Erik Lunde

139

Kaldt som is, hardt som snø

Publisert: 10. sep 2010

”Christenfolkets Hjerter skulde være varme Julebrød, Honningfulde, nok til hele Verdens Nød”, skrev Henrik Wergeland i 1844 – før han i fortvilelse over samtidas forherdelse blant kristne la til: ”Iis der ere, Klumper Sne”.

 Hadde Wergeland fått oppleve hvordan kristne kirker, organisasjoner og enkeltpersoner på veien mot det moderne Norge har tatt et avgjørende ansvar for å gi verdighet til fattige og forfulgte, ensomme og fremmede, utstøtte og rusavhengige – hadde nok dikteren måttet medgi at dette er historien om engasjementet til mange brennende hjerter. Tusenvis har forstått Jesu budskap som et kall til tjeneste for andre – til å gi omsorg og bidra til inkludering.

 Nettopp av den grunn er det trist å være vitne til den økende fremmed- og islamfrykten som nå brer seg blant kristne. I Vårt Land 8. september forteller Bernt Aardal at en del av KrFs velgere har blitt mer langt mer kritiske til innvandring – og man trenger ikke besøke så mange kristne debattsider på nett for å forstå at det har skjedd et stemningsskifte. Ordene som faller der er ofte harde som is og kalde som snø.

 Islamkritiske bøker, som boken til Mark Gabriel, blir bestselgere og islamkritiske videoer med tvilsomt innhold blir spredt via Facebook. Jeg har selv mottatt e-poster fra kristne meningsmotstandere med vanvittige konspirasjonsteorier om hvordan muslimer planlegger overtakelse av verdensherredømmet. Vi vet alle når slike metoder sist ble tatt i bruk mot en gruppe mennesker.

 En god del kristne omfavner Fremskrittspartiets innvandringspolitkk og tar til orde for å bruke politisk makt for å demme opp mot ”trusselen fra islam”. KrFs stortingskandidat i Buskerud, Eva Høili, fortalte etter fjorårets valgkamp om fremmedfrykten hun møtte hos en del kristne velgere: ”Jeg har møtt noen holdninger i kristne miljøer om våre nye landsmenn som jeg ikke trodde fantes”, sa hun til NRK, og sa at enkelte kom med sterke, rasistiske meninger om at innvandrere er ”late og lager unger for å få kontantstøtte” og at ”muslimene bare vil overta landet vårt”.

 Enkelte mener at dette stemningsskiftet må få konsekvenser for KrFs innvandrings- og integreringspolitikk. Vi skal lytte til folks erfaringer og diskutere hvordan man kan integrere bedre. Men det ville vært ryggradløst svik mot vårt verdigrunnlag å endre politikken i retning av det for eksempel Ole Jørgen Anfindsen står for. Ved valget i 2001 var 40 prosent av KrFs velgere uenige i partiets syn på abortlovgivningen, men man endret ikke politikken av den grunn. Like lite kan økende fremmed- og islamfrykt rokke ved det som har vært bærebjelken for KrFs politikk på dette området, nemlig respekten for alle menneskers likeverd og grenseløs nestekjærlighet.

 KrF må aldri bli et redskap for dem som vil stenge grensene for av fremmede og forfulgte – eller være en arena for religionssjåvinisme og konspirasjonsteorier mot våre muslimske naboer. KrFs ansvar må være å bekjempe fremmedfrykt og legge til rette for økt samhold i mangfoldet. Dette ansvaret burde forresten også ledere i kristne trossamfunn og organisasjoner ta langt mer alvorlig.

Kommentar #1

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Er det mulig...

Publisert rundt 11 år siden

Mon tro om det er mulig å ha en kritisk holdning til inntak av innvandrere, et kritisk syn på Islam og Koranen, et konstruktivt kritisk syn på integrering og assimilering - og SAMTIDIG

Kommentar #2

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Er det mulig...forts

Publisert rundt 11 år siden

...og SAMTIDIG elske og respektere innvandrere generelt og muslimer spesielt?

Går det an å ha flere tanker i hodet på en gang? Eller er man prisgitt et valg mellom den kalde is/harde snø - og den naive, misforståtte nestekjærlighet?

Kommentar #3

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Jeg blir

Publisert rundt 11 år siden

hellig vred, når jeg leser innlegg som Erik Lundes.  Har du ikke lært noe av etniske konflikter i mange land?  Dersom det hadde vært mulig, hadde du åpnet opp for la oss si 5 millioner "rettroende muslimer?"  Det må jo være konsekvensen av det du skriver!

Kommentar #4

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Hva skal man si?

Publisert rundt 11 år siden

Jeg kan ikke med min beste vilje fatte denne naive,dumsnille innstillingen dere i Krf`s ledelse har.Jeg tror dere rett og slett ikke forstår hvordan den islamske ideologi fungerer.

Dette har ingenting med hjerter av is å gjøre..Det har med vett og forstand å gjøre.

Når mange av oss mildt sagt er kritiske til islams inntog i Norge,har dette en logisk grunn.

Og det jo merkelig at det er FRp. som må fronte denne saken,fordi det meste av kristenfolket sover sin tornerosesøvn.Helt totalt uforståelig.Dette har også med åndsmakter å gjøre,noe dere ser helt bort fra,i og med deres flørting med(eventuelle) islamister i partiets ledelse.

Kommentar #5

Odvar Omland

369 innlegg  550 kommentarer

Hvor er balansen?

Publisert rundt 11 år siden

En lite s ukk: Går det ikke an å være litt mer balansert når en debatterer et så ømtålelig emne som innvandring? Krf-representanter burde være de første til å "vise måtehold".   Jeg synes ikke Erik Lundes innlegg bidrar til det.

I 70-80-årene hadde jeg det adminstrative  ansvaret for innvandrersaker i Drammen kommune.En kommune som ikke lå langt etter Oslo når det gjelder prosentvis andel innflytting av flyktninger.. Jeg vet litt om  enkelte innvandredes kravstorhet og oppførsel, som gjorde meg betenkt. Jeg forsto også de mange eldre som var redde og det var ikke så lett å berolige. Integreringen var like vanskelig da som nå. Å ta til orde for å bremse litt på innvandringen ble imidlertid ikke godt mottatt.

Jeg har i innvandringsspørsmålet både administrativt og som politiker sett en viss fare i at en religion som Islam skal bli dominerende i landet vårt. Det burde man kunne dikutere uten å bli kalt rasist. Hvorfor er man så oppbrakt over at Anfindsen slapp til i Oslo KrF?  Står man støtt på sin tue, burde en vel ikke være redd for motpartens argumenter, som jeg synes er tøyd vel langt i negativ retning.

For alle del ønsker jeg å følge Bibelens ord om å ta imot fremmede som må flykte. Først og fremst bør de vel hjelpes så nære opp til sitt opprinnelig hjemland som  mulig, men lidende mennesker - uansett rase - trenger oss  og må tas i mot med åpne armer og et varmt hjerte. Men en  nasjonal stat må også søke å få til rammer som gjør at "vi kan leve sammen".  Og at man  kan føle seg trygge på "egen grunn".

Dette et foreløbig innspill fra min side.

Kommentar #6

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Å kun se til sin egen nesetipp

Publisert rundt 11 år siden

"Norge mitt Norge så sover du tyst", lyder en kjent sang som ble skrevet for lenge siden. Noe som sees spesielt tydelig gjennom denne KrF`ern trådstarter. Jeg skønner ikke hvordan normale oppegående mennesker kan bli så naive og virkelighetsfjerne.

Kommentar #7

Peter Eide Walseth

38 innlegg  252 kommentarer

RE: Er det mulig...forts

Publisert rundt 11 år siden

Per,

Jeg tror det er fullt muligå ha et "kritisk" forhold til Islam, og politisk misbruk av islam, samtidig som man er opptatt av å elske og å ta vare på muslimer! Selvfølgelig!

Men for meg skurrer det litt at vi feirer at det kommer veldig få flyktninger til Norge, verdens rikeste land, mens verdens flyktningesituasjon med 42 millioner flyktninger i verden, blir stadig verre.

I tillegg kan man spørre seg om et kritisk syn på islam, er et konspiratorisk syn på islam. Når jeg leser om "muslimer som skal ta over verden" og om hvor forferdelig syn de har på alt mulig. Da har den kritiske sansen til kildene blitt borte på veien.

10.09.10 kl. 08:38 skrev Per Søetorp:

...og SAMTIDIG elske og respektere innvandrere generelt og muslimer spesielt?

Går det an å ha flere tanker i hodet på en gang? Eller er man prisgitt et valg mellom den kalde is/harde snø - og den naive, misforståtte nestekjærlighet?

Kommentar #8

Peter Eide Walseth

38 innlegg  252 kommentarer

RE: Hvor er balansen?

Publisert rundt 11 år siden

Hei Odvar!

Jeg blir litt skuffet når du hevder at Erik Lunde ikke er balansert når han forsvarer partiets vedtatte politikk! Hva er det som ikke er balansert? Er det angrepet på de konspirasjonsteorier som minner om 30-tallets angrep på det jødiske folket? 

61 % av den norske befolkningen er positive til innvandring. Det tallet har aldri vært høyere. Og folk er mer positive i Oslo enn andre steder. Sikkert fordi man kjenner noen med en annen hudfarge, med en annen kulturell bagasje og med navn som ikke akkurat er Ola eller Kari.

I dag er 42 millioner mennesker på flukt i verden. Nestekjærlighet uten grenser og det ukrenkelige menneskeverdet må tilsi at vi også tar vår del av ansvaret for å hjelpe disse menneskene som flykter for liv og helse. Men i verdens rikeste land, Norge, feires det at færre søker asyl. Det er trist. VI kan godt feire en mer effektiv saksbehandling, vi kan være fornøyde med at de som ikke har beskyttelsesbehov ikke kommer. Men vi kan ikke feiere at av tar inn færre flyktninger med beskyttelsesbehov.

10.09.10 kl. 09:31 skrev Odvar Omland:

En lite s ukk: Går det ikke an å være litt mer balansert når en debatterer et så ømtålelig emne som innvandring? Krf-representanter burde være de første til å "vise måtehold".   Jeg synes ikke Erik Lundes innlegg bidrar til det.

I 70-80-årene hadde jeg det adminstrative  ansvaret for innvandrersaker i Drammen kommune.En kommune som ikke lå langt etter Oslo når det gjelder prosentvis andel innflytting av flyktninger.. Jeg vet litt om  enkelte innvandredes kravstorhet og oppførsel, som gjorde meg betenkt. Jeg forsto også de mange eldre som var redde og det var ikke så lett å berolige. Integreringen var like vanskelig da som nå. Å ta til orde for å bremse litt på innvandringen ble imidlertid ikke godt mottatt.

Jeg har i innvandringsspørsmålet både administrativt og som politiker sett en viss fare i at en religion som Islam skal bli dominerende i landet vårt. Det burde man kunne dikutere uten å bli kalt rasist. Hvorfor er man så oppbrakt over at Anfindsen slapp til i Oslo KrF?  Står man støtt på sin tue, burde en vel ikke være redd for motpartens argumenter, som jeg synes er tøyd vel langt i negativ retning.

For alle del ønsker jeg å følge Bibelens ord om å ta imot fremmede som må flykte. Først og fremst bør de vel hjelpes så nære opp til sitt opprinnelig hjemland som  mulig, men lidende mennesker - uansett rase - trenger oss  og må tas i mot med åpne armer og et varmt hjerte. Men en  nasjonal stat må også søke å få til rammer som gjør at "vi kan leve sammen".  Og at man  kan føle seg trygge på "egen grunn".

Dette et foreløbig innspill fra min side.

Kommentar #9

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

RE: RE: Er det mulig...forts

Publisert rundt 11 år siden
10.09.10 kl. 10:37 skrev Peter Walseth:

Per,

Jeg tror det er fullt muligå ha et "kritisk" forhold til Islam, og politisk misbruk av islam, samtidig som man er opptatt av å elske og å ta vare på muslimer! Selvfølgelig!

Men for meg skurrer det litt at vi feirer at det kommer veldig få flyktninger til Norge, verdens rikeste land, mens verdens flyktningesituasjon med 42 millioner flyktninger i verden, blir stadig verre.

I tillegg kan man spørre seg om et kritisk syn på islam, er et konspiratorisk syn på islam. Når jeg leser om "muslimer som skal ta over verden" og om hvor forferdelig syn de har på alt mulig. Da har den kritiske sansen til kildene blitt borte på veien.

10.09.10 kl. 08:38 skrev Per Søetorp:

...og SAMTIDIG elske og respektere innvandrere generelt og muslimer spesielt?

Går det an å ha flere tanker i hodet på en gang? Eller er man prisgitt et valg mellom den kalde is/harde snø - og den naive, misforståtte nestekjærlighet?

"Konpiratorisk syn på islam."....Er det mulig for et oppegående menneske å fable sånn? Jeg tror det er DIN kritiske sans som bør sjekkes.

Når fremtredende folk i Krf. ikke skjønner mer av hva islam er besjelet av,er det grunn til stooor bekymring ang.gangsynet.

Kommentar #10

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

RE: Hvor er balansen?

Publisert rundt 11 år siden
10.09.10 kl. 09:31 skrev Odvar Omland:

En lite s ukk: Går det ikke an å være litt mer balansert når en debatterer et så ømtålelig emne som innvandring? Krf-representanter burde være de første til å "vise måtehold".   Jeg synes ikke Erik Lundes innlegg bidrar til det.

I 70-80-årene hadde jeg det adminstrative  ansvaret for innvandrersaker i Drammen kommune.En kommune som ikke lå langt etter Oslo når det gjelder prosentvis andel innflytting av flyktninger.. Jeg vet litt om  enkelte innvandredes kravstorhet og oppførsel, som gjorde meg betenkt. Jeg forsto også de mange eldre som var redde og det var ikke så lett å berolige. Integreringen var like vanskelig da som nå. Å ta til orde for å bremse litt på innvandringen ble imidlertid ikke godt mottatt.

Jeg har i innvandringsspørsmålet både administrativt og som politiker sett en viss fare i at en religion som Islam skal bli dominerende i landet vårt. Det burde man kunne dikutere uten å bli kalt rasist. Hvorfor er man så oppbrakt over at Anfindsen slapp til i Oslo KrF?  Står man støtt på sin tue, burde en vel ikke være redd for motpartens argumenter, som jeg synes er tøyd vel langt i negativ retning.

For alle del ønsker jeg å følge Bibelens ord om å ta imot fremmede som må flykte. Først og fremst bør de vel hjelpes så nære opp til sitt opprinnelig hjemland som  mulig, men lidende mennesker - uansett rase - trenger oss  og må tas i mot med åpne armer og et varmt hjerte. Men en  nasjonal stat må også søke å få til rammer som gjør at "vi kan leve sammen".  Og at man  kan føle seg trygge på "egen grunn".

Dette et foreløbig innspill fra min side.

Hei  Omland, det er helt sant som du sier at dette begynte i 70-80 årene og derfor har pågått i 30 -40 år allerede og da sier det seg vel selv at innvandrernes barn ikke lenger er innvandrere? Derfor har vi blitt låst fast i at Norge  ER et flerkulturelt samfunn , og dette er ikke noe som kan stoppes.Vi ER allerede multikulturell og har vært det i en generasjon allerede.

Dette er noe som man må forholde seg til om man liker det eller ikke. Det går ikke ann å kaste ut mennesker som er født og oppvokst i Norge.

Men det er klart det går ann å gjøre noe med det stadige inntaket av flyktinger og asylsøkere , og man er jo nødt til å bruke sine tidligere erfaringer i denne avgjørelsen.

Dersom muslimer slett ikke lar seg integrere i dette samfunnet så er det jo grunn til å vurdere om det er sunt å ta inn muslimer. Kanskje man heller får satse på økte bistandsmidler til vanskeligstilte muslimske land i stedet for å ta dem inn her...?

MEN det som Arnfindsen gjør er å hause opp rasisme gjennom sine genetiske spekulasjoner.

Arnfindsen snakker ikke om Islam som et problem i seg selv , han snakker om ; HUDFARGE som et problem.........og DER bør alle si STOPP.Spesiellt KRF.!!!!

Man blander altså sammen hudfarge ,rasisme og Islam og dette er i ferde med å utvikle seg til noe veldig stygt.

Man glemmer at millioner av mørkhudede mennesker er både kristne, katolikker, Budhister , Hinduister , Jehovas vinte og alt annet , de er IKKE muslimer hele bunten.

Kommentar #11

Peter Eide Walseth

38 innlegg  252 kommentarer

RE: RE: Hvor er balansen?

Publisert rundt 11 år siden

Mai-L!

Jeg kan bare ikke forstå at man kan hevde at det ikke "går an" å integrere muslimer. Muslimer utgjør i dag ca 150.000 av befolkningen i fedrelandet, og mye går bra.

Muslimske jenter tar mye utdannelse. Mange kan språket, de eier egen bolig, de arbeider og de betaler skatt.

Betyr det at det ikke finnes betydelige utfordringer med integreringen i Norge? Selvfølgelig ikke. Men det viser at alt heller ikke er håpløst!

10.09.10 kl. 10:57 skrev Mai-L. Hauger:Hei  Omland, det er helt sant som du sier at dette begynte i 70-80 årene og derfor har pågått i 30 -40 år allerede og da sier det seg vel selv at innvandrernes barn ikke lenger er innvandrere? Derfor har vi blitt låst fast i at Norge  ER et flerkulturelt samfunn , og dette er ikke noe som kan stoppes.Vi ER allerede multikulturell og har vært det i en generasjon allerede.

Dette er noe som man må forholde seg til om man liker det eller ikke. Det går ikke ann å kaste ut mennesker som er født og oppvokst i Norge.

Men det er klart det går ann å gjøre noe med det stadige inntaket av flyktinger og asylsøkere , og man er jo nødt til å bruke sine tidligere erfaringer i denne avgjørelsen.

Dersom muslimer slett ikke lar seg integrere i dette samfunnet så er det jo grunn til å vurdere om det er sunt å ta inn muslimer. Kanskje man heller får satse på økte bistandsmidler til vanskeligstilte muslimske land i stedet for å ta dem inn her...?

MEN det som Arnfindsen gjør er å hause opp rasisme gjennom sine genetiske spekulasjoner.

Arnfindsen snakker ikke om Islam som et problem i seg selv , han snakker om ; HUDFARGE som et problem.........og DER bør alle si STOPP.Spesiellt KRF.!!!!

Man blander altså sammen hudfarge ,rasisme og Islam og dette er i ferde med å utvikle seg til noe veldig stygt.

Man glemmer at millioner av mørkhudede mennesker er både kristne, katolikker, Budhister , Hinduister , Jehovas vinte og alt annet , de er IKKE muslimer hele bunten.

Kommentar #12

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Blindeforbundet....

Publisert rundt 11 år siden

For egen del skurrer det i alle kanaler som "puser" med virkeligheten.  Ikke av frykt, men fordi vi i kongeriket Norge har et samfunn som vi ønsker å bevare og opprettholde strukturen av... så lenge som mulig.

Dessverre er det slik at det er en gruppe nye landsmenn som skiller seg ut i så henssende og det er muslimene.  Ikke den enkelte, men gruppen og dynamikken ut fra religionen.

Jeg mener ikke at gruppen eller individet som sådan ikke er velkommen, men hvis det offentlige og politiske apparat ser det som sin hovedoppgave å tildekke sannheter knyttet til gruppen ut fra religionstilhørig, så forsvinner all troverdighet.

Ved en åpen erkjennelse av de sider en søker å bidra å tildekke, så åpnes det opp for troverdighet.  Det blir heller ikke nødvendig for enkeltstemmer og et politisk parti å sende ensidige bidrag.  Det vil føre til en troverdighet som fører til en mer åpen og balansert kommunikasjon både innad i det etnisk norske folk og innad i de muslimske samfunn.  Og - det vil føre til at de utskudd som finnes ikke får feste og grobunn til den videreutvikling de ønsker seg.

Men.... så lenge medmenneskelige, humanitære og nestekjærlige KRF og andre puser med virkeligheten så står ytterpunktene mer åpne for sine innlegg.  Kom dere ut av Blindeforbundet og face virkeligheten!

Kommentar #13

Odvar Omland

369 innlegg  550 kommentarer

Er jeg naiv?

Publisert rundt 11 år siden

Hei igjen Peder.

Jeg synes det var noe drøyt av Erik Lunde å karakterisere Anfindsens holdning som    "Ryggradsløst svik".

For øvrig vil jeg gjerne anføre en personlig opplevelse:

Min datter og svigersønn har adoptert et barn fra Colombia.  Min forholdsvis  positive holdning til innvandring ble en praktisk prøve. Hadde jeg hatt en smule betenkeligheter før adopsjonen forsvant disse da morfar hadde colombianeren i armene mine. Han har glidd inn i familien og er like kjær som våre hvite barnebarn. Hans vesen gjør at han er lett å omgås og til å skaffe seg venner og beredt til å ta ansvar. Han er 20 år nå og studerer i Oslo.  En ekte norsk gutt. Bor for tiden hos oss.

Det hører med til historien at ekteparet også har adoptert et nytt barn fra Colombia. Han er  11 år fullt ut akseptert i skolegården.

Nå skal det innrømmes  at guttene ikke var flyktninger, men eksemplet  kan vel likevel ses i sammeheng med vår innvandringspolitikk. La oss få fram de lyse sidene i større utstrekning, og samtidig  ha en balansert holdning til å møte utfordringene med. To tanker i hodet samtidig.  Naivt ønske?

Kommentar #14

Erik Lunde

139 innlegg  88 kommentarer

Til Oddvar Omland

Publisert rundt 11 år siden

Jeg vil presisere at det jeg har pekt på, er at det ville være et ryggradløst svik mot KrFs verdier å endre politikken vår slik at Anfindsen blir fornøyd. Ordforklaringen på Anfindsens teorier er forklart i Store Norske Leksikon: Rasisme.

Vi kan ikke endre verdiene våre på grunn av strømninger i velgermassen. Som jeg nevner i artikkelen, var det selvsagt aldri aktuelt for oss å endre vårt syn på det ufødte livets rettsvern, selv om 40 % av velgerne våre i 2001 mente det hadde vært riktig.

Jeg er helt enig i at man må kunne diskutere hvordan integreringspolitikken kan bli bedre. Men man lar ikke en raseteoretiker legger premissene for en slik debatt. Da sporer det helt av.

Kommentar #15

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

RE: RE: RE: Hvor er balansen?

Publisert rundt 11 år siden
10.09.10 kl. 11:04 skrev Peter Walseth:

Mai-L!

Jeg kan bare ikke forstå at man kan hevde at det ikke "går an" å integrere muslimer. Muslimer utgjør i dag ca 150.000 av befolkningen i fedrelandet, og mye går bra.

Muslimske jenter tar mye utdannelse. Mange kan språket, de eier egen bolig, de arbeider og de betaler skatt.

Betyr det at det ikke finnes betydelige utfordringer med integreringen i Norge? Selvfølgelig ikke. Men det viser at alt heller ikke er håpløst!

Kommentar #16

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

RE: Til Oddvar Omland

Publisert rundt 11 år siden
10.09.10 kl. 11:46 skrev Erik Lunde:

Jeg vil presisere at det jeg har pekt på, er at det ville være et ryggradløst svik mot KrFs verdier å endre politikken vår slik at Anfindsen blir fornøyd. Ordforklaringen på Anfindsens teorier er forklart i Store Norske Leksikon: Rasisme.

Vi kan ikke endre verdiene våre på grunn av strømninger i velgermassen. Som jeg nevner i artikkelen, var det selvsagt aldri aktuelt for oss å endre vårt syn på det ufødte livets rettsvern, selv om 40 % av velgerne våre i 2001 mente det hadde vært riktig.

Jeg er helt enig i at man må kunne diskutere hvordan integreringspolitikken kan bli bedre. Men man lar ikke en raseteoretiker legger premissene for en slik debatt. Da sporer det helt av.

Nå kaller du indirekte Arnfindsen for rasist,og det viser at du ikke har oppfattet hva hans agenda handler om.Sånt skaper ikke tillit til en politiker på et såpass høyt nivå.

Kommentar #17

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Hvor er balansen?

Publisert rundt 11 år siden
10.09.10 kl. 12:11 skrev Mai-L. Hauger:10.09.10 kl. 11:04 skrev Peter Walseth:

Mai-L!

Jeg kan bare ikke forstå at man kan hevde at det ikke "går an" å integrere muslimer. Muslimer utgjør i dag ca 150.000 av befolkningen i fedrelandet, og mye går bra.

Muslimske jenter tar mye utdannelse. Mange kan språket, de eier egen bolig, de arbeider og de betaler skatt.

Betyr det at det ikke finnes betydelige utfordringer med integreringen i Norge? Selvfølgelig ikke. Men det viser at alt heller ikke er håpløst!

(Beklager den over ble publisert før jeg fikk kommentert)

Ja det er flott å høre gode rapporter og statistikker.

Dessverre så er det en god del flere konflikter og problemer knyttet til  muslimer enn andre innvandrere, noe vi er tvunget til å innse for å kunne avverge store sammenstøt og konflikter i fremtiden (!)

Kommentar #18

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: Er det mulig...forts

Publisert rundt 11 år siden
10.09.10 kl. 08:38 skrev Per Søetorp:

...og SAMTIDIG elske og respektere innvandrere generelt og muslimer spesielt?

Går det an å ha flere tanker i hodet på en gang? Eller er man prisgitt et valg mellom den kalde is/harde snø - og den naive, misforståtte nestekjærlighet?

Hei Per. Det er nok flere enn deg som prøver å ha disse tankene i hodet på samme tid. :)

Kommentar #19

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

RE: Hva skal man si?

Publisert rundt 11 år siden
10.09.10 kl. 09:12 skrev Rune Holt:

Jeg kan ikke med min beste vilje fatte denne naive,dumsnille innstillingen dere i Krf`s ledelse har.Jeg tror dere rett og slett ikke forstår hvordan den islamske ideologi fungerer.

Dette har ingenting med hjerter av is å gjøre..Det har med vett og forstand å gjøre.

Når mange av oss mildt sagt er kritiske til islams inntog i Norge,har dette en logisk grunn.

Og det jo merkelig at det er FRp. som må fronte denne saken,fordi det meste av kristenfolket sover sin tornerosesøvn.Helt totalt uforståelig.Dette har også med åndsmakter å gjøre,noe dere ser helt bort fra,i og med deres flørting med(eventuelle) islamister i partiets ledelse.

Hadde Jesus vandret rundt i Norge i dag, ville nok ikke bare svært mange som stemmer FrP sett på han som "naiv".

For slik Jesus oppførte seg, tenkte og handlet, er i tråd med hva veldig mange mennesker ser på som naivitet.

Det er faktisk vanskelig så stå for et nestekjærlighetsbud, og samtidig sitte på en høy hest og dra "alle" fra en annen religion over en kam underbygget av frykt for et eller annet. Men det er helt menneskelig. Og dermed en naturlig del av menneskets syndige natur å rakke ned på, og tenke vondt om mennesker man ikke kjenner.

Om det er greit, er en annen sak. Men vi har jo alle våre fordommer, og redsler med tanke på fremtiden. Så jeg er forsåvidt glad at jeg ikke har en tro hvor jeg "egentlig" burde levd opp til noe jeg ikke kan klare som menneske.

For hadde jeg virkelig trodd 100% på noe, så hadde jeg jo selvfølgelig fulgt det jeg trodde på. Håper jeg :)

Velger man å leve som Jesus gjorde, og følge hans nestekjærlighetsbud. Ja, da må man regne med å bli tråkket på, overkjørt, og få mye pepper i form at man ser ut til å gi F.... i alt vi har bygget opp her i landet....samt at man vil bli stemplet som naiv og godtroende. Spesielt av dem som helst vil karre til seg mest mulig selv, og beholde all rikdommen de allerede har.

Hvertfall etter mitt syn på Jesus og hva han sto for.

Kommentar #20

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

RE: RE: Hva skal man si?

Publisert rundt 11 år siden
10.09.10 kl. 15:27 skrev Sølvi Sveen:10.09.10 kl. 09:12 skrev Rune Holt:

Jeg kan ikke med min beste vilje fatte denne naive,dumsnille innstillingen dere i Krf`s ledelse har.Jeg tror dere rett og slett ikke forstår hvordan den islamske ideologi fungerer.

Dette har ingenting med hjerter av is å gjøre..Det har med vett og forstand å gjøre.

Når mange av oss mildt sagt er kritiske til islams inntog i Norge,har dette en logisk grunn.

Og det jo merkelig at det er FRp. som må fronte denne saken,fordi det meste av kristenfolket sover sin tornerosesøvn.Helt totalt uforståelig.Dette har også med åndsmakter å gjøre,noe dere ser helt bort fra,i og med deres flørting med(eventuelle) islamister i partiets ledelse.

Hadde Jesus vandret rundt i Norge i dag, ville nok ikke bare svært mange som stemmer FrP sett på han som "naiv".

For slik Jesus oppførte seg, tenkte og handlet, er i tråd med hva veldig mange mennesker ser på som naivitet.

Det er faktisk vanskelig så stå for et nestekjærlighetsbud, og samtidig sitte på en høy hest og dra "alle" fra en annen religion over en kam underbygget av frykt for et eller annet. Men det er helt menneskelig. Og dermed en naturlig del av menneskets syndige natur å rakke ned på, og tenke vondt om mennesker man ikke kjenner.

Om det er greit, er en annen sak. Men vi har jo alle våre fordommer, og redsler med tanke på fremtiden. Så jeg er forsåvidt glad at jeg ikke har en tro hvor jeg "egentlig" burde levd opp til noe jeg ikke kan klare som menneske.

For hadde jeg virkelig trodd 100% på noe, så hadde jeg jo selvfølgelig fulgt det jeg trodde på. Håper jeg :)

Velger man å leve som Jesus gjorde, og følge hans nestekjærlighetsbud. Ja, da må man regne med å bli tråkket på, overkjørt, og få mye pepper i form at man ser ut til å gi F.... i alt vi har bygget opp her i landet....samt at man vil bli stemplet som naiv og godtroende. Spesielt av dem som helst vil karre til seg mest mulig selv, og beholde all rikdommen de allerede har.

Hvertfall etter mitt syn på Jesus og hva han sto for.

Jesus sa aldri at romerne kunne overta Israel!  Ei heller at samritanerne kunne gjøre det.  Tvert i mot, i det gamle testamentet gjorde Gud ALT for at jødene skulle få sitt land, bare les! 

I alle krigene siden 1948 har Jesus hjulpet jødene mot araberne.  Du skjønner det, Sølvi, at Jesus er en av Gud i himmelen.  Det som Gud Fader gjorde har også Jesus og Den Hellige Ånd gjort!

Kommentar #21

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

RE: RE: RE: Hva skal man si?

Publisert rundt 11 år siden
10.09.10 kl. 16:52 skrev Anders Helge Myhren:10.09.10 kl. 15:27 skrev Sølvi Sveen:10.09.10 kl. 09:12 skrev Rune Holt:

Jeg kan ikke med min beste vilje fatte denne naive,dumsnille innstillingen dere i Krf`s ledelse har.Jeg tror dere rett og slett ikke forstår hvordan den islamske ideologi fungerer.

Dette har ingenting med hjerter av is å gjøre..Det har med vett og forstand å gjøre.

Når mange av oss mildt sagt er kritiske til islams inntog i Norge,har dette en logisk grunn.

Og det jo merkelig at det er FRp. som må fronte denne saken,fordi det meste av kristenfolket sover sin tornerosesøvn.Helt totalt uforståelig.Dette har også med åndsmakter å gjøre,noe dere ser helt bort fra,i og med deres flørting med(eventuelle) islamister i partiets ledelse.

Hadde Jesus vandret rundt i Norge i dag, ville nok ikke bare svært mange som stemmer FrP sett på han som "naiv".

For slik Jesus oppførte seg, tenkte og handlet, er i tråd med hva veldig mange mennesker ser på som naivitet.

Det er faktisk vanskelig så stå for et nestekjærlighetsbud, og samtidig sitte på en høy hest og dra "alle" fra en annen religion over en kam underbygget av frykt for et eller annet. Men det er helt menneskelig. Og dermed en naturlig del av menneskets syndige natur å rakke ned på, og tenke vondt om mennesker man ikke kjenner.

Om det er greit, er en annen sak. Men vi har jo alle våre fordommer, og redsler med tanke på fremtiden. Så jeg er forsåvidt glad at jeg ikke har en tro hvor jeg "egentlig" burde levd opp til noe jeg ikke kan klare som menneske.

For hadde jeg virkelig trodd 100% på noe, så hadde jeg jo selvfølgelig fulgt det jeg trodde på. Håper jeg :)

Velger man å leve som Jesus gjorde, og følge hans nestekjærlighetsbud. Ja, da må man regne med å bli tråkket på, overkjørt, og få mye pepper i form at man ser ut til å gi F.... i alt vi har bygget opp her i landet....samt at man vil bli stemplet som naiv og godtroende. Spesielt av dem som helst vil karre til seg mest mulig selv, og beholde all rikdommen de allerede har.

Hvertfall etter mitt syn på Jesus og hva han sto for.

Jesus sa aldri at romerne kunne overta Israel!  Ei heller at samritanerne kunne gjøre det.  Tvert i mot, i det gamle testamentet gjorde Gud ALT for at jødene skulle få sitt land, bare les! 

I alle krigene siden 1948 har Jesus hjulpet jødene mot araberne.  Du skjønner det, Sølvi, at Jesus er en av Gud i himmelen.  Det som Gud Fader gjorde har også Jesus og Den Hellige Ånd gjort!

Jeg mente ikke at noen skulle ta over noe.

Men at man skal dele på de godene man har her i verden. Og å gjøre mot sin neste hva man ønsker at sin neste skal gjøre mot en selv.

Men jeg skal være den første til å innrømme at jeg ikke er videre villig til å ofre noe av grådighetskulturen jeg lever i her i Norge for å dele med resten av verden. Og så føles det alltid så greit når ingen andre vil det heller, for da kan jeg også stikke hue under teppet og "late" som at jeg ikke fullstendig overkjører min "nestekjærlighetsplikt" ovenfor dem i verden som ikke har vært så heldig med fødested som meg.

Jeg kan jo alltids bøte litt på denne samvittigheten med å bidra med noen kroner til et fadderbarn, til Amnesty, eller til noe annet som hjelper mennsker rundt i verden som har det vondt på noe vis. Men det blir jo egentlig som å ta en paracet hver gang flisen i fingeren begynner å verke. Og lukke øynene for at man egentlig burde ha fjernet flisen.......

Kommentar #22

olav grimdalen

66 innlegg  431 kommentarer

RE: Hva skal man si?

Publisert rundt 11 år siden
10.09.10 kl. 09:12 skrev Rune Holt:

Jeg kan ikke med min beste vilje fatte denne naive,dumsnille innstillingen dere i Krf`s ledelse har.Jeg tror dere rett og slett ikke forstår hvordan den islamske ideologi fungerer.

Dette har ingenting med hjerter av is å gjøre..Det har med vett og forstand å gjøre.

Når mange av oss mildt sagt er kritiske til islams inntog i Norge,har dette en logisk grunn.

Og det jo merkelig at det er FRp. som må fronte denne saken,fordi det meste av kristenfolket sover sin tornerosesøvn.Helt totalt uforståelig.Dette har også med åndsmakter å gjøre,noe dere ser helt bort fra,i og med deres flørting med(eventuelle) islamister i partiets ledelse.

Fra hele verden kommer det rapporter om Islams - muslimer hvordan de behandler de som ikke er troende. Muslimene følger blindt koranen. Islam er en volds religion. Noe annet språk kjenner ikke muslimene. Kjærligheten språk er fremmed for de fleste av muslimene. Man snakker så fint om den Østlige og den Vestlige Islam. Muslimene her tilpasse seg norske lover så lenge de er i mindretall. Med den befolkningsvekst muslimene har er det ikke lenge før de overtar dette landet. Hvorfor kan jeg si dette? svaret er enkelt .Muslimene er pålagt dette av Koranen, Islam forlanger det.

Den eneste som kan forandre dette verdensbilde er Jesus Kristus.

Kommentar #23

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

RE: Kaldt som is, hardt som snø

Publisert rundt 11 år siden
10.09.10 kl. 08:26 skrev Erik Lunde:

Like lite kan økende fremmed- og islamfrykt rokke ved det som har vært bærebjelken for KrFs politikk på dette området, nemlig respekten for alle menneskers likeverd og grenseløs nestekjærlighet.

KrF må aldri bli et redskap for dem som vil stenge grensene for av fremmede og forfulgte

Til Erik Lunde!

Eg er samd i at KrF ikkje nødvendigvis skal skifte program ut frå stemningsendringar i folket. Men tillitsvalde i partien bør spørje seg om det er saklege grunnar til eit slikt stemningsskifte. Viss ein oppfattar og omtalar uroa folk kjenner på som irrasjonell og ugrunna, ja, berre som ei konservativ frykt for all forandring og for alt som er ukjent og framandt, har ein ikkje forstått kva det er snakk om og heller ikkje gjort ei skikkeleg vurdering av bekymringsmeldingane. Det er ikkje nok, som du gjer, å slå fast at KrF sin politikk skal byggje på respekt for alle menneske sin likeverd og på grenselaus nestekjærleik. All praktisk politikk inneber å vege ulike omsyn opp mot kvarandre. Viss ein gjev eitt omsyn forkjørsrett, går det gjerne ut over noko anna. Dessutan insinuerer du at dei som vil redusere innvandringa, ikkje bryr seg like mykje om likeverd og nestekjærleik som du og dine likesinna gjer. Du meir enn antydar at alternativet er å "stenge grensene for fremmede og forfulgte", noko som både er praktisk umulig og som ingen har argumentert for.

Den danske filosofen Kai Sørlander har skrive ein kronikk om "De to fronter i indvandringsdebatten". Der skriv han, som sant er, at det er oppløysing av det sosiale fellesskap og undergraving av demokratiet folk flest fryktar. Slike tankar bør ein ikkje møte med utdeling av raude kort for framandfiendskap og uverdig menneskesyn, men med ei vurdering av premissane som ligg til grunn for denne framtidsfrykta. Eg siterer:

"Er man fremmedfjendsk og udstyret med et uværdigt menneskesyn, hvis man frygter, at en fortsættelse af den liberale indvandringspolitik vil medføre, at den sociale sammenhængskraft opløses, og at demokratiet undergraves? Vel ikke nødvendigvis. Det afhænger af, om forudsigelsen er rationel. Om de argumenter, som man fremfører, er holdbare og kan bære den slutning, som man bygger på dem."

Og sjølv om kronikken er skriven for danske forhold i 2006, passar avslutninga hans like godt her i Norge i 2010:

"Diskussionen går galt, når de Radikale ikke tager substansen i Dansk Folkepartis kritik alvorligt. Når de i stedet fører sig frem med en påstand om, at de har et bedre menneskesyn. For det har de ikke. De har blot en snævrere synsvinkel."

Og med snevrare synsvinkel meiner Kai Sørlander det å vere einsidig opptatt av å gje opphald til einskildpersonar i dag ut frå ein humanistisk tankegang, i staden for også å tankje på framtida for oss alle; dvs å gje sinnelagsetikken større gjennomslag enn konsekvensetikken. Det har vore sagt at det beste vi kan gjere med tanke på framtida, både for oss her til lands og for folk i andre land, er å bevare landet vårt som ein fredeleg plett på jorda, slik at vi kan yte noko og ikkje sjølve blir hjelpetrengande pga indre konflikter, som pregar mange andre fleirkulturelle land.

Kommentar #24

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Mye å stri med...

Publisert rundt 11 år siden

KrF har mye å stri med for tiden. Erik Lunde gjør det ikke lettere for dem. Dersom Lundes syn hadde vært KrF's offisielle, eller at dette synet hadde fått gjennomslag i partiet, ville det ramme partiet hardere stemmemessig en annulering av bekjennelsesparagrafen.

På denne tråden er det mange gode resonnementer og arguemnter som imøtegår Lundes utenforskap til den virkeligheten vi alle befinner oss i. Jeg kunne trukket fram flere av kommentarene. Uten å gjenta debatten, støtter jeg meg på de som alt har uttalt seg - som f.eks. Per Søetorp og Per Steinar Runde - blant flere. 

Kommentar #25

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: RE: Hva skal man si?

Publisert rundt 11 år siden
10.09.10 kl. 20:30 skrev olav grimdalen:Fra hele verden kommer det rapporter om Islams - muslimer hvordan de behandler de som ikke er troende. Muslimene følger blindt koranen. Islam er en volds religion. Noe annet språk kjenner ikke muslimene. Kjærligheten språk er fremmed for de fleste av muslimene. Man snakker så fint om den Østlige og den Vestlige Islam. Muslimene her tilpasse seg norske lover så lenge de er i mindretall. Med den befolkningsvekst muslimene har er det ikke lenge før de overtar dette landet. Hvorfor kan jeg si dette? svaret er enkelt .Muslimene er pålagt dette av Koranen, Islam forlanger det.

Den eneste som kan forandre dette verdensbilde er Jesus Kristus.

Hei Olav.

Synes du selv at du yter alle muslimer rettferdighet med påstandene ovenfor? Jeg er også kritisk til det mange muslimske grupperinger står for, men jeg er redd for at generaliseringer av typen ovenfor fort kan føre til at debatten kveles og at den rettmessige og viktige delen av kritikken av politisk og militant islam ikke kommer fram. Dessuten risikerer man jo å dytte de moderate muslimske grupperingene fra seg - og inn i islamistenes favn. Jeg tror derfor at noe av det du sier ovenfor kan virke kontraproduktivt (ikke minst i forhold til det du skriver helt til slutt).

Mvh Magnus

Kommentar #26

Peter Eide Walseth

38 innlegg  252 kommentarer

RE: Mye å stri med...

Publisert rundt 11 år siden

Hei,

Erik Lundes syn er definitivt partiets syn. La meg sitere fra programmet:

”Vellykket integrering og inkludering bygger på respekt for ulike kulturer og livssyn. Det er behov for en sterkere og mer målrettet integreringspolitikk. Det må i sterkere grad fokuseres på ressursene hos enkeltmenneskene i stedet for å problematisere grupper. Kunnskap og kompetanse hos innvandrere må utnyttes bedre. Et flerkulturelt samfunn er en berikelse. Arbeidet med inkludering av innvandrere må være mer målrettet, og samarbeidet med frivillige organisasjoner må økes”.

Det er jeg kjempestolt av!

10.09.10 kl. 23:22 skrev Arne D. Danielsen:

KrF har mye å stri med for tiden. Erik Lunde gjør det ikke lettere for dem. Dersom Lundes syn hadde vært KrF's offisielle, eller at dette synet hadde fått gjennomslag i partiet, ville det ramme partiet hardere stemmemessig en annulering av bekjennelsesparagrafen.

På denne tråden er det mange gode resonnementer og arguemnter som imøtegår Lundes utenforskap til den virkeligheten vi alle befinner oss i. Jeg kunne trukket fram flere av kommentarene. Uten å gjenta debatten, støtter jeg meg på de som alt har uttalt seg - som f.eks. Per Søetorp og Per Steinar Runde - blant flere. 

Kommentar #27

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

RE: Mye å stri med...

Publisert rundt 11 år siden
11.09.10 kl. 00:25 skrev Peter Walseth:

Hei,

Erik Lundes syn er definitivt partiets syn. La meg sitere fra programmet:


Vel, i morges hørte jeg på Politisk Kvarter, og det var interessante opplysninger der. Strategiutvalget går inn for at KrF skal være mye klarere på hvem de skal samarbeide med. Det betyr et klart ja eller et klart nei til FrP. Jeg vil finne det meget usannsynlig at KrF går inn for å støtte en eller annen form for AP regjering, og da sitter Erik Lunde i saksa fordi han har hatt en meget sterk retorikk mot FrP. Det kommer til å slå tilbake både på han og på deg Peter. Interessant om du kunne fortelle din mening om innslaget i Politisk Kvarter.

Kommentar #28

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

RE: RE: Kaldt som is, hardt som snø

Publisert rundt 11 år siden
10.09.10 kl. 21:15 skrev Per Steinar Runde:10.09.10 kl. 08:26 skrev Erik Lunde:

Like lite kan økende fremmed- og islamfrykt rokke ved det som har vært bærebjelken for KrFs politikk på dette området, nemlig respekten for alle menneskers likeverd og grenseløs nestekjærlighet.

KrF må aldri bli et redskap for dem som vil stenge grensene for av fremmede og forfulgte

Til Erik Lunde!

[...]

Den danske filosofen Kai Sørlander har skrive ein kronikk om "De to fronter i indvandringsdebatten". Der skriv han, som sant er, at det er oppløysing av det sosiale fellesskap og undergraving av demokratiet folk flest fryktar. Slike tankar bør ein ikkje møte med utdeling av raude kort for framandfiendskap og uverdig menneskesyn, men med ei vurdering av premissane som ligg til grunn for denne framtidsfrykta. Eg siterer:

"Er man fremmedfjendsk og udstyret med et uværdigt menneskesyn, hvis man frygter, at en fortsættelse af den liberale indvandringspolitik vil medføre, at den sociale sammenhængskraft opløses, og at demokratiet undergraves? Vel ikke nødvendigvis. Det afhænger af, om forudsigelsen er rationel. Om de argumenter, som man fremfører, er holdbare og kan bære den slutning, som man bygger på dem."

Og sjølv om kronikken er skriven for danske forhold i 2006, passar avslutninga hans like godt her i Norge i 2010:

"Diskussionen går galt, når de Radikale ikke tager substansen i Dansk Folkepartis kritik alvorligt. Når de i stedet fører sig frem med en påstand om, at de har et bedre menneskesyn. For det har de ikke. De har blot en snævrere synsvinkel."

Og med snevrare synsvinkel meiner Kai Sørlander det å vere einsidig opptatt av å gje opphald til einskildpersonar i dag ut frå ein humanistisk tankegang, i staden for også å tankje på framtida for oss alle; dvs å gje sinnelagsetikken større gjennomslag enn konsekvensetikken. Det har vore sagt at det beste vi kan gjere med tanke på framtida, både for oss her til lands og for folk i andre land, er å bevare landet vårt som ein fredeleg plett på jorda, slik at vi kan yte noko og ikkje sjølve blir hjelpetrengande pga indre konflikter, som pregar mange andre fleirkulturelle land.

Vel talt, Runde! Ett av hovedpoengene i mitt foredrag for representantskapsmøtet Oslo KrF på tirsdag var nettopp at det ut fra en kristen tankegang ikke kan forsvares å skyve all konsekvensetikk til side, og i stedet ensidig vektlegge sinnelagsetikk og pliktetikk. Jeg sa at jeg hadde inntrykk av at KrF hadde et problem på akkurat dette området, og reaksjonene som er kommet i etterkant av møtet, bekrefter dette med all ønskelig tydelighet. Det viser seg også at flere sentrale personer i partiet har problemer med å tenke prinsipielt omkring vanskelige, etiske dilemmaer.

Kommentar #29

olav grimdalen

66 innlegg  431 kommentarer

Les koranen , slutt å kritisere de som har forsøkt

Publisert rundt 11 år siden

Lunde du er så blåøyd at det er ikke sant.

Nylig satt jeg på bussen. Bak meg satt to muslimer. De sa følgende."Nordmenn er lett å lure". Jeg tror dette er noe av sannheten. Vi vil gjerne tro godt om alle mennesker. Men Islam i sitt vesen opptrer ikke på den måten. Den er religion men først fremst er bevegelsen politisk. Dette går tydelig frem av Koranen. Dersom Islam får mostand er erklærer religionen Jihad, Hellig krig. Dette har vi sett gang på gang fra Midtøsten Asia og Afrika.

Hva skjer med de kristne i Indonesia, Pakistan.

Nå får du spisse ørene.

Avtaler som Islams ledere er verdiløst fordi Koranen sier at slike avtaler som er inngått med ikke troende er ikke gyldig. Overført til vårt land. Muslimer som sier de fordømmer terror er bare spill, virkeligheten er at de fryder seg når ikke muslimer lider. Nylig blr 4 mennesker skutt og drept.7 barn ble foreldreløse. Hva gjorde muslimene i Gaza. De feiret dette og takket Allah for hans store visdom.

I Malmø blir jødene skviset ut av den bydelen de bor i. Når muslimene blir mange nok pålegger Koranen de å ta over stedet og landet de er kommet til.

Moske.

Muslimer hevder at alle er muslimer som bor innen rekkevidde av utropene. Derfor ble de meget skuffet over avgjørlsen om at de kunne ikke rope fritt ut så sterkt de ville. KrF har vært en nikkedukke for muslimene. De har tillatt alle moskene som etterhvert at dukke opp i Oslo.

Muslimene er kommet som gjester til dette landet men de gjør ikke annet enn kreve. Siste kravet var

egne avdelinger på sykehjem. Dette viser at integrering er noe de ikke ønsker. derfor blir etniske nordmenn skviset ut fra område etter område på grunn av masseinnflytting av muslimer.

Lunde få opp øynene å begynn å sette deg inn i Islams sanne vesen.

Aps kandidat Bøhler forteller ikke sannheten om Groruddalen. FRPs beskrivelse av forholdene i vårt land er så nær sannheten en kan komme.

Hilsen beboer på Stovner

Kommentar #30

olav grimdalen

66 innlegg  431 kommentarer

RE: RE: RE: Hva skal man si?

Publisert rundt 11 år siden
11.09.10 kl. 00:01 skrev Magnus Husøy:10.09.10 kl. 20:30 skrev olav grimdalen:Fra hele verden kommer det rapporter om Islams - muslimer hvordan de behandler de som ikke er troende. Muslimene følger blindt koranen. Islam er en volds religion. Noe annet språk kjenner ikke muslimene. Kjærligheten språk er fremmed for de fleste av muslimene. Man snakker så fint om den Østlige og den Vestlige Islam. Muslimene her tilpasse seg norske lover så lenge de er i mindretall. Med den befolkningsvekst muslimene har er det ikke lenge før de overtar dette landet. Hvorfor kan jeg si dette? svaret er enkelt .Muslimene er pålagt dette av Koranen, Islam forlanger det.

Den eneste som kan forandre dette verdensbilde er Jesus Kristus.

Hei Olav.

Synes du selv at du yter alle muslimer rettferdighet med påstandene ovenfor? Jeg er også kritisk til det mange muslimske grupperinger står for, men jeg er redd for at generaliseringer av typen ovenfor fort kan føre til at debatten kveles og at den rettmessige og viktige delen av kritikken av politisk og militant islam ikke kommer fram. Dessuten risikerer man jo å dytte de moderate muslimske grupperingene fra seg - og inn i islamistenes favn. Jeg tror derfor at noe av det du sier ovenfor kan virke kontraproduktivt (ikke minst i forhold til det du skriver helt til slutt).

Mvh Magnus

 Hei Magnus

Jeg skulle ønske at det jeg sier ikke er sant. Men les Koranen så får du se om jeg snakker sant.Muslimene er først og fremst tro i mot Islam deretter Norges lover. Det er ikke noe jeg har funnet opp men det sier muslinene selv. Islam forlanger blind lydighet. Vil en muslim forlate Islam så gjør han det med fare for sitt liv.Koranen sier Allah verdsetter ikke et menneske som har forlatt Islam. Derfor har ikke muslimene lov til ta seg av de frafalne men jager de ut av familen. Mange mennesker som forlatt Islam kan vitne om dette.

Kommentar #31

Tor Øyvind Westbye

21 innlegg  102 kommentarer

RE: RE: RE: Hva skal man si?

Publisert rundt 11 år siden
10.09.10 kl. 16:52 skrev Anders Helge Myhren:10.09.10 kl. 15:27 skrev Sølvi Sveen:

Hadde Jesus vandret rundt i Norge i dag, ville nok ikke bare svært mange som stemmer FrP sett på han som "naiv".

For slik Jesus oppførte seg, tenkte og handlet, er i tråd med hva veldig mange mennesker ser på som naivitet.

Det er faktisk vanskelig så stå for et nestekjærlighetsbud, og samtidig sitte på en høy hest og dra "alle" fra en annen religion over en kam underbygget av frykt for et eller annet. Men det er helt menneskelig. Og dermed en naturlig del av menneskets syndige natur å rakke ned på, og tenke vondt om mennesker man ikke kjenner.

Om det er greit, er en annen sak. Men vi har jo alle våre fordommer, og redsler med tanke på fremtiden. Så jeg er forsåvidt glad at jeg ikke har en tro hvor jeg "egentlig" burde levd opp til noe jeg ikke kan klare som menneske.

For hadde jeg virkelig trodd 100% på noe, så hadde jeg jo selvfølgelig fulgt det jeg trodde på. Håper jeg :)

Velger man å leve som Jesus gjorde, og følge hans nestekjærlighetsbud. Ja, da må man regne med å bli tråkket på, overkjørt, og få mye pepper i form at man ser ut til å gi F.... i alt vi har bygget opp her i landet....samt at man vil bli stemplet som naiv og godtroende. Spesielt av dem som helst vil karre til seg mest mulig selv, og beholde all rikdommen de allerede har.

Hvertfall etter mitt syn på Jesus og hva han sto for.

Jesus sa aldri at romerne kunne overta Israel!  Ei heller at samritanerne kunne gjøre det.  Tvert i mot, i det gamle testamentet gjorde Gud ALT for at jødene skulle få sitt land, bare les! 

I alle krigene siden 1948 har Jesus hjulpet jødene mot araberne.  Du skjønner det, Sølvi, at Jesus er en av Gud i himmelen.  Det som Gud Fader gjorde har også Jesus og Den Hellige Ånd gjort!

Det var i følge GT Gud som sørget for at jødene ble fordrevet ettersom de ikke fulgte han påbud. Og ikke bare en gang. Det har ikke vært noen guddommelig inngripen i konfliktene i Midtøsten i nyere tid. Mytene om at jødehæren var underlegen og vant med et mirakel er nettopp det: myter. Det sionistiske prosjekt var en sekulær oppfinnelse. Israels opprinnelse var preget av kommunistisk tankegods. Konflikten i Midtøsten er en sekulær konflikt om landområder. Å bringe Jesus inn i den røra, er å gjøre ham mye mindre enn det han er. Ja, det skal skje noe spesielt i Midtøsten i endetida. Men det som skjer der nå har ingenting med det å gjøre. Jesus hadde mulighet til å frigjøre Palestina fra romerne. Det gjorde han ikke. Istedet utførte han frelsesverket for hele menneskeheten. Hvis Jesus ville binge jødene tilbake til Israel kunne han gjort det uten at noen led for det. Min Jesus er ikke en som skaffer sitt "utvalgte folk" landområder ved hjelp av bomber, terror og etnisk rensing. 

Kommentar #32

olav grimdalen

66 innlegg  431 kommentarer

RE: RE: RE: Kaldt som is, hardt som snø

Publisert rundt 11 år siden
11.09.10 kl. 09:43 skrev Ole Jørgen Anfindsen:10.09.10 kl. 21:15 skrev Per Steinar Runde:10.09.10 kl. 08:26 skrev Erik Lunde:

Like lite kan økende fremmed- og islamfrykt rokke ved det som har vært bærebjelken for KrFs politikk på dette området, nemlig respekten for alle menneskers likeverd og grenseløs nestekjærlighet.

KrF må aldri bli et redskap for dem som vil stenge grensene for av fremmede og forfulgte

Til Erik Lunde!

[...]

Den danske filosofen Kai Sørlander har skrive ein kronikk om "De to fronter i indvandringsdebatten". Der skriv han, som sant er, at det er oppløysing av det sosiale fellesskap og undergraving av demokratiet folk flest fryktar. Slike tankar bør ein ikkje møte med utdeling av raude kort for framandfiendskap og uverdig menneskesyn, men med ei vurdering av premissane som ligg til grunn for denne framtidsfrykta. Eg siterer:

"Er man fremmedfjendsk og udstyret med et uværdigt menneskesyn, hvis man frygter, at en fortsættelse af den liberale indvandringspolitik vil medføre, at den sociale sammenhængskraft opløses, og at demokratiet undergraves? Vel ikke nødvendigvis. Det afhænger af, om forudsigelsen er rationel. Om de argumenter, som man fremfører, er holdbare og kan bære den slutning, som man bygger på dem."

Og sjølv om kronikken er skriven for danske forhold i 2006, passar avslutninga hans like godt her i Norge i 2010:

"Diskussionen går galt, når de Radikale ikke tager substansen i Dansk Folkepartis kritik alvorligt. Når de i stedet fører sig frem med en påstand om, at de har et bedre menneskesyn. For det har de ikke. De har blot en snævrere synsvinkel."

Og med snevrare synsvinkel meiner Kai Sørlander det å vere einsidig opptatt av å gje opphald til einskildpersonar i dag ut frå ein humanistisk tankegang, i staden for også å tankje på framtida for oss alle; dvs å gje sinnelagsetikken større gjennomslag enn konsekvensetikken. Det har vore sagt at det beste vi kan gjere med tanke på framtida, både for oss her til lands og for folk i andre land, er å bevare landet vårt som ein fredeleg plett på jorda, slik at vi kan yte noko og ikkje sjølve blir hjelpetrengande pga indre konflikter, som pregar mange andre fleirkulturelle land.

Vel talt, Runde! Ett av hovedpoengene i mitt foredrag for representantskapsmøtet Oslo KrF på tirsdag var nettopp at det ut fra en kristen tankegang ikke kan forsvares å skyve all konsekvensetikk til side, og i stedet ensidig vektlegge sinnelagsetikk og pliktetikk. Jeg sa at jeg hadde inntrykk av at KrF hadde et problem på akkurat dette området, og reaksjonene som er kommet i etterkant av møtet, bekrefter dette med all ønskelig tydelighet. Det viser seg også at flere sentrale personer i partiet har problemer med å tenke prinsipielt omkring vanskelige, etiske dilemmaer.

Muslimer som har konvert har store vanskeligheter med å komme inn i dette landet. Vår regjering har aversjon  mot alt har med kristendom å gjøre. Dette viser den rødgrønne i handling ved å kjøre igjennom den ene ugudelig loven etter den andre.

Dette burde du Erlik Lunde og KrF ta tak i , men dere har sviktet på alle fronter.

Kommentar #33

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

KrF trenger kulturkamp

Publisert rundt 11 år siden

De siste dagene har avisa Vårt Land skrevet om en gryende innvandringsdebatt som er under oppseiling i KrF. Mange stemmer har vært på banen. Blant annet Robert Wright, som bor i Groruddalen, og som er bekymret for at hans barn ikke lærer om den kristne kulturarven i en bydel hvor barn med innvandrerbakgrunn er i flertall på skolene.

- Robert Wright snakker ut ifra personlige erfaringer, som man bør lytte til. Innspill om bussing, klasseinndeling og skolegrenser er viktig nok når situasjonen er blitt som den har blitt, men representerer ikke de grunnleggende utfordringene.

- Det Anfindsen er opptatt av, er kulturkampen. Det er superviktig, og en debatt KrF må ta, sier Ystebø.

Ovenstående er et lite utdrag fra en artikkel i dagens Klassekampen.

Kommentar #34

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Balanse...?

Publisert rundt 11 år siden
11.09.10 kl. 00:25 skrev Peter Walseth:

Hei,

Erik Lundes syn er definitivt partiets syn. La meg sitere fra programmet:

”Vellykket integrering og inkludering bygger på respekt for ulike kulturer og livssyn. Det er behov for en sterkere og mer målrettet integreringspolitikk. Det må i sterkere grad fokuseres på ressursene hos enkeltmenneskene i stedet for å problematisere grupper. Kunnskap og kompetanse hos innvandrere må utnyttes bedre. Et flerkulturelt samfunn er en berikelse. Arbeidet med inkludering av innvandrere må være mer målrettet, og samarbeidet med frivillige organisasjoner må økes”.

Det er jeg kjempestolt av!

...

Joda, jeg kjenner KrF's offisielle verdiformulering om innvandring og integrering. Den ligger i mainstream for de fleste partier i Norge.

Det er dette mange har begynt å stille spørsmål ved og som gjør at debatten vokser, noen på slagordnivå, andre balansert og saklig. I årevis har det vært lite opposisjon og debatt rundt slike formuleringer. Det var kun de mest rabiate og fremmedfiendtlige som uttalte seg. De ble sett på som rasister - og ble foraktet.

Et av spørsmålene, som nå stilles, er om vi har tenkt nøye nok igjennom konsekvensene av en ukritisk hyllest av "et flerkulturelt samfunn som en berikelse". Jeg er blant de som mener at det også er en berikelse (for noen år siden sluttet også jeg applauderende opp om dette), men ser i stadig større grad at det ikke utelukkende er en berikelse. Dersom en slik både-og-erkjennelse hadde vært rådende, ville man trolig vært mer forbeholdene i programerklæringe. Dette er basert på situasjonen i dag. Den ukjente faktoren, som vi kanskje ikke lenger er så "ukjent", er hvordan dette vil utvikle seg.

Og det er da at en del av oss stiller spørsmål nettopp til KrF om ikke partiet, samtidig som det utviser nestekjærlighet og imøtekommenhet, også i større grad tenker gjennom hvordan konsekvensene av en ukritsik hyllest til økende flerkulturell innflytelse vil påvirke og endre oss som nasjon. Hvordan vil de verdier og den tusenårige kulturelle arven, som er det viktigste vi har i bagsjen som nasjon og folk, bli påvirket og endre seg gjennom slik påvirkning? Hvordan vil Norge se ut om 20-30 eller 50-60 år? Hvis vi antar at endringene vil være betydelig og av mange oppleves som dramatiske, må vi spørre oss om det er dette vi ønsker. Hvis ikke KrF og andre ansvarlige partier er villige til å si noe om dette, svikter de ikke bare oss som velgere - og våre barn og barnebarn, men torlig og i ytterste konsekvens sitt eget verdigrunnalg og sine egne idealer. 

Så til Lunde sitt innlegg. Dersom hans syn og måte se sine meningsmotstandere på representerer KrF's offisielle syn, er det fare på ferde - for KrF. Han fremstår som like ensidig, unyansert og fordømmende som det han beskylder dem for å være. Håpet er at KrF vil ha en balansert tilnærming til disse store spørsmålene i tiden som kommer. Og det er her jeg er enig med Per Søetorp. Det er ingen motsetning mellom nestekjærlighet og imøtekommenhet overfor fremmede og samtidig balensere behov og virkemidler.

Peter, jeg setter pris på ditt (ungdommelige) engasjement og ditt klarsyn i mange spørsmål. Er sikker på at du vil representere noe positivt og vil være viktig for KrF i årene som kommer. Men så er det ofte slik at med sjels år og alder, er det gjerne noe letter å se ting i et litt større perspektiv. Nyansene kommer noe bedre til syne. Det er en viss fare for at dette kan kanskje oppfattes som litt nedlatende, men er slett ment slik.

Det er god grunn til å være stolt av KrF's grunnelggende menneskesyn - også når det gjelder innvandring og integrering. Hvis du imidlertid stiller deg på tå, strekker hals og prøver å overksue konsekvensene av en ukritisk "åpen-dør-og-velkommen-inn-politikk", så kan det hende at du også vil få noen betekeligheter og kanskje blir noe bekymret? Og dersom du begrunner dine eventuelle bekymringer på en saklig måte, slik du er flink til, er jeg sikker på at ingen vil beskylde deg for å være kald, kynisk eller ukristelelig - bare realistisk. Og det er jo aktverdig i seg selv.

Kommentar #35

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Hva skal man si?

Publisert rundt 11 år siden
11.09.10 kl. 11:16 skrev olav grimdalen

Hei Magnus

Jeg skulle ønske at det jeg sier ikke er sant. Men les Koranen så får du se om jeg snakker sant.Muslimene er først og fremst tro i mot Islam deretter Norges lover. Det er ikke noe jeg har funnet opp men det sier muslinene selv. Islam forlanger blind lydighet. Vil en muslim forlate Islam så gjør han det med fare for sitt liv.Koranen sier Allah verdsetter ikke et menneske som har forlatt Islam. Derfor har ikke muslimene lov til ta seg av de frafalne men jager de ut av familen. Mange mennesker som forlatt Islam kan vitne om dette.

God dag Olav.

Jeg er i likhet med deg smertelig klar over at Koranen inneholder mye stoff som dessverre oppfordrer til - ja, befaler - krig og overgrep mot de vantro, alt fra kristne og jøder til "dårlige" muslimer. Når det er sagt så kan vi ikke av den grunn stemple alle muslimer. Det finnes nok flere grupperinger av muslimer som ønsker å følge disse kritikkverdige delene av Koranen (som i hovedsak utgjøres av siste del, nemlig Medina-surene), men vi kan ikke uten videre bruke begrepet "muslimene" i bestemt form. Det er her jeg synes at du blir litt ubalansert i din kritikk - en kritikk som i utgangspunktet er både rettferdig og viktig. Vi må ikke komme i skade for å skyte på de mange muslimene som slettes ikke ønsker en slik verden som Medina-surene foreskriver. Forøvrig kjenner jeg selv flere konvertitter fra islam (til Jesus Kristus), og mange av dem forteller om både vold og andre overgrep fordi de ville forkaste islam.

Mvh Magnus

Kommentar #36

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Muslim vs muslimer

Publisert rundt 11 år siden

En gjentagende argument i denne tråden og i andre er at ... selvfølgelig selvsagt... er ikke alle muslimer ensartede (på VD synliggjør vi hver dag at det er store sprik mellom innholdet i  vårt kristen-begrep) og at ved å framheve de opplagt og i dagen for alle negative sidene ved religionen/kulturen, så skyver en i fra seg de moderate og liberale.

I denne argumentasjonen ligger det altså implisitt at de moderate og liberale har et terkselnivå på tålegrense som gjør at hvis de og blir rammet av den intoleranse som ligger i negative merknader om muslimer som helhetlig gruppe (dette fordi det gjerne er litt tungvindt å føre en argumentasjon på følgende måte :  ....."negativt utsagn"  , men med unntak av.............................................................) så trekker de seg heller unna enn å sette seg ned på en blogg eller be om en mikrofon for å synliggjøre at jeg/vi faktisk finnes som mener at det fremtidige Norge uansett endringer skal videreføres på de demokratiske og  menneskerettslige prinsipper som gjøres i dag.

Derfor er det klin umulig pr. idag å følge denne argumentasjonen som akseptert sovepute til ikke å foreta seg noe for om mulig å bremse opp om en negativ kommende samfunnutvikling.

For egen del tror jeg at det ikke ligger i dagens norske forvaltningsprinsipper og styringsmekanismer en mulighet (hvis noen skulle ønske det - jeg personlig ser ut fra våre prinsipper at det verken er rett eller gjennomførbart) å særbehandle de muslimer en ønsker seg som landsmenn og fryse ut de som er "over the edge".

Vi i Norge har det i oss at det å sette negative merkelapper på noen (heldigvis) ikke er det vi ønsker.  Men- kan noen som sier at vi skal forfordele de moderate - og videre - hva er det en legger i begrepet "moderat" - og hvem eller hvilket organ er det som skal håndplukke de moderate????  Blir det som å forholde seg til Fatah og neglisjere eller glemme Hamas (for det forstyrrer bildet)??

Kan noen av dere som hevder at vi skal stole på noen muslimer.. som ennå ikke er synlige i samfunnsdebatten ....forklare hvordan dere ser for dere prosessen der en skal lokke fram de rette, troverdige moderate og liberale så mye at de våger å være en tillitsvekkende mellomstemme i en integreringshverdag som dessverre viser det motsatte?  Og selv med noen moderate stemmer - blir hele bildet troverdig nok til å ta en "Chamberlain"?

Kommentar #37

Hallvard Jørgensen

78 innlegg  1479 kommentarer

Er innvandrarane problemet?

Publisert rundt 11 år siden

Poenget mitt er dette: Det er ikkje muslimane som demonterer den kristne og norske kulturarven. Så vidt eg ser er det mange av dei som gjerne vil bevare til dømes kristne verdiar i det norske samfunnet. Det er dei kulturradikale sekularistane som står i bresjen for dei største endringane. Dersom ein redd for uheldig endring av det norske samfunnet, er det desse - og deira ideologiske moral-/kulturrelativisme - ein må argumentere mot. 

Auga mine har blitt opna sterkt for dette mellom anna ved å lese høgskulelærar An-Magritt Hauges prinsipielle og praktiske lærebok "Den felleskulturelle skolen". Denne er pensum for lærarstudentar i Oslo, mellom anna. Her argumenterer ho sterkt for å avvikle ideen om noko "einskapleg norsk". Integrering definerer ho då som å skape ein ny, felleskulturell plattform der alle får sleppe til med likeverdige og likestilte kulturelle bidrag. Her er nokre representative sitat:

"Tiltakene [for å bringe minoritetskulturar inn i skulen på mangfaldige måtar] rettes ikke bare mot de språklige minoritetselevene, men også mot å inkludere de majoritetsspråklige i den flerkulturelle skolen. Skolen har som visjon en ny skole, vår felles flerkulturelle skole, en felleskulturell skole. På slike skoler får de majoritetsspråklige elevene også muligheter til å reflektere over det å ta to språk, ulike verdier, syn på hva som er rett og galt, sant og usant." 

"...forestillingen av eksistensen av noe norsk-kulturelt norsk må overskrides, og(...) norskhet som fenomen må rediskuteres og revideres."

"I dag er rasismeideologien modernisert og blant annet preget av forestillingene om kulturenes uforenlighet og kulturkollisjoner. Dette bygger på tanken om at det eksisterer en norsk enhetskultur som innebærer en bestemt levemåte. Denne følelsen av enhet binder det norske folk sammen, og oppleves særlig i møte med de andre, de som ikke er en del av denne felles og enhetlige kulturarven. 

Det naturlige er altså å forme avgrensete samfunn; nasjoner. Vi har vår nasjonsbygging å ivareta, vårt fellesskap basert på felles kulturarv. Vårt land er en fødselsgave, og utlendinger har sin egen naturlige enhet basert på deres felles kulturarv. De har også sin nasjonsbygging å ivareta. Derfor er å stoppe innvandring også til deres eget beste. Da kan de få bli i sitt naturlige miljø og vi unngår konflikter mellom grupper. Det er naturlig og vår rett å forsvare vårt eget hjemland mot inntrengere. Dette er hovedpunktene i nyrasismen."

Altså: Eg har lite imot at innvandrarar blir opplært i sin kultur og lærer sitt morsmål. Vi skal ikkje presse dei til å ta eit oppgjer med sin bakgrunn. Men Hauge argumenterer for at norske elevar i like stor grad også skal innlemmast i minoritetars kultur, og at dette skal gjennomsyre alle skulefag. Ein slik skule vil - i alle fall i teorien - ikkje kunne bidra med særleg stimulans til å bevare ein særskilt, tradisjonell norsk identitet med bakgrunn i den historiske kulturarven. Den norske identiteten omfattar nemleg i fylgje Hauge i like sterk grad alle typar minoritetskultur som til einkvar tid gjer seg gjeldande i den norske skulen.

I tillegg er det naturlegvis problematisk at skulen ikkje ser ut til å skulle innta noko særskilt standpunkt med omsyn til moralsk verdi/rasjonell styrke etc. i samanlikning av ulike kulturar. Dette kjenner vi att frå RLE-faget, til dømes, og hjå Hauge kjem dette prinsipielle standpunktet inn med full styrke for heile skulekvardagen: Alle kulturelle og verdimessige uttrykk er likestilte og likeverdige, og elevane må gjerne debattere verdiar og standpunkt seg imellom, men skulen skal forholde seg nøytral.

Det vert føresett (men ikkje grunngjeve) at vi "djupast sett" er samde om dei viktigaste verdiane, som då (ikkje overraskane) særleg er at vi skal vere solidariske, anti-rastistiske, ikkje-diskriminerande etc. Desse verdiane vert for øvrig heller ikkje grunngjeve, berre føresett. Kort sagt blir det teoretiske fundamentet i ein slik type skule relativistisk-sekularistisk.

Merk elles at eg no uttalar meg på grunnlag av ei særskilt, til dels ekstrem, pensumbok som er bruk på fleire høgskular. Den konkrete skulekvardagen kan skilje seg markant frå den teoretiske skulekvardagen ho teiknar opp. 

Kommentar #38

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Dagen kristne=bestemødre til bolsjevismen

Publisert rundt 11 år siden

Her en meget interessant link til hva som har skjedd med kristendommen i Europa:

http://www.toqonline.com/archives/v1n1/TOQv1n1Francis.pdf

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere