Svein Berntsen

Pensjonist
276

Når fortvilelse blir redning

Publisert: 24. aug 2010

Dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning; det gamle er forganget, se, alt er blitt nytt!" 2 Kor. 5,17

Det er umulig å bli kristen ut fra våre naturlige forutsetninger. Den tro som mange har, at Gud skal hjelpe oss ved sin kraft til å bli som han vil ha oss, er et helt igjennom falsk og stikk imot alt det Guds ord sier om oss.

Det høres pent, når man sier: Vi kan ikke noe ved egen kraft, men gir Gud oss kraft, da skal det lykkes.

Men dette er i virkeligheten den farligste form for egenrettferdighet. Det var nettopp her fariseerne gled ut. De lærte at mennesket ikke kunne leve etter loven av seg selv, men bare ved Guds kraft. Men gav Gud dem kraft, da kunne de også leve som Gud ville.

Den som er av sannheten, opplever at det ikke er stoff i ham eller henne til å være kristen. Det er deres stor fortvilelse. Men nettopp denne erfaring er også deres redning. Da blir de motakelige for evangeliet. I det forkynner Gud oss at Jesus er blitt vår rettferdighet for Gud. I ham er vi nye skapninger. Det vi er i oss selv, har Gud forkastet. Han tok en stedfortreder, sin egen Sønn, I ham "forlikte Gud verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser."

Fra det øyeblikk et menneske må oppgi seg selv og ta sin tilflukt til Jesus, fra det øyeblikk er er det tilregnet Jesus. Gud har plassert dette mennesket i Kristus.

Da er det blitt en ny skapning! Alt er blitt nytt!

Andaktsboken "Ved Kilden" 24. august, Øyvind Andersen, Lunde Forlag.

Jeg tror denne perlen av en bok enda er i handelen!

For de som synes om forkynnelse av dette slaget legger jeg ved en link med opptak av Ø. Andersen her:

http://www.lysetoglivet.dk/?Pr%E6dikener:%D8ivind_Andersen:Serie_1

Kommentar #1

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Re: Når fortvilelse blir redning

Publisert over 11 år siden

Her må jeg samtykke med alt du skriver, unntatt evangeliet. Paulus skjønte ikke evangeliet før etter at han stod opp fra de døde, da så han et helt nytt evangelium enda det var det samme. (Gal.1-7)

Gud har ikke behag i oss mennesker (i kjødet, Rom.8.8) Det han snakker om er Ånd og liv, det er Ånden som gjør levende, kjødet gangner ikke til noe. (Joh.6.63)

Gud var heller ikke Gud for de døde (i betydning av forgjengelighet) men for de levende (uforgjengelighet) Dere farer vill. (Mark.12.27)

Men Gud vil at vi skal gjøre det beste vi kan mot hverandre, det har noe å gjøre med vår samvittighet å gjøre: Heb.10: For da loven bare har en skygge av de kommende goder, men ikke selve billedet av tingene, så kan den aldri ved de offer som de hvert år alltid på ny bærer frem, gjøre dem fullkomne som kommer frem med dem.  2 Ellers vilde de jo ha opphørt med å frembære dem, da de ofrende ikke lenger ville ha synder på samvittigheten når de en gang var renset.

Kommentar #2

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

RE: Re: Når fortvilelse blir redning

Publisert over 11 år siden
24.08.10 kl. 22:59 skrev Kjell Kristensen:

Her må jeg samtykke med alt du skriver, unntatt evangeliet. Paulus skjønte ikke evangeliet før etter at han stod opp fra de døde, da så han et helt nytt evangelium enda det var det samme. (Gal.1-7)

 Her må jeg bare innrømme at jeg rett og slett ikke forstår hva du skriver. Men denne lydfilen med Øyvind Andersen der han underviser om forskjellen på fariserisme og kristendom lærte meg noe nytt.

http://lyd.lysetoglivet.dk/filer/audio/praediken/OEA/OEA001/OEA001_01.mp3

Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Re: Når fortvilelse blir redning

Publisert over 11 år siden
24.08.10 kl. 23:21 skrev Svein Berntsen:24.08.10 kl. 22:59 skrev Kjell Kristensen:

Her må jeg samtykke med alt du skriver, unntatt evangeliet. Paulus skjønte ikke evangeliet før etter at han stod opp fra de døde, da så han et helt nytt evangelium enda det var det samme. (Gal.1-7)

 Her må jeg bare innrømme at jeg rett og slett ikke forstår hva du skriver. Men denne lydfilen med Øyvind Andersen der han underviser om forskjellen på fariserisme og kristendom lærte meg noe nytt.

http://lyd.lysetoglivet.dk/filer/audio/praediken/OEA/OEA001/OEA001_01.mp3

 Nei, det er ikke lett og forstå skriftene, er enig i det. Det som er fortalt er jo bare stykkevis fortalt og ikke i sammenheng. Det er neimen ikke enkelt å begripe at det Bibelen forteller om, er fremtid, selv om det står skrevet i fortid. Dette hendte døperen Johannes også, men han ble klar over dette forholdet i Joh.1.14-15:

 Og Ordet blev kjød og tok bolig iblandt oss, og vi så hans herlighet - en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far - full av nåde og sannhet. 15 Johannes vidner om ham og roper: Det var denne om hvem jeg sa: Han som kommer efter meg, er kommet foran meg, fordi han var før meg.

Hvis vi skulle legge merke til noe her, så var det vel akkurat dette med "nåden", og vi kan jo legge merke til Rom.5.20:

20 Men loven kom til for at fallet skulle bli stort; men hvor synden blev stor, blev nåden enda større, 21 for at likesom synden hersket ved døden, så skule også nåden herske ved rettferdighet til et evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre.

Ble dette noe klarere for deg? Neste vers forteller om tiden for rettferdighet:

forat likesom synden hersket ved døden, så skulde også nåden herske ved rettferdighet til et evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre.

Jeg ser ingen rettfedighet eller nåde enda så vi får nok vente på Johannes en stund til.

Kommentar #4

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

RE: Re: Når fortvilelse blir redning

Publisert over 11 år siden
24.08.10 kl. 22:59 skrev Kjell Kristensen:

Her må jeg samtykke med alt du skriver, unntatt evangeliet. Paulus skjønte ikke evangeliet før etter at han stod opp fra de døde, da så han et helt nytt evangelium enda det var det samme. (Gal.1-7)

Gud har ikke behag i oss mennesker (i kjødet, Rom.8.8) Det han snakker om er Ånd og liv, det er Ånden som gjør levende, kjødet gangner ikke til noe. (Joh.6.63)

Gud var heller ikke Gud for de døde (i betydning av forgjengelighet) men for de levende (uforgjengelighet) Dere farer vill. (Mark.12.27)

Men Gud vil at vi skal gjøre det beste vi kan mot hverandre, det har noe å gjøre med vår samvittighet å gjøre: Heb.10: For da loven bare har en skygge av de kommende goder, men ikke selve billedet av tingene, så kan den aldri ved de offer som de hvert år alltid på ny bærer frem, gjøre dem fullkomne som kommer frem med dem.  2 Ellers vilde de jo ha opphørt med å frembære dem, da de ofrende ikke lenger ville ha synder på samvittigheten når de en gang var renset.

Kjell.

Jeg fatter ikke hvorfor du siterer vers fra Det nye testamentet,så lenge du tror at vi fortsatt befinner oss i den gamle pakt.

Paulus var vel ikke død..hvor har du det fra?

Han ble født på ny,og fikk en ny,gjenfødt ånd..Men han hadde fortsatt sin gamle kropp,akkurat som vi alle har.

Kommentar #5

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

RE: RE: Re: Når fortvilelse blir redning

Publisert over 11 år siden
25.08.10 kl. 07:53 skrev Rune Holt:24.08.10 kl. 22:59 skrev Kjell Kristensen:

Her må jeg samtykke med alt du skriver, unntatt evangeliet. Paulus skjønte ikke evangeliet før etter at han stod opp fra de døde, da så han et helt nytt evangelium enda det var det samme. (Gal.1-7)

Gud har ikke behag i oss mennesker (i kjødet, Rom.8.8) Det han snakker om er Ånd og liv, det er Ånden som gjør levende, kjødet gangner ikke til noe. (Joh.6.63)

Gud var heller ikke Gud for de døde (i betydning av forgjengelighet) men for de levende (uforgjengelighet) Dere farer vill. (Mark.12.27)

Men Gud vil at vi skal gjøre det beste vi kan mot hverandre, det har noe å gjøre med vår samvittighet å gjøre: Heb.10: For da loven bare har en skygge av de kommende goder, men ikke selve billedet av tingene, så kan den aldri ved de offer som de hvert år alltid på ny bærer frem, gjøre dem fullkomne som kommer frem med dem.  2 Ellers vilde de jo ha opphørt med å frembære dem, da de ofrende ikke lenger ville ha synder på samvittigheten når de en gang var renset.

Kjell.

Jeg fatter ikke hvorfor du siterer vers fra Det nye testamentet,så lenge du tror at vi fortsatt befinner oss i den gamle pakt.

Paulus var vel ikke død..hvor har du det fra?

Han ble født på ny,og fikk en ny,gjenfødt ånd..Men han hadde fortsatt sin gamle kropp,akkurat som vi alle har.

 Takk Rune, dette var forståelig!

Kommentar #6

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Forløsningen

Publisert over 11 år siden
25.08.10 kl. 07:53 skrev Rune Holt:24.08.10 kl. 22:59 skrev Kjell Kristensen:

Her må jeg samtykke med alt du skriver, unntatt evangeliet. Paulus skjønte ikke evangeliet før etter at han stod opp fra de døde, da så han et helt nytt evangelium enda det var det samme. (Gal.1-7)

Gud har ikke behag i oss mennesker (i kjødet, Rom.8.8) Det han snakker om er Ånd og liv, det er Ånden som gjør levende, kjødet gangner ikke til noe. (Joh.6.63)

Gud var heller ikke Gud for de døde (i betydning av forgjengelighet) men for de levende (uforgjengelighet) Dere farer vill. (Mark.12.27)

Men Gud vil at vi skal gjøre det beste vi kan mot hverandre, det har noe å gjøre med vår samvittighet å gjøre: Heb.10: For da loven bare har en skygge av de kommende goder, men ikke selve billedet av tingene, så kan den aldri ved de offer som de hvert år alltid på ny bærer frem, gjøre dem fullkomne som kommer frem med dem.  2 Ellers vilde de jo ha opphørt med å frembære dem, da de ofrende ikke lenger ville ha synder på samvittigheten når de en gang var renset.

Kjell.

Jeg fatter ikke hvorfor du siterer vers fra Det nye testamentet,så lenge du tror at vi fortsatt befinner oss i den gamle pakt.

Paulus var vel ikke død..hvor har du det fra?

Han ble født på ny,og fikk en ny,gjenfødt ånd..Men han hadde fortsatt sin gamle kropp,akkurat som vi alle har.

 Hei Rune!

Fatter ikke at det skal være så vanskelig å lese tekstene fra Bibelen selv når jeg oppgir hvor jeg henter det fra, hvis du leser hva jeg faktisk skriver så hentet jeg at Paulus var stått opp fra de døde i Gal.1.1-7, nå ser jeg at jeg glemte kapittelnr. i farta. Men jeg bruker vanligvis ikke oppgi noe som ikke står i tekstene. Teksten sier: "Paulus, apostel, ikke av mennesker eller ved noget menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader, som opvakte ham fra de døde" + alle brødrene hans til menigheten i Galatia. (v2)

Dersom Kristus oppvakte Paulus fra de døde, mener du virkelig at han levde? Hvis du leser videre i kapittelet, klarer du å se at Paulus sitt evangelium skulle forkynnes etter sin død og oppstandelse? Det snakkes om to verdener. Siden oppstandelsen er fastsatt til å skje ved den siste basun, så er det ingen døde som har stått opp enda. Men i den forrige verden som var før oss som Bibelen forteller om, har alt allerede skjedd, men ved fullendelsen ble alt satt tilbake igjen, vi kan faktisk lese fortid som framtid.

Kan du bevise at vi lever i den nye pakt Rune? Bibelen sier jo i Heb.9.15: Og derfor er han mellemmann for en ny pakt, for at de kalte skal få den evige arv som var lovt, etter at en død har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt.

Vet ikke helt om du klarer å lese ut av teksten at den nye pakt er en evig arv som er blitt lovet etter at døden er inntruffet som videre i sin tur gir forløsning til Menneskesønnen:

Luk.21.25: Og det skal skje tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene engstes i fortvilelse når hav og brenninger bruser, 26 mens mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som kommer over jorderike; for himmelens krefter skal rokkes. 27 Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med kraft og megen herlighet. 28 Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft deres hoder! for deres forløsning stunder til.

Som du ser Rune, så er forløsningen fra døden fortsatt under den gamle pakt og under våre overtredelser, den nye pakt betyr er det nye liv etter døden.

Kan du motbevise dette gjennom bibeltekster er jeg svært interessert i å se dem.

Mvh Kjell

Kommentar #7

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

GT kontra NT

Publisert over 11 år siden
25.08.10 kl. 07:53 skrev Rune Holt:

Kjell.

Jeg fatter ikke hvorfor du siterer vers fra Det nye testamentet,så lenge du tror at vi fortsatt befinner oss i den gamle pakt.

 En liten kommentar til ditt spørsmål her Rune, jeg ser på hele Bibelen som en stor fortelling, hvorfor, kan du lese mer om Bjørn Hansen's tråd "Har GT fortsatt relevans", her har jo to innlegg mot slutten som forklarer dette som du spør om.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat0/subcat0/thread72416?next=6

Mvh Kjell

Kommentar #8

Mik H

0 innlegg  7 kommentarer

RE: Forløsningen

Publisert over 11 år siden

Kjell.

Jeg fatter ikke hvorfor du siterer vers fra Det nye testamentet,så lenge du tror at vi fortsatt befinner oss i den gamle pakt.

Paulus var vel ikke død..hvor har du det fra?

Han ble født på ny,og fikk en ny,gjenfødt ånd..Men han hadde fortsatt sin gamle kropp,akkurat som vi alle har.

 Hei Rune!

Fatter ikke at det skal være så vanskelig å lese tekstene fra Bibelen selv når jeg oppgir hvor jeg henter det fra, hvis du leser hva jeg faktisk skriver så hentet jeg at Paulus var stått opp fra de døde i Gal.1.1-7, nå ser jeg at jeg glemte kapittelnr. i farta. Men jeg bruker vanligvis ikke oppgi noe som ikke står i tekstene. Teksten sier: "Paulus, apostel, ikke av mennesker eller ved noget menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader, som opvakte ham fra de døde" + alle brødrene hans til menigheten i Galatia. (v2)

Paulus snakker ikke om sin egen død i Gal 1,1-2. Det er Jesus som Gud har reist opp fra de døde, "ham" viser til Jesus, ikke til Paulus. 

Paulus, apostel, ikke utsendt av mennesker eller fra noe menneske, men av Jesus Kristus og av Gud, vår Far, som reiste ham opp fra de døde –  2 jeg, Paulus, og alle mine søsken her hilser menighetene i Galatia:  

 www.bibel.no (:

Kommentar #9

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

RE: Forløsningen

Publisert over 11 år siden
25.08.10 kl. 10:18 skrev Kjell Kristensen:25.08.10 kl. 07:53 skrev Rune Holt:24.08.10 kl. 22:59 skrev Kjell Kristensen:

Her må jeg samtykke med alt du skriver, unntatt evangeliet. Paulus skjønte ikke evangeliet før etter at han stod opp fra de døde, da så han et helt nytt evangelium enda det var det samme. (Gal.1-7)

Gud har ikke behag i oss mennesker (i kjødet, Rom.8.8) Det han snakker om er Ånd og liv, det er Ånden som gjør levende, kjødet gangner ikke til noe. (Joh.6.63)

Gud var heller ikke Gud for de døde (i betydning av forgjengelighet) men for de levende (uforgjengelighet) Dere farer vill. (Mark.12.27)

Men Gud vil at vi skal gjøre det beste vi kan mot hverandre, det har noe å gjøre med vår samvittighet å gjøre: Heb.10: For da loven bare har en skygge av de kommende goder, men ikke selve billedet av tingene, så kan den aldri ved de offer som de hvert år alltid på ny bærer frem, gjøre dem fullkomne som kommer frem med dem.  2 Ellers vilde de jo ha opphørt med å frembære dem, da de ofrende ikke lenger ville ha synder på samvittigheten når de en gang var renset.

Kjell.

Jeg fatter ikke hvorfor du siterer vers fra Det nye testamentet,så lenge du tror at vi fortsatt befinner oss i den gamle pakt.

Paulus var vel ikke død..hvor har du det fra?

Han ble født på ny,og fikk en ny,gjenfødt ånd..Men han hadde fortsatt sin gamle kropp,akkurat som vi alle har.

 Hei Rune!

Fatter ikke at det skal være så vanskelig å lese tekstene fra Bibelen selv når jeg oppgir hvor jeg henter det fra, hvis du leser hva jeg faktisk skriver så hentet jeg at Paulus var stått opp fra de døde i Gal.1.1-7, nå ser jeg at jeg glemte kapittelnr. i farta. Men jeg bruker vanligvis ikke oppgi noe som ikke står i tekstene. Teksten sier: "Paulus, apostel, ikke av mennesker eller ved noget menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader, som opvakte ham fra de døde" + alle brødrene hans til menigheten i Galatia. (v2)

Dersom Kristus oppvakte Paulus fra de døde, mener du virkelig at han levde? Hvis du leser videre i kapittelet, klarer du å se at Paulus sitt evangelium skulle forkynnes etter sin død og oppstandelse? Det snakkes om to verdener. Siden oppstandelsen er fastsatt til å skje ved den siste basun, så er det ingen døde som har stått opp enda. Men i den forrige verden som var før oss som Bibelen forteller om, har alt allerede skjedd, men ved fullendelsen ble alt satt tilbake igjen, vi kan faktisk lese fortid som framtid.

Kan du bevise at vi lever i den nye pakt Rune? Bibelen sier jo i Heb.9.15: Og derfor er han mellemmann for en ny pakt, for at de kalte skal få den evige arv som var lovt, etter at en død har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt.

Vet ikke helt om du klarer å lese ut av teksten at den nye pakt er en evig arv som er blitt lovet etter at døden er inntruffet som videre i sin tur gir forløsning til Menneskesønnen:

Luk.21.25: Og det skal skje tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene engstes i fortvilelse når hav og brenninger bruser, 26 mens mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som kommer over jorderike; for himmelens krefter skal rokkes. 27 Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med kraft og megen herlighet. 28 Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft deres hoder! for deres forløsning stunder til.

Som du ser Rune, så er forløsningen fra døden fortsatt under den gamle pakt og under våre overtredelser, den nye pakt betyr er det nye liv etter døden.

Kan du motbevise dette gjennom bibeltekster er jeg svært interessert i å se dem.

Mvh Kjell

Det jeg legger i den gamle og nye pakt,er den store forandringen som skjedde da Jesus sa : Det er fullbragt på korset.Da revnet forhenget inn til helligdommen,så alle og enhver kan gå inn for Guds ansikt og få en gjenfødt ånd,og Den Hellige Ånd som innvendig talsmann.

Hva var det ellers som skjedde på Golgata? Hvilken betydning hadde det,hvis vi fortsatt skulle befinne oss i lovtrelldommens og ofringens mørke??

Jesus er skillet på den gamle og nye pakt mellom Gud og menneskene.

Kommentar #10

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

RE: Forløsningen

Publisert over 11 år siden

Hei!

Først til Mikkel Jebe – du skriver:

Paulus snakker ikke om sin egen død i Gal 1,1-2. Det er Jesus som Gud har reist opp fra de døde, "ham" viser til Jesus, ikke til Paulus

Galaterne 1.1 kan sikkert forstås den vei at det handler om at Gud vakte Jesus opp fra de døde – enkelte vers  er skrevet på en slik måte at en faktisk ikke vet hvordan en skal forstå det, i tillegg er der flere forskjellige bibelutgaver med forskjellig ordlegging.

Jeg bruker helst 1930 utgaven, den synes jeg er minst uforandret i uttalelser:

Gal.1.1-7: Paulus, apostel, ikke av mennesker eller ved noget menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader, som opvakte ham fra de døde,  2 og alle de brødre som er hos mig - til menighetene i Galatia:  3 Nåde være med eder og fred fra Gud Fader og vår Herre Jesus Kristus,  4 han som gav sig selv for våre synder for å fri oss ut av den nærværende onde verden efter vår Guds og Faders vilje;    5 ham være æren i all evighet! Amen. 6 Jeg undrer mig over at I så snart vender eder bort fra ham som kalte eder ved Kristi nåde, til et annet evangelium,  7 skjønt der ikke er noget annet; det er bare nogen som forvirrer eder og vil forvrenge Kristi evangelium.

Som du sikkert ser så er det Paulus det handler om her og ikke Kristus – det står rett oversatt: Paulus apostel ble ikke av noe menneske oppvakt fra de døde, men VED Jesus Kristus og Gud Fader. Ser du dette bedre slik? Paulus hadde ingenting å gjøre med Jesu oppstandelse.

Rune

Du skriver følgende:

"Det jeg legger i den gamle og nye pakt,er den store forandringen som skjedde da Jesus sa : Det er fullbragt på korset.Da revnet forhenget inn til helligdommen,så alle og enhver kan gå inn for Guds ansikt og få en gjenfødt ånd,og Den Hellige Ånd som innvendig talsmann.

Hva var det ellers som skjedde på Golgata? Hvilken betydning hadde det,hvis vi fortsatt skulle befinne oss i lovtrelldommens og ofringens mørke??

Jesus er skillet på den gamle og nye pakt mellom Gud og menneskene."

Det finnes mer om ordet fullbrakt i Bibelen Rune, ordet betyr også fullbyrdet eller oppfyllt, og skriftene er på langt nær oppfylte.

Det var ikke bare forhenget som revnet, der var et jordskjev der også slik at gatene revnet, graven ble åpnet: Og se, forhenget i templet revnet i to stykker fra øverst til nederst, og jorden skalv, og klippene revnet, 52 og gravene åpnedes, og mange av de hensovede helliges legemer stod op, 53 og de gikk ut av gravene efter hans opstandelse.

Hvor er så disse menneskene som stod opp Rune? Det var bare den ene røveren som skulle få bli med til Edens hage.... ehmm... Paradis.

Finnes der noe bevis for at Jesus levde for 2000 år siden? Hvem er ham som kvinnen føder i Åp.12.1-6? Hvorfor fantes ikke byen Jeriko som Jesus dro igjennom for 2000 år siden? Her er det virkelig mye som ikke henger på greip!

Korset? Sa ikke Jesus til disiplene at han skulle bli slått i hjel?

Matt.16.20:  Da bød han sine disipler at de ikke skulde si til nogen at han var Messias. 21 Fra den tid begynte Jesus å gi sine disipler til kjenne at han skulde gå til Jerusalem og lide meget av de eldste og yppersteprestene og de skriftlærde, og slåes ihjel, og opstå på den tredje dag.

Det forekommer meg at det er litt sprikende informasjon om hans død? Han skulle også henges på et tre og bli en forbannelse for oss, i Åp. skulle han bli slaktet som et lam, hvilken versjon velger du? Jeg tror at en må bruke litt forstand her og si at summen av Guds ord er sannhet. Først må jo menneskesønnen komme, - som lynet skinner fra øst like til vest! Det er Jesu første komme, hans andre komme er på oppstandelsens dag.

Kommentar #11

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

.

Publisert over 11 år siden

Kjell...

Dette blir helt umulig.

Kommentar #12

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

RE: .

Publisert over 11 år siden
25.08.10 kl. 15:28 skrev Rune Holt:

Kjell...

Dette blir helt umulig.

 Ja, jeg vet...

Kommentar #13

Mik H

0 innlegg  7 kommentarer

RE: RE: Forløsningen

Publisert over 11 år siden
25.08.10 kl. 15:12 skrev Kjell Kristensen:

Jeg bruker helst 1930 utgaven, den synes jeg er minst uforandret i uttalelser:

Gal.1.1-7: Paulus, apostel, ikke av mennesker eller ved noget menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader, som opvakte ham fra de døde,  2 og alle de brødre som er hos mig - til menighetene i Galatia:  3 Nåde være med eder og fred fra Gud Fader og vår Herre Jesus Kristus,  4 han som gav sig selv for våre synder for å fri oss ut av den nærværende onde verden efter vår Guds og Faders vilje;    5 ham være æren i all evighet! Amen. 6 Jeg undrer mig over at I så snart vender eder bort fra ham som kalte eder ved Kristi nåde, til et annet evangelium,  7 skjønt der ikke er noget annet; det er bare nogen som forvirrer eder og vil forvrenge Kristi evangelium.

Som du sikkert ser så er det Paulus det handler om her og ikke Kristus – det står rett oversatt: Paulus apostel ble ikke av noe menneske oppvakt fra de døde, men VED Jesus Kristus og Gud Fader. Ser du dette bedre slik? Paulus hadde ingenting å gjøre med Jesu oppstandelse.

Bibelselskapet lager nye oversettelser for at de skal bli bedre forstått av mennesker i dag. At du synes 1930-utgaven er minst uforandret betyr at du er uenig med Bibelselskapet. De har nemlig valgt å oversette 2005-utgaven så det er vanskeligere å misforstå originalteksten.

Og Paulus hadde masse med Jesu oppstandelse å gjøre. Her sier han nemlig at han er apostel fordi Gud reiste Jesus opp fra de døde. (noe som kommer tydelig fram i 2005-utgaven). Som du sikkert ser så handler dette om dem begge og nå er det endelig rett oversatt. (: 

Kommentar #14

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

RE: RE: RE: Forløsningen

Publisert over 11 år siden
25.08.10 kl. 17:19 skrev Mikkel Jebe:

Bibelselskapet lager nye oversettelser for at de skal bli bedre forstått av mennesker i dag. At du synes 1930-utgaven er minst uforandret betyr at du er uenig med Bibelselskapet. De har nemlig valgt å oversette 2005-utgaven så det er vanskeligere å misforstå originalteksten.

Og Paulus hadde masse med Jesu oppstandelse å gjøre. Her sier han nemlig at han er apostel fordi Gud reiste Jesus opp fra de døde. (noe som kommer tydelig fram i 2005-utgaven). Som du sikkert ser så handler dette om dem begge og nå er det endelig rett oversatt. (: 

Ok, får håpe de har oversatt dette riktig nå, ser at ordet "utsendt" er puttet inn i den nyere utgaven, da får jo første setningen en annen mening enn slik det står i 1930 utgaven.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere