Øystein Skauge

Prost
10

La kyrkja vere eit lys

Publisert: 23. sep 2010

Det går ikkje lenge mellom kvar gong det skjer at vanskelege saker som brå dødsfall, ulukker, kriminalsaker o.l.  dukkar opp i media. Det er godt at kyrkja og kyrkja sine representantar etter kvart har skaffa seg så god rutine og kunnskap om dette at det så og seie alltid er hit folk vender seg når det vondaste skjer. Kyrkja har stor tillit og truverde som ein institusjon der folk i krise finn meiningsfull hjelp.
Det må kyrkja ta godt vare på og gjerne utvikle enno vidare.

Men eg har etter kvart teke til å stille spørjeteikn ved noko av det kyrkja formidlar i slike situasjonar.

Lystenning
Eg er glad for at mange går i kyrkja og tenner lys. Eg ynskjer ikkje å blåse ut eit einaste av dei.
Men kvifor seier så få prestar noko om kva vi egentleg gjer? På fjernsyn ser vi den eine kollegaen etter den andre stille opp framfor kamera med fyrstikker og stearinlys. Som om prestane ikkje gjer anna enn å tenne lys. Når vart dette eit nådemiddel?

Kristus sa om seg sjølv: Eg er lyset i verda. Den som følgjer meg, skal ikkje vandra i mørkret, men ha livsens lys. (Johs.8,12). Her ligg kjerna til det som gjev lystenninga meining. Symbolhandlinga som skal vende tankane våre mot Kristus. Symbolhandlinga som skal hjelpe oss til å formulere den enkle bøna til han som kan kome inn i mørkret, inn i sorga. Bøna som kanskje er utan ord.
Med lystenning utan bøn er for elektrikarar, og ikkje for prestar!

Vi kan gjerne by inn til samlinga med lystenning. men då skal vi tenne lys og be. Ikkje bere tenne lys. Elles handlar det om ein form for magi som er utan støtte i skrifta.

Media
Ei anna sak er måten kyrkja står fram i media når krisa er som varmast. Korleis er presten sitt møte med media?
Eg tenkjer slik: Dersom eg sjølv kom i den tunge situasjonen at eg måtte få hjelp av kyrkje og prest fordi krisa ramma meg, ville eg lika dåreleg om "min" prest dukka opp i TV-ruta for å kommentere hendinga. Om presten er aldri så generell i det som vert sagt så skal ikkje presten, slik eg ser det, kommentere sjølv dei mest perifere og generelle sider ved ei konkret sak. Er vi trygge for kva som vert sagt når kamera er slått av, når mikrofonen ligg i veska, eller skriveblokka er i journalistens frakkelomme?

Er det ikkje nok at media får vite at kyrkja sine tilsette er kopla inn? Kyrkja er opna. Prestar, diakonar og andre er i full jobb. Og vi ser at folk strøymer til. Meir treng ikkje media vite om dette. Like lite som media har trong for innsyn i ein medsinsk journal, har dei trong for innsyn i det som er fortrulege samtalar eller fortrulege inntrykk som presten har fått gjennom ord eller observasjonar.

Bør dette opp som tema i prestane si etterutdanning?

Kommentar #1

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

RE: La kyrkja vere eit lys

Publisert nesten 11 år siden
23.09.10 kl. 15:04 skrev Øystein Skauge:

LystenningEg er glad for at mange går i kyrkja og tenner lys. Eg ynskjer ikkje å blåse ut eit einaste av dei.Men kvifor seier så få prestar noko om kva vi egentleg gjer?

Fikk bare lyst til å kommentere lystenningen. Jeg satt i Lillestrøm menighetsråd da det ble populært med lys-glober i kirkene og vi måtte ta standpunkt til om vi skulle ha det eller ikke. Ideen ble framlagt som en rent katolsk ide. Mange hadde motforestillinger nettopp derfor, noe katolisisme ville de ikke ha. Argumentene for var simpelthen det almenn-religiøse: "Det er godt å tenne et lys for et menneske man tenker på". Dette er praksiser man finner i mange religioner. Noe nådemiddel er det ikke, i så fall ville bare presten ha lov til å tenne lys. Han er som kjent helligere enn oss. Man kan jo prøve å tolke Jesus som verdens lys inn i praksisen, men det var ikke slik den var lansert og det er vel ikke slik den praktiseres.

Kommentar #2

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Som hedning...

Publisert nesten 11 år siden

Syntes jeg lys tenning er en fin ting jeg. Det kan både hedninger og troende i alle varianter være med på og på den måten kan ALLE som kjente et menneske være inkludert i sorgen, som jo er lik for alle. Så hvorfor ha et ønske om å putte jesus/allah/buddha, eller for den sakens skyld, "Darwin", inn i denne tradisjonen da? Kan det ikke bare få være noe man gjør når man vil møtes og minnes og æres en død venn eller familie?

Ser ikke helt det religiøse i dette jeg da.... Ser kun at folk vil vise sin omtanke og sin sorg og siste ære over at noen er borte ovenfor de som er igjen og det er jo aldeles strålende at dette ikke er noe som kan spores til noen religion, for da kan ALLE delta! Og hvor kommer dette enorme ønsket om å trykke jesus opp i baken på folk så fort folk dør fra egentlig? Ta dere sammen er dere snille og ikke ødelegg dette som noe samlende for ALLE uansett tro eller ikke tro! Jesus/allah/buddha hører ikke hjemme her...  Så ødelegg ikke dette også!

Elektrikkere kan også lage lys skal jeg si deg, helt uten å måtte blande inn jesus/allah/buddha  hver eneste gang sikringene skrus på...  ;-)

La nå folk ha denne tradisjonen i fred er du/dere snille!

Kommentar #3

Jarle Veland

14 innlegg  92 kommentarer

La kyrkja vere eit lys

Publisert rundt 10 år siden

Innsenderen skriver om presters  medieuttalelser i forbindelse med ulykker :Er vi trygge for kva som vert sagt når kamera er slått av, når mikrofonen ligg i veska, eller skriveblokka er i journalistens frakkelomme?

Ja- er mitt svar. Vi som har hatt og har ansvar i forbindelse med større ulykker er så langt jeg kjenner til svært bevisste på hva vi sier og ikke sier i slike sammenhenger. Selv var jeg LRS- prest i Hordaland 4-5 år , og min erfaring blant annet fra Sleipner-ulykken  tilsier at det er helt unødvendig å spre frykt omkring presters meget bevisste overholdelse av taushetsplikten

Ellers: takk for poengteringen om lystenningens innhold. Når vi tenner lys er det fordi Jesus sa: Jeg er verdens lys, den som følger meg skal ikke vandre i mørket men ha livets lys.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere