Torleiv Haus

76

Tro og kunnskap

Publisert: 12. jun 2010

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; color:black; mso-font-kerning:12.0pt;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

Mye tenkning om tro og kunnskap er forvirret, og det er et behov for en klargjøring av hva tro og kunnskap er, og hvordan de forholder seg til hverandre. Dette innlegget er et forsøk på litt oppklaring.  

For meg synes den dominerende forestilling i dag å være at tro og kunnskap utelukker hverandre gjensidig. Når jeg tror noe, har jeg ikke kunnskap om det, og når jeg har kunnskap om noe, behøver jeg ikke å tro på det, for da har jeg viten. I den grad dette er et enkelt og kanskje noe karikert uttrykk for den dominerende forståelsen av forholdet mellom tro og kunnskap, vil jeg argumentere for at det er en totalt feilaktig forståelse, og forsøke å argumentere for hvordan vi bør tenke om tro og kunnskap. Først noen ord om hva jeg forstår med ordene kunnskap og tro.

Vi har kunnskap om noe i den grad vi kan representere det, det vil si tenke om det, snakke om det og behandle det, som det virkelig er, basert på tanke og erfaring. Kunnskap har med sannhet og grad av representasjon å gjøre, men det må være sannhet fundamentert på adekvat evidens og innsikt. Evidens og innsikt må alltid være til stede for at vi skal kunne snakke om kunnskap, og naturen til det virkelighetsområdet som er gjenstand for oppmerksomhet avgjør hva slags evidens og innsikt som er nødvendige for å kunne si at vi har kunnskap.

Tro er noe ganske annet enn kunnskap. Den har ikke noen nødvendig sammenheng med sannhet, god metode eller evidens. Vi kan tro på løgn, og gjør det ofte. Tro kan oppstå på mange måter. Autoriteter formidler tro gjennom mange forskjellige kanaler, enten det er utdanning eller media eller personlige relasjoner. Vi fanger lett opp andres tro og velger ofte å tro det som flertallet til enhver tid tror.

Tro er grunnleggende sett en tilbøyelighet til å handle som om det man tror er sant. Troen engasjerer derfor viljen på en helt annen måte enn kunnskapen. Dersom jeg tror isen på vannet er 1 meter tykk, vil jeg handle på en helt annen måte enn dersom jeg tror isen bare er 3 cm tykk. Dersom jeg virkelig tror Gud eksisterer, da vil jeg ha en tilbøyelighet til å handle som om han eksisterer. Dersom jeg tror Bibelen gir pålitelig informasjon om hva som er det gode og rette liv, da vil jeg ha en tilbøyelighet til å gi den oppmerksomhet og gjøre den til en del av mitt liv. Dersom jeg tror Bibelen ikke er en slik kilde, vil jeg unngå den og kanskje angripe den.

Tro og kunnskap innebærer ulikt sosial ansvar. Den som har kunnskap, som kan være et gode for andre, har et ansvar om å gjøre kunnskapen tilgjengelig for andre, mens tro i og for seg ikke medfører et slikt ansvar. Har jeg kunnskap om at det brenner i huset mitt, har jeg et ansvar om å dele denne kunnskapen med de andre i huset. En tro på at det brenner i huset medfører ikke det samme ansvaret. Meddelelse av kunnskap blir ikke oppfattet å være i strid med kravet om toleranse, mens forsøk på å få andre til å skifte tro blir oppfattet å være intolerant. Dette er grunnen til at staten kan påby tobakksprodusenter å informere om skadevirkningene av å røyke. Hadde det bare vært en tro uten evidens at tobakk er skadelig, ville det vært intolerant av staten å tvinge denne troen på innbyggerne.

Med den ovenfor antydede forståelsen av tro og kunnskap, bør det være klart at tro og kunnskap ikke utelukker hverandre, men hører nøye sammen. Vi kan tenke oss fire mulige måter tro og kunnskap forholder seg til hverandre på. Som illustrasjon velger jeg å bruke aksjemarkedet.

1. Jeg har kunnskap om aksjemarkedet og tror eller handler på basis av denne kunnskapen. Etter en grundig analyse av ulike bedrifter og markeder har jeg kunnskap som setter meg i stand til å investere i aksjer som på sikt vil gi en forventet avkastning. Kunnskapen min om aksjemarkedet er langt fra fullkommen, men den er tilstrekkelig til at jeg kan gjøre en fornuftig investering. Troen vil i dette tilfellet være rasjonell fordi jeg handler på basis av fakta.  

2. Jeg har ikke kunnskap om aksjemarkedet og men tror det er fornuftig å kjøpe aksjer i selskapet S fordi far og bestefar trodde på S. Ryktene vil ha det til at S er i ferd med å gå konkurs, men min tro er basert på autoriteten til mindre forfedre. I dette tilfellet er ikke min tro basert på kunnskap, og det kan være korrekt å si at tro og kunnskap utelukker hverandre. I dette tilfellet finnes det en mulighet for at min tro kan gi et gunstig resultat, men jeg kan ikke si at jeg vet at det vil gjøre det.

3. Jeg har kunnskap om aksjemarkedet og velger å se bort fra eller fortrenge denne kunnskapen. Grunnen til at jeg fortrenger kunnskapen, er at jeg liker den ikke. Jeg mener alle skal være frie og kjøpe de aksjene de selv har lyst på, og da passer det dårlig med kunnskap som begrenser denne friheten. Dessuten er det ingen som kan vite hvilke aksjer som kommer til å gå eller ned, så alle aksjer er like gode. Denne holdningen er ikke rasjonell fordi jeg ikke innretter meg etter den kunnskapen jeg har om virkeligheten.

4. Jeg har ikke kunnskap og ikke tro. Dette vil være situasjonen for en som aldri har hørt om at det finnes et aksjemarked og som derfor ikke er klar over hva slags muligheter for investering dette markedet gir. Mangel på kunnskap vil i dette tilfellet frata meg muligheten for en investering som kan gi meg store fordeler. I dette tilfellet er jeg fordømt til et liv utenfor markedet på grunn av manglende kunnskap.

Tro basert på kunnskap er rasjonell og stabil fordi den forholder seg til virkeligheten slik den egentlig er. Tro som ikke er basert på kunnskap, kan være sann, men vil ikke være stabil fordi den er blind. Tro som fornekter kunnskap er alltid forfeilet, og en slik tro vil ikke kunne bestå fordi den ikke forholder seg til virkeligheten slik den er.

”Livssynsmarkedet” fungerer grunnleggende sett på samme måten som aksjemarkedet. En rekke ulike livssyn eller verdensanskuelser er ”til salgs” på dette markedet: Kristen teisme, islamsk teisme, metafysisk naturalisme, postmodernisme, nihilisme, eksistensialisme, østlig panteisme og New Age er noen av de vanligste. En av disse ”aksjene” må vi satse på eller tro på enten vi vil eller ikke. Spørsmålet er om vi kan ha kunnskap om hvilke eller hvilken verdensanskuelse vi bør satse på.

Kommentar #1

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Re: Tro og kunnskap

Publisert over 11 år siden

Tankevekkende, stimulerende og interessant; takk skal du ha!

Kommentar #2

Joachim Lysø

2 innlegg  69 kommentarer

RE: Tro og kunnskap

Publisert over 11 år siden

Forskjellen er bare det at "kristendommen", ikke er en religion, men det er sannheten. Men slik ser jo bare de kristne på det. Men det betyr ikke at det ikke er sant. Men for en åpen, men forløpig ateist, så finnes det et marked av religioner, og bare 1 kan være sann. Og alle vil jo si om sin egen religion at den er sannheten. Og om en religion viser seg å være sann, så er den ikke lenger en religion, men det er sannheten om verden, og alle andre er i villfarelse.

Men finnes det bevis? Eller er den kristne tro, basert kun på tro?

Jeg, for min del, føler ikke bare at det er ved tro at jeg kan basere, nettopp min tro på. Men jeg kan jeg si det på denne måten: Jeg baserer min tro, på kunnskapen om at bibelen er sann, fordi den holder hva den lover. Det den sier den skal, og kan gjøre, det manifesterer seg, både i mitt eget liv, og i andres, og ellers også i verden. F.eks. så sier den at de som tror, skal få den hellige ånd på innsiden. Jeg for min del, vet at jeg fikk Den Hellige Ånd på innsiden, fordi det var jeg selv som opplevde det. Jeg kan ikke bevise det, men jeg kan si at jeg vet det, fordi jeg har opplevd det. Dermed, om jeg sier det til noen andre, så er det opp til dem om de vil "tro" på hva jeg sier, men om de ikke gjør det. Kaller de meg da en løgner? Ja faktisk. fordi jeg sier jeg vet, og ikke bare tror.

Dessuten har man flere "bevis", altså at det bibelen sier, det manifesterer seg i virkeligheten. Slik som at om man ber rett, i Jesu Navn, da skal man få det man ber om. Og at enhver disippel av Jesus skal få den samme kraft som Jesus, til å helbrede, kaste ut demoner, utføre mirakler osv..og det skjer. Over hele verden blir mennesker helbredet av de mest kroniske og uhelbredelige sykdommer, som følge av at en Jesu disippel har handlet i tro på at det bibelen sier den skal gjøre, det gjør den, og det skjer.

Så handler det ikke lenger bare om blind tro, men det finnes "beviser" for at Bibelen er sann, og at kristendom er den veien man burde velge. For om man ikke velger den riktige "religionen", og hvis den "religionen" som i virkeligheten er sannhet, sier at alle som ikke velger den "religionen", de skal gå fortapt, og lide i evighet, da sliter man...

Så om noen ikke velger å tro på Islam, så har man god grunn til det, for Islam har ingen manifestasjon som kan bekrefte dens ekthet. I motsetning til kristendommen, som har mange. Da har man ikke lenger noen unnskyldning for sitt valg...men man har i sin stahet avfeid beviser som løgner. Altså om noen er helbredet av en predikant, så velger ofte folk heller å tro at det er løgn, eller til og med placebo for den slags skyld, alt annet enn at kristendommen kan være sann. Synd at det er slik.

"jeg tror det ikke før jeg ser det, og om jeg skulle se det, så vil jeg ikke tro det"

Kommentar #3

Torleiv Haus

76 innlegg  3323 kommentarer

Takk for kommentar

Publisert over 11 år siden

Takk til Ole Jørgen og Joachim for kommentarer.  Joachim har grepet noe jeg tror er vesentlig i all erkjennelse.  Kunnskap gjør det mulig å forholde seg til virkeligheten med suksess fordi virkeligheten responderer slik vi forventer.  Vi kan også si at virkeligheten manifesterer seg for den som baserer sin tro på kunnskap. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere