Mons Henrik Slagsvold

160

Makt og frelse.

Publisert: 6. aug 2010

Som vanlig anonymt statskirkemedlem har jeg ikke all verdens kunnskaper om katolske teologers tenkning og forestillingsverden. Derfor har jeg med interesse lest Keith Greens krøniker oversatt og publisert her på VD av Lars-Toralf Utnes Storstrand. Det er neppe i overensstemmelse med hverken Greens eller Utnes Storstrands intensjoner når jeg sitter tilbake og finner katolikkenes tenkning både eksotisk, fascinerende og spennende uten at det kommer til å få nevneverdig innflytelse på mitt liv som gudsøkende menneske.

Men jeg sitter også tilbake med en undring over det jeg opplever som en tone av aggresjon, fiendlighet og trusselorientering under det hele. En nesten angstbitersk atmosfære. Aggresjon og fiendlighet har ofte sin rot i begrunnet eller ubegrunnet frykt. Så i mitt stille sinn undres jeg på hva du er så redd for Lars-Tore? Er du redd disse skumle katolikkene skal komme og ete oss? For de virker da unektelig som  de reneste kannibaler?

Når jeg skriver et eget innlegg om saken er det fordi jeg mener å registrere at dette ofte er et mønster i debatt mellom kristne. Ikke redegjørelse for ens egen måte å tenke og forestille seg ting på. Heller ikke tilbakelent nysgjerrighet på andres tenkning og forestillingsverden, men fiendlige angrep på andres måter og fremhevelse av egen fortreffelighet. Og alltid med Den Hellige Bok som sannhetsvitne. Alt dette er selvfølgelig legitimt og det tilligger ikke meg å moralisere over det. Men det gir alltid en følelse av at man er mer ute etter å kontrollere og styre min tenkning enn å opplyse og orientere meg.

Personlig blir jeg  stilt oerfor denne typen tekst eller tale alltid sittende igjen med det samme spørsmål: Hvorfor forteller vedkommende meg dette? Er det min frelse vedkommende har omsorg for eller handler det om andre ting og beveggrunner?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Himmelen eller fortapelsen!

Publisert over 10 år siden

Du er nok inne på noe her.

Men tror alikevel at det er på sin plass å advare mot læresetninger som avviker mye fra skriften. De som gjør dette burde både for deres egen del og for andres komme med en forklaring med bibelen i hånd. Jeg synes ikke dette er for mye å forlange. Jeg tror de fleste troende er enige om at endestajonen for oss alle er enten himmelen eller fortapelsen. Ut fra dette er det ganske alvorlig å komme med en lære som ikke stemmer overens med Det nye Testamente. Da en med dette kan føre folk på avveier.

Kommentar #2

Amina Delacruz

0 innlegg  381 kommentarer

Under også på grunnen...........

Publisert over 10 år siden

Det er flere som underer seg over det .

Debatten vil ikke overhodet gjøre noe med livet mitt annet enn at jeg har funnet ut at det er mye fiendtlighet ute i kristensamfunnet, og det finner jeg trist

Og at det mange tolkninger av skriftene kommer ann på hvilken øyne man ser med,noen ser med pinsevenn øyne andre med adventist og andre igjen Luthersk eller katolske...

Jeg tror det ville vært lurt  å feie for sin egen dør før man roper for høyt ...

Man kan iallfall ikke bli frelst med makt .....................

Lover foresten at jeg ikke skal spise en eneste sjel ;)

Kommentar #3

Linda Greve

4 innlegg  237 kommentarer

...

Publisert over 10 år siden

Når det kommer til bibel og teologi, så glemmer man ofte at det er ens egen tolkning, ens egen bibelforståelse og ens egne tanker og holdninger en legger til grunn, når man advarer, avslører eller opplyser. Det forundrer meg alltid hvor lite åpen folk er for at bibelen tolkes forskjellig, og at vår forståelse av det som står, ofte er preget (og farget) av menighetstilhørighet og/eller det miljøet man vanker i.

Dermed blir det kanskje en smule naivt å drive og advare. Spesielt når tonen blir så agressiv, at det blir vanskelig å ta seriøst.

Det skal nok uansett mer til enn "advarsler" for å omvende en som allerede har tatt et standpunkt. Enten det er katolikker, pinsevenner, mormonere eller ateister.

Kommentar #4

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Tolkninger

Publisert over 10 år siden

At bibelen tolkes noe forskjellig er jeg enig i. Har ingen problemer med det.

Men å bruke dette som et slags argument for å godta alt mulig av merkelige tolkninger blir alikevel helt feil. Tolkningsmulighetene er ikke så mange. Ingen tekster kan forståes på flere titalls måter.

Dersom det er tvil hvordan et skriftsted skal oppfattes, er det normalt å sammenligne dette verset med andre vers andre steder i bibelen som omtaler samme tema. Dette kalles bibelens egen tolkning. Ved å sammenligne de vers og avsnitt i bibelen som omtaler samme sak, vil en finne ut hva bibelen lærer.

En katolikk skrev her inne for noen dager siden at "en kan komme til himmelen ved å gi almisser". Da det ble bedt om en forklaring på dette, kom det ikke noe svar. Selvfølgelig kommer ingen til himmelen ved å gi almisser. Enhver gjenfødt troende vet at gode gjerninger ikke fører til himmelen. Dette var bare et eksempel på at en ikke kan godta alle slags forvrengninger av Guds ord ved å unnskylde seg med at "vi tolker alle forskjellig", for på denne måten å ikke si ifra når noen helt tydelig er på ville veier.

Kommentar #5

Linda Greve

4 innlegg  237 kommentarer

RE: Tolkninger

Publisert over 10 år siden
08.08.10 kl. 08:52 skrev Gunnar Lund:

At bibelen tolkes noe forskjellig er jeg enig i. Har ingen problemer med det.

Men å bruke dette som et slags argument for å godta alt mulig av merkelige tolkninger blir alikevel helt feil. Tolkningsmulighetene er ikke så mange. Ingen tekster kan forståes på flere titalls måter.

Dersom det er tvil hvordan et skriftsted skal oppfattes, er det normalt å sammenligne dette verset med andre vers andre steder i bibelen som omtaler samme tema. Dette kalles bibelens egen tolkning. Ved å sammenligne de vers og avsnitt i bibelen som omtaler samme sak, vil en finne ut hva bibelen lærer.

En katolikk skrev her inne for noen dager siden at "en kan komme til himmelen ved å gi almisser". Da det ble bedt om en forklaring på dette, kom det ikke noe svar. Selvfølgelig kommer ingen til himmelen ved å gi almisser. Enhver gjenfødt troende vet at gode gjerninger ikke fører til himmelen. Dette var bare et eksempel på at en ikke kan godta alle slags forvrengninger av Guds ord ved å unnskylde seg med at "vi tolker alle forskjellig", for på denne måten å ikke si ifra når noen helt tydelig er på ville veier.

 Nå mente vel ikke jeg at man skal godta alt. Det er det vel få (om noen) som gjør. Jeg finner ikke belegg for DKKs lære i bibelen, men hvilken forskjell utgjør det for en katolikk? De, som jeg, er ærlige i sin tro, og man kan dermed ikke forvente at de forandrer standpunkt, selv om noen sier "du tror feil".

Er enig i at man skal advare folk som er på ville veier, MEN i rett ånd. Å sette folk på den religiøse tiltalebenken, er vel noe av det mest "avkristende" som finnes.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere