Svein Berntsen

Pensjonist
276

Øivind Andersens forkynnelse.

Publisert: 14. jul 2010  /  843 visninger.

Bibelskolelærer Øivind Andersen var kjent for store deler av det tidligere norske kristenfolk, og også av en del av det nåværende. I en menneskealder var han  knyttet til Norsk Luthersk Misjonssambands Bibelskole på Fjellhaug som rektor og lærer. Han har også vært en velkommen forkynner på stevner og stormøter over hele landet. På en enkel og klar måte forkynner han de grunnleggende evangeliske sannheter. Hans forkynnelse er preget av varme, forståelse og en dyp overbevisning om Guds ords autoritet. Øivind Andersen har fremdeles noe å gi både for tro og tanke. Takket være nåtidens teknologi er en del av hans mange andakter tilgjengelige på lydfiler.

Personlig mener jeg at mye av fedrenes tro og forkynnelse er av en slik kvalitet at den kan lege nåtidens menneskers mange åndelige sår påført av forfeilet fokus og forførende, velmenende forkynnelse.

Jeg anbefaler også en perle av en andaktsbok av Øivind Andersen som fremdeles er i handelen. Den bærer med rette tittelen "Ved Kilden", Lunde Forlag.

Jeg legger her med en smaksprøve i en lydfil med tittelen "Jesu fristelser":

http://lyd.lysetoglivet.dk/filer/audio/praediken/OEA/OEA001/OEA001_04.mp3

2 liker  
Kommentar #1

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

Hva er evangeliet?

Publisert nesten 11 år siden

Øivind Andersen, 1904-1994, formidler her hva evangeliet er og hva det ikke er:

http://lyd.lysetoglivet.dk/filer/audio/praediken/OEA/OEA001/OEA001_07.mp3 

1 liker  
Kommentar #2

Asbjørn Kvalbein

65 innlegg  150 kommentarer

Blind

Publisert nesten 11 år siden

Jeg lærte Øivind Andersen å kjenne personlig. Han var en sentral luthersk forkynner, formet av Rosenius' evangeliske kristendomssyn. Han ble på mange måter et forbilde og en inspirator, selv om han kunne være tung på labben i ikke-teologiske spørsmål. Jeg husker han kritiserte meg offentlig for å bruke onkel Skrue som eksempel på materialistisk grådighet i en radioandakt. Jeg var ung og tander, men hadde vel bare godt av litt korreksjon.

Det merkelige var at Øivind Andersen som forholdsvis ung ble helt blind, men han lærte store deler av Bibelen utenat og siterte korrekt fra talerstolen. Nettopp blindheten ga ham åndelig konsentrasjon og klarhet som samlet hundrevis som ville høre på ham.

1 liker  
Kommentar #3

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Det er vemodig

Publisert nesten 11 år siden

å huske tilbake til min lyse barnedom.  Da husker jeg andaktsboken i hjemmet, med Fredrik Wisløf og Øivind Andersen.  Mange ganger satt jeg og hørte mine foreldre leste høyt fra andaktsbøkene.

Idag 50 år senere, slår det meg den voldsomme forskjellen det er med hva de forkynte, og det som det står i bibelen om, omvendelse, dåp i vann, dåp i Den Hellige Ånd, oppstandelse fra de døde, håndspåleggelse, og den kommende dom. 

Her ser vi to fløyer, den ene teoretisk og den andre i praksisen.  Selvfølgelig skrev Wisløf og Andersen godt og til vederkvegelse for oss alle, men det er stor forskjell på foreksempel på bibellærer Derek Prince sin undervisning og den vi hørte på bedehuset.

Noe som overhodet aldri ble vektlagt i tidligere tider på bedehuset var foreksempel tungetale og dåp i den Hellige Ånd.  At vi alle kan be til Gud i Jesu navn om helbredelse ble vel heller aldri nevnt.

Da trosbevegelsen kom, hvor vi alle kunne være med som evangelister og vitner var deilig.  Og da jeg fikk vite om pinsevennenes dåppraksis, var det også grensesprengende for meg.  Da min mor døpte seg med troendes dåp i 1975 visste jeg lite om dette dåpssynet.  Men det ble en klar rettesnor for meg da jeg gikk i dåpens grav i 1982!

Konklusjon, jeg er glad jeg tross alt jeg lever som kristen idag, det er lettere på puste på en måte!

2 liker  
Kommentar #4

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

Øivind og Derek

Publisert nesten 11 år siden

Jeg lærte også å kjenne Øivind Andersen personlig, om enn neppe så dypt som Asbjørn Kvalbein. Jeg var svært ofte på bibeltimene hans på Kilden i Misjonssalen, og deltok på flere møter der han talte. Jeg var også hjemme hos ham ved en rekke anledninger - og jeg mottok bare godt fra hans side.

Likevel vil jeg nøle med å trekke sammenligninger mellom Øivind Andersen og Derek Prince. Det vil si; jeg ser på dem som to mennesker som har overvært en trafikkulykke (uten sammenligning forøvrig. Den ene fra gateplan, den andre fra en veranda på andre siden av gaten. De så ting forskjellig, men det betyr ikke at det de så var i strid med hverandre.

Nå er nok ikke jeg like steil som Øivind Andersen var det på det lutherske, fordi det fins punkter jeg er uenig med Luther i, samt punkter der jeg mener Luther ikke gikk langt nok. Og det jeg har fått fra Derek Princes side er nok vel og bra, men det fins ting der også som jeg stiller spørsmål ved.

Kanskje tar jeg feil i en? Kanskje tar jeg feil i begge? Det vil jeg trolig først vite når jeg møter dem begge hjemme i himlen hos Jesus.

1 liker  
Kommentar #5

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

Grunnsannheter til frelse.

Publisert nesten 11 år siden

Selv kjenner jeg "bare" Øivind Andersens forkynnelse gjennom bøkerne "Ved Kilden" og "Grunnsannheter til frelse". Sistnevnte er jo en utmerket kommentar til Romerbrevet 1-8. Nylig har jeg også funnet fram til disse lydfilene som så langt har vært svært givende å lytte på.

Trosbevegelsen kjenner jeg bare til gjennom den forkynnelsen som er tilgjengelig på nett og via TV-kanaler. Jeg kjenner litt på at det er et jag etter tegn, under, følelser og opplevelser som dominerer mye av forkynnelsen. Og når dette går på bekostning av evangeliet kan en havne i en situasjon hvor "det gode kan bli det bestes fiende". Tenker litt på et budskap fra Åpenbaringsboken hvor de troende blir oppfordret til ikke å glemme sin første kjærlighet. Tror nok også at mange tar det for gitt at kristne mennesker i hovedsak har sitt liv og håp i Jesus alene, men det høres ikke slik ut i den forkynnelsen som nå dominerer synes jeg. Men dette blir jo mye synsing ut fra egen erfaring.

Som person hadde Øivind Andersen vel som oss alle sine særtrekk, både positive og negative. Jeg regner nå med at også han ble litt mer "avslipt i kantene" etter som årene gikk.

Mikkel Vigilius formidler også evangeliet ut fra Skriften på en måte som etter min oppfatning er av samme solide kvalitet som Andersen. Som et godt eksempel på det legger jeg med en lydfil men tittelen "Ved troen alene":

 http://lyd.lysetoglivet.dk/filer/audio/praediken/MIV/MIV001/MIV001_20.mp3

1 liker  
Kommentar #6

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

Jesus som vår stedfortreder.

Publisert nesten 11 år siden

Her hører vi Øivind Andersen tale over Joh 1,29-34; Matt 3,13-17. God, gammeldags evangelieformidling med Ordet i fokus, selv om sikkert en og annen sikkert finner grunn til å spytte ut et lite bein her også. Vi forstår alle stykkevis.

http://lyd.lysetoglivet.dk/filer/audio/praediken/OEA/OEA001/OEA001_12.mp3

1 liker  
Kommentar #7

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

Kildevann.

Publisert nesten 11 år siden

Fant nettopp ut at det finnes en bok til med Øivind Andersens forkynnelse. Den skal jeg sannelig skaffe meg.

Her er en smakebit: http://www.lundeforlag.no/_upl/oppslag.pdf

Kommentar #8

Rune Olsen

0 innlegg  1 kommentarer

Øyvind Andersens forkynnelse

Publisert nesten 11 år siden

Elsker Øyvind Andersen. Han har hjulpet meg mye.

Mvh Rune

Kommentar #9

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

RE: Øyvind Andersens forkynnelse

Publisert nesten 11 år siden
13.09.10 kl. 18:13 skrev Rune Olsen:

Elsker Øyvind Andersen. Han har hjulpet meg mye.

Mvh Rune

 Samme her! Hans undervisning har betydd og betyr mye for meg. Jeg har nettopp bestillt boka "Kildevann" fra Lunde Forlag.

mvh Svein

Kommentar #10

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

Mange er kaldet men få er utvalgt.

Publisert over 10 år siden
2 liker  
Kommentar #11

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

De utvalgte

Publisert over 10 år siden
Svein Berntsen. Gå til den siterte teksten.

Mange er kaldet men få er utvalgt.

Ja, og de er ikke så vanskelig å få øye på!

1.Krøn.16.  

    11 Spør etter Herren og hans makt,
        søk alltid hans åsyn!
    12 Tenk på de under han har gjort,
        hans tegn og domsord,
    13 dere barn av Israel, hans tjener,
        Jakobs sønner, som han har utvalgt.
   
14 Han er Herren vår Gud,
        over hele jorden rår hans rett.
    15 Han minnes til evig tid sin pakt,
        det ord han gav til tusen slekter;
    16 den pakt han sluttet med Abraham,
        sitt hellige løfte til Isak.
    17 Det gjorde han til en lov for Jakob,
        til en evig pakt for Israel.

Kommentar #12

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Hva så?

Publisert over 10 år siden

Rom-11.7:

Hva så? Det Israel søker, har de ikke oppnådd, men de utvalgte har oppnådd det. De andre er blitt forherdet,  8 slik det står skrevet:
           Gud har gitt dem en sløvet ånd,
           øyne som ikke ser, og ører som ikke hører,
           helt til denne dag.

Kommentar #13

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

David sier:

Publisert over 10 år siden

  La deres bord bli en snare og en felle,
           en snublestokk og en straff for dem.
          
    10  La deres øyne bli formørket
           så de ikke kan se,
           og bøy deres rygg for alltid.
    11 Så spør jeg: Snublet de for at de skulle falle? Slett ikke! Nei, deres fall gjorde at frelsen kom til de andre folkene, og så skulle jødene bli misunnelige på dem.

Kommentar #14

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Forkastet?

Publisert over 10 år siden

 Er det blitt til forsoning for verden at de ble forkastet, hva må det ikke da føre til at de blir godtatt? Jo, liv av død!

Kommentar #15

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Herrens Pakt

Publisert over 10 år siden

Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv: En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall. 26 På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet:
           Fra Sion skal redningsmannen komme,
           han skal ta bort gudløsheten fra Jakob,
          
    27  og dette skal være min pakt med dem
           når jeg tar bort syndene deres.

Kommentar #16

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

Frelsesvisshet.

Publisert over 10 år siden

Her taler Øyvind Andersen om hvordan vi mennesker får frelsesvisshet. Han viser også ut i fra Ordet at Esaiasboken er en trøsterik bok for frafalne.

Det er noe eget med Øivind Andersens måte å formidle Guds ord på. Jeg er sikker på at det også passer for dagens mennesker i en tid hvor mange er søkende, også etter frelsesvisshet.

http://lyd.lysetoglivet.dk/filer/audio/praediken/OEA/OEA001/OEA001_09.mp3

1 liker  
Kommentar #17

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

Sannhetens Ånd og løgnens ånd.

Publisert over 10 år siden

Her taler Øivind Andersen om hva det vil si at Jesus er Kristus kommet i kjød. Andersen er en representant for gammelprotestantismens forkynnelse som gjennom Ordet føder Gud barn av nåde. Denne forkynnelsen er mer og mer er forstummet i vår tid. Det er fremdeles trøstefullt og oppmuntrende å lytte til slik forkynnelse.

http://lyd.lysetoglivet.dk/filer/audio/praediken/OEA/OEA001/OEA001_17.mp3

 

1 liker  
Kommentar #18

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

Rom 2,1-8 om Dommen.

Publisert over 10 år siden

Her taler Øivind Andersen om å dømme og måle andre enn oss selv etter Guds ord.

 

 

http://lyd.lysetoglivet.dk/filer/audio/praediken/OEA/OEA001/OEA001_06.mp3

1 liker  
Kommentar #19

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

Fariseisme og kristendom.

Publisert over 10 år siden

Tankevekkende lydandakt med Øivind Andersen.

 

http://www.lysetoglivet.dk/?Pr%E6dikener:%D8ivind_Andersen

1 liker  
Kommentar #20

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

Fariseisme og kristendom.

Publisert over 10 år siden

Beklager feil link på første forsøk, men her skal den være:

http://lyd.lysetoglivet.dk/filer/audio/praediken/OEA/OEA001/OEA001_01.mp3

1 liker  
Kommentar #21

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

Når du ikke ser Jesus, ser han deg - Matt 11,2-6

Publisert over 10 år siden

Oppmuntrende andakt med Øivind Andersen hvor han bl.a forteller om et under han fikk være vitne til.

http://lyd.lysetoglivet.dk/filer/audio/praediken/OEA/OEA001/OEA001_16.mp3

Andersen formidler alltid evangeliet ut fra Skriften på en måte som  treffer meg både til trøst og formaning.

1 liker  
Kommentar #22

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

Jesus underviser om bønn.

Publisert rundt 10 år siden

Givende lydandakt av Øivind Andersen. Jeg er blitt velsignet og beriket ved å følge rådet han gir her om å be ofte over Salme 25.

http://lyd.lysetoglivet.dk/filer/audio/praediken/OEA/OEA001/OEA001_13.mp3

 

1 liker  
Kommentar #23

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

Øivind Andersens forkynnelse

Publisert over 8 år siden
er en berikelse for pilgrimer underveis til et "bedre land". I denne tråden fra 2010 er det flere lydfiler til trøst, veiledning og formaning. Signe maten! Mvh Svein
1 liker  
Kommentar #24

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

Loven kommer med et betinget løfte.

Publisert over 5 år siden

Holder vi budene, får vi evig liv. Vi får også Guds velsignelse innover hele vårt liv, i stort og smått, og i alt som angår oss. 5 Mos.28

Til dem som spør Jesus: Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv, gir Jesus det svar: Hva står skrevet i loven? Hvorledes leser du? Og når de svarer med å henvise til de to store budene - budet om å elske Gud av hele hjertet og budet om å elske sin neste som seg selv - da sier Jesus til dem: "Gjør dette, så skal du leve!"

Dette skriver også Moses om rettferdigheten av loven: "Det menneske som gjør disse ting, skal leve ved dem."

Hvor finner vi disse menneskene?

For å finne svar på det skal vi se litt nøyere på uttrykksmåten som står over disse linjene. Sammenligner vi med det følgende vers, ser vi ar rettferdigheten av loven står som motsetning til rettferdigheten av troen.

"Rettferdigheten  av troen sier så..." Den vitner om hvordan et menneske skal finne Kristus. Som motsetning til dette kunne vi vente at det i vers fem ville stått: rettferdigheten  av loven sier så: Det menneske som gjør disse ting, skal leve ved dem.

Men slik står det altså ikke. Det står derimot at Moses skriver om rettferdigheten av loven. Det står intet om at den vitner om noe. Dette viser hvor nøyaktig Guds ord uttrykker seg.

Rettferdigheten av loven har aldri eksistert blant mennesker! Derfor kan den heller ikke si noe eller vitne om noe. Rettferdigheten av troen derimot eksisterer. Den er virkeliggjort  i alle som tror på Jesus. Den taler og vitner.

Vi spurte overfor : Hvorhen er de mennesker som kommer til å leve ved det de har gjort? Og svaret er: ingensteds. De har aldri eksistert!

Det er allikevel ett unntak : Jesus Kristus. Han har holdt budene og oppfylt loven, og han har gjort det i alles sted og på alles vegne.

Han er din og min rettferdighet for Gud!

Øyvind Andersen i andaktsboka "Ved kilden" 19 februar.

Trenger vi slik forkynnelse i dag? Er utrykket :" Herren vår rettferdighet" av betydning å dvele ved og forstå også i vår tid?

1 liker  
Kommentar #25

Mary Alise Bjørnstad

0 innlegg  2 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Jeg blir så glad når jeg finner lyd andakter av Øyvind Andersen. 

1 liker  
Kommentar #26

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Gjør oppmerksom på

Publisert rundt 3 år siden

at på "forkynn.no" ligger der 243 lydopptak av Øivind Andersen. Det er bibelundervisning/taler fra ca 15 minutter og godt over en time. Anbefales! Bibelundervisning er nesten fraværende i mye forkynning i dag. I så måte anbefaler jeg også tidligere forfatter og kjente predikant Adolf Bjerkreim, som muligens også er å høre på samme nettsted.

Øivind Andersen skrev også bøkene "Hva Ånden sier til menighetene" (de 7 sendebrevene i Åp.2), Lunde Forlag, vet ikke om den er å få kjøpt--- og "I sjelesorg hos Jesus", den tror jeg kan leses digitalt på nasjonbiblioteket.no.

På Budskapet Antikvariatet på nett kan man også være heldig å finne bøker av ham.

Mener det finnes en del lydopptak av ham også på "detsunneord.no", der mener jeg i alle fall Adolf Bjerkreim er.

 

2 liker  
Kommentar #27

Mary Alise Bjørnstad

0 innlegg  2 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Mange takk.

1 liker  
Kommentar #28

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Rettelse:

Publisert nesten 3 år siden

Det skal være "sunneord.no", ikke "detsunneord".

Der finner man også bror til Adolf Bjerkreim, Arnold. Men Adolf var kjent for sin meget logiske måte å undervise i Guds ord på. Han samlet stappfulle hus over alt. Vil anbefale boken "Ordet om Korset", den er ikke å få kjøpt, men kan leses digitalt på nasjonabiblioteket.

1 liker  
Kommentar #29

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Og på YouTube

Publisert nesten 3 år siden

er det også taler med filmopptak av Øivind Andersen, også bare lydfiler.

Å høre ham tale synes jeg gir en  slags faderlig trøstende indre ro og fred, det finnes noen som har den egenskapen, en slags sjelefred.  Kan selvsagt være føleri, vet ikke. Kanskje det som kalles til oppbyggelse? Synes Adolf Bjerkreim har samme virkning.


Kommentar #30

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Vi må forstå at Jesus også levde under Loven og derfor henviste til denne. Men vi ser i Ef. 2, 14,15 " Ved sin kropp har han opphevet loven med dens bud og forskrifter. " Jesus oppfylte Loven ved sin død på korset. Den Gamle pakt ble erstattet med Den Nye pakt. Det er frelsen ved tro som fra da av gjaldt. Ikke å holde loven. Den ble erstattet av kjærlighetens lov.Paulus skriver til og med i Gal. 5, 4 " Dere som vil bli rettferdige ved loven , er skilt fra Kristus; dere er falt ut av nåden" I Rom. 10,4 " For Kristus er lovens ende og fullender, så hver den som tror , skal bli rettferdig" Så å overholde loven og budene frelser ingen. Det står i Rom . 10, 9-10 "For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist han fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige,  med munnen bekjenner vi så vi blir frelst" Moseloven gjaldt dessuten kun for jødene inntil Jesu død på korset, ikke for hedningene

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere