Sorle Stenersen Hovdenak

11

VL og religionsforfølgelse

Publisert: 10. jul 2010
I papirutgaven av VL i dag lørdag 10. juli er den store overskriften Forfulgt for sin religion. Det vises til en ny rapport fra Minority Rights Group International, der direktøren Mark Lattimer hevder at “Religiøs intoleranse er den nye rasismen.”

Artikkelen snakker utflytende om religion, med uhyre liten presisering. Journalist Vegard Tjørholm skriver: “I rapporten slås det fast at avgrensing av trosfriheten skjer over hele verden. Også i Vest-Europa og Nord-Amerika opplever stadig flere ikke å kunne utøve sin tro.” Et eksempel som blir trukket frem er fjorårets avstemming i Sveits mot minareter.

Tjørholm bringer også inn Elisabeth Eide fra journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo som ekspert. Hun snakker om majoritetsreligioner med staten i ryggen som begår overgrep på religiøse minoriteter. Hun sier videre: “Jeg har også sett hvordan blasfemiparagrafer har blitt brukt til å stille folk for retten for helt latterlige forhold. Som for eksempel falske anklager om blasfemi som har blitt rettet mot Ahmmadya-muslimer og kristne i Pakistan.”

Tjørholms artikkel bringer videre inn sikkerhetstrusselen som en årsak til religiøs forfølgelse, med utgangspunkt i terrorangrepene mot USA i 2001. Eide får avslutte artikkelen med å si: “I land som opplever sosial uro kan det være lett å peke på religiøse minoriteter som syndebukker. I tillegg har vi terrorsituasjonen som mange knytter opp mot islam, selv om det etter mitt syn ikke har noe med islam å gjøre.”

Artikkel illustreres med et stort bilde av tildekkede kvinner fra Indonesia som holder frem en plakat der det står: “Hijab er absolutt vår menneskerett.” Under bildet står teksten: “Muslimske kvinner utenfor den franske ambassaden i Djakarta, Indonesia, demonstrerer for sin rett til å bruke hijab. Stadig flere religiøse minoriteter får ikke uttrykke troen sin på grunn av statlige begrensninger. Neste uke vil det bli avgjort om det skal bli forbudt å bruke burka i Frankrike.”

Vegard Tjørholms artikkel er tendensiøs, for å si det forsiktig. At VL legger seg på denne redaksjonelle linjen er uhyre skuffende, men dessverre ikke overraskende. For kort tid siden forsvarte de på lederplass at den ekstreme islamistiske organisasjonen Islam Net fritt måtte få spre sitt hatefulle budskap på norske undervisningssteder.

De som først og fremst blir forfulgt for sin tro i verden i dag er kristne. Over hele den muslimske verden blir det begått grusomme overgrep og drap på kristne, uten at dette blir gjenspeilet i media. Hele kristne landsbyer har blitt herjet i Pakistan. En kristen gutt som spiste av et servise forbeholdt muslimer ble brutalt drept i samme land. For kort tid siden sendte afghanske kristne i eksil ut et brev til den verdensvide kirke der de beskrev hvordan de ble forfulgt, fengslet og dømt til døden for sin kristne tro. I Egypt blir kopterne systematisk utestengt, trakassert og med jevne mellomrom drept. I Tyrkia drepes prester og misjonærer med urovekkende hyppighet. Sist nå den øverste leder for den katolske kirke i landet. Hodet hans ble forsøkt skåret av med kniv. Dette er bare et ørlite utvalg av det som kan anføres.

I Vesten får muslimer utøve sin religion fullstendig fritt. Det har kommet frem at forbudet i Sveits kom i stand som reaksjon og motstand mot ekstreme islamistiske grupperinger, hovedsaklig tyrkiske. Tysklands fremste islamforsker har også fortalt hvordan moskeer svært ofte får navn etter kjente islamske erobrere. Et signal og en symbolikk som går de fleste hus forbi.

Det er selvfølgelig en økende motstand mot islam i Norge og andre frie samfunn fordi ekstremistene undergraver våre friheter, med en urovekkende taus majoritet som bivånere. Etter 11. september 2001 fortalte norske lærere hvordan muslimske elever hadde jublet, noe de selvfølgelig hadde tatt med seg hjemmefra. I Gaza-demonstrasjonene i januar 2009 ble Oslo sentrum vandalisert og jøder forfulgt. 3000 islamister marsjerte i Oslos gater 12. februar i år og advarte mot et norsk 11. september. Da det senere ble arrangert en motdemonstrasjon møtte bare 5-10 personer opp. Muslimske elever i Oslo-skolen gir uttrykk for utilslørt jødehat, holocaustfornektelse og beundring for Hitler. Dette er et fenomen som strekker seg langt ut over Norges grenser.

Nå viste trusselen om et norsk 11. september seg å være høyst reell. Tre personer som Norge har tatt i mot og inkludert i sitt samfunn ville sprenge en bombe på norsk jord og drepe mennesker midt i hverdagslivet. Det har fremkommet at de alle har mosketilknytning. En av dem var for eksempel tidligere styreleder for Førde islamske senter.

Enhver som følger situasjonen vet at situasjonen i vårt land allerede nå er ytterst alvorlig. Den vil bli verre. Likevel velger altså VL å tale islams sak. Religionsforfølgelse blir vinklet til hovedsaklig å gjelde muslimer, ikke kristne. Forbud mot islamismens fremste symboler, hijab og burka - som implisitt innebærer kvinneundertrykkelse og segregering, assosieres med forfølgelse.

Hovedspørsmålet i dag er om islam og vårt moderne liberale demokrati er forenlig. Islamistene sier nei. Hele den islamske tradisjon taler for nei.  Flere ledende politiske filosofer i vesten sier nei. All empiri frem til nå taler for nei. Hvordan skal så den frie verden håndtere en stor udemokratisk ideologi i sin midte?

Artikler som det VL bringer i dag vil for ettertiden fremstå som tilslørende og undergravende for det liberale og tolerante samfunn, på samme måte som man før andre verdenskrig leflet med nazismen.

VLs motto er “en bro mellom mennesker, tro og tanke.” Men broen bør ikke gå til ekstremistene, troen bør ikke være blind og fanatisk, og tankene bør ikke kortsluttes.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Dialogavisen Vårt Land

Publisert over 10 år siden

Sorle

Jeg håper VL finner plass til dette gode innlegget i papiravisen. Vi har vært inne på det samme tidligere når Vårt Land har gått i dialogens tjenste sammen med for eksempel Mellomkirkelig råd og lignende organisasjoner. Dette skrev jeg noe om i mitt innlegg Ideologisk slagside i VL? 07.12.2009

Kommentar #2

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Har de gudløse noen rolle i dette

Publisert over 10 år siden

Som gudløs stiller jeg meg stadig spørsmålet om jeg har noen rolle i religionsforfølgelsesdebatter. Jeg har jo ikke noen religion eller tro og det ser ut som om de religiøse stort sette velger å fokusere på de troende og deres religioner. Sjeldent tar de med de gudløse bortsett fra når det hevdes at det sekulære samfunnet ikke gir de troende nok spillerom for sin tro og religion.

Forventes det av de troende at jeg som gudløs skal støtte dem og hjelpe dem. I så fall hvorfor og hva gir de selv tilbake?

Kommentar #3

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

RE: Har de gudløse noen rolle i dette

Publisert over 10 år siden
11.07.10 kl. 11:35 skrev Lars Randby:

Som gudløs stiller jeg meg stadig spørsmålet om jeg har noen rolle i religionsforfølgelsesdebatter.

 Hei Lars

Nå tror jeg du har akkurat den samme rollen å spille i debatten om religionsforfølgelse som alle andre mennesker  :)   Hvorfor sier jeg det?

Jo, fordi religionsforfølgelser har noe med makten i samfunnet å gjøre. Ved å se på hva som blir forfulgt i de enkelte land, og hvordan de forfølges, så ser du også hvordan  de som sitter med makten befester sine stillinger og hvilke tanker og ideer de anser som "en trussel" mot denne makten.

I Jesu lære så heter det nettopp at "Sannheten blir forfulgt". - Derfor er ikke religiøs forfølgelse noe som bare angår dem det gjelder, men det angår vår felles fremtid.

med vennlig hilsen mette

Kommentar #4

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Alt tapt

Publisert over 10 år siden
11.07.10 kl. 11:54 skrev Mette Müller:

Jo, fordi religionsforfølgelser har noe med makten i samfunnet å gjøre. Ved å se på hva som blir forfulgt i de enkelte land, og hvordan de forfølges, så ser du også hvordan  de som sitter med makten befester sine stillinger og hvilke tanker og ideer de anser som "en trussel" mot denne makten.

 Som gudløs har jeg ikke noen høyere sannhet enn det jeg selv føler er rett eller galt. Mye av dette sammenfaller med mange religioner men jeg mener at det er meg og ikke en gud som må leve etter og søke å gjøre det gode. Det gode er for meg uavhengig av guder og gudslære.

Hvis så gudsutøverne velger å undertrykke de som ikke følger deres religion og gud er det neppe noe jeg kan stille opp med. For motarbeider jeg deres maktsøken vil de hevde at jeg forfølger dem og hindrer dem i å utøve sin religion. tillater jeg dem å få makten er det store muligheter for at takken blir at jeg selv blir forfulgt om jeg ikke omvender meg til deres tro.

Som gudløs har jeg da tapt enten jeg gjør det ene eller det andre. Så lenge religiøsitet og gudløshet ikke blir definert som likeverdige størrelser er det etter min meningn liten sjanse for at ting vil endre seg. Det kan oppnåes ballanse men ikke harmoni.

Kommentar #5

Sorle Stenersen Hovdenak

11 innlegg  50 kommentarer

Hei Kristrian

Publisert over 10 år siden

Jeg har ikke sendt innlegget til papiravisen. Etter at jeg i vår nesten ikke fikk inn et motsvar på et innlegg som var rettet spesifikt mot meg, skrevet av generalsekretæren i Mellomkirkelig råd, har jeg besluttet at jeg utelukkende vil forholde meg til den eneste frie kanalen som gjenstår, nemlig elektronisk publisering på nett.

Kommentar #6

Sorle Stenersen Hovdenak

11 innlegg  50 kommentarer

@Randby

Publisert over 10 år siden

Jeg skjønner ikke helt problemstillingen. Gudløse har en naturlig og ikke-kontroversiell rolle i våre demokratier. Sekulariseringen er nettopp at man har åpnet opp for bevissthetens og overbevisningens frihet, innbefattet ateisme. Dette har skjedd i en spesifikk kristen kultur og kontekst.

Hvordan stillingen er for gudløse i andre samfunnssystemer og kulturer har jeg ikke oversikt over. Men du står jo fritt til å belyse saken.

Slik jeg ser det går det ikke noe viktig politisk skille mellom troende og ateister. Spørsmålet for alle er om man godtar meningsmangfoldet, dvs er demokratisk og liberalt anlagt. 

I den nære historien har det derimot vist seg at der ateismen blir en slags nyreligiøs overbygning innføres andre politiske systemer enn det demokratiske. Jeg tenker selvfølgelig på kommunismen. Jeg har selv besøkt Russland og fått innføring i hvordan kristne ble trakassert, drept og forfulgt for sin tro under den ateistiske kommunismen. De kristne der snakker i dag om de 70 årene med gudløshet som en martyrtid, noe som også gjenspeiles i ikonene.

Kommentar #7

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

RE: @Randby

Publisert over 10 år siden
11.07.10 kl. 13:17 skrev Sorle S. Hovdenak:

Jeg skjønner ikke helt problemstillingen.

Det er vel det jeg søker å få frem. Tanken på gudløshet er så fjern at de religiøse på mange områder velger å se bort fra den bortsett fra når man kan trekke frem for eksempel kommunisme som en fiende av religionen. Men det kan jo hende at kommunismen ikke hadde fått sin form om den ikke måtte kjempe med religiøses maktbehov og ønske. For sannhet er en sterk drivkraft i bekjempelsen av de som ikke har funnet den sannhet som er ønskelig for flertallet.

På mange områder er det de gudløse som er religionenes fremste voktere, hadde de ikke vært til hadde de med guder søkt å tilintetgjøre hverandre i langt større grad enn det de gies spillerom for å gjør i dag. Det er i seg selv et paradoks.

Kommentar #8

Sorle Stenersen Hovdenak

11 innlegg  50 kommentarer

Nagla Al-Imam

Publisert over 10 år siden

Jeg har forøvrig akkurat lagt ut en sak om en egyptisk kvinne, advokat - menneskerettighetsaktivist - sharia-ekspert, som konverterte til kristendommen.

Hun ble nylig mishandlet av det egyptiske sikkerhetspolitiet. Som svar har hun lagt ut en film på YouTube der hun sammen med sine barn synger om at Jesus må styrke dem under forfølgelsene. Man kan tydelig se merker etter volden i ansiktet hennes.

Saken er publisert på Document.no

Kommentar #9

Harald Hæreid

8 innlegg  30 kommentarer

Forfølgelse

Publisert over 10 år siden

Hei Sorte!

Dette er bra! Du treffer spikeren direkte på hodet. Desverre er det mange år siden Vårt Land var et talerør for Jesus sak. Jeg har hørt at Vårt Lands journalister for en stor del befinner seg langt ute på venstresiden. Det kunne vært interessant å vite hvor mange av dem som er kristne, og hva som er disse personenes egentlige livsmål. 

Skriften sier i 2Tim. 3,12: Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt.

Hilsen Harald

http://www.ligaer.no

http://www.youtube.com/user/hhereid 

Kommentar #10

Erlend Roaldsnes

0 innlegg  1 kommentarer

Tendensiøs

Publisert over 10 år siden

Ærlig talt. Man kan ikke gå ut å kalle "debattmotstanderen" tendensiøs, for så å prestere og presse ut setninger som: 

"De som først og fremst blir forfulgt for sin tro i verden i dag er kristne"

"Over hele den muslimske verden blir det begått grusomme overgrep og drap på kristne"

"I Vesten får muslimer utøve sin religion fullstendig fritt."

Disse setningene blir presentert som endelige sannheter uten å henvise til noen kilder. Dette er typiske sannheter som man blir presentert for i diverse misjoner og lukkede kirkesamfunn, der tilhørerne sluker det rått. Dette debattinnlegget kan i bestefall få spalteplass i FrPs partiprogram. Er det ikke på tide at kristne kaster skylappene? Jeg takker Vegar Tjørhom for å ha gjort nettopp dette. 

Kommentar #11

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

RE: Alt tapt

Publisert over 10 år siden
11.07.10 kl. 12:36 skrev Lars Randby:11.07.10 kl. 11:54 skrev Mette Müller:

Jo, fordi religionsforfølgelser har noe med makten i samfunnet å gjøre. Ved å se på hva som blir forfulgt i de enkelte land, og hvordan de forfølges, så ser du også hvordan  de som sitter med makten befester sine stillinger og hvilke tanker og ideer de anser som "en trussel" mot denne makten.

 Som gudløs har jeg ikke noen høyere sannhet enn det jeg selv føler er rett eller galt.

Og hvis ditt liv står i fare, eller du mister rettigheter i samfunnet som er der for andre dersom du ikke fornekter din innerste overbevisning? - Hva vil du gjøre da?

Dette er problemet noen virkelig står overfor.  Det er dette jeg tenkte på, og ikke de som opplever seg forfulgt av at andre har andre meninger.

mvh  Mette 

Kommentar #12

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

RE: RE: Alt tapt

Publisert over 10 år siden
13.07.10 kl. 13:06 skrev Mette Müller:11.07.10 kl. 12:36 skrev Lars Randby:11.07.10 kl. 11:54 skrev Mette Müller:

Jo, fordi religionsforfølgelser har noe med makten i samfunnet å gjøre. Ved å se på hva som blir forfulgt i de enkelte land, og hvordan de forfølges, så ser du også hvordan  de som sitter med makten befester sine stillinger og hvilke tanker og ideer de anser som "en trussel" mot denne makten.

 Som gudløs har jeg ikke noen høyere sannhet enn det jeg selv føler er rett eller galt.

Og hvis ditt liv står i fare, eller du mister rettigheter i samfunnet som er der for andre dersom du ikke fornekter din innerste overbevisning? - Hva vil du gjøre da?

Dette er problemet noen virkelig står overfor.  Det er dette jeg tenkte på, og ikke de som opplever seg forfulgt av at andre har andre meninger.

mvh  Mette 

Kommentar #13

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

RE: RE: Alt tapt

Publisert over 10 år siden
13.07.10 kl. 13:06 skrev Mette Müller:Og hvis ditt liv står i fare, eller du mister rettigheter i samfunnet som er der for andre dersom du ikke fornekter din innerste overbevisning? - Hva vil du gjøre da?

Dette er problemet noen virkelig står overfor.  Det er dette jeg tenkte på, og ikke de som opplever seg forfulgt av at andre har andre meninger.

mvh  Mette 

 Hei Mette!

Beklager forrige innlegg som ble postet uten noen kommentar. Du stiller vel det ulitmate spørsmål, hva gjør vi når vi står der i situasjonen. Jeg vet rett og slett ikke, jeg vet hva jeg skulle ønske at jeg gjorde men ikke om jeg kommer til å gjøre det. Derav er jeg forsiktig med å uttale meg om andre menneskers valg særlig de som står midt i det selv.

Er mitt liv i fare, vel hva gjør jeg da? Jeg må vel avveie om mitt liv er verd å redde om jeg klarer å tenke rasjonelt. Det er litt som tankeeksperimentet med togperrongen. Du kan dytte en person forran toget for å redde fem, utfordringen med den oppgaven er at man ikke har tatt med alternativet om å selv kaste seg forran toget og redde alle.

Mange av dere som er religiøse mener jo at det er noe som er større enn mennesket. Det er ikke like opplagt at dette større er verd å ofre seg for. Er det saker jeg kunne tenke meg å ofre mitt liv for? Vil mitt offer utgjøre en forskjell eller blir det bare et mikrosekunds pause før ting faller tilbake til normalen.

Jeg har jo ikke noen tro, så jeg kan vel ikke uttale meg om hvordan det føles for en troende å ikke kunne rope ut om sin tro. For det er jo på mange måter det det handler om, ikke troen i seg selv men det å vise at man har den og kunne dele den med andre. En bønn kan utøves i stillhet, like fullt velger mang å gjøe det åpenlyst kan hende for å vise andre at de gjør det. Men bønnen blir vel ikke viktigere eller riktigere for det.

Jeg har vel skrevet litt om disse tankene i innlegget takler vi møtet med ekstremisme.  

Kommentar #14

Sorle Stenersen Hovdenak

11 innlegg  50 kommentarer

@Roaldsnes

Publisert over 10 år siden

Du kan selv enkelt google persecution of christians, eller ta kontakt med organisasjoner som er tungt inne i problematikken. I Norge er dette først og fremst Norsk Misjon i Øst. Internasjonalt er Open Doors store og anerkjente, samt Barnabas Fund. Sistnevnte ble grunnlagt av Patrick Sookhdeo, som også har skrevet flere bøker. Michael Nazir-Ali gikk for ikke lenge siden av som biskop i Den engelske kirke for å kunne vie sin tid helt og fullt til forfulgte kristne i den islamske verden. Han vet selv hva dette innebærer siden han kommer fra Pakistan. 

Les også dette brevet fra afghanske kristne i eksil.

Kommentar #15

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

RE: RE: RE: Alt tapt

Publisert over 10 år siden
13.07.10 kl. 13:49 skrev Lars Randby:13.07.10 kl. 13:06 skrev Mette Müller:Og hvis ditt liv står i fare, eller du mister rettigheter i samfunnet som er der for andre dersom du ikke fornekter din innerste overbevisning? - Hva vil du gjøre da?

Dette er problemet noen virkelig står overfor.  Det er dette jeg tenkte på, og ikke de som opplever seg forfulgt av at andre har andre meninger.

mvh  Mette 

 Hei Mette!

Beklager forrige innlegg som ble postet uten noen kommentar. Du stiller vel det ulitmate spørsmål, hva gjør vi når vi står der i situasjonen. Jeg vet rett og slett ikke, jeg vet hva jeg skulle ønske at jeg gjorde men ikke om jeg kommer til å gjøre det. Derav er jeg forsiktig med å uttale meg om andre menneskers valg særlig de som står midt i det selv.

Er mitt liv i fare, vel hva gjør jeg da?  (.....).

Mange av dere som er religiøse mener jo at det er noe som er større enn mennesket. Det er ikke like opplagt at dette større er verd å ofre seg for. (....)

Jeg har jo ikke noen tro, så jeg kan vel ikke uttale meg om hvordan det føles for en troende å ikke kunne rope ut om sin tro. (...)

 Det er antagelig vanskelig å forstå denne settingen, når en bor i Norge og bare kjenner til debatten rundt kristendommen og islam i et ganske så demokratisk samfunn.  -

Men religiøs forfølgelse handler om mennesker som følger sin dypeste overbevisning om hva som gagner og ikke gagner mennesket og samfunnet. - Det handler i stor grad om maktmisbruk. - Det handler ikke om tro på overnaturlige hendelser og annet.

Og det er ikke så enkelt at det bare handler om å "misjonere" for sin tro.  Det kan rett og slett handle om å utrydde mennesker som har fått  en ny og mer bevisstgjort trosforståelse. - Det handler om mennesker som stenges ute fra opplagte rettigheter som skole og helse på grunn av en tro myndighetene vil undertrykke. - Slik sett mener jeg det angår oss alle.

mvh  mette

Kommentar #16

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

RE: RE: RE: Alt tapt

Publisert over 10 år siden
13.07.10 kl. 13:49 skrev Lars Randby:13.07.10 kl. 13:06 skrev Mette Müller:Og hvis ditt liv står i fare, eller du mister rettigheter i samfunnet som er der for andre dersom du ikke fornekter din innerste overbevisning? - Hva vil du gjøre da?

Dette er problemet noen virkelig står overfor.  Det er dette jeg tenkte på, og ikke de som opplever seg forfulgt av at andre har andre meninger.

mvh  Mette 

 Hei Mette!

Beklager forrige innlegg som ble postet uten noen kommentar. Du stiller vel det ulitmate spørsmål, hva gjør vi når vi står der i situasjonen. Jeg vet rett og slett ikke, jeg vet hva jeg skulle ønske at jeg gjorde men ikke om jeg kommer til å gjøre det. Derav er jeg forsiktig med å uttale meg om andre menneskers valg særlig de som står midt i det selv.

Er mitt liv i fare, vel hva gjør jeg da? Jeg må vel avveie om mitt liv er verd å redde om jeg klarer å tenke rasjonelt. Det er litt som tankeeksperimentet med togperrongen. Du kan dytte en person forran toget for å redde fem, utfordringen med den oppgaven er at man ikke har tatt med alternativet om å selv kaste seg forran toget og redde alle.

Mange av dere som er religiøse mener jo at det er noe som er større enn mennesket. Det er ikke like opplagt at dette større er verd å ofre seg for. Er det saker jeg kunne tenke meg å ofre mitt liv for? Vil mitt offer utgjøre en forskjell eller blir det bare et mikrosekunds pause før ting faller tilbake til normalen.

Jeg har jo ikke noen tro, så jeg kan vel ikke uttale meg om hvordan det føles for en troende å ikke kunne rope ut om sin tro. For det er jo på mange måter det det handler om, ikke troen i seg selv men det å vise at man har den og kunne dele den med andre. En bønn kan utøves i stillhet, like fullt velger mang å gjøe det åpenlyst kan hende for å vise andre at de gjør det. Men bønnen blir vel ikke viktigere eller riktigere for det.

Jeg har vel skrevet litt om disse tankene i innlegget takler vi møtet med ekstremisme.  

 Hei Lars! Som gudløs hadde ditt liv hengt i en veldig tynn tråd i et muslimsk land, helt på linje med kristne sikher og hinduer. Dette er fakta, lik det eller ikke

Kommentar #17

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Alt tapt

Publisert over 10 år siden
14.07.10 kl. 16:32 skrev Tor Fagerhaug:   Hei Lars! Som gudløs hadde ditt liv hengt i en veldig tynn tråd i et muslimsk land, helt på linje med kristne sikher og hinduer. Dette er fakta, lik det eller ikke

 Det er godt mulig Tor F. men hvorfor skal jeg bry meg om det når jeg ikke bor i et slikt land.

Kommentar #18

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: Alt tapt

Publisert over 10 år siden
14.07.10 kl. 20:56 skrev Lars Randby:14.07.10 kl. 16:32 skrev Tor Fagerhaug:   Hei Lars! Som gudløs hadde ditt liv hengt i en veldig tynn tråd i et muslimsk land, helt på linje med kristne sikher og hinduer. Dette er fakta, lik det eller ikke

 Det er godt mulig Tor F. men hvorfor skal jeg bry meg om det når jeg ikke bor i et slikt land.

 Hmmmmm..... hva med solidaritet? Eller er du deg selv nok???? (noe jeg ikke tror)

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere