Johannes Morken

Redaktør
444

Tid for ny diskusjon om Afghanistan

Publisert: 28. jun 2010

Fire norske soldater er drept av en veibombe. Det er tid for å diskutere om målene virkelig kan nås med militære midler i Afghanistan.

En nasjon sørger med familiene som har mistet sine sønner. Våre tanker går også til medsoldatene som har mistet gode kamerater.

Oppdraget til de fire soldatene var å ødelegge veibomber. Tragedien søndag kveld forteller at både deres og hele Isaf-styrkens oppdrag i Afghanistan ser ut til å bli farligere og farligere.

Statsminister Jens Stoltenberg forteller oss at den blodige veibomben viser hvor farlig oppdraget er. På den andre siden har regjeringen, påfallende nok, ikke kalt oppdraget i Afghanistan for krig, men for «militære operasjoner». Men dette uttrykket er bare en omskriving for hva Norge egentlig er med på i Afghanistan. Det er i hvert fall ingen grunn til å tro at soldatenes brutale motstandere i Afghanistan ikke ser på kampen mot både Isaf-styrkene og de amerikanske styrkene i landet som en krig.

De norske styrkene er i Afghanistan for å være på å bekjempe terror og å gjøre Afghanistans egne i stand til å styre landet - og å sikre menneskerettigheter, riktig nok i afghansk målestokk. Dessuten stiller vi opp for våre allierte.

Hva som i virkeligheten er den viktigste av disse grunnene, er for tiden under livlig diskusjon. Diskusjonen går også høyt om vekten mellom sivil og militær innsats i Afghanistan der en rekke kritikere mener vi bruker for mye ressurser på det militære og at talibanopprørerne blir sterkere, mens den sivile oppbyggingen av landet lider. Mye taler for at kritikerne har rett.

Det kirkelige engasjementet mot Irak-krigen var betydelig og kanskje avgjørende for at Norge nektet å være med på USAs alenegang i felttoget i Irak. Afghanistan-krigen har vært annerledes siden den bygger på FN-mandat og siden de norske styrkene nå bare er med i NATO-styrkene.

Likevel har det vært påfallende lite kirkelig engasjement og debatt om krigen i Afghanistan. Selv om FN har gitt styrkene mandat til å krige mot Taliban, kan da ikke kirkeledere helt og holdent overlate vurderingene av krigen til politikere og generaler. Debatten om det samlede norske engasjementet i Afghanistan roper på etiske bidrag.

President Obama har gitt sine styrker en frist til neste år for å trekke ut soldatene, og regjeringen i Nederland sprakk på grunn av krigen. Men her i landet er det nesten bare noen spinkle SV-stemmer utenfor regjeringsapparatet som vil reise diskusjonen om når Norge skal trekke sine styrker ut av Afghanistan.

Stoltenberg sa i går: «Vi vet at de norske styrkene har møtt og møter økende motstand. Men vi gikk inn dit sammen med våre allierte i NATO, og vil gå ut sammen med dem.»

Nå vet vi selvfølgelig ikke hvordan situasjonen vil være når Obamas frist neste år går ut. På den andre siden må vi i hvert fall spørre om en årelang krig gir mer sikkerhet, mer respekt for menneskerettigheter og et Afghanistan bedre i stand til å styre seg selv.

Et land som er i krig, må leve med risikoen og være forberedt på offer. Det har et samlet Norge vært villig til. Men når vi nå har opplevd det største enkelttap i Afghanistan, er det tid for og god grunn til å drøfte gjennom hele innsatsen i Afghanistan og om krigen vi er med i, fører til at vi når de målene som er satt. Og for så vidt også diskutere gjennom hva som er de viktigste målene - og hvordan vi kan finne ut om vi er på vei mot målene eller ikke.

Kommentar #1

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Et land har ikke følelser

Publisert rundt 11 år siden

Det er soldatene som frivillig har tatt jobben som tar risikoen. Det kan sikkert diskuteres opp og ned i mente om det er riktig å være til stede med soldater i Afghanistan, men så langt, heldigvis, er det frivillige soldater som er der.

Hadde vært snakk om å sende vernepliktige eller tvangsbeordre soldater hadde saken stilt seg helt annerledes.

For de dødes etterlatte er sorgen like reell enten man faller ned på det ene eller det andre.

Spørsmålet er om soldatenes død er mer høyverdig eller mer tragisk enn andre dødsfall som skjer daglig. Ethvert dødsfall som ikke skyldes naturlig død ved aldring er vel like tragisk for de som står igjen.

Kommentar #2

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Afganistan..

Publisert rundt 11 år siden

Slik jeg ser det kan vi gjøre dette på to måter. Vi kan gå inn skikkelig og knekke taliban i dette landet en gang for alle eller vi kan gi dem "friheten" tilbake og slite med selvmordsbombere i åresvis... For jeg er like sikker på at taliban regimet, så fort de har fått festet jerngrepet om befolkningen, vil begynne å kaste sine øyne på vesten som jeg er på at de kristne bedrev korstog til det "hellige" land, og begge deler ender bare i enda mer vold.

Nå er ikke det største problemet taliban, men stamme styre settet disse folkene styres etter. De er himmelvidt bak oss i utvikling og er ikke klare for demokrati etter vestelige standarder mer enn vi var det her i landet i år 1000. Sånn det er nå så er dette bare en halvhjertet krig, der de prøver å tekkes de som er i mot krig og de som er for og da får du en suppe som det aldri blir noen løsning på... Før det satses skikkelig den ene elelr den andre veien...

Men problemene vi vil få både her i landet og i andre land kommer ikke til å bli noe mindre ved å gi etter for muslimske fanatister og gi dem et land der de fritt kan få trene og herje som de vil, for det er ikke lenge før defår ideen om at de skal erobre resten av verden også for allaen sin og de er ikke så nøye om de som bor der ikke vil, for de skal. det har ihvertfall ikke jeg noen tro på....

Spørsmålet er, hva gjør vi? Vi kan gi slipp og se en hel nasjon gå dit pepper'n gror mens vi håper at de vil utvikle demokrati og aksept for andre som tenker anderledes og tror/ikke tror på guder før de begynner å sende folk verden rundt i selvmords aksjoner som, alt etter som de har atom våpen eller ikke, vil koste det ti tusner av liv i det lange løp.... Uansett tror jeg vi vil få et helvette med islam i årene som kommer....

Som et lyst hode sa: "Kjem for dine rettigheter i dag eller for livet i morgen, ditt valg..."

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere