Asbjørn Kvalbein

65

Styrk ekteskapet

Publisert: 31. aug 2010

Ekteskapet er ikke gått av moten. Unge kvinner og menn satser på en fremtid sammen. Familie og venner støtter opp og ønsker dem alt godt. Jeg har et ønske om at de nygifte lykkes med å holde ved like ekteskapet gjennom hele livet.

Som alt annet dyrebart i denne verden må samlivet vedlikeholdes. Når ekteskapet er en stor verdi, blir det naturlig å spørre: Hvordan kan vi ta vare på noe så verdifullt på lang sikt?

Jeg er overbevist om at prinsippene i Bibelen gir oss god veiledning. I denne gjennomgåelsen vil jeg legge frem sju stikkord basert på et bibelavsnitt, fra 1. Peters brev, kapittel 3, vers 1 til 10. Disse prinsippene er som vitaminer for ekteskapet, en hjelp til at vi får det bedre med hverandre.

1. Det første stikkordet er TRO og HÅP. I vers 5 i 1. Pet 3 skriver Peter om idealkvinnene i gamle dager: «For slik smykket de hellige kvinnene seg i tidligere tider, de som satte sitt håp til Gud.» Han tenker på de jødiske stammødrene Sara, Rebekka, Rakel og Lea. Mennene deres het Abraham, Isak og Jakob. De var ikke fullkomne, tvert imot sviktet de på mange plan som ektefeller og foreldre. Men de hadde det til felles at de trodde på Herren og satte sitt håp til ham. De smykket seg med tro og håp til Gud, som det står.

Først når vi innvier ekteskapet og hjemmet til Gud, får han muligheter til å bruke oss til sin ære. I Bibelen finner vi et artig bilde: «Tredobbel tråd kan ikke så lett slites av,» sa den vise kong Salomo (Fork 4,12). Når mannen, kvinnen og Gud danner en trefoldig flettet snor, kan ekteskapet ikke så lett slites i stykker. Styrk ekteskapet ved tro og håp.

2. Andre stikkord for et godt ekteskap er LOJALITET. Står det noe i Bibelen om det? Selve ordet lojalitet er ikke brukt, men saken er omtalt med mange ord og bilder. For eksempel skriver Peter: «Likeså skal dere koner underordne dere under deres egne menn.» I en tid med idealer om likestilling og likeverd, lyder disse ordene svært lite korrekte. Kan man underordne seg uten å bryte med prinsippet om likestilling? Og må ikke kvinne og mann bli mest mulig like hverandre? Er ikke forskjellen mellom mann og kvinne bare noe som kulturene har lært oss?

Nei, Gud skapte oss til mann og kvinne. Når han taler om underordning, handler det om frivillig lojalitet og hjelpsomhet. Det dreier seg ikke om roller, stillinger og autoritær myndighet, det handler om en myk innstilling og velvillige holdninger. Paulus snakker om at alle skal underordne seg under hverandre, i respekt og ærefrykt for Kristus (Ef 5,21). Forholdet mellom mann og kone i ekteskapet henger sammen med forholdet til Kristus som forbilde og Herre. Jesus var ikke redd for å stå frem som en tjener som ofret seg. Det vil styrke og fornye ekteskapet om vi fornyer dette sinnelaget: Jeg vil ikke kreve, men gi. Jeg vil ikke herske, men gjøre tjeneste. Ingenting får lov å komme mellom meg og ektefellen min. Vi vil være lojale mot hverandre.

3. Tredje stikkord for å fornye ekteskapet er TILFREDSHET. Peter skriver om de kristne kvinnene at «deres pryd skal ikke være den utvortes – hårfletninger og påhengte gullsmykker eller fine klær» (v. 3). Dette innebærer ikke en kritikk mot å pynte seg eller se ordentlig ut. Men Peter vil si at den ytre fremtredenen betyr lite.

Mange ødelegger freden og tryggheten både for seg selv og ektefellen ved at de aldri er tilfredse, verken med hva de er eller har. De tror at lykken ligger i å skaffe seg ting, i prangende pynt og eventyrlige opplevelser. Et ektepar kan med fordel øve seg i å nyte gledene i alt som er gratis. Vi kan lære å klare oss godt, være tilfredse, om vi bare har Gud og hverandre.

«Tredobbel tråd kan ikke så lett slites av.» Paulus hadde lært seg å glede seg over det han hadde, og ikke stadig være opptatt av det han ikke hadde. «Jeg er vel tilfreds,» sa han. Jeg holder ikke frem et fattigdomsideal, men slår på den samme tonen som i den kjente visa: «Så lær deg å elske de nære ting.» Forny ekteskapet ved tilfredshet.

4. Fjerde stikkord som et vitamin for ekteskapet er TILGIVELSE. Peter skriver om å være barmhjertige og ydmyke «så dere ikke gjengjelder ondt med ondt eller skjellsord med skjellsord, men heller velsigner. For dere er selv kalt til å arve velsignelse» (v. 9). Jordskjelv, vulkanutbrudd og oversvømmelser skaper store ødeleggelser i naturen. Men angrep fra rust, ugras, sykdom og mye annet ødelegger mer i det stille.

På tilsvarende måte er det i forholdet mellom mennesker. Krig og vold er forferdelig. Men i det stille gjør innstillinger som bitterhet, uforsonlighet og boikott en masse skader i ekteskapene og hjemmene. Av og til trenger mannen spesielt å lære seg å tilgi og glemme. Andre ganger er det kona som ikke vil slutte å bruke onde hendelser til å stikke sin mann med. «Kjærligheten gjemmer ikke på det onde,» står det i Bibelen (1. Kor 13,5). Forny ekteskapet ved å praktisere tilgivelse flittig.

5. Et femte stikkord for å fornye ekteskapet er KOMMUNIKASJON. I vers 10 i 1. Peter 3 står det: «For den som vil elske livet og se gode dager, han skal holde sin tunge fra ondt og sine lepper fra svikefull tale.» Her er det spørsmål om å leve et lykkelig liv i hverdagen, gjennom uker, måneder og år. Snakk ikke ondt, prat ikke på en falsk og troløs måte. Salomo sa det slik: «Død og liv er i tungens vold, og hver den som gjerne bruker den, skal ete dens frukt» (Ord 18,21). Ordene våre bærer frukt, enten god og livgivende frukt, eller giftig og ødeleggende frukt.

Tungen vår har makt til både det ene eller det andre. Kunsten å kommunisere på en god måte er noe av det viktigste vi kan ta med oss i alle menneskelige sammenhenger, også overfor ektefellen. Kommunikasjon krever tid, trygghet og innsats. Det går an å sette til side kvalitetstid som har bare én merkelapp: Tid for hverandre, tid for samtale. Det er et fruktbart hjelpemiddel å sette av tid for Gud, en stille tid for ham hver dag. Det er en gave til et barn eller barnebarn å gi dem tid for samtale, kommunikasjon og opplevelser bare dere er sammen om. Og tid for ektefellen din må vi heller ikke forsømme. I forhold til ham eller henne kan det være forfriskende å møtes på et nytt sted, til en ny tid på døgnet, i en ny aktivitet. Det setter fart i kommunikasjonen. Da vil også kjærligheten dere imellom blomstre.

6. Et sjette stikkord for å styrke ekteskapet er derfor ROMANTIKK. Peter skrev: «Så skal også dere ektemenn leve med forstand sammen med deres koner som det svakere kar. Og vis dem ære, for også de er medarvinger til livets nåde.» (v. 7) Ordene her kan like gjerne oversettes med å bo sammen, ta del i, dele med hverandre. Det handler rett og slett om samlivet, at det skal være romantisk. Det romantiske kan ikke trives sammen med uforstand, smakløshet eller krenkelser.

Særlig på grunn av alt som henger sammen med barnefødsler og barnepleie, er kvinnen mer svak enn mannen. Fordi kvinnen har slike fremragende egenskaper til å føre frem en ny generasjon, skal hun æres, settes høyt og helst behandles som en dronning. Da blomstrer romantikken, når kjærligheten berikes av godhet, skjønnhet og sannhet. Mann og kone er medarvinger til livets nåde, er det sagt. Vi er likestilt innfor Gud, da skulle det bare mangle om vi ikke er like ivrige til å gi hverandre ære og komplimenter, ikke bare privat, men også offentlig. Din ektefelle er en dyrebar gave fra Gud. Hold ved like romantikken, gleden og begeistringen i fellesskapet mellom dere.

7. Det sjuende og siste livsområdet Peter er inne på, er BØNN. Peter ber oss leve godt med hverandre «for at bønnene deres ikke skal hindres». (v. 7) La ekteskapet styrkes av felles andakt og bønn, dere to imellom, og ved at dere sammen går på gudstjenester og kristne møter. I Salme 127 står det, og det er nok en gang Salomo som deler av sin visdom: «Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves» (Sal 127,1).

Da har jeg nevnt sju stikkord for å fornye ekteskapet og gi det ny vitalitet: Håp og tro, lojalitet, tilfredshet, tilgivelse, kommunikasjon, romantikk og bønn.

Hvorfor har jeg ikke nevnt kjærlighet? Fordi alle de sju stikkordene er en praktisk anvendelse av kjærligheten. Håp og tro bærer kjærlighet som frukt. Lojalitet er et moderne ord for nestekjærlighet. Tilfredshet er en frukt av kjærligheten, det samme gjelder tilgivelsen. Kommunikasjon er tegn på at jeg bryr meg om mine kjære. Romantikk og bønn er også former for kjærlighet.

Jeg tror at hvis du fornyer deg i disse og flere idealer, vil du styrke og bygge opp ekteskapet ditt.

Kommentar #1

Turid Holta

0 innlegg  1341 kommentarer

Styrk

Publisert rundt 11 år siden

Det var et veldig fint innlegg. Og bra at noen tar det opp i tider hvor skillsmisse er hverdagskost.

Du nevner flere viktige nøkler til å bevare et ekteskap godt.

En skal jo på en måte tilpasse seg hverandre. Og det er jo nødvendig.

Bra innlegg !

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere