Tore Moen

15

Høyre eller venstre side?

Publisert: 23. aug 2010

Det er meget alvorlig å havne på venstre side av Jesus når har samler folkeslagene for å skille dem, det er mye bedre å tilhøre saueflokken enn å tilhøre geiteflokken for sauene har bare godt i vente, men geitene er det verre med så det er best for deg å bli del av saueflokken og havne på høyre side av Jesus.

Matteus 25:31-46

Når Menneskesønnen kommer i Sin herlighet, og alle de hellige englene med Ham, da skal Han sitte på tronen i Sin herlighet. Og alle nasjonene skal bli samlet framfor Ham, og Han skal skille dem fra hverandre, slik som en hyrde skiller sine sauer fra geitene. Og Han skal stille sauene ved Sin høyre side, men geitene ved Sin venstre. Så skal Kongen si til dem ved Sin høyre side: «Kom, dere som er velsignet av Min Far, arv det kongedømmet som er gjort i stand for dere fra verdens grunnleggelse av: for Jeg var sulten, og dere gav Meg mat; Jeg var tørst, og dere gav Meg drikke; Jeg var fremmed, og dere tok imot Meg; Jeg var naken, og dere kledde Meg; Jeg var syk, og dere besøkte Meg; Jeg var i fengsel, og dere kom til Meg.» Da skal de rettferdige svare Ham og si: «Herre, når så vi Deg sulten og gav Deg mat. eller tørst og gav Deg drikke? Når så vi Deg som en fremmed og tok imot Deg, eller naken og kledde Deg? Eller når så vi Deg syk, eller i fengsel, og kom til Deg?» Og Kongen skal svare og si til dem: «Sannelig, Jeg sier dere: Alt det som dere har gjort mot en av disse Mine minste brødre, det har dere gjort mot Meg.» Da skal Han også si til dem ved Sin venstre side: «Gå bort tra Meg, dere som er forbannet, til den evigvarende ilden som er gjort i stand for djevelen og hans engler: for Jeg var sulten, og dere gav Meg ikke mat; Jeg var tørst, og dere gav Meg ikke drikke; Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot Meg; Jeg var naken, og dere kledde Meg ikke; Jeg var syk og i fengsel, og dere besøkte Meg ikke.» Da skal også de svare Ham og si: «Herre, når så vi Deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel, uten å tjene Deg?» Da skal Han svare dem og si: «Sannelig. Jeg sier dere: Alt det som dere ikke har gjort mot en av disse minste, det har dere heller ikke gjort mot Meg.» Og disse skal gå bort til evigvarende straff, men de rettferdige til evig liv.»

Tror i islam at de er nøye med venstre og høyre for venstre hånd kan de ikke spise med etter deres spiseregler, jeg mener jeg har hørt dette en gang

Kommentar #1

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: Høyre eller venstre side?

Publisert over 11 år siden
23.08.10 kl. 15:55 skrev Tore Moen:

Det er meget alvorlig å havne på venstre side av Jesus når har samler folkeslagene for å skille dem, det er mye bedre å tilhøre saueflokken enn å tilhøre geiteflokken for sauene har bare godt i vente, men geitene er det verre med så det er best for deg å bli del av saueflokken og havne på høyre side av Jesus.

Matteus 25:31-46 (...)

Tror i islam at de er nøye med venstre og høyre for venstre hånd kan de ikke spise med etter deres spiseregler, jeg mener jeg har hørt dette en gang

Dette er viktig og alvorlig ja. Jeg er enig i at det er "mye bedre" (om ikke uendelig bedre) å tilhøre riktig flokk... Men jeg må spørre om hva du forsøker å formidle ved å skyte inn opplysninga om håndvalg i islam...? Hva har det med saken og skriftstedet å gjøre?

Mvh Magnus

Kommentar #2

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

re Høyre eller venstre

Publisert over 11 år siden

Jeg tok opp dette skriftstedet for en tid siden, og det leg spurte om. Er dette skriftstedet særlig kristent i og med at ifølge Paulus kommer frelsen kun via troen på Jesu død og oppstandelse og ikke via gode gjerninger?

Om din kommentar om islam aner jeg rett og slett ikke hva jeg skal si....

Kommentar #3

Tore Moen

15 innlegg  80 kommentarer

RE: RE: Høyre eller venstre side?

Publisert over 11 år siden

 Dette med håndvalg hos muslimer har ingenting med dette å gjøre, men dette kom bare for meg da jeg skrel innlegget magnus

23.08.10 kl. 19:56 skrev Magnus Husøy:23.08.10 kl. 15:55 skrev Tore Moen:

Det er meget alvorlig å havne på venstre side av Jesus når har samler folkeslagene for å skille dem, det er mye bedre å tilhøre saueflokken enn å tilhøre geiteflokken for sauene har bare godt i vente, men geitene er det verre med så det er best for deg å bli del av saueflokken og havne på høyre side av Jesus.

Matteus 25:31-46 (...)

Tror i islam at de er nøye med venstre og høyre for venstre hånd kan de ikke spise med etter deres spiseregler, jeg mener jeg har hørt dette en gang

Dette er viktig og alvorlig ja. Jeg er enig i at det er "mye bedre" (om ikke uendelig bedre) å tilhøre riktig flokk... Men jeg må spørre om hva du forsøker å formidle ved å skyte inn opplysninga om håndvalg i islam...? Hva har det med saken og skriftstedet å gjøre?

Mvh Magnus

Kommentar #4

Tore Moen

15 innlegg  80 kommentarer

RE: re Høyre eller venstre

Publisert over 11 år siden

det er troen på jesu som frelser, ikke gjerningene, men vi må handle ved troen

23.08.10 kl. 20:07 skrev Tor Fagerhaug:

Jeg tok opp dette skriftstedet for en tid siden, og det leg spurte om. Er dette skriftstedet særlig kristent i og med at ifølge Paulus kommer frelsen kun via troen på Jesu død og oppstandelse og ikke via gode gjerninger?

Om din kommentar om islam aner jeg rett og slett ikke hva jeg skal si....

Kommentar #5

christian berg

24 innlegg  1115 kommentarer

RE: RE: re Høyre eller venstre

Publisert over 11 år siden

 Hva betyr det egentlig og handle ved troen da, har du noen eksempler, som IKKE er gjerninger?

23.08.10 kl. 20:16 skrev Tore Moen:

det er troen på jesu som frelser, ikke gjerningene, men vi må handle ved troen

23.08.10 kl. 20:07 skrev Tor Fagerhaug:

Jeg tok opp dette skriftstedet for en tid siden, og det leg spurte om. Er dette skriftstedet særlig kristent i og med at ifølge Paulus kommer frelsen kun via troen på Jesu død og oppstandelse og ikke via gode gjerninger?

Om din kommentar om islam aner jeg rett og slett ikke hva jeg skal si....

Kommentar #6

christian berg

24 innlegg  1115 kommentarer

hm....

Publisert over 11 år siden

Derfor sender Gud dem en kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten (2 Tess. 2, 7-12)

Guds ord taler her om en meget farlig og forførisk åndsrettning, som kalles "lovløshetens hemelighet". Gjennom denne vil Satan like før Kristi komme virke med all løgnens makt, tegn og under. Herren kaller det en kraftig villfarelse. Resultatet er at mange vil tro løgnen, de blir forført til og tro at løgnen er sannhet. Det som virkelig er sannhet elsket de ikke, derfor står de helt uten beskyttelse imot den ondes forførelser.

Hvilken løgn er det veldig mange skal tro på og bli forført av? Hva er det den forføriske åndsrettningen hevder og stadfester ved tegn og under? Guds ord gir oss svaret, "lovløshetens hemelighet" og den lovløse må være en åndsrettning som mener seg løst fra Guds lov, mener seg fritatt ifra og lyde den, og som lærer at Guds lov er avskaffet. Dette vil bli forkynt på en slik finmåte, og stadfestet ved tegn og under, så mange tror det er fra Gud og at det er Guds rene evangelium.

Jesus har selv forutsagt om denne forførelsen: Ikke enhver som sier til meg Herre Herre, skal komme inn i himmelens rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på denne dag, herre herre, har vi ikke profetert i ditt navn, har vi ikke utdrevet onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? Da skal jeg vitne for dem, ALLDRI har jeg kjent dere, vik bort fra meg dere som gjorde urett (matt. 7, 21-23)

For en fryktelig skuffelse for disse mennesker. De trodde de var Jesus disipler, og kaldte ham Herre. De har til og med gjort mange tegn og under i hans navn. Men de har ikke gjort faderens vilje. De har gjort urett, de har vært i god tro, men de har trodd løgnen.

Faderens vilje som er åpenbaret i hans hellige uforanderlige lov, har de ikke brydd seg om. De mente den var avskaffet. Ordet urett er i grunnteksten "anomia". Nomia betyr lov, anomia betyr uten lov eller lovløs. Se på matt 7, 21-23 en gang til : dere som gjorde urett? Altså uten lov, eller lovløse.

De har latt seg forføre av den åndsrettningen Guds ord kaller "den lovløse" og "lovløshetens hemelighet". Denne åndsrettningen har stor innflytelse i kristenheten i dag. Ofte får vi det forkynt at vi har ikke noemed Guds lov og gjøre, den er avskaffet. Vi blir frelst kun av nåde, derfor har ikke våre gjerninger lengre noe og si, sier dem. Det blir ensidig talt om blodets rensende kraft, og man utelukker helt fruktene av frelsen, dette at vi skal leve i lydighet imot Gud for det vi elsker ham, og ikke ønsker og gjøre imot hans vilje.

Kommentar #7

Tore Moen

15 innlegg  80 kommentarer

RE: RE: RE: re Høyre eller venstre

Publisert over 11 år siden

 det er mye, et eks er denne kvinnen som rørte ved jesu kappe, hun habdket i tro

23.08.10 kl. 20:51 skrev christian berg:

 Hva betyr det egentlig og handle ved troen da, har du noen eksempler, som IKKE er gjerninger?

23.08.10 kl. 20:16 skrev Tore Moen:

det er troen på jesu som frelser, ikke gjerningene, men vi må handle ved troen

23.08.10 kl. 20:07 skrev Tor Fagerhaug:

Jeg tok opp dette skriftstedet for en tid siden, og det leg spurte om. Er dette skriftstedet særlig kristent i og med at ifølge Paulus kommer frelsen kun via troen på Jesu død og oppstandelse og ikke via gode gjerninger?

Om din kommentar om islam aner jeg rett og slett ikke hva jeg skal si....

Kommentar #8

Tore Moen

15 innlegg  80 kommentarer

RE: hm....

Publisert over 11 år siden

2Tess 2:11-13
 11 Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen,
 12 for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten.
 13 Men for dere, brødre, som er elsket av Herren, – for dere skylder vi alltid å takke Gud, fordi han fra begynnelsen har utvalgt dere til frelse, ved Åndens helliggjørelse og ved tro på sannheten.

Det er kunne Jesus som er sannheten og svaret er Jesus

Kommentar #9

Tore Moen

15 innlegg  80 kommentarer

RE: hm....

Publisert over 11 år siden

2Tess 2:11-13
 11 Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen,
 12 for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten.
 13 Men for dere, brødre, som er elsket av Herren, – for dere skylder vi alltid å takke Gud, fordi han fra begynnelsen har utvalgt dere til frelse, ved Åndens helliggjørelse og ved tro på sannheten.

Det er kunne Jesus som er sannheten og svaret er Jesus

Kommentar #10

christian berg

24 innlegg  1115 kommentarer

RE: RE: RE: RE: re Høyre eller venstre

Publisert over 11 år siden

jeg skjønner, ta etter kappen, bygge arken i tro, gjemme moses i sivet i tro, osv osv, men drive hor, lyve, morde, ha andre guder osv, de budene gjelder ikke.....?

23.08.10 kl. 21:32 skrev Tore Moen:

 det er mye, et eks er denne kvinnen som rørte ved jesu kappe, hun habdket i tro

23.08.10 kl. 20:51 skrev christian berg:

 Hva betyr det egentlig og handle ved troen da, har du noen eksempler, som IKKE er gjerninger?

23.08.10 kl. 20:16 skrev Tore Moen:

det er troen på jesu som frelser, ikke gjerningene, men vi må handle ved troen

23.08.10 kl. 20:07 skrev Tor Fagerhaug:

Jeg tok opp dette skriftstedet for en tid siden, og det leg spurte om. Er dette skriftstedet særlig kristent i og med at ifølge Paulus kommer frelsen kun via troen på Jesu død og oppstandelse og ikke via gode gjerninger?

Om din kommentar om islam aner jeg rett og slett ikke hva jeg skal si....

Kommentar #11

christian berg

24 innlegg  1115 kommentarer

tore

Publisert over 11 år siden

nå kan vi ikke løpe rundt og dra andre i kappen i dag tore, jeg tenkte selvfølgelig på hva dette med og handle på troen, i dag betyr, i praksis, som IKKE er gjerninger, hva betyr dette i praksiss i hverdagen din, eksempler?

Mvh Cb70

Kommentar #12

Tore Moen

15 innlegg  80 kommentarer

RE: tore

Publisert over 11 år siden

det tro jeg du fornekter, men det er opp til deg det

hvis jeg skriver kors så kan du tenke deg det sikkertt

Kommentar #13

christian berg

24 innlegg  1115 kommentarer

RE: RE: tore

Publisert over 11 år siden

Mener du det at du snekrer kors?

Mvh Cb70

23.08.10 kl. 22:23 skrev Tore Moen:

det tro jeg du fornekter, men det er opp til deg det

hvis jeg skriver kors så kan du tenke deg det sikkertt

Kommentar #14

Tore Moen

15 innlegg  80 kommentarer

RE: RE: RE: tore

Publisert over 11 år siden

 limer

23.08.10 kl. 22:25 skrev christian berg:

Mener du det at du snekrer kors?

Mvh Cb70

23.08.10 kl. 22:23 skrev Tore Moen:

det tro jeg du fornekter, men det er opp til deg det

hvis jeg skriver kors så kan du tenke deg det sikkertt

Kommentar #15

christian berg

24 innlegg  1115 kommentarer

RE: RE: RE: RE: tore

Publisert over 11 år siden

javelda, limer....trekors....er ikke det gjerninger da, du som er så imot alt av gjerninger?

Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si, vist du mener at det at du limer trekors ute i boden din, er det at du handler på troen, ja da vet jeg ikke hvordan vi kan diskutere videre.....

Jeg tror heller det har med og vandre i kjærligheten til jesus, både til gud og til de rundt oss, på den kjærligheten hviler hele loven, de ti bud.

Du får lime og male trekors ute i boden din, men jeg tror du er skikkelig på jordet her nå når du mener dette er det bibelen sikter til med og handle på troen.

mvh cb70

23.08.10 kl. 22:29 skrev Tore Moen:

 limer

23.08.10 kl. 22:25 skrev christian berg:

Mener du det at du snekrer kors?

Mvh Cb70

23.08.10 kl. 22:23 skrev Tore Moen:

det tro jeg du fornekter, men det er opp til deg det

hvis jeg skriver kors så kan du tenke deg det sikkertt

Kommentar #16

Tore Moen

15 innlegg  80 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: tore

Publisert over 11 år siden

 det viser mye eksempler i bibelen å handle i troen

23.08.10 kl. 22:37 skrev christian berg:

javelda, limer....trekors....er ikke det gjerninger da, du som er så imot alt av gjerninger?

Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si, vist du mener at det at du limer trekors ute i boden din, er det at du handler på troen, ja da vet jeg ikke hvordan vi kan diskutere videre.....

Jeg tror heller det har med og vandre i kjærligheten til jesus, både til gud og til de rundt oss, på den kjærligheten hviler hele loven, de ti bud.

Du får lime og male trekors ute i boden din, men jeg tror du er skikkelig på jordet her nå når du mener dette er det bibelen sikter til med og handle på troen.

mvh cb70

23.08.10 kl. 22:29 skrev Tore Moen:

 limer

23.08.10 kl. 22:25 skrev christian berg:

Mener du det at du snekrer kors?

Mvh Cb70

23.08.10 kl. 22:23 skrev Tore Moen:

det tro jeg du fornekter, men det er opp til deg det

hvis jeg skriver kors så kan du tenke deg det sikkertt

Kommentar #17

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Høyre eller venstre side?

Publisert over 11 år siden

Matt. 5.30 sier at om din høyre arm eller fot frister deg da hugg den av for det er likere å miste et lem enn at hele legemet kommer i helvete. Dette er vel islamistisk tankegang? Oye for øye tann for tann?

Tegnene om høyre og venstre side gjalt vel for Jerusalems fall?

Esek.4. Tegn som varsler Jerusalems fall
4 Du menneske, ta en murstein og legg den foran deg! På den skal du risse inn en by, Jerusalem.  2 Du skal beleire byen, bygge skanser mot den og kaste opp en voll omkring den. La hærer leire seg rundt byen og sett opp stormbukker mot den på alle kanter!  3 Så skal du ta en jernplate, sette den som en jernvegg mellom deg og byen og vende ansiktet mot byen. Slik blir den beleiret, og du går til angrep på den. Dette skal være et tegn for Israels ætt.
     4 Så skal du legge deg på din venstre side og legge Israels skyld over på den. Like mange dager som du ligger slik, skal du bære deres skyld.  5 Like mange år som de har syndet, like mange dager lar jeg deg få, tre hundre og nitti dager. Så lenge skal du bære Israels skyld.  6 Når du er ferdig med disse dagene, skal du legge deg igjen, nå på høyre side, og bære Juda-folkets skyld. I førti dager, én dag for hvert år, lar jeg deg bære den.
   
 7 Vend ansiktet mot det kringsatte Jerusalem! Med bar arm skal du tale profetord mot byen!  8 Se, jeg binder deg med tau, så du ikke kan snu deg fra den ene siden til den andre før du er ferdig med de dagene du skal holde byen kringsatt.  9 Nå skal du ta hvete og bygg, bønner og linser, hirse og spelt, legge det opp i et trau og bake brød av det. Så mange dager som du ligger på siden, i tre hundre og nitti dager, skal du spise av dette. 10 Den maten du spiser daglig, skal veie tjue sekel. Til faste tider skal du spise det. 11 Vannet du drikker, skal måle en sjettedels hin. Til faste tider skal du drikke det. 12 Brødet skal du spise i form av byggkaker. Du skal steke det like for øynene på dem og med tørket menneskemøkk som brensel. 13 Slik skal israelittene spise urent brød blant de folkeslagene jeg driver dem bort til, sa Herren.
   

Kommentar #18

christian berg

24 innlegg  1115 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: tore

Publisert over 11 år siden

 Jeg trodde og handle i tro, er og TRO Bibelen Guds ord, og HANDLE ETTER det.....

23.08.10 kl. 22:37 skrev christian berg:

javelda, limer....trekors....er ikke det gjerninger da, du som er så imot alt av gjerninger?

Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si, vist du mener at det at du limer trekors ute i boden din, er det at du handler på troen, ja da vet jeg ikke hvordan vi kan diskutere videre.....

Jeg tror heller det har med og vandre i kjærligheten til jesus, både til gud og til de rundt oss, på den kjærligheten hviler hele loven, de ti bud.

Du får lime og male trekors ute i boden din, men jeg tror du er skikkelig på jordet her nå når du mener dette er det bibelen sikter til med og handle på troen.

mvh cb70

23.08.10 kl. 22:29 skrev Tore Moen:

 limer

23.08.10 kl. 22:25 skrev christian berg:

Mener du det at du snekrer kors?

Mvh Cb70

23.08.10 kl. 22:23 skrev Tore Moen:

det tro jeg du fornekter, men det er opp til deg det

hvis jeg skriver kors så kan du tenke deg det sikkertt

Kommentar #19

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

RE: re Høyre eller venstre

Publisert over 11 år siden
23.08.10 kl. 20:07 skrev Tor Fagerhaug:

Jeg tok opp dette skriftstedet for en tid siden, og det leg spurte om. Er dette skriftstedet særlig kristent i og med at ifølge Paulus kommer frelsen kun via troen på Jesu død og oppstandelse og ikke via gode gjerninger?

Om din kommentar om islam aner jeg rett og slett ikke hva jeg skal si....

Dette burde da du vite bedre Tor, du som studerer urkristendom? Sitatet fra Matteus kommer fra Mesteren selv, og innebærer at de som ikke hjelper andre mennesker i deres nød vil bli skilt ut og satt på venstre side av Herren for så å gå til evig fortapelse. Det er riktig observert når du sier at frelsen kommer av troen alene, og at vi ikke kan bli frelst ved å gjøre gjerninger. Men, som Jesus selv sier i Matt. 25, 31 – 46, så trenger den som er frelst å leve livet sitt etter det Gud / Jesus / Bibelen forteller oss. Det er ingen motsetning - men det er i harmoni med resten av Bibelen mellom det å oppfylle det doble kjærlighetsbudet, som innebærer å gjøre alt det som ramses opp av gjerninger i teksten, og å ta i mot frelsen gitt oss av bare nåde i tro på Jesus Kristus.

Kommentar #20

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

RE: Høyre eller venstre side?

Publisert over 11 år siden
23.08.10 kl. 15:55 skrev Tore Moen:

Det er meget alvorlig å havne på venstre side av Jesus når har samler folkeslagene for å skille dem, det er mye bedre å tilhøre saueflokken enn å tilhøre geiteflokken for sauene har bare godt i vente, men geitene er det verre med så det er best for deg å bli del av saueflokken og havne på høyre side av Jesus.

Hei Tore :)

Et interessant spørsmål du stiller egentlig. - Angående en del slike bibelord, så har vi medskrevet skikker og symbolhandlinger i forhold til dem. 

Hvis jeg hadde hatt en eldre bok om "Skikk og bruk", så tror jeg du ville lest, angående dette å motta en gave, noe sånt som dette; -" Du går frem til giveren og tar imot gaven med din venstre hånd. Den høyre hånden rekker du giveren så for å takke ham."

Dette viser at vi tar imot med vår venstre hånd og selv gir(vår takk)  med vår høyre. - 

Ut fra dette finner jeg det logisk, at vi ønsker å sitte på Jesu høyre side og ta imot den kraften Han kan gi oss fra sine ord? - Eller mener vi at det er vi selv som bør tilføre Hans ånd visdom? - Nei - dette må da vel bli hovmod? -

Vi er vel alle mottakere, og så får vi dele med hverandre den innsikten vi har, - og bruke begge hendene aktivt (ler)  For av hverandre er det sikkert ikke farlig å være litt mer mottakelig,  - da Guds ånd også bor i mine medmennesker. - For kanskje er det farligere å tro at det bare er jeg selv som har forstått Hans ord riktig? - (Det viktigste er nok at vi aldri oversitter den grensen for hva som kjennes sant ut i hjertet, tenker jeg? - Da vårt eget hjerte er Gud bolig, i.h.t. min forståelse.)

masse hilsen mette

Kommentar #21

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

RE: tore

Publisert over 11 år siden
23.08.10 kl. 22:16 skrev christian berg:

nå kan vi ikke løpe rundt og dra andre i kappen i dag tore, jeg tenkte selvfølgelig på hva dette med og handle på troen, i dag betyr, i praksis, som IKKE er gjerninger, hva betyr dette i praksiss i hverdagen din, eksempler?

Mvh Cb70

 Latteren sitter løst når jeg ser for meg Christian på spore etter Tore
snekkeren fra Nasareth avler Christne som sporet av ut på jordet

Kommentar #22

christian berg

24 innlegg  1115 kommentarer

RE: RE: tore

Publisert over 11 år siden

Vist du sier tore, snekkeren fra raufoss så er det nærmere...sniker seg rundt på kiwi, og napper gamle damer i kappa. 

24.08.10 kl. 09:47 skrev Svein Nyborg:23.08.10 kl. 22:16 skrev christian berg:

nå kan vi ikke løpe rundt og dra andre i kappen i dag tore, jeg tenkte selvfølgelig på hva dette med og handle på troen, i dag betyr, i praksis, som IKKE er gjerninger, hva betyr dette i praksiss i hverdagen din, eksempler?

Mvh Cb70

 Latteren sitter løst når jeg ser for meg Christian på spore etter Toresnekkeren fra Nasareth avler Christne som sporet av ut på jordet

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere