John Doe

81

Kan man forbanne noe i Jesu navn?

Publisert: 1. okt 2010

Jeg er så ærlig og ydmyk at jeg gjerne innrømmer at jeg ikke er fullt "utlært" som kristen. Det tror jeg man aldri blir heller. Det er alltid noe man lurer på, som kanskje ikke står like klart i Guds Ord som andre ting.

Jeg kom til å tenke på noe i dag: kan man forbanne noe i Jesu navn? Da snakker jeg ikke om å forbanne andre mennesker. Men kan man f.eks. forbanne en bedrift som produserer porno? Da mener jeg å forbanne noe i den hensikt at Gud skal slå ned ondskapen. Kan man forbanne et mannfolkblad som har et forskrudd syn på kvinnekroppen, i Jesu navn, da uten å forbanne menneskene bak bladet? Kan man forbanne noe og samtidig be for menneskene som står bak det, og be Gud velsigne og åpenbare seg for disse menneskene?

Fint om noen har meninger og skriftsteder om dette. Jeg kommer akkurat nå ikke på noe skriftsted som omhandler dette. Har dog ikke gjort så mye research ennå heller.

Kommentar #1

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Kan du utføre din guds arbeid

Publisert nesten 11 år siden

Er svaret ja så kan du vel også forbanne noe eller noen i Jesus navn. Er svaret nei bør du overlate til din gud og Jesus å gjøre jobben og heller konsentrere deg om det du er satt til å gjøre.

Kommentar #2

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: Forbanne, nix

Publisert nesten 11 år siden
01.10.10 kl. 15:54 skrev Johs Ensby:

La blader, bedrifter og annerledes tenkende være i fred og glem denne forskrudde ideen fortest mulig.

Gi akt på det gode. Hvis ikke det er nok; les lignelsen om ugresset i åkeren.

Godt skrevet. Lars Randby berører også et godt poeng, nemlig at Gud må få lov til å styre dette som har med forbannelse å gjøre. Det er så mye annet (og fortrinnsvis godt) en kristen kan gjøre, så å bruke tid på forbannelser er vel en "luksus" vi ikke har... Jeg minner forøvrig om Jakobs advarsel mot å ytre forbannelser (i hans brev).

Kommentar #3

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

kategorisk

Publisert nesten 11 år siden

Det er vanskelig å gjøre en regel av det, men Peter forbannet trollmannen Simeon...apostelgj. 8,20

Men Peter sa til ham: Ditt sølv være forbannet, både det og du selv, fordi du hadde tenkt å kjøpe Guds gave for penger!

Men det er veldig få henvisninger om akkurat slik, tror man virkelig må være i den hellige Ånds ledelse for å uttale noe slikt, det er lissom ikke noe man går rundt å sier daglig.

Kommentar #4

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

RE: kategorisk

Publisert nesten 11 år siden
01.10.10 kl. 19:07 skrev asbjørn bergseng:

Men det er veldig få henvisninger om akkurat slik, tror man virkelig må være i den hellige Ånds ledelse for å uttale noe slikt, det er lissom ikke noe man går rundt å sier daglig.

Enig, det er et par andre steder som kan være aktuelle også. Når disiplene ble sendt ut og man ikke ville høre på dem i en by, skulle man ikke forbanne, men "ryste støvet av føttene". Gud ville ta seg av forbannelsen. Så var det historien om Ananias og Saffira, men også det var vel eksekvert av Ånden.

Kommentar #5

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: RE: kategorisk

Publisert nesten 11 år siden
01.10.10 kl. 20:01 skrev Jan Bording:01.10.10 kl. 19:07 skrev asbjørn bergseng:

Men det er veldig få henvisninger om akkurat slik, tror man virkelig må være i den hellige Ånds ledelse for å uttale noe slikt, det er lissom ikke noe man går rundt å sier daglig.

Enig, det er et par andre steder som kan være aktuelle også. Når disiplene ble sendt ut og man ikke ville høre på dem i en by, skulle man ikke forbanne, men "ryste støvet av føttene". Gud ville ta seg av forbannelsen. Så var det historien om Ananias og Saffira, men også det var vel eksekvert av Ånden.

Ja, det tror jeg at er en viktig nyansering fra dere begge. Forøvrig er jo Paulus i berøring med det samme i noen tilfeller, f.eks. i Gal 1:8-9 og 2Kor 16:22. Men grunnpoenget til f.eks. Jakob (3:9-12) må likevel være et styrende prinsipp, og Den Hellige Ånd må få ta seg av dom (Joh 16:8-11) og forbannelse.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere