Espen Utaker

298

Boikott israelske varer?

Publisert: 3. jun 2010

Mellomkirkelig Råd og Kirkens Nødhjelp ber norske myndigheter om å arbeide for boikott av produkter som er produsert av israelske bosettere på palestinsk område, og at det etableres en merkevareordning som kan gjøre dette mulig. Hva mener du om boikott av varer produsert av israelske bosettere i de okkuperte palestinske områdene?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Hvorfor bare den ene siden?

Publisert nesten 11 år siden

Jeg har en kommentar til denne boikotten, og andre ganger det har kommet forslag om boikott;

Hvorfor er det bare snakk om boikott av den ene siden av konflikten?

Kommentar #2

Ove Jan Ludvigsen

24 innlegg  45 kommentarer

RE: Boikott israelske varer?

Publisert nesten 11 år siden
03.06.10 kl. 10:55 skrev Espen Utaker:

Mellomkirkelig Råd og Kirkens Nødhjelp ber norske myndigheter om å arbeide for boikott av produkter som er produsert av israelske bosettere på palestinsk område, og at det etableres en merkevareordning som kan gjøre dette mulig.

Hva mener du om boikott av varer produsert av israelske bosettere i de okkuperte palestinske områdene?

Et godt spørsmål: Espen Utaker.

Det er vel rimelig å tro at det vil være vanskelig for Israelmotstanderne - haterne å få gjort noe med situasjonen i det hele tatt?

Mellomkirkelig Råd og Kirkens Nøhjelp viser kun én eneste side av seg selv, de er antiisraelske og fiender av det folket som frelsen kommer fra, og her vil de få problemer.

Bibelen sier følgende: Sakarja 2: Herren skal ta Juda i eie som sin arvedel i det hellige land, og Han skal igjen utvelge Jerusalem.

Dette sier oss at Jerusalem er selve kjernen i Israel, og Israel som nasjon er ikke noe Israel i det hele tatt, uten Jerusalem. Både Jerusalem som landets hovedstad og Israel som nasjon, er som vi forstår av Bibelens Ord, en uadskillelig nasjonal inkarnasjon.

Så her vil Mellomkirkelig Råd og Kirkens Nødhjelp få store problemer, om de får istand en sammensvergelsesboikot mot Israel, sammen med norske myndigheter. Israel som nasjon og Jerusalem som nasjonens hovedstad, er det Herren som har utvalgt. Og det Han har utvalgt, kommer enhver motstandsbevegelse til kort, og vil stå som tapere.

Tapere fordi at der ikke finnes respekt for Bibelens budskap, og hva denne nasjonen har betydd for verdens befolkning, på bakgrunn av at frelseren Jesus Kristus kommer av dette folket. "Å boikotte Israel er også ensbetydende med et forsøk på å boikotte selve frelseren Jesus Kristus!" Spørsmålet er og bli da. "Er det slik vi vil ha det?"

Riktig nok har Israel gjort sine feilgrep på mange områder, men det har også de som er Israelmotstandere og Israelhatere også gjort. Kanskje det det er noe som burde komme enda klarere frem i media, enn det til dags dato har gjort?

"Verken Israel, Jerusal, eller Israelske varer må boikottes, det er det samme som å boikotte hele verdenssamfunn, og det er vi ikke tjent med. STOPPER ISRAEL - STOPPER HELE VERDEN!"

Evangelist: ove Jan Ludvigsen.

Kommentar #3

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

RE: Hvorfor bare den ene siden?

Publisert nesten 11 år siden
03.06.10 kl. 11:17 skrev Ståle Halsne:

Jeg har en kommentar til denne boikotten, og andre ganger det har kommet forslag om boikott;

Hvorfor er det bare snakk om boikott av den ene siden av konflikten?

 Hva har den andre siden som kan boikottes bortsett fra deres ledere som stort sett alt er boikottet.

Gir det svar på spørsmålet?

Kommentar #4

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

RE: RE: Hvorfor bare den ene siden?

Publisert nesten 11 år siden
03.06.10 kl. 12:17 skrev Lars Randby:03.06.10 kl. 11:17 skrev Ståle Halsne:

Jeg har en kommentar til denne boikotten, og andre ganger det har kommet forslag om boikott;

Hvorfor er det bare snakk om boikott av den ene siden av konflikten?

 Hva har den andre siden som kan boikottes bortsett fra deres ledere som stort sett alt er boikottet.

Gir det svar på spørsmålet?

Betyr det at norske myndigheter har en boikott mot Hamas? Det var jeg ikke klar over og beklager!

Kommentar #5

Kristian Stensland

22 innlegg  757 kommentarer

RE: RE: RE: Hvorfor bare den ene siden?

Publisert nesten 11 år siden
03.06.10 kl. 12:46 skrev Ståle Halsne:03.06.10 kl. 12:17 skrev Lars Randby:03.06.10 kl. 11:17 skrev Ståle Halsne:

Jeg har en kommentar til denne boikotten, og andre ganger det har kommet forslag om boikott;

Hvorfor er det bare snakk om boikott av den ene siden av konflikten?

 Hva har den andre siden som kan boikottes bortsett fra deres ledere som stort sett alt er boikottet.

Gir det svar på spørsmålet?

Betyr det at norske myndigheter har en boikott mot Hamas? Det var jeg ikke klar over og beklager!

- PLO/Fatah ønsker å fjerne Israel fra kartet

- Hamas ønsker å fjerne Israel fra kartet

- Iran ønsker å fjerne Israel fra kartet

- Syria ønsker å fjerne Israel fra kartet

- Hizbollah ønsker å fjerne Israel fra kartet.

Hvis det stemmer slik Lars sier så dreier det seg egentlig om mer enn Hamas.

Alle disse og sikkert flere til befinner seg på den andre siden av konflikten på lik linje med Hamas.Mulig att alle er boikottet,jeg tviler,men vet ingenting med sikkerhet.

Kommentar #6

Kristian Stensland

22 innlegg  757 kommentarer

Progressiv elite

Publisert nesten 11 år siden

Manfred Gerstenfeld har gitt ut bok på forlaget Norge IDAG. Han mener Norge har en elite som kaller seg progressiv, men som i virkeligheten skaper jødehat.
Den israelske akademikeren og forfatteren Manfred Gerstenfeld tar et nytt oppgjør med norsk antisemittisme. Den kan ødelegge Norges rykte i verden, mener han. 
 
– Norge er en stor produsent av olje og gass, men står også for en rekke antiisraelske og antisemittiske pionerhandlinger, sier styreleder for tenketanken Jerusalem Center for Public Affairs. 

– Dette landet har en elite som kaller seg progressiv, men den produserer en god del hat mot Israel. Og en stor del av dette er antisemittisme, fortsetter han. 


– Norges ry vil rammes


Gerstenfeld spår at Norges internasjonale ry kan bli ødelagt i løpet av to år, dersom det ikke settes en stopper for det han beskriver som hykleri og dobbeltmoral i en arrogant norsk samfunnselite der Israel møter strengere krav og hardere kritikk enn andre land. 

Kommentar #7

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

RE: Boikott israelske varer?

Publisert nesten 11 år siden
03.06.10 kl. 10:55 skrev Espen Utaker:

Mellomkirkelig Råd og Kirkens Nødhjelp ber norske myndigheter om å arbeide for boikott av produkter som er produsert av israelske bosettere på palestinsk område, og at det etableres en merkevareordning som kan gjøre dette mulig. Hva mener du om boikott av varer produsert av israelske bosettere i de okkuperte palestinske områdene?

Det er bra, men i så liten utstrekning mest en symbolsk handling. 

Jeg håper og tror flere vil engasjere seg i større målestokk. 

Boikott er en måte å styre verdier i riktig retning på ved hjelp av kapitalkrefter. Nokså likt skatter og avgifter. I fattige land, f.eks Gaza, kan man lettere styre verdiene i riktig retning gjennom rettede tilskudd og subsidier.    

SAS bruker passasjerenes penger på en bedrift som finansierer våpen i Israel. Jeg har sett hva den israelske regjeringen bruker sine våpen til, så jeg tenker jeg fremover tar toget fremfor å fly med SAS. 

Kommentar #8

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Boikott

Publisert nesten 11 år siden

Greit!  I samme slengen så boikotter vi produkter fra Kina (pga okkupasjonen av Tibet og generelle grove krenkelser av menneskerettighetene), Saudi-Arabia (grove brudd på menneskerettighetene), Marokko (ditto samt ulovlig okkupasjon av Vest-Sahara) osv.... 

Eller passer det ikke den politisk korrekte elite samt de dogmatiske fanatikerne på ytterste venstre fløy?

Kommentar #9

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Kommunistar, fanatiske venstrepolitikatar, osv

Publisert nesten 11 år siden

Det skulde vel vere mogleg å diskutere sak uten å brke det som vert oppfatta som skjellsord mot stuereine organisasj onar?

Eller er verkeleg Mellomkirkelig Råd og Kirkens Nødhjelp styrt av ansvarslause radikalarar som fortener å verte spytta på?

Kommentar #10

Nils Krister Larsen

298 innlegg  605 kommentarer

Boikott av varer

Publisert nesten 11 år siden

Det skjer veldig mye upassende mange steder. Der finnes gode grunner til å boikotte mange land som utøver urett. Tyskland burde vært boikottet før den 2.verdenskrig. Men det passet dårlig med våre interesser. Sverige som leverte stål til naziregimet burde vært boikottet. Norge er storleverandør av våpen og forurensning. Bør landet boikottes? Stormaktene herjer omtrent som det passer dem. Diskuterer våre mellomkirkelige råd boikott?

Boikott av varehandel er nesten alltid en dårlig løsning. I alle fall når det dreier seg om mat og medisiner. Varehandel skaper kontakt og relasjoner. Irak er et godt eksempel på hvilke ødeleggelser boikott fører til. Hele generasjoner er påført skader pga underernæring. Jeg hørte i den tid lite fra mellom kirkelig råd. Det er uansett bra at de nå engasjer seg. Kanskje kan de bidra til dialog?

Kommentar #11

Bjørnar Steinnes

6 innlegg  7 kommentarer

Boikott av hvem?

Publisert nesten 11 år siden

Jeg synes det har vært en bra debatt, selv om den kanskje har vært sterk preget av Israelsympati, og kanskje verre, den har ikke holdt seg til tema. Saken gjalt bosetternes varer. Jeg er ikke sikker på om jeg helhjertet støtter bosettingspolitikken, selv om jeg har noe sympati for den. Det er for mange spørsmål som ikke er belyst godt nok. Meningene er sterke, de fleste mot, men det fins andre syn som ikke har kommet like godt frem.

Når det gjelder Israels eksport derimot er det ingen tvil om at den ikke bør boikottes. Israel er et demokrati med private bedrifter som opptrer på samme måte som norske. Vi ville ikke akseptere at norske varer skulle boikottes av andre land pga. av beslutninger som den norske regjeringen/ stortinget tar. Vi støtter nødvendigvis ikke regjeringen i Israel ved å handle med israelske bedrifter.

Kommentar #12

Gunnar Winther

10 innlegg  80 kommentarer

Full boikott nødvendig

Publisert nesten 11 år siden

Det ble gjennomført en massiv og verdensomspennende boikott av Sør-Afrika. Årsakene til endringene der var sikkert sammensatte, men isolasjonen fra resten av verdenssamfunnet var ganske sikkert sterkt medvirkende. Forøvrig var vel Israel ett av få land som opprettholdt et tett samarbeid med apartheid-styret. Det kan ses som en skjebnens ironi i dag.

Boikott er derfor et helt relevant og riktig virkemiddel for å presse Israel til endring. Det blir stadig tydeligere at Israel ikke lytter på andre enn seg selv (og kanskje USA), og at klimaet internt i Israel går i en stadig mer bekymringsfull retning. Det er her nok å høre beskrivelsene av den tydelige forskjellsbehandlingen soldatene fra Israel gjennomførte i forhold til folk med arabisk utseende og de med vest-europeisk utseende etter bordingen av Gaza-skipene. Det er forferdelig trist å se hvordan rasismens jernklo er i ferd med å feste et kaldt grep om Israels sjel.

Jeg kjøper ikke varer fra Israel så sant jeg har sjansen til å se hvor varene er produsert. Det har jeg heller ikke gjort på mange år. Skal en slik strategi virke, må imidlertid boikotten løftes opp på et internasjonalt nivå. Og den må komme nå.

En del-boikott av varer produsert på okkupert land er ikke tilstrekkelig. Det er Israel som en apartheid-stat under utvikling som må rammes.

Kommentar #13

Martin Doulos Hjellvik

6 innlegg  105 kommentarer

Inkonsekvent?

Publisert nesten 11 år siden
03.06.10 kl. 10:55 skrev Espen Utaker:

Hva mener du om boikott av varer produsert av israelske bosettere i de okkuperte palestinske områdene?

Hvorfor trekke linjen med israelske bosettere i de okkuperte områdene; de handler vel ikke uavhengig av staten? Hva skiller disse "okkupantene" fra resten av Israel? Kan det være at disse menneskene har innsett at en fullstendig boikott av Israel er umulig og at de derfor har moderert seg slik at de selv ikke vil tape på det?

http://www.youtube.com/watch?v=saeky9I5T9c

Kommentar #14

Eirik Mills

0 innlegg  7 kommentarer

Demokrati - nu vel...

Publisert over 10 år siden

Det er mange som sier som Erling Rimehaug, at Israel er et demokrati.                                       På en rekke områder er vel det også riktig.                                                                         Samtidig trodde jeg at respekt for de grunnleggende menneskerettighetene burde være en av de elementære kjennetegnene ved et moderne demokrati. Isåfall kan vel demokrati ikke lenger være et begrep som inkulderer Israel?                                                                                                                                                     At andre såkalte demokratiske stater (jfr. USA) også bryter menneskerettighetene, er intet forsvar.

Det kan vel hende at det ikke hjelper konflikten stort om jeg lar være å kjøpe israelske appelsiner. Men det er nå likevel et utrykk for en holdning om at jeg støtter verken israelsk politikk eller økonomi som legger til rette for den menneskediskriminerende praksisen Staten Israel representerer.

Jeg er enig med Rimehaug (om jeg har forstått han rett), selvfølgelig skal man skille staten Israel og politikken den fører fra den individuelle israeler. Selv om jeg har amerikansk pass vil heller ikke jeg tas til inntekt for USAs politikk. Jeg er faktisk veldig kritisk til "min egen" amerikanske administrasjon (selv om Obama er langt bedre enn sin forgjenger). Samtidig kan heller ikke statens lederskap fullstending skilles fra statens befolkning, i hvert fall ikke så lenge vi snakker om et demokrati (i følge Rimehaug) der befolkningen velger siner ledere. Amerikanere har således et ansvar for den politikk USA fører, og tilsvarende har israelere et ansvar for den politikk Israel fører.   

Jeg kan simpelthen ikke forstå det, hvordan man med et kristent menneskesyn og en kristen forståelse av rett og galt kan forsvare staten Israels opptreden.                                               Hva kan man da gjøre, vi maktesløse "gjennomsnittsmennesker", når vi har behov for å utrykke vår fortvilelse og avsky for den urett staten Israel begår?                                                          Det føles godt, om ikke annet for egendel, å legge fra seg den appelsinen som er merket Jaffa. Det er blitt en del av min lille, betydningsløse protestaksjon.

Eirik R. Mills (prest i DNK)  

Kommentar #15

Eirik Mills

0 innlegg  7 kommentarer

Demokrati - nu vel...

Publisert over 10 år siden

Det er mange som sier som Erling Rimehaug, at Israel er et demokrati.                                       På en rekke områder er vel det også riktig.                                                                         Samtidig trodde jeg at respekt for de grunnleggende menneskerettighetene burde være en av de elementære kjennetegnene ved et moderne demokrati. Isåfall kan vel demokrati ikke lenger være et begrep som inkulderer Israel?                                                                                                                                                     At andre såkalte demokratiske stater (jfr. USA) også bryter menneskerettighetene, er intet forsvar.

Det kan vel hende at det ikke hjelper konflikten stort om jeg lar være å kjøpe israelske appelsiner. Men det er nå likevel et utrykk for en holdning om at jeg støtter verken israelsk politikk eller økonomi som legger til rette for den menneskediskriminerende praksisen Staten Israel representerer.

Jeg er enig med Rimehaug (om jeg har forstått han rett), selvfølgelig skal man skille staten Israel og politikken den fører fra den individuelle israeler. Selv om jeg har amerikansk pass vil heller ikke jeg tas til inntekt for USAs politikk. Jeg er faktisk veldig kritisk til "min egen" amerikanske administrasjon (selv om Obama er langt bedre enn sin forgjenger). Samtidig kan heller ikke statens lederskap fullstending skilles fra statens befolkning, i hvert fall ikke så lenge vi snakker om et demokrati (i følge Rimehaug) der befolkningen velger siner ledere. Amerikanere har således et ansvar for den politikk USA fører, og tilsvarende har israelere et ansvar for den politikk Israel fører.   

Jeg kan simpelthen ikke forstå det, hvordan man med et kristent menneskesyn og en kristen forståelse av rett og galt kan forsvare staten Israels opptreden.                                               Hva kan man da gjøre, vi maktesløse "gjennomsnittsmennesker", når vi har behov for å utrykke vår fortvilelse og avsky for den urett staten Israel begår?                                                          Det føles godt, om ikke annet for egendel, å legge fra seg den appelsinen som er merket Jaffa. Det er blitt en del av min lille, betydningsløse protestaksjon.

Eirik R. Mills (prest i DNK)  

Kommentar #16

Eirik Mills

0 innlegg  7 kommentarer

RE: Boikott

Publisert over 10 år siden

Denne argumentasjonen har jeg hørt mange ganger. I april besøkte jeg en bosetting utenfor Betlhem. En av bosetterne brukte samme argumentasjon, han spurte hvorfor ikke jeg var mer opptatt av utfordringene i Sudan enn i Israel/Palestina.

Det var i grunn enkelt å svare på. Jeg har aldri vært i Sudan. Jeg kjenner ikke situasjonen i Sudan på samme måte som i Israel/Palestina hvor jeg har oppholdt meg over lengre tid.

Allerede på barneskolen tok min lærerrinne opp dette, at vi kan ikke frigjøre oss selv med en "det va'kke bare meg"- argumentasjon. Burde lærere også avvise de elevene som er utsatt for mobbing med et svar om at det er andre som blir mobbet mer enn deg - slutt å syt.

Dette faller på sin egen urmielighet.

Eirik Mills

03.06.10 kl. 16:49 skrev Rolf Egil Pedersen:

Greit!  I samme slengen så boikotter vi produkter fra Kina (pga okkupasjonen av Tibet og generelle grove krenkelser av menneskerettighetene), Saudi-Arabia (grove brudd på menneskerettighetene), Marokko (ditto samt ulovlig okkupasjon av Vest-Sahara) osv.... 

Eller passer det ikke den politisk korrekte elite samt de dogmatiske fanatikerne på ytterste venstre fløy?

Kommentar #17

Nora Taksdal

0 innlegg  4 kommentarer

støtt begge sider

Publisert over 10 år siden

Jeg ser med interesse at COOP Italia (6,2 mill eiere) og den italienske matkjeden Nordiconad slutter å selge israelske matvarer, da det hersker tvil om disse stammer fra okkuperte områder. Oljefondet og Deutsche Bank har også stanset investeringer i det israelske high-tech-firmaet Elbit som lager overvåkningsutstyr til okkupasjonsmuren. Tyskere har forståelig nok hittil vært forsiktige med å ta avstand fra Israel. - Over hele verden vokser det frem motstand mot handel med okkuperte områder, ikke minst i USA hvor kirken og en rekke andre individer og grupper viser voksende motvilje mot Israels okkupasjonspolitikk.

Jeg har satt meg grundig inn i temaet boikott av Israel, med informasjon fra begge parter. Jeg har trodd fast på Norges linje med "dialog". - Men jeg er nå overbevist om at verdens borgere må fortsette på den veien COOP og andre staker ut. Små bekker blir til et hav. Palestinerne lever i ufattelig nød og krenkelse. Norge har en sterk humanistisk tradisjon. Vi bør gjenkjenne nød og ydmykelse, uavhengig av partipolitiske skillelinjer, og agere direkte som den fredsnasjon vi påberoper oss å være, ved å hjelpe den svakeste og akutt lidende part.

For Israel er det nåværende regime nedbrytende. Og dette land fortjener fred i en helt spesiell grad. Åndskulturnasjonen kommer til å forvitre hvis den ikke søker sannheten om hva som faktisk foregår, militært og sivilt, under Netanyahys ledelse. Mange israelske jøder emigrerer til Tyskland og andre land. I praksis er landet utsatt for "brain drain". Regjeringen innfører nå lover som nekter israelere å kritisere sitt regime overfor utlendinger.

Israels regjering har allerede innført boikott - av det internasjonale samfunn - ved brudd på internasjonale lover, avvisning av hundretalls internasjonale akademikere og kunstnere som vil inn i Gaza, f eks til kongresser, og den ulovlige okkupasjonen. Dialog?

En boikott i retur vil kunne åpne den jevne israelers øyne, slik den gjorde for hvite under apartheidregimet.

De som kjenner boikotten av sør-Afrika, sier at dialogen med verdenssamfunnet var mer konstruktiv enn noen gang under boikotten. Idag åpner fotball-VM i sør-Afrika. Tenk å kunne se Israel og Palestina om 10 - 20 år på en tilsvarende måte.

Jeg skal nå melde meg inn i COOP Norge og verve mine venner. Hvis kjeden innen to år har innført en tilsvarende boikott som den i Italia, vil vi fortsette å være medlemmer.

Kommentar #18

Nils Krister Larsen

298 innlegg  605 kommentarer

Jeg kan ikke forstå

Publisert over 10 år siden

Jeg kan ikke forstå hva en boikott kan tjene til

 

Jeg planlegger derfor i disse dager en reise til Israel. Jeg skal reise ned i november. Jeg vil at mine fire sønner skal kjenne til dette landet. Siden 6-dagers krigen ( jeg var 10 år den gang) har Israel vært en del av min hverdag. Det var kjempespennende syntes jeg. Min far kom inn hver eneste morgen og fortalte meg om troppeforskyvninger, om tap og seire. Israel var landet mitt.

Far var prest og Israel var landet fra søndagsskole og alle slags andakter. Guds eget land. Det var jo her Gud gikk omkring som menneske. Den gangen for nesten 2000 år siden. Nå er det mer enn 2000 år siden.  I min ungdom fortsatte jeg å følge med i nyhetsbildet. Fokus var jo nesten alltid på Midtøsten. Det som foregikk av sult og katastrofer i andre deler av verden ble aldri aktuelt og interessant på samme måte. Det var stort sett om Midtøsten og Israel vi hørte.

 Etter hvert søkte jeg etter årsaken til Israels dannelse. Jeg leste om holocaust. Jeg ble sjokkert. Jeg begynte å studere teologi, men fortsatte å tenke på hva mine besteforeldres generasjon hadde holdt på med. Jeg måtte finne ut av dette og droppet mine teologistudier. Jeg dro til Israel og jobbet i Kibbutz. Jeg møtte her mange fra Tsjekkia, Polen, Russland. Også mennesker med tatoveringer på skuldrene sine, fangenummeret fra en eller annen konsentrasjonsleir. Det jeg fikk høre var uhyggelig. På kibbutzen hørte jeg ofte jagerflyene rase over oss, tanks som forbi i horisonten. Mange i Kibbutzen var bevæpnet. Det gikk opp for meg at dersom jeg hadde vært jøde ville jeg også vært rasende. Jeg vil ikke ha holdt ut tanken på min egen historie. Jødenes historie, holocaust er det verste jeg har hørt om. Det er barnebarna til dem som opplevde holocaust som nå styrer i Israel. De fleste av disse er født i Israel.

 Det er tragisk at konsekvensene av jødenes bosetting i Israel har ført til konflikter med palestinere. Israel måtte bli jødenes løsning. Der må også finnes en løsning på palestinernes situasjon. De som ikke finner plass, arbeid eller muligheter i Gaza burde uten de store problemene kunne flytte til Syria, Jordan, Egypt , Norge, Europa eller USA. Palestinerne er så vidt jeg vet arabere. De burde kunne finne sin plass helt naturlig blant gode brødre og søstre i Israels omkringliggende land. Jødene har før eller siden blitt trakassert uansett hvilke land de har befunnet seg i. Før eller siden har det alltid skjedd noe som har ført til forfølgelser og trakasseringer. Opprettelsen av staten Israel har gitt jødene en selvrespekt som de aldri tidligere har kunnet tiltro sin skjebne. Verden vil bare forstå et språk. Og det er maktens språk. Når jøder ble sendt av gårde til konsentrasjonsleirer så verden på med et skuldertrekk.

 Jeg forstår at jødene slåss for sitt land. Uten et land var de ingenting. Jeg har snakket med folk som ikke visste at de var jøder. Plutselig hadde noen bestemt at de var jøder og rev dem ut av sine leiligheter. Jeg har snakket med forhåndværende tyske soldater som har vært med på å jage jøder til lastebilene. Jeg møtte dem i Berlin og andre steder på 80-tallet. Det er ikke lenge siden.

 Da jeg bodde på kibbutz i Israel mistet jeg mange illusjoner. Idealisme er livsfarlig. Der finnes egentlig ingen grunn til å tro på snille mennesker. Med utgangspunkt i det jeg vet om oss selv, hele kristenheten, vår sivilisasjon, så ville jeg, om jeg var jøde aldri slippe våpnene.

Jeg ville ikke stolt på noen.

 Jeg forstår at palestinerne ikke har det godt i Gaza.. Det er dypt tragisk det som foregår. Men akkurat som nordmenn kunne flytte til Amerika når det ble for trangt her, må palestinere i Gaza kunne slippe ut og få nye muligheter andre steder. Jøder i Israel har ingen grunn til å tro at de vil finne muligheter andre steder. Historien om det jødiske folk tilsier noe helt annet.

 Jødene hadde ikke trengt Israel om verden var et annet sted.  Men verden blir aldri et annet sted.

Kommentar #19

Alfred Bratteng

0 innlegg  1 kommentarer

Sjakk

Publisert over 10 år siden

I brettspillet sjakk er det viktig å tenke mer enn et trekk fremover. Det er viktig å forsøke å forutse motpartens trekk, og derigjennom lage seg en strategi. 

Det mener jeg den vanlige mann/kvinne i gata gjør når de roper opp om boikott av Israelske varer og krever at regjeringen skal gjennomføre dette. SV, med leder Kristin Halvorsen går jo også delvis ut å ber om boikott, og enkelte i SV, AP og andre partier går ut å krever full boikott av alle Israelske varer. 

Ikke bare er det mye som produseres i Israel som vi bruker i hverdagen, men som vi ikke ser. Men det aller viktigste er at et land går ikke utstraffet til boikott av et annet land, hvor begge er medlem av WTO. Dette vet blant annet SV, men med å gå ut med en slik oppfordring klarer de å hause opp stemningen og derigjennom få et massivt krav om boikott. Selv om de aldri vil gå inn for dette i regjeringen. Det var dette med posisjon og opposisjon også.. De er litt begge deler her kanskje.. 

1. prinsipp i WTO: Handelssystemer skal være fri for diskriminering på den måte at et land kan ikke gi et annet land spesielle privilegier over andre, heller ikke kan det diskriminere mot utenlandske produkter og tjenester.

Skulle være unødvendig å si mer :)

Kommentar #20

OLA GJETHAMMER

3 innlegg  11 kommentarer

Koffor boikotte Israelske Varer..?

Publisert over 10 år siden

Gamal kjærleik

ruster ikkje,

ein slik kjærleik

føler eg til deg,

Israel

ikkje alt er like bra,

ikkje alt gjer meg gla,

men du er min venn,

eg vil følgja deg,

vidare

på vegen


Kommentar #21

Nora Taksdal

0 innlegg  4 kommentarer

innlegg 18

Publisert over 10 år siden

kjære deg som vil reise til Israel med dine sønner.

Imponerende og inspirerende at du vil lære og se med egne øyne. 

Du har tatt ditt standpunkt og sier at Israel er "ditt land". Jeg håper dette standpunktet er tatt etter dyp og oppriktig sannhetssøken og av interesse for og innsikt i også Palestinas situasjon. 

Alle vi som har standpunkter, kan bruke livet på å styrke og kanskje sementere dem, eller å utvikle og nyansere dem i åpent møte med andre fremstillinger. Det kan være smertefullt å oppdage at ens synspunkter og lojalitet baserer seg på ensidige eller villedende kilder. Den jødiske forfatteren Rose Ausländer, som selv flyktet fra nazi-Tyskland, sa: "zu sagen, was ist, ist die grösste Revolution", altså: "å si det som det er, er den største revolusjon". Det er det f eks "Bryt stillheten", bevegelsen av tidligere israelske militære som forteller hva som virkelig skjer i regi av Israels hær, bidrar til.

Hvis du virkelig ønsker å lære om livet i dagens Palestina/Israel, må du også reise inn i palestinske områder, hvis israelerne gir deg adgang. Særlig siden du har med barna dine. De fortjener å erfare kompleksiteten i Midt-Østen, når de er så heldige å få muligheten til å reise dit. Jeg håper dere finner gode og etterrettelige kilder å snakke med.

Vi er mange i Norge med sterke meninger om en ekstremt kompleks konflikt. Tenk om vi snakket mindre, reiste mer og brukte øynene. Inspirerende at du gjør det. Lykke til og god reise.

Kommentar #22

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

RE: Boikott israelske varer?

Publisert over 10 år siden
03.06.10 kl. 10:55 skrev Espen Utaker:

Mellomkirkelig Råd og Kirkens Nødhjelp ber norske myndigheter om å arbeide for boikott av produkter som er produsert av israelske bosettere på palestinsk område, og at det etableres en merkevareordning som kan gjøre dette mulig. Hva mener du om boikott av varer produsert av israelske bosettere i de okkuperte palestinske områdene?

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Svar:

Joda, jeg har hørt det før at disse kirkelige organer vil ha merket israelske varer for boikott.  Jeg kan ikke for det, men tankene går tilbake til ei tid da ei viss folkegruppe skulle merkes for det formålet ---  både boikottes og tilintetgjørelse.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere