John Sverre Nordahl

11

Utleielivmor, livmorleier og andre kyniske "mødre"

Publisert: 29. aug 2010

 

Kari Ann Volden er bosatt på Røst. Hun er 42 år. Hun er nordsjøpendler til vanlig. Nå har hun reist til India. Der har hun kjøpt egg hentet ut fra ei ukjent indisk kvinnes ovarier. Sædklatten har hun  kjøpt i Danmark. Den kommer fra en ukjent mann. I  India har hun  leid seg ei livmor  via en klinikk som har spesialisert seg på og kommersialisert barnekonstruksjon.

Det ble som resultat av dette skapt to fine gutter. De kommer til å ligne sin far og mor og sine slektinger på begge sider. De er uskyldige personer som har fått frastjålet det viktigste i sin bagasje – sin identitet. Å starte sitt liv på en løgn allerede fra befruktningen er en tung skjebne.

Guttene har blitt til som et resultat av kynisk egoisme der man tramper i vei over barns verdighet for å tilfredsstille sine egoistiske behov. Barn er ikke et objekt for å tilfredsstille voksnes behov for å skaffe mening i sine liv. Barn trenger sannhet, omsorg og forutsigbarhet. Disse barna er fratatt sin grunnleggende verdighet allerede før de er født. Dette må de leve med hele sitt liv.

Kari Ann Volden er ikke barnas mor. Hva hun måtte innbille seg er noe annet.  Om Kari Ann Volden overhodet er den rette til å ta seg av disse barn videre avstår jeg fra å tenke videre om i denne sammenheng.

Dette er bare toppen av et isfjell.                                                                      Det finnes i dag en rekke barn også i Norge som også er frastjålet sin identitet. Og stadig nye skapes for å tilfredsstille noen kvinners egosentrerte og narsissistiske behov. Ukjente sædklatter kan kjøpes ved klinikker i Danmark. En rekke norske kvinner har gjort dette.  Eller man kan bestille sæd nedfrosset, levert pr post og med bruksanvisning for egeninseminering.  Også norske kvinner og menn ligger ute på internettbaser og tilbyr både salg av sæd, egg og utleie av livmor. Har man god råd kan man designe sine barn ytterligere. Norske menn ønsker også  å handle ”varer” på det samme markedet. Markedet er stort. Det er også egoismen og kynismen.

De mange eventyrere hevder at disse konstruerte barna skal være glad for at nettopp ”deres” egg og ”deres” sædcellen fant hverandre. Det var deres eneste mulighet for å bli født. De var heldige så derfor bør alle de som tenker og ser noe annet holde kjeft. Sammenhengende morsalsk tenkning er fullstendig fraværende mange steder i dag.

Barneloven ble forandret i Norge pr 1.1. 2009 for å tilfredsstille norske lesbers behov for enkelt å kunne skaffe seg billig norsk sæd fra en av de to norske sædbankene.  Der heter det nå i § 4a i Barneloven  at et barn kan ikke ha både en far og ei medmor. Men disse norske barna har krav på å kunne spore sin far ved en viss alder. Litt av et tilbud!  Norsk lov mener faktisk å kunne frata barnet sin far. Og hvorfor ikke også sin mor? 

Dette er moderne. Det moderne endrer seg hele tiden. Dette er  kynisk og absurd.

 

 

Kommentar #1

Turid Holta

0 innlegg  1341 kommentarer

Mye trist!

Publisert over 11 år siden

Norsk lov har jo lenge kunnet ta fra barnet sin mor og far. Det er jo ikke noe nytt. Vi har jo et påstått barnevern som har herjet lenge.

Det kan nok bli noe vansklelig for et barn å vokse opp å få vite på hvilken måte de ble til. Det må stadig gå rundt og fundere over hvem som er deres biologiske foreldre og grunne over dette. Det høres ikke noe bra ut for barna.

Mange tanker rundt sin identitet vil de gjøre seg gjennom oppveksten. og det kan nok føre til et slitsomt sjelsliv.

Det er godt for et barn å vite hvem som er sin mamma og pappa og få lov til å ha dem som sine foreldre gjennnom oppveksten.

Barna trenger sine biologiske foreldre og vite hvem de er. Noe annet er bare til skade for barna.

Men sammfunnet bryr seg ikke om at de skader barn. Det har vi sett lenge ved et påstått barnevern som bare kidnapper barn rett i fra mamma og pappa. Og nå dette.

Hvilken rotløse barn med identitetskrise skal det vell ikke bli!

Familien er forlengst noe som er blitt svært nedprioritert, så ingenting i utviklingen overasker meg mere.

Det er bare trist!

Kommentar #2

Tor Albertsen

66 innlegg  597 kommentarer

Takk Nordahl

Publisert over 11 år siden

Jeg har flere ganger forsøkt å ta opp samme synspunkter som deg, men det er antakelig ikke forklart forståelig nok. Men det gjør du!

Det som du kanskje burde nevne er at dette gjelder ikke adoptivbarn i vanlig forstand. Adopsjoner slik det har vært i vårt land i mange tiår, må vi ikke se på som kritikkverdig fra barnets side. Men adoptivbarn må selvsagt være klar over at andre er biologiske foreldre og hvorfor de ikke kunne vokse opp hos dem. 

Kommentar #3

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

RE: Mye trist!

Publisert over 11 år siden
30.08.10 kl. 01:46 skrev Turid Holta:

Norsk lov har jo lenge kunnet ta fra barnet sin mor og far. Det er jo ikke noe nytt. Vi har jo et påstått barnevern som har herjet lenge.

Det kan nok bli noe vansklelig for et barn å vokse opp å få vite på hvilken måte de ble til. Det må stadig gå rundt og fundere over hvem som er deres biologiske foreldre og grunne over dette. Det høres ikke noe bra ut for barna.

Mange tanker rundt sin identitet vil de gjøre seg gjennom oppveksten. og det kan nok føre til et slitsomt sjelsliv.

Det er godt for et barn å vite hvem som er sin mamma og pappa og få lov til å ha dem som sine foreldre gjennnom oppveksten.

Barna trenger sine biologiske foreldre og vite hvem de er. Noe annet er bare til skade for barna.

Men sammfunnet bryr seg ikke om at de skader barn. Det har vi sett lenge ved et påstått barnevern som bare kidnapper barn rett i fra mamma og pappa. Og nå dette.

Hvilken rotløse barn med identitetskrise skal det vell ikke bli!

Familien er forlengst noe som er blitt svært nedprioritert, så ingenting i utviklingen overasker meg mere.

Det er bare trist!

Turid...Du kan ikke blande inn barnevernsbarn i dette,det har ikke et døyt med hverandre å gjøre.De kan tross alt få greie på hvem sine foreldre er,og i de fleste tilfeller vet de det.

ER helt enig med John Sverre i at dette er kynisk handel med barn for å dekke sine egoistiske behov.

Kommentar #4

John Sverre Nordahl

11 innlegg  93 kommentarer

RE: Takk Nordahl

Publisert over 11 år siden
30.08.10 kl. 11:23 skrev Tor Albertsen:

Jeg har flere ganger forsøkt å ta opp samme synspunkter som deg, men det er antakelig ikke forklart forståelig nok. Men det gjør du!

Det som du kanskje burde nevne er at dette gjelder ikke adoptivbarn i vanlig forstand. Adopsjoner slik det har vært i vårt land i mange tiår, må vi ikke se på som kritikkverdig fra barnets side. Men adoptivbarn må selvsagt være klar over at andre er biologiske foreldre og hvorfor de ikke kunne vokse opp hos dem. 

 

Du har selvfølgelig helt rett.

Adopsjon er å avhjelpe situasjonen for barn som allerede er i nød. Det er jo noe helt annet enn planlegge konstruksjon og kjøp av barn fordi det er noe man ønsker seg. Det første har med godhet og barmhjertighet å gjøre. Det siste med ondskap og kynisme.

Det er påfallende at det er mange som ikke ser grensene mellom disse situasjonene.

Adopsjon er lett å forankre moralsk. Barnekonstruksjonen og barnehandelen har sitt utspring i den stadig økende egenkjærligheten - narsissismen. Der fortrenges den personlige moralen av den egoistiske grådigheten.

Kommentar #5

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

RE: Utleielivmor, livmorleier og andre kyniske

Publisert over 11 år siden
29.08.10 kl. 21:58 skrev John Sverre Nordahl:

 

Kari Ann Volden er bosatt på Røst. Hun er 42 år. Hun er nordsjøpendler til vanlig. Nå har hun reist til India. Der har hun kjøpt egg hentet ut fra ei ukjent indisk kvinnes ovarier. Sædklatten har hun  kjøpt i Danmark. Den kommer fra en ukjent mann. I  India har hun  leid seg ei livmor  via en klinikk som har spesialisert seg på og kommersialisert barnekonstruksjon.

Det ble som resultat av dette skapt to fine gutter. De kommer til å ligne sin far og mor og sine slektinger på begge sider. De er uskyldige personer som har fått frastjålet det viktigste i sin bagasje – sin identitet. Å starte sitt liv på en løgn allerede fra befruktningen er en tung skjebne.

Guttene har blitt til som et resultat av kynisk egoisme der man tramper i vei over barns verdighet for å tilfredsstille sine egoistiske behov. Barn er ikke et objekt for å tilfredsstille voksnes behov for å skaffe mening i sine liv. Barn trenger sannhet, omsorg og forutsigbarhet. Disse barna er fratatt sin grunnleggende verdighet allerede før de er født. Dette må de leve med hele sitt liv.

Kari Ann Volden er ikke barnas mor. Hva hun måtte innbille seg er noe annet.  Om Kari Ann Volden overhodet er den rette til å ta seg av disse barn videre avstår jeg fra å tenke videre om i denne sammenheng.

Dette er bare toppen av et isfjell.                                                                      Det finnes i dag en rekke barn også i Norge som også er frastjålet sin identitet. Og stadig nye skapes for å tilfredsstille noen kvinners egosentrerte og narsissistiske behov. Ukjente sædklatter kan kjøpes ved klinikker i Danmark. En rekke norske kvinner har gjort dette.  Eller man kan bestille sæd nedfrosset, levert pr post og med bruksanvisning for egeninseminering.  Også norske kvinner og menn ligger ute på internettbaser og tilbyr både salg av sæd, egg og utleie av livmor. Har man god råd kan man designe sine barn ytterligere. Norske menn ønsker også  å handle ”varer” på det samme markedet. Markedet er stort. Det er også egoismen og kynismen.

De mange eventyrere hevder at disse konstruerte barna skal være glad for at nettopp ”deres” egg og ”deres” sædcellen fant hverandre. Det var deres eneste mulighet for å bli født. De var heldige så derfor bør alle de som tenker og ser noe annet holde kjeft. Sammenhengende morsalsk tenkning er fullstendig fraværende mange steder i dag.

Barneloven ble forandret i Norge pr 1.1. 2009 for å tilfredsstille norske lesbers behov for enkelt å kunne skaffe seg billig norsk sæd fra en av de to norske sædbankene.  Der heter det nå i § 4a i Barneloven  at et barn kan ikke ha både en far og ei medmor. Men disse norske barna har krav på å kunne spore sin far ved en viss alder. Litt av et tilbud!  Norsk lov mener faktisk å kunne frata barnet sin far. Og hvorfor ikke også sin mor? 

Dette er moderne. Det moderne endrer seg hele tiden. Dette er  kynisk og absurd.

 

 

Jeg er helt enig i at det er betenkelig å bruke fattige kvinner på denne måten. Utover det så mener jeg også at donorsæd er betenkelig. Men det gjelder enten det er lesbiske, eller det er heterofile par som sliter med å få egne barn som bruker det.

Slik sett bør loven være lik for alle. Man trenger ikke å "henge ut" lesbiske som noe verre enn heterofile som allerede har brukt donorsæd i mange år (uten nevenverdig kritikk fra noen som helst).

Når det er sagt, så tror jeg det ville vært lurt å gjøre adopsjon langt mer tilgjengelig for flere, både enslige og homofile. Det bør brukes midler som i dag brukes til kunstig befruktning for å heller hjelpe barn som allerede er født til å få "gode nok" foreldre. Voksne mennesker som ikke selv kan få barn av ulike årsaker.

Men det bør holde at de er skikket til å ta seg av barn. Og ikke gå på økonomi, legning, enslig eller ikke, osv. På den måten kan langt flere barn få den menneskerettigigheten de burde hatt krav på.

Jeg mener det ikke er en menneskerett å få barn, men en menneskerett å ha foreldre/forelder. Om disse er biologiske spiller mindre rolle, da svært mange barn i verden aldri kan få sine biologiske foreldre tilbake av forskjellige årsaker (døde, overhodet ikke i stand til å ta seg av barna sine...osv).

Men så lenge det er vanskelig for mange å adoptere, samt at kostnaden kan være ganske stor, så vil mange bruke de alternative måtene som finnes, og som kan være etisk vanskelig å forsvare.

Og nå mener ikke jeg at alle og enhver skal få adoptere over en lav sko. Selvfølgelig må man kvalifisere seg mht å faktisk kunne ta seg godt av et barn. Men å ta seg av et barn på en forsvarlig måte, har ingenting med om man er alene å gjøre, eller om man er homofil. Eller om man ikke har veldig god økonomi.

Kommentar #6

John Sverre Nordahl

11 innlegg  93 kommentarer

RE: RE: Utleielivmor, livmorleier og andre kyniske

Publisert over 11 år siden
30.08.10 kl. 20:36 skrev Sølvi Sveen:

Jeg er helt enig i at det er betenkelig å bruke fattige kvinner på denne måten. Utover det så mener jeg også at donorsæd er betenkelig. Men det gjelder enten det er lesbiske, eller det er heterofile par som sliter med å få egne barn som bruker det.

Slik sett bør loven være lik for alle. Man trenger ikke å "henge ut" lesbiske som noe verre enn heterofile som allerede har brukt donorsæd i mange år (uten nevenverdig kritikk fra noen som helst).

Når det er sagt, så tror jeg det ville vært lurt å gjøre adopsjon langt mer tilgjengelig for flere, både enslige og homofile. Det bør brukes midler som i dag brukes til kunstig befruktning for å heller hjelpe barn som allerede er født til å få "gode nok" foreldre. Voksne mennesker som ikke selv kan få barn av ulike årsaker.

Men det bør holde at de er skikket til å ta seg av barn. Og ikke gå på økonomi, legning, enslig eller ikke, osv. På den måten kan langt flere barn få den menneskerettigigheten de burde hatt krav på.

Jeg mener det ikke er en menneskerett å få barn, men en menneskerett å ha foreldre/forelder. Om disse er biologiske spiller mindre rolle, da svært mange barn i verden aldri kan få sine biologiske foreldre tilbake av forskjellige årsaker (døde, overhodet ikke i stand til å ta seg av barna sine...osv).

Men så lenge det er vanskelig for mange å adoptere, samt at kostnaden kan være ganske stor, så vil mange bruke de alternative måtene som finnes, og som kan være etisk vanskelig å forsvare.

Og nå mener ikke jeg at alle og enhver skal få adoptere over en lav sko. Selvfølgelig må man kvalifisere seg mht å faktisk kunne ta seg godt av et barn. Men å ta seg av et barn på en forsvarlig måte, har ingenting med om man er alene å gjøre, eller om man er homofil. Eller om man ikke har veldig god økonomi.

Jeg kan dessverre ikke se at du tilfører problemstillingen dette gjelder noen betydelige synspunkter overhodet. Dette blir bare en masse tomt prat uten noen sammenhengende mening. Da blir det mye snubling underveis. Når man opptrer med mer enn tre bidrag i døgnet over mer enn et år er det ikke å vente at det blir mange tomme ord.

Kommentar #7

Harald Laugaland Østby

3 innlegg  755 kommentarer

RE: RE: RE: Utleielivmor, livmorleier og andre kyniske

Publisert over 11 år siden
30.08.10 kl. 21:06 skrev John Sverre Nordahl:

Jeg kan dessverre ikke se at du tilfører problemstillingen dette gjelder noen betydelige synspunkter overhodet. Dette blir bare en masse tomt prat uten noen sammenhengende mening. Da blir det mye snubling underveis. Når man opptrer med mer enn tre bidrag i døgnet over mer enn et år er det ikke å vente at det blir mange tomme ord.

Når jeg leser innleggene dine John Sverre Nordahl, så må jeg si at du virker svært opptatt av mannerumper, sæd, anus, rektum, glidemiddelsmørte anuser, peniser osv.  Det er jo hyggelig for deg at du er veldig opptatt av dette, men du kan ikke forvente at andre har samme lidenskapen eller kunnskapen til disse tingene som deg og da kan det forekomme noen ”tomme” ord fra en og annen. Tror du har mer kjennskap til glidemiddelsmørte mannlige anuser med sæd i, enn Sølvi for eksempel. Men jeg vil oppfordre deg til og fortsatt skrive om ting du er besatt av. Noen vil sikkert høre mer om glidemiddelsmørte mannlige anuser med sæd i. Stå på! 
Kommentar #8

Turid Holta

0 innlegg  1341 kommentarer

Har vært lov lenge å ta foreldrene fra barna derfor tok jeg det opp.

Publisert over 11 år siden

HeiRune! Tok bare opp det med at loven lenge har tatt foreldrene fra barna. Siden debbatt starter skriver som om det er helt nytt at loven tar foreldrene fra barna når han tar opp emnet med leielivmor og sædbank. Så kun for ordens skyld tok jeg det opp. Det må kunne være greit.

Kommentar #9

Turid Holta

0 innlegg  1341 kommentarer

Andre kyniske !!

Publisert over 11 år siden

Andre kyniske mødre tok debattstarter og opp.

Det kan jo være alt fra fosterforeldre til adoptivforeldre.

For mange fattige i u -land ville hatt det langt bedre om noen hadde hjelpt deres familie i hjemland. Det samme kan en si om fosterbarn de ville hatt det langt bedre med hjelp til familien.

Kommentar #10

Turid Holta

0 innlegg  1341 kommentarer

Også menn

Publisert over 11 år siden

Og kyniske menn.

Kommentar #11

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

RE: RE: RE: Utleielivmor, livmorleier og andre kyniske

Publisert over 11 år siden
30.08.10 kl. 21:06 skrev John Sverre Nordahl:30.08.10 kl. 20:36 skrev Sølvi Sveen:

Jeg er helt enig i at det er betenkelig å bruke fattige kvinner på denne måten. Utover det så mener jeg også at donorsæd er betenkelig. Men det gjelder enten det er lesbiske, eller det er heterofile par som sliter med å få egne barn som bruker det.

Slik sett bør loven være lik for alle. Man trenger ikke å "henge ut" lesbiske som noe verre enn heterofile som allerede har brukt donorsæd i mange år (uten nevenverdig kritikk fra noen som helst).

Når det er sagt, så tror jeg det ville vært lurt å gjøre adopsjon langt mer tilgjengelig for flere, både enslige og homofile. Det bør brukes midler som i dag brukes til kunstig befruktning for å heller hjelpe barn som allerede er født til å få "gode nok" foreldre. Voksne mennesker som ikke selv kan få barn av ulike årsaker.

Men det bør holde at de er skikket til å ta seg av barn. Og ikke gå på økonomi, legning, enslig eller ikke, osv. På den måten kan langt flere barn få den menneskerettigigheten de burde hatt krav på.

Jeg mener det ikke er en menneskerett å få barn, men en menneskerett å ha foreldre/forelder. Om disse er biologiske spiller mindre rolle, da svært mange barn i verden aldri kan få sine biologiske foreldre tilbake av forskjellige årsaker (døde, overhodet ikke i stand til å ta seg av barna sine...osv).

Men så lenge det er vanskelig for mange å adoptere, samt at kostnaden kan være ganske stor, så vil mange bruke de alternative måtene som finnes, og som kan være etisk vanskelig å forsvare.

Og nå mener ikke jeg at alle og enhver skal få adoptere over en lav sko. Selvfølgelig må man kvalifisere seg mht å faktisk kunne ta seg godt av et barn. Men å ta seg av et barn på en forsvarlig måte, har ingenting med om man er alene å gjøre, eller om man er homofil. Eller om man ikke har veldig god økonomi.

Jeg kan dessverre ikke se at du tilfører problemstillingen dette gjelder noen betydelige synspunkter overhodet. Dette blir bare en masse tomt prat uten noen sammenhengende mening. Da blir det mye snubling underveis. Når man opptrer med mer enn tre bidrag i døgnet over mer enn et år er det ikke å vente at det blir mange tomme ord.


Godt at jeg kan se alle synspunktene mine da :) Og jeg mener at de er betydelige. Spesielt det som går på at det ikke bare er lesbiske som "bruker" donorsæd for å få seg barn. Det gjør nemlig også heterofile par, noe de har gjort i mange år allerede. Og for meg er det betenkelig at ingen har reagert på bruken av donorsæd før de lesbiske kom inn i bildet.

Det er flere enn meg her som har mer enn tre bidrag i døgnet gjennom året i snitt :) Å legge det til grunn for "tomme ord", er for meg svært usaklig.

Men dersom du føler at jeg kommer med mye "tomt prat", så kan du jo bare overse innleggene mine :) Verre er det ikke :)

Å kommentere på denne måten du gjør her, istedet for å ta tak i de argumentene jeg faktisk kommer med, minner veldig om hersketeknikk for å få meg til å føle meg "mindreverdig" i forhold til dine egne meninger. Men jeg kan selvfølgelig ta feil ;)

Kommentar #12

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

RE: Andre kyniske !!

Publisert over 11 år siden
31.08.10 kl. 18:13 skrev Turid Holta:

Andre kyniske mødre tok debattstarter og opp.

Det kan jo være alt fra fosterforeldre til adoptivforeldre.

For mange fattige i u -land ville hatt det langt bedre om noen hadde hjelpt deres familie i hjemland. Det samme kan en si om fosterbarn de ville hatt det langt bedre med hjelp til familien.

Det finnes dessverre også mange kyniske "vanlige" foreldre. Som feks foreldre som presser sine barn til å gjøre et eller annet som de selv drømte om når de var små. Eller som de selv drev med når de var små.

Skal man begynne å dra inn alt som har med foreldre og kynisme og gjøre, så kan det sitte mange "sorte får" rundt forbi på fotballtribuner, turnstevner, og på andre idrettsarrangement.

Men selvfølgelig, dette er unntakene. For de fleste foreldre (uavhengig av legning), de fleste fosterforeldre og adoptivforeldre er ikke kyniske.

Kommentar #13

John Sverre Nordahl

11 innlegg  93 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Utleielivmor, livmorleier og andre kyniske

Publisert over 11 år siden
31.08.10 kl. 16:37 skrev Harald Østby:

Når jeg leser innleggene dine John Sverre Nordahl, så må jeg si at du virker svært opptatt av mannerumper, sæd, anus, rektum, glidemiddelsmørte anuser, peniser osv.  Det er jo hyggelig for deg at du er veldig opptatt av dette, men du kan ikke forvente at andre har samme lidenskapen eller kunnskapen til disse tingene som deg og da kan det forekomme noen ”tomme” ord fra en og annen. Tror du har mer kjennskap til glidemiddelsmørte mannlige anuser med sæd i, enn Sølvi for eksempel. Men jeg vil oppfordre deg til og fortsatt skrive om ting du er besatt av. Noen vil sikkert høre mer om glidemiddelsmørte mannlige anuser med sæd i. Stå på! 

 Dette var litt av ei blanding. Og hva er så problemet for deg?

Hva har dette i denne tråden å gjøre?

Kommentar #14

John Sverre Nordahl

11 innlegg  93 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Utleielivmor, livmorleier og andre kyniske

Publisert over 11 år siden
31.08.10 kl. 18:28 skrev Sølvi Sveen:

Godt at jeg kan se alle synspunktene mine da :) Og jeg mener at de er betydelige. Spesielt det som går på at det ikke bare er lesbiske som "bruker" donorsæd for å få seg barn. Det gjør nemlig også heterofile par, noe de har gjort i mange år allerede. Og for meg er det betenkelig at ingen har reagert på bruken av donorsæd før de lesbiske kom inn i bildet.

Jeg er enig i at man skulle reagert for lenge siden. Men først nå kommer barnekonstruksjonen og kynismen bak dette til syne for fullt.

Er det ikke bra at vi reagerer nå?

Kommentar #15

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: Utleielivmor, livmorleier og andre kyniske

Publisert over 11 år siden
01.09.10 kl. 08:55 skrev John Sverre Nordahl:31.08.10 kl. 18:28 skrev Sølvi Sveen:

Godt at jeg kan se alle synspunktene mine da :) Og jeg mener at de er betydelige. Spesielt det som går på at det ikke bare er lesbiske som "bruker" donorsæd for å få seg barn. Det gjør nemlig også heterofile par, noe de har gjort i mange år allerede. Og for meg er det betenkelig at ingen har reagert på bruken av donorsæd før de lesbiske kom inn i bildet.

Jeg er enig i at man skulle reagert for lenge siden. Men først nå kommer barnekonstruksjonen og kynismen bak dette til syne for fullt.

Er det ikke bra at vi reagerer nå?

Først nå?

Jeg mener det er svært betenkelig at du kun nevner kvinner som kyniske i ditt innlegg. Det er akkurat like kynisk av et heterofilt par å "frata" barnet sin biologiske far med å bruke donorsæd.

Men hvorfor blir ikke det nevnt i ditt innlegg?

Ettersom heterofile har drevet med denne "kynismen" i mange år allerede, så tror jeg det er for sent å endre dette. Og man kan ikke la noen få bruke donorsæd og andre ikke, så enten både heterofile og lesbiske, eller ingen.

Men jeg tror det er bedre å fokusere på alternativer fremfor å kjempe en kamp jeg tror er umulig å gjør noe med nå etter så mange år. Da burde noen ha tatt den kampen den gangen donorsæd først ble begynt å brukes. 

Istedet tror jeg fokus på adopsjon av barn som allerede mangler foreldre, samt å gjøre dette rimeligere og mer tilgjengelig for alle. Men som nevnt tidligere, så skal det selvfølgelig stilles krav til at man er i stand til å ta seg av et barn på en forsvarlig måte :)

Kommentar #16

John Sverre Nordahl

11 innlegg  93 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: Utleielivmor, livmorleier og andre kyniske

Publisert over 11 år siden
01.09.10 kl. 14:55 skrev Sølvi Sveen:Først nå?

Jeg mener det er svært betenkelig at du kun nevner kvinner som kyniske i ditt innlegg. Det er akkurat like kynisk av et heterofilt par å "frata" barnet sin biologiske far med å bruke donorsæd.

Men hvorfor blir ikke det nevnt i ditt innlegg?

Ettersom heterofile har drevet med denne "kynismen" i mange år allerede, så tror jeg det er for sent å endre dette. Og man kan ikke la noen få bruke donorsæd og andre ikke, så enten både heterofile og lesbiske, eller ingen.

Men jeg tror det er bedre å fokusere på alternativer fremfor å kjempe en kamp jeg tror er umulig å gjør noe med nå etter så mange år. Da burde noen ha tatt den kampen den gangen donorsæd først ble begynt å brukes. 

Istedet tror jeg fokus på adopsjon av barn som allerede mangler foreldre, samt å gjøre dette rimeligere og mer tilgjengelig for alle. Men som nevnt tidligere, så skal det selvfølgelig stilles krav til at man er i stand til å ta seg av et barn på en forsvarlig måte :)

 Jeg beklager å si det men jeg synes ikke du ser verken dypden, bredden, retningen eller alvoret i den kynismen konstuerte barn nå utsettes for som et objekt for mange voksnes egosentrerte narsissisme.

Om du oppfatter dette som hersketeknikk så befinner du deg kanske på feil forum.

Kommentar #17

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Utleielivmor, livmorleier og andre kyniske

Publisert over 11 år siden
01.09.10 kl. 15:20 skrev John Sverre Nordahl:

 Jeg beklager å si det men jeg synes ikke du ser verken dypden, bredden, retningen eller alvoret i den kynismen konstuerte barn nå utsettes for som et objekt for mange voksnes egosentrerte narsissisme.

Om du oppfatter dette som hersketeknikk så befinner du deg kanske på feil forum.

Hersketeknikken som jeg nevnte var den kommentaren du kom med tidligere her i tråden ;)

Jeg tror at disse barna faktisk lider mer under andre voksne menneskers sin "stakkarsliggjøring" av dem, samt "uthengingen" av dem de vokser opp med som sin kjære mor og far. For man blir like glad i sine foreldre selv om de ikke er biologiske.

Hva mener du at løsningen på dette burde være? Totalforbud? Jeg har enda ikke sett at du har skrevet noe om mulige løsninger (jeg kan selvfølgelig ha oversett noe, så skal ikke si at du ikke har kommet med noe på det :)

Jeg ser nok mye i dette jeg også. Men jeg har nok likevel et litt annet syn enn deg på dette, for jeg mener man bør holde fukus på at her er flere sider ved saken. Samt at man bør finne løsninger, ikke bare se at ting kan være et problem. Og løsninger er ikke alltid sort/hvite.....spesielt ikke når ting allerede har blitt vanlig i samfunnet. For det at heterofile bruker donorsæd har jo blitt helt vanlig. Og da må man ofte tenke alternative løsninger enn å frata noen noe de allerede har fått.

Men jeg er åpen for alt av "løsninger". Så lenge de er hensiktsmessige og gjennomførbare.

At du ser mer alvorlig på dette enn meg, betyr jo bare at vi er uenige. Og uenigheter er jo grunnen til at vi alle diskuterer her på verdidebatt. Målet i seg selv er jo ikke å bli enige, men å utveksle synspunkter.

Kommentar #18

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Beklag så meget du vil

Publisert over 11 år siden
01.09.10 kl. 15:20 skrev John Sverre Nordahl:   Jeg beklager å si det men jeg synes ikke du ser verken dypden, bredden, retningen eller alvoret i den kynismen konstuerte barn nå utsettes for som et objekt for mange voksnes egosentrerte narsissisme.

 Det er jo din rett å beklage så meget du vil. Men utviklingen går nok ikke din vei og det er nok ganske mange som setter pris på det selv om du ikke liker det. For din del håper jeg du takler at utviklingen ikke går din vei og at du ikke benytter den tiden du har igjen av ditt liv på å være bitter og sint for at alle andre ikke forstår hvilken gave du er til menneskeheten.

Det er jo ikke så rent lite kynisme du selv legger for dagen med de innleggene du skriver. De er konstruert for å såre. Hadde de i det minste bare vært skrevet for å provosere uten å såre hadde de muligens vært leseverdige. Men slik de fremstår blir det tomme ord fra en aldrende bitter mann som på tampen av livet. Slike har historien vært full av og det kommer den nok fortsatt til å være.

Kommentar #19

John Sverre Nordahl

11 innlegg  93 kommentarer

Boltreren

Publisert over 11 år siden
01.09.10 kl. 18:53 skrev Lars Randby:

 Det er jo din rett å beklage så meget du vil. Men utviklingen går nok ikke din vei og det er nok ganske mange som setter pris på det selv om du ikke liker det. For din del håper jeg du takler at utviklingen ikke går din vei og at du ikke benytter den tiden du har igjen av ditt liv på å være bitter og sint for at alle andre ikke forstår hvilken gave du er til menneskeheten.

Det er jo ikke så rent lite kynisme du selv legger for dagen med de innleggene du skriver. De er konstruert for å såre. Hadde de i det minste bare vært skrevet for å provosere uten å såre hadde de muligens vært leseverdige. Men slik de fremstår blir det tomme ord fra en aldrende bitter mann som på tampen av livet. Slike har historien vært full av og det kommer den nok fortsatt til å være.

Hva i all verden er dette slags argumenter. 

Jeg skriver verken for å såre eller provosere. Jeg skriver for å kontrontere.

At du lar deg provosere og såre er selvsagt ditt valg. Det er vel ingen grunn til at du skal slutte å opptre med et stort antall innlegg i døgnet selv om det stort sett er tomt prat.

Kommentar #20

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

RE: Beklag så meget du vil

Publisert over 11 år siden
01.09.10 kl. 18:53 skrev Lars Randby:01.09.10 kl. 15:20 skrev John Sverre Nordahl:   Jeg beklager å si det men jeg synes ikke du ser verken dypden, bredden, retningen eller alvoret i den kynismen konstuerte barn nå utsettes for som et objekt for mange voksnes egosentrerte narsissisme.

 Det er jo din rett å beklage så meget du vil. Men utviklingen går nok ikke din vei og det er nok ganske mange som setter pris på det selv om du ikke liker det. For din del håper jeg du takler at utviklingen ikke går din vei og at du ikke benytter den tiden du har igjen av ditt liv på å være bitter og sint for at alle andre ikke forstår hvilken gave du er til menneskeheten.

Det er jo ikke så rent lite kynisme du selv legger for dagen med de innleggene du skriver. De er konstruert for å såre. Hadde de i det minste bare vært skrevet for å provosere uten å såre hadde de muligens vært leseverdige. Men slik de fremstår blir det tomme ord fra en aldrende bitter mann som på tampen av livet. Slike har historien vært full av og det kommer den nok fortsatt til å være.

Er det noe bedre at du påstår at noen skriver tomme ord,og i tillegg er "aldrende"og bitter,og på tampen av livet i en alder av 59 år.

Du har vanvittig mye å lære,Lars.

Kommentar #21

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Humrer

Publisert over 11 år siden

Der var det visst noen som ble litt provosret. Men ta det med ro John Sverre N. tror ikke du har det i deg til hveken å provosere eller såre meg, men forsøk gjerne.

Kommentar #22

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

RE: Humrer

Publisert over 11 år siden
03.09.10 kl. 21:14 skrev Lars Randby:

Der var det visst noen som ble litt provosret. Men ta det med ro John Sverre N. tror ikke du har det i deg til hveken å provosere eller såre meg, men forsøk gjerne.

Provosret????

Kan du ikke skrive riktig engang??? Nei, nå synes jeg bunnen er nådd i denne tråden!

*angrip alt og alle som kan mene noe annet enn en selv*

Hehe.... :P

Kommentar #23

John Sverre Nordahl

11 innlegg  93 kommentarer

Lyspære - eller lys i pæra

Publisert over 11 år siden
03.09.10 kl. 21:14 skrev Lars Randby:

Der var det visst noen som ble litt provosret. Men ta det med ro John Sverre N. tror ikke du har det i deg til hveken å provosere eller såre meg, men forsøk gjerne.

Selvinnsikten din fremstår som usedvanlig dårlig.

Hva med å skifte noen flere lyspærer.

Kommentar #24

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Det begynner å komme seg

Publisert over 11 år siden

En liten ordkrig er ikke å forakte. Selvinnsikt er ikke så lett å håndtere for den ser stadig ut til å komme i konflikt med virkeligheten eller andres oppfattning. Jeg burde muligens lete litt mer etter Jesuslyset så jeg ser litt klarere.

I mellomtiden får jeg ta til takke med dårlig gangsyn og lånelivmor i og med at jeg ikke har noen selv.

Jeg har i det minste knekket koden for hvordan man får deg på banen John Sverre N. Spørsmålet er bare om det har noen nytteverdi.

Kommentar #25

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

RE: Lyspære - eller lys i pæra

Publisert over 11 år siden

Gutter, kan vi starte på nytt? Slike personkarakteristikker gagner ikke saken. Da ballen, ikke mannen!

Kommentar #26

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

RE: RE: Lyspære - eller lys i pæra

Publisert over 11 år siden
04.09.10 kl. 10:16 skrev Kristian Kahrs:

Gutter, kan vi starte på nytt? Slike personkarakteristikker gagner ikke saken. Da ballen, ikke mannen!

 Vil ikke, ballen i denne tråden er umulig å spille med og da får man finne på andre måter å ha det gøy på :-)

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere