Andreas Roger Robberstad

fotograf
12

Ikoner i andre kirker en den Ortodokse

Publisert: 12. jun 2009

Arkemandrit Johannes reagerer med vantro for at Bergens nye biskop vil bruke treenighetsikonet som er ble til av Andrej Rublevs.  Men dette er jo ikke noe nytt, allerede for mange år siden opplevde jeg et Kristusikon i Skedsmo kirke som ga meg en sterk opplevelse. Ett Ikon har hatt sin plass i Nidarosdomen, og ikoner brukes i Storbymessene i trefoldighetskirken, som en del av gudstjenesten. Johannes reagerer på at Ikonet har blitt en del av Bjørgvin bispedømme i en Visjon om  fornyelse. Er det noe ikoner kan gi, så er det nettopp visjoner! Blir konsekvensen da at også lystenning, bruk av røkelse, sang av Saligprisningene etc. har den Ortodokse kirke monopol på? Har Vestens gamle patriarkat, altså den katolske kirke også stjålet symboler fra de Den ortodokse kirke? Arkemandriten bruker sies ha brukt at  han reagerer over dette med vantro. Dette er et utrolig sterkt ord som brukes om de som ikke tror, for eksempel hedninger! (Jeg tar forbehold om at det er desken i VL som har satt inn dette ordet). Johannes skulle være lykkelig for at Bjørgvin kirke vil bruke Ikonet. Dette er etter mitt syn, en håndsrekning også til den ortodokse kirke. Historisk er våre helgener fra før 1030 en del av den Ortodokse kirkes tradisjon i Norge. Innen for denne tenkningen er Hellig Olav også en del av den ortodokse kirke. Den katolske kirke og landet vårt har Hellige Olav som symbol. Selv de mest ihuga ortodokse må innrømme at Norge ikke blir rent ortodoks og at da kan ikoner være en vei til å nærme seg det hellige og hverandre. Hva er så feil med å dele ikontradisjonen  med den norske kirke? Nei gled deg heller Arkimandrit Johannes, en å reagere negativt. Som kristne skal vi saman bu, som brødre det kan seg søma.  

Kommentar #1

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Ikoner

Publisert nesten 13 år siden

Vel, den godeste arkimandrit Johannes må ha rolige dager all den tid han kan henge seg opp i slikt.  Og attpåtil "reagere med vantro".

Jeg har flere ikoner i hjemmet, uten at noen har anklaget meg for å skjende den ortodokse kirke.

Kommentar #2

Ragnhild H. Aadland Høen

13 innlegg  241 kommentarer

Bruk et ikon, men ikke dette

Publisert nesten 13 år siden
12.06.09 kl. 10:26 skrev roger robberstad:

Arkemandrit Johannes reagerer med vantro for at Bergens nye biskop vil bruke treenighetsikonet som er ble til av Andrej Rublevs. Men dette er jo ikke noe nytt, allerede for mange år siden opplevde jeg et Kristusikon i Skedsmo kirke som ga meg en sterk opplevelse. Ett Ikon har hatt sin plass i Nidarosdomen, og ikoner brukes i Storbymessene i trefoldighetskirken, som en del av gudstjenesten. (...) Hva er så feil med å dele ikontradisjonen  med den norske kirke? Nei gled deg heller Arkimandrit Johannes, en å reagere negativt. Som kristne skal vi saman bu, som brødre det kan seg søma.  

Hei Roger Robberstad!

Det virker som at du tolker Fader Johannes dithen at han generelt er imot at Den norske kirke tar i bruk ikonkunst. Da skjønner jeg godt at du reagerer. Det er imidlertid ikke dette Fader Johannes sier. Tvert imot mener han det er "hyggelig at ikonkunsten får gjennomslag også blant lutheranere" (sitat fra det omtalte intervjuet i Vårt Land).

I dette konkrete tilfellet dreier det seg imidlertid ikke om å bare "dele sine skatter med hverandre", som biskop Halvor Nordhaug kaller det. Det handler ikke om å bruke et ikon i en storbymesse eller om at biskop Nordhaug ønsker å henge opp Andrej Rublevs treenighetsikon på sitt bispekontor. Det Nordhaug planlegger er derimot å bruke verdens mest kjente ortodokse ikon, rett og slett Det ortodokse ikonet, som et  profileringssymbol, ja faktisk som ikon for sitt lutherske bispedømme. Alle som ser Bjørgvin bispedømme profilere seg (på nettsiden og andre steder) vil dermed umiddelbart få inntrykk av at dette bispedømmet er et ortodoks bispedømme. Jeg har stor sans for teologen Halvor Nordhaug. Men uansett hvor mye Nordhaug forkynner "vår felles kristne tro" så er og blir Bjørgvin bispedømme et luthersk og ikke et ortodoks bispedømme.

Biskop Halvor Nordhaug forklarer at valget av ikonet er gjort av økumeniske grunner. God økumenikk handler om å lytte til hverandre og vise respekt for hverandre. Når Arkimandritt Johannes nå forteller at profileringsbruken av det ortodokse ikonet "er noe som kompliserer forholdet mellom Den ortodokse kirke og Den norske kirke" - da bør det mane til ettertanke for en økumenisk innstilt biskop.

Treenighetsikonet har vært viktig for Nordhaug i hans personlige troshistorie. Han har sterke følelser for Rublev-ikonet og identifiserer seg med det. Da har han det beste utgangspunktet for å forstå hvorfor profileringsbruken av nettopp dette "ortodokse ikonet over alle ikoner" vekker slike sterke følelser hos de ortodokse kristne. Som Fader Johannes forklarer det i sin sammenligning: "Jeg synes at Nidarosdomen er en flott kirke, men ville jo ikke bruke den som symbol for profileringen av Den ortodokse kirke".

Jeg synes Nordhaugs tanke om å bruke et ikon er godt. Mitt råd til biskopen er imidlertid at han heller engasjerer en kunstner til å lage et ikon spesielt for Bjørgvin bispedømme. Jeg er sikker på at for eksempel den protestantiske ikonmaleren Hæge Asmundtveit ville løse oppdraget på en glimrende måte.

Vennlig hilsen Ragnhild

 

Kommentar #3

Andreas Roger Robberstad

12 innlegg  35 kommentarer

RE: Bruk et ikon, men ikke dette

Publisert nesten 13 år siden

 

12.06.09 kl. 21:16 skrev Ragnhild Aadland Høen: 12.06.09 kl. 10:26 skrev roger robberstad:

Arkemandrit Johannes reagerer med vantro for at Bergens nye biskop vil bruke treenighetsikonet som er ble til av Andrej Rublevs. Men dette er jo ikke noe nytt, allerede for mange år siden opplevde jeg et Kristusikon i Skedsmo kirke som ga meg en sterk opplevelse. Ett Ikon har hatt sin plass i Nidarosdomen, og ikoner brukes i Storbymessene i trefoldighetskirken, som en del av gudstjenesten. (...) Hva er så feil med å dele ikontradisjonen  med den norske kirke? Nei gled deg heller Arkimandrit Johannes, en å reagere negativt. Som kristne skal vi saman bu, som brødre det kan seg søma.  

Hei Roger Robberstad!

Det virker som at du tolker Fader Johannes dithen at han generelt er imot at Den norske kirke tar i bruk ikonkunst. Da skjønner jeg godt at du reagerer. Det er imidlertid ikke dette Fader Johannes sier. Tvert imot mener han det er "hyggelig at ikonkunsten får gjennomslag også blant lutheranere" (sitat fra det omtalte intervjuet i Vårt Land).

I dette konkrete tilfellet dreier det seg imidlertid ikke om å bare "dele sine skatter med hverandre", som biskop Halvor Nordhaug kaller det. Det handler ikke om å bruke et ikon i en storbymesse eller om at biskop Nordhaug ønsker å henge opp Andrej Rublevs treenighetsikon på sitt bispekontor. Det Nordhaug planlegger er derimot å bruke verdens mest kjente ortodokse ikon, rett og slett Det ortodokse ikonet, som et  profileringssymbol, ja faktisk som ikon for sitt lutherske bispedømme. Alle som ser Bjørgvin bispedømme profilere seg (på nettsiden og andre steder) vil dermed umiddelbart få inntrykk av at dette bispedømmet er et ortodoks bispedømme. Jeg har stor sans for teologen Halvor Nordhaug. Men uansett hvor mye Nordhaug forkynner "vår felles kristne tro" så er og blir Bjørgvin bispedømme et luthersk og ikke et ortodoks bispedømme.

Biskop Halvor Nordhaug forklarer at valget av ikonet er gjort av økumeniske grunner. God økumenikk handler om å lytte til hverandre og vise respekt for hverandre. Når Arkimandritt Johannes nå forteller at profileringsbruken av det ortodokse ikonet "er noe som kompliserer forholdet mellom Den ortodokse kirke og Den norske kirke" - da bør det mane til ettertanke for en økumenisk innstilt biskop.

Treenighetsikonet har vært viktig for Nordhaug i hans personlige troshistorie. Han har sterke følelser for Rublev-ikonet og identifiserer seg med det. Da har han det beste utgangspunktet for å forstå hvorfor profileringsbruken av nettopp dette "ortodokse ikonet over alle ikoner" vekker slike sterke følelser hos de ortodokse kristne. Som Fader Johannes forklarer det i sin sammenligning: "Jeg synes at Nidarosdomen er en flott kirke, men ville jo ikke bruke den som symbol for profileringen av Den ortodokse kirke".

Jeg synes Nordhaugs tanke om å bruke et ikon er godt. Mitt råd til biskopen er imidlertid at han heller engasjerer en kunstner til å lage et ikon spesielt for Bjørgvin bispedømme. Jeg er sikker på at for eksempel den protestantiske ikonmaleren Hæge Asmundtveit ville løse oppdraget på en glimrende måte.

Vennlig hilsen Ragnhild

 

Jeg kan forstå hvor du vil, og skal bare ta opp en ting du sier, at treenighetsikonet skulle være det viktigste ikonet i den ortodokse kirke. Dette synes meg noe underlig, ettersom ikoner av Kristus og Gudfødersken peker til den oppstandne Kristus og det er de to som er viktigst på Ikonostasen.

En annen ting er at det er kun f.Johannes som har reagert på dette, det finnes flere ortodokse prester i Norge, og de har ikke reagert!

Vennlig hilsen rr

Kommentar #4

Ragnhild H. Aadland Høen

13 innlegg  241 kommentarer

Kjente ikonmotiver

Publisert nesten 13 år siden

 

13.06.09 kl. 17:39 skrev roandro r:

Jeg kan forstå hvor du vil, og skal bare ta opp en ting du sier, at treenighetsikonet skulle være det viktigste ikonet i den ortodokse kirke. Dette synes meg noe underlig, ettersom ikoner av Kristus og Gudfødersken peker til den oppstandne Kristus og det er de to som er viktigst på Ikonostasen.

En annen ting er at det er kun f.Johannes som har reagert på dette, det finnes flere ortodokse prester i Norge, og de har ikke reagert!

Vennlig hilsen rr

Hei Roger Robberstad, nå Roandro R/R.r

Jeg har slett ikke hevdet at "treenighetsikonet skulle være det viktigste ikonet i den ortodokse kirke". Jeg har bare påpekt at Andrej Rublevs kjente ikon malt er et spesifikt ortodoks ikon som har oppstått innenfor den ortodokse ikontradisjonen (i 1410), i motsetning til de to andre motivene du nevner. Kristus og Maria med Jesus-barnet er selvsagt de viktigste motivene, men disse finnes innenfor alle ikontradisjoner. Rublevs ikon er derimot blitt et "ikonisk ikon" som tilhører de ortodokse. I profileringssammenheng signaliserer Rublevs ikon ortodoksi, ikke lutherdom.

Ellers har du sikkert notert deg at Fader Johannes får helhjertet støtte av religionshistoriker May-Lisbeth Myrhaug (helside i papiravisen) som advarer mot å løsrive eldgamle symboler fra sin opprinnelse. Jeg kjenner ingen ortodokse prester i Norge og kan derfor ikke uttale meg om hvorvidt disse reagerer (eller ikke reagerer) på samme måte som Fader Johannes. Gjør du? Jeg ville intuitivt anta at de som er enig med F. Johannes føler at han har representert dem på en god måte, og at det skulle være unødvendig at de alle står fram én etter én bare for å si "det mener jeg også". Spesielt ikke nå når F. Johannes har fått solid støtte fra religionshistorisk hold.

Vennlig hilsen Ragnhild

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere