Kjell G. Kristensen

149

Et land som flyter med melk og honning

Publisert: 23. apr 2009

Et land fylt av melk og honning

T. Langesæter gav meg ideen om å skrive om Guds land. Mange som han har forstått dette som Israel, og henviser til hans tråd “Guds land - Israel”

Spørsmålet er hvor finner vi forklart at Israel er det land som kal flyte over av melk og honning?

Det er vel neppe et land i dag man kan kalle for en Edens hage, men en steinrøys som blir vannet opp til å kunne produsere jordbruk.

Da Moses samtalet med Gud om hvem han skulle si hvem som hadde sendt ham for å fortelle Israels barn om ham, sa Gud: Jeg er den jeg er, og sa, si: “JEG ER” har sendt meg til dere, gå nå og kall sammen de eldste i Israel og si til dem: Herren, deres fedres Gud; Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid, så skal de kalle meg fra slekt til slekt.

Gå nå og kall sammen de eldste i Israel og si dem: Herre, deres fedres Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud har åpenbart seg for meg og sagt: Jeg har sett til dere og jeg har sett hva som er blitt gjort mot dere i Egypt,

og jeg har sagt:

Jeg vil føre dere ut fra alt det onde dere lider i Egypt, til kanaaneernes og hettittenes og amorittenes og fersittenes og hevittenes og jebusittene land, “til et land som flyter med melk og honning.” (2.M.3.16-17)

Dette er beskjeden fra Gud om det lovede land, at det skulle være et land som flyter med melk og honning.

På den tid Immanuel vokste opp, bodde han i dette land for han kunne spise både rømme og honning. (Jes.7.15)

At melken nå var blitt erstattet med rømme har seg slik at på den tid han vokste opp kunne en mann holde en kvige og to sauer og de gav så mye melk at en på den tiden kunne ete rømme. For rømme og honning skal hver den ete som blir tilbake i landet.

(Jes.7.21-22)

Spørsmålet mitt er hvordan kan Israel være et land som flyter over med melk og honning, ja, enda på den tid Immanuel vokste opp, og på den tid Immauel vokste opp skulle landet til de to kongene som ble gruet for ligge øde, hvem var disse? (Jes.7.16) Og hvilket land skulle ligge øde?

Og hvordan kan Israel være det lovede land når vi vet at det er dømt til å bli en ørken? (Jes.6.11, 17.9)

Landet som flyter med melk og honning er det fagreste av alle land påståes det i Esek.20.15.

Slike opplysninger synes jeg gir gode holdepunkter for at landet ikke er Israel.

Videre opplysninger kan hentes i 2.M.33.3 som forteller:

Dra opp til et land som flyter med melk og honning. Jeg vil ikke selv dra med deg, for du er et hårdnakket folk. Jeg vil da komme til å ødelegge deg på veien.

Og i 5.M.1.28 blir spørsmålet stilt :

Hva er det for et land vi skal dra opp til? Våre brødre har gjort vårt hjerte motløst, for de sa: Det er et folk som er større og høyere enn vi! De har store byer med murer som når til himmelen, og der så vi amalekittenes barn.

En spådom fra alle profetene lød slik: “Dra opp mot Ramot i Gilead! Så skal du ha lykken med deg, og Herren skal gi byen kongens hånd. (2.Krøn.18.11)

I Gyldendals Store Konversasjonsleksikon er Gilead et land øst for Jordan og var et meget fruktbart land.

Altså forklarer skriftene selv om at det lovede land ikke er Israel, men Gilead, Mika 7.14: Vokt ditt folk med din stav, den hjord som er din arv, som bor for seg selv i en skog midt i et fruktbart land. La dem beite i Basan og Gilead, som i gamle dager!

Gilead er også en by med ugjerningsmenn, full av blodspor (Hos.6.8) og vi kan dra kjensel på hva Mark.15.28 sier om Skriftens oppfyllelse som sier: Og han (Jesus) ble regnet blant ugjerningsmenn. (Jes.53.12)

Og jeg vil føre Israel tilbake til dets beitemarker, det skal beite på Karmel og i Basan, og på Eifraims fjell og i Gilead skal de ete seg mett.

Dette er i tilfelle en forestående fremtid, men også tidligere hendelser fordi ingenting som vil komme til å hende er nye hendelser, men ting som også hendte i en tid som var til for lenge siden. (Pred.1.9-11)

Men siden Israel og Jerusalem er lovet en fremtid i stein og grushauger (Jes.26.18), og landet skal bli til en ørken Jes.6.11) er de altså lovet et land med melk og honning som erstatning:

Esek.20.6:på den dag løftet jeg min hånd og lovte dem med ed at jeg skulle føre dem ut av landet Egypt til et land som jeg hadde utsøkt for dem, et land som flyter med melk og honning, det fagreste av alle land.

7: Og jeg sa til dem: La hver av dere kaste bort de styggedommer hans øyne henger ved! Gjør dere ikke urene med Egypts motbydelige avguder! Jeg er Herren deres Gud.

Som en kan se her er fortellingen basert på fortsettelsen etter “Ødeleggelsens styggedom” og sikter til fremtidige hendelser.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere