Toril Søland

119

En kapitalists trosbekjennelse.

Publisert: 9. jun 2010

Jeg tror på økt forbruk

høyere avkastning

og en evig stigende børs.

Jeg tror på

den vellykkedes rett

kapitalens makt

og “frihandelens” styrke.

Jeg tror at

anbud, prognoser, budskjetter,

banker, renter, avgifter,

lover

og avtaler

er kapitalens tjenere

og at

oppkjøp av media

bestikkelser og politisk styring

vil sikre økonomisk globalisering

slik at

den evig ubrytelige kundekrets vil sikre meg eierskapet i

den evig stigende fortjeneste.

Kommentar #1

Martin Tobias

19 innlegg  297 kommentarer

blabla

Publisert over 11 år siden

Kapitalismen har løftet mennesker ut av elendigheten enten du liker det eller ikke. Grunnen til at kapitalismen og det frie marked fungerer, er fordi det henvender seg til individets evne, mulighet og ambisjon om å skape. Kapitalisme og libertarianistisk styresett frigjør individet til å leve ut sitt potensial i størst mulig grad. På den måten vil velstanden øke for alle. I så måte er kapitalismen i et fritt marked med mest mulig frie mennesker, det beste systemet som finnes.

Kollektivistiske ideologier som du åpenbart er tilhenger av, tror ikke på enkeltindividet men på kollektivet. I slike samfunn dør skapertrangen proposjonalt med graden av kollektivisme. Så har vi den fantastiske velferdsstaten som nå står for fall over hele Europa, også i Norge straks vi ikke har olja å lene oss på. Husk at krisen som utspinner seg nå handler om statsgjeld.

Så din dødlig overvektige stat sitter i gjeld opp til ørene.....

Kina skjønte at det eneste som kunne gi dem velstandsboom etter mange år med planøkonomi og ufattelige lidelser for folket var kapitalisme, og selv om ikke alle nyter godt av det enda..så skjer det ihvertfall mye bra der nede. Investorer fra hele verden flytter nå pengene sine til Kina, og nå er det ikke lenger USA som er 'the land of opportunities', men Kina.

Alt takket være kapitalismen som du håner...

så blablabla...

Finanskrisen i 2008 ble skapt fordi hele økonomifaget bygger på keynes feilaktige teorier om hvordan gjeld er løsningen på alt. Sentralbankene og statsgaranterte banker (fannie og freddy) sørget for at alle fikk lån selv om de visste at de fleste ikke kunne betale dem tilbake. Sentralbankene kjørte renta kunstig lavt ned (slik de også gjør nå), og mange hodeløse amerikanere satte seg i gjeld som de aldri kunne betjene. OSV....

Kommentar #2

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Mere blabla bla

Publisert over 11 år siden

Tobiassen er tydeligvis en kapitalist og nevner mange positive fenomener med økt vekst og velstand, men sier lite om baksiden av "medaljen". 

De ikke ukjente menneskeegenskapene grådighet og misunnelse hører vi lite om her, og for ikke å glemme utarmingen av naturresursene...

Tror vi må vekke Frode (mfl). En stund siden han har vært her nå.....

Kommentar #3

Martin Tobias

19 innlegg  297 kommentarer

RE: Mere blabla bla

Publisert over 11 år siden
09.06.10 kl. 10:22 skrev Per Traasdahl:

Tobiassen er tydeligvis en kapitalist og nevner mange positive fenomener med økt vekst og velstand, men sier lite om baksiden av "medaljen". 

De ikke ukjente menneskeegenskapene grådighet og misunnelse hører vi lite om her, og for ikke å glemme utarmingen av naturresursene...

Tror vi må vekke Frode (mfl). En stund siden han har vært her nå.....

 Kapitalismen er ikke i seg selv ond, fordi den slik jeg ser det bygger på en forståelse av at enkeltindividet kan og vil skape.

Kollektivistiske retninger henvender seg ikke til individet, men til kollektivet. Individets viktighet blir i slike systemer underminert.

Jeg tror at kapitalisme i et mest mulig fritt marked (uten statlige intervensjoner) vil løfte ikke bare individet, men også løfte kollektivet slik vi har mange beviser på. Sånn sett vil dette økonomiske systemet være til det beste for de fleste.

Kollektivistiske ideologier derimot blåser opp staten til den blir en slik byrde at den kollapser under sin egen vekt slik vi nå ser begynnelsen av i Europa. SKapertrangen jages vekk. Våre skoler er mer opptatt av likhet, enn av enkeltindividets muligheter. Vi blir derfor en nasjon av middelmådige mennesker som skriker og streiker for enhver liten grunn til misunnelse.

Og det paradoksale er at i et system som Norge vil ulikhetene blomstre. Jo mer vårt offentlige system erroderer bort, og jo mer skatter og avgifter som introduseres, jo mer vil de fattige og middelklasse lide, mens eliten på toppen skummer fløten.

Jeg tror på kapitalismen fordi jeg mener den har en rett forståelse av den menneskelige natur. Så for folk like dette eller ikke...

Selsvagt vil det være folk som bruker den til onde hensikter..men dog.

Hva vil du ha i stedet Per???

Kommentar #4

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

RE: RE: Mere blabla bla

Publisert over 11 år siden
09.06.10 kl. 11:11 skrev M. Tobiassen:09.06.10 kl. 10:22 skrev Per Traasdahl:

Tobiassen er tydeligvis en kapitalist og nevner mange positive fenomener med økt vekst og velstand, men sier lite om baksiden av "medaljen". 

De ikke ukjente menneskeegenskapene grådighet og misunnelse hører vi lite om her, og for ikke å glemme utarmingen av naturresursene...

Tror vi må vekke Frode (mfl). En stund siden han har vært her nå.....

 Kapitalismen er ikke i seg selv ond, fordi den slik jeg ser det bygger på en forståelse av at enkeltindividet kan og vil skape.

Kollektivistiske retninger henvender seg ikke til individet, men til kollektivet. Individets viktighet blir i slike systemer underminert.

Jeg tror at kapitalisme i et mest mulig fritt marked (uten statlige intervensjoner) vil løfte ikke bare individet, men også løfte kollektivet slik vi har mange beviser på. Sånn sett vil dette økonomiske systemet være til det beste for de fleste.

Kollektivistiske ideologier derimot blåser opp staten til den blir en slik byrde at den kollapser under sin egen vekt slik vi nå ser begynnelsen av i Europa. SKapertrangen jages vekk. Våre skoler er mer opptatt av likhet, enn av enkeltindividets muligheter. Vi blir derfor en nasjon av middelmådige mennesker som skriker og streiker for enhver liten grunn til misunnelse.

Og det paradoksale er at i et system som Norge vil ulikhetene blomstre. Jo mer vårt offentlige system erroderer bort, og jo mer skatter og avgifter som introduseres, jo mer vil de fattige og middelklasse lide, mens eliten på toppen skummer fløten.

Jeg tror på kapitalismen fordi jeg mener den har en rett forståelse av den menneskelige natur. Så for folk like dette eller ikke...

Selsvagt vil det være folk som bruker den til onde hensikter..men dog.

Hva vil du ha i stedet Per???

 Den kapitalismen du skisserer har aldri eksistert.Den forutsetter like muligheter for alle.Jeg må bruke den fremste eksponenten for din ideologi, USA. 5% av befolkningen disponerer 90% av verdiene. Offentlige sykehus og skoler holder en usedvanlig lav standard. Godt helsevesen og gode skoler er forbeholdt eliten. Finanskrisen som traff USA som en torpedo var et resultat av liberalistisk kapitalistisk tenkning og er regelen og ikke unntaket, hvis ikke myndighetene holder dem i ørene

Vi blir tutet ørene fulle av siviløkonomenes fortreffelighet. Sannheten er at disse grådighetens yppersteprester har kjørt fullstendig levedyktige bedrifter i grøfta ved å outsourse produksjonen til lavkostland. Hvem bestemte at Aker sykehus skal legges ned? Svar:Økonomene

Denne tenkningen ser på menneskene som tilbydere og kunder. De vil gjerne privatisere skoler og sykehus på grunn av profittmulighetene. Gud forby at det skulle være lommeboka mi som avgjorde om jeg fikk utdannelse eller behandling når jeg blir syk.

Den liberalistiske ideologi er en utopi på linje med ren sosialisme. Jeg er svært fornøyd med den samfunnsmodellen vi har utviklet i Skandinavia. Den virker faktisk helt utmerket, selv om det selvsagt alltid vil være rom for forbedringer. Intet system er perfekt, men vårt system er nærmere det målet enn de fleste land

Kommentar #5

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

RE: En kapitalists trosbekjennelse.

Publisert over 11 år siden
09.06.10 kl. 01:28 skrev Toril Søland:

Jeg tror på økt forbruk

høyere avkastning

og en evig stigende børs.

Jeg tror på

den vellykkedes rett

kapitalens makt

og “frihandelens” styrke.

Jeg tror at

anbud, prognoser, budskjetter,

banker, renter, avgifter,

lover

og avtaler

er kapitalens tjenere

og at

oppkjøp av media

bestikkelser og politisk styring

vil sikre økonomisk globalisering

slik at

den evig ubrytelige kundekrets vil sikre meg eierskapet i

den evig stigende fortjeneste.

 Du høres ut som du skulle vært en fariseer!

Luk 16,14 Fariseerne, som var pengekjære, hørte på alt dette, og de spottet ham.2 Tim 3,2 For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmo...Luk 16,14 Fariseerne, som var pengekjære, hørte på alt dette, og de spottet ham.2 Tim 3,2 For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmo...Luk 16,14 Fariseerne, som var pengekjære, hørte på alt dette, og de spottet ham.2 Tim 3,2 For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmo...

Luk 16,14

 

Fariseerne, som var pengekjære, hørte på alt dette, og de spottet ham.

2 Tim 3,2

 

For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmo...

Kommentar #6

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Det var

Publisert over 11 år siden

da den store hikken kom!

Kommentar #7

Martin Tobias

19 innlegg  297 kommentarer

RE: RE: RE: Mere blabla bla

Publisert over 11 år siden
09.06.10 kl. 12:49 skrev Tor Fagerhaug:09.06.10 kl. 11:11 skrev M. Tobiassen:09.06.10 kl. 10:22 skrev Per Traasdahl:

Tobiassen er tydeligvis en kapitalist og nevner mange positive fenomener med økt vekst og velstand, men sier lite om baksiden av "medaljen". 

De ikke ukjente menneskeegenskapene grådighet og misunnelse hører vi lite om her, og for ikke å glemme utarmingen av naturresursene...

Tror vi må vekke Frode (mfl). En stund siden han har vært her nå.....

 Kapitalismen er ikke i seg selv ond, fordi den slik jeg ser det bygger på en forståelse av at enkeltindividet kan og vil skape.

Kollektivistiske retninger henvender seg ikke til individet, men til kollektivet. Individets viktighet blir i slike systemer underminert.

Jeg tror at kapitalisme i et mest mulig fritt marked (uten statlige intervensjoner) vil løfte ikke bare individet, men også løfte kollektivet slik vi har mange beviser på. Sånn sett vil dette økonomiske systemet være til det beste for de fleste.

Kollektivistiske ideologier derimot blåser opp staten til den blir en slik byrde at den kollapser under sin egen vekt slik vi nå ser begynnelsen av i Europa. SKapertrangen jages vekk. Våre skoler er mer opptatt av likhet, enn av enkeltindividets muligheter. Vi blir derfor en nasjon av middelmådige mennesker som skriker og streiker for enhver liten grunn til misunnelse.

Og det paradoksale er at i et system som Norge vil ulikhetene blomstre. Jo mer vårt offentlige system erroderer bort, og jo mer skatter og avgifter som introduseres, jo mer vil de fattige og middelklasse lide, mens eliten på toppen skummer fløten.

Jeg tror på kapitalismen fordi jeg mener den har en rett forståelse av den menneskelige natur. Så for folk like dette eller ikke...

Selsvagt vil det være folk som bruker den til onde hensikter..men dog.

Hva vil du ha i stedet Per???

 Den kapitalismen du skisserer har aldri eksistert.Den forutsetter like muligheter for alle.Jeg må bruke den fremste eksponenten for din ideologi, USA. 5% av befolkningen disponerer 90% av verdiene. Offentlige sykehus og skoler holder en usedvanlig lav standard. Godt helsevesen og gode skoler er forbeholdt eliten. Finanskrisen som traff USA som en torpedo var et resultat av liberalistisk kapitalistisk tenkning og er regelen og ikke unntaket, hvis ikke myndighetene holder dem i ørene

Vi blir tutet ørene fulle av siviløkonomenes fortreffelighet. Sannheten er at disse grådighetens yppersteprester har kjørt fullstendig levedyktige bedrifter i grøfta ved å outsourse produksjonen til lavkostland. Hvem bestemte at Aker sykehus skal legges ned? Svar:Økonomene

Denne tenkningen ser på menneskene som tilbydere og kunder. De vil gjerne privatisere skoler og sykehus på grunn av profittmulighetene. Gud forby at det skulle være lommeboka mi som avgjorde om jeg fikk utdannelse eller behandling når jeg blir syk.

Den liberalistiske ideologi er en utopi på linje med ren sosialisme. Jeg er svært fornøyd med den samfunnsmodellen vi har utviklet i Skandinavia. Den virker faktisk helt utmerket, selv om det selvsagt alltid vil være rom for forbedringer. Intet system er perfekt, men vårt system er nærmere det målet enn de fleste land

 Jeg snakker om det USA en gang var, og selvsagt ikke det det er nå. Alle skjønner jo at USA fo lengst har beveget seg bort fra det USA 'The Founding Fathers' grunnla. Katastrofen slik jeg ser det begynte for alvor i 1913 da sentralbanken kom, og ting ble ytterligere forverret da dollaren ble tatt av gullstandarden, og etter det har det ene angrepet etter det andre kommet mot de prinsippene USA var fundert på. I dag er USA fullstendig oppslukt av Staten. Mulighetene, friheten og  den frie markedskapitalsimen eksisterer bare på papiret. Hvorfor tror du egentlig USA ble den verdensmakten den ble, og hvorfor tror du folk emigrerte til dette landet????

MULIGHETNE!!!

I dag er USA konkurs takket være en altoppslukende stat som har est ut og i løpet av 10 år har doblet budsjettunderskuddet til svimlende 13 trillioner og tellende. USA VAR mulighetens land, men ikke nå lenger. Nå vender investorene øynene til ASIA og spesielt Kina. I Kina skjer reell verdiskapning og landet blomstrer. Jeg vet at mange lider der nede, men mange får det også mye bedre. Du kan jo spørre dem om de vil tilbake til MAO sitt herlige regime.

Den skandinaviske velferdsmodellen som du er så stolt av står for fall. Til nå har vi kost oss med oljefondet. Friheten til å skape har hatt nok rom til å drive frem rikdom og velstand også i Europa. Men det er nå slutt. Den europeiske velferdsmodell står for fall fordi den ikke er bærekraftig. Den er ikke bærekraftig fordi politikere alltid har nye ideer vi kan bruke penger.

Kommentar #8

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

..

Publisert over 11 år siden

Dette var nok blablabla ja. Den kapitalistiske modellen er kommet for å bli, og det er ikke denne i seg selv som er et problem, men grådigheten hos enkelte samt feile reguleringer. 

Alternativet er kommunisme og sosialisme, der staten skal stå over det meste, dvs mindre frihet til folket både økonomisk og verdimessig. 

Kommentar #9

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

..

Publisert over 11 år siden

Ellers, hør på Tobiassen. Han vet hva han snakker om.

Kommentar #10

Trond Danielsen

17 innlegg  235 kommentarer

blanding

Publisert over 11 år siden

Jeg sier som ole brum jeg. "ja takk. Begge deler"

Jeg tror at kapitalismen er best for å skape verdier. Samfunnets kropp om du vil. Mens sosialismen er hjertet. Et hjerte kan ikke skape verdier alene, men en kropp uten hjerte, er et hjerteløst samfunn.

Så ja. Vi trenger begge delene. Men blandingen kan vi jo diskutere.

Kommentar #11

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Mere blabla bla

Publisert over 11 år siden
09.06.10 kl. 15:09 skrev M. Tobiassen:09.06.10 kl. 12:49 skrev Tor Fagerhaug:09.06.10 kl. 11:11 skrev M. Tobiassen:09.06.10 kl. 10:22 skrev Per Traasdahl:

Tobiassen er tydeligvis en kapitalist og nevner mange positive fenomener med økt vekst og velstand, men sier lite om baksiden av "medaljen". 

De ikke ukjente menneskeegenskapene grådighet og misunnelse hører vi lite om her, og for ikke å glemme utarmingen av naturresursene...

Tror vi må vekke Frode (mfl). En stund siden han har vært her nå.....

 Kapitalismen er ikke i seg selv ond, fordi den slik jeg ser det bygger på en forståelse av at enkeltindividet kan og vil skape.

Kollektivistiske retninger henvender seg ikke til individet, men til kollektivet. Individets viktighet blir i slike systemer underminert.

Jeg tror at kapitalisme i et mest mulig fritt marked (uten statlige intervensjoner) vil løfte ikke bare individet, men også løfte kollektivet slik vi har mange beviser på. Sånn sett vil dette økonomiske systemet være til det beste for de fleste.

Kollektivistiske ideologier derimot blåser opp staten til den blir en slik byrde at den kollapser under sin egen vekt slik vi nå ser begynnelsen av i Europa. SKapertrangen jages vekk. Våre skoler er mer opptatt av likhet, enn av enkeltindividets muligheter. Vi blir derfor en nasjon av middelmådige mennesker som skriker og streiker for enhver liten grunn til misunnelse.

Og det paradoksale er at i et system som Norge vil ulikhetene blomstre. Jo mer vårt offentlige system erroderer bort, og jo mer skatter og avgifter som introduseres, jo mer vil de fattige og middelklasse lide, mens eliten på toppen skummer fløten.

Jeg tror på kapitalismen fordi jeg mener den har en rett forståelse av den menneskelige natur. Så for folk like dette eller ikke...

Selsvagt vil det være folk som bruker den til onde hensikter..men dog.

Hva vil du ha i stedet Per???

 Den kapitalismen du skisserer har aldri eksistert.Den forutsetter like muligheter for alle.Jeg må bruke den fremste eksponenten for din ideologi, USA. 5% av befolkningen disponerer 90% av verdiene. Offentlige sykehus og skoler holder en usedvanlig lav standard. Godt helsevesen og gode skoler er forbeholdt eliten. Finanskrisen som traff USA som en torpedo var et resultat av liberalistisk kapitalistisk tenkning og er regelen og ikke unntaket, hvis ikke myndighetene holder dem i ørene

Vi blir tutet ørene fulle av siviløkonomenes fortreffelighet. Sannheten er at disse grådighetens yppersteprester har kjørt fullstendig levedyktige bedrifter i grøfta ved å outsourse produksjonen til lavkostland. Hvem bestemte at Aker sykehus skal legges ned? Svar:Økonomene

Denne tenkningen ser på menneskene som tilbydere og kunder. De vil gjerne privatisere skoler og sykehus på grunn av profittmulighetene. Gud forby at det skulle være lommeboka mi som avgjorde om jeg fikk utdannelse eller behandling når jeg blir syk.

Den liberalistiske ideologi er en utopi på linje med ren sosialisme. Jeg er svært fornøyd med den samfunnsmodellen vi har utviklet i Skandinavia. Den virker faktisk helt utmerket, selv om det selvsagt alltid vil være rom for forbedringer. Intet system er perfekt, men vårt system er nærmere det målet enn de fleste land

 Jeg snakker om det USA en gang var, og selvsagt ikke det det er nå. Alle skjønner jo at USA fo lengst har beveget seg bort fra det USA 'The Founding Fathers' grunnla. Katastrofen slik jeg ser det begynte for alvor i 1913 da sentralbanken kom, og ting ble ytterligere forverret da dollaren ble tatt av gullstandarden, og etter det har det ene angrepet etter det andre kommet mot de prinsippene USA var fundert på. I dag er USA fullstendig oppslukt av Staten. Mulighetene, friheten og  den frie markedskapitalsimen eksisterer bare på papiret. Hvorfor tror du egentlig USA ble den verdensmakten den ble, og hvorfor tror du folk emigrerte til dette landet????

MULIGHETNE!!!

I dag er USA konkurs takket være en altoppslukende stat som har est ut og i løpet av 10 år har doblet budsjettunderskuddet til svimlende 13 trillioner og tellende. USA VAR mulighetens land, men ikke nå lenger. Nå vender investorene øynene til ASIA og spesielt Kina. I Kina skjer reell verdiskapning og landet blomstrer. Jeg vet at mange lider der nede, men mange får det også mye bedre. Du kan jo spørre dem om de vil tilbake til MAO sitt herlige regime.

Den skandinaviske velferdsmodellen som du er så stolt av står for fall. Til nå har vi kost oss med oljefondet. Friheten til å skape har hatt nok rom til å drive frem rikdom og velstand også i Europa. Men det er nå slutt. Den europeiske velferdsmodell står for fall fordi den ikke er bærekraftig. Den er ikke bærekraftig fordi politikere alltid har nye ideer vi kan bruke penger.

 Den ensidige liberalistiske modell har aldri fungert. Etter revolusjonen i 1917 fungerte faktisk sosialismen en stakket stund. At USA,s stat har vært altoppslukende kan de vel bare takke pengesterke moguler for, da de engstet seg for å miste markeder og har prioritert militæret foran sin egen befolkning. Hvem betaler den regningen? Ikke de priviligerte. At en ideologi fungerer en stund er vel ingen nyhet. Til og med nazismen fungerte for tyskerne en periode da de fikk arbeid og øket levestandard. Vår sosialdemokratiske modell fungerte lenge før oljealderen og vil bestå etter den. Du skjønner, denne modellen er bygd på solidaritet og inntekter fra befolkningen som arbeider. Ikke pengeflytterne som rømmer landet som har gjort det mulig for dem å skape en formue.ref Rimi Hagen som ikke yter noe som helst men nyter godt av det som vanlige lønnsmottagere har skapt uten hans hjelp. Og for å ta brodden fra et patetisk argument. Alle mennesker må handle dagligvarer. Hagen har ikke skapt en eneste arbeidsplass som ikke ville ha vært der uten han.

Den blandingsøkonomien vi har har fungert og det ser ut som om den er den mest vellykkende modellen verden har sett

Kommentar #12

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Jeg er for blandingsøkonomi

Publisert over 11 år siden

Jeg er  for den blandingsøkonomien vi har utviklet her hjemme i Norge. 

Jeg er skeptisk til EUs  form for kapitalisme.

Det er trist når fri flyt av arbeidskraft, varer ,kapital og tjenester tvinger oss til å tilpasse vår gode økonomiske politikk til EUs gjennomgripende, detaljregulerte økonomi.

I tillegg liker jeg  de økonomiske tankene til Dybwad Brochmann. Han viser hvordan man kan styre "kapitalen" .

Da jeg skrev diktet "En kapitalists trosbekjennelser" tok jeg utgangspunkt i den som tror på kapitalismen som en overordnet maktfaktor, og som tror at denne kapitalismen vil gjøre deg rik, som om det vil være en naturlig følge av å "betjene" kapitalen helt og fullt.

Jeg er ikke "rød eller blå", men likte den ballanserte blandingsøkonomien vi hadde her i landet før medlemsskapet i EØS.  Ved dette medlemsskapet ble vi forpliktet til å legge tilrette for EUs kapitalisme.

Denne kapitalismen har sitt overordnede, uttalte mål:

Å legge medlemslandenes økonomi tilrette for  de store multinasjonale selskapene.

Dette har blitt trofast administrert av våre politikere enten de er "blå, eller røde".  De kan nok begrunne sine politiske valg noe ulikt, men de må begge parter tilrettelegge for EUs målsetninger på de aller fleste områder i samfunnslivet.

For å si det kort: Jeg diktet om den "blindt " troende kapitalisten, for å tydeliggjøre "troen", ved å sette det på spissen.

Kommentar #13

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

Jammen da så

Publisert over 11 år siden

Ok Toril. Det kunne lett misforstås, men da følger jeg deg =)

Kommentar #14

John David Didriksen

0 innlegg  71 kommentarer

Kapitalismen er død(?)

Publisert over 11 år siden

http://e24.no/boers-og-finans/article3686602.ece

Det påstår i alle fall kapitalisten Øystein Stray Spetalen, som vil ha statlig styring med bankene og greier.

Kommentar #15

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Blaningsøkonomi fru Blom

Publisert over 11 år siden

Fint innlegg! Det er ikke vanskelig å mislike kapitalisme! Jeg er også for blandingsøkonomi, men mener verden trenger en betydelig mer radikal blandingsøkonomi enn den Norge har, og jeg tror det er uunngåelig.

Norsk "blandingsøkonomi" er i likhet med resten av verdensøkonomien avhengig av økonomisk vekst. Stagnasjon og resjon betyr ukontrollert arbeidsledighet osv.  Økonomisk vekst er igjen avhengig av økt forbruk. Men det er umulig på sikt siden verden allerede har et overforbruk: (llustrert gjennom Earth Overshoot Day, hvor mange jordkloder som trengs etc).

Jeg oppfatter det derfor som logisk at det er sannsynlig at vi får en byttehandel-med-naboen liknende økonomi med mindre økonomien endres kontrollert. Dette er bare greit nok hvis man har grønnsaker i hagen, mat gående på tunet, og eier det selv (man bør ikke være gjeldsslave). 

Jeg er skeptisk til Brochmanns økonomi, som du viser til (ligger nært opp til Hitlers økonomiske politikk?), men tror på en omlegging der økonomiske verdier i større grad gjenspeiler faktiske verdier, noe det forskes stadig mer på, bl.a. her.

PS Leser i dag at også Øystein Stray Spetalen varsler ny økonomi, noe annen type enn jeg tror på...:

  – Hvor lenge kan vi opprettholde et samfunnssystem hvor 0,01 prosent av befolkningen stikker av med hele gevinsten, spør han. Og hvorfor skal man gi redningspakker for å opprettholde dette systemet? Jeg skjønner ikke noe av dette, sier Spetalen.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere