Per Steinar Runde

229

Framandfrykt, islamofobi, rasisme

Publisert: 11. sep 2010

Sakleg og grunngitt kritikk av innvandringspolitikken blir stadig avfeia og fordømt som uttrykk for framandfrykt, islamofobi og rasisme. Ein strengare asylpolitikk blir jamvel kalla ukristeleg i eit innlegg på Vd i dag. Og journalist Gillesvik spør i VL: "Bør ikke KrF med sitt verdigrunnlag føre en human innvandrings- og integreringspolitikk?" Det er all grunn til å tru at "human" her skal lesast som liberal. Eg har alt gitt eit svar i ein kommentar til Erik Lunde sitt innlegg "Kaldt som is, hardt som snø", der eg viste til Kai Sørlanders kronikk "De to fronter i indvandringsdebatten". Det får vere nok.

Konsekvensane av politikken som er ført, er no i ferd med å bli så synlege at sjølv ikkje dei mest velmeinande tilhengarane av multikultur kan unngå å sjå det. Men at årsaka ligg i politikken dei har støtta og framleis ivrar for, er langt verre å innsjå. Det er lettare å rope opp om rasisme eller ty til andre skjellsord. Slik var det også for 3 år sidan, då ein vestafrikanar slo ned ein ruspåverka somaliar i Sofienbergparken. Men skurkerolla vart likevel tildelt ambulansepersonalet, som kom for å hjelpe. Dei vart pissa på i dobbel forstand. Journalistane Østli og Hexeberg fekk velfortent pris for artikkelen "En stemplet mann" i A-magasinet, der vi eitt år seinare fekk vite litt meir om kva som eigentleg hadde skjedd. No etter tre år blir heile historia presentert i siste nummer av Tidsskrift for den norske legeforening, i artikkelen "Ambulansesaken - noe å lære av?":
http://www.tidsskriftet.no/?seks_id=2010711

Svaret kan ikkje bli anna enn JA!

Ei rekkje tiltak mot ”rasisme” vart sett i verk i offentleg regi på grunnlag av denne saka. Dei som dømde Erik Schjenken nord og ned som rasist for tre år sidan, vrei seg difor som glatte ålar då dei året etter vart konfronterte med sine skjellsord. Det er ikkje usannsynleg at folk som i dag set negative stempel på andre, alt om få år vil måtte erkjenne at dei i staden burde prøvd å stanse masseinnvandringa medan konsekvensane enno var til å leve med. Kan vi tru at dei kan lære litt av ambulansesaka?

Kommentar #1

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Lesertips

Publisert over 11 år siden

Vårt Land hevder at deres anbefalinger av lesertips og debattleders utvalgte innlegg dreier seg utelukkende om kvalitet. Dette innlegget er en glimrende mulighet til å bevise at dette stemmer. Joda, vi har hatt gjesteskribenter som for eksempel Ole Jørgen Anfindsen, men redaksjonen er påpasselige med å ikke skryte av slike innlegg. Jeg kan til dags dato ikke huske at et innlegg som stiller seg kritisk til dagens innvandringspolitikk har blitt fremhevet på disse stedene av redaksjonen.

Avisen skal likevel ha ros for å ha dekket  innvandreropprøret i KrF på en god måte i nyhetsartikler. Likevel, på kommentarplass her på Verdidebatt er det ikke noen tvil om hvilke meninger Vårt Land favoriserer, og veldig ofte blir det alt for tydelig hvem som er redaktørenes multikulturelle kjeledegger.

Kommentar #2

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

RE: Lesertips

Publisert over 11 år siden
11.09.10 kl. 21:44 skrev Kristian Kahrs:

Jeg kan til dags dato ikke huske at et innlegg som stiller seg kritisk til dagens innvandringspolitikk har blitt fremhevet på disse stedene av redaksjonen.

Avisen skal likevel ha ros for å ha dekket  innvandreropprøret i KrF på en god måte i nyhetsartikler. Likevel, på kommentarplass her på Verdidebatt er det ikke noen tvil om hvilke meninger Vårt Land favoriserer, og veldig ofte blir det alt for tydelig hvem som er redaktørenes multikulturelle kjeledegger.

Hei Kristian!

Du har heilt rett! Det er svært enkelt å seie på førehand kva innlegg som blir framheva eller plukka ut til papirversjonen av Vårt Land. Eg var freista til å kommentere dette sjølv, men har alt kritisert avisa for så mykje anna at det får greie seg. Om dette innlegget fortener ein framheva plass, veit eg ikkje, men artikkelen om det som feilaktig vart heitande "ambulansesaka" bør iallfall vere å ta lærdom av.

Kommentar #3

Asbjørn Kvalbein

65 innlegg  150 kommentarer

To tanker i hodet samtidig

Publisert over 11 år siden

Tidligere tiders politikere har klart å ha to tanker i hodet samtidig. For eksempel i debatten om alkoholomsetning og skjenkebevillinger. 1. Vi har full respekt for alkoholskadde som mennesker. De har 100 prosent menneskeverd, som alle andre (Etikk ut fra individ og sinnelag). 2. Alkoholisme er et kjempeproblem, særlig for de svakeste. Jo lettere og friere omsetning, jo større blir problemet. Det må settes noe inn mot "fri flyt" (Etikk ut fra konsekvensene)

1. Ingen røykere må sees ned på. De er mennesker som skal vises respekt (individualetikk). 2. Men for å beskytte helsa og et sunt samfunn, kom røykeloven (konsekvensetikk). Dagfinn Høybråten har sikkert med rette fått en stor del av æren for denne loven.

I dagens mest brennhete tema klarer ikke mange politikere å skjelne, eller ha to tanker i hodet samtidig. De sier: Alle har samme menneskeverd, vi må ikke kritisere noen, verken for deres verdier eller handlinger. Noen strekker det så langt at de sier: Fri innvandring. Men det må vel være mulig å tenke konsekvensetisk uten å ramme folks menneskeverd?

Denne måten å tenke på har jeg lært av Ole Jørgen Anfindsen, som er en skolert filosof. Men de fleste avspiser ham som innvandrerkritisk og fremmedfiendtlig. Det svirrer i luften påstander om fremmedfrykt, islamofobi, og det multikulturelle samfunnet er en entydig positiv størrelse. Du har rett, Per Steinar, at det må ryddes i debatten.

Anfindsen spør: Hva er bærekraftig innvandring? Hvordan kan en hindre at vi får innvandrergettoer, parallellsamfunn, no-go-områder, som de allerede har fått i Stockholm, Gøteborg og Malmø? Robert Wright i Oslo har modig satt ord på en problemstilling som ansvarlige politikere ikke kan avvise.

Selv om alle lovpriser multikulturalismen, trenger vi nå noen politikere som fremhever verdier som likeverd mellom mann og kvinne, avvisning av hevntanker, rettsstaten som ikke tillater privat politi og selvtekt, fremmedhat (f.eks. mot jøder), ærlighet, sannhet, solidaritet ikke bare med storfamilien, men med storsamfunnet, avvisning av dagens imperialisme: Panarabismen, osv.

Det må ikke avvises som moralisme når noen snakker om moral. Vi må ikke putte folk i offerrollen når de ikke hører hjemme der.

Jeg sier ikke at alt norsk er godt og at alt fremmed er galt. Den norske flatfylla er ødeleggende i forhold til muslimsk avholdspraksis. Mange norske ungdommer skader seg selv ved et utsvevende sexliv. Innvandreres familieverdier kan være forbilledlige.

Debatten må komme over slagordstadiet, åpnes for ulike fagområder og selvstendige tenkere.

Kommentar #4

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

RE: RE: Lesertips

Publisert over 11 år siden
11.09.10 kl. 23:00 skrev Per Steinar Runde:11.09.10 kl. 21:44 skrev Kristian Kahrs:

Jeg kan til dags dato ikke huske at et innlegg som stiller seg kritisk til dagens innvandringspolitikk har blitt fremhevet på disse stedene av redaksjonen.

Avisen skal likevel ha ros for å ha dekket  innvandreropprøret i KrF på en god måte i nyhetsartikler. Likevel, på kommentarplass her på Verdidebatt er det ikke noen tvil om hvilke meninger Vårt Land favoriserer, og veldig ofte blir det alt for tydelig hvem som er redaktørenes multikulturelle kjeledegger.

Hei Kristian!

Du har heilt rett! Det er svært enkelt å seie på førehand kva innlegg som blir framheva eller plukka ut til papirversjonen av Vårt Land. Eg var freista til å kommentere dette sjølv, men har alt kritisert avisa for så mykje anna at det får greie seg. Om dette innlegget fortener ein framheva plass, veit eg ikkje, men artikkelen om det som feilaktig vart heitande "ambulansesaka" bør iallfall vere å ta lærdom av.

 ...

... og da blir det sikkert helt feil at undertegende støtter denne "saka". Ettersom jeg er blant de som har etter hvert har fremstått som en av de innvandringskritiske her på VD.

Faktum er at da jeg gjorde min inntreden her i "urtiden" på VD (i mai i fjor) og leste gjennom "forum"-temane, så bestemte jeg meg for ikke å innvolver meg i temat "Innvandring." Det var noe for forstokkede innvandringsmotstandere og rasister (jeg var torlig farget og fanget av den politisk korrekte propagadaen) - og det ville jeg ikke identifisere meg med.

Men med tiden forstod jeg at temaet var mer nyenasert, noe som kunne drøftes intelektuelt og formentlig sakelig. Og dermed hev jeg meg inn i debatten.

Per Steinar Runde er blant de sakelige, seriøse og grundige debattantene her på denne bloggen, og han fremmer balanserte og analytiske synspunkter om et ømtålelig tema. Og så er det jo slik at VL sin redaksjon kan like det eller ikke, men like fullt er det sakelig og grundig. Slikt bør enhver fri presse verdsette.

Kommentar #5

Tor Øyvind Westbye

21 innlegg  102 kommentarer

Begrepsforvirring.

Publisert over 11 år siden

I debatten i ulike tråder på VD de siste dagene er det åpenbart at det er mange som har følt seg stemplet. Per Steinar Runde og andre drar frem ordene "framandfrykt, islamofobi og rasisme" og det virker som om de er støtt av at de blir tatt i bruk i en debatt om innvandring. Jeg har selv brukt alle tre ordene, og i rett sammenheng er de relevante. 

Holdninger og synspunkt som er sterkt kritiske til innvandrere generelt og muslimer spesielt, og som utrykker en bekymring eller "frykt" som jeg ikke kjenner meg igjen i eller kan se at det finnes grunnlag for, vil jeg fortsette å omtale som "fremmedfrykt". 

Holdninger og synspunkt som går langt i retning av rene konspirasjonsteorier om at muslimer er ute etter å ta over makten i alle land de kommer til, og debattanter som drar frem koranvers med det formål å skape frykt for muslimer og islam som religion, utrykker og fremmer en irrasjonell frykt for islam. Derav ordet islamofobi. (Erik Lunde hinter betimelig til den forfølgelsen jødene har vært utsatt for igjennom tidens løp, og til Sions vise protokoller og hvilke konsekvens spredningen av denne propagandaen fikk.) 

Anfindsen har gjort seg til talsmann for en rasetenkning der IQ-forskjeller mellom folkeslag skal danne grunnlag for særbehandling av ulike grupper. Det faller innenfor selv snevre definisjoner av rasisme. 

Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: "If the shoe fits, wear it!". 

Det må være lov til å nevne ved navn de holdninger som finnes blandt debattantene her på VD. Og ettersom mange av disse holdningene slik jeg ser det er nedbrytende for samfunnet og truer fellesskapet er det på sin plass å bruke et klart språk. Men det er heller ikke slik at alle som er skeptiske til islam, eller som fremmer "sakleg og grunngitt kritikk av innvandringspolitikken" skal trenge å føle seg rammet av disse begrepene. Saklig og grunngitt kritikk er ikke islamofobi, ei heller fremmedfrykt. Det er nettopp mangelen på saklighet og gode grunngivelser som gjør at en rekke innlegg med rette kan benevnes med slike begrep. 

Forøvrig synes jeg det er barnslig (nok et begrep dere kan føle dere støtt av) å på godt gammelt FrP-vis innta offerollen når man møter krass kritikk. I stedet for å svare på kritikken og møte argument med argument, angripes kritikeren for å komme med merkelapper og fordømmelser. Det er en kjent forsvarsmekanisme når man utfordres på sine holdninger, men det gjør den ikke mer konstruktiv av den grunn.

Kommentar #6

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

RE: To tanker i hodet samtidig

Publisert over 11 år siden

Vil gi min støtte til Asbjørn Kvalbein. Har vært litt usikker på ditt ståsted i denne debatten. Du fremstår her på ingen måte som en innvandringsmotstander, men som fornuftig og balansert. Det er også mitt ideal og min rettesnor innenfor dette debatttemaet. Og ender gjerne konklusjonene opp som dine.

Men det er slett ikke enkelt, når motivene blir mistenkeligjort og det politisk korrekte arvegodset, som jeg selv har vært et offer for, får råde grunnen. Med referanse til det Kristian Kahrs og Per Stenar Runde har kommentert, ville det være betimelig at noen og enhver gjennomgikk en selvransakelse i disse spørsmålene.

Kommentar #7

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE: RE: To tanker i hodet samtidig

Publisert over 11 år siden
12.09.10 kl. 00:11 skrev Arne D. Danielsen:

Vil gi min støtte til Asbjørn Kvalbein. Har vært litt usikker på ditt ståsted i denne debatten. Du fremstår her på ingen måte som en innvandringsmotstander, men som fornuftig og balansert. Det er også mitt ideal og min rettesnor innenfor dette debatttemaet. Og ender gjerne konklusjonene opp som dine.

Men det er slett ikke enkelt, når motivene blir mistenkeligjort og det politisk korrekte arvegodset, som jeg selv har vært et offer for, får råde grunnen. Med referanse til det Kristian Kahrs og Per Stenar Runde har kommentert, ville det være betimelig at noen og enhver gjennomgikk en selvransakelse i disse spørsmålene.

Alle som ikke er enig med deg, eller alle generelt sett? Du er flink til å ugyldiggjøre alle andres meninger, og fremme deg selv som ett offer for ufine metoder. Ironisk siden du gjør det samme som du anklager andre for å gjøre.

Kommentar #8

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

RE: Lesertips

Publisert over 11 år siden
11.09.10 kl. 21:44 skrev Kristian Kahrs:

Vårt Land hevder at deres anbefalinger av lesertips og debattleders utvalgte innlegg dreier seg utelukkende om kvalitet. Dette innlegget er en glimrende mulighet til å bevise at dette stemmer. Joda, vi har hatt gjesteskribenter som for eksempel Ole Jørgen Anfindsen, men redaksjonen er påpasselige med å ikke skryte av slike innlegg. Jeg kan til dags dato ikke huske at et innlegg som stiller seg kritisk til dagens innvandringspolitikk har blitt fremhevet på disse stedene av redaksjonen.

Avisen skal likevel ha ros for å ha dekket  innvandreropprøret i KrF på en god måte i nyhetsartikler. Likevel, på kommentarplass her på Verdidebatt er det ikke noen tvil om hvilke meninger Vårt Land favoriserer, og veldig ofte blir det alt for tydelig hvem som er redaktørenes multikulturelle kjeledegger.

For ordens skyld vil jeg gjøre oppmerksom på at flere av mine innlegg er blitt lag inn i den roterende listen med "debattleders utvalgte innlegg". Men etter at jeg var gjesteskribent i månedsskiftet april/mai, og etter at HEFs informasjonsleder Jens Brun-Pedersen trakk seg i protest mot dette, har VD-ledelsen sluttet med å fremheve noen av innleggene mine (om jeg husker riktig). Samtidig hører det med til bildet at i løpet av det året jeg har vært aktiv på VD, har i hvert fall to av mine innlegg blitt sitert i papiravisen, og jeg mener å huske at en av disse gangene var etter Brun-Pedersens famøse angrep på ytringsfriheten.

Kommentar #9

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Det

Publisert over 11 år siden

Det eneste vi kan gjøre med saken - rent praktisk - er vel å legge til rette for en ryddigere og rikere debatt. Dette kan gjøres ved at alle "parter" prøver å legge bort klistremerkene og heller underbygger sine argumenter med gode eksempler (eller sågar referanser). Det finnes mange her inne som slett ikke bør kritiseres for islamofobi etc., men samtidig så vet vi at det ganske ofte kommer unyanserte kommentarer fra noen hold. Det er nok en fare for at de som har sett seg "lei" på islamofobi etc. har blitt litt overvelda av disse unyanserte gjengangerne. Det har i sin tur ødelagt noe av muligheten for en saklig tilnærming som de fleste debattantene (innenfor dette feltet) burde hatt.

Jeg synes f.eks. at Runde, Kahrs, Kvalbein og Danielsen ikke bør rammes av beskyldninger om islamofobi eller rasisme. Det gjelder derfor at de som er truende til å bruke sånne merkelapper heller reserverer dem til de virkelig unyanserte kommentarene som i blant faller her inne.

Mvh Magnus

Kommentar #10

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

RE: To tanker i hodet samtidig

Publisert over 11 år siden
11.09.10 kl. 23:37 skrev Asbjørn Kvalbein:

Tidligere tiders politikere har klart å ha to tanker i hodet samtidig. For eksempel i debatten om alkoholomsetning og skjenkebevillinger. 1. Vi har full respekt for alkoholskadde som mennesker. De har 100 prosent menneskeverd, som alle andre (Etikk ut fra individ og sinnelag). 2. Alkoholisme er et kjempeproblem, særlig for de svakeste. Jo lettere og friere omsetning, jo større blir problemet. Det må settes noe inn mot "fri flyt" (Etikk ut fra konsekvensene)

1. Ingen røykere må sees ned på. De er mennesker som skal vises respekt (individualetikk). 2. Men for å beskytte helsa og et sunt samfunn, kom røykeloven (konsekvensetikk). Dagfinn Høybråten har sikkert med rette fått en stor del av æren for denne loven.

I dagens mest brennhete tema klarer ikke mange politikere å skjelne, eller ha to tanker i hodet samtidig. De sier: Alle har samme menneskeverd, vi må ikke kritisere noen, verken for deres verdier eller handlinger. Noen strekker det så langt at de sier: Fri innvandring. Men det må vel være mulig å tenke konsekvensetisk uten å ramme folks menneskeverd?

Denne måten å tenke på har jeg lært av Ole Jørgen Anfindsen, som er en skolert filosof. Men de fleste avspiser ham som innvandrerkritisk og fremmedfiendtlig. Det svirrer i luften påstander om fremmedfrykt, islamofobi, og det multikulturelle samfunnet er en entydig positiv størrelse. Du har rett, Per Steinar, at det må ryddes i debatten.

Anfindsen spør: Hva er bærekraftig innvandring? Hvordan kan en hindre at vi får innvandrergettoer, parallellsamfunn, no-go-områder, som de allerede har fått i Stockholm, Gøteborg og Malmø? Robert Wright i Oslo har modig satt ord på en problemstilling som ansvarlige politikere ikke kan avvise.

[...]

Debatten må komme over slagordstadiet, åpnes for ulike fagområder og selvstendige tenkere.

Veldig hyggelig at du referer meg på denne måten, men du er nok litt for snill mot meg når du omtaler meg som "skolert filosof". Min formelle utdannelse er innen informatikk, men jeg har i mange år også hatt en spesiell interesse for, og derfor lest mye litteratur om, biologi. Og etter at jeg i 1994 fulgte et kurs i vitenskapsfilosofi/vitenskapsteori (MNVIT 401) ved MatNat-fakultetet på UiO, har jeg vært ekstra interessert i dette fagområdet, og jevnt og trutt lest bøker og artikler om emnet. Dette med vitenskapsfilosofi går derfor som en rød tråd gjennom boken min, men jeg har altså ingen formell utdannelse i filosofi. Derimot har min bror Jens Tomas doktorgrad i filosofi (han og jeg har rett som det er blitt forvekslet av diverse folk). Han var i 2005 med på å starte HonestThinking, og redigerte dette nettstedet sammen med meg i mer enn to år. Han bor for tiden sammen med sin familie i Sveits, og hans stemme gjør seg derfor bare i liten grad gjeldende i norsk samfunnsdebatt.

Jeg er ellers helt enig i at Wright på en flott måte har satt søkelyset på en situasjon som er i ferd med å bli helt uholdbar i Groruddalen, og som altså særlig rammer norske barnehage- og skolebarn.

Kommentar #11

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

RE: Begrepsforvirring.

Publisert over 11 år siden
12.09.10 kl. 00:02 skrev Tor Øyvind Westbye:

Forøvrig synes jeg det er barnslig (nok et begrep dere kan føle dere støtt av) å på godt gammelt FrP-vis innta offerollen når man møter krass kritikk. I stedet for å svare på kritikken og møte argument med argument, angripes kritikeren for å komme med merkelapper og fordømmelser. Det er en kjent forsvarsmekanisme når man utfordres på sine holdninger, men det gjør den ikke mer konstruktiv av den grunn.

Hei Tor Øyvind

Vi trenger en faktabasert debatt,  og poenget er selvfølgelig ikke å innta noen offerrolle. Det har i alle fall ikke vært min hensikt. Jeg forstår heller ikke at du hevder at du ikke får svar på dine påstander. I ditt innlegg var det mange saklige innsigelser, for eksempel fra Ole Jørgen Anfindsen som blant annet skrev: Du kjenner kanskje ikke til at erfaringene fra en rekke europeiske storbyer tilsier noe ganske annet enn det du her skriver?

Det interessante her er dynamikken for eksempel i KrF hvor vi begynner å se et gryende innvandreroppgjør. Analysen til Hans Rustad er nyttig å ha med seg i denne sammenhengen. Det er positivt at krefter (forhåpentligvis sterke) som kan ta et oppgjør med den rådende overglattende multikulturelle ideologien. Som vi hørte på Politisk Kvarter forrige fredag, vil nå strategiutvalget i KrF være mye klarere på valg av regjeringspartner før neste valg (siste halvdelen av programmet), og det kan ikke bety noe annet enn at døren åpnes for et samarbeid med FrP. Dette understrekes også av nestleder Inger Lise Hansen som sa til VG at KrF må åpne døren for FrP. Dynamikken i KrF er meget interessant å følge for tiden.

Jeg har også forståelse for at Vårt Lands redaktører helst sikkert ikke er veldig glade for at det er mange av debattantene på Verdidebatt som er skeptiske til det multikulturelle prosjektet, og det er menneskelig at de vil prøve å glatte over dette bildet så mye som mulig. Dialog er viktig for Vårt Land, og de vil gjerne gjøre hva de kan for å hindre konflikter. Det er i seg selv en god egenskap, men på samme måte som KrF, vil jeg tro at Vårt Land blir tvunget til å realitetsorientere seg.

Kommentar #12

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

RE: Begrepsforvirring.

Publisert over 11 år siden
12.09.10 kl. 00:02 skrev Tor Øyvind Westbye:

[...]

Anfindsen har gjort seg til talsmann for en rasetenkning der IQ-forskjeller mellom folkeslag skal danne grunnlag for særbehandling av ulike grupper. Det faller innenfor selv snevre definisjoner av rasisme. 

Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: "If the shoe fits, wear it!". 

Det må være lov til å nevne ved navn de holdninger som finnes blandt debattantene her på VD. Og ettersom mange av disse holdningene slik jeg ser det er nedbrytende for samfunnet og truer fellesskapet er det på sin plass å bruke et klart språk. [...]

Joda, som jeg har skrevet flere steder de siste årene, er det klart at dersom en nøktern påpekning av vitenskapelige fakta om menneskelige forskjeller kvalifiserer til betegnelsen 'rasisme', ja, da er jeg rasist. Men jeg har også gang på gang advart mot en slik forflatning av språket, fordi det trivialiserer den type fenomener som faktisk fortjener betegnelsen (noen stikkord er hat og manglende respekt for menneskeverdet). Jeg har skrevet en egen VD-artikkel om rasisme, og den innledes som følger.

Sitat:

Jeg innrømmer at rasediskusjonen er vanskelig, og jeg står selvsagt til rette for alt jeg har skrevet om emnet. Men dersom utsagn eller påstander  skal kunne stemples som rasisme, må det kunne påvises minst ett av følgende momenter:

* (a) feilaktige opplysninger,
* (b) fortielse av relevant informasjon, eller
* (c) hatefulle, nedlatende, hånlige eller på andre måter krenkende ord og uttrykk.

Rasismestempling uten basis i noen av disse punktene, er ikke annet enn en anklage om at man har vært innom ubehagelige sannheter eller tabubelagte emner. Slikt blir det ikke mye intellektuell svung av.

Diskusjoner om rasisme hadde blitt noen hakk ryddigere dersom alle debattanter kunne enten (1) anerkjenne at minst ett av ovennevnte punkter er nødvendige for å kunne påstå at rasisme foreligger, eller (2) komme med mer velegnede kriterier enn de jeg legger frem.

Sitat slutt.

Westbye virker som en ryddig kar med stor vilje til å opptre saklig. Jeg utfordrer ham herved til å lese den refererte artikkelen i sin helhet, og deretter komme med et klart svar om han vil opprettholde sin bruk av betegnelsen 'rasist' om meg. Jeg forventer et klart ja eller nei til dette. Og dersom han fastholder at jeg bør betegnes som 'rasist', forventer jeg at han forklarer hvorfor. Et slikt svar må som et minimum peke på en definisjon av rasisme som han ønsker å legge til grunn for sin begrepsbruk, og han må da godtgjøre at den definisjonen han gjør bruk av, faktisk er fornuftig. Og jeg minner altså om at en definisjon som ganske enkelt påstår at det å hevde at det finnes forskjeller mellom raser, automatisk er rasisme, er en tåpelig og ubrukelig definisjon. Slike definisjoner er tåpelige og ubrukelige av den enkle grunn at de blander sammen vitenskap og moral. Det er underforstått at det å være rasist er moralsk forkastelig; samtidig kan det (selvsagt!) ikke være moralsk forkastelig å snakke sant om menneskelige forskjeller som faktisk eksisterer (det er tvert imot moralsk forkastelig å fornekte vitenskapelige fakta).

Når det gjelder Westbyes påstand om at "Anfindsen har gjort seg til talsmann for en rasetenkning der IQ-forskjeller mellom folkeslag skal danne grunnlag for særbehandling av ulike grupper", så er det i beste fall en forenkling. Jeg har påpekt at store deler av den politikk som er blitt ført i Vesten i flere tiår har som en av sine forutsetninger at raseforskjeller ikke finnes. Når denne typen ønsketenkning etter hvert er blitt avslørt som akkurat det, burde det være en selvfølge for alle ærlige mennesker at man tar en kritisk gjennomgang av de deler av politikken som nå altså viser seg å bygge på falske forutsetninger. Jeg mener, er det ikke ganske ekstremt å si at "jo, det som har vært hevdet fra offisielt hold i hele etterkrigstiden (f.eks. av Bondevikregjeringen), stemmer dessverre ikke med virkeligheten, men vi kan ikke la dette få noen praktiske/politiske konsekvenser"?

Merk ellers at jeg ikke har vært så veldig konkret om hvilke konsekvenser denne typen erkjennelse bør få. Det jeg har gjort er å påpeke at det er begrenset hvor mange innvandrere med lav IQ vi kan ta imot uten at samfunnet vårt blir dramatisk forandret, og uten at sammenhengs- og bærekraften blir satt på alvorlige prøver. Dette gir opphav til etiske dilemmaer, og jeg ønsker demokratisk debatt om disse. På grunn av dette blir jeg av enkelte stemplet som rasist. Det er faktisk ganske avslørende.

Kommentar #13

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

RE: Begrepsforvirring.

Publisert over 11 år siden
12.09.10 kl. 00:02 skrev Tor Øyvind Westbye:

I debatten i ulike tråder på VD de siste dagene er det åpenbart at det er mange som har følt seg stemplet. Per Steinar Runde og andre drar frem ordene "framandfrykt, islamofobi og rasisme" og det virker som om de er støtt av at de blir tatt i bruk i en debatt om innvandring. Jeg har selv brukt alle tre ordene, og i rett sammenheng er de relevante. 

Holdninger og synspunkt som er sterkt kritiske til innvandrere generelt og muslimer spesielt, og som utrykker en bekymring eller "frykt" som jeg ikke kjenner meg igjen i eller kan se at det finnes grunnlag for, vil jeg fortsette å omtale som "fremmedfrykt". 

Holdninger og synspunkt som går langt i retning av rene konspirasjonsteorier om at muslimer er ute etter å ta over makten i alle land de kommer til, og debattanter som drar frem koranvers med det formål å skape frykt for muslimer og islam som religion, utrykker og fremmer en irrasjonell frykt for islam. Derav ordet islamofobi. (Erik Lunde hinter betimelig til den forfølgelsen jødene har vært utsatt for igjennom tidens løp, og til Sions vise protokoller og hvilke konsekvens spredningen av denne propagandaen fikk.) 

Anfindsen har gjort seg til talsmann for en rasetenkning der IQ-forskjeller mellom folkeslag skal danne grunnlag for særbehandling av ulike grupper. Det faller innenfor selv snevre definisjoner av rasisme. 

Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: "If the shoe fits, wear it!". 

Det må være lov til å nevne ved navn de holdninger som finnes blandt debattantene her på VD. Og ettersom mange av disse holdningene slik jeg ser det er nedbrytende for samfunnet og truer fellesskapet er det på sin plass å bruke et klart språk. Men det er heller ikke slik at alle som er skeptiske til islam, eller som fremmer "sakleg og grunngitt kritikk av innvandringspolitikken" skal trenge å føle seg rammet av disse begrepene. Saklig og grunngitt kritikk er ikke islamofobi, ei heller fremmedfrykt. Det er nettopp mangelen på saklighet og gode grunngivelser som gjør at en rekke innlegg med rette kan benevnes med slike begrep. 

Forøvrig synes jeg det er barnslig (nok et begrep dere kan føle dere støtt av) å på godt gammelt FrP-vis innta offerollen når man møter krass kritikk. I stedet for å svare på kritikken og møte argument med argument, angripes kritikeren for å komme med merkelapper og fordømmelser. Det er en kjent forsvarsmekanisme når man utfordres på sine holdninger, men det gjør den ikke mer konstruktiv av den grunn.

Det er på ingen måte barnslig(som du påstår)å ta til motmæle når man blir betgnet som rasist og at man har islamfobi.Det er hersketeknikk fra din side,og viser at du går i usaklighetsfella med begge bena.

Og hva har Frp med dette å gjøre?Det er vel heller du som setter merkelapper på folk ved å dra fram rasismekortet når du ikke har noe annet saklig å komme med.

Kommentar #14

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

RE: To tanker i hodet samtidig

Publisert over 11 år siden
11.09.10 kl. 23:37 skrev Asbjørn Kvalbein:

Selv om alle lovpriser multikulturalismen, trenger vi nå noen politikere som fremhever verdier som likeverd mellom mann og kvinne, avvisning av hevntanker, rettsstaten som ikke tillater privat politi og selvtekt, fremmedhat (f.eks. mot jøder), ærlighet, sannhet, solidaritet ikke bare med storfamilien, men med storsamfunnet, avvisning av dagens imperialisme: Panarabismen, osv.

Jeg sier ikke at alt norsk er godt og at alt fremmed er galt. Den norske flatfylla er ødeleggende i forhold til muslimsk avholdspraksis. Mange norske ungdommer skader seg selv ved et utsvevende sexliv. Innvandreres familieverdier kan være forbilledlige.

Til Asbjørn Kvalbein!

Takk for eit verdifullt innspel. Din teologiske tyngde og den tilliten du har blant folk borgar gjerne for at lesarane tek på alvor det du her skriv. Eg set spesielt stor pris på to sider ved kommentaren din: For det første at du slår fast at grenser for innvandring av konsekvensetiske grunnar, ikkje er einstydande med ei nedvurdering av innvandrarane, same kvar etnisitet og religion dei har. Kontakt med og impulsar frå andre personar og kulturar er både interessant og lærerikt. Det er ikkje innvandringa i seg sjølv, men omfanget av den mange ser som problemskapande. Og vilkåret for god integrering er sjølvsagt ikkje berre redusert innvandring, men også at vi syter for eit inkluderande og ikkje-diskriminerande samfunn med god kontakt over kulturelle skilje.

For det andre er det bra at du peikar på viktige og positive sider ved kulturen vår; verdiar vi ikkje kan kompromisse med, men også held fram uheldige tradisjonar og ekstrem-individualismen, som har ført til øydeleggande familieoppløysing i vår vestlege kultur. Professorane Per Sundby og Sigurd Skirbekk har begge vore opptatt av dette. Skirbekk seier rett ut at ustabile familiar gjev færre barn, og at den ny-liberale kulturen difor ikkje er liv laga. Dette har han jamvel fått kreditt for på Al-Jazeera, for som du skriv, så er ekteskaps- og familiebanda sterkare blant dei aller flest innvandrarane, ikkje minst blant muslimar. Noko liknande ser ein i USA, der spansktalande innvandrarar held saman i ekteskap, får fleire barn og dermed meir å seie i samfunnet.

Kommentar #15

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

RE: Begrepsforvirring.

Publisert over 11 år siden
12.09.10 kl. 00:02 skrev Tor Øyvind Westbye:

I debatten i ulike tråder på VD de siste dagene er det åpenbart at det er mange som har følt seg stemplet. Per Steinar Runde og andre drar frem ordene "framandfrykt, islamofobi og rasisme" og det virker som om de er støtt av at de blir tatt i bruk i en debatt om innvandring. Jeg har selv brukt alle tre ordene, og i rett sammenheng er de relevante. 

Hei Tor Øyvind!

Sjølv om eg av plassomsyn berre siterer litt av kommentaren din, skal eg kome inn på fleire sider. Eg syntest innlegget ditt om "Islamofobi" var både godt og velskrive, og sant å seie følte eg meg ikkje personleg stempla eller som noko offer. Påstanden om at strammare asylpraksis var ukristeleg, syntest eg likevel var dryg. Tidlegare har eg møtt rasist-skuldingar i media, og det kan vere ille, men det  problematisk er ikkje personlege åtak, men at perspektivet på innvandringa med dette blir så begrensa. Rasismedebatt blir nødvendigvis ein debatt om kven som er snillast, mest velmeininde, menneskeleg, kristeleg osv. Då taper ein konsekvensane av syne; dei demografiske, kulturelle, samfunnsmessige og økologiske utfordringane som innvandringa gjev. Du må gjerne for eigen del både sjå og kalle motstand mot revolusjonære samfunnsforandringar for framandfrykt, men då har du ikkje oppfatta kva som står på spel, og då får vi heller ikkje nokon diskusjon om dei følgjene av innvandringa som etter mitt syn må få bestemme omfanget av den.

Når det gjeld Ole Jørgen Anfindsen og det han skriv, også om forskjellar mellom etniske grupper, så kan han svare og svarer for seg sjølv. Etter mitt syn har han eit litt vidare perspektiv, noko som ligg i namnet på nettstaden hans, nemleg å tenkje, tale og skrive om vitskaplege fakta og sanningar, sjølv slike som har vore tabu i lang tid, jamvel pga aktverdige grunnar. Eg har tillatt meg å tvile på om det er klokt å ta også slike premissar med i ein innvandringsdebatt, for der er det frå før meir enn nok av emne som det er vanskeleg å tale sant om.

Kommentar #16

Tor Øyvind Westbye

21 innlegg  102 kommentarer

RE: RE: Begrepsforvirring.

Publisert over 11 år siden

Takk for et godt innlegg Runde. 

Jeg synes det også er beklagelig hvis begrep som rasisme brukes i utide, og er enig i at det kan føre til at vi får en skyttergravsdebatt og en avsporing fra de aktuelle tema. Likefullt mener jeg det er riktig å imøtegå og benevne de innleggene som ligger lengst til høyre og som ikke kan sies å være konstruktive innspill i en nyttig debatt, men heller egnet til å piske opp en hatsk og paranoid stemning. 

Når det gjelder mitt utsagn om at en strammere asylpolitikk vil være ukristelig, så går jeg gjerne tilbake på det. Det er ikke min plass å dømme om folk er ukristelige eller ikke, og siden det er mange måter å være kristen på, er et slik utsagn lite konstruktivt. Men jeg vil si at en strammere asylpolitikk enn den vi har i dag vil være hårdhjertet, ubarmhjertig og uetisk. Asylvesenet er til for å gi midlertidig vern for forfulgte mennesker. Allerede har UDI ganske sikkert sendt asylsøkere i retur med det utfall at de har blitt drept av regimet de har flyktet fra. Alvorlig syke som ikke er sikret forsvarlig behandling i hjemlandet har også blitt tvangsutsendt. En videre innstramming er ikke bare i strid med våre internasjonale forpliktelser, men vil føre til at mange mennesker som søker beskyttelse i Norge blir avvist med det resultat at de blir utsatt for forfølgelse, tortur og drap. Dermed kan jeg ikke se at en slik politikk er forenelig med det kristne nestekjærlighetsprinsipp. 

Kommentar #17

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Kristen nestekjærlighet

Publisert over 11 år siden

som nasjonal holdning og styrende for asylpolitikken kan du vel ikke kreve, Tor, i vårt nå for lengst sekulære land.  Du må vel heller anmode om humanitær nestekjærlighet eller medmenneskelig nestekjærlighet.

Jesus henvendte seg til deg og meg - det er vi som er hans etterfølgere som kan utvise kristen nestekjærlighet enten som enkeltmennesker eller ut fra vår menighet.

Vi kan og tilregne kristen nestekjærlighet i praksis fra en organisasjon eller et politisk parti som har det evangeliske budskapet og bibelen nedfelt som verdigrunnlag.  for tiden har dette partiet en svært lav oppslutning.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere