som dette:

-Kvinnefrigjøringen har tilgjengeliggjort den "frigjorte kvinnen" som tilfeldig sexobjekt for nær sagt enhver mann som måtte prøve seg.

-Er det rart at afrikanere voldtar når de kommer til Norge og erfarer hvor lite verdifull en kvinnes seksualitet er i den vestlige kulturen?

-I et land som i tiltagende grad preges av normoppløsende tilstander
sitter kvinnen beruset og alene på barer om natten i miniskjørt - og tror hun er fri!


Dette er en gøyal og litt ”voksen” aktivitet for små gjenter. Skrive i avisen liksom.

Kjøp Hanne Nabintu-dukken i dag! Du vil ikke angre!

Kommentar #33

Fartein Haga

0 innlegg  29 kommentarer

Herland til salgs

Publisert over 10 år siden
Kom over ein hyllest til Herland. Det er av eldre dato,- før ho verkeleg slo gjennom som ein samfunnsrefsar på høgt nivå. Henner anal-ytiske evner overgår dei fleste. lørdag, mars 10, 2007Hanne Nabintu-dukken!

Barbie er gammeldags og umoderne! Barbie har gått av moten. Fordi Barbie-dukken var en dum og overfladisk dukke som spilte på sex og ikke viste respekt for kvinnen. Nå er det Hanne Nabintu-dukken som gjelder! Hanne Nabintu-dukken er et ironisk og flertydig leiketøy for det 21. århundre. Denne dukken passer både for søte smågjenter og gamle kvinnehatende mannssjåvinister fra alle kulturer.

(Foto: privat)

Her ser du Hanne Nabintu-dukken! Er hun ikke søt? Vi som har produsert Hanne Nabintu-dukken er glade for å kunne annonsere at dukken er et sunt og normalt leiketøy som foreldre trygt kan la gutter og gjenter leike med. Fri leik med Hanne Nabintu-dukken vil ikke føre til tidlig pubertet eller usunne interesser. Tidlig og konsekvent tilvenning til Hanne Nabintu-dukken kan trolig forhindre at små gjenter ødelegges av dekadent, vestlig feminisme, begynner med BH-brenning, drikker øl og annet svineri. Foreldre: introdusér Hanne Nabintu-dukken så tidlig som mulig i din datters liv!

Hanne Nabintu-dukken er en multikulturell og intellektuell dukke som tar opp i seg det beste fra alle kulturer, nemlig blind respekt for mannlige autoriteter og klassiske feminine dyder som brunkrem og bleika hår. Hanne Nabintu-dukken har et klassisk, amerikansk pageant-smil og et ubehagelig, stirrende blikk. I god stil har hun barbert bort øyenbrynene og tegnet dem opp et stykke opp i panna. Hun er vulgært sminket og har solariumsfarget hud. Håret er platinablondt og tuppert og litt vannstoffhyperoksid-pistrete. Det virkelig spennende og nye med Hanne Nabintu-dukken er at hun visuelt sett kommer rett ut av pornoindustrien, mens hun verbalt sett er en gammelmoralist med et flammende anti-feministisk budskap. Tenk på ironien, da! Tenk på flertydigheten!

Hanne Nabintu-dukken kan både smile, snakke og skrive kronikker. Trykk på magen til Hanne Nabintu! Da sier hun ting som dette:

-En jevnlig utskiftning av sexpartnere gjør at barna må vokse oppp uten mannlige forbilder

-Kvinnefrigjøringens forvrengte mannssyn har skapt fiendskap mellom kjønnene

-Feminismens nådeløse brekkstang har ført det vestlige samfunnet inn i et verdiras.


Hanne Nabintu-dukken har en yndig og bebyaktig stemme som står godt til budskapet hennes. Takket være Marit Larsen som har lest inn replikkene! Lytt og lær av Hanne Nabintu-dukken! Etter hver replikk får du høre en fortryllende, småpikeaktig latter. Du kan trykke på repeat for å høre den trillende latteren om igjen og om igjen og om igjen, hvis du syns du aldri får nok.

Du kan også få dukken til å gråte. "Simone de Beauvoir" og "jeg liker å gå på bar" er ord og uttrykk som lokker frem sår og hjerteskjærende barnegråt. Også andre ord gjør dukken lei seg. Prøv deg frem! Det er gøyalt å leike. Du kan selvfølgelig trykke på repeat hvis du vil høre den såre gråten om igjen.

Trykk på stumpen til Hanne Nabintu-dukken! Da skjer det noe spennende! Ut av rektum kommer en papirremse med en ferdigskrevet kronikk du kan sende inn til avisen! Der står det ting som dette:

-Kvinnefrigjøringen har tilgjengeliggjort den "frigjorte kvinnen" som tilfeldig sexobjekt for nær sagt enhver mann som måtte prøve seg.

-Er det rart at afrikanere voldtar når de kommer til Norge og erfarer hvor lite verdifull en kvinnes seksualitet er i den vestlige kulturen?

-I et land som i tiltagende grad preges av normoppløsende tilstander
sitter kvinnen beruset og alene på barer om natten i miniskjørt - og tror hun er fri!


Dette er en gøyal og litt ”voksen” aktivitet for små gjenter. Skrive i avisen liksom.

Kjøp Hanne Nabintu-dukken i dag! Du vil ikke angre!

Kommentar #34

Fartein Haga

0 innlegg  29 kommentarer

Hanne Barbientu Herland

Publisert over 10 år siden
Kom over ein hyllest til Herland. Det er av eldre dato,- før ho verkeleg slo gjennom som ein samfunnsrefsar på høgt nivå. Henner anal-ytiske evner overgår dei fleste. lørdag, mars 10, 2007Hanne Nabintu-dukken!

Barbie er gammeldags og umoderne! Barbie har gått av moten. Fordi Barbie-dukken var en dum og overfladisk dukke som spilte på sex og ikke viste respekt for kvinnen. Nå er det Hanne Nabintu-dukken som gjelder! Hanne Nabintu-dukken er et ironisk og flertydig leiketøy for det 21. århundre. Denne dukken passer både for søte smågjenter og gamle kvinnehatende mannssjåvinister fra alle kulturer.

(Foto: privat)

Her ser du Hanne Nabintu-dukken! Er hun ikke søt? Vi som har produsert Hanne Nabintu-dukken er glade for å kunne annonsere at dukken er et sunt og normalt leiketøy som foreldre trygt kan la gutter og gjenter leike med. Fri leik med Hanne Nabintu-dukken vil ikke føre til tidlig pubertet eller usunne interesser. Tidlig og konsekvent tilvenning til Hanne Nabintu-dukken kan trolig forhindre at små gjenter ødelegges av dekadent, vestlig feminisme, begynner med BH-brenning, drikker øl og annet svineri. Foreldre: introdusér Hanne Nabintu-dukken så tidlig som mulig i din datters liv!

Hanne Nabintu-dukken er en multikulturell og intellektuell dukke som tar opp i seg det beste fra alle kulturer, nemlig blind respekt for mannlige autoriteter og klassiske feminine dyder som brunkrem og bleika hår. Hanne Nabintu-dukken har et klassisk, amerikansk pageant-smil og et ubehagelig, stirrende blikk. I god stil har hun barbert bort øyenbrynene og tegnet dem opp et stykke opp i panna. Hun er vulgært sminket og har solariumsfarget hud. Håret er platinablondt og tuppert og litt vannstoffhyperoksid-pistrete. Det virkelig spennende og nye med Hanne Nabintu-dukken er at hun visuelt sett kommer rett ut av pornoindustrien, mens hun verbalt sett er en gammelmoralist med et flammende anti-feministisk budskap. Tenk på ironien, da! Tenk på flertydigheten!

Hanne Nabintu-dukken kan både smile, snakke og skrive kronikker. Trykk på magen til Hanne Nabintu! Da sier hun ting som dette:

-En jevnlig utskiftning av sexpartnere gjør at barna må vokse oppp uten mannlige forbilder

-Kvinnefrigjøringens forvrengte mannssyn har skapt fiendskap mellom kjønnene

-Feminismens nådeløse brekkstang har ført det vestlige samfunnet inn i et verdiras.


Hanne Nabintu-dukken har en yndig og bebyaktig stemme som står godt til budskapet hennes. Takket være Marit Larsen som har lest inn replikkene! Lytt og lær av Hanne Nabintu-dukken! Etter hver replikk får du høre en fortryllende, småpikeaktig latter. Du kan trykke på repeat for å høre den trillende latteren om igjen og om igjen og om igjen, hvis du syns du aldri får nok.

Du kan også få dukken til å gråte. "Simone de Beauvoir" og "jeg liker å gå på bar" er ord og uttrykk som lokker frem sår og hjerteskjærende barnegråt. Også andre ord gjør dukken lei seg. Prøv deg frem! Det er gøyalt å leike. Du kan selvfølgelig trykke på repeat hvis du vil høre den såre gråten om igjen.

Trykk på stumpen til Hanne Nabintu-dukken! Da skjer det noe spennende! Ut av rektum kommer en papirremse med en ferdigskrevet kronikk du kan sende inn til avisen! Der står det ting som dette:

-Kvinnefrigjøringen har tilgjengeliggjort den "frigjorte kvinnen" som tilfeldig sexobjekt for nær sagt enhver mann som måtte prøve seg.

-Er det rart at afrikanere voldtar når de kommer til Norge og erfarer hvor lite verdifull en kvinnes seksualitet er i den vestlige kulturen?

-I et land som i tiltagende grad preges av normoppløsende tilstander
sitter kvinnen beruset og alene på barer om natten i miniskjørt - og tror hun er fri!


Dette er en gøyal og litt ”voksen” aktivitet for små gjenter. Skrive i avisen liksom.

Kjøp Hanne Nabintu-dukken i dag! Du vil ikke angre!

Kommentar #35

Fartein Haga

0 innlegg  29 kommentarer

Hanne Barbientu Herland

Publisert over 10 år siden
Hanne Barbientu HerlandKom over ein hyllest til Herland. Det er av eldre dato,- før ho verkeleg slo gjennom som ein samfunnsrefsar på høgt nivå. Henner anal-ytiske evner overgår dei fleste.lørdag, mars 10, 2007Hanne Nabintu-dukken!

Barbie er gammeldags og umoderne! Barbie har gått av moten. Fordi Barbie-dukken var en dum og overfladisk dukke som spilte på sex og ikke viste respekt for kvinnen. Nå er det Hanne Nabintu-dukken som gjelder! Hanne Nabintu-dukken er et ironisk og flertydig leiketøy for det 21. århundre. Denne dukken passer både for søte smågjenter og gamle kvinnehatende mannssjåvinister fra alle kulturer.

(Foto: privat)

Her ser du Hanne Nabintu-dukken! Er hun ikke søt? Vi som har produsert Hanne Nabintu-dukken er glade for å kunne annonsere at dukken er et sunt og normalt leiketøy som foreldre trygt kan la gutter og gjenter leike med. Fri leik med Hanne Nabintu-dukken vil ikke føre til tidlig pubertet eller usunne interesser. Tidlig og konsekvent tilvenning til Hanne Nabintu-dukken kan trolig forhindre at små gjenter ødelegges av dekadent, vestlig feminisme, begynner med BH-brenning, drikker øl og annet svineri. Foreldre: introdusér Hanne Nabintu-dukken så tidlig som mulig i din datters liv!

Hanne Nabintu-dukken er en multikulturell og intellektuell dukke som tar opp i seg det beste fra alle kulturer, nemlig blind respekt for mannlige autoriteter og klassiske feminine dyder som brunkrem og bleika hår. Hanne Nabintu-dukken har et klassisk, amerikansk pageant-smil og et ubehagelig, stirrende blikk. I god stil har hun barbert bort øyenbrynene og tegnet dem opp et stykke opp i panna. Hun er vulgært sminket og har solariumsfarget hud. Håret er platinablondt og tuppert og litt vannstoffhyperoksid-pistrete. Det virkelig spennende og nye med Hanne Nabintu-dukken er at hun visuelt sett kommer rett ut av pornoindustrien, mens hun verbalt sett er en gammelmoralist med et flammende anti-feministisk budskap. Tenk på ironien, da! Tenk på flertydigheten!

Hanne Nabintu-dukken kan både smile, snakke og skrive kronikker. Trykk på magen til Hanne Nabintu! Da sier hun ting som dette:

-En jevnlig utskiftning av sexpartnere gjør at barna må vokse oppp uten mannlige forbilder

-Kvinnefrigjøringens forvrengte mannssyn har skapt fiendskap mellom kjønnene

-Feminismens nådeløse brekkstang har ført det vestlige samfunnet inn i et verdiras.


Hanne Nabintu-dukken har en yndig og bebyaktig stemme som står godt til budskapet hennes. Takket være Marit Larsen som har lest inn replikkene! Lytt og lær av Hanne Nabintu-dukken! Etter hver replikk får du høre en fortryllende, småpikeaktig latter. Du kan trykke på repeat for å høre den trillende latteren om igjen og om igjen og om igjen, hvis du syns du aldri får nok.

Du kan også få dukken til å gråte. "Simone de Beauvoir" og "jeg liker å gå på bar" er ord og uttrykk som lokker frem sår og hjerteskjærende barnegråt. Også andre ord gjør dukken lei seg. Prøv deg frem! Det er gøyalt å leike. Du kan selvfølgelig trykke på repeat hvis du vil høre den såre gråten om igjen.

Trykk på stumpen til Hanne Nabintu-dukken! Da skjer det noe spennende! Ut av rektum kommer en papirremse med en ferdigskrevet kronikk du kan sende inn til avisen! Der står det ting som dette:

-Kvinnefrigjøringen har tilgjengeliggjort den "frigjorte kvinnen" som tilfeldig sexobjekt for nær sagt enhver mann som måtte prøve seg.

-Er det rart at afrikanere voldtar når de kommer til Norge og erfarer hvor lite verdifull en kvinnes seksualitet er i den vestlige kulturen?

-I et land som i tiltagende grad preges av normoppløsende tilstander
sitter kvinnen beruset og alene på barer om natten i miniskjørt - og tror hun er fri!


Dette er en gøyal og litt ”voksen” aktivitet for små gjenter. Skrive i avisen liksom.

Kjøp Hanne Nabintu-dukken i dag! Du vil ikke angre!

Kommentar #36

Fartein Haga

0 innlegg  29 kommentarer

For mykje..

Publisert over 10 år siden

Sorry, blei litt for mykje her.. Såg ikkje at det var to sider,- trudde den vanlege selektive sensuren ikkje lot det går gjennom. Men slett gjerne dei forrige slik at det blir berre eit eksemplar-

Kommentar #37

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

RE: For mykje..

Publisert over 10 år siden
16.10.10 kl. 07:40 skrev Fartein Haga:

Sorry, blei litt for mykje her.. Såg ikkje at det var to sider,- trudde den vanlege selektive sensuren ikkje lot det går gjennom. Men slett gjerne dei forrige slik at det blir berre eit eksemplar-

Fartein, enig med deg i at de to foregående kommentarene var for mye. Du kommer ikke med noen argumenter, kun et skittent personangrep. Synes du dette er et eksempel på en konstruktiv debatt?

Kommentar #38

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Norge for alle nordmenn

Publisert over 10 år siden

Hvorfor Herlands foredrag er slettet ønsker jeg ikke å spekulere i. Jeg har ikke sett foredraget, så det kan jeg heller ikke uttale meg om.

Men dersom foredraget er slettet fordi noen ikke liker det, så blir det jo for dumt. Slikt bør man ta stilling til før man legger ut noe. Og er ting evt for "drøyt" på noe vis, så lar man jo være å legge ut ting i første omgang.

Dette med vår norske kultur, osv, skjønner jeg ikke helt problemet med. Jeg er like norsk som Herland, og jeg har like stor rett på hva som er "riktig" kultur her i landet som henne. Men jeg har ikke noe problem med å leve side om side med Herland og godta at hun tror på hva hun tror og lever sitt liv som hun ønsker. Det eneste jeg krever fra Herland er at hun godtar at jeg gjør akkurat det samme med mitt liv, selv om det kanskje er ganske annerledes fra hennes valg.

Jeg trenger ikke å prakke min norske "kultur" på kristne mennesker i Norge. Og da ser jeg heller ingen grunn til at kristne i Norge skal prakke sin "kultur" på meg. Ganske mye vil vi uansett ha felles, og vi må alle forholde oss til det norske lovverket.

Jeg ser egentlig ikke helt problemet til Herland slik sett. Det er da rom nok for oss alle her i dette landet. Hvorfor må noen gå rundt og mene at alle skal følge det samme.

Om min beste venn hadde vært marxist eller kristen spiller jo ingen rolle for meg så lenge verken h-n eller jeg forsøker å fortelle den andre at det kun er et syn her i verden som er riktig.

Å diskutere en sak er helt greit. Men å dra en hel gruppe mennesker over en kam, blir stort sett alltid riv ruskende galt, enten man snakker om kristne, muslimer, marxister, blondiner eller andre. Skal man ruske opp i noe, så bør man ta for seg de menneskene i hver av disse gruppene som kun ser at det bare er deres gruppe som har "livets rett" her i landet. For å gå med slike store skylapper er ikke bra for Norges fremtid.

Kommentar #39

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: For mykje..

Publisert over 10 år siden
16.10.10 kl. 09:10 skrev Kristian Kahrs:.. kun et skittent personangrep. Synes du dette er et eksempel på en konstruktiv debatt?Svar:Diverre vert det ofte slik når folk har gått tom for argument eller er sinte på meiningane til motdebattanten.Eg trur dette innlegget er det mest primitive som har vore skrive på verdidebatt .Eg har vore med sidan oppstarten.
Kommentar #40

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Ikke noe klokere

Publisert over 10 år siden

Har nå hørt foredraget. Og jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i Herlands beskrivelse av nordmenn. Ikke kjenner jeg igjen mine venner og folk jeg kjenner heller.

Men nå har jeg venner og kjente som er både ateister og troende. Og felles for alle er at man respekterer hverandre og utfyller hverandre. Jeg har ikke inntrykk av at vi er ved en pendelsvinging i en eller annen ytterkant i historien.

Og når det kommer til å reise til feks Afrika for å se på hvor "rike" de er på tro og kultur der (vi er jo bare rike på det materielle høres det ut som), så er mitt inntrykk at det er de kristne (misjonærene) som rent praktisk ser mest "ned" på de innfødte med å komme drassende med en annen gud de ønsker å "prakke" på dem.

De menneskene jeg kjenner som har havnet dårlig ut som uføre og avhengige av nav, er nettopp mennesker som har arbeidet hardt og som har tatt seg av sine gamle foreldre (slitt seg ut fordi de har vært for lite egoistiske).

Og sånn generelt, så ser jeg ikke poenget med å sette opp ulike "grupper" mot hverandre slik Herland gjør. Vi trenger oss alle sammen :) Og råtne egg finner man i alle grupper. Samtidig som man finner samarbeidspartnere i alle grupper.

Vi er tross alt sterkest sammen, både med og uten guder i våre hjerter. Og vi kan lære av hverandre, uten å måtte bli som hverandre.

Jeg føler liksom litt at Herland dytter folk i bås. Og at man enten er slik eller slik, og at man er enten tilhenger av det ene eller det andre. Jeg føler meg ikke hjemme i noen av disse "båsene" Heland nevner, og jeg ønsker bare å fortsette å være den jeg er :)

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere