Kjell G. Kristensen

149

I Johannes dager...

Publisert: 9. sep 2010

Visste dere at Johannes hadde to mødre? Den ene var Elisabet, den andre var Maria.

Johannes blir født

57 Tiden kom da Elisabet skulle føde, og hun fikk en sønn.58 Hennes naboer og slektninger hørte hvor stor godhet Herren hadde vist henne, og de gledet seg med henne.
59 På den åttende dagen kom de for å omskjære gutten. De ville kalle ham Sakarja etter faren, 60 men moren svarte: «Nei, han skal hete Johannes.» 61 «Men det er jo ingen i din slekt som har det navnet,» svarte de. 62 Da ga de tegn til faren for å få vite hva han ville at barnet skulle hete. 63 Han ba om en tavle og skrev: «Hans navn er Johannes.»

Dette er hva Luk.1. skriver om Johannes fødsel, og hans mor var Elisabet. Derimot har Apg.12. noe annet å fortelle om Johannes mor.

Apg.12.11-12: Peter kom til seg selv igjen og sa: «Nå vet jeg virkelig at Herren har sendt sin engel og fridd meg ut av Herodes’ hånd og fra alt det som jødefolket nå går og venter på.» Da dette var blitt klart for ham, gikk han til huset hvor Maria bodde, mor til Johannes med tilnavnet Markus. Der var mange samlet i bønn.

Johannes vet vi var i trøbbel med Herodes, men her går faktisk Peter til huset der Maria bodde, hun var mor til Johannes?  Johannes hadde her tilnavnet Markus.

Spørsmålet om hvilken tid Johannes ble født på er enda et tegn for når Jesus ble født! Etter at Elisabet var i den 6 mnd fikk jomfru Maria beskjed om at hun skulle føde Jesus.

Men om Johannes kommer det oppsiktsvekkende opplysninger:  Sannelig sier jeg dere: Noen større enn døperen Johannes er ikke oppreist blant dem som er født av kvinner; men den minste i himlenes rike er større enn han.12 Men fra døperen Johannes' dager inntil nå trenger de seg med makt inn i himlenes rike, og de som trenger seg inn, river det til seg. 13 For alle profetene og loven har spådd inntil Johannes, 14 og om dere vil ta imot det: Han er den Elias som skal komme.

Opplysningene om at Johannes hadde to mødre er ikke noe å forundret over, selv om det ikke var noen som var større enn ham som var født av kvinner, for Jesus skulle jo bli født av en kvinne han også? Nei, det ble feil, han var født av en jomfru. Historiene er som eventyr, enten blir en født av to kvinner eller så blir en født av en jomfru, eller kan en si uten mann? Hosea 3.3-4 har en kommentar til akkurat dette:

 Og jeg sa til henne: I mange dager skal du få sitte alene, uten å drive hor og uten å ha med nogen mann å gjøre; og jeg skal bære meg likedan at mot deg.  4 For i mange dager skal Israels barn sitte uten konge og fyrste, uten offer og billedstøtte, uten livkjortel og husguder.

Men at Johannes også er Elias bør få konsekvenser for tidsregningen for Jesu fødsel, for det første var himlenes rike noe fremtidig som skulle komme, ikke noe som skjedde for 2000 år siden. For det andre hadde profetene bare sin tid inntil Johannes.

En oppsiktsvekkende opplysning kommer fra Luk.4.25: Og i sannhet sier jeg dere: Det var mange enker i Israel i Elias' dager, den gang da himmelen blev lukket for tre år og seks måneder, da det ble en stor hunger over hele landet.

Dette er en så spesiell hendelse som bare kan vises til i endetidsprofetiene i Åp.11.6: Disse har makt til å lukke himmelen, så det ikke skal falle noe regn i de dager de er profeter, og de har makt over vannene til å omskape dem til blod, og til å slå jorden med allslags plage, så ofte de vil.

Videre sier teksten i samme kapittel v2-3: forgården utenfor templet, la den være, og mål den ikke! for den er gitt til hedningene, og de skal trede ned den hellige stad i to og førti måneder.  Og jeg vil gi mine to vitner at de skal være profeter i tusen to hundre og seksti dager, kledd i sekk.

Nok en uttalelse om hvor lenge profetene skal få lov til å holde på kommer i Luk.16.16:  

Loven og profetene hadde sin tid inntil Johannes; fra den tid forkynnes evangeliet om Guds rike, og enhver trenger seg inn i det med makt

Kommentar #1

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Johannes og Elias

Publisert over 11 år siden

Johannes var ikke Elias, Joh 1,21, men han kom i samme ånd og kraft som Elias, Luk 1,17.

Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

RE: Johannes og Elias

Publisert over 11 år siden
10.09.10 kl. 07:34 skrev Gunnar Lund:

Johannes var ikke Elias, Joh 1,21, men han kom i samme ånd og kraft som Elias, Luk 1,17.

Takk for kommentar!

Hvis Elias kommer i samme kraft og ånd som Johannes, hvem er Elias da? En annen? Matt.11.14 er vel klar på at Johannes også er Elias.

13 For alle profetene og loven har spådd inntil Johannes, 14 og om dere vil ta imot det: Han* er den Elias som skal komme.  (* Johannes)

Matt.17. har en annen versjon:

På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet: «Fortell ikke noen om dette synet, før Menneskesønnen har stått opp fra de døde.»10 Disiplene spurte ham: «Hvorfor sier da de skriftlærde at Elias først må komme?» 11 Han svarte: «Elias skal nok komme og sette alt i rette stand.12 Ja, jeg sier dere: Elias er allerede kommet, og de ville ikke vite av ham, men gjorde med ham som de ville. På samme måte skal de også la Menneskesønnen lide.» 13 Da skjønte disiplene at det var om døperen Johannes han talte til dem.

Kommentar #3

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

RE: RE: Johannes og Elias

Publisert over 11 år siden
10.09.10 kl. 08:19 skrev Kjell Kristensen:

Takk for kommentar!

Hvis Elias kommer i samme kraft og ånd som Johannes, hvem er Elias da? En annen? Matt.11.14 er vel klar på at Johannes også er Elias.

13 For alle profetene og loven har spådd inntil Johannes, 14 og om dere vil ta imot det: Han* er den Elias som skal komme.  (* Johannes)

Matt.17. har en annen versjon:

På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet: «Fortell ikke noen om dette synet, før Menneskesønnen har stått opp fra de døde.»10 Disiplene spurte ham: «Hvorfor sier da de skriftlærde at Elias først må komme?» 11 Han svarte: «Elias skal nok komme og sette alt i rette stand.12 Ja, jeg sier dere: Elias er allerede kommet, og de ville ikke vite av ham, men gjorde med ham som de ville. På samme måte skal de også la Menneskesønnen lide.» 13 Da skjønte disiplene at det var om døperen Johannes han talte til dem.

Matt 17,10-13, De var tilfreds med å vite at han var Messias og stilte ingen spørsmål ved dette. Men hva med profetien om Elias? (Mal 4,5) og de skriftlærdes tolkning av denne?

Jesus bekrefter at det var riktig at Elias skulle komme å sette alt i rette skikk, men han var allerede kommet (v 12). Å sette i rette skikk vil si å sørge for at det kom i den stilling det var før, matt 12,13.

Døperen Johannes kom i Elias ånd og kraft, Luk 1,17. I en forstand kunne han kalles Elias, i en annen var han slett ikke denne. Selv nektet han for det (Joh 1,21), men i sin personlige hellighet, sitt åndelige mot, sin utrustning og sin gjerning for Gud var han Elias.

Jødene hadde rett i at Elias skulle komme, men de misforsto Malakias profeti. De trodde at profeten skulle komme ned fra himmelen.

Kommentar #4

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

RE: I Johannes dager...

Publisert over 11 år siden
09.09.10 kl. 22:28 skrev Kjell Kristensen:

Visste dere at Johannes hadde to mødre? Den ene var Elisabet, den andre var Maria.

Johannes blir født

57 Tiden kom da Elisabet skulle føde, og hun fikk en sønn.58 Hennes naboer og slektninger hørte hvor stor godhet Herren hadde vist henne, og de gledet seg med henne.59 På den åttende dagen kom de for å omskjære gutten. De ville kalle ham Sakarja etter faren, 60 men moren svarte: «Nei, han skal hete Johannes.» 61 «Men det er jo ingen i din slekt som har det navnet,» svarte de. 62 Da ga de tegn til faren for å få vite hva han ville at barnet skulle hete. 63 Han ba om en tavle og skrev: «Hans navn er Johannes.»

Dette er hva Luk.1. skriver om Johannes fødsel, og hans mor var Elisabet. Derimot har Apg.12. noe annet å fortelle om Johannes mor.

Apg.12.11-12: Peter kom til seg selv igjen og sa: «Nå vet jeg virkelig at Herren har sendt sin engel og fridd meg ut av Herodes’ hånd og fra alt det som jødefolket nå går og venter på.» Da dette var blitt klart for ham, gikk han til huset hvor Maria bodde, mor til Johannes med tilnavnet Markus. Der var mange samlet i bønn.

Johannes vet vi var i trøbbel med Herodes, men her går faktisk Peter til huset der Maria bodde, hun var mor til Johannes?  Johannes hadde her tilnavnet Markus.

Spørsmålet om hvilken tid Johannes ble født på er enda et tegn for når Jesus ble født! Etter at Elisabet var i den 6 mnd fikk jomfru Maria beskjed om at hun skulle føde Jesus.

Men om Johannes kommer det oppsiktsvekkende opplysninger:  Sannelig sier jeg dere: Noen større enn døperen Johannes er ikke oppreist blant dem som er født av kvinner; men den minste i himlenes rike er større enn han.12 Men fra døperen Johannes' dager inntil nå trenger de seg med makt inn i himlenes rike, og de som trenger seg inn, river det til seg. 13 For alle profetene og loven har spådd inntil Johannes, 14 og om dere vil ta imot det: Han er den Elias som skal komme.

Opplysningene om at Johannes hadde to mødre er ikke noe å forundret over, selv om det ikke var noen som var større enn ham som var født av kvinner, for Jesus skulle jo bli født av en kvinne han også? Nei, det ble feil, han var født av en jomfru. Historiene er som eventyr, enten blir en født av to kvinner eller så blir en født av en jomfru, eller kan en si uten mann? Hosea 3.3-4 har en kommentar til akkurat dette:

 Og jeg sa til henne: I mange dager skal du få sitte alene, uten å drive hor og uten å ha med nogen mann å gjøre; og jeg skal bære meg likedan at mot deg.  4 For i mange dager skal Israels barn sitte uten konge og fyrste, uten offer og billedstøtte, uten livkjortel og husguder.

Men at Johannes også er Elias bør få konsekvenser for tidsregningen for Jesu fødsel, for det første var himlenes rike noe fremtidig som skulle komme, ikke noe som skjedde for 2000 år siden. For det andre hadde profetene bare sin tid inntil Johannes.

En oppsiktsvekkende opplysning kommer fra Luk.4.25: Og i sannhet sier jeg dere: Det var mange enker i Israel i Elias' dager, den gang da himmelen blev lukket for tre år og seks måneder, da det ble en stor hunger over hele landet.

Dette er en så spesiell hendelse som bare kan vises til i endetidsprofetiene i Åp.11.6: Disse har makt til å lukke himmelen, så det ikke skal falle noe regn i de dager de er profeter, og de har makt over vannene til å omskape dem til blod, og til å slå jorden med allslags plage, så ofte de vil.

Videre sier teksten i samme kapittel v2-3: forgården utenfor templet, la den være, og mål den ikke! for den er gitt til hedningene, og de skal trede ned den hellige stad i to og førti måneder.  Og jeg vil gi mine to vitner at de skal være profeter i tusen to hundre og seksti dager, kledd i sekk.

Nok en uttalelse om hvor lenge profetene skal få lov til å holde på kommer i Luk.16.16:  

Loven og profetene hadde sin tid inntil Johannes; fra den tid forkynnes evangeliet om Guds rike, og enhver trenger seg inn i det med makt

Her skyter du bomskudd.

Johannes "Døperen" var sønn av Elisheva (Elisabet)

Johannes "Markus" var sønn av Maria, og identisk med evangelisten Markus.

Johannes Bar-Zavdai (sønn av Sebedeus) var evangelisten Johannes, som skrev Evangeliet etter Johannes, Johannes-brevene og Åpenbaringen.

Kommentar #5

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

Elias/Johannes

Publisert over 11 år siden

Vi vet at Sakarja var prest i Abias skift. Dermed vet vi også når han var på vakt i templet, og fikk beskjed om at Johanan (Johannes, senere kjent som "døperen") skulle bli født. Det var i juni (iflg 1Krøn 24:1-31). Det var det åttende av 24 presteskift, som hver hadde en uke tjeneste, pluss fellestjenestene ved Pesach/Shavuot/Sukkot.

Siden han var av det åttende skiftet, vet vi at han var på vakt den første uken etter pinse. Etter denne uken var over reiste han hjem og hans kone, Elisheva, ble gravid, på tross av alder og ufruktbarhet - fordi Gud hadde sagt det slik.

Seks måneder senere, under feiringen av lysfesten, Hanukah, får Maria besøk av engelen Gavriel, og får bud om at hun skal bli mor til Messias. Hun reiser deretter til Elisheva og de fryder seg sammen over det som har skjedd. Etter tre måneder sammen blir Johanan/Johannes født.

Fra det tidspunktet Sakarja kom hjem og ni måneder fremover havner vi ved Pesach/Påske. Når Sederbordet er dekket, med en ekstra plass til Elijahu/Elias, åpner man døren og inviterer Elias inn. Der og da ble Johannes født, og han "var den Elias som skulle komme", sa Jesus.

Seks måneder etter at Johannes er født, blir frelseren, Messias, Jeshua/Jesus, født under Løvhyttefesten. Dermed blir også denne profetiske festen oppfylt.

Den åttende dagen etter hans fødsel, på Shmini Atzeret, - den åttende dagen -(ikke bare åtte i tall, men i navn) blir Jeshua omskåret og Chana Bat-P'nuel og Shimon den gamle, fryder seg over Messias.

Kommentar #6

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Re: Elias/ Johannes

Publisert over 11 år siden

Hei Lars Toralf!

Jeg vet ikke hvilken Bibel du har som har slike opplysninger, jeg har bare oppgitt Johannes, som hadde tilnavnet Markus, Barnabas (som var Josefs tilnavn, Apg.4.36 ) ønsket å ta med seg Johannes med tilnavnet Markus, på en reise for å se på hvordan det gikk med menigheten. (Apg.15.37)

Det er vanlig i Bibelen at samme ”figur” har samme navn, jeg vil ikke gå så langt som å kalle dem for personer, for det er heller en smart måte å beskrive forskjellige styresett på, da navn har forskjellige betydninger. Johannes betyr: ”Gud er Nådig” mens Markus betyr ”Hammeren” , mens Elisabet betyr ”hun som ærer” og Maria betyr ”vakker” osv.

Alle disse navnenes betydning har egne historier som man kan lete opp og lese mer om hvis en ønsker dette, og da er en plutselig havnet under en type styresett. Ved Gud er Nådig, havner vi under historien om profet som het Anna som var Fanuels datter:

Det var en kvinne der som var profet, Anna, Fanuels datter, av Asjers stamme. Hun var høyt oppe i årene. Som ung hadde hun vært gift i sju år 37 og hadde siden levd som enke til hun nå var åttifire år. Hun forlot aldri tempelet, men tjente Gud i faste og bønn natt og dag. 38 I samme stund kom også hun fram og lovpriste Gud, og hun fortalte om barnet til alle som ventet på frihet for Jerusalem.
39  Da de hadde gjort alt som Herrens lov påbyr, vendte de tilbake til Galilea, til sin hjemby Nasaret.40 Og gutten vokste og ble sterk, fylt av visdom, og Guds nåde var over ham.

Dette var selvfølgelig Jesus.

Hammeren har forbindelser med det som skjer i Babel/ Babylon:

Jer.50.23 Å, hvor hele verdens hammer
                  nå er knust og knekket!
                  Å, hvor Babylonia er blitt
                  til skremsel blant folkene!
         
   24 Jeg satte snarer for deg, Babel,
                  og før du visste av det, var du fanget.
                  Du ble funnet og grepet,
                  fordi du gikk til strid mot Herren.

                    Herrens hammer
Jer.51.20 Du er min hammer, mitt stridsvåpen.
                  Med deg knuser jeg folkeslag
                  og ødelegger kongeriker.
   
         21 Med deg knuser jeg hest og rytter,
                  knuser vogn og kjørekar.

Nå kan du jo øve deg på å finne historiene om de andre navnene.

Kommentar #7

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Rettelse...

Publisert over 11 år siden

Jeg skrev: Det er vanlig i Bibelen at samme ”figur” har samme navn - det skulle stått: Det er vanlig i Bibelen at samme "figur" har forskjellig navn - altså tilnavn eller også kalt for: eks. Peter - Klippen - Kefas etc.

Kommentar #8

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

RE: Johannes og Elias

Publisert over 11 år siden
10.09.10 kl. 09:53 skrev Gunnar Lund:10.09.10 kl. 08:19 skrev Kjell Kristensen:

Takk for kommentar!

Hvis Elias kommer i samme kraft og ånd som Johannes, hvem er Elias da? En annen? Matt.11.14 er vel klar på at Johannes også er Elias.

13 For alle profetene og loven har spådd inntil Johannes, 14 og om dere vil ta imot det: Han* er den Elias som skal komme.  (* Johannes)

Matt.17. har en annen versjon:

På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet: «Fortell ikke noen om dette synet, før Menneskesønnen har stått opp fra de døde.»10 Disiplene spurte ham: «Hvorfor sier da de skriftlærde at Elias først må komme?» 11 Han svarte: «Elias skal nok komme og sette alt i rette stand.12 Ja, jeg sier dere: Elias er allerede kommet, og de ville ikke vite av ham, men gjorde med ham som de ville. På samme måte skal de også la Menneskesønnen lide.» 13 Da skjønte disiplene at det var om døperen Johannes han talte til dem.

Matt 17,10-13, De var tilfreds med å vite at han var Messias og stilte ingen spørsmål ved dette. Men hva med profetien om Elias? (Mal 4,5) og de skriftlærdes tolkning av denne?

Jesus bekrefter at det var riktig at Elias skulle komme å sette alt i rette skikk, men han var allerede kommet (v 12). Å sette i rette skikk vil si å sørge for at det kom i den stilling det var før, matt 12,13.

Døperen Johannes kom i Elias ånd og kraft, Luk 1,17. I en forstand kunne han kalles Elias, i en annen var han slett ikke denne. Selv nektet han for det (Joh 1,21), men i sin personlige hellighet, sitt åndelige mot, sin utrustning og sin gjerning for Gud var han Elias.

Jødene hadde rett i at Elias skulle komme, men de misforsto Malakias profeti. De trodde at profeten skulle komme ned fra himmelen.

Døperen Johannes står fram
1Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn.
2 Hos profeten Jesaja står det skrevet:
   Se, jeg sender min budbærer foran deg,
   han skal rydde veien for deg.
          
3 En røst roper i ødemarken:
   Rydd Herrens vei,
   gjør hans stier rette!
4 Slik sto døperen Johannes fram i ødemarken og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene.  5 Fra hele Judea og Jerusalem dro alle ut til ham. De bekjente sine synder og ble døpt av ham i Jordanelven.  6 Johannes gikk kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet, og han levde av gresshopper og villhonning.

Det besynderlige er at gresshoppene egentlig var alle Østens folk, Dom.7.12:

Midjanittene, amalekittene og alle som tilhørte stammene i øst, lå nede i dalen så tett som gresshopper. Og kamelene deres var det ikke tall på; det var så mange av dem som det er sandkorn på havets strand.

Johannes var heller ikke ulik Immanuel, men han drakk fløte istedenfor melk og spiste honning, om den var vill står det ingenting om.

Elias betyr: ”Jahve er min Gud”

Kommentar #9

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Dette skulle vært med

Publisert over 11 år siden

før innlegget om døperen Johannes står frem i ørkenen:

Ja, Elias og Johannes er den samme, de har bare forskjellige oppdrag derfor navneendringen, og Elias skulle komme og sette alt i rett skikk som du sier, eller som Markus (Hammeren) sier i 1 kap.

Kommentar #10

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

RE: Re: Elias/ Johannes

Publisert over 11 år siden
10.09.10 kl. 15:35 skrev Kjell Kristensen:

Hei Lars Toralf!

Jeg vet ikke hvilken Bibel du har som har slike opplysninger, jeg har bare oppgitt Johannes, som hadde tilnavnet Markus, Barnabas (som var Josefs tilnavn, Apg.4.36 ) ønsket å ta med seg Johannes med tilnavnet Markus, på en reise for å se på hvordan det gikk med menigheten. (Apg.15.37)

Tror du roter litt nå. For det første blander du sammen tre forskjellige Johannes (Johanan) i ditt hovedinnlegg. Det var primært det jeg reagerte på.

Når det er sagt; Markus betyr ikke "Hammeren" og kommer ikke fra "Macav" (Maccabi/Maccabeus) som betyr "hammeren", men er et romersk prenomen som viser til den romerske krigsguden Mars, akkurat som ordet "Marsipan" som kommer av at man ofret Marsipan til krigsguden Mars.

Kommentar #11

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

RE: Dette skulle vært med

Publisert over 11 år siden
10.09.10 kl. 20:11 skrev Kjell Kristensen:

før innlegget om døperen Johannes står frem i ørkenen:

Ja, Elias og Johannes er den samme, de har bare forskjellige oppdrag derfor navneendringen, og Elias skulle komme og sette alt i rett skikk som du sier, eller som Markus (Hammeren) sier i 1 kap.

Nei, Elias og Johannes er ikke den samme. Det er ikke reinkarnasjon vi snakker om her. Johannes kom "som en Elias", på samme måte og (kanskje) i samme klesdrakt som Elias engang brukte. Han skulle varsle Messias komme.

Kommentar #12

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

JHVH - ikke Jahve

Publisert over 11 år siden

Guds navn er JHVH, ikke Jahve. Jahve er en teologisk forvrengning basert på at noen absolutte måtte tilpasse navnet til verdslig tankegang og kreve det uttalt. Men Rom 12:2 sier: "Skikk dere ikke lik denne verden".

Eliahu/Elias betyr "Min Gud er JHVH", som utlagt blir: "Min Gud er Han som var, er og skal forbli fra evighet til evighet".

Kommentar #13

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Re: Elias/ Johannes

Publisert over 11 år siden
10.09.10 kl. 15:35 skrev Kjell Kristensen:

Hammeren har forbindelser med det som skjer i Babel/ Babylon:

Jer.50.23 Å, hvor hele verdens hammer                  nå er knust og knekket!                  Å, hvor Babylonia er blitt                  til skremsel blant folkene!             24 Jeg satte snarer for deg, Babel,                  og før du visste av det, var du fanget.                  Du ble funnet og grepet,                  fordi du gikk til strid mot Herren.

                    Herrens hammer Jer.51.20 Du er min hammer, mitt stridsvåpen.                  Med deg knuser jeg folkeslag                  og ødelegger kongeriker.             21 Med deg knuser jeg hest og rytter,                  knuser vogn og kjørekar.

Nå kan du jo øve deg på å finne historiene om de andre navnene.

Svar:

Jeremias 50/51 omtalar endetidas Babylon.

Samanlikn med Åp 18.

Eg meiner det beskriv endetidas stormakt USA .

http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/america_babylon.htm

Kommentar #14

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Elias / Johannes

Publisert over 11 år siden

Hei Toralf!

Du må gjerne opplyse hvor du har din informasjon fra når det gjelder spørsmålet om forskjellige Johannes’er. Min Bibel forteller i Luk.1.57-63 at Johannes ble født av Elisabet. V 60 henviser til Luk.1.13: Men engelen sa til ham (Sakarias i v12) : Frykt ikke, Sakarias! Din bønn er hørt, og din hustru ”ELISABET” skal føde deg en sønn, og du skal kalle ham ”JOHANNES”. ( dette var mitt første innlegg, og dette er Johannes døperen)

Så henviste jeg til Johannes med tilnavnet Markus i Apg.12.25, tekstene viser ikke til annet enn at dette er Johannes, nå med tilnavnet Markus. Dette blir på samme måte som Jesus hadde tilnavnet Justus i  Kol.4.11, var dette en annen Jesus fordi om han fikk et tilnavn? Apg.12.25 henviser til Apg.11.29-30: Disiplene vedtok da, alt etter som enhver av dem hadde råd til, å sende noe til hjelp for de brødre som bodde i Judea.30 Dette gjorde de også, og de sendte det med Barnabas og Saulus til de eldste.

 I følge Jesus ( i avsnittet nedenfor) er Johannes ham selv, og har derfor en annen mor, nemlig Maria som jeg i mitt første innlegg viste til Apg.12.11-12. (Nå viser det seg at de fleste kvinnenavn viser til forskjellige byer, eks.Gal.4.22-26  Hagar og Sara, Maria betyr vakker/fager, henspeiler mot byen som skal overta Jerusalems stilling etter en ødeleggelse (Esek.16.1 ff og 26.2) skal reise seg et nytt Jerusalem (Sions datter) som skal bli den fagreste byen noensinne, (Maria) Høys.7.1 ff) Jesus viser altså til at døperen Johannes var ham selv.

Og til Apg.13.5: De kom til Salamis, hvor de forkynte Guds ord i jødenes synagoger. Også Johannes var med dem som medhjelper. Apg 13,5 viser til Apg 12,12+
Note Johannes: før i Apg kalt Johannes Markus, 12,25.  (dette er også fra mitt første innlegg og viser gjennom teksthenvisninger at dette også er JOHANNES.)

Så viser jeg for 3.gang til Johanne (døperen) i Matt.11.11-14) hvor det rett og slett går ut av versene at tiden handler om døperen JOHANNES DAGER, frem til ”NÅ”. Ordet ”NÅ” er forklart til ”FRELSENS DAG” i 2.Kor.6.2. I forklaringen til kapittelet står det at det er Jesus som vitner for disiplene om Johannes som seg selv. (Nok en gang er dette JOHANNES (døperen) og også Jesus)

Johannes med tilnavnet ”Markus” (i Apg.12.25) , hvis du slår opp i leksikonet (mitt er Gyldendals store koversasjonsleksikon) finner du: Mannsnavn: Hammeren. – I Bibelen er mange av navnene oppgitt med betydninger, men ikke dette, derimot forteller leksikonet at Johannes Markus er antatt å være identisk med ham i Mark.14.51f. Altså betyr Markus ”Hammeren” og må forstås som han som er nevnt under ”Hammeren”

Så sier du at Elias ikke er Johannes – nei vel? Da har du i hvert en mening som er i opposisjon med skriften: Matt.17.9 På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet: «Fortell ikke noen om dette synet, før Menneskesønnen har stått opp fra de døde.» 10 Disiplene spurte ham: «Hvorfor sier da de skriftlærde at Elias først må komme11 Han svarte: «Elias skal nok komme og sette alt i rette stand. 12  Ja, jeg sier dere: Elias er allerede kommet, og de ville ikke vite av ham, men gjorde med ham som de ville. På samme måte skal de også la Menneskesønnen lide.» 13 Da skjønte disiplene at det var om døperen Johannes han talte til dem.

Her snakker Jesus om både Elias og Menneskesønnen og de var så forstandige at de skjønte at Jesus talte til dem om JOHANNES. Jeg viser også at Jesus fortalte til disiplene (i Matt.11.1-14) at Johannes var ham selv. Ikke helt enkelt å forstå Bibelen, Toralf?

Din siste påstand om at Elias betyr: Min Gud er JHVH, kan jeg godta, mitt leksikon er kanskje ikke nok oppdatert på akkurat dette spørsmålet.

Så når alt kommer til alt har jeg vel ikke rotet så veldig mye, men det er rotete å finne frem i veiene rundt om i Bibelen og trenger full konsentrasjon.

Kommentar #15

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

RE: RE: Re: Elias/ Johannes

Publisert over 11 år siden
11.09.10 kl. 17:39 skrev Torstein Langesæter:

Svar:

Jeremias 50/51 omtalar endetidas Babylon.

Samanlikn med Åp 18.

Eg meiner det beskriv endetidas stormakt USA .

http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/america_babylon.htm

 Ja, jeg ser at du mener at Babylon er USA, men skriftene mener visst noe annet i følge Esek.16.

Kommentar #16

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

RE: Elias / Johannes

Publisert over 11 år siden
11.09.10 kl. 20:53 skrev Kjell Kristensen:

Hei Toralf!

Du må gjerne opplyse hvor du har din informasjon fra når det gjelder spørsmålet om forskjellige Johannes’er. Min Bibel forteller i Luk.1.57-63 at Johannes ble født av Elisabet. V 60 henviser til Luk.1.13: Men engelen sa til ham (Sakarias i v12) : Frykt ikke, Sakarias! Din bønn er hørt, og din hustru ”ELISABET” skal føde deg en sønn, og du skal kalle ham ”JOHANNES”. ( dette var mitt første innlegg, og dette er Johannes døperen)

Så henviste jeg til Johannes med tilnavnet Markus i Apg.12.25, tekstene viser ikke til annet enn at dette er Johannes, nå med tilnavnet Markus. Dette blir på samme måte som Jesus hadde tilnavnet Justus i  Kol.4.11, var dette en annen Jesus fordi om han fikk et tilnavn? Apg.12.25 henviser til Apg.11.29-30: Disiplene vedtok da, alt etter som enhver av dem hadde råd til, å sende noe til hjelp for de brødre som bodde i Judea.30 Dette gjorde de også, og de sendte det med Barnabas og Saulus til de eldste.

 I følge Jesus ( i avsnittet nedenfor) er Johannes ham selv, og har derfor en annen mor, nemlig Maria som jeg i mitt første innlegg viste til Apg.12.11-12. (Nå viser det seg at de fleste kvinnenavn viser til forskjellige byer, eks.Gal.4.22-26  Hagar og Sara, Maria betyr vakker/fager, henspeiler mot byen som skal overta Jerusalems stilling etter en ødeleggelse (Esek.16.1 ff og 26.2) skal reise seg et nytt Jerusalem (Sions datter) som skal bli den fagreste byen noensinne, (Maria) Høys.7.1 ff) Jesus viser altså til at døperen Johannes var ham selv.

Og til Apg.13.5: De kom til Salamis, hvor de forkynte Guds ord i jødenes synagoger. Også Johannes var med dem som medhjelper. Apg 13,5 viser til Apg 12,12+Note Johannes: før i Apg kalt Johannes Markus, 12,25.  (dette er også fra mitt første innlegg og viser gjennom teksthenvisninger at dette også er JOHANNES.)

Så viser jeg for 3.gang til Johanne (døperen) i Matt.11.11-14) hvor det rett og slett går ut av versene at tiden handler om døperen JOHANNES DAGER, frem til ”NÅ”. Ordet ”NÅ” er forklart til ”FRELSENS DAG” i 2.Kor.6.2. I forklaringen til kapittelet står det at det er Jesus som vitner for disiplene om Johannes som seg selv. (Nok en gang er dette JOHANNES (døperen) og også Jesus)

Johannes med tilnavnet ”Markus” (i Apg.12.25) , hvis du slår opp i leksikonet (mitt er Gyldendals store koversasjonsleksikon) finner du: Mannsnavn: Hammeren. – I Bibelen er mange av navnene oppgitt med betydninger, men ikke dette, derimot forteller leksikonet at Johannes Markus er antatt å være identisk med ham i Mark.14.51f. Altså betyr Markus ”Hammeren” og må forstås som han som er nevnt under ”Hammeren”

Så sier du at Elias ikke er Johannes – nei vel? Da har du i hvert en mening som er i opposisjon med skriften: Matt.17.9 På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet: «Fortell ikke noen om dette synet, før Menneskesønnen har stått opp fra de døde.» 10 Disiplene spurte ham: «Hvorfor sier da de skriftlærde at Elias først må komme11 Han svarte: «Elias skal nok komme og sette alt i rette stand. 12  Ja, jeg sier dere: Elias er allerede kommet, og de ville ikke vite av ham, men gjorde med ham som de ville. På samme måte skal de også la Menneskesønnen lide.» 13 Da skjønte disiplene at det var om døperen Johannes han talte til dem.

Her snakker Jesus om både Elias og Menneskesønnen og de var så forstandige at de skjønte at Jesus talte til dem om JOHANNES. Jeg viser også at Jesus fortalte til disiplene (i Matt.11.1-14) at Johannes var ham selv. Ikke helt enkelt å forstå Bibelen, Toralf?

Din siste påstand om at Elias betyr: Min Gud er JHVH, kan jeg godta, mitt leksikon er kanskje ikke nok oppdatert på akkurat dette spørsmålet.

Så når alt kommer til alt har jeg vel ikke rotet så veldig mye, men det er rotete å finne frem i veiene rundt om i Bibelen og trenger full konsentrasjon.

At du ikke kjenner Bibelhistorien bedre vitner jo mot deg.

Johannes Markus, Johannes Døperen og evangelisten Johannes ER tre forskjellige personer, med tre forskjellige fedre og tre forskjellige mødre. Dette er allment akseptert teologi og har vært det siden kirkehistoriens begynnelse.

Kommentar #17

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

RE: Elias / Johannes

Publisert over 11 år siden
13.09.10 kl. 09:35 skrev Lars-Toralf Utnes Storstrand:11.09.10 kl. 20:53 skrev Kjell Kristensen:

Hei Toralf!

Du må gjerne opplyse hvor du har din informasjon fra når det gjelder spørsmålet om forskjellige Johannes’er. Min Bibel forteller i Luk.1.57-63 at Johannes ble født av Elisabet. V 60 henviser til Luk.1.13: Men engelen sa til ham (Sakarias i v12) : Frykt ikke, Sakarias! Din bønn er hørt, og din hustru ”ELISABET” skal føde deg en sønn, og du skal kalle ham ”JOHANNES”. ( dette var mitt første innlegg, og dette er Johannes døperen)

Så henviste jeg til Johannes med tilnavnet Markus i Apg.12.25, tekstene viser ikke til annet enn at dette er Johannes, nå med tilnavnet Markus. Dette blir på samme måte som Jesus hadde tilnavnet Justus i  Kol.4.11, var dette en annen Jesus fordi om han fikk et tilnavn? Apg.12.25 henviser til Apg.11.29-30: Disiplene vedtok da, alt etter som enhver av dem hadde råd til, å sende noe til hjelp for de brødre som bodde i Judea.30 Dette gjorde de også, og de sendte det med Barnabas og Saulus til de eldste.

 I følge Jesus ( i avsnittet nedenfor) er Johannes ham selv, og har derfor en annen mor, nemlig Maria som jeg i mitt første innlegg viste til Apg.12.11-12. (Nå viser det seg at de fleste kvinnenavn viser til forskjellige byer, eks.Gal.4.22-26  Hagar og Sara, Maria betyr vakker/fager, henspeiler mot byen som skal overta Jerusalems stilling etter en ødeleggelse (Esek.16.1 ff og 26.2) skal reise seg et nytt Jerusalem (Sions datter) som skal bli den fagreste byen noensinne, (Maria) Høys.7.1 ff) Jesus viser altså til at døperen Johannes var ham selv.

Og til Apg.13.5: De kom til Salamis, hvor de forkynte Guds ord i jødenes synagoger. Også Johannes var med dem som medhjelper. Apg 13,5 viser til Apg 12,12+Note Johannes: før i Apg kalt Johannes Markus, 12,25.  (dette er også fra mitt første innlegg og viser gjennom teksthenvisninger at dette også er JOHANNES.)

Så viser jeg for 3.gang til Johanne (døperen) i Matt.11.11-14) hvor det rett og slett går ut av versene at tiden handler om døperen JOHANNES DAGER, frem til ”NÅ”. Ordet ”NÅ” er forklart til ”FRELSENS DAG” i 2.Kor.6.2. I forklaringen til kapittelet står det at det er Jesus som vitner for disiplene om Johannes som seg selv. (Nok en gang er dette JOHANNES (døperen) og også Jesus)

Johannes med tilnavnet ”Markus” (i Apg.12.25) , hvis du slår opp i leksikonet (mitt er Gyldendals store koversasjonsleksikon) finner du: Mannsnavn: Hammeren. – I Bibelen er mange av navnene oppgitt med betydninger, men ikke dette, derimot forteller leksikonet at Johannes Markus er antatt å være identisk med ham i Mark.14.51f. Altså betyr Markus ”Hammeren” og må forstås som han som er nevnt under ”Hammeren”

Så sier du at Elias ikke er Johannes – nei vel? Da har du i hvert en mening som er i opposisjon med skriften: Matt.17.9 På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet: «Fortell ikke noen om dette synet, før Menneskesønnen har stått opp fra de døde.» 10 Disiplene spurte ham: «Hvorfor sier da de skriftlærde at Elias først må komme11 Han svarte: «Elias skal nok komme og sette alt i rette stand. 12  Ja, jeg sier dere: Elias er allerede kommet, og de ville ikke vite av ham, men gjorde med ham som de ville. På samme måte skal de også la Menneskesønnen lide.» 13 Da skjønte disiplene at det var om døperen Johannes han talte til dem.

Her snakker Jesus om både Elias og Menneskesønnen og de var så forstandige at de skjønte at Jesus talte til dem om JOHANNES. Jeg viser også at Jesus fortalte til disiplene (i Matt.11.1-14) at Johannes var ham selv. Ikke helt enkelt å forstå Bibelen, Toralf?

Din siste påstand om at Elias betyr: Min Gud er JHVH, kan jeg godta, mitt leksikon er kanskje ikke nok oppdatert på akkurat dette spørsmålet.

Så når alt kommer til alt har jeg vel ikke rotet så veldig mye, men det er rotete å finne frem i veiene rundt om i Bibelen og trenger full konsentrasjon.

At du ikke kjenner Bibelhistorien bedre vitner jo mot deg.

Johannes Markus, Johannes Døperen og evangelisten Johannes ER tre forskjellige personer, med tre forskjellige fedre og tre forskjellige mødre. Dette er allment akseptert teologi og har vært det siden kirkehistoriens begynnelse.

 Tja... Jeg vet nå ikke jeg Lars-Toralf, hvis du leser fra innlegget mitt og fra det du kommer med ser du vel at jeg henter mine utsagn rett ut fra bibeltekstene, mens din påstand plukker du rett ut av løse luften. Jeg ba deg i det minste å henvise til hvor du henter dine utsagn fra, og det har du hittil ikke gjort.

Det er slett ikke sikkert at bibelhistorien er slik du har lært den heller og at navn illustrerer peersoner, men heller forskjellige epoker. Kirkehistorie kan du bare glemme, den stemmer ikke i det hele tatt bibelhistorien. Nå trengte de seg inn i himmelen med makt?

Matt.11.12:  Men fra døperen Johannes' dager inntil nå trenger de seg med makt inn i himlenes rike, og de som trenger seg inn, river det til seg. 13 For alle profetene og loven har spådd inntil Johannes,

Her kan du se alle profeten (fra Samuel av) spår inntil Johanne (døperen, kommer frem i Foregående vers) Som du kan se av mitt siste innlegg henviser jeg til Matt.17.9-13 at døperen Johannes også er Elias. - Luk.4.25 sier at det var mange enker i Israel i Elias dager, den gang da himmelen blev lukket for tre år og seks måneder, da det ble en stor hunger over hele landet.

Som du sikkert ser så er dette ikke en historiefortelling, men en profeti som har hent, men som vil gjenta seg i endens fastsatte tid, Åp.11. har samme spådom:

Og det blev gitt mig et rør, likesom en stav, med de ord: Stå op og mål Guds tempel og alteret og dem som tilbeder der;  2 men forgården utenfor templet, la den være, og mål den ikke! for den er gitt til hedningene, og de skal trede ned den hellige stad i to og firti måneder.  3 Og jeg vil gi mine to vidner at de skal være profeter i tusen to hundre og seksti dager, klædd i sekk.  4 Dette er de to oljetrær og de to lysestaker som står for jordens herre.  5 Og dersom nogen vil gjøre dem skade, da går det ild ut av deres munn og fortærer deres fiender; ja, dersom nogen vil gjøre dem skade, da skal han drepes på den måte.  6 Disse har makt til å lukke himmelen, så det ikke skal falle noget regn i de dager de er profeter, og de har makt over vannene til å omskape dem til blod, og til å slå jorden med allslags plage, så ofte de vil. (3 år og 6 mnd.)

Hvis du legger merke til disse tingene: At i Johannes dager trengte de seg inn i himlenes rike med makt, og at profetene skulle ha sine dager inntil Johannes, og at de (profetene) hadde makt til å lukke himmelen (de hadde trengt seg inn med makt) så det ikke falt regn i disse dager så lenge de var profeter. Og at disse profetenes makt bare skulle ha sin tid inntil Johannes,  - ja - da er det bare overtroiske folk som tror på at døperen Johannes dager har vært, for det er en framtidsprofeti og skjedde aldri for 2000 år siden, men skal skje i en tid hvor hedningene skal tråkke ned Jerusalem i 42 mndr. (3.5 år), profetene skal få holde på i 1260 dager, kledd i sekk (Åp.11.3, det er like lenge som kvinnen i Åp.12.1-6 skulle oppholde seg i ørkenen) 

Ef.6.11: Om åndehæren i himmelen i de siste dager; Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. 12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.

Så håper jeg at du klarer å lese tekstene så pass i klarhet at du kan se at kirkehistorien tar feil så det holder.

Kommentar #18

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

RE: RE: Elias / Johannes

Publisert over 11 år siden
13.09.10 kl. 19:25 skrev Kjell Kristensen:13.09.10 kl. 09:35 skrev Lars-Toralf Utnes Storstrand:11.09.10 kl. 20:53 skrev Kjell Kristensen:

Hei Toralf!

Du må gjerne opplyse hvor du har din informasjon fra når det gjelder spørsmålet om forskjellige Johannes’er. Min Bibel forteller i Luk.1.57-63 at Johannes ble født av Elisabet. V 60 henviser til Luk.1.13: Men engelen sa til ham (Sakarias i v12) : Frykt ikke, Sakarias! Din bønn er hørt, og din hustru ”ELISABET” skal føde deg en sønn, og du skal kalle ham ”JOHANNES”. ( dette var mitt første innlegg, og dette er Johannes døperen)

Så henviste jeg til Johannes med tilnavnet Markus i Apg.12.25, tekstene viser ikke til annet enn at dette er Johannes, nå med tilnavnet Markus. Dette blir på samme måte som Jesus hadde tilnavnet Justus i  Kol.4.11, var dette en annen Jesus fordi om han fikk et tilnavn? Apg.12.25 henviser til Apg.11.29-30: Disiplene vedtok da, alt etter som enhver av dem hadde råd til, å sende noe til hjelp for de brødre som bodde i Judea.30 Dette gjorde de også, og de sendte det med Barnabas og Saulus til de eldste.

 I følge Jesus ( i avsnittet nedenfor) er Johannes ham selv, og har derfor en annen mor, nemlig Maria som jeg i mitt første innlegg viste til Apg.12.11-12. (Nå viser det seg at de fleste kvinnenavn viser til forskjellige byer, eks.Gal.4.22-26  Hagar og Sara, Maria betyr vakker/fager, henspeiler mot byen som skal overta Jerusalems stilling etter en ødeleggelse (Esek.16.1 ff og 26.2) skal reise seg et nytt Jerusalem (Sions datter) som skal bli den fagreste byen noensinne, (Maria) Høys.7.1 ff) Jesus viser altså til at døperen Johannes var ham selv.

Og til Apg.13.5: De kom til Salamis, hvor de forkynte Guds ord i jødenes synagoger. Også Johannes var med dem som medhjelper. Apg 13,5 viser til Apg 12,12+Note Johannes: før i Apg kalt Johannes Markus, 12,25.  (dette er også fra mitt første innlegg og viser gjennom teksthenvisninger at dette også er JOHANNES.)

Så viser jeg for 3.gang til Johanne (døperen) i Matt.11.11-14) hvor det rett og slett går ut av versene at tiden handler om døperen JOHANNES DAGER, frem til ”NÅ”. Ordet ”NÅ” er forklart til ”FRELSENS DAG” i 2.Kor.6.2. I forklaringen til kapittelet står det at det er Jesus som vitner for disiplene om Johannes som seg selv. (Nok en gang er dette JOHANNES (døperen) og også Jesus)

Johannes med tilnavnet ”Markus” (i Apg.12.25) , hvis du slår opp i leksikonet (mitt er Gyldendals store koversasjonsleksikon) finner du: Mannsnavn: Hammeren. – I Bibelen er mange av navnene oppgitt med betydninger, men ikke dette, derimot forteller leksikonet at Johannes Markus er antatt å være identisk med ham i Mark.14.51f. Altså betyr Markus ”Hammeren” og må forstås som han som er nevnt under ”Hammeren”

Så sier du at Elias ikke er Johannes – nei vel? Da har du i hvert en mening som er i opposisjon med skriften: Matt.17.9 På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet: «Fortell ikke noen om dette synet, før Menneskesønnen har stått opp fra de døde.» 10 Disiplene spurte ham: «Hvorfor sier da de skriftlærde at Elias først må komme11 Han svarte: «Elias skal nok komme og sette alt i rette stand. 12  Ja, jeg sier dere: Elias er allerede kommet, og de ville ikke vite av ham, men gjorde med ham som de ville. På samme måte skal de også la Menneskesønnen lide.» 13 Da skjønte disiplene at det var om døperen Johannes han talte til dem.

Her snakker Jesus om både Elias og Menneskesønnen og de var så forstandige at de skjønte at Jesus talte til dem om JOHANNES. Jeg viser også at Jesus fortalte til disiplene (i Matt.11.1-14) at Johannes var ham selv. Ikke helt enkelt å forstå Bibelen, Toralf?

Din siste påstand om at Elias betyr: Min Gud er JHVH, kan jeg godta, mitt leksikon er kanskje ikke nok oppdatert på akkurat dette spørsmålet.

Så når alt kommer til alt har jeg vel ikke rotet så veldig mye, men det er rotete å finne frem i veiene rundt om i Bibelen og trenger full konsentrasjon.

At du ikke kjenner Bibelhistorien bedre vitner jo mot deg.

Johannes Markus, Johannes Døperen og evangelisten Johannes ER tre forskjellige personer, med tre forskjellige fedre og tre forskjellige mødre. Dette er allment akseptert teologi og har vært det siden kirkehistoriens begynnelse.

 Tja... Jeg vet nå ikke jeg Lars-Toralf, hvis du leser fra innlegget mitt og fra det du kommer med ser du vel at jeg henter mine utsagn rett ut fra bibeltekstene, mens din påstand plukker du rett ut av løse luften. Jeg ba deg i det minste å henvise til hvor du henter dine utsagn fra, og det har du hittil ikke gjort.

Det er slett ikke sikkert at bibelhistorien er slik du har lært den heller og at navn illustrerer peersoner, men heller forskjellige epoker. Kirkehistorie kan du bare glemme, den stemmer ikke i det hele tatt bibelhistorien. Nå trengte de seg inn i himmelen med makt?

Matt.11.12:  Men fra døperen Johannes' dager inntil nå trenger de seg med makt inn i himlenes rike, og de som trenger seg inn, river det til seg. 13 For alle profetene og loven har spådd inntil Johannes,

Her kan du se alle profeten (fra Samuel av) spår inntil Johanne (døperen, kommer frem i Foregående vers) Som du kan se av mitt siste innlegg henviser jeg til Matt.17.9-13 at døperen Johannes også er Elias. - Luk.4.25 sier at det var mange enker i Israel i Elias dager, den gang da himmelen blev lukket for tre år og seks måneder, da det ble en stor hunger over hele landet.

Som du sikkert ser så er dette ikke en historiefortelling, men en profeti som har hent, men som vil gjenta seg i endens fastsatte tid, Åp.11. har samme spådom:

Og det blev gitt mig et rør, likesom en stav, med de ord: Stå op og mål Guds tempel og alteret og dem som tilbeder der;  2 men forgården utenfor templet, la den være, og mål den ikke! for den er gitt til hedningene, og de skal trede ned den hellige stad i to og firti måneder.  3 Og jeg vil gi mine to vidner at de skal være profeter i tusen to hundre og seksti dager, klædd i sekk.  4 Dette er de to oljetrær og de to lysestaker som står for jordens herre.  5 Og dersom nogen vil gjøre dem skade, da går det ild ut av deres munn og fortærer deres fiender; ja, dersom nogen vil gjøre dem skade, da skal han drepes på den måte.  6 Disse har makt til å lukke himmelen, så det ikke skal falle noget regn i de dager de er profeter, og de har makt over vannene til å omskape dem til blod, og til å slå jorden med allslags plage, så ofte de vil. (3 år og 6 mnd.)

Hvis du legger merke til disse tingene: At i Johannes dager trengte de seg inn i himlenes rike med makt, og at profetene skulle ha sine dager inntil Johannes, og at de (profetene) hadde makt til å lukke himmelen (de hadde trengt seg inn med makt) så det ikke falt regn i disse dager så lenge de var profeter. Og at disse profetenes makt bare skulle ha sin tid inntil Johannes,  - ja - da er det bare overtroiske folk som tror på at døperen Johannes dager har vært, for det er en framtidsprofeti og skjedde aldri for 2000 år siden, men skal skje i en tid hvor hedningene skal tråkke ned Jerusalem i 42 mndr. (3.5 år), profetene skal få holde på i 1260 dager, kledd i sekk (Åp.11.3, det er like lenge som kvinnen i Åp.12.1-6 skulle oppholde seg i ørkenen) 

Ef.6.11: Om åndehæren i himmelen i de siste dager; Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. 12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.

Så håper jeg at du klarer å lese tekstene så pass i klarhet at du kan se at kirkehistorien tar feil så det holder.

Du leser ting inn i Bibelteksten som ikke står der. Slå opp i et Bibelleksikon. Snakk med en pastor. En teolog. En kirkehistoriker. De vil alle si det samme som meg.

Kommentar #19

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

RE: Elias / Johannes

Publisert over 11 år siden
13.09.10 kl. 23:21 skrev Lars-Toralf Utnes Storstrand:

Du leser ting inn i Bibelteksten som ikke står der. Slå opp i et Bibelleksikon. Snakk med en pastor. En teolog. En kirkehistoriker. De vil alle si det samme som meg.

 Men kjære deg, det er jo fra Bibelen jeg siterer! Det hjelper lite hverken med teologer eller kirkehistorikere hvis de tolker Bibelen på eget grunnlag, det står i 2.Pet.1.20!

Kommentar #20

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

RE: RE: Elias / Johannes

Publisert over 11 år siden
13.09.10 kl. 23:45 skrev Kjell Kristensen:13.09.10 kl. 23:21 skrev Lars-Toralf Utnes Storstrand:

Du leser ting inn i Bibelteksten som ikke står der. Slå opp i et Bibelleksikon. Snakk med en pastor. En teolog. En kirkehistoriker. De vil alle si det samme som meg.

 Men kjære deg, det er jo fra Bibelen jeg siterer! Det hjelper lite hverken med teologer eller kirkehistorikere hvis de tolker Bibelen på eget grunnlag, det står i 2.Pet.1.20!

Jovisst siterer du Bibelen, men du blander sammen personer likevel. Det er flere som heter Johannes, og disse tre som du har nevnt er tre forskjellige personer.

Døperen Johannes er sønn av Sakarja og Elisheva (Elisabet) og ble født påskeaften før Jesus, og var et spesielt vitne for Jesus. Han ble myrdet på ordre av kong Herodes Antipas og hans hode ble brakt fram for ham på et sølvfat, etter ønske fra hans hustru, fremført av deres datter Shlomit (Salome).

====

Apostelen og Evangelisten Johannes, bror til Jakob (Matt 4:21; 10:2; Mark 1:19; 3:17; 10:35). Johannes var den yngste av Jesu disipler og kalles "den disippel Jesus elsket". Hans far het Zavdai (Sebedeus). Han var (trolig) den yngste av Sebedeussønnene (Matt 4:21) og hans mor het Shlomit (ikke Herodes’ datter, se Matt 27:56, Mark 15:40), og var født i Beit Zaida. Johannes arbeidet som fisker på Kinneret-sjøen. Da Johannes Døperen begynte sin tjeneste i ødemarken i Judea, var det mange som søkte til ham for å høre ham, apostelen/evangelisten Johannes var en av disse, og det var her han fikk høre ordene ”Se der, Guds Lam!” uttalt av sin navnebror. Han var til stede under korsfestelsen og fikk i oppdrag av Jesus å ta seg Hans (Jesu’) mor Maria – i det daglige.

=====

Johannes Markus (evangelisten) var den som skrev ned evangeliet etter Peters ord. Han reiste en stund sammen med Paulus og Bar-Naba, men kom i konflikt med Paulus og forlot dem (Apg 15:36-41). Såvidt vites er verken Johannes Markus mor eller far omtalt med navn, men grunnet navnet Markus (som kommer fra krigsguden Mars) var han trolig romersk jøde. Evangeliet han skrev er da også rettet mot ikke-jøder (trolig romere).

=====

Det er altså entydig og udiskutabelt ut fra Bibelen at det ER snakk om tre Johannes'er. Alt annet er løgn og forførerisk tale, og det må du slutte med, fordi du fører andre vill og bort fra evangeliet om Jesus Kristus med slik tale.

Kommentar #21

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

RE: Elias / Johannes

Publisert over 11 år siden
14.09.10 kl. 10:50 skrev Lars-Toralf Utnes Storstrand:

Du leser ting inn i Bibelteksten som ikke står der. Slå opp i et Bibelleksikon. Snakk med en pastor. En teolog. En kirkehistoriker. De vil alle si det samme som meg.

 Men kjære deg, det er jo fra Bibelen jeg siterer! Det hjelper lite hverken med teologer eller kirkehistorikere hvis de tolker Bibelen på eget grunnlag, det står i 2.Pet.1.20!

Jovisst siterer du Bibelen, men du blander sammen personer likevel. Det er flere som heter Johannes, og disse tre som du har nevnt er tre forskjellige personer.

Døperen Johannes er sønn av Sakarja og Elisheva (Elisabet) og ble født påskeaften før Jesus, og var et spesielt vitne for Jesus. Han ble myrdet på ordre av kong Herodes Antipas og hans hode ble brakt fram for ham på et sølvfat, etter ønske fra hans hustru, fremført av deres datter Shlomit (Salome).

====

Apostelen og Evangelisten Johannes, bror til Jakob (Matt 4:21; 10:2; Mark 1:19; 3:17; 10:35). Johannes var den yngste av Jesu disipler og kalles "den disippel Jesus elsket". Hans far het Zavdai (Sebedeus). Han var (trolig) den yngste av Sebedeussønnene (Matt 4:21) og hans mor het Shlomit (ikke Herodes’ datter, se Matt 27:56, Mark 15:40), og var født i Beit Zaida. Johannes arbeidet som fisker på Kinneret-sjøen. Da Johannes Døperen begynte sin tjeneste i ødemarken i Judea, var det mange som søkte til ham for å høre ham, apostelen/evangelisten Johannes var en av disse, og det var her han fikk høre ordene ”Se der, Guds Lam!” uttalt av sin navnebror. Han var til stede under korsfestelsen og fikk i oppdrag av Jesus å ta seg Hans (Jesu’) mor Maria – i det daglige.

=====

Johannes Markus (evangelisten) var den som skrev ned evangeliet etter Peters ord. Han reiste en stund sammen med Paulus og Bar-Naba, men kom i konflikt med Paulus og forlot dem (Apg 15:36-41). Såvidt vites er verken Johannes Markus mor eller far omtalt med navn, men grunnet navnet Markus (som kommer fra krigsguden Mars) var han trolig romersk jøde. Evangeliet han skrev er da også rettet mot ikke-jøder (trolig romere).

=====

Det er altså entydig og udiskutabelt ut fra Bibelen at det ER snakk om tre Johannes'er. Alt annet er løgn og forførerisk tale, og det må du slutte med, fordi du fører andre vill og bort fra evangeliet om Jesus Kristus med slik tale.

 Det er helt greit om du får disse tre jeg har nevnt til å være tre forskjellige Johanneser, men så lenge skriften sier at de er den samme, så forholder jeg meg til hva skriften sier. Her er et eksempel, Matt.11.1-13:

Og det skjedde da Jesus var ferdig med å gi sine tolv disipler disse forskrifter, da drog han derfra for å lære og forkynne i deres byer.  2 Men da Johannes i fengslet hørte om Kristi gjerninger, sendte han bud med sine disipler og lot si til ham:  3 Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?

Her sender altså Johannes som selv sitter i fengsel bud med disiplene til Jesus om han er den samme som skal komme igjen eller om de skulle vente på en annen.

Og Jesus svarte og sa til dem: Gå bort og fortell Johannes det som I hører og ser:  5 blinde ser og halte går, spedalske renses og døve hører og døde står op, og evangeliet forkynnes for fattige;  6 og salig er den som ikke tar anstøt av meg.  7 Da nu disse gikk bort, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: Hvorfor var det I gikk ut i ørkenen? for å se et rør som svaier for vinden?

Jesus fortsetter og berette om døperen Johannes (v12) og forteller at han også er den Elias som skal komme, men at han også  alt har kommet (v13, Matt.17.12-13), men ingen kjente ham og de gjorde med ham som de ville. Da forstod disiplene at det var om døperen Johannes han talte til dem.

Hvordan forstår du dette Lars-Toralf? Tror du på det skriften forteller, eller tror du på tolkerne som begrunner sin lære på eventyr og endeløse ættetavler? (1.Tim.1.4) Jeg vil gjerne se om du tror på teksten, eller om du ser på den som løgn, at Johannes også er den Elias som var, men også skal komme?

Kommentar #22

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

Elias / Johannes

Publisert over 11 år siden
14.09.10 kl. 13:45 skrev Kjell Kristensen:

 Det er helt greit om du får disse tre jeg har nevnt til å være tre forskjellige Johanneser, men så lenge skriften sier at de er den samme, så forholder jeg meg til hva skriften sier. Her er et eksempel, Matt.11.1-13:

Og det skjedde da Jesus var ferdig med å gi sine tolv disipler disse forskrifter, da drog han derfra for å lære og forkynne i deres byer.  2 Men da Johannes i fengslet hørte om Kristi gjerninger, sendte han bud med sine disipler og lot si til ham:  3 Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?

Her sender altså Johannes som selv sitter i fengsel bud med disiplene til Jesus om han er den samme som skal komme igjen eller om de skulle vente på en annen.

Dette er Johannes Døperen, som på det tidspunkt sitter fengslet hos Herodes Antipas, like før han blir henrettet etter ønske av Herodias, Herodes' kones ønske.

14.09.10 kl. 13:45 skrev Kjell Kristensen:

Og Jesus svarte og sa til dem: Gå bort og fortell Johannes det som I hører og ser:  5 blinde ser og halte går, spedalske renses og døve hører og døde står op, og evangeliet forkynnes for fattige;  6 og salig er den som ikke tar anstøt av meg.  7 Da nu disse gikk bort, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: Hvorfor var det I gikk ut i ørkenen? for å se et rør som svaier for vinden?

Jesus fortsetter og berette om døperen Johannes (v12) og forteller at han også er den Elias som skal komme, men at han også  alt har kommet (v13, Matt.17.12-13), men ingen kjente ham og de gjorde med ham som de ville. Da forstod disiplene at det var om døperen Johannes han talte til dem.

Hvordan forstår du dette Lars-Toralf? Tror du på det skriften forteller, eller tror du på tolkerne som begrunner sin lære på eventyr og endeløse ættetavler? (1.Tim.1.4) Jeg vil gjerne se om du tror på teksten, eller om du ser på den som løgn, at Johannes også er den Elias som var, men også skal komme?

Dette er, som du også sier DØPEREN Johannes. Men Døperen Johannes er fortsatt ikke den samme som evangelisten/apostelen Johannes og evangelisten Markus (Johannes Markus).

Kommentar #23

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

RE: Elias / Johannes

Publisert over 11 år siden
14.09.10 kl. 15:33 skrev Lars-Toralf Utnes Storstrand:

Dette er, som du også sier DØPEREN Johannes. Men Døperen Johannes er fortsatt ikke den samme som evangelisten/apostelen Johannes og evangelisten Markus (Johannes Markus).

Vel, da har vi altså fått eliminert bort en Johannes som du sa ikke var Johannes, så da står det bare igjen mellom døperen Johannes og evangelisten Johannes. Hvis døperen Johannes var både Elias som var, men også kommer, samtidig med at han også er Johannes, døperen og også Jesus eller en profet, hva får deg da til å tro at han ikke også kunne være en av apostlene også?

Logikken i det hele må jo være at Bibelen ikke mener at de er personer, men forskjellige typer styresett og idealisme? Og derved ikke har eller kan ha samme "fedre" eller idealistiske fóregangsidealer.

Kommentar #24

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

RE: RE: Elias / Johannes

Publisert over 11 år siden
14.09.10 kl. 23:02 skrev Kjell Kristensen:14.09.10 kl. 15:33 skrev Lars-Toralf Utnes Storstrand:

Dette er, som du også sier DØPEREN Johannes. Men Døperen Johannes er fortsatt ikke den samme som evangelisten/apostelen Johannes og evangelisten Markus (Johannes Markus).

Vel, da har vi altså fått eliminert bort en Johannes som du sa ikke var Johannes, så da står det bare igjen mellom døperen Johannes og evangelisten Johannes. Hvis døperen Johannes var både Elias som var, men også kommer, samtidig med at han også er Johannes, døperen og også Jesus eller en profet, hva får deg da til å tro at han ikke også kunne være en av apostlene også?

Logikken i det hele må jo være at Bibelen ikke mener at de er personer, men forskjellige typer styresett og idealisme? Og derved ikke har eller kan ha samme "fedre" eller idealistiske fóregangsidealer.

"Vi" har ikke eliminert bort noen som helst. Jeg har bare bevist ut fra Bibelen og fra teologien i samstemthet at det er snakk om tre forskjellige personer med likelydende navn.

Kommentar #25

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

RE: Elias / Johannes

Publisert over 11 år siden
15.09.10 kl. 08:23 skrev Lars-Toralf Utnes Storstrand:

"Vi" har ikke eliminert bort noen som helst. Jeg har bare bevist ut fra Bibelen og fra teologien i samstemthet at det er snakk om tre forskjellige personer med likelydende navn.

Nei, du har ikke bevist noe som helst, for du kommer bare med påstander som ikke lar seg finne i noen bibeltekster som jeg kjenner til. Ordet ”PERSON” forekommer ikke i bibeltekstene. Derimot kan de finne på å uttrykke at Johannes var Elias og også er den Elias som skal komme. (i Matt.11.1-13) Det er også på det rene at Johannes sammelignes med en slekt og ikke en PERSON, denne slekten sammenlignes også med små barn, dersom du leser den videre teksten i Matt.11. Og at dette eventuelt også kunne dreie seg om selve Jesus. (Matt.16.13-14, Mark.8.27-28) Det er bare at enten overser du dette, ellerså er du litt vrang av deg. Du klarer sikkert ikke å forstå eller forklare hvorfor Jesus var et vintre heller ut fra de rene bibeltekstene.

At døperen Johannes dager har vært, er ikke noe verken du eller teologer klare å bevise, når trengte de seg inn i himmelens rike med makt, når himmelens rike enda ikke er kommet? Hvem trengte seg inn med makt? Og hvor er disse nå? Var det ikke i de siste dager himmelens rike skulle komme?

Matt.11.12 sier at fra døperen Johannes dager til”NÅ” (se 2.Kor.6.2) trenger de seg inn i himmelens rike med makt.

2.Kor.6.2 er veldig forklarende til tidspunktet ”NÅ / NU” ; Han sier jo: På den tid som behaget meg, bønnhørte jeg deg, og på frelsens dag kom jeg deg til hjelp. Se, nu er en velbehagelig tid, se, nu er frelsens dag!

Hva frelsens dag angår så henviser 2.Kor.6.2 til Jes.49.8:

Så sier Herren: På den tid som behager meg, bønnhører jeg deg, og påfrelsens dag hjelper jeg deg, og jeg vil bevare deg og gjøre deg til en pakt for folket, for at du skal gjenreise landet og utskifte de øde arvelodder.

Jeg kan bare ikke se at verken du eller teologer kan stadfeste dette inn i historien, og derved heller ikke Johannes dager. Hvis du skal kommentere dette bør du i alle fall legge ved bibelsitat som bekrefter din påstand. Jeg gjør deg også oppmerksom på at Jes.49.8 henviser til Luk.4.18:

 Herrens Ånd er over meg, fordi han salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige; han har utsendt meg for å forkynne fanger at de skal få frihet, og blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte i frihet, 19 for å forkynne et velbehagelig år fra Herren. 20 Og han lukket boken og gav den til tjeneren og satte sig, og alle som var i synagogen, hadde sine øyne festet på ham. 21 Han begynte da med å si til dem: I dag er dette Skriftens ord oppfylt for eders ører.

Dersom du på død og liv skal bevise at du har rett, så bevis at Bibelen alt er oppfylt, og at vi bor på en ny jord hvor rettferdighet bor, og i tilfelle du også mener det, så hvor er den rettferdigheten?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere