Ole Jørgen Anfindsen

173

Sannhetens pris - meninger og mediemakt

Publisert: 26. jul 2010

68'er-generasjonen mener om seg selv at de står for frihet. For eksempel fri sex, kvinnefrigjøring,  (forholdsvis) fri innvandring, og litt til i samme gate. En sak er at disse tingene ikke nødvendigvis fører til frihet. En annen sak er at 68'erne (her brukes dette begrepet som en forenklet samlebetegnelse på alle som støtter det rådende regimet) utviser stadig sterkere, totalitære tendenser når de møter motstand.

Det er ikke bare det at 68'ere ikke liker/spiser seipanetter, de liker ikke å bli motsagt heller. Den som stiller spørsmålstegn ved 68'ernes dogmer, er selvsagt rasist, fascist eller nazist; alternativt er vedkommende syk (han eller hun lider da gjerne av en eller annen fobi).

En strålende illustrasjon på at 68'er-kulturen generelt er moralsk og intellektuelt korrupt (jeg gjør gjerne unntak for ærlige og oppriktige enkelt-68'ere som helhjertet støtter demokrati og ytringsfrihet; disse gjør bare så sørgelig lite ut av seg), gis av Eva Herman i Tyskland (sitat fra Document):

Eva Herman var ankerkvinne i ARDs nyhetssending Tagesschau. Men hun kom til å stille spørsmål ved noen oppleste og vedtatte sannheter; bla. om feminisme, og frigjøringen av kvinner, karriere og prisen samfunnet betaler i form av synkende barnetall. Det skal man ikke gjøre. Herman fikk nazi-stemplet. Det kommer med usvikelig sikkerhet hvis man våger å røre ved visse sannheter.

Hun forsvarte seg lenge og godt og skrev flere bøker, men under en pressekonferanse kom en kvinnelig journalist til å skrive i Hamburger Abendblatt at hun hadde rost nazistenes familiepolitikk. Det motsatte var tilfellet. Men det hjalp ikke. Hun fikk sparken.

"Prosessen" mot henne foregikk over flere år. Nå har Herman skrevet bok Die Wahrheit und ihr Preis. Meinung, Macht und Medien (Sannheten og dens pris. Meninger, makt og medier).

Jeg anbefaler disse to artiklene hos henholdsvis Sappho og Document:

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Vedtatte sannheter

Publisert nesten 11 år siden

Våre sannheter skapes av det vi mener å observere. Synkende barnetall er en realitet noen steder men like fullt er verdensbefolkningen økende. Hva er så sannheten, øker det eller synker det.

Fri sex hva innebærer det. Betyr det at man selv kan bestemme over sin seksualitet? De som er i mot fri sex, hva er de egentlig i mot?

68'er generasjonen er et uttrykk som ble benyttet om den radikale studentbevegelsen fra den tiden. Hvor mange er det egentlig man snakker om når man benytter betegnelsen. Er det tusner, titusner eller hundretusner for norges del. I 1968 var det ca 28000 studenter ved norske universiteter og høyskoler, omtrent en dobling fra 1961. Men som du ser er det knapt tre titusner man kan snakke om og alle var neppe radikale venstreorienterte. Det skulle tilsi under en prosent av befolkningen i 1968.

Spørsmålet er da om det er myter eller sannheter du bringer til torgs. Det kan virke som om du ønsker deg en offerrolle slik at du kan hamre løs på luftfiender slik at dine meninger høster sympati hos de som ikke selv gidder å sjekke fakta og se litt edrulig på tallene og påstandene.

Kommentar #2

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

RE: Vedtatte sannheter

Publisert nesten 11 år siden
26.07.10 kl. 09:39 skrev Lars Randby:

68'er generasjonen er et uttrykk som ble benyttet om den radikale studentbevegelsen fra den tiden. Hvor mange er det egentlig man snakker om når man benytter betegnelsen. Er det tusner, titusner eller hundretusner for norges del. I 1968 var det ca 28000 studenter ved norske universiteter og høyskoler, omtrent en dobling fra 1961. Men som du ser er det knapt tre titusner man kan snakke om og alle var neppe radikale venstreorienterte. Det skulle tilsi under en prosent av befolkningen i 1968.

Spørsmålet er da om det er myter eller sannheter du bringer til torgs. Det kan virke som om du ønsker deg en offerrolle slik at du kan hamre løs på luftfiender slik at dine meninger høster sympati hos de som ikke selv gidder å sjekke fakta og se litt edrulig på tallene og påstandene.

 ...

Lars,

Anbefaler at du leser innlegget før du kommenterer det.

Kommentar #3

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Takk

Publisert nesten 11 år siden

I agurktidens høysesong var det interessant å lære noe nytt om Europas største land. Takk til Ole Jørgen!

Kommentar #4

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE: Sannhetens pris - meninger og mediemakt

Publisert nesten 11 år siden

http://www.thedailyshow.com/watch/thu-march-18-2010/conservative-libertarian

Honest thinking.

26.07.10 kl. 06:40 skrev Ole Jørgen Anfindsen:

Det er ikke bare det at 68'ere ikke liker/spiser seipanetter, de liker ikke å bli motsagt heller. Den som stiller spørsmålstegn ved 68'ernes dogmer, er selvsagt rasist, fascist eller nazist; alternativt er vedkommende syk (han eller hun lider da gjerne av en eller annen fobi).En strålende illustrasjon på at 68'er-kulturen generelt er moralsk og intellektuelt korrupt

Kommentar #5

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

RE: RE: Vedtatte sannheter

Publisert nesten 11 år siden
26.07.10 kl. 09:45 skrev Arne D. Danielsen:

 ...

Lars,

Anbefaler at du leser innlegget før du kommenterer det.

 Leste det, trakk ut det jeg ville kommentere og brydde meg fint lite om resten. Utfordringen når man skriver innlegg som har flere lag er at man ikke nødvendigvis får svar på det man selv anser for å være poenget. Løsningen er å kutte ut å skrive lagdelt og heller holde seg til det man ønsker at noen skal respondere på.

Kommentar #6

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

RE: RE: RE: Vedtatte sannheter

Publisert nesten 11 år siden
26.07.10 kl. 10:03 skrev Lars Randby:

 Leste det, trakk ut det jeg ville kommentere og brydde meg fint lite om resten. Utfordringen når man skriver innlegg som har flere lag er at man ikke nødvendigvis får svar på det man selv anser for å være poenget. Løsningen er å kutte ut å skrive lagdelt og heller holde seg til det man ønsker at noen skal respondere på.

 ...

Vel, dette innlegget er ikke typeisk lagdelt - i betydningen for mye lagdelt. Anfindsen definerer begrepet 68'ere (innledning), beskriver hva som er typisk for dem (utdyping) og gir et konkret eksempel på hva konsekvense av 68'ernes maktovergrep kan føre til.

Personlig oppfatter jeg det slik at du i din første kommentar slår inn åpne dører. Du stiller et spørsmål. Anfindsen har besvart dette i innlegget.

Kommentar #7

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

RE: Vedtatte sannheter

Publisert nesten 11 år siden
26.07.10 kl. 09:39 skrev Lars Randby:

Våre sannheter skapes av det vi mener å observere. Synkende barnetall er en realitet noen steder men like fullt er verdensbefolkningen økende. Hva er så sannheten, øker det eller synker det.

Hei Lars

Befolkninga aukar i alle verdsdelar bortsett frå i Europa, der fertiliteten i mange land er så låg at folketalet vil minke til ein fjerdedel dette hundreåret, om same trenden held seg. Elles i natur og kultur er vi opptatt av å bevare mangfald, men tydelegvis ikkje her. Med slik utvikling vidare står europeisk kultur i alle variantar i fare for å bli utsletta, og endå lettare vil det kunne skje om tomromet blir fylt ved innvandring frå andre kontinent med annan kultur. Begge desse katastrofene får gå sin gang fordi den meiningsberande eliten ikkje vil sjå realitetar i augene, men i staden held krampaktig fast ved ein feilslått ideologi.

Kommentar #8

Eivind Bade

29 innlegg  530 kommentarer

Realiserer sitt ego?

Publisert nesten 11 år siden

Tja?  Blir ikke Eva Hermans kritikk av feminismens familieidealer noe utenpåklistret når hun selv har flere ekteskap bak seg i 37 års alder og er alene om sitt barn? En viktig del av feminismens idealer er jo at kvinnen skal realisere seg i arbeidslivet, og det gjør hun til fulle både gjennom sin TV reporter karriere og som forfatter.  Hun lykkes jo i å bruke kritikken mot seg (tilfeldigvis formulert av en annen kvinne?) til å skrive bøker og dermed  innhente ytterligere oppmerksomhet mot sin person.

Jeg tror det kan være grunn til å rette oppmerksomhet mot de som ikke er aktører i denne historien - hennes 3 (?) tidligere ektefeller og barnets oppvekstsituasjon.  

Er det i og for seg så relevant å trekke inn de mer tradisjonelle historiske ideologibærere - 68 erne, nazistene, liberale?  Jeg synes hun virker som snytt ut av feminismens idealer om kvinnens realisering av sitt ego i arbeidslivet og evner tillike å gjøre business på å kokettere lett med tradisjonelle familieidealer.

På mange måter er dette en parallell til hijab debatten der åpenbart ressursterke, velfomulerte og ikke minst pene, velsminkede unge muslimske kvinner forsvarte på flytende norsk bruk av hijab også i politiet.  De kunne ikke tape på å ta opp debatten fordi det de egentlig fokuserte på - selvsagt uten å nevne det - var dem selv, deres utseende, deres ressurser - kort sagt deres ego.  Et skikkelig sjakktrekk spør du meg.

Og - er ikke Eva Herman en like dyktig spiller i livets sosialsjakk?   Sannhetens pris?  Hva er egentlig sannheten i denne historien?   

Kommentar #9

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

RE: Realiserer sitt ego?

Publisert nesten 11 år siden
26.07.10 kl. 13:23 skrev Eivind Bade:

Tja?  Blir ikke Eva Hermans kritikk av feminismens familieidealer noe utenpåklistret når hun selv har flere ekteskap bak seg i 37 års alder og er alene om sitt barn? En viktig del av feminismens idealer er jo at kvinnen skal realisere seg i arbeidslivet, og det gjør hun til fulle både gjennom sin TV reporter karriere og som forfatter.  Hun lykkes jo i å bruke kritikken mot seg (tilfeldigvis formulert av en annen kvinne?) til å skrive bøker og dermed  innhente ytterligere oppmerksomhet mot sin person.

[...]

Og - er ikke Eva Herman en like dyktig spiller i livets sosialsjakk?   Sannhetens pris?  Hva er egentlig sannheten i denne historien?   

Her er du formodentlig inne på noe, selv om jeg i de aktuelle artiklene mente å kunne se tilløp til selverkjennelse fra Hermans side når det gjaldt dette at hennes situasjon i det minste tilsier en viss ydmykhet ift å kritisere kvinner som velger vekk barn til fordel for karriere.

Men selv om Herman helt sikker vet å utnytte sin kjendisstatus, og selv om ingen av oss kan si oss 100% fri for egoistiske motiver og tilbøyeligheter som bakenforliggende forklaringer til våre handlinger, kan jeg ikke se at dette skulle gjøre hovedpoenget i de nevnte artiklene ugyldig, nemlig at den meningsbærende eliten i Tyskland (i likhet med de fleste andre, vestlige land) ikke nøler med å bruke hersketeknikker når de mener å ha fått øye på personer som bør bringes til taushet. Dette er i ytterste konsekvens totalitære tendenser (uforenlig med prinsipper om demokrati og ytringsfrihet), og bør bekymre oss alle.

Kommentar #10

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

RE: Sannhetens pris - meninger og mediemakt

Publisert nesten 11 år siden
26.07.10 kl. 06:40 skrev Ole Jørgen Anfindsen:

(jeg gjør gjerne unntak for ærlige og oppriktige enkelt-68'ere som helhjertet støtter demokrati og ytringsfrihet;

Demokrati er lik sosialisme, og har ingenting med ekte ytringsfrihet å gjøre. Ytringsfrihet er helt og holdent avhengig av liberalisme.

Ellers smaker Findus Seipanetter (de som er laget av Alaska Pollock, og feilaktig kalles "fiskepinner", ufattelig dårlig. Slikt gir jeg til kattene.)

Kommentar #11

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Sannheten

Publisert nesten 11 år siden

Ironien i denne tråden er bitende.

Kommentar #12

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Gode poeng

Publisert nesten 11 år siden

Vi er jo noen som er vane med å bli sensurert, uavhengig av språkbruk eller dokumentasjon. Det er ikke liberalistene som roper på sensur.

Demokrati i betydningen flertallsdiktatur er kollektivistisk. Hvem skal redde oss fra overmakten? Negative menneskerettigheter er i hovedprinsipp ren liberalisme og i vert fall libertarianisme. Slikt beskytter ytringsfriheten.

Kommentar #13

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

RE: Gode poeng

Publisert nesten 11 år siden
27.07.10 kl. 02:24 skrev Arild Holta:

Vi er jo noen som er vane med å bli sensurert, uavhengig av språkbruk eller dokumentasjon. Det er ikke liberalistene som roper på sensur.

Demokrati i betydningen flertallsdiktatur er kollektivistisk. Hvem skal redde oss fra overmakten? Negative menneskerettigheter er i hovedprinsipp ren liberalisme og i vert fall libertarianisme. Slikt beskytter ytringsfriheten.

Arild: det som heter liberalisme her (på østsiden av Dammen) kalles "libertarianisme" i USA, fordi sosialistene (les: det demokratiske partiet og deres støttespillere) har stjålet ordet "liberalist". Men det de står for er vel helst nærmere libertinisme, enn liberalisme/libertarianisme. Og det er svært forskjellige saker.

Kommentar #14

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE: RE: Gode poeng

Publisert nesten 11 år siden
27.07.10 kl. 09:39 skrev Lars-Toralf Utnes Storstrand:27.07.10 kl. 02:24 skrev Arild Holta:

Vi er jo noen som er vane med å bli sensurert, uavhengig av språkbruk eller dokumentasjon. Det er ikke liberalistene som roper på sensur.

Demokrati i betydningen flertallsdiktatur er kollektivistisk. Hvem skal redde oss fra overmakten? Negative menneskerettigheter er i hovedprinsipp ren liberalisme og i vert fall libertarianisme. Slikt beskytter ytringsfriheten.

Arild: det som heter liberalisme her (på østsiden av Dammen) kalles "libertarianisme" i USA, fordi sosialistene (les: det demokratiske partiet og deres støttespillere) har stjålet ordet "liberalist". Men det de står for er vel helst nærmere libertinisme, enn liberalisme/libertarianisme. Og det er svært forskjellige saker.

De har stjålet ordet liberalist? Det er ikke måte på hvor onde de er! I tillegg liker de ikke å bli motsagt.

Når H.I blir motsagt så blir han så sint at han skriver lange poster om hvordan man ikke skal mottsi han, hvordan han blir puttet i bås, deretter lager han lange avhandlinger som setter andre i bås. Forskjellen er at han kan skrive mang ord om hvorfor de båsene er helt rett.

Honest thinking, we report you decide.

Jeg kaller det dualismens svøpe.

Kommentar #15

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Til orientering

Publisert nesten 11 år siden
27.07.10 kl. 09:39 skrev Lars-Toralf Utnes Storstrand:

Arild: det som heter liberalisme her (på østsiden av Dammen) kalles "libertarianisme" i USA, fordi sosialistene (les: det demokratiske partiet og deres støttespillere) har stjålet ordet "liberalist".

 ...

En liten orientering om "sosialistene" i USA.

Det demokratiske partiet i USA står godt til høyre for vårt Høyre - og også Fremskrittspartiet i økonomisk og sosial politikk. Det skulle vel da bety at alle våre politiske partier er reinspikkede sosialister - i en eller annen valør? Det skulle videre bety at de som er (lenger) til venstre for de to nevnte partiene f.eks. er stailinsiter - eller noe slikt.

Kommentar #16

Eivind Bade

29 innlegg  530 kommentarer

RE: RE: Realiserer sitt ego?

Publisert nesten 11 år siden
26.07.10 kl. 20:28 skrev Ole Jørgen Anfindsen:26.07.10 kl. 13:23 skrev Eivind Bade:

(...) 

(...)

Men selv om Herman helt sikker vet å utnytte sin kjendisstatus, og selv om ingen av oss kan si oss 100% fri for egoistiske motiver og tilbøyeligheter som bakenforliggende forklaringer til våre handlinger, kan jeg ikke se at dette skulle gjøre hovedpoenget i de nevnte artiklene ugyldig, nemlig at den meningsbærende eliten i Tyskland (i likhet med de fleste andre, vestlige land) ikke nøler med å bruke hersketeknikker når de mener å ha fått øye på personer som bør bringes til taushet. Dette er i ytterste konsekvens totalitære tendenser (uforenlig med prinsipper om demokrati og ytringsfrihet), og bør bekymre oss alle.

Jeg begriper bare ikke hvordan du kan påstå at hun på noen måte er bragt til taushet når damen siden 2006 har skrevet 3 bøker hvorav "Die Wahrheit und ihr Preis" (korrekt oversettelse er vel "Sannheten og dens pris"?) er den siste i rekken.  Hun evner tillike å vedlike medienes fokus på henne gjennom stadige bokutgivelser og TV debatter om henne og bøkene.  Iflg. den danske linken du ga  

Kommentar #17

Eivind Bade

29 innlegg  530 kommentarer

RE: RE: RE: Realiserer sitt ego?

Publisert nesten 11 år siden
27.07.10 kl. 10:21 skrev Eivind Bade:26.07.10 kl. 20:28 skrev Ole Jørgen Anfindsen:26.07.10 kl. 13:23 skrev Eivind Bade:

(...) 

(...)

Men selv om Herman helt sikker vet å utnytte sin kjendisstatus, og selv om ingen av oss kan si oss 100% fri for egoistiske motiver og tilbøyeligheter som bakenforliggende forklaringer til våre handlinger, kan jeg ikke se at dette skulle gjøre hovedpoenget i de nevnte artiklene ugyldig, nemlig at den meningsbærende eliten i Tyskland (i likhet med de fleste andre, vestlige land) ikke nøler med å bruke hersketeknikker når de mener å ha fått øye på personer som bør bringes til taushet. Dette er i ytterste konsekvens totalitære tendenser (uforenlig med prinsipper om demokrati og ytringsfrihet), og bør bekymre oss alle.

Jeg begriper bare ikke hvordan du kan påstå at hun på noen måte er bragt til taushet når damen siden 2006 har skrevet 3 bøker hvorav "Die Wahrheit und ihr Preis" (korrekt oversettelse er vel "Sannheten og dens pris"?) er den siste i rekken.  Hun evner tillike å vedlikeholde medienes fokus på henne gjennom stadige bokutgivelser og TV debatter om henne og bøkene.  Iflg. den danske linken du ga er  

Bogens absolutte højdepunkt er den minutiøse beretning om det nu legendariske Johannes B. Kerner talkshow den 9. oktober 2007 (hele den timelange udsendelse klik her …) hvor Eva Herman bliver smidt ud af udsendelsen efter i 50 minutter at være blevet udsat for underlødige angreb af værten, af en professor i historie, af en komiker, en skuespiller og en tidligere tv-værtinde.

Hun lykkes i å opprettholde dramaeffekten rundt hennes synspunkter - en dramaeffekt som er ønskelig i markedsføringssammenheng.  Eva Herman gjør ganske enkelt business på å utfolde seg om dagsaktuelle familiepolitiske temaer.  Det er det selvsagt helt tillatt å gjøre i åpne vestlige demokratier.  Men å male frem spøkelser på høylys dag om totalitære tendenser i Tyskland fordi om enkelte i en opphetet debatt faller for fristelsen til å sammenlikne hennes synspunkter med nazitysklands familiepolitikk, blir temmelig søkt i mine øyne.  Og sammenlikningen mot nazityskland er så håpløs og åpenbart best egnet for fremførelse i talk show sammenhenger at den delen av debatten tipper jeg at Hermann takler uten problem. 

(Beklager publiseringen av en halvferdig kommentar over.  Jeg strøk noen ord og vips så ble resten publisert! Fantastisk system på verdidebatt.  Håper det blir bedre.  Dere må gjerne stryke den halvferdige kommentaren)Kommentar #18

Leif Jørgen Sunde

8 innlegg  604 kommentarer

RE: RE: RE: Realiserer sitt ego?

Publisert nesten 11 år siden
27.07.10 kl. 10:21 skrev Eivind Bade:

Jeg begriper bare ikke hvordan du kan påstå at hun på noen måte er bragt til taushet når damen siden 2006 har skrevet 3 bøker hvorav "Die Wahrheit und ihr Preis" (korrekt oversettelse er vel "Sannheten og dens pris"?) er den siste i rekken.  Hun evner tillike å vedlike medienes fokus på henne gjennom stadige bokutgivelser og TV debatter om henne og bøkene.  Iflg. den danske linken du ga  

Når vi snakker om å bringes til taushet, så betyr ikke det at vedkommende ved lov ikke får lov å uttale seg. Det betyr at vedkommende blir så presset, utskjelt og demonisert at en må være meget sterk mentalt sett for å fortsette. Dessuten blir denne demoniseringen en advarsel til andre, og dermed blir mange stående alene i saker som mange andre er enige om. Et godt eksempel er Nina Karin Monsen. En undersøkelse viser at over halvparten av alle nordmenn er imot assistert befruktning for lesbiske, likevel kan det virke som om det bare er en liten håndfull, og de får sitt pass påskrevet. Hva sier da opinionen når de ser at flertaller er i mot? "Jo, det viser bare at vi fortsatt har en lang vei å gå når det gjelder å endre nordmenns holdninger og fordommer om de som er litt annerledes." Ydmykheten over at en selv også kan ta feil, er i hvert fall vanskelig å spore hos mange.

Kommentar #19

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

RE: RE: RE: Gode poeng

Publisert nesten 11 år siden
27.07.10 kl. 09:54 skrev Morten Christiansen:

De har stjålet ordet liberalist? Det er ikke måte på hvor onde de er! I tillegg liker de ikke å bli motsagt.

Ja, stjålet. Liberalisme betyr "frihet", og det fins ingen frihet i sosialismen. Bare tvang.

Kommentar #20

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

RE: Til orientering

Publisert nesten 11 år siden
27.07.10 kl. 09:57 skrev Arne D. Danielsen:

En liten orientering om "sosialistene" i USA.

Det demokratiske partiet i USA står godt til høyre for vårt Høyre - og også Fremskrittspartiet i økonomisk og sosial politikk. Det skulle vel da bety at alle våre politiske partier er reinspikkede sosialister - i en eller annen valør? Det skulle videre bety at de som er (lenger) til venstre for de to nevnte partiene f.eks. er stailinsiter - eller noe slikt.

Tilsynelatende. De er i realiteten verre enn Arbeiderpartiet.

Kommentar #21

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

RE: Realiserer sitt ego?

Publisert nesten 11 år siden

Så vidt jeg kan forstå er Eva Herman blitt utsatt for systematisk bruk av hersketeknikker over lang tid og fra en rekke fremstående personer eller institusjoner i det tyske samfunnet. Man vant etter hvert frem med kravet om at hun måtte fjernes fra sin stilling i ARD (tilsvarende vårt NRK). Jeg mener det er god grunn til å være på vakt når slike tendenser manifesterer seg.

Kommentar #22

Eivind Bade

29 innlegg  530 kommentarer

RE: RE: Realiserer sitt ego?

Publisert nesten 11 år siden
27.07.10 kl. 18:28 skrev Ole Jørgen Anfindsen:

Så vidt jeg kan forstå er Eva Herman blitt utsatt for systematisk bruk av hersketeknikker over lang tid og fra en rekke fremstående personer eller institusjoner i det tyske samfunnet. Man vant etter hvert frem med kravet om at hun måtte fjernes fra sin stilling i ARD (tilsvarende vårt NRK). Jeg mener det er god grunn til å være på vakt når slike tendenser manifesterer seg.

Jeg kan ikke se av de to artiklene du henviser til dokumentasjon på at hun er usaklig oppsagt e.l.  Jeg limte inn i en kommentar over den del av dokumentasjonen på ufin behandling som tydeligvis skulle være det verste.  Jeg limer den inn en gang til fordi alle der kan se på TV programmene som tydeligvis skulle være så ille:

Bogens absolutte højdepunkt er den minutiøse beretning om det nu legendariske Johannes B. Kerner talkshow den 9. oktober 2007 (hele den timelange udsendelse klik her …) hvor Eva Herman bliver smidt ud af udsendelsen efter i 50 minutter at være blevet udsat for underlødige angreb af værten, af en professor i historie, af en komiker, en skuespiller og en tidligere tv-værtinde.

Jeg har riktignok bare sett deler av 10 minutters delen der en historieprofessor irettesetter for hennes henvising til at familiesituasjonen under nazi tiden var bedre enn den er i dag. Jeg kan ikke se at det er noe eksempel på ufin behandling snarere tvert om: hele sendingen fungerte som et enormt reklameinnslag for bøkene hennes.

Ærlig talt: jeg sitter igjen med inntrykket av en ganske smart (evt. bruk sleip) dame som gjennom sin TV reporter karriere har lært seg evnen til å holde momentet oppe i oppmerksomheten rundt hennes person.  Som enslig forsørger hadde hun behov for en mer hjemmeorientert arbeidssituasjon og forsøkte seg (med suksess) i å skrive bøker.  Hun valgte et svært salgbart tema, familien, og hun tilnærmet seg den på den tradisjonelle dydige måte ved å lovprise familielivet slik det har vært enda hun selv blåser i sitt eget familieliv og skjebnen til de de 4 partnerne hun legger igjen etter seg.  Når så debatten om de første bøkene blir litt het, skriver hun en ny bok om sannheten og dens pris.  Der benytter hun en tradisjonell feministisk strategi ved å plassere seg i en offerrolle.

Herregud - hvor godtroende går det an bli?  Ser dere ikke at hun spiller på situasjonen etter hvert som den utvikler seg og skriver stadig nye bøker som blir omtalt av hauger av journalister?  Jeg tipper at om noen år når barnet er blitt større, og hun kan ta arbeid utenfor hjemmet igjen, finner hun en svært utadrettet stilling.  Og hun får den fordi hun på CVen sin har med bl.a. bokproduksjonen.  En beskrivelse av hvordan hun har taklet det offentlige søkelyset er neppe nødvendig å ta med i CVen fordi det er uansett så alment kjent i Tyskland. Jeg har ikke noe tro på at så mye som et fnugg av henne er bragt til taushet.  Og "saken" som hun tydeligvis kjemper så veldig for tror jeg hun forlater i samme øyeblikk som hun finner noe som er mer salgbart og bedre egnet for å realisere hennes ego.

Men for all del: dette er min spekulasjon, basert på et begrenset informasjonsmateriale.  Kommer det frem dokumentasjon på usaklig oppsigelse, systematisk forfølgelse e.l. så må jo det også trekkes inn i helhetsbildet.  

Kommentar #23

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

RE: Realiserer sitt ego?

Publisert nesten 11 år siden

Eivind Bade skriver: "Jeg kan ikke se av de to artiklene du henviser til dokumentasjon på at hun er usaklig oppsagt e.l.".

Neivel? Dersom vi aksepterer at det formodentlig stemmer at hun faktisk er blitt oppsagt fra sin stilling i ARD, samtidig som vi aksepterer at denne oppsigelsen ikke er usaklig, hva er da - slik du ser det - det saklige grunnlaget for at hun mistet jobben?

Kommentar #24

Eivind Bade

29 innlegg  530 kommentarer

RE: RE: Realiserer sitt ego?

Publisert nesten 11 år siden
28.07.10 kl. 17:30 skrev Ole Jørgen Anfindsen:

Eivind Bade skriver: "Jeg kan ikke se av de to artiklene du henviser til dokumentasjon på at hun er usaklig oppsagt e.l.".

Neivel? Dersom vi aksepterer at det formodentlig stemmer at hun faktisk er blitt oppsagt fra sin stilling i ARD, samtidig som vi aksepterer at denne oppsigelsen ikke er usaklig, hva er da - slik du ser det - det saklige grunnlaget for at hun mistet jobben?

Jeg føler meg egentlig lite komfortabel med å spekulere i problemstillingen du skisserer. Jeg synes det hadde vært mer realt og ikke minst saklig om vi fikk se dokumentasjon på forfølgelse: omtale av en usaklig oppsigelse, persongalleriet involvert i en eventuell konspirasjon mot henne.  Jeg kan vel konstatere at det foreligger ikke?

En mulig bakgrunn for hennes fratredelse kan være at omsorgsbehovet for barnet og hennes rolle som enslig forsørger ikke lar seg kombinere med tilværelsen som en høyprofilert TV reporter.  Forfattertilværelsen med hjemmekontor og adgang til å skrive når hensynet til barnet tillater det er nok langt mer hensiktsmessig for hennes del.  Det høres ut som om situasjonen er unødvendig klossete håndtert om hun er blitt regelrett oppsagt.  Muligens foreligger det en avtale med hennes tidligere arbeidsgiver om vilkår for en frivillig fratredelse som begge parter har innsett at er nødvendig i hennes situasjon?

La meg også føye på at det er ingen spøk å tre mutters alene inn på den offentlige arena og spre kontroversielle synspunkter på politiske temaer med henvisning til ulike ideologier og ismer.  Det finnes utallige eksempler på at medieverdenen mobiliserer en storm av motbør, som en enkeltstående politisk kannestøber alene umulig kan klare å håndtere.  Skal man nå frem på den offentlige arena, må man høre til i en politisk bevegelse med flere taleføre personer og forberede seg på en skikkelige slagvekslinger.  Der har Eva Herman trolig feilvurdert situasjonen.  Det er ikke nødvendigvis noe feil med det politiske systemet i Tyskland om hun føler at det ble litt vel mye for henne.  Vi kan vel alle ønske oss Kardemomme by tilstander i alle debatter.  I praksis viser det seg at det er vanskelig å gjennomføre.  Det har vi sett eksempler på også her på Verdidebatt.  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere