Solveig Johanne Grønstøl

75

Det finnes ingen pinsevennar i himmelen!

Publisert: 9. aug 2010

Det finnes ingen pinsevennar i himmelen! Ikkje babtistar heller, eller lutheranerar for den slags skyld. Heldigvis er det slik at når vi ein dag entrer himmelporten er merkelappane ein gang for alle fordufta, og alt som betyr noko er om navnet vårt er skrive i livets bok.

Pinsevennavisa KS gjer til tider nummer ut av at folk er pinsevennar. Dei skriv om svenske Thomas Brunegård: “Han er sjef for et av Sveriges største avisforlag, og pinsevenn.” Kvifor ikkje berre skrive at han var ein bekjennande  kristen? Speler det eigentleg noko rolle om han er pinsevenn? Tidlegare har eg observert at ordet pinsevenn blir brukt nærast som synonym for ordet kristen. Eg har aldri skjønt vitsen. Kvifor lage desse merkelappane på folk?

Eg vil vere kristen og berre det. Eg likar dårleg der eg må presantere meg med navn og menighetsmedlemskap. Som om det skulle bety noko som helst. Det seier vel ikkje noko om meg som person. Speler det nokon rolle om eg er pinsevenn eller babtist, eller om eg skulle vere metodist eller frivenn? Eller om eg var lutheraner og kyrkjevenn?

Heldigvis finnes ingen pinsevennar eller frivennar i himmelen. Når vi kjem dit er merkelappane historie, og vi er ett i Kristus. Når sant skal seiast er vi vel det her på jorda også. Kan vi ikkje då rive av oss menighetsmerkelappane, og sjå på kvarandre som berre søsken?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Solveig Johanne Grønstøl

75 innlegg  350 kommentarer

obs

Publisert nesten 11 år siden

Overskifta skal sjøvsagt vere: "Det finnes ikkje pinsevennar i himmelen!"

Kommentar #2

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Nei bare troende kommer til himmelen..

Publisert nesten 11 år siden

Man må skille mellom fakta og tro.  De forskjellige meninghetene baserer sine fellesskap på forskjellige deler av fakta fra den samme bok - Bibelen.  Så supplerer man den mengden med fakta man velger ut ,med litt tro av slik at det blir en helhet, så blir det en meninghet.

For meg er det viktig at man holder fast i kjernen av fakta og finpusser det med litt tro slik at det gir en god balanse for meg.  Så kan man som en snurrebass snurre vidre på livets vei.  Det er alt for mange som laster sin kristendom men for mye fakta eller for mye tro.. da faller de overende.  Når du som en snurrebass størter borti andre troende får du kanskje et puff vidre i en annen retning en stund.  Men det er da vi kan be Vår fadervår om at han ikke skal lede oss inn i fristelse.. Heldig vis i den bønnen ber vi ikke om veiledning om hvor vi skal, bare hvor vi ikke skal.  Så hvor du snurrer i ditt kristenliv er ikke så nøye bare du snurrer i en viss balanse mellom de fakta du finner i bibelen og den tro du blir inspirert til i Bibelen. For Moses , David, Jesus , Peter, Maria Magdalene , Paulus og alle de andre er alle gode inspiratorer til vår tro. De viser oss - hver på sin måte - hvordan vi kan bruke vår tro til glede for Gud og våre medmennesker.

For Jesu Kristi nåde er stor nok for oss alle, det er din tro som bringer deg til himmelen. Ikke medlemennskap i et lokalt fellesskap basert på noen meninger rundt et eller flere tema i Bibelen.

Kommentar #3

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

En kommentar

Publisert nesten 11 år siden

til det du skriver.  Det synes som om du mener at det ikke spiller noen rolle om vi er det ene eller det andre her på jorden, fordi kirkesamfunn ikke finnes i himmelen?  Men det gjør det.  Lutheranere og katolikker driver framdeles, og vil nok alltid gjøre det, å døpe unger.  Men det står i Guds ord,  "den som tror og blir døpt skal bli frelst."

  Noen sier de har barnetroen sin, men har aldri brydd seg om hva  Herren har pålagt dem i sitt ord.  Det står foreksempel, "om noen elsker meg, da holder han mitt ord."  Og det står også, "den som ikke elsker meg holder ikke mine ord." 1.joh. 14:23.

Det vil spille en stor rolle hva vi har gjort her nede og hvor vi befinner oss i det kirkelige landskap, ingen må tro noe annet. 

Det er mange som sier, at du må finne deg en kirkelig plass som du trives i, jeg vil heller si, du må finne deg en plass hvor menigheten har den rette lære!  Gå så hen, og gjør det som ordet sier!

Om vi har gjort hva ordet sier til oss i bibelen, det kan ha en avgjørende betydning om vi kommer til himmelen i det hele tatt!

Les gjerne bibellærer Derek Prince sin bok: Grunnvollen for kristen livsstil.

Kommentar #4

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

Pinsevenner, frie venner, frikirke, metodister... etc..

Publisert nesten 11 år siden
09.08.10 kl. 09:44 skrev Solveig Johanne Grønstøl:

1. Kvifor ikkje berre skrive at han var ein bekjennande  kristen? Speler det eigentleg noko rolle om han er pinsevenn?

2. Eg vil vere kristen og berre det.

3. Heldigvis finnes ingen pinsevennar eller frivennar i himmelen. Når vi kjem dit er merkelappane historie, og vi er ett i Kristus. Når sant skal seiast er vi vel det her på jorda også.

Tre kjappe svar:

1. Det er mange som vedkjenner seg som kristne utan å vera det. Difor har uttrykket "vedkjennande kristen" mista krafta si, lik det namngjetne saltet. På den annen sida, er det like mange daude kristne millom pinsevener som i andre kyrkjesamfunn.

2. Slik burde det vore. Men det er ikkje noko gale i å vera ulike i kultur. Sume mennesker trivs med jublande lovsong, andre med enkle visor. Sume menneske trur på full neddykking, andre på halv neddykking og atter andre på skvetting. Det gjer dei korsom er ikkje til mindre kristne - avdi dåpen er ei vedkjenningshandling (kfr. Adolf Bjerkreim si bok: Lærer Bibelen Gjenfødelse i Dåpen).

3. Her trur eg du tek i miss. I himmelen skal det visseleg finnast litt av kvart, ogso pinsevener og frie vener og andre, jamvel politisk ukorrekte negrar, og sånne bleikandlit som deg og meg. Gud skapte menneska ulike, ikkje berre i det ytre, men også på det sjelelege nivå. Og sidan Gud likar mangfold - kvifor kan ikkje vi gjera det same - og slutta med det romersk-katolske våset om at "einskap er eit ytre fenomen"?

Kommentar #5

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

RE: Pinsevenner, frie venner, frikirke, metodister... etc..

Publisert nesten 11 år siden
09.08.10 kl. 12:16 skrev Lars-Toralf Utnes Storstrand:09.08.10 kl. 09:44 skrev Solveig Johanne Grønstøl:

1. Kvifor ikkje berre skrive at han var ein bekjennande  kristen? Speler det eigentleg noko rolle om han er pinsevenn?

2. Eg vil vere kristen og berre det.

3. Heldigvis finnes ingen pinsevennar eller frivennar i himmelen. Når vi kjem dit er merkelappane historie, og vi er ett i Kristus. Når sant skal seiast er vi vel det her på jorda også.

Tre kjappe svar:

1. Det er mange som vedkjenner seg som kristne utan å vera det. Difor har uttrykket "vedkjennande kristen" mista krafta si, lik det namngjetne saltet. På den annen sida, er det like mange daude kristne millom pinsevener som i andre kyrkjesamfunn.

2. Slik burde det vore. Men det er ikkje noko gale i å vera ulike i kultur. Sume mennesker trivs med jublande lovsong, andre med enkle visor. Sume menneske trur på full neddykking, andre på halv neddykking og atter andre på skvetting. Det gjer dei korsom er ikkje til mindre kristne - avdi dåpen er ei vedkjenningshandling (kfr. Adolf Bjerkreim si bok: Lærer Bibelen Gjenfødelse i Dåpen).

3. Her trur eg du tek i miss. I himmelen skal det visseleg finnast litt av kvart, ogso pinsevener og frie vener og andre, jamvel politisk ukorrekte negrar, og sånne bleikandlit som deg og meg. Gud skapte menneska ulike, ikkje berre i det ytre, men også på det sjelelege nivå. Og sidan Gud likar mangfold - kvifor kan ikkje vi gjera det same - og slutta med det romersk-katolske våset om at "einskap er eit ytre fenomen"?

Jeg skjønner godt at du er protestant, Storstrand, fordi du protesterer på det meste.  Men når du mener som Adolf Bjerkreim, at det er  gjenfødelse i dåpen? så gjør du nok lurt å sitere han, fordi det står ikke noe om det i bibelen.  Men det står at dåpen er en god samvittigshets pakt.  Da bør du nok kunne tenke litt sjæl!

Kommentar #6

Kjell G. Kristensen

148 innlegg  13843 kommentarer

Fortapte får

Publisert nesten 11 år siden

En viktig observasjon. Noen er pinsevenner, noen er baptister, andre igjen Jehovas vitner osv. Hva er egentlig forskjellen? Jo, den ligger nok i den troen man har på grunnlag av hva disse grunnleggerne har lest seg til og forstått av bibeltekstene.. Disse ovenfor nevnte tror jo på Jesus, men innholdet i Bibelen og hva de der tror på er rent forskjellig, de er uenig i tekstmaterialet slik vi ser at mange her på VD også er. For å skille mellom hver sin tro, holdes det klarhet i deres standpunkt ved enten å være pinsevenn eller Jehva eller lignende. I himmelen spiller dette ingen rolle. Her nede på jorden har vi fullt opp med merkelapper, men det var sikkert enda verre før, gjennom titler og samfunnstatus. I søkerannonser for arbeidslivet er det nå så fine og oppegående titler at en nært sagt ikke vet hva det søkes etter.

Hvem som får komme inn i Guds rike er også en del av de forskjellige trosretningers meninger om, og kan heldigvis ikke avgjøres av disse. Skriftene er så pass vanskelig å forstå seg på, at jeg tror ingen er skikket til å forutsi slike ting. Menneskesønnen sier at han skal holde dom og avgjøre hvem som skal komme inn og ikke, mens Jesus sier at dere dømmer etter kjødet, jeg dømmer ingen. Det er altså forskjell mellom menneskesønnens dom og Jesu dom. Noen mener Jesus og menneskesønnen er den samme, men det kan de jo ikke være, i alle fall ikke i tid. Skriften sier vel også at de som taler ord mot menneskesønnen skal få tilgivelse, men de som taler mot DHÅ (Jesus) skal ikke få tilgivelse. Kampen om Guds rike handler i første omgang om de rettferdige, (de skriftlærde og fariseerne) som i folks øyne ser rettferdige ut, men innvendig er fulle av hykleri og urett (Matt.23.27-28) og de ugudelig hedningene.) Jesus har en sentral hovedoppgave – det er å frelse sitt eget folk: Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus.

I Bibelen får andre nasjoner mye bedre kritikk enn hva Israel må gjennomgå, og trenger i svært liten grad til en liknende redningsplan som Israel. Men mennesker har som sagt behov for en plankebit eller en redningsvest for og holde hodet over vann. Religion og tro skaper mye av dette gjennom bibelens lære og mange trossamfunn danner da også sin tro på det de har forstått av sammenhengen av en Bibel som er satt sammen som flyveblader fra himmelen – stykkevis satt sammen og stykkevis forstått.

Ser at det har kommet en del utsagn mens jeg har skrevet ferdig dette, bl.a. har Anders Helge alltid kommentarer som viser hvor fastlåst oppfattelsene av Guds skrevne ord kan være, han skriver følgende: ” Men det står i Guds ord, "den som tror og blir døpt skal bli frelst."

Ja visst Anders Helge, hvilken dåp sikter du til? Den med vann? Vannet er jo folk og nasjoner – og dåpen var dåpen til døden. Blodet, vannet og ånden samstemmer. (Åp.17.15, Rom.6.4, Joh.5.8)

Hva med: Den som holder ut inntil enden skal bli frelst? (Matt.24,13) Hvordan henger dette sammen? Hvem holder ut så lenge da?

Men der er en mellommann som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse. (1.Tim.2.4-5)

Kommentar #7

Anders Larsen

0 innlegg  75 kommentarer

RE: En kommentar

Publisert nesten 11 år siden
09.08.10 kl. 11:56 skrev Anders Helge Myhren:

til det du skriver.  Det synes som om du mener at det ikke spiller noen rolle om vi er det ene eller det andre her på jorden, fordi kirkesamfunn ikke finnes i himmelen?  Men det gjør det.  Lutheranere og katolikker driver framdeles, og vil nok alltid gjøre det, å døpe unger.  Men det står i Guds ord,  "den som tror og blir døpt skal bli frelst."

Siter gjerne hvor du henter skriftsteder fra, det gjør de i iverfall i kirken! ;)

Mark 16:16 sier: Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt. Det står altså ingenting om at de som ikke blir døpt, eller "blir døpt og senere tror" går fortapt. Man blir kun frelst av sin tro, ikke av sine gjerninger.

Dåp uten tro er død kristendom, enten man er pinsevenn eller lutheraner

Kommentar #8

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

Enig

Publisert nesten 11 år siden

Helt enig :)

Kommentar #9

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

RE: Fortapte får

Publisert nesten 11 år siden
09.08.10 kl. 13:36 skrev Kjell Kristensen:

En viktig observasjon. Noen er pinsevenner, noen er baptister, andre igjen Jehovas vitner osv. Hva er egentlig forskjellen? Jo, den ligger nok i den troen man har på grunnlag av hva disse grunnleggerne har lest seg til og forstått av bibeltekstene.. Disse ovenfor nevnte tror jo på Jesus, men innholdet i Bibelen og hva de der tror på er rent forskjellig, de er uenig i tekstmaterialet slik vi ser at mange her på VD også er. For å skille mellom hver sin tro, holdes det klarhet i deres standpunkt ved enten å være pinsevenn eller Jehva eller lignende. I himmelen spiller dette ingen rolle. Her nede på jorden har vi fullt opp med merkelapper, men det var sikkert enda verre før, gjennom titler og samfunnstatus. I søkerannonser for arbeidslivet er det nå så fine og oppegående titler at en nært sagt ikke vet hva det søkes etter.

Hvem som får komme inn i Guds rike er også en del av de forskjellige trosretningers meninger om, og kan heldigvis ikke avgjøres av disse. Skriftene er så pass vanskelig å forstå seg på, at jeg tror ingen er skikket til å forutsi slike ting. Menneskesønnen sier at han skal holde dom og avgjøre hvem som skal komme inn og ikke, mens Jesus sier at dere dømmer etter kjødet, jeg dømmer ingen. Det er altså forskjell mellom menneskesønnens dom og Jesu dom. Noen mener Jesus og menneskesønnen er den samme, men det kan de jo ikke være, i alle fall ikke i tid. Skriften sier vel også at de som taler ord mot menneskesønnen skal få tilgivelse, men de som taler mot DHÅ (Jesus) skal ikke få tilgivelse. Kampen om Guds rike handler i første omgang om de rettferdige, (de skriftlærde og fariseerne) som i folks øyne ser rettferdige ut, men innvendig er fulle av hykleri og urett (Matt.23.27-28) og de ugudelig hedningene.) Jesus har en sentral hovedoppgave – det er å frelse sitt eget folk: Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus.

I Bibelen får andre nasjoner mye bedre kritikk enn hva Israel må gjennomgå, og trenger i svært liten grad til en liknende redningsplan som Israel. Men mennesker har som sagt behov for en plankebit eller en redningsvest for og holde hodet over vann. Religion og tro skaper mye av dette gjennom bibelens lære og mange trossamfunn danner da også sin tro på det de har forstått av sammenhengen av en Bibel som er satt sammen som flyveblader fra himmelen – stykkevis satt sammen og stykkevis forstått.

Ser at det har kommet en del utsagn mens jeg har skrevet ferdig dette, bl.a. har Anders Helge alltid kommentarer som viser hvor fastlåst oppfattelsene av Guds skrevne ord kan være, han skriver følgende: ” Men det står i Guds ord, "den som tror og blir døpt skal bli frelst."

Ja visst Anders Helge, hvilken dåp sikter du til? Den med vann? Vannet er jo folk og nasjoner – og dåpen var dåpen til døden. Blodet, vannet og ånden samstemmer. (Åp.17.15, Rom.6.4, Joh.5.8)

Hva med: Den som holder ut inntil enden skal bli frelst? (Matt.24,13) Hvordan henger dette sammen? Hvem holder ut så lenge da?

Men der er en mellommann som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse. (1.Tim.2.4-5)

Hei Kjell!

Jeg kjenner ingen her på verdidebatt som kan skrive slik at det ikke er til og forstå, som du.  Det meste i bibelen er greit, men det du kommer med er et kunststykke i tåkelegging!  Du skriver: " Vannet er jo folk og nasjoner" Da må jeg melde pass og heller vente på neste stykke, kanskje jeg forstår det bedre!

Kommentar #10

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

RE: Det finnes ingen pinsevennar i himmelen!

Publisert nesten 11 år siden
09.08.10 kl. 09:44 skrev Solveig Johanne Grønstøl:

Det finnes ingen pinsevennar i himmelen! Ikkje babtistar heller, eller lutheranerar for den slags skyld. Heldigvis er det slik at når vi ein dag entrer himmelporten er merkelappane ein gang for alle fordufta, og alt som betyr noko er om navnet vårt er skrive i livets bok.

Pinsevennavisa KS gjer til tider nummer ut av at folk er pinsevennar. Dei skriv om svenske Thomas Brunegård: “Han er sjef for et av Sveriges største avisforlag, og pinsevenn.” Kvifor ikkje berre skrive at han var ein bekjennande  kristen? Speler det eigentleg noko rolle om han er pinsevenn? Tidlegare har eg observert at ordet pinsevenn blir brukt nærast som synonym for ordet kristen. Eg har aldri skjønt vitsen. Kvifor lage desse merkelappane på folk?

Eg vil vere kristen og berre det. Eg likar dårleg der eg må presantere meg med navn og menighetsmedlemskap. Som om det skulle bety noko som helst. Det seier vel ikkje noko om meg som person. Speler det nokon rolle om eg er pinsevenn eller babtist, eller om eg skulle vere metodist eller frivenn? Eller om eg var lutheraner og kyrkjevenn?

Heldigvis finnes ingen pinsevennar eller frivennar i himmelen. Når vi kjem dit er merkelappane historie, og vi er ett i Kristus. Når sant skal seiast er vi vel det her på jorda også. Kan vi ikkje då rive av oss menighetsmerkelappane, og sjå på kvarandre som berre søsken?

 Det spiller selvsagt ikke noen rolle hva man kaller seg. Det som spiller en rolle for Gud er om vi er helliggjorte.

Hebr 12,14 Jag efter fred med alle og efter helliggjørelse; for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.

Da må man søke helliggjørelse slik Gud definerer helliggjørelse. HVEM er hellige for Gud?

Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.

Da må jeg spørre, er troen nok? Har det betydning HVA man tror, ikke bare AT man tror? Hvorfor skal Jesus knapt finne troen på jorda når Han kommer? Det må vel være fordi det er noe galt med den troen som de kristne mener å ha. Den har ikke kvalitet, bare kvantitet.

Selv om det ikke har betydning i himmelen hva man trodde på jorden, så har det stor betydning på jorden hva man tror for å komme til himmelen. Selv Satan tror, uten at det hjelper ham, og han vet hva som er den rette tro.

Kommentar #11

Kjell G. Kristensen

148 innlegg  13843 kommentarer

RE: RE: Fortapte får

Publisert nesten 11 år siden
09.08.10 kl. 14:24 skrev Anders Helge Myhren:

Hei Kjell!

Jeg kjenner ingen her på verdidebatt som kan skrive slik at det ikke er til og forstå, som du.  Det meste i bibelen er greit, men det du kommer med er et kunststykke i tåkelegging!  Du skriver: " Vannet er jo folk og nasjoner" Da må jeg melde pass og heller vente på neste stykke, kanskje jeg forstår det bedre!

 Det er flere enn deg som påstår dette Anders Helge, men slik fungerer Bibelen også, den skriver i gåter og billedspråk! Heldigvis forklarer skriften seg selv og en finner ut av floken ved å søke forklaringer ved å lete i skriftene etter løsningene. (let så skal du finne.)

Vann i skriften er forklart i Åp.17.15 : de vann som du så er folk og nasjoner, ætter og tungemål - altså er betydningen for Bibelens vann folk, og hav er folkehavet - veldig enkelt.

Kommentar #12

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

RE: RE: Pinsevenner, frie venner, frikirke, metodister... etc..

Publisert nesten 11 år siden
09.08.10 kl. 13:13 skrev Anders Helge Myhren:09.08.10 kl. 12:16 skrev Lars-Toralf Utnes Storstrand:09.08.10 kl. 09:44 skrev Solveig Johanne Grønstøl:

1. Kvifor ikkje berre skrive at han var ein bekjennande  kristen? Speler det eigentleg noko rolle om han er pinsevenn?

2. Eg vil vere kristen og berre det.

3. Heldigvis finnes ingen pinsevennar eller frivennar i himmelen. Når vi kjem dit er merkelappane historie, og vi er ett i Kristus. Når sant skal seiast er vi vel det her på jorda også.

Tre kjappe svar:

1. Det er mange som vedkjenner seg som kristne utan å vera det. Difor har uttrykket "vedkjennande kristen" mista krafta si, lik det namngjetne saltet. På den annen sida, er det like mange daude kristne millom pinsevener som i andre kyrkjesamfunn.

2. Slik burde det vore. Men det er ikkje noko gale i å vera ulike i kultur. Sume mennesker trivs med jublande lovsong, andre med enkle visor. Sume menneske trur på full neddykking, andre på halv neddykking og atter andre på skvetting. Det gjer dei korsom er ikkje til mindre kristne - avdi dåpen er ei vedkjenningshandling (kfr. Adolf Bjerkreim si bok: Lærer Bibelen Gjenfødelse i Dåpen).

3. Her trur eg du tek i miss. I himmelen skal det visseleg finnast litt av kvart, ogso pinsevener og frie vener og andre, jamvel politisk ukorrekte negrar, og sånne bleikandlit som deg og meg. Gud skapte menneska ulike, ikkje berre i det ytre, men også på det sjelelege nivå. Og sidan Gud likar mangfold - kvifor kan ikkje vi gjera det same - og slutta med det romersk-katolske våset om at "einskap er eit ytre fenomen"?

Jeg skjønner godt at du er protestant, Storstrand, fordi du protesterer på det meste.  Men når du mener som Adolf Bjerkreim, at det er  gjenfødelse i dåpen? så gjør du nok lurt å sitere han, fordi det står ikke noe om det i bibelen.  Men det står at dåpen er en god samvittigshets pakt.  Da bør du nok kunne tenke litt sjæl!

Kjære vakre vene! Adolf Bjerkreim mente da ikke det! Ikke jeg heller!! Klart dåpen er en bekjennelseshandling. Forøvrig betyr ikke protestant en som protesterer, men en som er PRO TESTANT, for frie vitnesbyrd, en som er tilhenger av det allmenne prestedømme.

Kommentar #13

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

RE: RE: RE: Pinsevenner, frie venner, frikirke, metodister... etc..

Publisert nesten 11 år siden
09.08.10 kl. 16:10 skrev Lars-Toralf Utnes Storstrand:09.08.10 kl. 13:13 skrev Anders Helge Myhren:09.08.10 kl. 12:16 skrev Lars-Toralf Utnes Storstrand:09.08.10 kl. 09:44 skrev Solveig Johanne Grønstøl:

1. Kvifor ikkje berre skrive at han var ein bekjennande  kristen? Speler det eigentleg noko rolle om han er pinsevenn?

2. Eg vil vere kristen og berre det.

3. Heldigvis finnes ingen pinsevennar eller frivennar i himmelen. Når vi kjem dit er merkelappane historie, og vi er ett i Kristus. Når sant skal seiast er vi vel det her på jorda også.

Tre kjappe svar:

1. Det er mange som vedkjenner seg som kristne utan å vera det. Difor har uttrykket "vedkjennande kristen" mista krafta si, lik det namngjetne saltet. På den annen sida, er det like mange daude kristne millom pinsevener som i andre kyrkjesamfunn.

2. Slik burde det vore. Men det er ikkje noko gale i å vera ulike i kultur. Sume mennesker trivs med jublande lovsong, andre med enkle visor. Sume menneske trur på full neddykking, andre på halv neddykking og atter andre på skvetting. Det gjer dei korsom er ikkje til mindre kristne - avdi dåpen er ei vedkjenningshandling (kfr. Adolf Bjerkreim si bok: Lærer Bibelen Gjenfødelse i Dåpen).

3. Her trur eg du tek i miss. I himmelen skal det visseleg finnast litt av kvart, ogso pinsevener og frie vener og andre, jamvel politisk ukorrekte negrar, og sånne bleikandlit som deg og meg. Gud skapte menneska ulike, ikkje berre i det ytre, men også på det sjelelege nivå. Og sidan Gud likar mangfold - kvifor kan ikkje vi gjera det same - og slutta med det romersk-katolske våset om at "einskap er eit ytre fenomen"?

Jeg skjønner godt at du er protestant, Storstrand, fordi du protesterer på det meste.  Men når du mener som Adolf Bjerkreim, at det er  gjenfødelse i dåpen? så gjør du nok lurt å sitere han, fordi det står ikke noe om det i bibelen.  Men det står at dåpen er en god samvittigshets pakt.  Da bør du nok kunne tenke litt sjæl!

Kjære vakre vene! Adolf Bjerkreim mente da ikke det! Ikke jeg heller!! Klart dåpen er en bekjennelseshandling. Forøvrig betyr ikke protestant en som protesterer, men en som er PRO TESTANT, for frie vitnesbyrd, en som er tilhenger av det allmenne prestedømme.

Unnskyld da, Storstrand, fin oppklaring!

Kommentar #14

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

RE: En kommentar

Publisert nesten 11 år siden
09.08.10 kl. 11:56 skrev Anders Helge Myhren:

til det du skriver.  Det synes som om du mener at det ikke spiller noen rolle om vi er det ene eller det andre her på jorden, fordi kirkesamfunn ikke finnes i himmelen?  Men det gjør det.  Lutheranere og katolikker driver framdeles, og vil nok alltid gjøre det, å døpe unger.  Men det står i Guds ord,  "den som tror og blir døpt skal bli frelst."

.......

Vi er flinke til å sette regler for hvem som kommer hit eller dit.   I vår bibel er det forsatt med en avslutning av Markus evangeliet mange vil ha ut.  De ferreste bruker bruker den , så hvorfor skal vi egentlig ha det der?  Tenker da generelt å Markus 16, 9-20 som kom litt sent inn og som kanskje ikke burde vært der, og spesielt på  versene 17 og 18 som definerer hva Jesus ser etter hos de som tror.   Her faller de fleste av oss gjennom , så man kan jo like godt si at vi ikke bruker disse versene.

(Markus 16.17-18 : Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske. )

Skulle man bruke slike kriterer for de som tror og kommer til himmelen blir det nok folketomt (sjeletomt?)  der..Kanskje man da sitter igjen med bare de 144.000 i den store vite flokk..

Kommentar #15

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

RE: Det finnes ingen pinsevennar i himmelen!

Publisert nesten 11 år siden
09.08.10 kl. 09:44 skrev Solveig Johanne Grønstøl:..vi er ett i Kristus. Når sant skal seiast er vi vel det her på jorda også. Kan vi ikkje då rive av oss menighetsmerkelappane, og sjå på kvarandre som berre søsken?

Er vel ingen som tør å følge deg på denne.

Israelsfolket døde i sin ørken, de trodde ikke de kunne gå over Jordan i levende live, den nye gensrasjon gikk inn i Himmelen, mens de levde. - Tør du tro dét er mulig?

Kommentar #16

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

RE: RE: Det finnes ingen pinsevennar i himmelen!

Publisert nesten 11 år siden
09.08.10 kl. 17:53 skrev Svein Nyborg:09.08.10 kl. 09:44 skrev Solveig Johanne Grønstøl:..vi er ett i Kristus. Når sant skal seiast er vi vel det her på jorda også. Kan vi ikkje då rive av oss menighetsmerkelappane, og sjå på kvarandre som berre søsken?

Er vel ingen som tør å følge deg på denne.

Israelsfolket døde i sin ørken, de trodde ikke de kunne gå over Jordan i levende live, den nye gensrasjon gikk inn i Himmelen, mens de levde. - Tør du tro dét er mulig?

 Det er ikke bibelsk korrekt det du hevder her. Israelittene fikk ikke lov av Gud til å gå over Jordanelven fordi de hadde syndet mot Ham. Den nye generasjon vil gjerne inn i himmelen, men problemet er like uløst. Gud slipper ikke syndere inn i Guds rike.

Åp 22,14-15 Salige er de som tvetter sine kjortler (gjør Guds bud), så de må få rett til livsens tre og gjennem portene komme inn i staden. 15 Men utenfor er hundene og trollmennene og horkarlene og manndraperne og avgudsdyrkerne og enhver som elsker og taler løgn.

1 Kor 6,9-10 Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, 10 eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

Kommentar #17

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

RE: RE: RE: Det finnes ingen pinsevennar i himmelen!

Publisert nesten 11 år siden
09.08.10 kl. 18:56 skrev Roger Aak: Gud slipper ikke syndere inn i Guds rike.

Vi må vel fortsette i vår syndevandring i våre jammerdaler da, fint med merkelapper likevel da, slik at vi kan dra kjensel på hverandre i sandstormene :-))))))

Kommentar #18

Solveig Johanne Grønstøl

75 innlegg  350 kommentarer

ja.....

Publisert nesten 11 år siden

Ja jammen vart det ein del debatt her. Eg veit ikkje kor eg skal begynne, men trur eg skal summere mitt syn i dette: Rom 10,9-10

"For vedkjenner du med munnen din at Jesus er Herre, og trur du i hjartet ditt at Gud reiste han opp frå dei døde, då skal du bli frelst. 10 Med hjartet trur vi så vi blir rettferdige for Gud, og med munnen vedkjenner vi så vi blir frelste."


og Johannes 1,12

"Men alle som tok imot han,dei gav han rett til å bli Guds born,dei som trur på namnet hans."

Evangeliet er enkelt, det handler om å tru på Jesus, og ta imot han som frelsar og Herre. Då betyr det lite kva kyrkjesamfunn ein er i. Medlemsskap i den rette menigheten eller "den rette læren" frelser ingen. Heldigvis er det Gud som dømmer, og ikkje vi...Vi er ALLE avhengige av hans store nåde, pinsevennar, lutheranerar, katolikkar og frivennar. Takk og lov for akkurat det.

Kommentar #19

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

RE: RE: RE: Det finnes ingen pinsevennar i himmelen!

Publisert nesten 11 år siden
09.08.10 kl. 18:56 skrev Roger Aak:09.08.10 kl. 17:53 skrev Svein Nyborg:09.08.10 kl. 09:44 skrev Solveig Johanne Grønstøl:..vi er ett i Kristus. Når sant skal seiast er vi vel det her på jorda også. Kan vi ikkje då rive av oss menighetsmerkelappane, og sjå på kvarandre som berre søsken?

Er vel ingen som tør å følge deg på denne.

Israelsfolket døde i sin ørken, de trodde ikke de kunne gå over Jordan i levende live, den nye gensrasjon gikk inn i Himmelen, mens de levde. - Tør du tro dét er mulig?

 Det er ikke bibelsk korrekt det du hevder her. Israelittene fikk ikke lov av Gud til å gå over Jordanelven fordi de hadde syndet mot Ham. Den nye generasjon vil gjerne inn i himmelen, men problemet er like uløst. Gud slipper ikke syndere inn i Guds rike.

Åp 22,14-15 Salige er de som tvetter sine kjortler (gjør Guds bud), så de må få rett til livsens tre og gjennem portene komme inn i staden. 15 Men utenfor er hundene og trollmennene og horkarlene og manndraperne og avgudsdyrkerne og enhver som elsker og taler løgn.

1 Kor 6,9-10 Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, 10 eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

Hei, Roger, hadde du regnet med at Svein Nyborg skulle si noe sant? Han blander kabbalisme og gnostisisme i de fleste innleggene han skriver, uansett.

Kommentar #20

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

RE: ja.....

Publisert nesten 11 år siden

 De er der med en gang Solveig, alle de skriftlærde, når du starter slike tråder.

Det spennende er at Jesus, slik vi møter ham i evangeliene var svært lite opptatt av slike ordskifter om hvem som skulle få.... eks sitte ved hans side i himmelen osv.

Men han var en mester i reise opp mennesker som slet, og aldri kalte dem den syndere.

Han gav dem nytt fokus og ba dem vandre videre med nye holdninger som gav nye handlinger og økt selvrespekt.

I himmelen skal vi møtte mennesker, med levde liv. De vil vi få møte dem slik Jesus har gjort dem -

 til nye skapninger.

09.08.10 kl. 20:14 skrev Solveig Johanne Grønstøl:

Ja jammen vart det ein del debatt her. Eg veit ikkje kor eg skal begynne, men trur eg skal summere mitt syn i dette: Rom 10,9-10

"For vedkjenner du med munnen din at Jesus er Herre, og trur du i hjartet ditt at Gud reiste han opp frå dei døde, då skal du bli frelst. 10 Med hjartet trur vi så vi blir rettferdige for Gud, og med munnen vedkjenner vi så vi blir frelste."

og Johannes 1,12

"Men alle som tok imot han,dei gav han rett til å bli Guds born,dei som trur på namnet hans."

Evangeliet er enkelt, det handler om å tru på Jesus, og ta imot han som frelsar og Herre. Då betyr det lite kva kyrkjesamfunn ein er i. Medlemsskap i den rette menigheten eller "den rette læren" frelser ingen. Heldigvis er det Gud som dømmer, og ikkje vi...Vi er ALLE avhengige av hans store nåde, pinsevennar, lutheranerar, katolikkar og frivennar. Takk og lov for akkurat det.

Kommentar #21

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Det finnes ingen pinsevennar i himmelen!

Publisert nesten 11 år siden
09.08.10 kl. 20:41 skrev Lars-Toralf Utnes Storstrand:09.08.10 kl. 18:56 skrev Roger Aak:Den nye generasjon vil gjerne inn i himmelen, men problemet er like uløst. Gud slipper ikke syndere inn i Guds rike.Hei, Roger, hadde du regnet med at Svein Nyborg skulle si noe sant? Han blander kabbalisme og gnostisisme i de fleste innleggene han skriver, uansett.

 Det kan bli farlig for smårollinger nå, å si noe, nå når en av Elisjas bjørner er i nærheten,

-men var det ikke slik at Josva og kompisen fikk med seg den nye generasjonen inn?

-var ikke synden med på lasset et stykke inn i den lenge etterlengtede kvilen?

-synes å huske det ble noen feilskjær innafor også, ei prostituert i Jerikomuren som var bra nok som oldemor til Løven av Juda, ei steinrøys i bakkene opp til Ai, noen Gibeonitter som overlistet de djerve guds menn.

Kommentar #22

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Øvelse??

Publisert nesten 11 år siden

Kanskje vi skal legge oss litt i trening til vi skal innta det himmelske fellesskap?

Håper at linken til "Beautiful exchange" kan være en god start....

http://www.youtube.com/watch?v=-35ubk17c9w

La oss forvandle... og gi det videre...i kjærlighet!

Kommentar #23

olav grimdalen

66 innlegg  431 kommentarer

RE: Det finnes ingen pinsevennar i himmelen!

Publisert nesten 11 år siden
09.08.10 kl. 09:44 skrev Solveig Johanne Grønstøl:

Det finnes ingen pinsevennar i himmelen! Ikkje babtistar heller, eller lutheranerar for den slags skyld. Heldigvis er det slik at når vi ein dag entrer himmelporten er merkelappane ein gang for alle fordufta, og alt som betyr noko er om navnet vårt er skrive i livets bok.

Pinsevennavisa KS gjer til tider nummer ut av at folk er pinsevennar. Dei skriv om svenske Thomas Brunegård: “Han er sjef for et av Sveriges største avisforlag, og pinsevenn.” Kvifor ikkje berre skrive at han var ein bekjennande  kristen? Speler det eigentleg noko rolle om han er pinsevenn? Tidlegare har eg observert at ordet pinsevenn blir brukt nærast som synonym for ordet kristen. Eg har aldri skjønt vitsen. Kvifor lage desse merkelappane på folk?

Eg vil vere kristen og berre det. Eg likar dårleg der eg må presantere meg med navn og menighetsmedlemskap. Som om det skulle bety noko som helst. Det seier vel ikkje noko om meg som person. Speler det nokon rolle om eg er pinsevenn eller babtist, eller om eg skulle vere metodist eller frivenn? Eller om eg var lutheraner og kyrkjevenn?

Heldigvis finnes ingen pinsevennar eller frivennar i himmelen. Når vi kjem dit er merkelappane

historie, og vi er ett i Kristus. Når sant skal seiast er vi vel det her på jorda også. Kan vi ikkje då rive av oss menighetsmerkelappane, og sjå på kvarandre som berre søsken?

Du har så rett. I himmelen finnes det bare tilgitte syndere som er kommet dit på grunn av Jesu frelserverk. Takk og lov.

Kommentar #24

Solveig Johanne Grønstøl

75 innlegg  350 kommentarer

RE: RE: ja.....

Publisert nesten 11 år siden

Ja Rune- du får sagt det slik det er: Dette er evangeliet, nydelig......

09.08.10 kl. 20:56 skrev Rune Tveit:

 De er der med en gang Solveig, alle de skriftlærde, når du starter slike tråder.

Det spennende er at Jesus, slik vi møter ham i evangeliene var svært lite opptatt av slike ordskifter om hvem som skulle få.... eks sitte ved hans side i himmelen osv.

Men han var en mester i reise opp mennesker som slet, og aldri kalte dem den syndere.

Han gav dem nytt fokus og ba dem vandre videre med nye holdninger som gav nye handlinger og økt selvrespekt.

I himmelen skal vi møtte mennesker, med levde liv. De vil vi få møte dem slik Jesus har gjort dem -

 til nye skapninger.

Kommentar #25

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

RE: Det finnes ingen pinsevennar i himmelen!

Publisert nesten 11 år siden
09.08.10 kl. 09:44 skrev Solveig Johanne Grønstøl:

Pinsevennavisa KS gjer til tider nummer ut av at folk er pinsevennar. Dei skriv om svenske Thomas Brunegård: “Han er sjef for et av Sveriges største avisforlag, og pinsevenn.” Kvifor ikkje berre skrive at han var ein bekjennande  kristen? Speler det eigentleg noko rolle om han er pinsevenn? Tidlegare har eg observert at ordet pinsevenn blir brukt nærast som synonym for ordet kristen. Eg har aldri skjønt vitsen. Kvifor lage desse merkelappane på folk?

Hei Solveig

Du har så rett i det du sier. Når det er sagt, er jo KS som avis selvsagt programforpliktet til å fokusere på en slags lojalitet og tilhørlighet til "bevegelsen". Problemet er bare at denne bevegelsen blir mer og mer broket, alt ettersom den åpner opp for stadig flere menigheter og troende av ymse slag til å innlemmes i "pinsefelleskapet". 

Hvem som så er "pinsevenn" kan jo saktens diskuteres:  Er det den som kun har medlemskapet i orden innen en menighetsforsamling, eller er det den som tror og lever som de lærer?  "Pinsevenn" er mao. slettes ingen homogen størrelse. En pinsevenn-bekjennelse idag behøver strengt tatt heller ikke være mer  troverdig enn medlemskap i den lutherske folkekirken. 

Jeg tror på en utvikling som er mer basert på relasjoner og ekte åndsfelleskap, enn på konfesjonell tilhørlighet.  De organiserte, konfesjonelle forsamlingene står i et dilemma i forholdet mellom troskap til et statisk læresett på den ene siden, og en dynamisk utvikling av vekkelse og tilpasningsdyktighet på den andre.

Så til din tittel:  Kanskje er det nærmere sannheten at det BARE vil bli "pinsevenner" i himmelen? Så spørs det da hva vi skal legge i det ordet...:-)

Kommentar #26

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

RE: RE: Det finnes ingen pinsevennar i himmelen!

Publisert nesten 11 år siden
09.08.10 kl. 14:29 skrev Roger Aak:

 Det spiller selvsagt ikke noen rolle hva man kaller seg. Det som spiller en rolle for Gud er om vi er helliggjorte.

Hebr 12,14 Jag efter fred med alle og efter helliggjørelse; for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.

Da må man søke helliggjørelse slik Gud definerer helliggjørelse. HVEM er hellige for Gud?

Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.

Da må jeg spørre, er troen nok? Har det betydning HVA man tror, ikke bare AT man tror? Hvorfor skal Jesus knapt finne troen på jorda når Han kommer? Det må vel være fordi det er noe galt med den troen som de kristne mener å ha. Den har ikke kvalitet, bare kvantitet.

Selv om det ikke har betydning i himmelen hva man trodde på jorden, så har det stor betydning på jorden hva man tror for å komme til himmelen. Selv Satan tror, uten at det hjelper ham, og han vet hva som er den rette tro.

 Det er riktig Roger at det ikke spiller noen rolle hva vi kaller oss, men hva Herren kaller oss.

Det er stadig fler og fler som hevder at det kun holder å tro, men dette er like feil som å si av ved gjerninger alene så kommer man til himmelen. Vi ser i dag et økumenisk fellesskap, et tvilsomt prosjekt som skal viske ut forskjeller og skillelinjer mellom menighetene, for så etter hvert å banke ut et sett med dogmer som "alle kan være enige i" - altså en slags flertallskristendom, som vil lure oppriktige troende vekk fra det ekte evangelium og over til et ”kvasievangelium” eller en dispensasjonsteologi. Vi vet jo også hvem det er som er pådriver i det økumeniske samarbeidet, dette er iscenesatt av Babylon, den store skjøgen, hun som sitter ved de syv fjell. Da vil det kun være en liten rest igjen som ikke er med i det økumeniske samarbeidet og som tør å stå på det budskapet Bibelen lærer, nemlig å holde Guds bud. De økumeniske kristne har kvantitet, mens de som ikke deltar i det økumeniske samarbeidet har kvalitet.

Det har også stor betydning hva vi tror og hvordan vi lever ut vår tro for en tro uten gjerninger er en død tro. Bibelen forteller oss også hvem det er som har den rette troen.

Kommentar #27

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

RE: RE: Det finnes ingen pinsevennar i himmelen!

Publisert nesten 11 år siden
10.08.10 kl. 08:56 skrev Per Søetorp:09.08.10 kl. 09:44 skrev Solveig Johanne Grønstøl:

Pinsevennavisa KS gjer til tider nummer ut av at folk er pinsevennar. Dei skriv om svenske Thomas Brunegård: “Han er sjef for et av Sveriges største avisforlag, og pinsevenn.” Kvifor ikkje berre skrive at han var ein bekjennande  kristen? Speler det eigentleg noko rolle om han er pinsevenn? Tidlegare har eg observert at ordet pinsevenn blir brukt nærast som synonym for ordet kristen. Eg har aldri skjønt vitsen. Kvifor lage desse merkelappane på folk?

Hei Solveig

Du har så rett i det du sier. Når det er sagt, er jo KS som avis selvsagt programforpliktet til å fokusere på en slags lojalitet og tilhørlighet til "bevegelsen". Problemet er bare at denne bevegelsen blir mer og mer broket, alt ettersom den åpner opp for stadig flere menigheter og troende av ymse slag til å innlemmes i "pinsefelleskapet". 

Hvem som så er "pinsevenn" kan jo saktens diskuteres: 

Så til din tittel:  Kanskje er det nærmere sannheten at det BARE vil bli "pinsevenner" i himmelen? Så spørs det da hva vi skal legge i det ordet...:-)

 Den gode lovsanger gjør det til et poeng om hvem som er pinsevenn, det får meg til å tenke på Pastor Svartdal som en gang fortalte at han var invitert til en skole for å fortelle noen elever på et lavere klassetrinn om pinsevenner.

Svartdal er jo en glimrende pedagod, og derfor åpnet han med spørsmålet om noen viste hva pinsevenner var for noe.

Stille i klassen, men til slutt våget en liten gutt seg frampå, og han fortalte at jo, han hadde sett et en gang. Svartdal lurte på hva han hadde sett. Og gutten svarte med tindrende blå øyne at han og faren hadde funnet et pinnsvin i garasjen en gang. så han visste godt hva det var for noe.

Og sånn er det vel, at selv en pinsevenn er det mulig å stikke seg på, eller....?

Ellers har jeg hørt at en ekte trestjernes pinsevenn er en som er

frelst,

døpt

åndsdøpt.

Så Pers noe vide definisjon,.. tja, jeg vet ikke helt?  

Kommentar #28

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

RE: RE: RE: Det finnes ingen pinsevennar i himmelen!

Publisert nesten 11 år siden
10.08.10 kl. 16:16 skrev Rune Tveit:

 Den gode lovsanger gjør det til et poeng om hvem som er pinsevenn, det får meg til å tenke på Pastor Svartdal som en gang fortalte at han var invitert til en skole for å fortelle noen elever på et lavere klassetrinn om pinsevenner.

Svartdal er jo en glimrende pedagod, og derfor åpnet han med spørsmålet om noen viste hva pinsevenner var for noe.

Stille i klassen, men til slutt våget en liten gutt seg frampå, og han fortalte at jo, han hadde sett et en gang. Svartdal lurte på hva han hadde sett. Og gutten svarte med tindrende blå øyne at han og faren hadde funnet et pinnsvin i garasjen en gang. så han visste godt hva det var for noe.

Og sånn er det vel, at selv en pinsevenn er det mulig å stikke seg på, eller....?

Ellers har jeg hørt at en ekte trestjernes pinsevenn er en som er

frelst, døpt, åndsdøpt.

Så Pers noe vide definisjon,.. tja, jeg vet ikke helt?  

Hehe... jaså Rune, så du er på nett i sommervarmen?

En annen historie fra Svartdahls meritter, var da han ved en anledning besøkte et Oase-møte. Dette var visstnok i Jens Petter Jørgensens dager som Oase-leder, hvorpå sistnevnte skal ha annonsert kveldens taler med følgende beskrivelse: "Vi er svært glade for å ha en fetter i Herren på besøk her ikveld!"  Uttrykksmåten hadde klar referanse til Svartdahl som pinsevenn, og møteleder som lutheraner med noe divergerende teologisk syn.

Da så Egil skulle til og tale, innledet han med følgende treffsikre replikk:  "Jeg er i alle fall glad at Gud ikke er min onkel!"

:-))

Kommentar #29

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Per

Publisert nesten 11 år siden

Nå kunne vi fortsatt i det uendelige med pastorale vitser Per

Poenget mitt er vel at vi er noe begrenset i vår forståelse av hvem som kommer inn, men for å si det enkelt med en annen kjent person

Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere stenger himmelriket for menneskene. Selv går dere ikke inn, og dem som vil gå inn, slipper dere ikke inn.

Kommentar #30

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Til Solveig Johanne.

Publisert nesten 11 år siden

Takk for befriende innlegg. Jeg assosierte til en historie min datter fortalte. Hun arbeidet en sommer på et sted ute i Oslojorden. Der var en tidligere narkoman ansatt som stedets altmuligmann. Han bodde i et telt nede ved stranda. Mannen som hadde satt en svær farsarv overstyr hadde lagt narkotikaen bak seg og var blitt en kristen. De kom i snakk om disse tingene, og han fortalte at han hadde gått i syv forskjellige kirker og menigheter. "Men," konkluderte han. "Det er menneskepåfunn alt i sammen! Det er dette som gjelder!" Så dro han et medtatt lite nytestamente opp av lommen og klasket det i låret så det smalt. 

Kommentar #31

Solveig Johanne Grønstøl

75 innlegg  350 kommentarer

RE: Til Solveig Johanne.

Publisert nesten 11 år siden

Takk for hyggelig tilbakemelding Mons Henrik:-)

10.08.10 kl. 21:33 skrev Mons Henrik Slagsvold:

Takk for befriende innlegg. Jeg assosierte til en historie min datter fortalte. Hun arbeidet en sommer på et sted ute i Oslojorden. Der var en tidligere narkoman ansatt som stedets altmuligmann. Han bodde i et telt nede ved stranda. Mannen som hadde satt en svær farsarv overstyr hadde lagt narkotikaen bak seg og var blitt en kristen. De kom i snakk om disse tingene, og han fortalte at han hadde gått i syv forskjellige kirker og menigheter. "Men," konkluderte han. "Det er menneskepåfunn alt i sammen! Det er dette som gjelder!" Så dro han et medtatt lite nytestamente opp av lommen og klasket det i låret så det smalt. 

Kommentar #32

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

RE: Per

Publisert nesten 11 år siden
10.08.10 kl. 19:17 skrev Rune Tveit:

Nå kunne vi fortsatt i det uendelige med pastorale vitser Per

Poenget mitt er vel at vi er noe begrenset i vår forståelse av hvem som kommer inn, men for å si det enkelt med en annen kjent person

Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere stenger himmelriket for menneskene. Selv går dere ikke inn, og dem som vil gå inn, slipper dere ikke inn.

Takk Rune for din befriende humoristiske sans.

Tror du virkelig at vi har så forskjellige syn på denne saken?  Eller er det bare liksom for å ha noe å kverulere rundt? Jeg håper ikke det, men jeg fikk liksom litt den følelsen..

Jeg kjenner meg ihvertfall heldigvis lite truffet av ditt bibelsitat, som skulle tilsi at jeg - eller noen andre her på VD - skulle være i kategori med fariseiske hyklere som stenger himmelriket til for andre, og heller ikke går inn selv.

En ting er tindrende klart for meg:  Dømmesyke mennesker slipper garantert ikke inn Perleporten - uansett hvilken religiøs merkelapp de enn måtte ha.

Kommentar #33

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

RE: RE: Per huff

Publisert nesten 11 år siden

 Nei jeg siktet ikke til deg, tror nok vi er nokså enige, hadde skrevet en lengre forkalring som bare forsvant når jeg trykket enter.

Poenget mitt er at jeg aldri har kunnet begripe denne trangen mange kristne har til å definere inn/ut andre mennesker og at Jesus hadde en annen holdning.

Nå må jeg jobbe videre i "navet" så jeg skal se om jeg rekker å begrunne nærmere og fortelle om min "aha" opplevlese i psykologi forelesningen i et senere innlegg.

11.08.10 kl. 00:12 skrev Per Søetorp:10.08.10 kl. 19:17 skrev Rune Tveit:

Nå kunne vi fortsatt i det uendelige med pastorale vitser Per

Poenget mitt er vel at vi er noe begrenset i vår forståelse av hvem som kommer inn, men for å si det enkelt med en annen kjent person

Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere stenger himmelriket for menneskene. Selv går dere ikke inn, og dem som vil gå inn, slipper dere ikke inn.

Takk Rune for din befriende humoristiske sans.

Tror du virkelig at vi har så forskjellige syn på denne saken?  Eller er det bare liksom for å ha noe å kverulere rundt? Jeg håper ikke det, men jeg fikk liksom litt den følelsen..

Jeg kjenner meg ihvertfall heldigvis lite truffet av ditt bibelsitat, som skulle tilsi at jeg - eller noen andre her på VD - skulle være i kategori med fariseiske hyklere som stenger himmelriket til for andre, og heller ikke går inn selv.

En ting er tindrende klart for meg:  Dømmesyke mennesker slipper garantert ikke inn Perleporten - uansett hvilken religiøs merkelapp de enn måtte ha.

Kommentar #34

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

RE: RE: Per huff 2

Publisert nesten 11 år siden

Det jeg hadde lyst til å si i innlegget som forsvant er at jeg etterhvert har gjort den erfaring at Jesus først og fremst vil vekke  (få menneskets øyne åpnet) mennesket. Jeg har altså kommet til, gjennom granskning av evangeliene at Han ALDRI tiltalte mennesker som ble oppfattet som mislykkede av de "vellykkede" som SYNDERE. Jeg påstår hårdnakket dette. Jeg finner ikke et eksempel.

Kristne er ofte svært opptatt av å definere andre inn i denne gruppen, (synderne) og det er som oftest en gruppe man selv ikke tilhører. Altså "utgruppen". (Jeg vil påpeke at det er noe helt annet om jeg selv definerer meg som "en synder" innfor Jesus.)

Så hvorfor har kirken til alle tider hver så opptatt av å definere andre som "syndere".

Er det ikke ene og alene av den grunn at det gir dem makt over dem som "anerkjenner" kirkens definisjon? O ghar ikke kirker og menigheter til alle tider hatt behov for å definere mennesket som syndere?

Jesus tiltalte dem som de førte til ham i helt andre termer. Han tiltale dem alltid en form som gav dem anerkjennelse, endret deres persektiv, og så sa han gjenre, dra bort og synd (handling) ikke mere, for at ikke noe verre skal .....

Hva er så dette "verre"?

Jeg tror det helt enkelt er resultatet av menneskets dårlige eller ukloke valg. Det er ikke gud som rammes av vår manglende evne til å velge det gode, det er oss selv. Dette "verre" blir da i sin konsekvens et ødelagt liv.

Hvem som kommer til himmelen er så i siste intans et resultat av hva Gud "ser".

Jeg fikk en "aha" opplevelse på en forelesning i psykologi der forelser fortalte at forskning viser at mennesket ofte styres av frykt når de må velge mellom flere handlingsalterantiver. Da tenket jeg på Paulus ordom at kjærligeheten driver frykten ut. Jeg forstod da at Jesus metiode var at kjærligheten skulle drive mennesket til rette valg.

Jesus forstod dette lenge før psykologien!

Kommentar #35

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

RE: RE: RE: Per huff 2

Publisert nesten 11 år siden
11.08.10 kl. 13:48 skrev Rune Tveit:

Så hvorfor har kirken til alle tider hver så opptatt av å definere andre som "syndere".

Er det ikke ene og alene av den grunn at det gir dem makt over dem som "anerkjenner" kirkens definisjon? O ghar ikke kirker og menigheter til alle tider hatt behov for å definere mennesket som syndere?

 Er det virkelig flere definisjoner på hva som er synd? Jeg finner i Bibelen bare én eneste definisjon.

1 Joh 3,4 Hver den som gjør synd, han gjør og lovbrudd, og synden er lovbrudd.

Jak 2,11 For han som sa: Du skal ikke drive hor, han sa også: Du skal ikke slå ihjel. Om du da ikke driver hor, men slår ihjel, da er du blitt lovbryter.

Synd er altså brudd på Guds lov, de ti budene.

Kirken (den katolske) har forsøkt å lage SIN definisjon på hva budene sier, slik Daniel profeterte (Dan 7,25). Profetien sier at det skulle være et forsøk på å FORANDRE. Enhver forandring av budene er en forfalskning. Altså er budene, slik de er presentert i alle katekismer, er forfalskning av Guds sanne lov. De uforfalskede budene finner man i 2 Mos 20.

Det er derfor ikke annet enn Guds ord som definerer hva som er synd og hvem som er syndere. Jeg synes synd på dem som forandrer på budene og lærer andre å holde falske bud.

Matt 5,18-19 For sannelig sier jeg eder: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel forgå av loven, før det er skjedd alt sammen. 19 Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.

Kommentar #36

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Per huff 2

Publisert nesten 11 år siden

 Jeg ser at du ikke begriper hva jeg skriver om, og er frittet til å spørre som Filip -

Skjønner du hva du leser?

11.08.10 kl. 16:09 skrev Roger Aak:11.08.10 kl. 13:48 skrev Rune Tveit:

Så hvorfor har kirken til alle tider hver så opptatt av å definere andre som "syndere".

Er det ikke ene og alene av den grunn at det gir dem makt over dem som "anerkjenner" kirkens definisjon? O ghar ikke kirker og menigheter til alle tider hatt behov for å definere mennesket som syndere?

 Er det virkelig flere definisjoner på hva som er synd? Jeg finner i Bibelen bare én eneste definisjon.

1 Joh 3,4 Hver den som gjør synd, han gjør og lovbrudd, og synden er lovbrudd.

Jak 2,11 For han som sa: Du skal ikke drive hor, han sa også: Du skal ikke slå ihjel. Om du da ikke driver hor, men slår ihjel, da er du blitt lovbryter.

Synd er altså brudd på Guds lov, de ti budene.

Kirken (den katolske) har forsøkt å lage SIN definisjon på hva budene sier, slik Daniel profeterte (Dan 7,25). Profetien sier at det skulle være et forsøk på å FORANDRE. Enhver forandring av budene er en forfalskning. Altså er budene, slik de er presentert i alle katekismer, er forfalskning av Guds sanne lov. De uforfalskede budene finner man i 2 Mos 20.

Det er derfor ikke annet enn Guds ord som definerer hva som er synd og hvem som er syndere. Jeg synes synd på dem som forandrer på budene og lærer andre å holde falske bud.

Matt 5,18-19 For sannelig sier jeg eder: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel forgå av loven, før det er skjedd alt sammen. 19 Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.

Kommentar #37

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

RE: RE: RE: Per huff 2

Publisert nesten 11 år siden
11.08.10 kl. 13:48 skrev Rune Tveit:

Det jeg hadde lyst til å si i innlegget som forsvant er at jeg etterhvert har gjort den erfaring at Jesus først og fremst vil vekke  (få menneskets øyne åpnet) mennesket. Jeg har altså kommet til, gjennom granskning av evangeliene at Han ALDRI tiltalte mennesker som ble oppfattet som mislykkede av de "vellykkede" som SYNDERE. Jeg påstår hårdnakket dette. Jeg finner ikke et eksempel.

Nå skal ikke jeg opphøye meg selv som dommer, men jeg legger hodet på blokka så får den som er ren kaste den første sten:-) Jeg tror det står dårlig til med forståelsen hos både den ene og den andre...

Til kvinnen som var grepet i hor sa Jesus: "Gå bort og synd ikke mer". I dette ligger det implisitt at kvinnen var en synder. Var hun ikke en synder så var det heller ingen grunn til å forlange henne steinet til døde. 

Kommentar #38

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Per huff 2

Publisert nesten 11 år siden

 Det er med respekt å melde forskjell på hvem du er og hva du gjør.

Det var dette Jesus tok et oppgjør med, men dette handler om det essensielle Tor, nemlig menneskesynet.

Eks vis dersom du kjenner et menneske som er rusavhengig, hva ser du? Et menneske som har et problem eller en rusmisbruker.

Et menneske med en en diagnose er ikke diagnosen, diagnosen er bare navnet på sykdommen.

Når Jesus sa til denne kvinnen gå bort og synd ikke mere, så fokuser det på hennes handlinger ikke hvem eller hva  hun er.

Det er jo nettopp fariseerne han tar et oppgjør med i denne historien, det var dem som måtte gå hjem uforandret, mens kvinnen ble oppreist.

12.08.10 kl. 12:36 skrev Tor Martinsen:11.08.10 kl. 13:48 skrev Rune Tveit:

Det jeg hadde lyst til å si i innlegget som forsvant er at jeg etterhvert har gjort den erfaring at Jesus først og fremst vil vekke  (få menneskets øyne åpnet) mennesket. Jeg har altså kommet til, gjennom granskning av evangeliene at Han ALDRI tiltalte mennesker som ble oppfattet som mislykkede av de "vellykkede" som SYNDERE. Jeg påstår hårdnakket dette. Jeg finner ikke et eksempel.

Nå skal ikke jeg opphøye meg selv som dommer, men jeg legger hodet på blokka så får den som er ren kaste den første sten:-) Jeg tror det står dårlig til med forståelsen hos både den ene og den andre...

Til kvinnen som var grepet i hor sa Jesus: "Gå bort og synd ikke mer". I dette ligger det implisitt at kvinnen var en synder. Var hun ikke en synder så var det heller ingen grunn til å forlange henne steinet til døde. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere