Religionsredaktør Alf Gjøsund

Religionsredaktør

Moderne pietisme

Publisert: 8. jun 2009

Det har fått en viss oppmerksomhet at jeg etterlyste engasjement fra de lavkirkelige misjonsorganisasjonene i miljøsaken. Noen tilbakemeldinger, også muntlige, har inneholdt spørsmålene: “Hvorfor skal vi være spesielt opptatt av akkurat dette? Fordi det er på mote akkurat nå?

Det finnes jo tusenvis av gode formål, og egne organisasjoner for alt mulig.  Hva bestemmer misjonsorganisasjones engasjement, hvorfor ber vi dem om å engasjere seg for miljøet og global rettferdighet, og ikke i kampen mot atomvåpen, mot inhumane slaktemetoder for kylling og høns, eller uholdbare forhold for pelsdyr i bur? Alle spørsmål er jo etiske problemstillinger knyttet til skaperverket?

Spørsmålet er egentlig en avsporing. Poenget er ikke at organisasjoner eller kristne skal gå fullstendig opp i enkeltsaker. Svaret ligger i ordet “hverdagskristendom”. De lavkirkelige organisasjonene er preget av pietismen. Dens grunntanke er at tro ikke bare er en tilslutning til en lære, en kulturell tradisjon, eller en kirkelig institusjon, men først og fremst et personlig forhold til Gud. Det handler om å ta Gud med i de store og små valgene som møter meg fra jeg står opp om morgenen til jeg legger meg om kvelden. Poenget er å forkynne en tro som gir konsekvenser i dagliglivet.

Kunnskapen vi har fått om klimaet, matvaresituasjonen i verden, global urettferdighet, osv, gjør at at mange av de daglige valgene faktisk blir valg mellom rett og galt. Det er et trosrelevant spørsmål hvorfor jeg skal ha et meningsløst høyt forbruk når jeg vet at det går ut over så mange. Valg mellom bil eller sykkel blir et valg mellom rett og galt når når jeg vet at bilbruken skader miljøet og jeg like gjerne kan bruke sykkel.  Mitt forbruk av kjøtt handler om omsorg for min neste når jeg vet at matvaremangelen for fattige i sør henger sammen med Vestens overforbruk.

Kristne, ikke minst dem med pietistisk forankring, er opptatt av Jesu eksempel. Jesu forhold til fattige er påfallende ofte nevnt i Bibelen. Dette perspektivet falt mer eller mindre bort fra hverdagskristendommen etter at velferdsstaten ble innført. Vår omsorg for våre omgivelser ble begrenset til den faste summen til misjonen. Nå har kunnskapen om konsekvenser og sammenhenger gjort at vi igjen møter de fattige i hverdagen. Møter jeg dem med de samme holdninger som Jesus og de første kristne hadde, eller er jeg likegyldig?

Det handler om hverdagskristendom.

Foto: CandyBoxPhoto - Fotolia.com. Innlegget er også publisert på vestibylen.no.

Kommentar #2

Olav Andreas Sæther

52 innlegg  188 kommentarer

Svært gode poeng.

Publisert over 12 år siden

Mange svært gode poeng der Alf :)

Kommentar #3

Olav Andreas Sæther

52 innlegg  188 kommentarer

Appropo pietisme:

Publisert over 12 år siden

Jeg vil tro 1 Tim 6.8  "Har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det." er et vers "de gamle pietister" brukte (og kanskje misbrukte?). - Senere har "vi" blitt så opptatt av å være så nådeforkynnede og "evangeliske" at vi har laget et stort poeng av at det ikke er synd å ha en bil, ett litt større hus, opptil flere par sko, osv. Kanskje en hytte, en bil til, tre og fire datamaskiner så alle i familien kan være på nett samtidig osv. Og poengtert at det ikke er antall ting som er synd, men om tingene er "herre i livet ditt". Og dette er sant og godt.

Men det skader vell ikke noen av oss om vil hører litt etter ekkoet fra "gammel pietistene", og sjekker om vi kanskje har nok for en stund. Kan redusere forbruk, dermed tære mindre på miljøet ved mindre utslipp på produksjon av det nye vi "må ha", og forsøplingen av det vi kastet. - Pengene vi sparer kan gå til å øke givertjenesten slik at flere av oss nærmer oss tienden som sitter så langt inne å få til å nå.

Er ikke slik nøkternhet både kristen nestekjærlighet og Bibeltroskap? Og dermed burde jo ikke det stå i noe fiendskap med "misjonsfokus".

Kommentar #4

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: Moderne pietisme

Publisert over 12 år siden

 

Bra innlegg, Gjøsund.

Jeg håper og tror at engasjementet for at det skal bo folk og dyr på planeten også om 200 år, er kommet for å bli også i kristenkonservative miljøer som gjerne stemmer Frp.  Så får vi håpe dette ikke blir et blaff.

 

Kommentar #5

Nelly Bjerketvedt

60 innlegg  676 kommentarer

Miljøvern - det moderne avlat?

Publisert over 12 år siden

Hei! Er enig med deg i det du skriver i denne saken! :)

Men, et lite tankekors: kan engasjement for miljøvern bli vår tids form for avlatshandel? Kan medlemsskap og bidrag til naturvernorganisasjoner, og til og med det å legge om til en miljøvennlig livsstil fungere som et avlat i praksis...?

Poenget mitt er ikke at vi skal la være å leve så miljø vennlig som mulig! Tvert i mot! Vi HAR ansvar for hvordan vi lever våre liv. Ansvar overfor medmennesker, oss selv (!), naturen og våre medskapninger.

Men, allikevel? Skal alle biskoper, menighetsråd og kristne organisasjoner springe rundt og kappes om å være mest mulig miljøvennlige? (For ikke å si politisk korrekte: miljøvern er også politikk!)

Jeg tror vi må tillate hverandre å ha ulike "hjertebarn" og forskjellig grad av bevissthet rundt ulike saker - som til sammen favner om det å leve på en sårbar jord.

Når dette er sagt: vi kan med fordel snakke mer om hvordan vi lever våre liv som disipler - i hverdagen! På alle plan! Søndagen er startskuddet, men kommer vi i mål?

Kommentar #6

Alf Gjøsund

140 innlegg  128 kommentarer

Moderne avlat

Publisert over 12 år siden

Klart miljøvern kan bli en form for avlat, Nelly! Det kan alle gjerninger som oppfattes som moralske. Kanskje særlig de som oppfattes som politisk korrekte. Det blir nærmest vanskeligere å la være å gjøre dem enn å gjøre dem.

Jeg ser ikke bort fra at kristne organisasjoner opplever et visst press til å være miljøbevisste. Siden de er vant til å være motkulturer, reagerer de instinktivt motsatt. De vil ikke la seg presse. Jeg har sans for den innstillingen. Men det er samtidig viktig at noe mer enn magefølelsen blir avgjørende for våre holdnigner til viktige spørsmål. Setter vi oss ned og ser på faktaene, er etisk forbruk en moralsk plikt mot Gud og våre medmennesker som det er helt unaturlig å overse. Jesus sier såpass mye om vårt forhold til mammon og våre medmennesker at det ikke kan overses. Vi bare sliter med å overføre det til dagens virkelighet.

Jeg er enig i at vi må få brenne for mye forskjellig. Det skulle bare mangle. Men Jesus lærer oss ikke å brenne for misjon, men ikke for de fattige. Eller for nådegaver og bordbønn, og ikke for skaperverket. Kristne burde ikke komme diltene etter alle andre i et så viktig moralsk spørsmål.

At temaet er politisk korrekt, gir oss forresten en enestående mulighet. De fleste innser at de kommer til kort i dette spørsmålet. Vi kunne alle gjort enda mer. Her har vi en mulighet til å knytte begrep som synd og skyld til tema som folk flest forstår. Riktig brukt kan dette være et godt bakteppe for forkynnere som ønsker å peke på Jesus, tilgivelse og nytt liv.

Kommentar #7

Nelly Bjerketvedt

60 innlegg  676 kommentarer

RE: Moderne avlat

Publisert over 12 år siden

 

09.06.09 kl. 23:28 skrev Alf Gjøsund:

Klart miljøvern kan bli en form for avlat, Nelly! Det kan alle gjerninger som oppfattes som moralske. Kanskje særlig de som oppfattes som politisk korrekte. Det blir nærmest vanskeligere å la være å gjøre dem enn å gjøre dem.

Jeg ser ikke bort fra at kristne organisasjoner opplever et visst press til å være miljøbevisste. Siden de er vant til å være motkulturer, reagerer de instinktivt motsatt. De vil ikke la seg presse. Jeg har sans for den innstillingen. Men det er samtidig viktig at noe mer enn magefølelsen blir avgjørende for våre holdnigner til viktige spørsmål. Setter vi oss ned og ser på faktaene, er etisk forbruk en moralsk plikt mot Gud og våre medmennesker som det er helt unaturlig å overse. Jesus sier såpass mye om vårt forhold til mammon og våre medmennesker at det ikke kan overses. Vi bare sliter med å overføre det til dagens virkelighet.

Jeg er enig i at vi må få brenne for mye forskjellig. Det skulle bare mangle. Men Jesus lærer oss ikke å brenne for misjon, men ikke for de fattige. Eller for nådegaver og bordbønn, og ikke for skaperverket. Kristne burde ikke komme diltene etter alle andre i et så viktig moralsk spørsmål.

At temaet er politisk korrekt, gir oss forresten en enestående mulighet. De fleste innser at de kommer til kort i dette spørsmålet. Vi kunne alle gjort enda mer. Her har vi en mulighet til å knytte begrep som synd og skyld til tema som folk flest forstår. Riktig brukt kan dette være et godt bakteppe for forkynnere som ønsker å peke på Jesus, tilgivelse og nytt liv.

 Er vi virkelig en "motkultur"? Om vi løper avsted og blir miljøbevisste og miljøvennlige alle sammen? Nå provoserer jeg litt, men jeg blir litt "matt" av biskoper og andre kristne ledere som plutselig løper rundt med "grønne hatter" - når det er politisk korrekt.

Hvor har våre "hyrder" vært i tiårene med tusenvis av fosterdrap? Hvor er våre "hyrder" når det gjelder korrupt og grådig kapitalisme?

Det koster ingenting nå å være miljøvennlig. Tvert i mot. Men, det kan utmerket godt fungere som avlat for alt man ikke vil snakke (sant) om.

Kommentar #8

Alf Gjøsund

140 innlegg  128 kommentarer

RE: RE: Moderne avlat

Publisert over 12 år siden

 Hei Nelly!

Det koster ingenting nå å være miljøvennlig. Tvert i mot. Men, det kan utmerket godt fungere som avlat for alt man ikke vil snakke (sant) om.

Klart det koster noe å være miljøvennlig. Det er tydeligvis en veldig høy pris for å være det i praksis, selv om det er politisk korrekt. Du må nemlig være ta til takke med en lavere levestandard. Og en leder må innføre tiltak som kan være upopulære i en bedrift/menighet/organisasjon.

I noen kristne miljøer er det i tillegg faktisk ikke politisk korrekt i det hele tatt å snakke om dette. Der koster det mer å sette fokus på dette enn å ikke gjøre det.

Er vi virkelig en "motkultur"? Om vi løper avsted og blir miljøbevisste og miljøvennlige alle sammen? Nå provoserer jeg litt, men jeg blir litt "matt" av biskoper og andre kristne ledere som plutselig løper rundt med "grønne hatter" - når det er politisk korrekt.

Hvor har våre "hyrder" vært i tiårene med tusenvis av fosterdrap? Hvor er våre "hyrder" når det gjelder korrupt og grådig kapitalisme?

Mange kristne miljøer er motkulturer, men kanskje ikke på de områdene du ønsker? Jeg synes f.eks. biskopene og andre kirkeledere er flinke til å markere motstand mot provosert abort. Selv om jeg f.eks. står et stykke fra Tor B. Jørgensen teologisk, må jeg gi ham anerkjennelse for å ha fremmet det ufødte livs sak på en veldig tydelig måte ved flere anledninger.

Jeg synes heller ikke at kristne ledere "plutselig" løper rundt med grønne hatter. Deler av DNK har vært i forkant i miljøkampen lenge. Mange andre har ikke begynt å jogge en gang.

Jeg tror at det er mange som har ditt syn på denne saken. Jeg synes det er på tide å legge bort aversjonen mot det politisk korrekte og spørre seg hva Jesu eksempel lærer oss. Ting kan være rett og viktig selv om det er politisk korrekt.

Kommentar #9

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: RE: Moderne avlat

Publisert over 12 år siden

 

09.06.09 kl. 23:53 skrev Nelly Bjerketvedt:

Er vi virkelig en "motkultur"? Om vi løper avsted og blir miljøbevisste og miljøvennlige alle sammen? Nå provoserer jeg litt, men jeg blir litt "matt" av biskoper og andre kristne ledere som plutselig løper rundt med "grønne hatter" - når det er politisk korrekt.

Hvor har våre "hyrder" vært i tiårene med tusenvis av fosterdrap? Hvor er våre "hyrder" når det gjelder korrupt og grådig kapitalisme?

Det koster ingenting nå å være miljøvennlig. Tvert i mot. Men, det kan utmerket godt fungere som avlat for alt man ikke vil snakke (sant) om.

 

Dersom man leser noen utvalgte bibelvers og tar dem til seg, fremstår det kristne budskap som svært radikalt og medfører et oppbrudd tildels opprør mot mye av det denne verden står for.  Denne verden har hittil dessverre stått for hensynsløs forbruk og forsøpling av luft og vann, og slik sett er miljøkampen som nå kjempes et oppbrudd og et opprør mot destruktive krefter.  Dersom Jesus finnes, tror jeg han er veldig glad for den utvikling vi nå ser.

 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere