Lars-Toralf Utnes Storstrand

34

Hvor lå Edens hage?

Publisert: 14. jul 2010  /  1603 visninger.

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p.MsoFootnoteText, li.MsoFootnoteText, div.MsoFootnoteText {mso-style-noshow:yes; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} span.MsoFootnoteReference {mso-style-noshow:yes; vertical-align:super;} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline; text-underline:single;} span.il {mso-style-name:il;} /* Page Definitions */ @page {mso-footnote-separator:url("file:///C:/DOCUME~1/Bruker/LOKALE~1/Temp/msohtml1/01/clip_header.htm") fs; mso-footnote-continuation-separator:url("file:///C:/DOCUME~1/Bruker/LOKALE~1/Temp/msohtml1/01/clip_header.htm") fcs; mso-endnote-separator:url("file:///C:/DOCUME~1/Bruker/LOKALE~1/Temp/msohtml1/01/clip_header.htm") es; mso-endnote-continuation-separator:url("file:///C:/DOCUME~1/Bruker/LOKALE~1/Temp/msohtml1/01/clip_header.htm") ecs;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

Det har vært gjort utallige forsøk på å finne ut hvor Edens hage engang “lå”. De aller fleste av dem har strandet på en manglende tillit til Bibelens eget ord om saken, fordi man har unnlatt å ta Bibelens ord om at bare et ord kan opplyse et annet ord. Guds Ord er uomtvistelig sannhet (jfr. Sal 33:4 og Heb 6:16-18). Guds Ord er absolutt (Jfr. Sal 119:89; 1Pet 1:23-25). Videre slår Guds Ord fast at det er først når Ordet “åpner seg” at vi forstår det, jfr. Sal 119: Luk 24:45.

Men for å begynne med oppgaven på en riktig måte må vi først stille noen spørsmål som må besvares, og deretter vil svaret på disse spørsmålene i seg selv gi svaret på hvor Edens hage lå, for etter mitt syn taler Bibelen like klart om dette som de andre spørsmål den berører. Du kan selvsagt velge å tro det eller ei, men Bibelen gir oss faktisk entydige svar på alle disse spørsmålene, og ut fra det, kan vi slutte oss ganske enkelt til hvor Eden lå – og hvorfor Eden er så viktig – fremdeles i dag, nær 6000 år senere.

HVA SIER BIBELEN OSS OM EDEN/EDENS HAGE?

Dette er et viktig og grunnleggende spørsmål, fordi uten et entydig svar på dette, vil vi fort komme ut i en bakevje som gjør at samme hva vi deretter gjør roter oss bort fra sannhetens kjerne.

Legg merke til at ’Eden’ og ’Edens Hage’ ikke er synonyme størrelser. Bibelen sier klart at Gud plantet en hage ’i Eden’ og ’mot Øst’. Vi kan altså slå fast at ’Edens Hage’ (Gan Eden; HaParad) er et eget adskilt område innen ’Eden’, nesten som (av mangel på et bedre bilde) en stat i staten. [1Mos 2]

Legg videre merke til hvordan de fire elvene som rant ut, rant ut ’fra Eden’ ikke ’fra Edens Hage’, men for å vanne hagen. Det betyr at landområdet ’Eden’ nødvendigvis må ha omfattet deler av Anatolia/Øst-Tyrkia oppover mot Armenia og Van-sjøen, der både Eufrat (Frat) og Tigris (Achidekel) begynner.

Dette har hos flere spekulanter vært med på å underbygge det at man slutter seg til at Edens Hage må ha ligget i området rundt den fruktbare halvmåne (mellom Eufrat og Tigris). Det er i seg selv en feil slutning, men det skal jeg komme tilbake til siden.

Bibelen nevner som nevnt ovenfor fire elver, ikke to. De to andre elvene heter (legg merke til at jeg sier heter, ikke het, for begge elvene eksisterer den dag i dag.), Pishon og Gichon. 

For den som er kjent med sin Bibel er det ingen hemmelighet at det blant annet lå to kilder/dammer. En av disse kildene/dammene heter Shiloach (Siloa) og er det stedet der hvor profetene Sadok, Natan og Benaja fikk i oppdrag å salve Shlomo/Salomo til konge etter David. Husker du så hva kilden ble kalt på den tiden?

Svaret er at den ble kalt for Gichon-kilden (1Kong 1:33-38). Når vi så geologisk, like så vel som teologisk vet at det renner en elv under Jerusalem, og ikke bare under Jerusalem, men under selve tempelberget, som i fremtiden skal sprekke og la vannet strømme fram i det som profeten Ezekiel kaller dobbelbekken, fordi den skal strømme ut i to retninger. Dermed har vi identifisert den ene av de to “forsvunne” elvene, Gichon. Idag ligger dette innen den arabiske bydelen Silwan umiddelbart syd for gamlebyen.

Så fins det altså en elv til. Den kalles Pishon. Hvor i all verden er så den?

For omkring 30 år siden reiste den messiastroende jøden Simcha Pearlmutter ut i Negev-ørkenen. Her opprettet han en liten gård, først alene og senere i samarbeid med andre (moshav). Før han begynte driften hyret han inn et borefirma og satte igang boring for å finne vann. Vann er som kjent nødvendig for å dyrke – kanskje ikke minst i ørkenen. Pearlmutter var hellig overbevist – ut fra Skriften – at her fantes det vann. Boreselskapet boret på hans anvisninger – og boret – og boret. Omsider, etter å ha boret dypere enn de noensinne hadde boret, fant de vann. Men det var ikke boreselskapets fortjeneste, fordi de flere ganger ville gi opp. De fortsatte bare på Pearlmutters insistens, og vannet de fant fantes i så enorme mengder og hadde så god kvalitet at de knapt visste hva de skulle tro.

Utenombibelske kilder som Siraks bok nevner også de fire elvene, og her er i 24:25 sagt spesifikt at Pishon er spesielt vannrik. På 90-tallet skrev journalisten Jacob ben Amir i den israelske finansavisen Globes[1] (http://www.globes.co.il) at det var oppdaget en elv under nordenden av Dødehavet med en enorm vanngjennomstrømning.

Bibelen forteller ellers at hele Jordan-sletten og Arava-dalen (som strekker seg fra Dødehavet til Eilat) var “fruktbar og vannrik som en Herrens hage” (1Mos 13:10). Det skal svært mye til for at denne vannkilden ikke er Pishon.

ATLANTIS, JORDEN OG EDEN

Fra begynnelsen av vet vi at “all jord var samlet på ett sted” og omgitt av havet. Spør du en geolog/evolusjonist vil også de bekrefte dette, men de plasserer dette useriøst langt inn i en ikke-eksisterende fortid. Bibelens tidsangivelser på omkring 6000 år siden Adams skapelse er høyst troverdige, og flommen/syndfloden skjedde 1656-1657 år senere. Dette samlede kontinentet, som etter flommen – og som en direkte årsak av flommen ble splittet opp i ulike deler – ble en meget hurtig kontinentalforskyvning til del, kan meget vel være grunnlaget for legendene om Atlantis – som gikk under.

Den amerikanske forskeren/akademikeren Bernard Northrup mener at det er stor sjanse for at Jobs bok beskriver de jordskjelv som og rystelser som forårsaket kontinentalforskyvningen, uten at jeg kan gå nærmere inn på det her. Det er imidlertid ikke mer urimelig enn at den Gud som skapte jorden på 6 døgn á 24 timer kunne gjennomføre kontinentalforskyvningen på like kort tid – uten at det dermed er sagt at Han gjorde det. Jeg forstår meget godt at dette kan være vanskelig for enkelte å tro på, men spørsmålet det hele koker ned til er faktisk: Hvor stor er din Gud?

SATAN – FØR DET FØRSTE FALLET

Det neste vi må se nærmere på er satan. Hva lærer Bibelen oss om denne personen – før han ble satan (hebr: HaSatan; motstanderen).

Punktvis kan vi slå fast at vi lærer at han var en engel, og at han hadde ansvaret for lovsangen, jfr. Ezek 28:13ff

I Eden, Guds hage, bodde du; kostbare steiner dekket deg, karneol, topas og diamant, krysolitt, onyks og jaspis, safir, karfunkel og smaragd, og gull; dine trommer og fløyter var i fullt arbeid hos deg; den dag du ble skapt, stod de rede.

Videre lærer vi at han gjorde opprør mot Gud.

 Jesaja 14:12-14 Hvor er du ikke falt ned fra himmelen, du strålende stjerne, du morgenrødens sønn! Hvor er du ikke felt til jorden, du som slo ned folkeslag! Det var du som sa i ditt hjerte: Til himmelen vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone, og jeg vil ta sete på gudenes tingfjell i det ytterste nord,  jeg vil stige opp over skyenes topper, jeg vil gjøre meg lik den Høyeste.

Begrepet “du strålende stjerne, du morgenrødens sønn” er i enkelte engelske bibler gjengitt med ordet “Lucifer”. Det er imidlertid i seg selv et latinsk ord, oversatt fra det hebraiske “Helel” (He-Lamed-Lamed). Legg merke til at “Helel” korresponderer med det hebraiske ordet “Halel” som betyr “lovsang”. Siden a/e fonetisk sett er samme lyd i arabisk/hebraisk vil man få følgende interessante kombinasjoner: Helel (arabisk med dialektiske varianter Hilel, Hilil, etc. ) betyr “nymåne”, eller “månesigd”. Den samme bokstavkombinasjonen er å finne igjen i ulike kombinasjoner i “Halal” som er muslimsk offerkjøtt (jfr. Apg 15:20, 29 og 21:25), og dessuten i en annen kombinasjon som gir tittelen “allah”, som betyr “guden”.

Videre lærer vi fra Ezek 28:14 at han var engel med særlig opphøyd tjeneste:

Du var en salvet kjerub med dekkende vinger, og jeg satte deg på Guds hellige fjell; der gikk du omkring blant skinnende steiner.”

Vi lærer at Gud plasserte ham på et spesifikt sted på jorden, i.e. “Guds hellige fjell” (mange oversettelser oversetter dette med “det hellige gudefjellet”, som er en feil oversettelse).

Så kommer vi til kjernepunktet. Bibelen forteller oss at hans/Helels tilholdssted var Eden, i Guds hage. Det forklarer hvorfor han i form av en slange viste seg i Eden. Dette var hans opprinnelige domene, Ezek 28:13a.

TREET TIL KUNNSKAP OM GODT OG ONDT

La oss så ta et lite sidesprang der vi ser nærmere på “treet til kunnskap om godt og ondt”, og den frukten som Adam og Chava (Eva) spiste fra dette treet.

De fleste av oss er vante med å tenke “eple”. Men sannheten er nok noe enklere enn det. Og å hevde at Bibelen IKKE sier noe om “frukten” – det er i alle fall helt feil.

Du som leser dette har helt sikkert gått på epleslang i din barndom/ungdom. Forsøk om du kan, hvordan du og dine venner i nattens mulm og mørke snek deg over gjerdet til en eller annen fruktdyrker for å plukke epler, pærer, plommer eller kanskje moreller. Dere visste at dersom du holdt deg utenfor de vinduene det var lys i, ville det være umulig for menneskene inne i huset å se dere, på grunn av refleksen/motlyset ((joda, jeg HAR vært på epleslang, jeg også!)

Når dere likevel mot formodning ble oppdaget, kunne dere gjøre to ting. Du kunne forsøke å gjemme deg, eller du kunne stikke av. Ser du parallellen fra Adam og Chavas situasjon? De forsøkte å tildekke sin nakenhet. På samme måte med oss. Vi dukker oss ned, skjuler oss for dem som kan se. Den som springer avgårde blir ofte forfulgt, og lettere tatt.

For snart tretti år siden, ble jeg fortalt følgende av en her ikke navngitt teolog: “Adam visste naturligvis at fikentreet, hadde store dekkende blader, og han var jo vokteren av hagen og visste hvor fikentreet stod – derfor sprang han og Eva dit og fant tak i dette løvet og dekket seg med det.”

Dette holder naturligvis ikke mer akademisk enn enn praktisk. Det blir som å si at alle som ble oppdaget på epleslang sprang og gjemte seg, enda de fleste av oss instinktivt vet at vi ville dukket oss ned og skjult oss der hvor vi stod.

Her må vi ta et sidesprang: Tanken om at Adam og Chava spiste epler kommer fra gresk mytologi. Det er i gresk mytologi en kjent sak at “eplet” representerer kunnskap. Eplet er ofte forbundet med Athene, visdommens gudinne. Enkelte statueske billedliggjørelser av Athene viser henne endog med et eple i hånden. Derfor kan vi slutte oss til at ideen om et “eple” har sine røtter i gresk mytologi heller enn i Bibelen.

La det være sagt; jeg aner ikke hvordan Adam og Chava tenkte, men jeg vet hvordan jeg ville reagert i deres situasjon. Jeg ville grepet til det første og beste for å dekke meg med det, og hvis jeg da dekket meg med fikenblader, er det vel ikke helt usannsynlig at de stod under et fikentre allerede? Sagt med andre ord: Adam og Chava røsket til seg bladene fra treet de hadde spist fra og surret dem om livet for å skjule sin nakenhet.

Et nytt lite sidesprang her: Visste du at det treet Gautama Buddha satt under var et fikentre (Ficus Religiosa)? Det kan tradisjonelt være med å styrke denne påstanden – fordi det var her han oppnådde å bli opplyst og få visdom... Noe som styrker dette er hinduismens lære om at verdenstreet Ashvasta er et tre av samme slag.

Fins det så noe nytestamentlig skrifsted som kan kaste ytterligere lys over dette? Svaret på det må være ja. 

Matt 21:17-19: “17 Og han forlot dem og gikk utenfor byen til Betania, og var der natten over. 18 Om morgenen, da han gikk til byen igjen, ble han sulten, 19 og da han så et fikentre ved veien, gikk han bort til det, men fant ikke noe på det uten bare blader. Da sa han til det: Aldri i evighet skal det mer vokse frukt på dig. Og straks visnet fikentreet

Mark 11:12-14: “ 12 Og den næste dag, da de gikk ut fra Betania, ble han sulten. 13 Og da han så et fikentre langt borte, som hadde blad, gikk han dit, om han kanskje kunde finne noe på det, og da han kom bort til det, fant han ikke noe, bortsett fra blader; for det var ikke fikentid. 14 Og han tok til orde og sa til det: Aldri i evighet skal noen mere ete frukt av deg! Og disiplene hørte det.

I det følgende skal vi ta oss den friheten det er å parafrasere disse tekstene:

”Jesus var på vei fra Betania. Det var i påskeuken, like før han skulle lide døden for menneskenes synder; da så han et fikentre, og gikk bort til det, men fant ingen frukt på det, for det var ikke sesong for fiken. Da forbannet han treet og sa: “Nå skal jeg opp for å sone for menneskehetens synder, og når det er gjort, skal aldri noen, noensinne mere ete frukt fra deg”

Hva har så dette med lokaliseringen av Edens hage å gjøre?

Svaret på det er ALT. Som Sann Gud og Fullstendig Menneske, visste naturligvis Jesus hvor treet til kunnskap om godt og ondt vokste. Kanskje dette treet var det samme? Jeg vet ikke, og det får vi nok neppe avklart før vi er hjemme i himlen.

Samtidig var det et annet tre i Edens hage; det var livets tre. Hvis vi ser på korstreet (og her er det viktig å ta med seg at Jesus ikke ble korsfestet på et tradisjonelt tømret kors, slik vi ser det billedliggjort, men på en tverrbjelke, som ble hengt opp i et vanlig tre. På den måten hang han og de to røverne også nært nok til at de kunne føre en samtale – midt i den svært smertefulle situasjon de var. Hadde de hengt tre meter fra hverandre, slik tømrede kors ville ha krevd, hadde de måttet rope til hverandre, og det var fysisk umulig for en korsfestet.

Fikentreet vokste et eller annet sted mellom Beit Ani (Betania, som forøvrig betyr “Fikenhuset” og lå på oljeberget – som er/var en del av stor-Jerusalem.)

Korsfestelsen fant sted på Oljeberget, nær det alteret som kalles Mifkad – hvor den røde kvigen ble ofret og brent for å lage lut og til syvende og sist såpe som prestene skulle rense seg med før de gikk til tempeltjeneste. Dette stedet het “Utenfor leiren”. Dette var også det eneste stedet hvor soldatene kunne se forhenget i Templet rivne. Det er fysisk umulig fra både gravkirken – og Gordons Golgata.

 

JERUSALEM, JERUSALEM!

Som du sikkert har forstått er jeg overbevist om at Edens hage må ha ligget hvor Jerusalem ligger i dag. Men ser vi nærmere på grensene til Løfteslandet, slik det er gitt til Abraham, dekker det følgende område: Øst-Tyrkia (Anatolia), Syria, Libanon, Jordan (Trans-Jordan), muligens Kuwait, Nordre del av Saudi-Arabia (Havila, der hvor Pishon rant), Sinai (hvor Gichon fortsetter underjordisk og muligens kobles sammen med Nilen; noe det fins geologiske funn som omtaler, i tillegg til Josefus).

En annen ting som styrker dette er profetiene fra Sakarja om at Gud skal gjøre Jerusalem til en tumleskål og en løftestein for folkene omkring.

Spørsmålet vi må stille for å få svar på dette er: Hvorfor er denne ustrategiske byen, ubetydelig i krig og finanser så viktig for muslimene? og FN? og EU? og alle verdens makter?

Jeg tror svaret ligger i Salme 2:1-3:

Hvorfor larmer hedningene og grunder folkene på det som fåfengt er?  2 Jordens konger reiser sig, og fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede:  3 La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss!

og naturligvis det faktum at Edens hage – det var Helels domene – før han ble satan. Naturligvis vil han ha tilbake sitt domene... ville ikke du, om du var i samme situasjon???

La oss så samle noen tråder, helt til sist:

Hvilke slutninger kan vi så trekke ut av dette? La oss gjøre det punktvis for overblikkets skyld:

1. “Guds hellige fjell” lå i Edens hage, fordi Helels tilholdssted var Edens hage.

2. Det fins mange “hellige fjell” i nær sagt alle religioner. Samaritanerne har sitt Garisim, Buddhistene har sitt Fujiama. Men det er bare ett eneste fjell som i Bibelen kalles “Guds hellige fjell” – det er Moriafjellet. Moriafjellet ligger i Jerusalem.

3. Gichon, den ene av de fire elvene, renner under Jerusalem og fører vann til den historiske Shiloach-kilden, hvor Jesus/Jeshua helbredet en blind mann. Gichon/Shiloach ligger i Jerusalem.

4. Fikentreet, som vokste i Edens hage, vokser ikke i Mesopotamia, der hvor mange har ment at Edens hage lå.

Alle disse fire punktene, og sikkert ytterligere punkter som jeg ikke har drøftet her, understreker at Edens hage bare kan ha ligget der hvor Jerusalem ligger i dag. Det er primærgrunnen til at Jerusalem er et stridens eple – eller en varm potet i mange hender i dag. Ytterligere lesning om dette kan du finne her

 

Northrup, Bernard: The Genesis of Geology <http://ldolphin.org/genages.html> 22.05.2010

Northrup, Bernard: Taphonomy; A tool for studying Earths biblical history <http://ldolphin.org/taphon.html> 22.05.2010

Northrup, Bernard: Of Peleg and Pangaea. <http://www.biblearchaeology.org/post/2006/05/of-peleg-and-pangaea.aspx> 22.05.2010

Northrup, Bernard: “Continental Drift and the Fossil Record,” Repossess the Land (Minneapolis, Minnesota: Bible Science Association, 1979), pp. 165-166

 [1] Ben Amir, Jacob: ”Freshwater was discovered in the northern part of the Dead Sea”, Globes, 26. mars 1993

Kommentar #1

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

re

Publisert nesten 12 år siden

Edens hage låg der Jerusalem  ligg i dag.

Der skal alt gjenopprettast og . Livets tre skal stå ved elva i det nye Jerusalem .

"I ånda førte han meg opp på eit stort og høgt fjell og viste meg den heilage byen, Jerusalem, som kom ned frå himmelen, frå Gud...Engelen synte meg ei elv med livsens vatn; klår som krystall renn ho ut frå kongsstolen til Gud og Lammet.  2 Midt imellom bygata og elva står livsens tre, fritt til begge sider. Det ber frukt tolv gonger og gjev si frukt kvar månad. Og lauvet på treet er til lækjedom for folka.  3 Det skal ikkje lenger finnast noko som er under forbanning. Kongsstolen til Gud og Lammet skal vera i byen, og tenarane hans skal tena han Åp 21 -22.

Difor er Jerusalem så veldig viktig no o dag.

Her starta syndefallet og her ofra Aberaham son sin på Moriafjellet. Her la Gud tempelet og her vart Jesus ofra som Guds offferlam. I Jerusalem skal alt gjenopprettast. Jesus skal styra derifrå når riket for Israel skal gjenopprettast  etter 6000 år.

I Jerusalem er det Satan ved sin representant Antikrist ynskjer å ta sete på gudefjellet i nord -på tempelhøgda. Dette vil han lykkast med på slutten. (Esekiel 28,14)

Det lykkast når den øydeleggjande styggedomen vert sett opp og dei jødiske ofringane i tempelet vert avskaffa.

"Når de då ser at «den øydande styggedomen», som profeten Daniel har tala om, står på den heilage staden – skjøn det, den som les! – 16 då må dei som er i Judea, røma til fjells; 17 den som er på taket, må ikkje gå ned og henta noko i huset; 18 og den som er ute på marka, må ikkje gå heim etter kappa si. 19 Stakkars dei som ventar barn og dei som gjev bryst i dei dagane! 20 Men bed at de må sleppa å røma om vinteren eller på ein sabbat! 21 For då skal det verta så store trengsler som det aldri har vore frå verda vart skapt og til no, og som det heller aldri meir skal verta. 22 Og vart ikkje den tida avkorta, kom ikkje noko menneske til å verta frelst. Men for dei utvalde skuld skal den tida gjerast kortare" Matteus 24

"Éi tid og tider og ei halv tid. Når makta åt det heilage folket er heilt knust, kjem slutten på alt dette.»  8 Eg høyrde det, men skjøna det ikkje og spurde: «Herre, kva er endelykta på dette?»  9 Då sa han til meg: «Gå bort, Daniel, for desse orda skal vera løynde og forsegla til endetida. 10 Mange skal verta reinsa og tvegne og skirsla. Men dei ugudelege skal halda fram i si gudløyse, og ingen av dei skal skjøna noko. Men dei vituge skal skjøna. 11 Frå den tid då det daglege offeret vert bortteke og den øydande styggedomen oppsett, skal det gå 1 290 dagar

Daniel 12

Kommentar #2

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Hvor lå Edens hage?

Publisert nesten 12 år siden

Takk for et interessant innlegg som jeg ønsker å tygge mere på. Det var leit at det forsvant så fort fra forsiden, men jeg håper det kommer dit på nytt.

Kommentar #3

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

RE: re

Publisert nesten 12 år siden
14.07.10 kl. 14:00 skrev Torstein Langesæter:

Edens hage låg der Jerusalem  ligg i dag.

Ja, det er innlysende dersom en siser litt av livets tre, velldig interessant innlegg.

Fikk derfor lyst til å vise dere litt av frukten på Livets tre – evnen til å skille mellom det fysiske og det absolutte, mellom bibelens ytre klesdrakt og den nakne sannhet som er skjult innafor det ytre skallet, inne i de hebraiske tegn, bokstaver og ord.

 

Eden: stedet gir inspirasjon, genetisk ("skjult") intelligens veileder deg dersom den følges, ettertankens plass bringer fokus, stol på deg Selv (hjertets samvittighet forteller deg om du følger det tause vitne) fordi denne intelligensen er innebygd i alle og alt skapt. Alle mnsk. har dette potensialet (himmelriket) skjult på innsiden.

Hage: du er i Edens hage er når du lever mellom "trærne", tankene i din hjerne, der er alle muligheter åpne når du fokuserer og følger hjertets tanker og råd.

Det vakreste vesen – Slangen: Egoet - vårt begjær er gitt oss for at vi skal ha evnen til å gjenskape oss – begjær etter mat, sex, tak over hodet osv. Vakkert vesen  -dersom vi ikke spiser, lever av bare de erfaringer som inntas gjennom de 5sansene.

Slangen - Egoets egenskap: mannens forstand / ego /vett / sinn er summen av det reptilbevisstheten er i stand til å forstå, denne må evolusjoneres til pattedyrssbevissthet (Noa fikk empati) – videre til superbevissthet (jmfr Moses da han var 80) og sist bli bevisst sin bevissthet (Messiasbevissthet) og da  være i stand til å gjenskape seg selv.

Hodeskallen – Golgata: rett bruk av hjernen (hodet) åpner forståelsens dør, gå inn i horisontalt vennskap med Skaperen og friheten gir kraft til å realisere det iboende potensialet, - forståelsen av hvem du er gir skaperkraft

Treet til kunnskap om .. : Kunnskapen brukes til å "koble" det som kommer inn gjennom de 5sansene. Sinnets intellekt og følelseslivet kobles og du får "tak" / nytte av det som formidles - du blir fysisk funksjonell, men "spiser" - lever du av bare det som oppfattes (gjennom de 5s.) vil du oppleve godt og ondt men ikke være i stand til å skille/ forstå. Du vil ha en automatisk intelligens, en "reptilbevissthet" og da fungerer du ikke som tiltenkt. Du vil gjøre det som er ondt fordi du prøver å gjøre det beste ut av det uten at du evner å skille hva som er absolutt (åndelig) funksjonelt. Treet gir evne til å ta avgjørelser og forstand til å forstå det som kommer inn gjennom de 5sansene, men Noa utviklet også evnen til å sense en høyere bevissthet – evnen til å "høre" Skaperens kommunikasjon, noe Abram videreutviklet.
Fikentreet var to tre ett i Matt og et i Mark. Bla så er det i Matt Jødedommen som visner umiddelbart og det i Mark er Kristendommen som visner til neste dag.

 

Dette gir Liv til den som har øre å høre med og øyensalve slik at en kan se, men ingenting til den som er materialistisk orientert ;)

 

Kommentar #4

Ole J Steffensen

0 innlegg  175 kommentarer

Takk

Publisert nesten 12 år siden

for innlegget Lars-Toralf.

Noe er kjent og noe er ny og interessant info - til å tygge og tenke på. Jeg har nylig tenkt i de samme baner etter å ha startet på nytt fra begynnelsen (genesis) for noen uker siden.

Det skulle vært en "scroll down" funksjon eller lignende for nye innlegg. Av og til postes det mange innlegg samtidig og en går (kan gå)  glipp av godbiter som dette.

Takk også til Arja som løftet tråden frem slik at den kom til syne.

mvh

Kommentar #5

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Edens hage

Publisert nesten 12 år siden

Dette hører interessant ut. Jeg har også trodd hele tiden at Edens Hage lå i Jerusalem. Bibelen har mange henvisninger at mye av Guds handlinger vises til Jerusalem. Da Abraham skulle ofre Isak skjedde dette i Jerusalem der templet lå og skal senere ligge, der også Jesus skal sitte på Davids trone å styre over hele verden i 1000 års riket.

Jeg har alltid forstått at det var i Getsemane hage Adam og Eva falt, for det var der Jesus kjempet kampen for å gjenopprette det falne. Han var jo den siste Adam som opprettet fallet. Det var utenfor Jerusalems murer Jesus døde. I Gt. står det om offringen at asken av kviger og okser skulle bæres utenfor byen. Jesus døde faktisk på en søpleplass, et avfallsplass i Gt tid, for det står at: Forbannet er den som henger på et tre. Jesus ble en forbannelse for oss, derfor måtte han lide på det mest dårlige sted. Men han ble båret inn i byen igjen og gravlagt i en rikmanns grav. Han var jo Sønn av Gud Faderen selv.

Tilslutt vil jeg si at dette er min teori, for bibelen nevner jo ikke akkurat hvor stedet lå, men det Storsand skrev var veldig interessant.

Kommentar #6

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

RE: Edens hage

Publisert nesten 12 år siden
15.07.10 kl. 22:51 skrev Terje Johansen:

Dette hører interessant ut. Jeg har også trodd hele tiden at Edens Hage lå i Jerusalem. Bibelen har mange henvisninger at mye av Guds handlinger vises til Jerusalem. Da Abraham skulle ofre Isak skjedde dette i Jerusalem der templet lå og skal senere ligge, der også Jesus skal sitte på Davids trone å styre over hele verden i 1000 års riket.

Jeg har alltid forstått at det var i Getsemane hage Adam og Eva falt, for det var der Jesus kjempet kampen for å gjenopprette det falne. Han var jo den siste Adam som opprettet fallet. Det var utenfor Jerusalems murer Jesus døde. I Gt. står det om offringen at asken av kviger og okser skulle bæres utenfor byen. Jesus døde faktisk på en søpleplass, et avfallsplass i Gt tid, for det står at: Forbannet er den som henger på et tre. Jesus ble en forbannelse for oss, derfor måtte han lide på det mest dårlige sted. Men han ble båret inn i byen igjen og gravlagt i en rikmanns grav. Han var jo Sønn av Gud Faderen selv.

Tilslutt vil jeg si at dette er min teori, for bibelen nevner jo ikke akkurat hvor stedet lå, men det Storsand skrev var veldig interessant.

Bibelen sier faktisk helt konkret hvor "Golgata" lå. Det stedet som kalles "utenfor leiren" er et spesifikt sted som skulle ligge 2000 alen fra Det Aller Helligste - i rett linje. Problemet i dag er at vi ikke kan si nøyaktig hvor Det Aller Helligste lå, fordi det står et avgudstempel over stedet der Templet stod (Tja, kanskje det er mulig å måle det med +/- noen få alens nøyaktighet ved satelitt/lasermålinger, men det er utenfor mine ressurser). Derfra hvor korset stod, kunne soldatene stå og se tverrbjelken brekke og det 185 kvadratmeter store forhenget rivne... altså måtte det ha vært på oljeberget. Skulle gjerne visst om jødene vet hvor Mifkad-alteret lå, helt nøyaktig.

Kommentar #7

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

RE: RE: re

Publisert nesten 12 år siden
15.07.10 kl. 21:09 skrev Svein Nyborg:14.07.10 kl. 14:00 skrev Torstein Langesæter:

Edens hage låg der Jerusalem  ligg i dag.

Ja, det er innlysende dersom en siser litt av livets tre, velldig interessant innlegg.

Fikk derfor lyst til å vise dere litt av frukten på Livets tre – evnen til å skille mellom det fysiske og det absolutte, mellom bibelens ytre klesdrakt og den nakne sannhet som er skjult innafor det ytre skallet, inne i de hebraiske tegn, bokstaver og ord.

 

Eden: stedet gir inspirasjon, genetisk ("skjult") intelligens veileder deg dersom den følges, ettertankens plass bringer fokus, stol på deg Selv (hjertets samvittighet forteller deg om du følger det tause vitne) fordi denne intelligensen er innebygd i alle og alt skapt. Alle mnsk. har dette potensialet (himmelriket) skjult på innsiden.

Hage: du er i Edens hage er når du lever mellom "trærne", tankene i din hjerne, der er alle muligheter åpne når du fokuserer og følger hjertets tanker og råd.

Det vakreste vesen – Slangen: Egoet - vårt begjær er gitt oss for at vi skal ha evnen til å gjenskape oss – begjær etter mat, sex, tak over hodet osv. Vakkert vesen  -dersom vi ikke spiser, lever av bare de erfaringer som inntas gjennom de 5sansene.

Slangen - Egoets egenskap: mannens forstand / ego /vett / sinn er summen av det reptilbevisstheten er i stand til å forstå, denne må evolusjoneres til pattedyrssbevissthet (Noa fikk empati) – videre til superbevissthet (jmfr Moses da han var 80) og sist bli bevisst sin bevissthet (Messiasbevissthet) og da  være i stand til å gjenskape seg selv.

Hodeskallen – Golgata: rett bruk av hjernen (hodet) åpner forståelsens dør, gå inn i horisontalt vennskap med Skaperen og friheten gir kraft til å realisere det iboende potensialet, - forståelsen av hvem du er gir skaperkraft

Treet til kunnskap om .. : Kunnskapen brukes til å "koble" det som kommer inn gjennom de 5sansene. Sinnets intellekt og følelseslivet kobles og du får "tak" / nytte av det som formidles - du blir fysisk funksjonell, men "spiser" - lever du av bare det som oppfattes (gjennom de 5s.) vil du oppleve godt og ondt men ikke være i stand til å skille/ forstå. Du vil ha en automatisk intelligens, en "reptilbevissthet" og da fungerer du ikke som tiltenkt. Du vil gjøre det som er ondt fordi du prøver å gjøre det beste ut av det uten at du evner å skille hva som er absolutt (åndelig) funksjonelt. Treet gir evne til å ta avgjørelser og forstand til å forstå det som kommer inn gjennom de 5sansene, men Noa utviklet også evnen til å sense en høyere bevissthet – evnen til å "høre" Skaperens kommunikasjon, noe Abram videreutviklet.Fikentreet var to tre ett i Matt og et i Mark. Bla så er det i Matt Jødedommen som visner umiddelbart og det i Mark er Kristendommen som visner til neste dag.

 

Dette gir Liv til den som har øre å høre med og øyensalve slik at en kan se, men ingenting til den som er materialistisk orientert ;)

 

Jeg vil be deg holde gnostisismen din for deg selv, Nyborg. Dette er visvas.

Kommentar #8

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

RE: RE: RE: re

Publisert nesten 12 år siden
15.07.10 kl. 23:46 skrev Lars-Toralf Utnes Storstrand:Jeg vil be deg holde gnostisismen din for deg selv, Nyborg. Dette er visvas.

 Det kan jo være at det finnes andre enn deg som ser noe, glem ikke at det er 2000år siden forhenget revnet og som du skriv så er det ikke lenger unna enn at man kan se inn.

Jesus bøyde seg ned og signerte klippen der Klippemoskeen står, taket av gull vitner om respekt for andre, ikke ødelegg den lille respekten jeg har for deg med barnehageuttalelser. Tenk om din forståelse har et utviklingspotensial.

Kommentar #9

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

RE: RE: RE: RE: re

Publisert nesten 12 år siden
16.07.10 kl. 08:19 skrev Svein Nyborg:15.07.10 kl. 23:46 skrev Lars-Toralf Utnes Storstrand:Jeg vil be deg holde gnostisismen din for deg selv, Nyborg. Dette er visvas.

 Det kan jo være at det finnes andre enn deg som ser noe, glem ikke at det er 2000år siden forhenget revnet og som du skriv så er det ikke lenger unna enn at man kan se inn.

Jesus bøyde seg ned og signerte klippen der Klippemoskeen står, taket av gull vitner om respekt for andre, ikke ødelegg den lille respekten jeg har for deg med barnehageuttalelser. Tenk om din forståelse har et utviklingspotensial.

Som jeg sa i forrige innlegg dette er gnostisk visvas. Det er en sammenblanding av halvsannheter og selvproduserte idéer - uten grunnlag i Bibelen, og så lenge det er uten grunnlag i Bibelen (dvs. fundamentalisme) så er det helt uinteressant i denne sammenhengen. Men for all del, skriv en fantasiroman - du synes å ha stoff nok til det. Kanskje du klarer å selge den den katolikker og muslimer.

Kommentar #10

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: re

Publisert nesten 12 år siden
16.07.10 kl. 08:38 skrev Lars-Toralf Utnes Storstrand:Som jeg sa i forrige innlegg dette er gnostisk visvas. Det er en sammenblanding av halvsannheter og selvproduserte idéer - uten grunnlag i Bibelen, og så lenge det er uten grunnlag i Bibelen (dvs. fundamentalisme) så er det helt uinteressant i denne sammenhengen. Men for all del, skriv en fantasiroman - du synes å ha stoff nok til det. Kanskje du klarer å selge den den katolikker og muslimer.

 Husker du hva som var årsaken til at David kjøpte Tempeltomta?

Kommentar #11

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: re

Publisert nesten 12 år siden
16.07.10 kl. 09:59 skrev Svein Nyborg:

 Husker du hva som var årsaken til at David kjøpte Tempeltomta?

Meget godt. Han skulle bygge Herren et tempel. Men han kjøpte samtidig et annet treskegulv, det var stedet der korsfestelsen fant sted.

Kommentar #12

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: re

Publisert nesten 12 år siden
16.07.10 kl. 10:16 skrev Lars-Toralf Utnes Storstrand:16.07.10 kl. 09:59 skrev Svein Nyborg:

 Husker du hva som var årsaken til at David kjøpte Tempeltomta?

Meget godt. Han skulle bygge Herren et tempel. Men han kjøpte samtidig et annet treskegulv, det var stedet der korsfestelsen fant sted.

 Du beveger deg i ytterkantene, David hverken skulle eller fikk lov til å bygge noe tempel. Hva var årsaken til at David måtte ha en offerplass og hvorfor ville han eie den og absolutt betale for den?

Kommentar #13

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: re

Publisert nesten 12 år siden
16.07.10 kl. 10:46 skrev Svein Nyborg:

 Du beveger deg i ytterkantene, David hverken skulle eller fikk lov til å bygge noe tempel. Hva var årsaken til at David måtte ha en offerplass og hvorfor ville han eie den og absolutt betale for den?

Jeg beveger meg slett ikke i ytterkantene. David kjøpte tomta med det spesifikke formål å bygge et tempel for Herren. Problemet var at Gud satte foten ned (om det er noe problem!) og sa at HAN ikke fikk lov til å bygge noe tempel. Årsaken til at han kjøpte treskegulvene til respektive Aravna og Ornan. Det stedet han kjøpte fra Ornan for 600 shekel gull er der hvor Tempelplassen ligger i dag. Det stedet han kjøpte fra Aravna for 50 shekel sølv, er det stedet hvor Mifkad-alteret lå, og hvor Jesus ble korsfestet.

Kommentar #14

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

RE: Hvor lå Edens hage?

Publisert nesten 12 år siden

 Lars-Toralf. Har du noen tanker om 1 Mos 3,24: "...Gud satte kjeruber øst for Edens hage og et flammende sverd som svingte i alle retninger, for å vokte veien til livets tre." Jeg mener, hva vil dette være i dag.

Kommentar #15

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

Kjerubene

Publisert nesten 12 år siden
16.07.10 kl. 11:34 skrev Arja Larsen:

 Lars-Toralf. Har du noen tanker om 1 Mos 3,24: "...Gud satte kjeruber øst for Edens hage og et flammende sverd som svingte i alle retninger, for å vokte veien til livets tre." Jeg mener, hva vil dette være i dag.

Jeg tror ikke de kjerubene står der i dag. I og med at korset er livets tre. Det har alle fri adgang til. Men det fins enkelte som hevder at Makhpelagrotten, hvor Abraham gravla Sara, og Abraham selv ble gravlagt, og likeens de følgende generasjonene var en slags "portal" inn til Edens Hage. Selv synes jeg det virker søkt.

Men jeg ser ikke bort fra at årsaken til at Abraham kjøpte nettopp Makhpela-grotten var at han visste at det var her Adam og Chava var begravet.

Det er mangt og meget som kunne vært skrevet om her, og som har gått i glemmeboken med helleniseringen og romifiseringen av kirken. Skal se hva jeg kan komme tilbake med.

Kommentar #16

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

på utsiden

Publisert nesten 12 år siden
16.07.10 kl. 11:28 skrev Lars-Toralf Utnes Storstrand:16.07.10 kl. 10:46 skrev Svein Nyborg:

 Du beveger deg i ytterkantene, David hverken skulle eller fikk lov til å bygge noe tempel. Hva var årsaken til at David måtte ha en offerplass og hvorfor ville han eie den og absolutt betale for den?

Jeg beveger meg slett ikke i ytterkantene. David kjøpte tomta med det spesifikke formål å bygge et tempel for Herren. Problemet var at Gud satte foten ned (om det er noe problem!) og sa at HAN ikke fikk lov til å bygge noe tempel. Årsaken til at han kjøpte treskegulvene til respektive Aravna og Ornan. Det stedet han kjøpte fra Ornan for 600 shekel gull er der hvor Tempelplassen ligger i dag. Det stedet han kjøpte fra Aravna for 50 shekel sølv, er det stedet hvor Mifkad-alteret lå, og hvor Jesus ble korsfestet.

 Alt dette er det materielle, skallet, den fysiske virkelighet. David innså det og måtte betale for å komme inn sin egen "dør", dødsengelen blir ikke stoppet og plassert under Jesu føtter før vi blir bevisst hva det dreier seg om. Skaff deg en offerplass.

Kommentar #17

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

Dødsengelen?

Publisert nesten 12 år siden

Hvor har du fått denne fantasifiguren fra? Det er satan selv som skal legges under Jesu føtter, og det gjorde han ved sin død og oppstandelse. Som Luther sa det er satan Guds lenkehund. Han kan ikke gjøre annet enn det Gud aksepterer at han gjør - som i Jobs bok.

Kommentar #18

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Re: Golgata

Publisert nesten 12 år siden

Golgata lå ikke på Oljeberget som du påstår. Golgata lå ved hodeskallestedet rett ved gravhagen som de sier Jesus lå. Når man ser på den fjellknausen så ser du fjellet er formet som en hodeskalle. Ingen kommer dit opp fordi det ligger et kloster der.

Kommentar #19

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

RE: Re: Golgata

Publisert nesten 12 år siden
16.07.10 kl. 21:03 skrev Terje Johansen:

Golgata lå ikke på Oljeberget som du påstår. Golgata lå ved hodeskallestedet rett ved gravhagen som de sier Jesus lå. Når man ser på den fjellknausen så ser du fjellet er formet som en hodeskalle. Ingen kommer dit opp fordi det ligger et kloster der.

Dette er feil.

Fjellet het IKKE Golgata (skallestedet) fordi det lignet en hodeskalle. Alle fjell i Israel har et Golgata, og betyr toppen. Forøvrig ligger både Gravkirken og Gordons Golgata i feil distanse og feil geologisk vinkel fra det aller helligste til at man kunne ha sett forhenget revne om man stod der.

Kommentar #20

David Åleskjær

23 innlegg  28 kommentarer

Av alle ting...

Publisert nesten 12 år siden

Av alle ting i denne verden det er mulig å krangle om... 

Jeg tror nesten dette tar kaka. 

Kommentar #21

Turid Holta

0 innlegg  1341 kommentarer

RE: Av alle ting...

Publisert nesten 12 år siden
16.07.10 kl. 23:05 skrev David Åleskjær:

Av alle ting i denne verden det er mulig å krangle om... 

Jeg tror nesten dette tar kaka. 

Krangel og krangel fru blom. Det er vell så at disse personer i debatten er noe uenig om det hele.

Kommentar #22

Turid Holta

0 innlegg  1341 kommentarer

Ingen vet hvor edens hage låg

Publisert nesten 12 år siden

Det som jeg kan si om edens hage. Er det at det er ingen som vet hvor den låg.

Kommentar #23

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

RE: Ingen vet hvor edens hage låg

Publisert nesten 12 år siden
16.07.10 kl. 23:34 skrev Turid Holta:

Det som jeg kan si om edens hage. Er det at det er ingen som vet hvor den låg.

Det er jo nettopp det jeg skriver om. Bibelen forteller svært nøye hvor den lå. Dette er faktisk vesentlig når det gjelder frelsen.

Akkurat som de katolske Jesusbildene som viser Jesus som en mann med langt hår og kort skjegg, mens LOVEN sier at en yppersteprest (og Jesus er vår Yppersteprest) må ha KORT hår og Uklippet skjegg... hva skal man da tro på ... den katolske fortolkningen - eller Bibelen?

Kommentar #24

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

RE: Av alle ting...

Publisert nesten 12 år siden
16.07.10 kl. 23:05 skrev David Åleskjær:

Av alle ting i denne verden det er mulig å krangle om... 

Jeg tror nesten dette tar kaka. 

Å min gode broder David. Hadde du bare visst hvor viktig dette er...

Kommentar #25

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Ingen vet hvor edens hage låg

Publisert nesten 12 år siden
16.07.10 kl. 23:34 skrev Turid Holta:

Det som jeg kan si om edens hage. Er det at det er ingen som vet hvor den låg.

 Svar:

Bibelen gjev mange  hint om at Edens hage låg der Jerusalem ligg i dag.

http://www.youtube.com/watch?v=yH0pVN4xQ9g&feature=related

Esekiel 28 fortel om denne kjeruben som gjorde opprør mot Gud og fortel kva som vil skje med han  til slutt .

"Så seier Herren Gud:
        Du var seglet på det fullkomne,
        full av visdom og venleik.
    13 Du budde i EDEN GUDS HAGE
        og var dekt med alle slag dyre steinar:
        rubin, topas og diamant,
        krysolitt, karneol og jade,
        safir, turkis og smaragd.
        Dine handtrommer og smykke
        var innlagde med gull;
        dei vart laga
        den dagen du vart fødd.
    14 Eg gjorde deg til ein strålande, vernande kjerub.
        Du var på det HEILAGE GUDEFJELLET,
        og gjekk ikring mellom glitrande steinar.
    15 Frå den dagen du vart fødd,
        var du heil i di ferd,
        til dess det vart funne urett hjå deg.
    16 Din store handel førte med seg
        at du vart fylt av vald og tok til å synda.
        Då dreiv eg deg bort frå GUDEFJELLET
        og gjorde ende på deg,
        du vernande kjerub,
        mellom dei glitrande steinane.
    17 Din venleik gjorde deg hovmodig,
        og fordi du var så strålande,
        øydde du din visdom.
        Då kasta eg deg til jorda
        og gav deg over til kongar,
        så dei kunne sjå på deg med lyst.
    18 Med all di skuld og din urett i handel
        vanhelga du dine heilagdomar.
        SÅ  SENDE EG ELD MOT DEG OG HAN GJORDE ENDE PÅ DEG.
        og han gjorde ende på deg.
        Eg lét deg verta til oske på jorda
        for augo på alle som såg deg."

På engelsk står det kanskje enno tydelagare.

Antikrist skal setja seg i Guds tempel og skjebnen hans  er forutsagt.

Esekiel 28,18

" Thou hast defiled thy SANTUARIES by the multitude of thine iniquities, by the iniquity of thy traffick; therefore will I bring forth a fire from the midst of thee, it shall devour thee, and I will bring thee to ashes upon the earth in the sight of all them that behold thee.
] All they that know thee among the people shall be astonished at thee: thou shalt be a terror, and never shalt thou be any more."

Her står det at denne kjeruben skal verta til oske.

Esaias 14,12 seier kva han skal gjera

" How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!
[13] For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God: I will sit also upon the MOUNT OF THE CONGREGATION, in the sides of the north:.."

På norsk:

"Kor du er fallen frå himmelen,
        du strålande morgonstjerne,
        du son åt morgonroden!
        Kor du er slengd til jorda,
        du som la under deg folkeslag!
    13 Det var du som tenkte med deg:
        «Til himmelen vil eg stiga opp;
        høgt over Guds stjerner
        reiser eg min kongsstol.
        Eg tek sete på TINGFJELLET LENGST I NORD.
    14 Eg vil stiga opp over dei høge skyer
        og gjera meg lik Den Høgste.» Esaias 14,12

Nøkkelsetningen er denne.

" MOUNT OF THE CONGREGATION, in the sides of the north:.."

Tingfjellet i nors er ein heilt spesiell plass.

http://en.wikipedia.org/wiki/Mount_of_the_Congregation

"The Mount of the Congregation in the Old Testament (Isaiah 14:13), has been supposed to refer to the place where God promised to meet with his people (Exodus 25:22; 29:42-43) i.e., the mount of the Divine presence, Mount Zion"

http://biblelight.net/moed.htm

"A parallel is apparent here between the gathering at "Armageddon" and Satan claiming that he will assume authority on the "mount of the congregation" and be like the most High God. The word mow'ed is commonly used to describe the traveling HEBREW TABERNACLE."

Daniel 11.31 fortel om desse siste hendingane ved " MOUNT OF CONGREGATION" eller "tingfjellet i nord." som ligg der Eden låg i starten.

"Hærstyrkar som han sender ut, VANHELFGAR heilagdomen, den faste borga, tek bort det daglege offeret og set opp den øydande styggedomen. 32 Dei som syndar mot pakta, lokkar han til fråfall med sleipe ord. Men det folket som kjenner sin Gud, står fast og viser det i gjerning. 33 Dei vituge i folket hjelper dei mange til skjøn. Men ei tid vert dei offer for sverd og bål, fangenskap og plyndring. 34 Medan dei er i trengsle, får dei litt hjelp. Men mange som sluttar seg til dei, er ikkje ærlege. 35 Nokre av dei vituge kjem i trengsle, så dei vert skirsla og reinsa og tvegne til endetida. For enno er det ei stund att til den fastsette tid.
    36 Kongen (Antikrist /Lucifer  skal fara fram som han vil. Hovmodig som han er, opphøgjer han seg over alle gudar, og mot Den Høgste Gud talar han uhøyrde ord. Han har framgang til dess forbanninga tek slutt.."

Mykje kunne skrivast om dette , og det er prisverdig at Storstrand  prøver å forklara dette med Edens hage og kva bibelen lærer om det.

Diverre har mange kristne ikkje forstått dette med Jerusalems store betydning i frelsessamanheng.


Kommentar #26

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Edens Hage.

Publisert nesten 12 år siden

Debatten om Noas ark og syndfloden viste seg å ha flere versjoner,ja en gren helt opp til Kina og Aserbadsjan,som så vidt jeg husker noen i debatten hevdet.      Verdens katastrofer huskes,men det må ha vært silregn og ikke flom,ettersom det finnes så mye materiale intakt i bla. byen Ur ved utgravninger der.   Kunsthåndverk preger utgravningene og i en pyramide fantes 35 000 brente leirtavler med inskripsjon som det var mulig å oversette.

Når  det så diskuteres om hvor Edens hage lå,så finnes det kanskje  overleveringer i flere kulturer om det også.      Jeg har hørt,at den var innebygget i kulturen som Abraham vokste opp i,og at skriftlig på de første sidene i Bibelen er arvegods fra Abraham. Hvem andre kunne har skrevet det ned?     Jeg vet ikke om Abraham var skrivekyndig,eller om han bragte med seg vandrehistorier som senere ble skrevet ned.      Thor Heyerdahl har i flere bøker formidlet fra Mesopotamia og byen Ur hvor Abraham vokste opp.       Kanskje har jødene også overleveringer i legendeform som ikke er nedfelt i Bibelen.

Kommentar #27

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Edens Hage.

Publisert nesten 12 år siden
17.07.10 kl. 14:48 skrev Kjellrun Marie Sonefeldt:

Debatten om Noas ark og syndfloden viste seg å ha flere versjoner

Når  det så diskuteres om hvor Edens hage lå,så finnes det kanskje  overleveringer i flere kulturer om det også.      Jeg har hørt,at den var innebygget i kulturen som Abraham vokste opp i..

 I sitrende glede over at trådstarter og andre skriftlærde skal steine eller korsfeste meg skal jeg avsløre litt av det som ligger under overflaten i oppkjøpet av Tempeltomta, tidligere var dette en hage som inneholder bla Kunnskapens tre og Livets tre, de står der selvsagt enda - siden bibelen omtaler evolusjonen av bevisstheten vår så ligger informasjonen lag på lag.  

 

Jebusittene som eide Jebus = Jerusalem, var blinde og lamme, fulle av læresetninger og doktriner som de brukte til å fordømme og utestenge andre med, Løven av Juda nekter slike adgang til Tempelet. "Jebusittegenskapene" - fordømmelsen vil skille det gode fra det onde.
Et enkeltmenneske har to treskeplasser på innsiden, menneskeheten som ett legeme har det og den ytre fysiske verden har også to "nivå", dekk som i Arken, der valg tas.
A: Livet gir kunnskap – oppfattelse av kunnskap som kommer inn de 5sansene vil skille ut hva som fungerer, det avsløres for deg hva som gir glede og hva du kan/bør unngå fordi det ikke bringer deg tilfredsstillelse. Oppfattelsen av læren som undervises, "på Tempelplassen", fra foresatte inn i og omkring livet, vil avsløre/fordømme og du kan velge ditt liv, din karriere. (Kunnskapens tre)
B: Ettertanke gir visdom – forståelsen av kunnskapen du får fordi man velger å elske seg Selv, gir kraft til å underkjenne selvbildets avsløringer i bytte mot frihet og glede uansett ytre påvirkning. Forståelse av

handlingene, "på Tempelplassen", til foresatte og deg selv, avslører Egoet og du blir bevisst din bevissthet –

ditt sanne Selv kan skape ditt liv, din evighet. (Livets tre)

 

Død over ufruktbare tanker og ideer gir utvikling av bevissthet = en dør for den som vil følge. (les feks om Noa, Abram, Joab og Judas)   

Begravelse av Egoet er en portal inn til veien, sannheten og livet = en portal for den som vil bli Messiasbevisst. (les feks om Jacob, Josva, Jefta og den ene røveren på korset)

PS: Jeg er allerede død så jeg kjenner hverken steiner eller heimsmidd spiker.

Kommentar #28

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Svein Nyborg.

Publisert nesten 12 år siden

Jeg skjønner ikke symbolspråket ditt.       Men her kommer en sjokkartet melding.    Kosmologen dr. Jeremi Wasiutynski(polsk) fortalte at historien om Adam og Eva finnes skriftlig i sumerkulturen,hvorfra Abraham kom.      Han forteller at det myntes på hva som driver mennesket ut av Edens hage på det indre plan.      Hvordan ellers forklare at  Esau reiste til landet Nor og tok seg en kone der og fikk barn,hvis Adam,Eva,Esau og Jacob var de første mennesker???        Grunntonen er vel det som finnes i Gal 5.vers 16 om at kjødet og Ånden strir mot hverandre,og er ikke spesielt myntet på sex.

Ef.4.vers 6:"en` Gud og alles Far,han som er over alle og gjennom alle og i alle."        

Kommentar #29

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

RE: Svein Nyborg.

Publisert nesten 12 år siden
17.07.10 kl. 18:35 skrev Kjellrun Marie Sonefeldt:

Jeg skjønner ikke symbolspråket ditt.       Men her kommer en sjokkartet melding.    Kosmologen dr. Jeremi Wasiutynski(polsk) fortalte at historien om Adam og Eva finnes skriftlig i sumerkulturen,hvorfra Abraham kom.      Han forteller at det myntes på hva som driver mennesket ut av Edens hage på det indre plan.      Hvordan ellers forklare at  Esau reiste til landet Nor og tok seg en kone der og fikk barn,hvis Adam,Eva,Esau og Jacob var de første mennesker???        Grunntonen er vel det som finnes i Gal 5.vers 16 om at kjødet og Ånden strir mot hverandre,og er ikke spesielt myntet på sex.

Ef.4.vers 6:"en` Gud og alles Far,han som er over alle og gjennom alle og i alle."        

 I Gen 6: 4 forteller "Moses" om de gamleste dager og de milloner av mennesker som levde før og samtidig m. Adamene og deres sjeler, les kvinner, men det er nok et sjokk for de som er bokstavtro til det ytre materielle skallet i Mosebøkene.

Kommentar #30

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

Slutt med slikt vås.

Publisert nesten 12 år siden

Adam og Chava (Eva) var de første mennesker. De fikk døtre og sønner. Etter at de ble utdrevet av Edens hage, fikk de naturligvis mange barn, lenge før både Kayin, Chevel og Seth ble født. Kayin flyktet til Nod og giftet seg trolig med en av sine søstre, eller barn av en søster og en bror.

NB! På dette tidspunktet var ikke "blodskam" eller "incest" et gjeldende begrep. Det kom først inn senere, da (la oss kalle det) "blodforgiftningen" var kommet så langt at slikt ville føre til fysisk forderv.

Kommentar #31

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Slutt med slikt vås.

Publisert nesten 12 år siden
17.07.10 kl. 20:15 skrev Lars-Toralf Utnes Storstrand:

Adam og Chava (Eva) var de første mennesker. De fikk døtre og sønner.

 Svar:

Etter jødisk tradisjon fekk Adam og Eva 33 gutar og 23 jenter.

http://www.allaboutcreation.org/adam-and-eve.htm

"According to Jewish tradition, Adam and Eve had 56 children"

I Jasers bok vert det fortalt om draktene Adam og Eva fekk av Gud.

http://www.ccel.org/a/anonymous/jasher/7.htm

And the garments of skin which God made for Adam and his wife, when they went out of the garden, were given to Cush.

For after the death of Adam and his wife, the garments were given to Enoch, the son of JareAnd at the death of Methuselah, Noah took them and brought them to the ark, and they were with him until he went out of the ark. And in their going out, Ham stole those garments from Noah his father, and he took them and hid them from his brothers.d, and when Enoch was taken up to God, he gave them to Methuselah, his son.
Kommentar #32

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Kilde?

Publisert nesten 12 år siden

Takk for informasjonen.    Jeg lytter  selvfølgelig til all informasjon,men du opplyser ikke om kilden for din informasjon.     Det du skriver om flerfoldige barn er i alle fall ikke med i Bibelen.      Forøvrig var det kloke ord som Åge Åleskjær kom med.       Vi har alt vi trenger for frelse og et nyttig liv,og les her den gamle kirkebønnen som innledet all kirkegang,og som det enda er frivillighet på å bruke ved høymessen i kirken. Utdrag av alterboken:

"Herre!   Jeg er kommet inn i dette ditt hellige hus for å høre hva du Gud Fader,min skaper,du Herre Jesus,min frelser,du Hellige Ånd,min trøster i liv og død,vil tale til meg.  Herre! Lat nu opp mitt hjerte,ved din Hellige Ånd,så jeg av ditt ord må lære å sørge over mine synder,og tro i liv og død på Jesus Kristus ,og forbedre meg hver dag i et hellig liv og levnet. Det høre og bønnhøre du ved Jesus Kristus. Amen!"

Bjørnsonåret har fått meg til å gå inn i hans samlede verker,hvor så mye er fra den gamle bondekulturen. Han viser at kristendommen var grunnfestet i folket og  salmeboken ble vurdert høyt som et klenodium.  

Kommentar #33

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Jødisk tradisjon.

Publisert nesten 12 år siden

Torstein Langesæter.    Takk for informasjonen om jødisk tradisjon.     Jeg vet ikke hvor du har dine røtter,som har kjennskap til slikt.     Er det ingen som føler seg kallet til å oversette å gi ut i bokform  det viktigste som verserer,jeg vil si bak kulissene for oss vanlig folk, fra jødisk tradisjon?

Kommentar #34

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

RE: Jødisk tradisjon.

Publisert nesten 12 år siden
17.07.10 kl. 21:03 skrev Kjellrun Marie Sonefeldt:

Er det ingen som føler seg kallet til å oversette å gi ut i bokform  det viktigste som verserer,jeg vil si bak kulissene for oss vanlig folk, fra jødisk tradisjon?

Alt "bak kulissene" i jødisk tradisjon ble offentliggjort på 1850 tallet, og lagt ut på nett fra 1990 og utover. Ønsker du å oppleve det som disiplene gjorde i Mark11: 20 så kan du begynne her

Kommentar #35

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

RE: RE: Jødisk tradisjon.

Publisert nesten 12 år siden
18.07.10 kl. 09:27 skrev Svein Nyborg:17.07.10 kl. 21:03 skrev Kjellrun Marie Sonefeldt:

Er det ingen som føler seg kallet til å oversette å gi ut i bokform  det viktigste som verserer,jeg vil si bak kulissene for oss vanlig folk, fra jødisk tradisjon?

Alt "bak kulissene" i jødisk tradisjon ble offentliggjort på 1850 tallet, og lagt ut på nett fra 1990 og utover. Ønsker du å oppleve det som disiplene gjorde i Mark11: 20 så kan du begynne her

ADVARSEL: Dette er ikke jødedom, per se, dette er kabbalisme, den svart-magiske greinen av jødedommen. Er du levende kristen, så ikke rot deg inn i dette!

Kommentar #36

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

RE: RE: RE: Jødisk tradisjon.

Publisert nesten 12 år siden
18.07.10 kl. 09:47 skrev Lars-Toralf Utnes Storstrand:18.07.10 kl. 09:27 skrev Svein Nyborg:17.07.10 kl. 21:03 skrev Kjellrun Marie Sonefeldt:

Er det ingen som føler seg kallet til å oversette å gi ut i bokform  det viktigste som verserer,jeg vil si bak kulissene for oss vanlig folk, fra jødisk tradisjon?

Alt "bak kulissene" i jødisk tradisjon ble offentliggjort på 1850 tallet, og lagt ut på nett fra 1990 og utover. Ønsker du å oppleve det som disiplene gjorde i Mark11: 20 så kan du begynne her

ADVARSEL: Dette er ikke jødedom, per se, dette er kabbalisme, den svart-magiske greinen av jødedommen. Er du levende kristen, så ikke rot deg inn i dette!

 "Gi oss Barabbas!" (- han var pappas førstefødte og lynende intelligent) 

Kommentar #37

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

RE: Jødisk tradisjon.

Publisert nesten 12 år siden
17.07.10 kl. 21:03 skrev Kjellrun Marie Sonefeldt:

 Er det ingen som føler seg kallet til å oversette å gi ut i bokform  det viktigste som verserer,jeg vil si bak kulissene for oss vanlig folk, fra jødisk tradisjon?

 Men selvsagt kan du lese om alt det skjulte i vår kjære norske bibel - studer lignelsene til Jesus og du vil oppfatte og forstå hvem vi/du er og hva vi gjør her. Jesus var en stor lærer når det gjelder Jacobs stige og hans undervisning avslører veldig mye av det som er okkult, skjult for de kloke i verden og åpenbart for de ydmyke, himmelriket som er på innsiden av alle mnsk. ligger åpenbart i dagen - mellom linjene.

Kommentar #38

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

BRA

Publisert nesten 12 år siden

Hei.

Dette var veldig intressant ,sjeldent å høre så klar forkynnelse om dette emnet i fra GT

Kommentar #39

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

RE: BRA

Publisert nesten 12 år siden
18.07.10 kl. 13:04 skrev Mai-L. Hauger:

Hei.

Dette var veldig intressant ,sjeldent å høre så klar forkynnelse om dette emnet i fra GT

Hei, mener du da mitt innlegg - eller Svein Nyborgs kabbalistisk-inspirerte gnostisme? Ikke at det betyr så mye for meg, men det er interessant likevel.

Kommentar #40

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

RE: RE: BRA

Publisert nesten 12 år siden
18.07.10 kl. 13:11 skrev Lars-Toralf Utnes Storstrand:18.07.10 kl. 13:04 skrev Mai-L. Hauger:

Hei.

Dette var veldig intressant ,sjeldent å høre så klar forkynnelse om dette emnet i fra GT

Hei, mener du da mitt innlegg - eller Svein Nyborgs kabbalistisk-inspirerte gnostisme? Ikke at det betyr så mye for meg, men det er interessant likevel.

Siktet jo til ditt innlegg da(hovedinnlegget), har ikke lest alle kommentarene ;-)

Kommentar #41

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

RE: Hvor lå Edens hage?

Publisert nesten 12 år siden
14.07.10 kl. 13:20 skrev Lars-Toralf Utnes Storstrand: "Dette har hos flere spekulanter vært med på å underbygge det at man slutter seg til at Edens Hage må ha ligget i området rundt den fruktbare halvmåne (mellom Eufrat og Tigris). Det er i seg selv en feil slutning, men det skal jeg komme tilbake til siden.

Bibelen nevner som nevnt ovenfor fire elver, ikke to. De to andre elvene heter (legg merke til at jeg sier heter, ikke het, for begge elvene eksisterer den dag i dag.), Pishon og Gichon. 

For den som er kjent med sin Bibel er det ingen hemmelighet at det blant annet lå to kilder/dammer. En av disse kildene/dammene heter Shiloach (Siloa) og er det stedet der hvor profetene Sadok, Natan og Benaja fikk i oppdrag å salve Shlomo/Salomo til konge etter David. Husker du så hva kilden ble kalt på den tiden?

Svaret er at den ble kalt for Gichon-kilden (1Kong 1:33-38). Når vi så geologisk, like så vel som teologisk vet at det renner en elv under Jerusalem, og ikke bare under Jerusalem, men under selve tempelberget, som i fremtiden skal sprekke og la vannet strømme fram i det som profeten Ezekiel kaller dobbelbekken, fordi den skal strømme ut i to retninger. Dermed har vi identifisert den ene av de to “forsvunne” elvene, Gichon. Idag ligger dette innen den arabiske bydelen Silwan umiddelbart syd for gamlebyen.

Så fins det altså en elv til. Den kalles Pishon. Hvor i all verden er så den?

---

Lokasjonen til Eden har vært gjenstand for mang en spekulasjon; identifikasjonen av de to elver utenom Eufrat og Tigris likeså. Moses forteller at elven Gihon "løper omkring hele landet Kus", nor som utelukker at det er en strøm under Jerusalem, siden Kus er Etiopia. Nilen bør derfor være en god kandidat for elven Gihon. At disse to enorme flodene, Eufrat og Tigris, skulle være to av fire elver, hvorav de to andre blir for små bekker å regne, virker ikke logisk.

Så sier Moses at Pison er elven som "løper omkring hele landet Havila, der hvor det er gull". Havila er den arabiske halvøy, men utover det er elven ikke lett å identifisere. Er forklaringen at det siden har vært store forandringer i jordskorpen, og at elven ikke lenger finnes? I alle fall fortelles det om Peleg, tippoldebarn av Sem, Noas sønn, at det var under hans leveår at jorden delte seg i kontinenter, og etter hvilket menneskene begynte å spre seg over jorden.

Kommentar #42

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

Kush og Havila, noen tilleggsopplysninger

Publisert nesten 12 år siden

Jeg har vel meg selv å takke forat jeg ikke var spesifikk nok til å ta dette opp i bredere omfang.

19.07.10 kl. 00:00 skrev Leif Gullberg:

Lokasjonen til Eden har vært gjenstand for mang en spekulasjon; identifikasjonen av de to elver utenom Eufrat og Tigris likeså. Moses forteller at elven Gihon "løper omkring hele landet Kus", nor som utelukker at det er en strøm under Jerusalem, siden Kus er Etiopia. Nilen bør derfor være en god kandidat for elven Gihon. At disse to enorme flodene, Eufrat og Tigris, skulle være to av fire elver, hvorav de to andre blir for små bekker å regne, virker ikke logisk.

Geologiske funn om elven "Gichon" som jeg mener renner under Jerusalem (og selvsagt fortsetter videre) tilsier at den faktisk kan stå i kontakt med Nilen, fordi Nilen og Gennesaretsjøen er to (tilsynelatende adskilte) våtområder som har felles én fisk som ikke fins naturlig noe annet sted i verden, nemlig Clarias Lazera. Fisken er en såkalt "kattefisk" (med værhår) og endog Josefus er inne på dette fenomenet. Man regner med at koblingen går ved kildene ved Tabga i nordvestre enden av Gennesaretsjøen, og der hvor Jesus valgte sine første disipler.

La meg så sitere fra Mendel Nuns bok: "The Sea of Galilee and its fishermen in the New Testament" (min oversettelse)

"...[D]ette er en uvanlig fisk, den eneste i sitt slag av dens afrikanske ættegren ... Josefus Flavius nevner denne kattefisken ved dens greske navn "Korakinos" som betyr "vannravn"; han nevner også at den finnes i Nilen. Han tror sselv at dette faktum støtter den allmenne oppfatningen at det fantes en underjordiske kobling mellom  Nilen og [Gennesaret-] sjøen, og at den hadde ett av sine utløp i de største kildene ved Tabga.", side 10.

Dermed er det ikke noe problem at elven også renner i Kush, altså Egypt, Sudan, (Etiopia). Og ditt ankepunkt faller i grus.

19.07.10 kl. 00:00 skrev Leif Gullberg:

Så sier Moses at Pison er elven som "løper omkring hele landet Havila, der hvor det er gull". Havila er den arabiske halvøy, men utover det er elven ikke lett å identifisere. Er forklaringen at det siden har vært store forandringer i jordskorpen, og at elven ikke lenger finnes? I alle fall fortelles det om Peleg, tippoldebarn av Sem, Noas sønn, at det var under hans leveår at jorden delte seg i kontinenter, og etter hvilket menneskene begynte å spre seg over jorden.

Når det gjelder elven Pishon, som jeg har lokalisert under Dødehavet og videre nedover Arava-dalen er heller ikke det noe problem, fordi i forlengelsen av Arava-dalen forbi Aqaba (Jordan) kommer vi inn i nordre del av Saudi-Arabia som blant annet omfatter det virkelige Sinai-fjellet (som lå i Midjan, som er identifisert som dette området). Her er det funnet mye gull, og ikke bare gull, men særdeles fint gull. Her fins også gamle gruver, (Gullets vugge; Mahd edh-Dhahab) som enkelte (seriøse) arkeologer har uttrykt kan være Salomos' gruver (miner).

Det kan faktisk være at denne elven strekker seg videre og under Mekka og Medina, og det foreligger profetier som hevder at Mekka og Medina skal forsvinne under et veldig jordskjelv. Den som lever får se.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere