Levi Fragell

102

Takk til Tor Edvin Dahl

Publisert: 19. sep 2010

Takk til Tor Edvin Dahl

Ingen norsk forfatter har skrevet mer innsiktsfullt om familie- og vekkelseslivet i karismatiske menigheter enn Tor Edvin Dahl. Med øket alder og distanse gir hans bøker stadig oftere beskrivelser som må tolkes som rystende personlige konklusjoner – hjerteskjærende kritikk av et miljø som har såret og skadet. Selvsagt var ikke alt bare galt. Ingen gruppemiljøer med normale mennesker er bare gale. Men noen er verre enn andre. Hans nye bok ”Min bestemor elsket Synnøve Finden” utgis samtidig med min bok ”Vi som elsket Jesus”. (Vi har ikke visst om hverandres prosjekter og ikke konferert om titlene!) Jeg gråter når jeg leser Tor Edvins bok. Hvis vi to sammen ikke klarer å få et angerens sukk frem hos noen av de tusen medskyldige i vår generasjon (vi er jo også skyldige, Tor Edvin), så får vi fortsette. Vi har jo     lagt ”på vent” en del materiale under tvil. Men hvor lenge skal vi se at medmennesker går til grunne?

I Sverige er det Sam Lidman – den kjente pinselederen Sven Lidmans sønn – som har påtatt seg denne ryddejobben, ved å skrive den ene selvbiografiske roman etter den andre (ikke ulikt Tor Edvin Dahls arbeider). For noen år siden ble jeg så takknemlig etter å ha lest en av hans bøker, at jeg fant frem til hans telefonnummer i Stockholm og ringte ham. Han var svekket av alderdom. Jeg fortalte hva hans bøker hadde betydd for mitt eget mot til å snakke ut. ”Så har jeg da ikke levd forgjeves,” sa den gamle forfatteren med svak røst.

Jeg forstår at pinseledere nå går ut i Korsets Seier og andre media og snakker om mine overdrivelser, noen sågar om løgn. Det er åpenbart at mye står på spill, både når det gjelder privat anseelse og organisasjonenes status.

Det er ikke mental sykdom og sosialt forfall jeg snakker om, selv om alle med kontakter i det karismatiske miljø vet at mange eks-predikanter og andre lederskikkelser – så vel som nedbrutte medfølgere –  sliter med virkninger av sine aktiviteter. Det normale er nok likevel slik Tor Edvin Dahl beskriver det: pinsevenner og andre karismatikere lever gode liv, og har inntil de senere år heller klatret opp i samfunnet enn det motsatte.

Mitt anliggende er imidlertid dem som gjør skjebnevalg for livet fordi de tror de har vært vitne til mirakler, barna som blir frelst for å unngå å bli igjen når Jesus kommer, ungdommen som sliter i årevis med å oppleve de åndelige bekreftelser på at gjenfødelsen har funnet sted, som søker en åndsdåp de enten aldri oppnår eller tilslutt later som om de har opplevd, med en ynkelig ”tungetale” de skammer seg for å fremføre i andres påhør. Det er også disse Tor Edvin Dahl nå på nytt løfter frem, og som jeg fører saken for i min bok. Jeg opplever i disse dager at jeg kan være til støtte for en del i denne flokken.

Det bør være en tankevekker for mine pinsevenner at vi var fem brødre i et godt hjem (etter min mening bedre enn mange av de predikanthjemmene jeg kjenner) som alle forlot menigheten i bevisst alder. Noen av oss har slitt mer enn andre med ettervirkningene.

Takk til Tor Edvin Dahl – og til Tor Edvins bror, musikeren og journalisten Håkon, som ved de oppvekstopplevelser Tor Edvin beskriver illustrerer noen av de viktigste poeng også i min bok.

  

Kommentar #51

Espen Dahlgren Doksrød

13 innlegg  204 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Takk til Tor Edvin Dahl

Publisert rundt 11 år siden
22.09.10 kl. 19:03 skrev Torstein Langesæter:

Svar:

Eg er heilt sikker på at Antikrist er GWB.

http://bki.no/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3796#top

Men engelen sa til meg: «Kvifor undrar du deg? Eg skal fortelja deg løyndomen med kvinna og med dyret som ber henne og har sju hovud og ti horn. 8 Dyret (Antikrist)du såg, det var, men er ikkje, og det skal koma opp frå avgrunnen og gå sin undergang i møte. Og dei som bur på jorda, og som ikkje har fått namnet sitt skrive i livsens bok frå verda vart grunnlagd, dei skal undra seg når dei ser dyret (Antikrist) som var, men ikkje er, og endå skal koma. 9 Her trengst det vit og visdom.." Op 17"..Dei sju hovuda er sju fjell, og på dei sit kvinna. Dei er òg sju kongar: 10 Fem av dei er falne, éin er no, og éin er enno ikkje komen, og når han kjem, skal han bli verande berre ei lita stund. 11 Dyret (Antikrist) som var, men ikkje er, det er sjølv den åttande, men like fullt ein av dei sju og går sin undergang i møte. 12 Dei ti horna du såg, er ti kongar som enno ikkje har fått kongerike, men saman med dyret (Antikrist) skal dei få kongsmakt i éin time. 13 Alle vil dei eitt og det same og gjev si makt og sin råderett til dyret. (Antikrist)” Op 17Eg trur George Walker Bush kjem til å oppfylla dette.I 2001 då 911 skjedde levde det 5 avgåtte presidentar i USA.Gerald Ford, Ronald Reagan, Jimmy Carter, George H.W. Bush, and Bill Clinton.George Walker Bush sat som president i 2001.Legg merke til teksten. ”Dei er òg sju kongar: (presidentar) Fem av dei er falne, Gerald Ford, Ronald Reagan, Jimmy Carter, George H.W. Bush, and Bill Clinton éin er no, (George Walker Bush jr)og éin er enno ikkje komen, (Barak Obama) og når han kjem, skal han bli verande berre ei lita stund.Dyret (George Walker Bush) som var, men ikkje er, det er sjølv den åttande, men like fullt ein av dei sju og går sin undergang i møte.” Op 17

Det er ingen hemmelighet at jeg ikke er enig i ditt ressonement, men synes det står respekt av at du mener det såpass sikkert.

Allikevel, et spørsmål jeg har tenkt litt på: Om ikke tusenårsriket blir et tilfelle og/eller GWB dør uten å ha kommet tilbake til makten, vil dette da for din del rokke ved troen på Guds eksistens?

Kommentar #52

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: Takk til Tor Edvin Dahl

Publisert rundt 11 år siden
23.09.10 kl. 00:21 skrev Espen Dahlgren Doksrød:

Det er ingen hemmelighet at jeg ikke er enig i ditt ressonement, men synes det står respekt av at du mener det såpass sikkert.

Allikevel, et spørsmål jeg har tenkt litt på: Om ikke tusenårsriket blir et tilfelle og/eller GWB dør uten å ha kommet tilbake til makten, vil dette da for din del rokke ved troen på Guds eksistens?

 Svar:

Dette med 1000-årsriket står heilt fast. Det er nedskrive veldig mange stader.

No varierar det med nokre år kor tid folk meiner dei sluttar.

http://abdicate.net/chron.aspx

Dette med Antikrist er mitt syn som eg er overtydd på.

Om eg tek feil så fell ikkje trua på Gud vekk for det.

"Heile jorda skal undra seg når dei ser Antikrist som styrte koma tilbake"

Det er det teksten seier.

Han kjem til å få kontroll over heile kloden.

"Heile verda undra seg over dyret og følgde det.  4 Folk tilbad draken fordi han hadde gjeve dyret makt, og dei tilbad dyret og sa: «Kven er som dyret, og kven kan strida mot det?»
     5 Det vart gjeve dyret ein munn som kunne tala store og spottande ord, og det fekk makt til å halda på i 42 månader.  6 Då opna det munnen for å spotta Gud, og det tok til å håna namnet hans og bustaden hans og dei som bur i himmelen.  7 Det fekk lov til å føra krig mot dei heilage og vinna over dei, og det fekk makt over alle ætter og folk, tungemål og folkeslag.  8 Og alle som bur på jorda, skal tilbe dyret, alle som heilt frå verda vart grunnlagd, ikkje har fått namnet sitt skrive i livsens bok hos Lammet som vart slakta"

Og det heile skje no når irankrigen startar.

http://www.youtube.com/user/richardperry2#p/u/2/b6spinFvGqI

Kommentar #53

Leif Jørgen Sunde

8 innlegg  604 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: Takk til Tor Edvin Dahl

Publisert rundt 11 år siden
23.09.10 kl. 00:37 skrev Torstein Langesæter:

 Svar:

Dette med 1000-årsriket står heilt fast. Det er nedskrive veldig mange stader.

No varierar det med nokre år kor tid folk meiner dei sluttar.

http://abdicate.net/chron.aspx

Dette med Antikrist er mitt syn som eg er overtydd på.

Om eg tek feil så fell ikkje trua på Gud vekk for det.

"Heile jorda skal undra seg når dei ser Antikrist som styrte koma tilbake"

Det er det teksten seier.

Han kjem til å få kontroll over heile kloden.

"Heile verda undra seg over dyret og følgde det.  4 Folk tilbad draken fordi han hadde gjeve dyret makt, og dei tilbad dyret og sa: «Kven er som dyret, og kven kan strida mot det?»     5 Det vart gjeve dyret ein munn som kunne tala store og spottande ord, og det fekk makt til å halda på i 42 månader.  6 Då opna det munnen for å spotta Gud, og det tok til å håna namnet hans og bustaden hans og dei som bur i himmelen.  7 Det fekk lov til å føra krig mot dei heilage og vinna over dei, og det fekk makt over alle ætter og folk, tungemål og folkeslag.  8 Og alle som bur på jorda, skal tilbe dyret, alle som heilt frå verda vart grunnlagd, ikkje har fått namnet sitt skrive i livsens bok hos Lammet som vart slakta"

Og det heile skje no når irankrigen startar.

http://www.youtube.com/user/richardperry2#p/u/2/b6spinFvGqI

He he, jeg tror nok du er ganske alene om denne teorien Torstein. Det blir i hvertfall mye undring om George Bush kommer tilbake som president, det har du rett i. Ingen president i amerikansk historie som jeg vet om, har kommet tilbake etter at de har sittet to perioder. Om jeg var deg, så ville jeg heller satset kortet på Bush sin lillebror Jeb. Han er tidligere guvernør i Florida, og spekulasjonene har gått om at han en dag vil stille til valg. Om han blir president, da kommer du i hvertfall ut av det med hodet noenlunde hevet;)

Kommentar #54

Espen Dahlgren Doksrød

13 innlegg  204 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: Ropet fra utsiden

Publisert nesten 11 år siden
21.09.10 kl. 16:50 skrev Svein Nyborg:21.09.10 kl. 10:40 skrev Espen Dahlgren Doksrød:21.09.10 kl. 07:46 skrev Svein Nyborg:

 I Matt.21:19 finn du der Jesus forbanner samtidens religion som har vokst ut av misfortåelsen av Moses sine skriverier. Det er ikke så søkt om vi søker litt, religion er og blir avgudsdyrkelse enten vi ofrer okser eller tomme ord.

Jeg har aldri før bygd opp et argument her inne på samme måte, men i egenskap av å være teologistudent kan jeg med sikkerhet si at din fortolkning, den stemmer ikke, Svein. Det er en metafor som henviser til frukten i syndefallet.

 Nå er ikke det jeg skriv hverken tolkning el. fortolkning, det er det religiøse som gjør. Skal man ha den minste mulighet til å forstå hva Matteus og Markus skriv og hva Jesus mente med det han sa og gjorde så må man inn i forfatternes tanker for å forstå Jesus sine intensjoner. Dette er kun mulig ved å gå inn i det hebraiske språket som er oppbygd på samme måten som feks en datamaskin. Framme på skjermen har du et bilde,  som du kan "lese" og tolke, men det vil tolkes ut fra dine forutsetninger som er lagret i ditt sinn / fornuft.

Kjære deg, de eldste grunntekstene man kjenner til fra NT er skrevet på koinégresk.

Kommentar #55

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Oversettelse?

Publisert nesten 11 år siden
28.09.10 kl. 01:08 skrev Espen Dahlgren Doksrød:21.09.10 kl. 16:50 skrev Svein Nyborg:21.09.10 kl. 10:40 skrev Espen Dahlgren Doksrød:21.09.10 kl. 07:46 skrev Svein Nyborg:

 I Matt.21:19 finn du der Jesus forbanner samtidens religion som har vokst ut av misfortåelsen av Moses sine skriverier. Det er ikke så søkt om vi søker litt, religion er og blir avgudsdyrkelse enten vi ofrer okser eller tomme ord.

Jeg har aldri før bygd opp et argument her inne på samme måte, men i egenskap av å være teologistudent kan jeg med sikkerhet si at din fortolkning, den stemmer ikke, Svein. Det er en metafor som henviser til frukten i syndefallet.

 Nå er ikke det jeg skriv hverken tolkning el. fortolkning, det er det religiøse som gjør. Skal man ha den minste mulighet til å forstå hva Matteus og Markus skriv og hva Jesus mente med det han sa og gjorde så må man inn i forfatternes tanker for å forstå Jesus sine intensjoner. Dette er kun mulig ved å gå inn i det hebraiske språket som er oppbygd på samme måten som feks en datamaskin. Framme på skjermen har du et bilde,  som du kan "lese" og tolke, men det vil tolkes ut fra dine forutsetninger som er lagret i ditt sinn / fornuft.

Kjære deg, de eldste grunntekstene man kjenner til fra NT er skrevet på koinégresk.

 Og da er det ikke lov å oversette til hebraisk? -bare til norsk?

Kommentar #56

Espen Dahlgren Doksrød

13 innlegg  204 kommentarer

RE: Oversettelse?

Publisert nesten 11 år siden
28.09.10 kl. 07:16 skrev Svein Nyborg:28.09.10 kl. 01:08 skrev Espen Dahlgren Doksrød:

Kjære deg, de eldste grunntekstene man kjenner til fra NT er skrevet på koinégresk.

 Og da er det ikke lov å oversette til hebraisk? -bare til norsk?

 Selvsagt er det lov, å oversette Bibelen er en nødvendighet. Men mener du altså at det finnes en kode i det hebraiske språk som gjør at man forstår Bibelen på den eneste rette måten?

Kommentar #57

Espen Dahlgren Doksrød

13 innlegg  204 kommentarer

RE: Oversettelse?

Publisert nesten 11 år siden

Skjønner på en måte ikke helt greia med å måtte skifte språk på grunnteksten for å kunne forstå en ny dybde. Hele poenget med å forstå er vel at man kan språket det er skrevet på?

Kommentar #58

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

RE: RE: Oversettelse?

Publisert nesten 11 år siden
30.09.10 kl. 17:10 skrev Espen Dahlgren Doksrød:28.09.10 kl. 07:16 skrev Svein Nyborg:28.09.10 kl. 01:08 skrev Espen Dahlgren Doksrød:

Kjære deg, de eldste grunntekstene man kjenner til fra NT er skrevet på koinégresk.

 Og da er det ikke lov å oversette til hebraisk? -bare til norsk?

 Selvsagt er det lov, å oversette Bibelen er en nødvendighet. Men mener du altså at det finnes en kode i det hebraiske språk som gjør at man forstår Bibelen på den eneste rette måten?

 Det rare er at de som studerer Bibelen i 7 år for å kunne forvalte Guds ord ikke sjekker det Abraham og Moses skrev på det språket de skrev det på. En skal ikke søke mye før en oppdager at det hebraiske språket skjuler mye mer enn det i utgangspunketet ser ut for, infoen ligger lagvis som i eikenøtter, men prestekyllingene lærer å spise nøttene uten å knekke de. Mange nøyer seg med å lese Bibelen ut i fra utseendet på skallet og tror derfor boken handler om fysisk verden og dens innbyggere og ut i fra det konstrueres en religion omkring det som oppfattes.

Bibelens første ord beskriv bla. første celledeling detaljert gjennom alle 6 faser, og hvordan celledeling foregår med tankeenergi, de tre første ordene beskriv S.E.X. (samspilleffekt-energi-utveksling) fra mineralriket via plante og dyreriket fram til ferdig kommuniserende mennesker. Den spirituelle intelligensen som står bak alt skapt kan studeres i detalj fra begynnelse til slutt i første ord, om en hadde bare dette ordet ville det være nok til å forstå alt som er skrevet i alle verden bøker. Inne i bokstav nr 3 i første ord kan man avsløre både det mannlige og kvinnelige kromosomet, osv. osv. 

På norsk eller et annet ikkehebraisk språk vil man ikke finne dette, av den enkle grunn at hebraisk er fylt med opplysninger som ligger lagvis bak den ytre fasaden i språket, det er mye mer som er skjult enn det som er åpenbart, derfor anbefales det å søke, lete, grave og banke på. Det var en som sa en gang at fikk ike de umyndige rope så skulle han be steinene rope, dvs. opplysningene som ligger inne i steinene (et hebraisk ord kalles en tilhogd stein) skulle avsløres selv om de skriftlærde hardnakket holder på fasaden. Den som ikke forstår den "mat og drikke" som er inne i Ordet ender opp med å slå ihjel med det ordet som kan gi Liv om Livet avsløres. Om du skjønner poenget er det ikke snakk om å forstå på den RETTE måten, men å oppnå/innhente/bygge opp det livet som kun kan oppnås ved å gå opp på Skapernivå, et nivå som ligger hakket over det vante menneskelig kommuniserende :-)

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere