Redaktør kultur og idé Alf Kjetil Walgermo

Svømmer fra ansvaret

Publisert: 2. jul 2010

Svømmeferdigheter er i ferd med å bli et klasseproblem. Det mener Norges Svømmeforbund. Ifølge læreplanen skal norske elever være svømmedyktige etter fullført fjerdeklasse. Likevel viser tall fra Svømmeforbundet at bare halvparten av femteklassingene i Norge kan svømme 200 meter uten flytemidler.

Forbundets undersøkelse viser at elever med innvandrerbakgrunn er de klart svakeste. Mindre enn tre av ti femteklassinger med bakgrunn fra ikke-vestlige land kan svømme. Dette er bekymringsfullt. Mange av foreldrene til disse barna har ikke innsett hvor viktig svømmedyktighet er. De kan ikke svømme selv. Og en del av dem ønsker heller ikke at barna skal ha svømmetimer i blandede klasser.

Journalist Mala Wang-Naveen i Aftenposten klemmer til når hun skriver at «foreldre som i troens navn påfører sine barn et seksualisert syn på det å opptre i badetøy sammen med det motsatte kjønn, burde våkne opp fra sin livsfarlige trangsynthet.» President Per Rune Eknes i Norges Svømmeforbund poengterer på sine side at man skal ta hensyn til religion. Han sier likevel at vi trenger eksplisitte tiltak for at innvandrere skal lære seg å svømme.

Vi tror at både skole og foreldre må ta økt ansvar. Det er åpenbart at skolens svømmeopplæring ikke har vært god nok, og at målet i læreplanen ikke følges opp i tilstrekkelig grad. Samtidig må foreldre, uavhengig av bakgrunn, innse hvor livsviktig et barns svømmedyktighet er.

Det heter at det krever en landsby å oppdra et barn. Kanskje krever det også en landsby å lære et barn å svømme.

Kommentar #1

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

"For barnas skyld"

Publisert over 11 år siden

Undertegnede leste Mala Wang-Naveens innlegg i Aftenposten i dag under overskriften "For barnas skyld".  Hun setter ord på tingenes tilstand når hun bl.a. skriver: "Dessverre er det mange barn i Oslo-skolen som med foreldrenes velsignelse, søker fritak fra svømmeundervisningen.  På islam.net kan man lese hvordan foreldre forklarer dette med at de ikke ønsker at barna deres skal bade eller ha gym i blandede klasser.  Det mest provoserende her er at de støttes av andre muslimske foreldre som mener brev til skolen burde signeres Det islamske råd.  Foreldre som i troens navn påfører sine små barn et seksualisert syn på det å opptre i badetøy sammen med det motsatte kjønn, burde våkne opp fra sin livsfarlige trangsynthet.  Ikke bare fratar de barna en viktig ferdighet her i livet, de signerer deres dødsdom om uhellet skulle være ute".

Samtidig sitter en representant for Norsk Innvandrerforum på tv2-nyhetene og sier at problemet kunne løses ved at man tilpasset svømmeundervisning for disse gruppene.  Altså igjen et krav om at samfunnet skal tilpasse seg deres ekstreme form for en religionsutøvelse.  Dette skulle handle om barn og deres ferdigheter, men igjen ser vi at enkelte grupper forsøker å trumfe gjennom sine religionstolkninger på barnas bekostning. 

Kommentar #2

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Svømmeproblemer

Publisert over 11 år siden

Hvis disse muslimske foreldrene skulle få sin vilje om tilpasset svømmeopplæring,stopper det ikke med det..

For da må de muslimske ungene deles i gutte og jentegrupper..og så kan vel ikke jentene svømme i vanlig badetøy  ?   Dette virker helt håpløst etter min mening... og en veldig dyr måte å lære ungene å svømme på...

Alt bare for at muslimene har sine særkrav i det norske samfunn..

Kommentar #3

Turid Holta

0 innlegg  1341 kommentarer

Bra å kunne lære seg å svømme

Publisert over 11 år siden

Det er fint at barna kan få lære seg og svømme. Synes mange ganger at det er litt få svømmetimer på barna. Men de har nå ikke flere muligheter , når så mange skal dele på basenget.

Synes vell ikke det hadde gjort noe om de skaffet til rette flere baseng da. siden det skal være med i undervisningen og at barn skal være svømmeskyndige etter fjerde trinnet.

Det er bare kjekt med svømming som avbrekk fra teori. Flere basseng og oftere timer ville nok hjelpt på at flere lærte seg å svæmme.

Muligheten for å da også få flere små grupper, slik at lærer får bedre tid til å ta seg av de som sliter med å få til svømmin gen er og da lagt til rette.

Synes og huske fra min barndom at vi jenter hadde svømming med jenter fra en annen klasse som var på samme trinnet. Om man ser bort i fra det muslimske så finnes det og jenter som er veldig sjenerte etc og ville hatt bedre utbytte av å få ha svømming uten gutter til stede. Dette handler om barna og ikke en muslimsk lære.

Hadde man delt opp slik med gutte og jente grupper fra etn anne klasse ville de t helelr ikke kostet dem mere. Samtidig som det ikke ville være så belastende for de muslimske. En annen ting er jo at en kan jo og se på muligheten til at barn kunne fått hatt svømming som et valgfag. Og da har jo de muslimske blant annet mulighet til å velge seg vekk om de vil.

Personlig synes jeg jo at svømming er bra for barna og kunne få lære seg. Og tror mange barn synes svømming er trivelig.

Me hadde vært både tryggere og bedre læredom i svømming om de var færre . Lag heller flere basseng.

Kommentar #4

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

RE: Bra å kunne lære seg å svømme

Publisert over 11 år siden
04.07.10 kl. 00:37 skrev Turid Holta:

Det er fint at barna kan få lære seg og svømme. Synes mange ganger at det er litt få svømmetimer på barna. Men de har nå ikke flere muligheter , når så mange skal dele på basenget.

Synes vell ikke det hadde gjort noe om de skaffet til rette flere baseng da. siden det skal være med i undervisningen og at barn skal være svømmeskyndige etter fjerde trinnet.

Det er bare kjekt med svømming som avbrekk fra teori. Flere basseng og oftere timer ville nok hjelpt på at flere lærte seg å svæmme.

Muligheten for å da også få flere små grupper, slik at lærer får bedre tid til å ta seg av de som sliter med å få til svømmin gen er og da lagt til rette.

Synes og huske fra min barndom at vi jenter hadde svømming med jenter fra en annen klasse som var på samme trinnet. Om man ser bort i fra det muslimske så finnes det og jenter som er veldig sjenerte etc og ville hatt bedre utbytte av å få ha svømming uten gutter til stede. Dette handler om barna og ikke en muslimsk lære.

Hadde man delt opp slik med gutte og jente grupper fra etn anne klasse ville de t helelr ikke kostet dem mere. Samtidig som det ikke ville være så belastende for de muslimske. En annen ting er jo at en kan jo og se på muligheten til at barn kunne fått hatt svømming som et valgfag. Og da har jo de muslimske blant annet mulighet til å velge seg vekk om de vil.

Personlig synes jeg jo at svømming er bra for barna og kunne få lære seg. Og tror mange barn synes svømming er trivelig.

Me hadde vært både tryggere og bedre læredom i svømming om de var færre . Lag heller flere basseng.

Skal vi liksom bygge fler basseng bare fordi muslimene skal ha ekstraforpleining?? Nei og atter nei..!! Det finns nok basseng,og det finns vann og tjern å lære å svømme i..sånn som alle gjorde før...Folk er bortskjemte...

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere