Frode Meland

84

Åndelig orientering

Publisert: 11. sep 2010

Jeg har et spørsmål til deg idag, og det er garantert fritt for både innvandring, KRF og rødgrønn regjering.  Men først noen presiseringer:

- Spørsmålet er ment generelt, og kan besvares av alle uansett livssyn.  Jeg stiller spørsmålet fordi jeg har grublet på det en tid på generelt basis, ikke fordi det er spesielt aktuelt i mitt eget liv for tiden.

- Med "åndelig" så mener jeg religiøst/metafysisk åndelighet.  Altså ikke "ånd" i form av kunst, litteratur osv men mer i betydningen Gud, ånder, engler og den slags saker og ting

Spørsmålet er:

Dersom jeg ikke føler noe behov for å orientere meg i åndelig retning, hvorfor skal jeg da gjøre det?

Setter pris på ærlige svar.  Dersom du mener jeg må orientere meg mot din Gud fordi jeg ellers havner i helvete, så si det rett ut.

Kommentar #1

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

RE: Åndelig orientering

Publisert rundt 11 år siden
11.09.10 kl. 00:14 skrev Frode Meland:

Spørsmålet er:

Dersom jeg ikke føler noe behov for å orientere meg i åndelig retning, hvorfor skal jeg da gjøre det?

Setter pris på ærlige svar.  Dersom du mener jeg må orientere meg mot din Gud fordi jeg ellers havner i helvete, så si det rett ut.

Jeg antar at det er stille på denne tråden fordi du ikke føler behov. Jeg oppfatter forøvrig at kunnskap, rettferdighet og kunst er en del av det åndelige, i det minste i grenseland. Lykke til med videre orientering!

Kommentar #2

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

RE: Åndelig orientering

Publisert rundt 11 år siden
11.09.10 kl. 00:14 skrev Frode Meland:

Dersom jeg ikke føler noe behov for å orientere meg i åndelig retning, hvorfor skal jeg da gjøre det?

Setter pris på ærlige svar.  Dersom du mener jeg må orientere meg mot din Gud fordi jeg ellers havner i helvete, så si det rett ut.

Det kan føres logiske argumenter for at vår bevissthet er en metafysisk åndelighet. Den er uforklarlig for vitenskapen, derved metafysisk, og det er der all religiøs åndelighet viser seg. I så fall er det livet vi opplever her på jorden en del av den metafysiske åndelighet, og da er det å være opptatt av åndelige spørsmål det samme som å være opptatt av livet selv.

Men jeg forstår at du tenker på åndelige fenomener som vanligvis bare oppleves av kristne. Nøkkelen til å forstå disse er Bibelen. Poenget her er ikke at åndeligheten skal tilfredsstille noen behov du har for åndelighet. Det er heller at den er selve meningen med livet ditt enten du tror det eller ikke. En gang skal det komme et øyeblikk da du innser at du har forspilt ditt liv dersom du valgte feil. Man kan jo si at de fleste burde ha et behov for å unngå dette.

Giske-kirken er der for å tilfredsstille de behov du måtte ha. Den frykter åndelighet. Har du ingen behov kan du trygt holde deg unna den.

Kommentar #3

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: RE: Åndelig orientering

Publisert rundt 11 år siden
11.09.10 kl. 13:06 skrev Jan Bording: Men jeg forstår at du tenker på åndelige fenomener som vanligvis bare oppleves av kristne.

---

Jeg presiserer at jeg snakker om "åndelighet" generelt - og slettes ikke begrenset kun av kristendom.  Alle religioner, new age, spiritualitet...  jeg snakker om åndelig orientering generelt.

Kommentar #4

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

RE: RE: RE: Åndelig orientering

Publisert rundt 11 år siden
11.09.10 kl. 13:17 skrev Frode Meland:11.09.10 kl. 13:06 skrev Jan Bording: Men jeg forstår at du tenker på åndelige fenomener som vanligvis bare oppleves av kristne.

---

Jeg presiserer at jeg snakker om "åndelighet" generelt - og slettes ikke begrenset kun av kristendom.  Alle religioner, new age, spiritualitet...  jeg snakker om åndelig orientering generelt.

Så la meg presisere mitt svar: Hvis åndeligheten er begrunnet av at den skal tilfredsstille dine åndelige behov, og du ikke har noen, kan du trygt overse den. Men hvis du overser hensikten med ditt liv, vil du før eller senere få problemer.

Kommentar #5

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

RE: Åndelig orientering

Publisert rundt 11 år siden
11.09.10 kl. 00:14 skrev Frode Meland:

Spørsmålet er:

Dersom jeg ikke føler noe behov for å orientere meg i åndelig retning, hvorfor skal jeg da gjøre det?

Setter pris på ærlige svar.  Dersom du mener jeg må orientere meg mot din Gud fordi jeg ellers havner i helvete, så si det rett ut.

* * *

Fra min ungdom, før mine åndelige behov kom fram og før jeg som 15-årig ble kristen, husker jeg to tanker:

Jeg hadde hørt sitert Jesu ord om at "mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn". Jeg kunne ikke fatte behovet for det å leve av Guds ord. Jeg følte at jeg klarte å leve uten.

Den andre tanken var at hvis jeg blir kristen, må jeg avstå fra min store interesse og hobby som fyllte mine tanker og sinn, og det kom ikke på tale.

Når jeg nå gjør refleksjon av mine tanker den gangen, ser jeg at jeg ikke hadde behov for Gud i mitt liv, men jeg hadde avguder som tok Guds plass i mitt hjerte og hindret meg å se mine åndelige behov. Etterpå har jeg sett det som Guds inngripen i mitt liv at jeg mistet interessn for min hobby, og da meldte tomheten seg. Jeg begynte å spørre om Gud fins og hva meningen med mitt liv er.

Jeg mener at alle mennesker har åndelige behov, men at alle ikke klarer å se dem, fordi denne tidsalders gud har forblindet deres sinn, for å sitere Paulus. I denne sammenhengen tenker jeg også på  Jesu ord til Laodikea menigheten: " Du sier: - Jeg er rik, har fått overflod og har ikke behov for noe - og ikke vet at du er elendig, ynkelig, fattig, blind og naken." Jeg mener også at Gud bruker  drastiske hendelser og ulykker ( som Han ikke har skapt men som kommer av syndefallet) for om mulig  å åpne menneskers øyne til å se sin sanne tilstand. Gud bruker også  og kanskje mest milde midler, men hvis avgudene skriker så klarer mennesket ikke å høre hva Han sier.

Kommentar #6

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

RE: Åndelig orientering

Publisert rundt 11 år siden
11.09.10 kl. 00:14 skrev Frode Meland:

Spørsmålet er:

Dersom jeg ikke føler noe behov for å orientere meg i åndelig retning, hvorfor skal jeg da gjøre det?

Setter pris på ærlige svar.  Dersom du mener jeg må orientere meg mot din Gud fordi jeg ellers havner i helvete, så si det rett ut.

Du behøver selvfølgelig ikke å orientere deg i åndelig retning. Du behøver selvfølgelig ikke å tvinge deg selv i den retningen. Muligens ser du på deg selv som rettferdig og dermed ikke i behov for noen frelser. Det var noen sånne på Jesu tid også. Her er hva Jesus sa:

"Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse" Lukas 5,32.

Selvtilfredse mennesker er de som er minst mottakelig for budskapet om frelse.

Nå har du jo nevnt tidligere at du bruker å se på serien "Åndens makt", så du blir nok trukket mot det åndelige du også. Kanskje ikke så rart i og med at Gud har lagt evigheten ned i alle menneskers hjerter.

Når det gjelder fortapelsen, så er bibelen krystall klar. De som har hørt evangeliet men sa, nei takk, kommer til fortapelsen.

Kommentar #7

Bjørn Arne Rosland

98 innlegg  780 kommentarer

Frode

Publisert rundt 11 år siden

Mitt svar er ganske enkelt - ut fra mitt livssyn - at du er skapt av Gud og han har lagt tilrette for at du skal ha et best mulig liv både her i tiden og i evigheten. Men dette utgangspunktet mener jeg du bør søke inn i det han har tenkt for deg. Bare i hans nærhet kan livet bli hva han har tenkt - også for deg.

Kommentar #8

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Flere tanker

Publisert rundt 11 år siden

---

Takker for alle innspill, og jeg gjør meg flere tanker.

En av dem er om den enorme velstanden vi opplever i et land som Norge hindrer mennesker i en "åndelig orientering".  Eller som en sa det: Vi har alt - men det er også alt vi har.  Dersom man materielt er fylt opp til randen og vel så det, og har alle sine behov dekket, lever man kanskje i en selvtilfreds boble og kjenner ikke det som i gamle dager ble kalt for "nød i sitt hjerte".

Kommentar #9

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Livets brød!

Publisert rundt 11 år siden

Du er nok inne på noe der Meland.

Det kan være vanskelig å tro på en Gud når magen er full og alle ens materielle behov er møtt. Men allikevel er noe som mangler, noe som ganger, noe som kaller.

Den franske fysikeren og filosofen Blaise Pascal talte om menneskets behov for Jesus da han sa: “Det fins et gudgitt tomrom i hvert menneskes hjerte, som bare Gud kan fylle gjennom sin sønn Jesus Kristus“.

En rockesanger beskrev dette på følgende måte: "Jeg opplever å ha en tomhet dypt inni meg." En kvinne skrev engang til en pastor om "en dypt, dypt vakuum". Ei ung jente snakket om at hun synes "å mangle et stort stykke av sin sjel".

Bare når vi kommer i et rett forhold til Gud vil tomheten bli fylt, fordi det var et slik forhold vi ble skapt til.

Kommentar #10

Jan Einar Visnes

0 innlegg  7 kommentarer

Åndelig orientert

Publisert nesten 11 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

Dersom jeg ikke føler noe behov for å orientere meg i åndelig retning, hvorfor skal jeg da gjøre det?

Jeg har tittet på profilen din, og ble overrasket over at du har skrevet over 2400 kommentarer.

Jeg får helt hakeslipp, dette må da tyde på at du er vel så åndelig orienter som noen andre??? Du må da ha samlet deg en imponerende kompetanse både om religiøse spørsmål og debatt-forståelse.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere