Olav Elgvin

25

Fra jødevenn til jødefiende

Publisert: 4. jun 2010

I mitt forrige innlegg på Verdidebatt skrev om mitt personlige og kompliserte forhold til Israel. Hjertet mitt er i Israel, men hodet er der ikke lenger.

I dag vil jeg skrive om et fenomen jeg har oppdaget: Kristne israelsvenner som gjennomgår samme type krise, at forestillingene de har om Israel brister. Men de lander et helt annet sted - i antisemittismen.

-----------

- Jeg har innsett det. Jeg tror det er noe med dette folket. Noe som er annerledes enn andre. jeg tror de er et vrangt folkeslag. De retter seg ikke etter noen FN-resolusjoner! Det er akkurat som i GT: Jødefolket gjorde hele tiden opprør og var ulydige. Uff. Vi kristne har faktisk ansvar for å tale dette ulydige folket til rette.

jeg pratet med en middelaldrende kristen mann. Han fortalte at han alltid hadde regnet som en sterk venn av Israel og av jødene. De var Guds utvalgte folk, og Gud hadde lovet dem Israel.

Men etter hvert ble det for mye av det han leste og så i media som bare ikke stemte. Hvordan kunne "Guds utvalgte folk" gjøre slike ting? Han reiste ned til Israel/Palestina, og det han så der styrket ham i hans oppfatning: Det var Israels feil.

- Det var da jeg skjønte det. De er fortsatt som på profetenes og kongenes tid.  Jødene er ulydige og vrange. Jeg elsker dem fortsatt, for det er vi pålagt, men det er en kjærlighet til et syndig folk med store svakheter, sa han.

------------

Hvis noen skulle være i tvil: Dette er reinspikka antisemittisme.

Jøder er ikke verre enn andre. De er helt vanlige mennesker, verken bedre eller verre. Grunnen til at Israel og israelere handler som de gjør, er historien deres det siste århundret og situasjonen i dag. Det skyldes ikke spesielle "jødiske egenskaper" som eventuelt skiller dem fra andre.

Jeg analyserer denne mannen slik: Hans måte å forholde seg til Israel og israelere var ikke basert på virkeligheten. Det var basert på en viss type kristen teologi, som ikke var i kontakt med virkeligheten. For ham var jøder kvalitativt annerledes enn andre, på en positiv måte - fordi det var slik han leste Bibelen. Da dette brast sluttet han ikke å tenke på jødene ut fra religiøse termer. Men han fant fram til andre bilder i den jødisk-kristne tradisjonen som han kunne bruke: Israelsfolket som gjør opprør mot Gud i GT.

-------------

Jeg har møtt andre som også prater på lignende måter.

- Før var jeg en venn av jødene. Men så skjønte jeg at de er jo like ulydige i dag, sa en gammel dame til meg.

Og så videre.

Dette har lært meg noe viktig: En del av det kristne Israelsvennskapet er farlig. Det er ikke basert på virkeligheten. Derfor kan det lett slå over til sin egen motsetning. Jødevenner blir plutselig til jødefiender, og de skjønner det ikke alltid selv.

Alternativet er å se på jøder som helt vanlige mennesker, og å se på Israel som en helt vanlig stat. Verken mer eller mindre. Det betyr ikke at man ikke har lov til å være ekstra glad i jøder eller israelere - jeg er det, for eksempel. Men i øyeblikket man begynner å bruke Bibelen for å forstå jødefolket og konflikten i dag, så har man gitt seg inn på en vei som lett kan føre galt av sted.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Leif Jørgen Sunde

8 innlegg  604 kommentarer

Enig

Publisert over 10 år siden

Bra knappen aktivert! Et veldig interessant innlegg Elgvin. Det har vist seg mange ganger både i historien og i dag at kristnes forhold til jøder kan gå begge veier. Jeg tenker vel så, at det er bedre å se på jødene som Guds utvalgte folk i stedet for demoniserte mennesker som har drept Gud, om det står på disse to alternativene. Men det sunneste alternativet er vel å se på dem som vanlige mennesker som du nevnte.

En annen ting jeg er bekymret over er hvor lett enkelte mennesker som i utgangspunktet er veldig antirasistiske, har lett for å komme med teorier om jøder. Jeg har blant annet hørt fra intellektuelle, at de skaper en parallell mellom jøder og overgripere. Et menneske som har blitt utsatt for overgrep i sin barndom blir selv en overgriper. Denne tesen fører de over til jødene. Jødene har blitt så mye forfulgt og utsatt for overgrep i historien, derfor blir de selv overgripere. De har altså svekkede sjelsevner til å ha sympati med andre mennesker. Å skape et sånt generelt symptom på en etnisk gruppe, kan jeg ikke se annet enn at det er ren antisemmitisme. Og når en sier det, så bruker de en eller annen jøde som støtter deres syn som forsvar. Også fortsetter de med at alt blir regnet som antisemmitisme i dag. Dermed tror de at antisemmitisme ikke eksisterer, og det er åpent for å hevde hva en vil. Et godt eksempel er Jostein Gaarder sin artikkel i 2006. Det var ikke mye kritikk av staten Israel i den artikkelen, men stor sett hets av deres religion, tolket i mest mulig negativt lys. Når noen antydet antisemmitisme, så kom offerrollen med en gang, at det ikke var mulig å kritiserer staten Israel uten å bli stemplet som antisemmit.

Jeg synes at utsagnet "jeg har ikke noe i mot jøder, det er staten Israel sin politikk overfor palestinerne jeg er i mot" har blitt en farlig hvilepute i kampen mot antisemmitisme. Det viser ikke minst, når en hører om angrep på jøder i Europa. Da kommer mange med en rask kommentar, at årsaken er Israel sin politikk overfor palestinerne. Det stemmer sikkert, men særlig legitimt er det neppe.

Kommentar #2

Olav Elgvin

25 innlegg  174 kommentarer

RE: Enig

Publisert over 10 år siden

Takk for det! Helt enig i at kronikken var drøye saker. Et makkverk fra ende til annen. Skrev et innlegg til Aftenposten om det, men det kom ikke på trykk (de hadde nok ganske stor pågang da).

Samtidig er det fullt mulig å kritisere Israel uten å være antisemitt, som det virker som du også mener:)

04.06.10 kl. 14:03 skrev Leif Sunde:Et godt eksempel er Jostein Gaarder sin artikkel i 2006. Det var ikke mye kritikk av staten Israel i den artikkelen, men stor sett hets av deres religion, tolket i mest mulig negativt lys. Når noen antydet antisemmitisme, så kom offerrollen med en gang, at det ikke var mulig å kritiserer staten Israel uten å bli stemplet som antisemmit.
Kommentar #3

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Fra jødevenn til jødefiende

Publisert over 10 år siden

 Men i øyeblikket man begynner å bruke Bibelen for å forstå jødefolket og konflikten i dag, så har man gitt seg inn på en vei som lett kan føre galt av sted.

 Svar.

Det er dette som er så trist at mange kristne ikkje forstår bibelens tydelege ord om Guds Folk,Israel og Jerusalem.

Diverre har erstatningsteologien overteke.

Når kristne les "Jerusalem" så tenkjer dei på menigheten eller liknande.

Og når dei les  "mitt eigedomsfolk" så tolkar dei det like gjerne om til "mellomkirkeleg råd " eller noko slikt.

Difor vert det nesten umogeleg å diskutera med kristne dersom dei ikkje forstår dette grunnleggjande i GT som gjeld til fulle i NT.

Tokninga kan då verta slik-:

 "For se, i de dager,
        på den tid da jeg vender lagnaden
        for Juda og Jerusalem,(kristne menigheten ?)
     7 da vil jeg samle alle folkeslag (dei som ikkje er med i økomenisk råd ?)
        og føre dem ned i Josjafats dal.
        Der vil jeg holde rettergang med dem
        om Israel, mitt folk (økonomenisk verdsråd ?) og min eiendom ,
        som de spredte blant folkene.
        De delte mitt land
     8 og kastet lodd om mitt folk.."

Dersom kristne hadde greidd å lesa tekstane rett fram slik dei står så hadde dei forstått det riktig.

  2 Jeg vil samle alle folkeslag (USA,Norge,Frankrike osv) til krig mot Jerusalem. Byen skal bli tatt, husene bli plyndret og kvinnene voldtatt.(seksuell mishandling) Halve byen (50%) må gå i landflyktighet, men resten av folket skal ikke utryddes fra byen.
     3 Herren (Jesus Kristus)selv skal dra ut og stride mot disse folkene (heidningane) som på stridens dag, den dagen han gikk til kamp.  4 Den dagen skal han stå med føttene på (bokstavlege )Oljeberget, som ligger rett øst for Jerusalem. Og Oljeberget skal dele seg i to fra øst til vest, så det danner seg en bred dal" Sakarja 14

Kommentar #4

Leif Jørgen Sunde

8 innlegg  604 kommentarer

RE: RE: Enig

Publisert over 10 år siden
04.06.10 kl. 14:14 skrev Olav Elgvin:

Takk for det! Helt enig i at kronikken var drøye saker. Et makkverk fra ende til annen. Skrev et innlegg til Aftenposten om det, men det kom ikke på trykk (de hadde nok ganske stor pågang da).

Samtidig er det fullt mulig å kritisere Israel uten å være antisemitt, som det virker som du også mener:)

Absolutt! Samtidig så mener jeg det er fullt mulig å kritisere Israel og også være antisemitt. Ikke pågrunn av staten Israel, men hets som de prøver å lime på staten Israel sin politikk, uten at det har noe som helst med staten å gjøre.

Kommentar #5

Leif Jørgen Sunde

8 innlegg  604 kommentarer

Torstein

Publisert over 10 år siden

Mener du at det politiske verdenssamfunnet (fn, eu, Usa...osv) skal forholde seg til jøder og Israel som Guds utvalgte folk?

Kommentar #6

S Larsen

9 innlegg  111 kommentarer

Evangelisk antisemittisme

Publisert over 10 år siden

Jeg tror antisemittismen hos mange evangelisk kristne paradoksalt nok er nært forbundet med støtten til jødene og Israel. En del begrunner sin uforbeholdne støtte med at bibelske profetier dømmer motstandere av jøder til evig fortapelse, og at det moderne Israels opprettelse og oppblomstring er bibelsk-historisk nødvendig. På den annen side forventer man at alle jøder som under apokalypsen ikke anerkjenner Jesus som Messias, skal dø.

Jeg velger også å forholde meg til Israel som en moderne, sekulær stat. Har ofte reflektert over hvorfor jeg dømmer Israel så mye hardere enn regimer som er relativt mye verre, og tror det nettopp skyldes at jeg forventer så utrolig mye mer av Israel. Forstår at Israel har gitt opp verdensoponionen, men jeg tror det landet trenger er venner som du og jeg, Olav. Selv foretrekker jeg venner som respekterer meg såpass mye at de lar seg indignere om jeg skuffer dem, og våger å ta det opp med meg.

Kommentar #7

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Fra en drosjesjåfør til en passasjer

Publisert over 10 år siden

Gratulerer med dagens mediaoppmerksomhet!  Det jeg satt igjen med mest var den vammelige bismaken som kom etter at din pakistanske drosjesjåfør beklaget at ikke Hitler hadde fullført verket.  Jo, du kan lete med lupe etter jødehat blant religiøse kritne, men ingenting overgår det hatet som lever blant mang en muslim enten i det åpenbare eller i det mer for oss andre ...skjulte.

Kommentar #8

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Torstein

Publisert over 10 år siden
04.06.10 kl. 14:36 skrev Leif Sunde:

Mener du at det politiske verdenssamfunnet (fn, eu, Usa...osv) skal forholde seg til jøder og Israel som Guds utvalgte folk?

 Svar:

Ja , det er klart.

Legg merke til kva som står i Matteus 25.

Hadde det ikkje vore for erstatningsteologien så hadde desse orda vore soleklare.

Jesus deler inn i to grupper.

1. Guds Folk-sine brødre

2. Heidningane / folkeslaga.

Dommen .

" Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, 32 og ALLE FOLKESLAG skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, 33 og stille sauene på sin høyre side og geitene på sin venstre.
    34 Så skal kongen si til dem på sin høyre side: 'Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. 35 For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; 36 jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.' 37 Da skal de rettferdige svare: 'Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? 38 Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? 39 Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?' 40 Og kongen skal svare dem: 'Sannelig, jeg sier dere: DET DERE GJORDE MOT EN AV DISSE MINE MINSTE BRØDRE, har dere gjort mot meg.'
    41 Så skal han si til dem på venstre side: 'Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og hans engler. 42 For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat; jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke; 43 jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg.' 44 Da skal de svare: 'Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel uten å komme deg til hjelp?' 45 Da skal han svare dem: 'Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.' 46 Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.»

Teksten handlar om korleis folkeslaga/heidningane har behandla jødane.

Kommentar #9

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Jødehat frå kristne, sekulære eller muslimar?

Publisert over 10 år siden

Hei Olav!

Eg skal ikkje leggje opp til nokon diskusjon her, men er heilt einig når du skriv:

"Alternativet er å se på jøder som helt vanlige mennesker, og å se på Israel som en helt vanlig stat."

Dette er også mitt utgangspunkt, og eg forstår difor ikkje kvifor Israel alltid får sterkare søkjelys på seg enn andre statar gjer og også oftare må tole beisk kritikk. Men eg har ikkje inntrykk av at så mange vanlege kristne står for dette, berre leiarane i DnK, spesielt Mellomkirkelig Råd. Det er likevel sekulære instansar, spesielt media, akademia og visse politikarar som formidlar det meste av kritikken, både i omfang og styrke. Mi tru er at alle desse instansane, til liks med Nils Butenschøn, ser på Israel einsidig som eit europeisk, kolonialistisk prosjekt utan legitimitet og på palestinarane som den veike parten. Begge deler samsvarar med marxistisk tankegang, Difor er det dobbel grunn til å filleriste vesle Israel, medan andre statar kjem frå langt verre ugjerningar utan særleg kritikk.

At Iran, Libya, Saudi-Arabia og Sudan for to dagar sidan foreslo sterk fordøming av Israel og fekk stort fleirtal for dette i FNs menneskerettsråd, kan ein jo både le og gråte over med tanke på status for menneskerettane i desse landa. Ein kan godt seie dei først burde feie for eiga dør, men islamske statar er jamtover nokså sneversynte og er nesten berre opptatt av urett mot muslimar. Norge kom i slett selskap ved å slå lag slike regime i staden for å røyste blankt som dei fleste andre europeiske landa.

Kommentar #10

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Jødene - Guds utvalgte folk?

Publisert over 10 år siden

Du løser jo sikkert en del av problemet ved å ta av de teologiske brillene og se på det med rasjonelle/historisk-kritiske briller. Så har du da forlatt tanken om at Gud har utvalgt jødene? At de nå er som ethvert annet folkeslag?

Jeg synes kanskje det ble en litt vel enkel løsning på en komplisert problemstilling (for kristne). Som en tenkende kristen har jeg veldig vondt for *ikke* å se Israels opprettelse som en helt unik hendelse i verdenshistorien, og jeg lurer på om det hadde vært mulig uten jødeutryddelsen under den annen verdenskrig. Når jeg tenker på den måten, så tror jeg at Guds finger er med i dette "spillet" på en både fryktelig og fantastisk måte på samme tid. En annen sak er selvsagt den enorme oppmerksomhet som Israel klarer å skaffe seg, på denne lille landstripen på størrelse med Hedmark fylke. Det er også veldig vanskelig for meg *ikke* å tenke at det er noe spesielt med jødene. Jeg må jo virkelig si at det skulle vært rart om jeg nå ble stemplet som antisemitt! bare fordi jeg tenker at det er noe spesielt med dem.

Det spesielle kan jo rett og slett være at de er utvalgt. Det kan også være at de gjør mye galt, og at det faktisk er en del av "planen". Det også være at vi alle skal reagere på det som er galt, og at det også er en del av "planen". Jeg føler vel nokså sterkt at dette går sin skjeve gang - som det må gjøre. Alle spiller på en måte sine roller og gjør det som de må gjøre, enda det virker så intenst irrasjonelt til tider! Jeg blir nesten sprø av å følge med på dette, og enkelte ganger tenker jeg at folk må jo bli gørrlei alt sammen.

Så hva var det jeg ville si? Ja, de er kanskje vanlige mennesker, men Gud utvelger hvem han vil og de er fortsatt utvalgt. Derfor får vi kanskje alle et snev av splittet personlighet i denne saken og det er antagelig slik det skal være.

Men be for Israel, det skal jeg gjøre.

Kommentar #11

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Jødene - Guds utvalgte folk?

Publisert over 10 år siden

Som en tenkende kristen har jeg veldig vondt for *ikke* å se Israels opprettelse som en helt unik hendelse i verdenshistorien..

 1948 er ei heilt spesiell hending som Gud stod bak.

http://www3.telus.net/thegoodnews/finalgeneration.htm


”Og då han var på Oljeberget,kom disiplane til Jesus…dei sa: ”Gjer kjent for oss kva som er teiknet på Din gjenkomst og verdas ende,slik at me kan forstå det og fortelja andre om det”..og Jesus sa: ”Forstå likninga om fikentreet. Når de ser at det skyt knoppar og det blømer ,då veit de at det er nær slutten”.Og eg Peter svara og sa til han: ” Forklar dette med fikentreet, korleis me skal forstå det,for fikentreet blømer og gjev si frukt kvart år. Kva er meininga med fikentreet?”
Me forstår det ikkje.Jesus svara han og sa :
”Forstår du ikkje at fikentreet er Israels hus(nasjonen Israel).Likssom ein mann planta eit fikentre i hagen sin og det ikkje gav frukt sjølv om han venta på det i fleire år..då han såg at fikentreet ikkje gav frukt ,gav han beskjed om å riva treet opp med rota…Jesus seier : Har de ikkje forstått at fikentreet er Israels Hus (nasjonen Israel).Eg seier til deg at når fikentreet skyt knoppar og blømer i endetida,då skal forførande messiasar stå fram og gje håp til menneska med orda sine…”

Likninga om fikentreet er forteljinga om Guds Folk – Israel eller jødane som fekk mange sjansar . Gud såg etter treet slik ein gartnar gjer det. Men frukta kom ikkje.Til slutt gav han beskjed om å fjerna treet.


Men Gud har ikkje forkasta Folket sitt.
I 1948 oppfylte Han likninga om fikentreet . Han gjenoppretta nasjonen Israel igjen , slik Han hadde lova.

Kommentar #12

Elin Ravndal

10 innlegg  24 kommentarer

Ikke andre land.

Publisert over 10 år siden

Når vi finner ut at troen - Jesus og Røverne begynte i Israel - så gir vi et svar tilstadighet - ikke drepe dem mer - å tegnet som den hvite rase mennesker - som har blå eller grønne øyne - de er ett mindretall i verden - og derfor avslører den Kristne tro - at ett mindretall blir tilstadighet sondert - og stilt spørsmål til - om de har noe her i verden å gjøre - flertallet i verden av folk har brune øyne - å det i flere fasonger. Det er ikke snill politikk - spør du meg.  

Kommentar #13

olav grimdalen

66 innlegg  431 kommentarer

RE: Enig

Publisert over 10 år siden
04.06.10 kl. 14:03 skrev Leif Sunde:

Bra knappen aktivert! Et veldig interessant innlegg Elgvin. Det har vist seg mange ganger både i historien og i dag at kristnes forhold til jøder kan gå begge veier. Jeg tenker vel så, at det er bedre å se på jødene som Guds utvalgte folk i stedet for demoniserte mennesker som har drept Gud, om det står på disse to alternativene. Men det sunneste alternativet er vel å se på dem som vanlige mennesker som du nevnte.

En annen ting jeg er bekymret over er hvor lett enkelte mennesker som i utgangspunktet er veldig antirasistiske, har lett for å komme med teorier om jøder. Jeg har blant annet hørt fra intellektuelle, at de skaper en parallell mellom jøder og overgripere. Et menneske som har blitt utsatt for overgrep i sin barndom blir selv en overgriper. Denne tesen fører de over til jødene. Jødene har blitt så mye forfulgt og utsatt for overgrep i historien, derfor blir de selv overgripere. De har altså svekkede sjelsevner til å ha sympati med andre mennesker. Å skape et sånt generelt symptom på en etnisk gruppe, kan jeg ikke se annet enn at det er ren antisemmitisme. Og når en sier det, så bruker de en eller annen jøde som støtter deres syn som forsvar. Også fortsetter de med at alt blir regnet som antisemmitisme i dag. Dermed tror de at antisemmitisme ikke eksisterer, og det er åpent for å hevde hva en vil. Et godt eksempel er Jostein Gaarder sin artikkel i 2006. Det var ikke mye kritikk av staten Israel i den artikkelen, men stor sett hets av deres religion, tolket i mest mulig negativt lys. Når noen antydet antisemmitisme, så kom offerrollen med en gang, at det ikke var mulig å kritiserer staten Israel uten å bli stemplet som antisemmit.

Jeg synes at utsagnet "jeg har ikke noe i mot jøder, det er staten Israel sin politikk overfor palestinerne jeg er i mot" har blitt en farlig hvilepute i kampen mot antisemmitisme. Det viser ikke minst, når en hører om angrep på jøder i Europa. Da kommer mange med en rask kommentar, at årsaken er Israel sin politikk overfor palestinerne. Det stemmer sikkert, men særlig legitimt er det neppe.

 Vi har et utrykk som heter snu kappa etter vinden. Hadde ikke Israel , jødene være "ulydige" ville det ikke vært noe Israel. De landene og makter som har STÅTT mot jødene er borte. Er ikke dette noe tenke på når dere kritiserer denne nasjonen. Jødene er ikke en ensartet rase men de har et felles og det er jødedommen som binder de sammen samme hvilket land de kommer fra.

Alle som er kommet til Israel ser på Israel som sitt land gitt dem av DEN EVIGE OG UFORANDERLIGE GUD. DET ER HAN SOM VALGT ISRAEL SOM SITT LAND OG JØDEFOLKET SOM SITT FOLK. DERFOR DE SOM ANGRIPER ISRAEL FÅR GUD SOM MOTSTANDER.GUD HAR VALGT DEN STATSMINISTER SOM STYRER ISRAEL. DET ER INGEN TILFELDIGHET AT DET ER NETTOPP HAN SOM ER VALGT.

LES BIBELEN GT , HISTORIEN OM JØDENE DEN VISER NETTOPP DETTE AT NYE LEDERE BLIR AVSATT OG NYE BLIR INNSATT FOR Å REDDE DET JØDISKE FOLKET. GUDS PLANER MED DETTE FOLKET KAN INGEN GJØRE NOE MED. ISMAI BLE LOVET AT HANS FOLK SKULLE BLI ET STORT FOLK. NOE MERE HAR IKKE GUD LOVET DE. MEN LØFTENE TIL JØDENE ER HELT ANDERLEDES. lES 1 MOSEBOK DER BLIR JØDENE LOVET GUDS VELSIGNELSE FORUTSATT AT DE HOLDER HANS LOVER. jØDENE HAR VÆRT TROLØSE OG ER BLITT STRAFFET FOR. MEN NÅR DE ANGRET HAR DE FÅTT GUDS VELSIGNELSE OG HAR FÅTT GÅ FREMOVER. INGEN KAN KNEKKE DETTE FOLKET.

Kommentar #14

olav grimdalen

66 innlegg  431 kommentarer

RE: Torstein

Publisert over 10 år siden
04.06.10 kl. 14:36 skrev Leif Sunde:

Mener du at det politiske verdenssamfunnet (fn, eu, Usa...osv) skal forholde seg til jøder og Israel som Guds utvalgte folk?

svaret er ja dersom de mener noe med sin kristendom. Gud er trofast mot dette folk. Hadde Han ikke vært det hadde jødefolket vært borte for lengst.
Kommentar #15

olav grimdalen

66 innlegg  431 kommentarer

RE: Evangelisk antisemittisme

Publisert over 10 år siden
04.06.10 kl. 15:29 skrev Stefan Storm:

Jeg tror antisemittismen hos mange evangelisk kristne paradoksalt nok er nært forbundet med støtten til jødene og Israel. En del begrunner sin uforbeholdne støtte med at bibelske profetier dømmer motstandere av jøder til evig fortapelse, og at det moderne Israels opprettelse og oppblomstring er bibelsk-historisk nødvendig. På den annen side forventer man at alle jøder som under apokalypsen ikke anerkjenner Jesus som Messias, skal dø.

Jeg velger også å forholde meg til Israel som en moderne, sekulær stat. Har ofte reflektert over hvorfor jeg dømmer Israel så mye hardere enn regimer som er relativt mye verre, og tror det nettopp skyldes at jeg forventer så utrolig mye mer av Israel. Forstår at Israel har gitt opp verdensoponionen, men jeg tror det landet trenger er venner som du og jeg, Olav. Selv foretrekker jeg venner som respekterer meg såpass mye at de lar seg indignere om jeg skuffer dem, og våger å ta det opp med meg.

Hva forventer du av Israel? Skal landet stå stillstiende å se på at det land de fikk å forvalte blir tatt fra de. Forstår du ikke at Herren ber om folket sitt komme tilbake til sitt land og Han vil selv sørge for disse mennesker. Han vil sørge for de får det land som Han har lovet de. Islam er Jødenes fiende de ønsker at landet blir arabisk med sin avgud Allah. Dette vil Han aldri tllate. Gud døde for alle mennesker så er det opp til menskene om de vil ta i mot Hans frelsetilbud. De mennsker som ikke gjør det går evig fortapt. Her er intet kompromiss. Ingen kan mekle i denne striden mellom Satan og Gud

Kommentar #16

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Israelkritikk er ikkje antisemittisme!

Publisert over 10 år siden

Eg tenkjer ofte på "ordenes fortvilelse" som biskop Berggrav skreiv om. Ikkje minst i debatten om Israel og Palestina er ordbruken lite presis og saksvarande. Arabarar og jødar er alle semittar! Det finst sjølvsagt folk som er antijødiske,- men det er ei onnor sak.

Eg trur dei fleste av oss som er imot den udemokratiske og diskriminerande politikken til staten Israel, ikkje kritiserer dei reaksjonære israelittane for det dei er, men for det dei gjer! Eg får aldri svar når eg etterlyser vurdering av Israel ut frå dei profetiske krav til Guds folk. Mange Israel-patriotar overfører ukritisk lovnadane til eit lydig Guds folk til det politiske Israel, og nemner aldri "klausulane" i lovnadane til jødefolket, som i 5.Mos. 30.  Ikkje minst alle me som har sett dei israelske overgrep av mange slag mot palestinarane vert harme for det IDF og andre driv på med,- som dei israelske fredsvenene og gjer. 

Svar meg då: Er dei israelske fredsvenene "antisemittar"? Er kritikarane i Haaretz antisemittar? 

Den som verkeleg har studert den israelske terrorismen, frå terrororganisasjonane Irgun, Stern og Haganah til statsterrorismen etter 1948, kritiserer det dei har gjort og gjer, men  ikkje at dei er jødar!

Eg etterlyser på nytt svar på korleis Israel-patriotane tolkar t.d. Esekiel 47.21-24 om same rettar for palestinarar og jødar. (Omsetjingi av ordet gur med innflyttarar er noko misvisande. Det er vel rettare med framande eller dei andre. Det var jødane som kom flyttande! )

Den palestinske ortodokse erkebiskopen Elias Chacour reknar si ætt attende til dei som tok mot "den fattige flyktningen Abraham"!  Les hans bok"We belong to the land"!

Elles meiner eg framleis at den røynlege " erstatnigsteologien" er at Israel-patriotane overfører det som er sagt til Guds-folket Israel vert overført på det meir eller mindre  gudlause "demokratiske Israel"!

Per Einar Sønnesyn

Kommentar #17

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Israelkritikk er ikkje antisemittisme!

Publisert over 10 år siden

Elles meiner eg framleis at den røynlege " erstatnigsteologien" er at Israel-patriotane overfører det som er sagt til Guds-folket Israel vert overført på det meir eller mindre  gudlause "demokratiske Israel"!

Per Einar Sønnesyn

 Svar:

I ordet "erstatning" ligg nøkkelen til surret som oppstår når ein ikkje les tekstane slik dei står i Bibelen.

Jerusalem er Jerusalem

Guds Folk er GT utvalgde folk

Mitt Folk er Gud sitt Folk

Eigedomsfolk er knytta til dei eigedomane folket fekk.

Judea  er ein spesiell plass i Israel

Heidingar /folkeslaga er dei som ikkje høyrer til dette spesielle folket son vert kalla Guds Folk.

osv

Dette er slik me skal lesa tekstane i Skrifta - rett fram.

Ein enkel tekst på bokmål.

"Se, det kommer en Herrens dag, da det hærfang som er tatt fra dig, skal skiftes ut i din midte;  2 for jeg vil samle alle hedningefolkene til krig mot Jerusalem, og staden skal bli tatt og husene bli plyndret, og kvinnene bli skjendet, og halvdelen av staden skal måtte gå i landflyktighet, men resten av folket skal ikke utryddes av staden.  3 For Herren skal dra ut og stride mot disse hedningefolk, som han før har stridt på kampens dag.  4 På den dag skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger midt imot Jerusalem i øst, og Oljeberget skal revne tvert over mot øst og vest, så der blir en stor dal, idet den ene halvdel av fjellet viker mot nord, og den andre halvdel mot syd." Sakarja 14

Teksten burde ikkje vera vanskeleg i det heile.

Herrens dag ....går det klar fram er den dagen då Herren skal gripa inn i verdshistorien.

Her har heidingfolka /Sønnesyn/Stoltenberg/ ....... teke seg til rette.

Kva har dei gjort?

Dei har invadert Guds land i Israel.

Dei har plyndra jødane sine bustader og teke seg til rette blandt dei flotte jødiske kvinne og valdteke dei. Jesu seier "Stakkars kvinner" då ahn såg dette som skulle skje.

Så vert halve byen av det bokstavlege Jerusalem sendt i fangenskap.

USA tak enno mange fangar og sender dei i leirar.

Ein plass gå grensa for Gud og.

Og til slutt kjem Han i raseri og tek hevn og desse heidingane som ikkje vil lyda han.

Jesus kjem til  Oljeberget og det deler seg bokstavleg i to. Enno ligg Oljeberget der slik det var på Jesu tid.

Heidningane si skjebne vert:

" Og folket skal bo der, og der skal aldri mere lyses bann over det; Jerusalem skal ligge der trygt. 12 Men denne plage skal Herren la ramme alle de folk som har stridt imot Jerusalem: Han skal la kjøttet råtne på dem alle mens de står på sine føtter, og deres øine skal råtne i sine huler, og tungen skal råtne i deres munn. "

munn er munn

kjøtt er kjøtt

øine er øine

tunge er tunge.

Bli kvitt erstatningsteologien til Paulus og brikkene fell på plass.

Kommentar #18

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Er Israel Guds lydige folk?

Publisert over 10 år siden

Torstein Langsæter skriv:"Herrens dag ....går det klar fram er den dagen då Herren skal gripa inn i verdshistorien. Her har heidingfolka /Sønnesyn/Stoltenberg/ ....... teke seg til rette."

Når T.L. til og med siterer bibelord på bokmål, "det målet Jesus tala", og plasserer meg mellom "heidingfolka" og sjølvaste Stoltenberg, skulde eg vel få ein tilstoppa munn.- 

Men eg tykkjer det er like trygt å lesa profeten Amos på det målet han nytta til å tala om Herrens dag: 5.18:"Jom Jahveh hu hoshæk vø lo or" (med skrøpeleg lydskrift): Herrens dag er mørke og ikkje lys!

Les kva Amos og dei andre profetane forkynner om korleis Guds folk skal skikka seg, og prøv "det einaste demokratiet " på dei krav!

"Lat retten vella fram som vatn, og rettferd som bekker som aldri turkar:" 5.24

"Er de, israelittar, meir for meg enn Nubias søner?" lyder ordet frå Herren. 9.7

Eg spør oppatt: Er Israel Guds lydige folk?

"Søk Herren, so skal de leva!" 5.6

Per Einar Sønnnesyn

Kommentar #19

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Er Israel Guds lydige folk?

Publisert over 10 år siden
Når T.L. til og med siterer bibelord på bokmål,

-:

Valdtekt eller voldtekt er like alvorleg på bokmål som på nynorsk.

Mitt poeng var at DU må lesa tekstane slik dei står. Sakarja 14 er veldig tydeleg. Det same er Matteus 24.

Denne gongen må nynorsk:

"Når de då ser at «den øydande styggedomen», som profeten Daniel har tala om, står på den heilage staden – skjøn det, den som les! – 16 då må dei som er i JUDEA, røma til fjells; 17 den som er på taket, må ikkje gå ned og henta noko i huset; 18 og den som er ute på marka, må ikkje gå heim etter kappa si. 19 Stakkars dei som ventar barn og dei som gjev bryst i dei dagane! 20 Men bed at de må sleppa å røma om vinteren eller på ein SABBAT! 21 For då skal det verta så store trengsler som det aldri har vore frå verda vart skapt og til no, og som det heller aldri meir skal verta. 22 Og vart ikkje den tida avkorta, kom ikkje noko menneske til å verta frelst. Men for dei UTVALDE skuld skal den tida gjerast kortare....Så snart denne trengselstida er over, skal sola mørkjast og månen missa sitt ljos. Stjernene skal falla ned frå himmelen og kreftene i himmelrømda skakast. 30 Då skal teiknet åt Menneskesonen syna seg på himmelen, og alle folk på jorda skal setja i med klagerop; og dei skal sjå Menneskesonen koma på himmelskyene med stor makt og herlegdom."

Som teksten igjen viser handlar det om jødane i Jerusalem og Judea er spesilet nemnd.

Den den øydeleggjande styggedom (ANTIKRIST GWB i Guds tempel ) då dei røma til fjellen for då kjem den grusommaste tida i historien. Det er ikkje så mange kristne som ber om å få sleppa å røma om sabbaten .

Denne grusomme tida for jødane vil verta forkorta elles hadde dei omkoma alle i saman slik terksten i Sakarja og viser.

Israel ellr jødane vert straffa av Gud når dei ikkje lyder Hans bod. Dette gjeld til fulle i dag og. Difor kjem Gud til å bruka endetidas "Babylon Konge" til på straffa dei. På den måten vil Gud reinsa Sitt utvalde folk på slutten.

Kommentar #20

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Offerrollen?

Publisert over 10 år siden

Her en meget interessant artikkel fra den eminente skribent Steve Sailer:

http://www.vdare.com/index.asp

vil her for egen del si at  første og siste avsnitt her er spesielt interessant.

Kommentar #21

Jarle Johansen

6 innlegg  100 kommentarer

Rothschilds Israel står for fall

Publisert over 10 år siden

Det er ikke bare det falske Israel som skal falle folkens. også den falske 'kristendom'. Blir mye prestisje å rette opp fremover. Mange som faller fra de pidestaller de har satt seg på, uansett hvor mye store bokstaver de bruker i denne debatten og andre. Ro, ro til fiskeskjær.....

Olav, Om du ikke skal forstå vår samtid i lys av Bibelen, og den endetid den beskriver, hvordan vil du lese den da? Utelukke det du ikke liker, som ikke stemmer med din oppfatning, villfarelser? Er det anti-semittisme å å ikke ta Bibelen ord for ord helt bokstavelig? Skal ikke Bibelen tolke seg selv?

Det vil vise seg at i sannhet skal de som velsigner det VIRKELIGE Israel, bli velsignet, og at de som velsigner det falske skal bli forbannet. Vanære skal de høste. Rothschilds Israel skal falle - det var Baron Rothschilds plan dere fulgte. Dere har underlagt dere Verdens Fyrster folkens..("Vik bort fra meg Satan, etc.)...G-d's Israel skal seire. Følg med, følg med....

De bør gjøre seg klar til å springe i fjellene der nede, og norges 'kristen'-sionister (to ukompatible begrep) er medskyldig.

Fritt oversatt fra engelsk kilde:


Midt i larmen over Det Hvite Hus sin reporter Helen Thomas som ‘bemerker at israelerne skulle “dra seg til helvete ut derfra” og returnere til Tyskland og Polen, er et svært tildekket faktum: På sin ramsalte måte repeterer hun bare hva Gud mener om Israels Bibelsk ulovlige tilbakekomst til Palestina de siste 110 år.


Det Gamle Testamente vektlegger dusinvis av steder i de klareste ordelag at Gud aldri vil tillate en urettferdig opprørsk nasjon av Jøder til å okkupere Hans Hellige Land [se fotnote].

Han ville ikke la selv den åndelige kolossen Moses komme tilbake på grunn av ett eneste brudd. Han ville ikke la de ti tvilende spioner og en hel generasjon av hebreere inn på grunn av vantro.

I stedet gjorde Gud det klart at bare en troende rest av de som som viser tillit til Gud og som eksemplifiserer rettvishet, rettferdighet og barmhjertighet (inkludert mot de "fremmede i landet»), ville ha rett til å gå inn og befolke landet. Dette skjedde bare to ganger i historien i Det Gamle Testamente: under Josva, og senere, Esra og Nehemja, bringe tilbake en lydig levning fra det babylonske fangenskap.

Tvertimot advarer Gud gjentatte ganger at hvis jødene okkuper Palestina og dermed avstår fra lydighet, så skal han spre dem til alle nasjonene. De kan ikke vende tilbake før de utviser den samme rettferdighet som de gjorde under Josva og Ezra.

Dette er bibelsk etikk på barnehagenivå. Den kristne og sekulære media ville oppdaget dette svært raskt dersom de ville slutte å kaste seg over Helen Thomas og faktisk lese Guds krav, oppført i avsnittet på slutten av denne artikkelen.

Skriften sier også ettertrykkelig at ved Jesu annet komme skal en beleirede jødisk rest, overlevende av sammenbruddet av den nåværende forfalskede anti-Kristus staten Israel, vil få tillit til sin fornektede Messias, Jesus. På den tiden, og bare etter slik anger, vil Kristus godkjenne at de kommer tilbake for å okkupere landet under Kristus' sitt fordelaktige styre for 1000 år.

Hvem eier da landet og har rettigheter til å okkupere i dag? Rettferdige jøder som ærer Israels sanne Messias, Jesus, vil alltid eie Israels land og har rettighetene til landet. Men, til nasjonal jødisk lydighet oppstår på nytt, gjorde Gud to ting veldig klart etter eksil av jødene til Babylon i det sjette århundre f.Kr.

Jøder må bo blant folkeslagene, søke fred og velstand for sine naboer (Jer 29:4).Omkringliggende hedninger ville ha rett til midlertidig å bo i og dyrke landet. Siden de ikke var mottakere av slik klar sannhet og lys som Israel, vil Gud ikke holde dem til de samme høye moralske standard. Men, hvis de ble åpenlyst onde, ville han også utvise dem.


Gud sier at Hans Hellige Land har alltid vært helliget til sin ære, "kastet ut" de gamle kana'anittene, jødene, og alle andre som vanhelliger denne (3dje Mosebok (Lev.) 18:25). Gud gav samaritanerne i Jeremias' tid midlertidige rettigheter til å bo der selv når jødene var lydige. Denne rettighet fortsetter med Palestinerne eller andre hedninger som ikke åpenlyst krenker Guds lov.

Men Gud sier ettertrykkelig at slik rettighet kan aldri gis til en nasjon som avviser Kristus, fariseer-lignende, venstreorienterte jøder som flommet inn i Palestina over hundre år siden.

Hvorfor så mye slike stridigheter i Palestina siden Jødedommen kom tilbake? Det er fordi det blir utbrudd av svært stor splid når noen har forbrutt seg mot Guds lov. Hvis du trykker de to batterikablene sammen, vil batteriet eksplodere i et gnistregn. Naturens lover er brutt. En eskalering av vedvarende fortløpende strid har fulgt jødedommens lovløse tilbakekomst til Palestina. Guds lov er blitt vanhelliget.

Israels brudd med Guds lov, herunder voldelig utvisning av 800 000 Palestinere fra sine Gud-godkjente leieforhold i landet, til å vansmekte i konsentrasjonsleire i Libanon, Vestbredden og Gaza, er først og fremst åndelig ondskap. Og de evangeliske kirker har i løpet av det siste århundret blitt en del av den urett og villfarelse ved å tilby guds velsignelse til det samme.

Men, spør du kanskje: Var ikke den jødiske retur nødvendig for å gi en trygg havn for de forfulgte verdens jøder? Har ikke Israel rettferdiggjort seg selv ved å gi slike tilflukt?

Statsminister Netanyahu svarte på det nylig. Han sa det er ingen plass på jorden som er så farlig for jøder som i Israel.

Bibelen sier det samme: "Det er ingen fred for de ugudelige."

Fotnote:

Skriftsteder i Bibelen som forbyr vantro jøders okkupasjon av Det Hellige Land inkluderer:  3dje Mosebok (Lev.) 18:23-28, 26:27-46, 5te Mosebok (Deut.) 01:37, 4:26-7, 06:18, 07:12, 8:21,25,37,41,63-4, 29:28,31-3,18.

Som sagt; Gjør klar til å springe opp i fjellene. Dommedag over både 'kristen' og sekulær ateistisk israeler er nært forestående.

Kommentar #22

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Rothschilds Israel står for fall

Publisert over 10 år siden

Som sagt; Gjør klar til å springe opp i fjellene. Dommedag over både 'kristen' og sekulær ateistisk israeler er nært forestående.

http://www.israeltoday.no/judaisme/2005-04-27-2330.htm

I følge Tenach (Det gamle Testamentet) og Talmud (Sanhedrin 97b) vil det være 10 tegn som kunngjør Forløsningens komme. De er kjent som fødselsveene før Messias komme.

* Verden er verken i stand til å kunne være fullstendig rettferdig eller helt fornedret.

* Sannheten vil minske og løgnen vil forøke.

* Inflasjon vil være ut av kontroll.

* Jødene vil komme tilbake til deres Bibelske hjemland og ørken vil blomstre.

* Det vil bli færre og færre vise og rettferdige mennesker.

* Mange jøder vil gi opp lengselen etter forløsning.

* De unge vil behandle de eldre uten respekt.

* Læren vil bli forkastet fordi mennesker begjærer et behagelig liv.

* Hele verden vil gå i mot Israel.

* Jødene vil kjempe mot hverandre, sekundære mot religiøse.

I krigen av Gog og Magog vil Gud overmanne Israels fiender og bekrefte at Israel er Jødenes hjemland. Jordisk forløsning vil vare i 6,000 år. Deretter vil evigheten komme.

-------------------------------------

Og dei 6000 åra er snart slutt.

http://bki.net/6000/clip_image014.jpg

Kommentar #23

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Retten til Israel?

Publisert over 10 år siden

Til Jarle Johansen

Fant denne på min innboks idag tidlig,som bekrefter din fremstilling,eller du bekrefter hans fremstilling?

http://www.truthtellers.org/alerts/thomasremarks.htm

æres den som æres bør,ikke sant?

Kommentar #24

Jarle Johansen

6 innlegg  100 kommentarer

RE: Retten til Israel?

Publisert over 10 år siden

Du følger Ted du også Ole Johansen, det er bra. En klok mann.

Jeg sa også helt tydelig i begynnelsen av oversettelsen:

"Fritt oversatt fra engelsk kilde:"

Helt enig i det at æres den som æres bør, det er gjort til fulle her...

http://www.riksavisen.no/?p=4600

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/06/journalister-som-ikke-kneler-for-sionistene-far-sparken/

Har forøvrig sendt en email til Ted hva han mener med Deutr. 8:21,25,37,41,63-4 i fotnoten sin. I min Bibel går bare kap. 8 til vers 20 (?).

09.06.10 kl. 00:28 skrev Ole Johansen:

Til Jarle Johansen

Fant denne på min innboks idag tidlig,som bekrefter din fremstilling,eller du bekrefter hans fremstilling?

http://www.truthtellers.org/alerts/thomasremarks.htm

æres den som æres bør,ikke sant?

Kommentar #25

Jarle Johansen

6 innlegg  100 kommentarer

RE: RE: Rothschilds Israel står for fall

Publisert over 10 år siden

Torstein Langesæter,

Er helt enig i tegnene, stor sett. Men definisjonen av begrepene der er vi nok uenig om.

De etter den nye pakten bør vel helst forholde seg til den nye pakten, og der sier Jesus; "Pass på å ikke bli forført", på disiplenes spørsmål om hvordan de skulle gjenkjenne endetiden.

Johannes i sin Åpenbaring sier også klart og tydelig hva et annet tegn er, blant annet i 2.9, og 3.9.

Så vi har et definisjonsspørsmål; Hva er Israel, er det Rothschilds Israel, eller er det et Israel av en åndelig natur?Hvem er en Israeler? En som er omskåret på hjertet, eller en som er omskåret nedentil?

Tror noen G-d trenger Baron Rothschild til å innføre sitt tusenårsrike? Hva slags tusenårsrike blir det, når vi ser hvordan baronens Utvalgte Folk oppfører seg?

http://en.wikipedia.org/wiki/Balfour_Declaration_of_1917

Hvem er en Israeler? Er det en som har fått en ny ånd, en omvendt, eller er denne person av blod? I så fall, er askenazi jøder av Abrahams blod?


08.06.10 kl. 21:58 skrev Torstein Langesæter:

Som sagt; Gjør klar til å springe opp i fjellene. Dommedag over både 'kristen' og sekulær ateistisk israeler er nært forestående.

http://www.israeltoday.no/judaisme/2005-04-27-2330.htm

I følge Tenach (Det gamle Testamentet) og Talmud (Sanhedrin 97b) vil det være 10 tegn som kunngjør Forløsningens komme. De er kjent som fødselsveene før Messias komme.

* Verden er verken i stand til å kunne være fullstendig rettferdig eller helt fornedret.

* Sannheten vil minske og løgnen vil forøke.

* Inflasjon vil være ut av kontroll.

* Jødene vil komme tilbake til deres Bibelske hjemland og ørken vil blomstre.

* Det vil bli færre og færre vise og rettferdige mennesker.

* Mange jøder vil gi opp lengselen etter forløsning.

* De unge vil behandle de eldre uten respekt.

* Læren vil bli forkastet fordi mennesker begjærer et behagelig liv.

* Hele verden vil gå i mot Israel.

* Jødene vil kjempe mot hverandre, sekundære mot religiøse.

I krigen av Gog og Magog vil Gud overmanne Israels fiender og bekrefte at Israel er Jødenes hjemland. Jordisk forløsning vil vare i 6,000 år. Deretter vil evigheten komme.

-------------------------------------

Og dei 6000 åra er snart slutt.

http://bki.net/6000/clip_image014.jpg

Kommentar #26

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: RE: Rothschilds Israel står for fall

Publisert over 10 år siden
 "Pass på å ikke bli forført", på disiplenes spørsmål om hvordan de skulle gjenkjenne endetiden.

Johannes i sin Åpenbaring sier også klart og tydelig hva et annet tegn er, blant annet i 2.9, og 3.9.

Hvem er en Israeler? ?

Svar:

Du viser til to tekstar som er veldig viktige.

Eg veit òg at du blir spotta av dei som KALLAR SEG JØDAR MEN IKKJE ER DET, for dei er Satans synagoge. 10 Ver ikkje redd for det du skal lida! Djevelen kjem til å kasta nokre av dykk i fengsel for at de skal setjast på prøve, og de skal lida vondt i ti dagar. Ver tru til døden, så skal eg gje deg livsens sigerskrans!

 Eg veit om gjerningane dine. Sjå, eg har sett framfor deg ei opna dør, som ingen kan stengja. For du har lita kraft, og likevel har du halde fast på mitt ord og ikkje fornekta mitt namn.  9 Sjå, eg lèt nokre koma frå Satans synagoge, AV DEI SOM LYG OG SEIER DEI ER JØDAR, men ikkje er det. Dei skal koma og kasta seg ned for føtene dine, og dei skal skjøna at eg har elska deg. 10 Du har halde fast på mitt ord om tolmod. Difor vil eg halda fast på deg i den prøvingstid som skal koma over heile verda, for å prøva dei som bur på jorda"

Kven er det som kallar seg jødar men ikkje er  det. Den falske Paulus har definert dei.

"For rett jøde er ikkje den som er jøde i det ytre, og rett omskjering er ikkje den dei gjer i det ytre, på kroppen. 29 Jøde er den som er jøde i det indre, og omskoren er den som er omskoren i hjarta, ikkje etter bokstaven". Romarane 2

Difor har me her på Verdidebatt og mange som du dei er dei ekte jødane etter bibelen.

Desse 10 dagane som er nemnd er viktig å forstå.

Det er dagane frå Yom Teruah fram til Yom Kippur.

Paulus oppfyller alle dei advarslane Jesus gav om ikkje å verta forført . Likevel har flesteparten gått i fella.

Ein ekte jøde er ein som er omskoren,slik Gud innstifta pakta med Abraham då han var 99 år.

Den pakta gjeld så lenge kloden står,seier Gud.

"Så sa Gud til Abraham: «Du skal halda pakta mi, både du og etterkomarane dine, frå ættled til ættled. 10 Dette er pakta de skal halda, pakta mellom meg og dykk og etterkomarane dine: Alle menn og gutar hjå dykk skal omskjerast. 11 De skal la førehuda dykkar verta avskoren, og det skal vera teiknet på pakta mellom meg og dykk. 12 I ætt etter ætt skal kvart gutebarn hjå dykk omskjerast når det er åtte dagar gamalt, både dei som er fødde i huset, og dei som er kjøpte for pengar hjå framande, som ikkje er av di ætt. 13 Omskjerast skal både dei som er fødde i huset ditt, og dei du har kjøpt for pengar. Såleis skal pakta mi syna seg på kroppen deira, ei evig pakt. 14 Men den som ikkje er omskoren, den som ikkje har fått førehuda avskoren, den mannen skal rydjast ut or folket sitt; for han har brote mi pakt.» 1 Mosebok 17

Når det gejld endetidsteiknet så er dette med Antikrist heilt essiensielt.

Obama vert berre sitjande ei kort stund slik Åp 17 seier det (om det er rett forstått)

http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=164409

"A retired U.S. military leader who now is a presence on the Internet with his Stand Up For America and Veterans Defenders websites has issued a call for President Obama's resignation and a new election to replace him. "

Kommentar #27

Jarle Johansen

6 innlegg  100 kommentarer

Rothschilds Utvalgte Folk

Publisert over 10 år siden

Ein ekte jøde er ein som er omskoren,slik Gud innstifta pakta med Abraham då han var 99 år.

Den pakta gjeld så lenge kloden står,seier Gud.

"Så sa Gud til Abraham: «Du skal halda pakta mi, både du og etterkomarane dine, frå ættled til ættled. 10 Dette er pakta de skal halda, pakta mellom meg og dykk og etterkomarane dine: Alle menn og gutar hjå dykk skal omskjerast. 11 De skal la førehuda dykkar verta avskoren, og det skal vera teiknet på pakta mellom meg og dykk. 12 I ætt etter ætt skal kvart gutebarn hjå dykk omskjerast når det er åtte dagar gamalt, både dei som er fødde i huset, og dei som er kjøpte for pengar hjå framande, som ikkje er av di ætt. 13 Omskjerast skal både dei som er fødde i huset ditt, og dei du har kjøpt for pengar. Såleis skal pakta mi syna seg på kroppen deira, ei evig pakt. 14 Men den som ikkje er omskoren, den som ikkje har fått førehuda avskoren, den mannen skal rydjast ut or folket sitt; for han har brote mi pakt.» 1 Mosebok 17

Takk for det Torstein,

Så var vi ikke så uenig i det først nevnte likevel.

Pkt. 2 om urene, og om hvorvidt pakten er gyldig:

Omskjæringen har med å holde seg ren i underlivet å gjøre, samt også å holde de bud som G-d har gitt dem, blant annet "Du skal ikke drepe" (står ikke Palestinere untatt). Gjør de det, er de uren på hjertet, og pakten faller bort som vi skal se. Begge betingelser skal være oppfylt.

"Saa hold mine Forskrifter, saa I ikke øver nogen af de vederstyggelige Skikke, som øvedes før eders Tid, at I ikke skal gøre eder urene ved dem. Jeg er HERREN eders Gud!"

http://no.bibelsite.com/leviticus/18-30.htm

Så omskjærelsen er ikke nok. Der må omskjærelse på hjerte og sinn også, - og rett handling. "På deres frukter kjenner dere dem". Siden de har brutt hver eneste en av de foregående 'vederstyggeligheter' har DE brutt pakten, ensidig. En pakt trenger to parter.

Skal de fremdeles dermed velsignes? Her begynner menneskene å gjøre seg til guder selv, og unntar noen fra almene rettferdighetsbetraktninger, og forskjellen på godt og ondt, på politisk grunnlag.

"- og landet blev urent, og jeg hjemsøker det for dets misgjerning, så landet utspyr sine innbyggere."

<< 3 Mosebok 18:25 >>

http://no.bibelsite.com/leviticus/26-27.htm

Og du skal gjøre det som er rett og godt i Herrens øine, forat det må gå dig vel, og du må komme inn i det gode land som Herren har tilsvoret dine fedre, og ta det i eie,

http://no.bibelsite.com/deuteronomy/6-18.htm

og fremover - er straffen for å bryte pakten, og gjøre seg uren....

"Også mig blev Herren vred på for eders skyld og sa: Heller ikke du skal komme der inn. Josva, Nuns sønn, som går dig til hånde, han skal komme der inn; styrk ham, for han skal skifte det ut til arv blandt Israel. "

http://no.bibelsite.com/deuteronomy/1-37.htm

"Når du får barn og barnebarn og I blir gamle i landet, og I forsynder eder med å gjøre noget utskåret billede av noget slag, så I gjør hvad ondt er i Herrens, eders Guds øine og dermed egger ham til vrede, så tar jeg idag himmelen og jorden til vidne mot eder at I visselig snart skal utryddes av det land som I nu drar inn i over Jordan og skal ta i eie; I skal ikke leve mange dager der, men bli helt ødelagt."

http://no.bibelsite.com/deuteronomy/4-26.htm

SE BETINGELSEN HER:

"Når I nu hører disse bud og tar vare på dem og holder dem, da skal Herren din Gud holde fast ved den pakt og den miskunnhet han har tilsvoret dine fedre."

http://no.bibelsite.com/deuteronomy/7-12.htm

"Herren rykket dem op av deres land i vrede og harme og stor forbitrelse og kastet dem bort til et fremmed land, som det kan sees på denne dag."

http://no.bibelsite.com/deuteronomy/29-28.htm

Her endte pakten med Abraham.

Så vi har avdekket at det er forskjell på jøde og jøde. Selv på Jesus sin tid var det det:

Hvorfor gjemte Jesus og hans disipler seg for 'jødene' og fryktet dem?

19 Det var om kvelden samme dag, den første dag i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han stod midt iblant dem og sa: «Fred være med dere.»

http://www.bibel.no/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=JHN&chapter=20&verse=19

38 Josef fra Arimatea bad nå Pilatus om tillatelse til å ta ned Jesu legeme. Josef var disippel av Jesus, men i hemmelighet, fordi han var redd for jødene. Pilatus gav ham lov, og han kom og tok legemet ned.

http://www.bibel.no/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=JHN&chapter=19&verse=38

22 Dette sa hans foreldre fordi de fryktet for jødene; for jødene var allerede kommet overens om at dersom nogen bekjente ham å være Messias, skulde han utstøtes av synagogen;
http://www.bibel.no/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=JHN&chapter=9&verse=22

11 Jødene lette da efter ham på høitiden og sa: Hvor er han? 12 Og det blev mumlet meget om ham blandt folket; nogen sa: Han er en god mann, men andre sa: Nei, han fører folket vill. 13 Dog talte ingen fritt ut om ham, av frykt for jødene.
http://www.bibel.no/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=JHN&chapter=7&verse=13

Fordi det er Satans Synagoge de verste av dem tilhører, ifølge Johannes Åpenbaring.

Nye testamente er proppfullt av steder hvor Jesus snakker om dette det samme. Men i 60 år har det vært god tone å overse dette, på grunn av det politiske klima. Værhaner vet hvor det er politisk mest lønnsomt å være - og støtte, men 'kristne'? Tror ikke det.

Heller kommer de under forbannelsen om konsekvensen av å forføre noen som helst, spesielt de små.

Beklager. Der var ingen pakt med Rothschilds Utvalgte Folk. 40.000 kristensionister i Norge, etter Vårt Land sin undersøkelse, må forsøke å ta innover seg at de er forført av Verdens Fyrste, og i 60 år har forført andre tilsvarende.

Det var vel løftet om penger i alle lommer, makt, og land så langt øyet rakk de falt for?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere