Espen Utaker

298

Møtes igjen?

Publisert: 21. sep 2010

Den erfarne veilederen Ivar August Bye ber kirken ta et oppgjør med forestillingen om at kristne skal møte sine kjære igjen etter døden. Han mener kirken et stykke på vei legitimerer folkereligiøse forestillinger om livet etter døden, som han mener det ikke finnes dekning for hverken i Bibelen eller i den menneskelige erfaring. Hva mener du?

Kommentar #1

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

re

Publisert rundt 11 år siden

Daniel skriv:

 "Det skal koma ei trengselstid (OVER JØDANE)
        som det ikkje har vore maken til
        heilt sidan folkeslag vart til.
        Men på den tid skal folket ditt verta frelst,
        alle som er oppskrivne i boka.
     2 Og mange av dei som SØV I MOLDA,
        skal vakna opp,
        somme til evig liv,
        andre til skam og evig avsky.
     3 Då skal dei vituge skina
        som himmelkvelven skin;
        og dei som har ført dei mange til rettferd,
        skal skina som stjernene, evig og alltid." Daniel 12

Døden er ein søvn.

Og som presten seier : "Av jord er du komen ,til jord skal du verta og av jord skal du atter oppstå".(i kjøt og blod)

I grava er det ingen kontakt å henta med dei avdøde. Dei "slappar av".(søv)

Det er ein god tanke. Ikkje har dei vondt og ikkje tenkjer dei.

Forkynnaren 9:

"Dei levande veit at dei skal døy,
        men dei døde veit ingen ting.
        Dei får ikkje lenger løn,
        for minnet om dei er gløymt.
     6 Deira kjærleik og hat og misunning
        er ende for lenge sidan."
Kommentar #2

Asbjørn Kvalbein

65 innlegg  150 kommentarer

Møtes igjen?

Publisert rundt 11 år siden

Spørsmålet kan deles i to: Har vi vår nåværende identitet også i evigheten? Jeg vil tro at svaret er ja. Jesus snakker om å komme fra øst og vest og sitte til bords med Abraham, Isak og Jakob i himlenes rike (Matt 8,11). Det handler om dem som tror på Jesus og er med i hans herrevelde, og jeg tror det er ment konkret.

Spørsmål to er: Skal vi møtes igjen? Paulus skriver om at de som tror, skal møtes sammen med dem som har gått foran, og med Jesus (1. Tess 4,13-18). I den teksten er ordet for "sammen med" brukt flere ganger. Ordene skal være til trøst.

Men det er to utganger av livet. Jesus snakker om dem som skal kastes ut i mørket utenfor (Matt 8,12). Det er ingen grunn til å tro at en skal kjenne hverandre igjen der.

Jeg tror det er bibelsk dekning for å si at Guds barn i denne verden skal møte hverandre igjen i evigheten.

Kommentar #3

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

RE: re

Publisert rundt 11 år siden
21.09.10 kl. 09:27 skrev Torstein Langesæter:

Daniel skriv:

 "Det skal koma ei trengselstid (OVER JØDANE)        som det ikkje har vore maken til        heilt sidan folkeslag vart til.        Men på den tid skal folket ditt verta frelst,        alle som er oppskrivne i boka.     2 Og mange av dei som SØV I MOLDA,        skal vakna opp,        somme til evig liv,        andre til skam og evig avsky.     3 Då skal dei vituge skina        som himmelkvelven skin;        og dei som har ført dei mange til rettferd,        skal skina som stjernene, evig og alltid." Daniel 12

Døden er ein søvn.

Og som presten seier : "Av jord er du komen ,til jord skal du verta og av jord skal du atter oppstå".(i kjøt og blod)

I grava er det ingen kontakt å henta med dei avdøde. Dei "slappar av".(søv)

Det er ein god tanke. Ikkje har dei vondt og ikkje tenkjer dei.

Forkynnaren 9:

"Dei levande veit at dei skal døy,        men dei døde veit ingen ting.        Dei får ikkje lenger løn,        for minnet om dei er gløymt.     6 Deira kjærleik og hat og misunning        er ende for lenge sidan."

 Vel, Bibelen snakker også om et liv etter døden.

Jesus sier at "den som tror på meg har evig liv" altså mener du Torstein at det evige liv opphører når du dør, hvordan kan vi da ha fått et evig liv ?

Jesus sier også i disusjon med saduseerne.....Gud er ikke de dødes Gud, for Abrahan og isak m.m. lever alle for han. Altså Abraham og Isak hadde jo vitterlig vært død i mange hundre år, hvordan kunne de da fremdeles Leve for Gud, altså Jesus snakker i presens ?

Paulus skriver til sine venner i et av brevene og han snakker i NÅtid.....jeg vil heller fare herifra og være sammen med Jesus, for det er meget bedre, men for deres skyld blir jeg her... Han ville altså heller reise til Jesus å være sammen med han, og på det tidspunktet brevet ble skrevet så er Jesus i Himmelen hos sin Far....er da Jesus død, eller  ?? 

Kommentar #4

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

RE: Møtes igjen?

Publisert rundt 11 år siden
21.09.10 kl. 09:15 skrev Espen Utaker:

Den erfarne veilederen Ivar August Bye ber kirken ta et oppgjør med forestillingen om at kristne skal møte sine kjære igjen etter døden. Han mener kirken et stykke på vei legitimerer folkereligiøse forestillinger om livet etter døden, som han mener det ikke finnes dekning for hverken i Bibelen eller i den menneskelige erfaring. Hva mener du?

 ::::

Jeg deler Asbjørn Kvalbeins betraktninger her.

Dette er jo et sensitivt spørsmål for mange av oss. Jeg skjønner ikke helt at "menneskelig erfaring" skal ha noen relevans her.  Heller ikke er "folkereligiøse forestillinger" noen særlig bærende faktor i dette.      Om det er dekning for det i Bibelen er vel det spørsmålet som er viktigst her.  Klare utsagn om dette er det vel lite av.  Men at mennesker kjenner hverandre igjen blir vel klart nok når Jesus bruker eksemplet i en lignelse.  Selv om den rike mannen var i dødsriket kjente han jo igjen Lasarus, selv om han ikke hadde noe særlig forhold til ham i det jordiske liv.                                                                 Hvorfor skal vi da ikke kjenne igjen våre kjære når vi kommer i den samme verden som Lasarus.  Og hvorfor skal vi fratas gleden ved å tenke på dette.  Jeg tror det hører med til himmelens herlighet og glede, som vi, til og med her på jorden kan glede oss over.

Jeg tenker det er nok av andre forestillinger og vrangforestillinger det er viktigere på ta fatt i for sannhetssøkende veiledere.

magnus L

Kommentar #5

Eivind Algrøy

4 innlegg  8 kommentarer

Bibelsyn?

Publisert rundt 11 år siden

Dette er en viktig sak, som mange er opptatt av.

I artikkelen om Bye kunne det vært svært nyttig om journalisten spurte etter dennes bibelsyn. Det ville gitt oss et bedre grunnlag for å diskutere. Om Bye ser på Bibelens fortelling som en kilde til kunnskap om tilværelsen bør Asbjørn Kvalbeins ord virke korrigerende.

Men om Bye ser bort fra at Bibelen kan gi oss kunnskap om dette, fordi den bare beskriver datidens religiøse forestillinger, så må diskusjonen bli en annen.

Men kanskje andre her inne kjenner til Byes bakgrunn når det gjelder syn på Bibelen?

Kommentar #6

Trygve W. Jordheim

108 innlegg  136 kommentarer

Bibelsyn

Publisert rundt 11 år siden

Bye sier i intervjuet:

– Jeg har vært i minnesamvær hvor de frammøtte er blitt oppfordret til å ta imot Jesus for å få treffe den avdøde igjen. I ulike varianter finnes det en utbredt forkynnelse av noe kirken ikke vet noe om og som heller ikke Bibelen gir dekning for, nemlig at vi skal møte våre kjære igjen på andre siden av døden.

Ut ifra dette må vi forutsette at det er bibelteksten i seg selv som etter Byes mening ikke gir dekning for forestillingen om et hinsidig gjensyn

Kommentar #7

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Rokker det ikke ved hele troen

Publisert rundt 11 år siden

Tar man bort bevisstheten til jeget etter døden tror jeg man vil rokke ved troen til en stor del av de troende. Forestillingen om at jeget fortsetter også etter døden er for mange et av de viktigste kriteriene for deres tro. For hva vil troen være uten at man beholder sin bevissthet også i himmelen eller i helvete for den saks skyld.

Jeg tror på evig liv, i det minste for en del av de byggeklossene jeg er laget av. Men tro på at min bevissthet skal leve videre etter at legemet er dødt har jeg ingen tro på. For meg blir utsagnet om at fra jord er du kommet til jord skal du bli og av jord skal du gjenoppstå ikke noe annet en at vi er en del av et evig kretsløp.

Forestillingen om livet etter døden tror jeg kan bli meget vanskelig for kirken og for religionen. Det er så spekket av fallgruver og paradokser at den for religionens skyld nok er best tjent med å forbli meget ullen, uklar og svevende. Da overlater man til den enkelte troende å finne sin fasit og tråkker derav ikke noen på tærne.

Men diskusjonen i seg selv kan bli meget interessant om man tør å ta den. Jeg vi tror vi gudløse nok har et fortrinn i disse irrganger i og med at vi ikke har noen illusjon om at våre tanker og følelser vil vare ut i evigheten. Vi har ingen engstelse for et slikt syn.

Kommentar #8

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: re

Publisert rundt 11 år siden
21.09.10 kl. 09:59 skrev asbjørn bergseng:

Paulus skriver til sine venner i et av brevene og han snakker i NÅtid.....jeg vil heller fare herifra og være sammen med Jesus, for det er meget bedre, men for deres skyld blir jeg her... Han ville altså heller reise til Jesus å være sammen med han, og på det tidspunktet brevet ble skrevet så er Jesus i Himmelen hos sin Far....er da Jesus død, eller  ?? 

 Svar:

No er ikkje eg noko tilhengjar av Paulus ,men om du skal sitera han så skriv han:

"Vi vil ikkje, sysken, at de skal vera uvitande om dei som har sovna inn, så de ikkje skal sørgja som dei andre, dei som er utan håp. 14 For så sant Jesus døydde og stod opp, og det trur vi, så skal òg Gud ved Jesus føra dei som har sovna inn, saman med han. 15 Dette seier vi dykk med eit ord frå Herren: Vi som enno lever og blir att her heilt til Herren kjem, skal slett ikkje koma før dei som har SOVNA INN".1 Tess 4

Nokon er sovna inn og dei ligg i gravane slik Daniel og seier. Dei søv i molda,står det.

Når basunen lyder etter 120 jubileum eller 6000 år så skal dei SAMTIDIG med dei som  lever når Jesus kjem ,møta Herren.

Kommentar #9

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: RE: RE: re

Publisert rundt 11 år siden
21.09.10 kl. 12:12 skrev Torstein Langesæter:

Når basunen lyder etter 120 jubileum eller 6000 år så skal dei SAMTIDIG med dei som  lever når Jesus kjem ,møta Herren.

 God dag, Torstein!

Du er i alle fall konsekvent og tydeleg når du ikkje drukner det du vil ha fram i bibelsitat! Voner G.W.Bush lever lenge enno.

Ha ein god dag!

Kommentar #10

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

Jovisst...

Publisert rundt 11 år siden

Min far døde i 1983. Jeg ble frelst i 1984. Jeg vet at jeg skal møte ham igjen. Jeg vet også at min far, og min onkel, som døde i fjor garantert sitter sammen og snakker om ettermiddagene - i paradiset.

Enn mere, hjemme i det huset som frelseren har bygget til min far (jfr. Joh 14) bor det to andre mennesker av ukjent kjønn, mine to søsken som min mor mistet i 1973 og 1974, og ikke bare de, men også hunden min, Tassi, og katten min, Missi, er der.

For å si det med Keith Green:

Eg gled meg heilt vilt til himlen,

når Gud turkar vekk tårene,

På seks dagar, du skapte alle ting,

men du har arbeidd med himlen - to tusen år!

Kommentar #11

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Jovisst...

Publisert rundt 11 år siden
21.09.10 kl. 13:23 skrev Lars-Toralf Utnes Storstrand:

 Jeg vet også at min far, og min onkel, som døde i fjor garantert sitter sammen og snakker om ettermiddagene - i paradiset.

Svar:

Mine slektningar er i alle fall i grava og så får Vår Herre finna ut kven som står opp til evig liv og kven som ikkje får det.

"Sæl og heilag er den som får ta del i den første oppstoda. Over dei har den andre døden inga makt." Åp 20

Den FYRSTE oppstandelsen er den som kjem ved Jesu gjenkomst.

Det vert nesten komisk å hevda  at dei skal stå opp ved Jesu kome,dersom dei allerede var i himmelen. Litt logikk må ein forlanga.

Kommentar #12

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

RE: RE: Jovisst...

Publisert rundt 11 år siden
21.09.10 kl. 13:58 skrev Torstein Langesæter:

Svar:

Mine slektningar er i alle fall i grava og så får Vår Herre finna ut kven som står opp til evig liv og kven som ikkje får det.

"Sæl og heilag er den som får ta del i den første oppstoda. Over dei har den andre døden inga makt." Åp 20

Den FYRSTE oppstandelsen er den som kjem ved Jesu gjenkomst.

Det vert nesten komisk å hevda  at dei skal stå opp ved Jesu kome,dersom dei allerede var i himmelen. Litt logikk må ein forlanga.

Frå mitt perspektiv (og ditt) er dei framleides i grava.

Frå Guds perspektiv (fordi Gud er evig) er dei alt i paradiset.

Det er samansmeltinga av dei to perspektiva til eitt som finn stad i den første oppstoda.

Kommentar #13

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

RE: RE: RE: re

Publisert rundt 11 år siden
21.09.10 kl. 12:12 skrev Torstein Langesæter:21.09.10 kl. 09:59 skrev asbjørn bergseng:

Paulus skriver til sine venner i et av brevene og han snakker i NÅtid.....jeg vil heller fare herifra og være sammen med Jesus, for det er meget bedre, men for deres skyld blir jeg her... Han ville altså heller reise til Jesus å være sammen med han, og på det tidspunktet brevet ble skrevet så er Jesus i Himmelen hos sin Far....er da Jesus død, eller  ?? 

 Svar:

No er ikkje eg noko tilhengjar av Paulus ,men om du skal sitera han så skriv han:

"Vi vil ikkje, sysken, at de skal vera uvitande om dei som har sovna inn, så de ikkje skal sørgja som dei andre, dei som er utan håp. 14 For så sant Jesus døydde og stod opp, og det trur vi, så skal òg Gud ved Jesus føra dei som har sovna inn, saman med han. 15 Dette seier vi dykk med eit ord frå Herren: Vi som enno lever og blir att her heilt til Herren kjem, skal slett ikkje koma før dei som har SOVNA INN".1 Tess 4

Nokon er sovna inn og dei ligg i gravane slik Daniel og seier. Dei søv i molda,står det.

Når basunen lyder etter 120 jubileum eller 6000 år så skal dei SAMTIDIG med dei som  lever når Jesus kjem ,møta Herren.

 Hei igjen Torstein....

tenkte på det etter at jeg hadde skrevet innlegget...er i grunnen ikke så sterke motsetninger mellom det å leve etter det å dø eller om man velger å kalle det sove. Det er helt korrekt det du skriver at Paulus også snakker om de som er sovnet inn...forøvrig en vakker beskrivelse synes jeg, men egentlig ville jeg vel si at man kan finne skriftsteder for begge syn i NT. Paulus har vært en omdiskutert person opp gjennom tidene, kanskje spesielt av kvinnegrupper, likevel var han nok kanskje den mest sentrale skikkelsen i å utforme den nye telologien, sammen med andre kjente personer som Peter, Johannes og de andre som tilhørte de første disiplene  :)

Kommentar #14

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: Møtes igjen?

Publisert rundt 11 år siden
21.09.10 kl. 09:47 skrev Asbjørn Kvalbein:

Spørsmålet kan deles i to: Har vi vår nåværende identitet også i evigheten? Jeg vil tro at svaret er ja. Jesus snakker om å komme fra øst og vest og sitte til bords med Abraham, Isak og Jakob i himlenes rike (Matt 8,11). Det handler om dem som tror på Jesus og er med i hans herrevelde, og jeg tror det er ment konkret.

Spørsmål to er: Skal vi møtes igjen? Paulus skriver om at de som tror, skal møtes sammen med dem som har gått foran, og med Jesus (1. Tess 4,13-18). I den teksten er ordet for "sammen med" brukt flere ganger. Ordene skal være til trøst.

Men det er to utganger av livet. Jesus snakker om dem som skal kastes ut i mørket utenfor (Matt 8,12). Det er ingen grunn til å tro at en skal kjenne hverandre igjen der.

Jeg tror det er bibelsk dekning for å si at Guds barn i denne verden skal møte hverandre igjen i evigheten.

Kjempebra skrevet Asbjørn. Samtidig blir det jo spennende å se hvordan dette vil utspille seg,
Jesaja 65:17:
"Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord.
        Ingen skal minnes det som var,
        ingen skal tenke på det mer."

Kommentar #15

Knut Grønvik

14 innlegg  7 kommentarer

Det nest siste

Publisert rundt 11 år siden

Jeg er enig med Ivar August Bye om at vi vet fint lite om det evige liv. Men det lille vi vet ut fra Bibelen, tyder etter min mening på at vi skal stå opp til et nytt, kroppslig liv, fullt gjenkjennbare. Og da er det vel også hold i den folkelige forestillingen om å få møte sine kjære igjen?

Viktigste grunnlag for dette er naturligvis Jesu egen oppstandelse. Den var kroppslig, og han ble gjenkjent. Disiplene møtte sin kjære Mester og venn igjen. Han var annerledes, men likevel den samme. Evangeliene gjør et stort poeng av nettopp dette, og vi bekjenner ukentlig i våre kirker at også vi tror på legemets oppstandelse. Dermed ligger det faktisk også menneskelig erfaring bak dette håpet. Mennesker møtte et menneske som var gått gjennom grav til nytt liv. Og her var Jesus bare den første. Når vi blir døpt til Kristus, er det «til en oppstandelse som er lik hans» (Rom 6,5). Da er det god grunn til å tro at vi også skal oppstå ganske forvandlet, men likevel være samme person, gjenkjennelig slik han var.

Denne håpefulle forestillingen for oss selv og våre nærmeste finner også støtte i en rekke andre bibeltekster. Jesus gjendriver sadukkernes hånlige avvisning av oppstandelsen med å vise til fortellingen om tornebusken, der Gud sier til Moses: Jeg er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Alle tre var for lengst døde, men likevel levde de altså, fortsatt som samme personer, hos Gud (Luk 19,37f). Jesus forteller om Lasarus, som etter at han var død, møtte Abraham (Luk 16,22), selv snakker han med Moses og Elia på fjellet (Matt 17,3).

Job utbryter i et øyeblikks håp: «Jeg skal se ham med egne øyne, jeg selv og ikke en fremmed!» (Job 19,27). Er det jeg selv som på oppstandelsens dag skal vekkes opp fra de døde, må vi vel alle være oss selv? Og dermed kunne møtes igjen.

Denne tanken må likevel ikke brukes til å bli hengende igjen i fortiden, i et fåfengt håp om forlenget, og eventuelt spiritistisk kontakt med våre avdøde kjære så lenge vi lever her i tiden. Her er jeg også helt enig med Bye. Vi må hjelpe folk til å ta avskjed, bearbeide sitt indre forhold til dem som har gått bort, og komme videre med sine egne liv. Jeg har likevel vanskelig for å skjønne at håpet om oppstandelse og gjensyn skulle kunne bremse livsutfoldelsen her og nå. Å glede seg til fremtiden, med god grunn, er da noe annet enn å sitte fast i sin fortid.

Døden er altså ikke den endelige atskillelsen. Bare den foreløpige. Den er ikke det siste. Døden er det nest siste.

Kommentar #16

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Legemets oppstandelse

Publisert rundt 11 år siden

Av jord er DU kommet og til jord skal DU bli.

Du?

En sier da ikke DU til en død kropp.

Hvorfor?

Fordi vår ånd og vår sjel kan ikke bli omdannet til jord.

Duet eller jeget fortsetter sin tilværelse utenfor det jordiske legemet etter den jordiske døden...

Kommentar #17

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

RE: Det nest siste

Publisert rundt 11 år siden
21.09.10 kl. 17:10 skrev Knut Grønvik:

Døden er altså ikke den endelige atskillelsen. Bare den foreløpige. Den er ikke det siste. Døden er det nest siste.

Mange fine bibelreferanser her. Jeg ville bare supplere med Mat.17, forklarelsen på berget. Jesus og disiplene så og kjente Moses og Elias. Ellers sier Jesus at vi skal være som englene i himmelen. Det er da steder som tyder på at englene kjenner hverandre.

Hva slags kvalifikasjon er det egentlig å være en "erfaren veileder"?

Kommentar #18

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: RE: RE: re

Publisert rundt 11 år siden
21.09.10 kl. 12:17 skrev Elias Per Vågnes:   God dag, Torstein!

Du er i alle fall konsekvent og tydeleg når du ikkje drukner det du vil ha fram i bibelsitat! Voner G.W.Bush lever lenge enno.

Ha ein god dag!

 Svar:

God kveld , Elias.

Du vil nok få det med deg.

http://english.pravda.ru/opinion/feedback/20-09-2010/114989-obama_birth_mystery-0/

Kommentar #19

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: re

Publisert rundt 11 år siden
21.09.10 kl. 22:06 skrev Torstein Langesæter:21.09.10 kl. 12:17 skrev Elias Per Vågnes:   God dag, Torstein!

Du er i alle fall konsekvent og tydeleg når du ikkje drukner det du vil ha fram i bibelsitat! Voner G.W.Bush lever lenge enno.

Ha ein god dag!

 Svar:

God kveld , Elias.

Du vil nok få det med deg.

http://english.pravda.ru/opinion/feedback/20-09-2010/114989-obama_birth_mystery-0/

 Ja, eg har fått med meg at du hakkar på Obama. Pravda tyder vel sanning, men har ikkje noko godt rykte i så måte. Omtrent like ille som dei som fortel kva lagnad ein vil få etter dette livet.

Kommentar #20

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: re

Publisert rundt 11 år siden
21.09.10 kl. 22:55 skrev Elias Per Vågnes:21.09.10 kl. 22:06 skrev Torstein Langesæter:21.09.10 kl. 12:17 skrev Elias Per Vågnes:   God dag, Torstein!

Du er i alle fall konsekvent og tydeleg når du ikkje drukner det du vil ha fram i bibelsitat! Voner G.W.Bush lever lenge enno.

Ha ein god dag!

 Svar:

God kveld , Elias.

Du vil nok få det med deg.

http://english.pravda.ru/opinion/feedback/20-09-2010/114989-obama_birth_mystery-0/

 Ja, eg har fått med meg at du hakkar på Obama. Pravda tyder vel sanning, men har ikkje noko godt rykte i så måte. Omtrent like ille som dei som fortel kva lagnad ein vil få etter dette livet.

Kva PRAVDA var under den kalde krigen - og kva Pravda er i dag - må då vera to ulike saker. Les sakene - og prøv provet.

Utan å ha lest nøye gjennom alt enno. Tykkjest det forvitneleg å sjå.

Nei, eg trur ikkje på at Obama er fødd i USA.

Kommentar #21

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: re

Publisert rundt 11 år siden
22.09.10 kl. 08:50 skrev Lars-Toralf Utnes Storstrand:21.09.10 kl. 22:55 skrev Elias Per Vågnes:21.09.10 kl. 22:06 skrev Torstein Langesæter:21.09.10 kl. 12:17 skrev Elias Per Vågnes:   God dag, Torstein!

Du er i alle fall konsekvent og tydeleg når du ikkje drukner det du vil ha fram i bibelsitat! Voner G.W.Bush lever lenge enno.

Ha ein god dag!

 Svar:

God kveld , Elias.

Du vil nok få det med deg.

http://english.pravda.ru/opinion/feedback/20-09-2010/114989-obama_birth_mystery-0/

 Ja, eg har fått med meg at du hakkar på Obama. Pravda tyder vel sanning, men har ikkje noko godt rykte i så måte. Omtrent like ille som dei som fortel kva lagnad ein vil få etter dette livet.

Kva PRAVDA var under den kalde krigen - og kva Pravda er i dag - må då vera to ulike saker. Les sakene - og prøv provet.

Utan å ha lest nøye gjennom alt enno. Tykkjest det forvitneleg å sjå.

Nei, eg trur ikkje på at Obama er fødd i USA.

 Eg set min lit til at CIA har sett på provet forlengst. Og der er nok negerhatarar til at dei hadde fått det fram i dagen for lengst.

Og dømmekrafta til dei som hevder at Bibelen er gudommeleg tale og fakta, har eg ikkje stor respekt for.

Kommentar #22

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Så visst som det gis et naturlig legeme, gis det og et åndelig legeme.

Publisert rundt 11 år siden

Tja... her finnes det mange meninger, alt hvordan man har lest det ut i fra. Men bibeltekstene har til slutt en sum, og det er summen av Guds ord som er ensbetydende med sannheten.

Jeg vil først ta mitt utgangspunkt i 1.Kor.15 som forteller mye om utviklingen til evig liv. Tekstene sier nemlig ikke at livet fortsetter etter døden, for da vil vi jo vaske bort betydningen av en felles oppstandelse etter den siste Basun? (i v52)

43 Så visst som det gis et naturlig legeme, gis det og et åndelig legeme. 46 Men det åndelige er ikke det første, men det naturlige, derefter det åndelige. 47 Det første menneske var av jorden, jordisk; det annet menneske er av himmelen. 48 Sådan som den jordiske var, så er og de jordiske, og sådan som den himmelske er, så skal og de himmelske være, 49 og likesom vi har båret den jordiskes billede, så skal vi og bære den himmelskes billede.

Bibelen forteller jo også om stridigheter (krig og ufred), når disse er stridighetene er over, gjenstår den siste fiende (v26): Den siste fiende som tilintetgjøres, er døden... og stridighetene: Job 7.1: Er ikke et menneskes liv på jorden en krigstjeneste, og hans dager som en dagarbeiders dager?

Noen mener at det finnes et skille mellom hvem som skal få komme i himmelen (til evig liv) og at noen skal gå til fortapelse (og evig avsky). Dette er ingen sum av Guds ord. Det står at rikets barn skal kastes i mørket utenfor, der skal de gråte og skjære tenner. (Matt.8.12, skjærsilden)

Dette er stikk motsatt av Åp.21.4 som opphever døden (lik 1.Kor.15.26) og gråten skal heller ikke være mer, hver tåre skal tørkes bort, for skrik og pine skal ikke være mer, de første ting er veket bort.

Altså er det summen av alle vers som er pålydende, og ikke summen av hvert enkeltvers, når de første ting viker bort er både gråten og mørke fjernet, (2.Kor.4.6: For Gud, som sa: «Lys skal stråle fram fra mørket») og de første ting skal ikke huskes mer. Men dette handler jo også om menneskenes utvikling gjennom tid, og er ikke noe abra kadabra.

Kommentar #23

Henry Michael Ødegaard

21 innlegg  83 kommentarer

Egoistisk kravmentalitet

Publisert nesten 11 år siden

Å tro at vi skal møte våre kjære igjen etter døden, er uttryk for en egoisme og selvopptatthet, som savner enhver kristen og bibelsk begrunnelse.

Kommentar #24

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

RE: Egoistisk kravmentalitet

Publisert nesten 11 år siden
22.09.10 kl. 22:06 skrev Henry Michael Ødegaard:

Å tro at vi skal møte våre kjære igjen etter døden, er uttryk for en egoisme og selvopptatthet, som savner enhver kristen og bibelsk begrunnelse.

Misunnelse kaller jeg sånt, fra en som tydeligvis verken har forventninger til Gud, eller håp om å møte sine kjære igjen.

Det er kaldt og ensomt i helvete.

Kommentar #25

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: RE: Egoistisk kravmentalitet

Publisert nesten 11 år siden
23.09.10 kl. 09:04 skrev Lars-Toralf Utnes Storstrand:

Det er kaldt og ensomt i helvete.

 Kaldt? Einsamt? Og eg som har blitt fortalt at helvete var gloande varmt og at alle utanom den vesle kvite flokk (44000?) har eller skal hamne der. Ut i frå dette vert det ei uhorveleg mengd med menneskje der, og stort sett alle dei interessante menneskja eg ser fram til å møte.

Dei 44000 er då ein grå og kjedeleg gjeng! Velbekomme!

Kommentar #26

Anders Larsen

0 innlegg  75 kommentarer

RE: RE: Egoistisk kravmentalitet

Publisert nesten 11 år siden
23.09.10 kl. 09:04 skrev Lars-Toralf Utnes Storstrand:Det er kaldt og ensomt i helvete.

 Den måten å evangelisere på fungerer ikkje ikkje til anna enn å skubbe folk frå seg.

Kommentar #27

Anders Larsen

0 innlegg  75 kommentarer

RE: RE: RE: Egoistisk kravmentalitet

Publisert nesten 11 år siden
23.09.10 kl. 10:35 skrev Elias Per Vågnes:23.09.10 kl. 09:04 skrev Lars-Toralf Utnes Storstrand:

Det er kaldt og ensomt i helvete.

 Kaldt? Einsamt? Og eg som har blitt fortalt at helvete var gloande varmt og at alle utanom den vesle kvite flokk (44000?) har eller skal hamne der. Ut i frå dette vert det ei uhorveleg mengd med menneskje der, og stort sett alle dei interessante menneskja eg ser fram til å møte.

Dei 44000 er då ein grå og kjedeleg gjeng! Velbekomme!

 Hei Elias! Korleis helvete ser ut, veit eg ikkje. Det interesserer meg ikkje så mykje, for det er ikkje den staden vi menneskje er invitert til, men det som vert tidenes fest nokonsinne. Du er og invitert, men det er ikkje Gud si skuld (slik mange latar å tru) om ein vel å takka nei.

Kommentar #28

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Egoistisk kravmentalitet

Publisert nesten 11 år siden
23.09.10 kl. 13:26 skrev Anders Larsen:

 Hei Elias! Korleis helvete ser ut, veit eg ikkje. Det interesserer meg ikkje så mykje, for det er ikkje den staden vi menneskje er invitert til, men det som vert tidenes fest nokonsinne. Du er og invitert, men det er ikkje Gud si skuld (slik mange latar å tru) om ein vel å takka nei.

 Hei Anders!

Eg tykkjer om den positive vinklinga di, men kva og kven som inviterer, er eg ikkje så viss på. Og diverre har heller ikkje du min tillit i så måte. Der er mange teoriar og eventyr om kva som møter ein etter at vi har sovna inn, men det sprikar i alle retningar. Der er nok mange som trur og lest vite, men ingen har kunnskap om noko som helst.

Ein får gjere som best ein kan, kvar på sin måte.

Kommentar #29

Henry Michael Ødegaard

21 innlegg  83 kommentarer

Kjekke kristen

Publisert nesten 11 år siden

Ja, her var det jammen mange kjekke kristne, med nestekjærligheten i høysetet.

Kommentar #30

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

RE: RE: RE: Egoistisk kravmentalitet

Publisert nesten 11 år siden
23.09.10 kl. 10:35 skrev Elias Per Vågnes:23.09.10 kl. 09:04 skrev Lars-Toralf Utnes Storstrand:

Det er kaldt og ensomt i helvete.

 Kaldt? Einsamt? Og eg som har blitt fortalt at helvete var gloande varmt og at alle utanom den vesle kvite flokk (44000?) har eller skal hamne der. Ut i frå dette vert det ei uhorveleg mengd med menneskje der, og stort sett alle dei interessante menneskja eg ser fram til å møte.

Dei 44000 er då ein grå og kjedeleg gjeng! Velbekomme!

Du har lånt for mykje øyra til Den romersk-katolske kyrka og skøkedottera hennar, Vakttårnet.

Dei 144000 er berre jødar, av Israels ætt. Det er mange fleire som kem til himlen enn deim.

Eldsjøen er domen, og når alt er brent opp, er det ikkje så varmt lengre.

Kommentar #31

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

RE: RE: RE: Egoistisk kravmentalitet

Publisert nesten 11 år siden
23.09.10 kl. 12:59 skrev Anders Larsen:23.09.10 kl. 09:04 skrev Lars-Toralf Utnes Storstrand:Det er kaldt og ensomt i helvete.

 Den måten å evangelisere på fungerer ikkje ikkje til anna enn å skubbe folk frå seg.

Eg er ikkje evangelist. Eg er lærar, og forkynner røyndom.

Kommentar #32

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

RE: Kjekke kristen

Publisert nesten 11 år siden
23.09.10 kl. 19:56 skrev Henry Michael Ødegaard:

Ja, her var det jammen mange kjekke kristne, med nestekjærligheten i høysetet.

En mye brukt kommentar har jeg sett/opplevd, veldig effektiv om man vil ha slutt på eller ikke ønsker dialog, hva din hensikt er vet jeg ikke ?

Kommentar #33

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Egoistisk kravmentalitet

Publisert nesten 11 år siden
23.09.10 kl. 20:58 skrev Lars-Toralf Utnes Storstrand:

Du har lånt for mykje øyra til Den romersk-katolske kyrka og skøkedottera hennar, Vakttårnet.

Dei 144000 er berre jødar, av Israels ætt. Det er mange fleire som kem til himlen enn deim.

Eldsjøen er domen, og når alt er brent opp, er det ikkje så varmt lengre.

 Nei, eg meiner at mitt tal er henta frå Johannes åpenbaring. ein gong i tida var det påstand mot påstand. Nokre meinte at heile kvota skulde kome frå Worms, medan andre meinte alle som var reservert plass kom frå Wittenberg. Uansett kan vi slå fast at dersom dette tøvet skulde vere sanning, då vert der mykje bra folk å treffe i Helvete.

Elles er vel Lars-Toralf den eg minst legg brett på. Ikkje er han, og aldri vil han verte, St.Peter. Og om vi ikkje hamnar på same plassen, ser eg ikkje det som ei ulempe. God tur!

Kommentar #34

Tor Albertsen

66 innlegg  597 kommentarer

RE: Det nest siste

Publisert nesten 11 år siden
21.09.10 kl. 17:10 skrev Knut Grønvik:

Jeg er enig med Ivar August Bye om at vi vet fint lite om det evige liv. Men det lille vi vet ut fra Bibelen, tyder etter min mening på at vi skal stå opp til et nytt, kroppslig liv, fullt gjenkjennbare. Og da er det vel også hold i den folkelige forestillingen om å få møte sine kjære igjen?...

Denne tanken må likevel ikke brukes til å bli hengende igjen i fortiden... Jeg har likevel vanskelig for å skjønne at håpet om oppstandelse og gjensyn skulle kunne bremse livsutfoldelsen her og nå. Å glede seg til fremtiden, med god grunn, er da noe annet enn å sitte fast i sin fortid. Døden er altså ikke den endelige atskillelsen. Bare den foreløpige. Den er ikke det siste. Døden er det nest siste.

Jeg mener Knut Grønvik poengterer feil i sitt innlegg "Den nest siste" om at døden ikke er den endelige atskillelsen. 
Det er Jesus Kristus vi skal møte igjen. Noe mer konkret vet vi ikke i flg. Guds ord. Jeg mener at  frelseshistoriens tematikk der den gamle pakts avgjørende personer hører med, handler det om Guds vei med sitt frelsesverk, kommet av Guds rike og Guds gjerning ved Jesus Kristus.
Der er også hans menighet. Ikke slekten. Som noen har nevnt er det en fare at mange lett begrunner troen med at den kristne fra oppstandelsen av skal være sammen med sin(e) kjære. Bibelens ord om gjenkjennelsen fra oppstandelsen av har ingen sammenheng med det jordiske livs praktiske nødvendigheter for å makte livet og å føre det videre med de nye generasjoner. Jeg kan ikke se at det i det hele tatt er noe poeng i NTs forkynnelse om troen.
Kommentar #35

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: Egoistisk kravmentalitet

Publisert nesten 11 år siden
23.09.10 kl. 21:39 skrev Elias Per Vågnes:

 Nei, eg meiner at mitt tal er henta frå Johannes åpenbaring. ein gong i tida var det påstand mot påstand. Nokre meinte at heile kvota skulde kome frå Worms, medan andre meinte alle som var reservert plass kom frå Wittenberg. Uansett kan vi slå fast at dersom dette tøvet skulde vere sanning, då vert der mykje bra folk å treffe i Helvete.

Elles er vel Lars-Toralf den eg minst legg brett på. Ikkje er han, og aldri vil han verte, St.Peter. Og om vi ikkje hamnar på same plassen, ser eg ikkje det som ei ulempe. God tur!

Nei, du har ikkje heimta talet ditt frå Johannes Openberring; for der står det eintydig 144 000, 12 000 av kvar av Israels 12 stammar, der Efraim stamme har kome inn i staden for den forkasta Dan-stammen.

Kva folk har meint om kor desse skulle koma frå eller ikkje er heilt irrelevant. Bibelen er eintydig. Dei er jødar, og dei har eit serskilt kall.

Kva gjeld helvete kem det visseleg til å vera mykje folk der, men du kjem ikkje til å treffa dei, for i helvete er det einsemda som rår grunnen. Det er mørkt og du kan truleg ikkje sjå lengre enn nasetuppen. Der fins ingen Gud, ingen glede. Berre straff.

Elles: Takk og pris for at eg ikkje er st. Peter. For det første fordi "st.Peter" i den forma folk knyttar han til er ein forfalske romersk-katolsk personage. Utover det står eg og Peter på like fot. Eg er rettferdiggjort syndar i livet, på same viset som han var rettferdiggjort syndar i livet.

Det er jo elles også synd at du ikkje har tenkt deg til himmelen, Elias. Det er trist å feira grillselskap åleine i myrkret.

Kommentar #36

Tor Albertsen

66 innlegg  597 kommentarer

kommentar til diskusjonen

Publisert nesten 11 år siden

Det er helt ufattelig at voksne kristne kan komme med så meningsløst tull og tøv i det viktige spørsmål som likheten og ulikheten mellom vår jordiske tilstand her og nå og det som en gang skal komme i det evige liv sammen med Jesus Kristus.

Bare noen få svarer på journalistens spørsmål om hvem og hva vi har i vente i det evige liv.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere