Spaltist og kommentator i Vårt Land Erling Rimehaug

Tidligere redaktør i Vårt Land.

Boikott gjør vondt verre

Publisert: 2. jun 2010

«Derfor gjør boikott vondt verre», er tittelen på en kronikk i Dagbladet skrevet av Erik Solheim i fjor. Den handlet om forholdet til militærdiktaturet i Burma. Israel er vel ikke verre enn de burmesiske generalene?

Boikott er i likevel den reaksjonen mange nå kommer med i indignasjon over militæraksjonen mot «Free Gaza»-konvoien. Boikott kan gi oss følelsen av å gjøre noe - men har det virkning? Og i så fall, hvilken virkning?

Analytikeren og kommentatoren George Friedman skriver at det som nå har skjedd, kan utløse en politisk krise i Israel. Det grunnleggende spørsmålet er om Israel skal satse på egen militærmakt og økende isolasjon, eller om de som ser at det eneste som kan gi langsiktig sikkerhet, er imøtekommenhet og internasjonalt samarbeid. Friedman sammenligner Free Gaza med det jødiske fartøyet Exodus fra 1947, og sier at dette kan bli et lignende vendepunkt. Det skriver jeg mer om i dagens papirutgave av Vårt Land.

Spørsmålet er da hvilken utvikling i israelsk politikk vi støtter om vi går inn for boikott. Noen boikott-tilhengere, for eksempel noen av de kirkelige i Norge, ser ut til å primært se boikott som en meningsytring som skal understreke at vi mener alvor. Men boikott er en eksklusjonsmekanisme. Det vi formidler til israelerne med å gå inn for boikott er at vi synes de er så ille at vi ikke vil ha noe med dem å gjøre. Israel er et demokrati. Å boikotte Israel, er å boikotte israelerne.

«Israel forstår bare maktspråk» og «Israel gir seg bare når det merkes på pengepungen» er argumenter som har vært lansert for boikott. Det siste synes jeg har en viss klang av gamle fordommer om de griske jødene – det første ser bort fra muligheten for at den som presses opp i et hjørne, ikke nødvendigvis blir mer medgjørlig. Jeg tror boikott vil bidra til at de som tror at våpenmakt og isolasjon er løsningen, vil vinne fram i Israel.

Da vil jeg heller bidra til å støtte realister som den israelske forfatteren Amos Oz. Dette skriver han i en artikkel i New York Times: "Selv om Israel tar 100 flere skip på vei til Gaza, selv om Israel sender tropper inn for å okkupere Gaza 100 ganger, samme hvordan vi bruker våre militære, politi og hemmelige tjenester, så kan makt ikke løse problemet som består i at vi ikke er alene i dette landet, og palestinerne er ikke alene i dette landet. Inntil israelere og palestinerne anerkjenner den logiske konsekvensen av dette enkle faktum, kommer vi til å leve i en kontinuerlig beleiring. Gaza under israelsk og Israel under arabisk og internasjonal beleiring.»

«Denne regjeringen er motstander av boikott av Israel. Boikott av Israel er ikke en del av norsk utenrikspolitikk. Det er viktig at det ikke skapes tvil om norsk politikk», sa utenriksministe Gahr Støre i Stortinget i 2006. Det er fortsatt viktig at det holdes fast, selv om regjeringen nå presses av sine egne.


Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Olav Elgvin

25 innlegg  174 kommentarer

Forskning om sanksjoner

Publisert over 10 år siden

...viser at det ikke fungerer mot diktaturer. Slik som Irak eller Burma.

Derimot har det en god sjanse til å virke mot demokratier, slik som Israel. Derfor er det misvisende å sammenligne Israel og Burma. Slike virkemidler må først og fremst vurderes pragmatisk.

Kommentar #2

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Særdeles godt!

Publisert over 10 år siden

Ein innlegg prega av kunnskap, visdom og innsikt. Erling Rimehaug på sitt beste!

Kommentar #3

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

RE: Forskning om sanksjoner

Publisert over 10 år siden
02.06.10 kl. 14:56 skrev Olav Elgvin:

...viser at det ikke fungerer mot diktaturer. Slik som Irak eller Burma.

Derimot har det en god sjanse til å virke mot demokratier, slik som Israel. Derfor er det misvisende å sammenligne Israel og Burma. Slike virkemidler må først og fremst vurderes pragmatisk.

De fungerte heller ikke noe særlig godt mot Sør-Afrika, som er et mer naturlig sammenligningsgrunnlag (om enn ikke så perfekt som enkelte vil ha det til).

Problemet med sanksjoner er at de alltid vil bli omgått. Økonomisk rammer de så å si aldri dem de ønsker å ramme. De er mer et uttrykk for sterk misnøye.

Når det er sagt, så er det viktig med boikotter av og til. Ikke fordi de virker godt - det gjør de ikke når de først iverksettes - men fordi verden må vise at den har viljen til å gjennomføre sanksjoner. De som ønsker å unngå en boikott vil som regel endre oppførsel når de trues med det. Men det gjør de kun om trusselen oppfattes som troverdig. Jeg tror det er en av hovedgrunnene til at boikotter fremdeles brukes (i tillegg til at det føles som det moralsk riktige).

Kommentar #4

Olav Elgvin

25 innlegg  174 kommentarer

RE: RE: Forskning om sanksjoner

Publisert over 10 år siden

Nja, såvidt jeg husker så brøt apartheid-regimet sammen etter hvert? Etter noen år med boikott. Nå er det selvfølgelig ikke så enkelt som at det var boikotten alene som førte til det. Men boikotten hadde i hvert fall en viss funksjon. Andre eksempler er USAs press på Nicaragua på 80-tallet, eller sanksjonene mot Serbia i perioden 1992-1995, som antagelig bidro til at Serbia da gikk med Dayton-avtalen.

Sanksjoner kan derimot ofte gjøre vondt verre når de rettes mot udemokratiske regimer.

02.06.10 kl. 15:03 skrev Øystein Bjaanes Lemvik:02.06.10 kl. 14:56 skrev Olav Elgvin:

...viser at det ikke fungerer mot diktaturer. Slik som Irak eller Burma.

Derimot har det en god sjanse til å virke mot demokratier, slik som Israel. Derfor er det misvisende å sammenligne Israel og Burma. Slike virkemidler må først og fremst vurderes pragmatisk.

De fungerte heller ikke noe særlig godt mot Sør-Afrika, som er et mer naturlig sammenligningsgrunnlag (om enn ikke så perfekt som enkelte vil ha det til).

Problemet med sanksjoner er at de alltid vil bli omgått. Økonomisk rammer de så å si aldri dem de ønsker å ramme. De er mer et uttrykk for sterk misnøye.

Når det er sagt, så er det viktig med boikotter av og til. Ikke fordi de virker godt - det gjør de ikke når de først iverksettes - men fordi verden må vise at den har viljen til å gjennomføre sanksjoner. De som ønsker å unngå en boikott vil som regel endre oppførsel når de trues med det. Men det gjør de kun om trusselen oppfattes som troverdig. Jeg tror det er en av hovedgrunnene til at boikotter fremdeles brukes (i tillegg til at det føles som det moralsk riktige).

Kommentar #5

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

RE: RE: RE: Forskning om sanksjoner

Publisert over 10 år siden

Du husker rett. Men tror du virkelig at den nåværende situasjonen kan sammenlignes med apartheid-regimet. Jeg tror ikke det er realistisk. Så en langvarig boikott kommer neppe til å gjennomføres.

USA-Nicaragua er et verre eksempel, etter som sistnevnte er fullstendig avhengig av USA. Da er en boikott lettere. Skjønt, om USA ble med på en boikott ville det hatt god effekt. Jeg anser det allikevel som urealistisk.

Oppsummert: om du får EU og USA med på en boikott, vil den ha noe for seg. Om ikke, er det en (som nevnt) moralsk riktig reaksjon, men den vil i praksis ikke føre noe godt med seg. Jeg er mer opptatt av utfall enn teori her, så jeg tror en boikott vil være feil vei å gå. Men jeg kan ikke se mange gode alternativer heller.. vi snakker her om fullstendig forskjellige virkelighetsoppfatninger, og da er det heller ikke lett å finne løsninger (btw, det er virkelighetsoppfatninger mellom Israel og omverdenen, ikke mellom meg og deg ;) ). 

02.06.10 kl. 15:17 skrev Olav Elgvin:

Nja, såvidt jeg husker så brøt apartheid-regimet sammen etter hvert? Etter noen år med boikott. Nå er det selvfølgelig ikke så enkelt som at det var boikotten alene som førte til det. Men boikotten hadde i hvert fall en viss funksjon. Andre eksempler er USAs press på Nicaragua på 80-tallet, eller sanksjonene mot Serbia i perioden 1992-1995, som antagelig bidro til at Serbia da gikk med Dayton-avtalen.

Sanksjoner kan derimot ofte gjøre vondt verre når de rettes mot udemokratiske regimer.

02.06.10 kl. 15:03 skrev Øystein Bjaanes Lemvik:02.06.10 kl. 14:56 skrev Olav Elgvin:

...viser at det ikke fungerer mot diktaturer. Slik som Irak eller Burma.

Derimot har det en god sjanse til å virke mot demokratier, slik som Israel. Derfor er det misvisende å sammenligne Israel og Burma. Slike virkemidler må først og fremst vurderes pragmatisk.

De fungerte heller ikke noe særlig godt mot Sør-Afrika, som er et mer naturlig sammenligningsgrunnlag (om enn ikke så perfekt som enkelte vil ha det til).

Problemet med sanksjoner er at de alltid vil bli omgått. Økonomisk rammer de så å si aldri dem de ønsker å ramme. De er mer et uttrykk for sterk misnøye.

Når det er sagt, så er det viktig med boikotter av og til. Ikke fordi de virker godt - det gjør de ikke når de først iverksettes - men fordi verden må vise at den har viljen til å gjennomføre sanksjoner. De som ønsker å unngå en boikott vil som regel endre oppførsel når de trues med det. Men det gjør de kun om trusselen oppfattes som troverdig. Jeg tror det er en av hovedgrunnene til at boikotter fremdeles brukes (i tillegg til at det føles som det moralsk riktige).

Kommentar #6

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

RE: Boikott gjør vondt verre

Publisert over 10 år siden
02.06.10 kl. 14:24 skrev Erling Rimehaug:

... Å boikotte Israel, er å boikotte israelerne.

Ja, det er jøder og muslimer, svarte og hvite, politikere og sivilbefolkning. Hovedsakelig fredelige, oppegående mennesker med stemmerett må vi håpe, som gjennom sanksjonene forstår at verden krever kursendring. For hvis det ikke er det, så er det vel desto større grunn til å boikotte, våpenimport og eksport om ikke annet.

Raketter og bomber, drap på hundrevis av barn, palestinere og jøder, har vist seg å ikke skape fred i Israel, heller ikke internasjonale krav eller utallige fredsforhandlinger. Det som mangler er press fra verdenssamfunnet. Økonomiske sanksjoner er betydelig bedre enn tomme ønsker eller militære trusler.

Sanksjoner må komme som følge av brudd på oppfordringer og menneskerettigheter.

FN styrker i Israel hadde jo vært et alternativ: for å gi Israel hjelp til å takle terror, og for å unngå at et helt folk (jødene i Israel) får skylden for brutale brudd på menneskerettigheter. Men det vil overraske meg om FN styrker vil være velkommen av regjeringen. I Gaza tror jeg imidlertid FN styrker ville bli tatt imot som engler av praktisk talt hele befolkningen.

Verden trenger betydelig mer internasjonal regulering av kapitalkrefter, både for å håndheve menneskerettigheter, håndtere klimaendringer, få bukt med skjev ressursfordeling, fattigdom... Men det krever nok et mer oppegående FN.

Kommentar #7

Olav Elgvin

25 innlegg  174 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Forskning om sanksjoner

Publisert over 10 år siden

Ok, da tenker vi ganske likt prinsipielt:) Jeg er også opptatt av "utfall". Jeg synes det er revnende likegyldig om en boikott er en "moralsk riktig reaksjon", spørsmålet er om den virke. Hvis en boikott kan føre til en fredelig løsning og slik gjøre verden bedre så er jeg for. Hvis ikke er jeg mot.

Og jeg mener ikke at dagens situasjon kan sammenlignes direkte med apartheid-regimet, selv om det finnes visse likheter. Derfor er jeg heller ikke for en total-boikott, men for en selektiv boikott som treffer alt som har med okkupasjonen å gjøre, men ikke andre produkter. Det er også fordi jeg tror at USA aldri vil gå med på en total-boikott, men det er ikke umulig å tenke seg at de kan gå med på en okkupasjons-boikott.

Tenker å skrive om det på verdidebatt i morgen eller fredag:)

02.06.10 kl. 15:24 skrev Øystein Bjaanes Lemvik:

Du husker rett. Men tror du virkelig at den nåværende situasjonen kan sammenlignes med apartheid-regimet. Jeg tror ikke det er realistisk. Så en langvarig boikott kommer neppe til å gjennomføres.

USA-Nicaragua er et verre eksempel, etter som sistnevnte er fullstendig avhengig av USA. Da er en boikott lettere. Skjønt, om USA ble med på en boikott ville det hatt god effekt. Jeg anser det allikevel som urealistisk.

Oppsummert: om du får EU og USA med på en boikott, vil den ha noe for seg. Om ikke, er det en (som nevnt) moralsk riktig reaksjon, men den vil i praksis ikke føre noe godt med seg. Jeg er mer opptatt av utfall enn teori her, så jeg tror en boikott vil være feil vei å gå. Men jeg kan ikke se mange gode alternativer heller.. vi snakker her om fullstendig forskjellige virkelighetsoppfatninger, og da er det heller ikke lett å finne løsninger (btw, det er virkelighetsoppfatninger mellom Israel og omverdenen, ikke mellom meg og deg ;) ). 

02.06.10 kl. 15:17 skrev Olav Elgvin:

Nja, såvidt jeg husker så brøt apartheid-regimet sammen etter hvert? Etter noen år med boikott. Nå er det selvfølgelig ikke så enkelt som at det var boikotten alene som førte til det. Men boikotten hadde i hvert fall en viss funksjon. Andre eksempler er USAs press på Nicaragua på 80-tallet, eller sanksjonene mot Serbia i perioden 1992-1995, som antagelig bidro til at Serbia da gikk med Dayton-avtalen.

Sanksjoner kan derimot ofte gjøre vondt verre når de rettes mot udemokratiske regimer.

02.06.10 kl. 15:03 skrev Øystein Bjaanes Lemvik:02.06.10 kl. 14:56 skrev Olav Elgvin:

...viser at det ikke fungerer mot diktaturer. Slik som Irak eller Burma.

Derimot har det en god sjanse til å virke mot demokratier, slik som Israel. Derfor er det misvisende å sammenligne Israel og Burma. Slike virkemidler må først og fremst vurderes pragmatisk.

De fungerte heller ikke noe særlig godt mot Sør-Afrika, som er et mer naturlig sammenligningsgrunnlag (om enn ikke så perfekt som enkelte vil ha det til).

Problemet med sanksjoner er at de alltid vil bli omgått. Økonomisk rammer de så å si aldri dem de ønsker å ramme. De er mer et uttrykk for sterk misnøye.

Når det er sagt, så er det viktig med boikotter av og til. Ikke fordi de virker godt - det gjør de ikke når de først iverksettes - men fordi verden må vise at den har viljen til å gjennomføre sanksjoner. De som ønsker å unngå en boikott vil som regel endre oppførsel når de trues med det. Men det gjør de kun om trusselen oppfattes som troverdig. Jeg tror det er en av hovedgrunnene til at boikotter fremdeles brukes (i tillegg til at det føles som det moralsk riktige).

Kommentar #8

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: Forskning om sanksjoner

Publisert over 10 år siden

Da dukker jeg opp for å kverulere! ;) 

02.06.10 kl. 16:36 skrev Olav Elgvin:

Ok, da tenker vi ganske likt prinsipielt:) Jeg er også opptatt av "utfall". Jeg synes det er revnende likegyldig om en boikott er en "moralsk riktig reaksjon", spørsmålet er om den virke. Hvis en boikott kan føre til en fredelig løsning og slik gjøre verden bedre så er jeg for. Hvis ikke er jeg mot.

Og jeg mener ikke at dagens situasjon kan sammenlignes direkte med apartheid-regimet, selv om det finnes visse likheter. Derfor er jeg heller ikke for en total-boikott, men for en selektiv boikott som treffer alt som har med okkupasjonen å gjøre, men ikke andre produkter. Det er også fordi jeg tror at USA aldri vil gå med på en total-boikott, men det er ikke umulig å tenke seg at de kan gå med på en okkupasjons-boikott.

Tenker å skrive om det på verdidebatt i morgen eller fredag:)

02.06.10 kl. 15:24 skrev Øystein Bjaanes Lemvik:

Du husker rett. Men tror du virkelig at den nåværende situasjonen kan sammenlignes med apartheid-regimet. Jeg tror ikke det er realistisk. Så en langvarig boikott kommer neppe til å gjennomføres.

USA-Nicaragua er et verre eksempel, etter som sistnevnte er fullstendig avhengig av USA. Da er en boikott lettere. Skjønt, om USA ble med på en boikott ville det hatt god effekt. Jeg anser det allikevel som urealistisk.

Oppsummert: om du får EU og USA med på en boikott, vil den ha noe for seg. Om ikke, er det en (som nevnt) moralsk riktig reaksjon, men den vil i praksis ikke føre noe godt med seg. Jeg er mer opptatt av utfall enn teori her, så jeg tror en boikott vil være feil vei å gå. Men jeg kan ikke se mange gode alternativer heller.. vi snakker her om fullstendig forskjellige virkelighetsoppfatninger, og da er det heller ikke lett å finne løsninger (btw, det er virkelighetsoppfatninger mellom Israel og omverdenen, ikke mellom meg og deg ;) ). 

02.06.10 kl. 15:17 skrev Olav Elgvin:

Nja, såvidt jeg husker så brøt apartheid-regimet sammen etter hvert? Etter noen år med boikott. Nå er det selvfølgelig ikke så enkelt som at det var boikotten alene som førte til det. Men boikotten hadde i hvert fall en viss funksjon. Andre eksempler er USAs press på Nicaragua på 80-tallet, eller sanksjonene mot Serbia i perioden 1992-1995, som antagelig bidro til at Serbia da gikk med Dayton-avtalen.

Sanksjoner kan derimot ofte gjøre vondt verre når de rettes mot udemokratiske regimer.

02.06.10 kl. 15:03 skrev Øystein Bjaanes Lemvik:02.06.10 kl. 14:56 skrev Olav Elgvin:

...viser at det ikke fungerer mot diktaturer. Slik som Irak eller Burma.

Derimot har det en god sjanse til å virke mot demokratier, slik som Israel. Derfor er det misvisende å sammenligne Israel og Burma. Slike virkemidler må først og fremst vurderes pragmatisk.

De fungerte heller ikke noe særlig godt mot Sør-Afrika, som er et mer naturlig sammenligningsgrunnlag (om enn ikke så perfekt som enkelte vil ha det til).

Problemet med sanksjoner er at de alltid vil bli omgått. Økonomisk rammer de så å si aldri dem de ønsker å ramme. De er mer et uttrykk for sterk misnøye.

Når det er sagt, så er det viktig med boikotter av og til. Ikke fordi de virker godt - det gjør de ikke når de først iverksettes - men fordi verden må vise at den har viljen til å gjennomføre sanksjoner. De som ønsker å unngå en boikott vil som regel endre oppførsel når de trues med det. Men det gjør de kun om trusselen oppfattes som troverdig. Jeg tror det er en av hovedgrunnene til at boikotter fremdeles brukes (i tillegg til at det føles som det moralsk riktige).

Kommentar #9

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Skuld og straff

Publisert over 10 år siden

Det er nødvendig å skilje skuld og straff, både for individ og statar. Først når skuldspørsmålet er avklart, kan diskusjonen om eigna straff starte. Når det gjeld den israelske militæraksjonen mot "Mavi Marmara", er det mange som krev gransking av kva som faktisk skjedde. I det ligg vel også at ein vedgår at mykje ved aksjonen framleis er uklart, til dømes kor kritisk situasjonen for soldatane var og om det verkeleg var nødvendig å drepe for sjølv å unngå å bli slått i hel. Men om skuldspørsmålet enno ikkje er avgjort, vil mange likevel alt no utmåle straffa i form av boikott og sanksjonar. Ønsket om gransking er difor berre eit spel for galleriet. Svaret er forskottert, fordi Israel alltid er skuldig, same kva staten har gjort, gjer eller kjem til å gjere. Annleis kan ein ikkje tolke dette.

For arabarar og muslimar er ein jødisk stat med kontroll over Al-Quds (Jerusalem) i utgangspunktet ein styggedom. For politisk radikale er all emigrasjon frå Europa til andre verdsdelar uttrykk for aggressiv kolonialisme (men ikkje migrasjonen som i dag går andre vegen). Difor ser dei sionismen, jamvel immigrasjonen til Israel av overlevande frå nazismen sine dødsleirar og av undertrykte jødar frå arabiske land, som settlerkolonialisme og difor illegitim. Det einaste dei kan godta er ein stat der jødane er i mindretal, slik at fleirtalet kan hundse dei som alltid før.

Kommentar #10

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: Skuld og straff

Publisert over 10 år siden
02.06.10 kl. 19:38 skrev Per Steinar Runde:

Det er nødvendig å skilje skuld og straff, både for individ og statar. Først når skuldspørsmålet er avklart, kan diskusjonen om eigna straff starte. Når det gjeld den israelske militæraksjonen mot "Mavi Marmara", er det mange som krev gransking av kva som faktisk skjedde. I det ligg vel også at ein vedgår at mykje ved aksjonen framleis er uklart, til dømes kor kritisk situasjonen for soldatane var og om det verkeleg var nødvendig å drepe for sjølv å unngå å bli slått i hel. Men om skuldspørsmålet enno ikkje er avgjort, vil mange likevel alt no utmåle straffa i form av boikott og sanksjonar. Ønsket om gransking er difor berre eit spel for galleriet. Svaret er forskottert, fordi Israel alltid er skuldig, same kva staten har gjort, gjer eller kjem til å gjere. Annleis kan ein ikkje tolke dette.For arabarar og muslimar er ein jødisk stat med kontroll over Al-Quds (Jerusalem) i utgangspunktet ein styggedom. For politisk radikale er all emigrasjon frå Europa til andre verdsdelar uttrykk for aggressiv kolonialisme (men ikkje migrasjonen som i dag går andre vegen). Difor ser dei sionismen, jamvel immigrasjonen til Israel av overlevande frå nazismen sine dødsleirar og av undertrykte jødar frå arabiske land, som settlerkolonialisme og difor illegitim. Det einaste dei kan godta er ein stat der jødane er i mindretal, slik at fleirtalet kan hundse dei som alltid før.

 Med all respekt, Per Steinar, den migrasjonen vi ser i dag kan vel ikkje samanliknas med den invasjonen som til dømes vart Nord- og Sydamerika til del eller den sionistiske invasjonsbylgja til Palestina som gjorde 750000 til flyktningar.

Immigrantane som kjem over vår grense kjem ikkje med våpen i hand og jagar oss innfødde frå gard og grunn

Kommentar #11

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

RE: RE: Skuld og straff

Publisert over 10 år siden
02.06.10 kl. 20:41 skrev Elias Per Vågnes:

 Med all respekt, Per Steinar, den migrasjonen vi ser i dag kan vel ikkje samanliknas med den invasjonen som til dømes vart Nord- og Sydamerika til del eller den sionistiske invasjonsbylgja til Palestina som gjorde 750000 til flyktningar.

Immigrantane som kjem over vår grense kjem ikkje med våpen i hand og jagar oss innfødde frå gard og grunn

Hei Elias!

Eg har skrive litt om dette i eit tidlegare innlegg;

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat4/thread46969/

For vel fem år sidan skreiv eg elles eit lesarinnlegg om det i Sunnmørsposten, under tittelen "Forsvarslaust fedreland". Innvandringa til vesten i vår tid har skjedd uhyre mykje raskare enn innvandringa til Amerika; noko som sjølvsagt har med vår tids kommunikasjonar å gjere. Hadde innvandrarane til Europa måtta greie seg sjølv, bryte jorda, dyrke maten, byggje husa, veve og strikke kleda osv, slik innvandrarane til Amerika måtte, hadde det ikkje kome ein einaste ein hit. Men dette er ikkje temaet på denne tråden.

Kommentar #12

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

re

Publisert over 10 år siden

http://www.na24.no/article2915776.ece

"Arbeidstakerorganisasjonen LO ser rødt etter at Israel gikk til aksjon mot skipene som var på vei til Gaza.

De vil at Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som oljefondet, skal trekke sine investeringer ut av Israel."

----------------------------------------

Kva meiner Gud når han seier at han vil velsigna dei som velsignar Israel og forbanna dei som forbannar Israel?

Sjølv om det er sagt til fråfalne israelittar så kan det overførast til israels fiendar.

5 Mosebok 28

"Forbanna vere du i byen
        og forbanna ute på marka!........

     Han er ikkje sein til å løna den som hatar han"..5 Mosebok 7

Oljefondet - Norges pensjonskasse.

Ein ,to  , tre så er den smuldra vekk.

"Bør Norge også få oljefondet til å trekke sine investeringer i andre land der man har regimer man ikke liker?

- Det må man ta stilling til fra gang til gang. Vedtaket gjelder Israel. LO har lenge tatt avstand fra Israels maktbruk overfor det palestinske folket. Dette var dråpen som fikk begeret til å flyte over, sier hun"

Kommentar #13

Gunnar Winther

10 innlegg  80 kommentarer

Vi boikottet Sør-Afrika

Publisert over 10 år siden

Det ble gjennomført en massiv og verdensomspennende boikott av Sør-Afrika. Årsakene til endringene der var sikkert sammensatte, men isolasjonen fra resten av verdensamfunnet var ganske sikkert sterkt medvirkende. Forøvrig var vel Israel ett av få land som opprettholdt et tett samarbeid med apartheid-styret. Det kan ses som en skjebnens ironi i dag.

Boikott er derfor et helt relevant og riktig virkemiddel for å presse Israel til endring. Det blir stadig tydeligere at Israel ikke lytter på andre enn seg selv (og kanskje USA), og at klimaet internt i Israel går i en stadig mer bekymringsfull retning. Det er her nok å høre beskrivelsene av den tydelige forskjellsbehandlingen soldatene fra Israel gjennomførte i forhold til folk med arabisk utseende og de med vest-europeisk utseende etter bordingen av Gaza-skipene. Det er forferdelig trist å se hvordan rasismens jernklo er i ferd med å feste et kaldt grep om Israels sjel.

Jeg kjøper ikke varer fra Israel så sant jeg har sjansen til å se hvor varene er produsert. Det har jeg heller ikke gjort på mange år. Skal en slik strategi virke, må imidlertid boikotten løftes opp på et internasjonalt nivå. Og den må komme nå.

Kommentar #14

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: RE: RE: Skuld og straff

Publisert over 10 år siden
02.06.10 kl. 23:23 skrev Per Steinar Runde: Hadde innvandrarane til Europa måtta greie seg sjølv, bryte jorda, dyrke maten, byggje husa, veve og strikke kleda osv, slik innvandrarane til Amerika måtte, hadde det ikkje kome ein einaste ein hit. Men dette er ikkje temaet på denne tråden.

 Dette er ei sanning med ei stor slagside. Den jorda ei dyrka, stal ein frå indianarane som ikkje var tilkjent menneskeverd. Og i tillegg var dei heidningar!

Yngvar Ustvedt si bok "Paradiset og tårene" er ei grei framstilling av europeisk framferd under korset.

Elles er eg samd i at Norge ikkje kan ta i mot alle dei som søkjer ei ny framtid, men må reduserast til ei mengd som vårt samfunn kan tåle- Ikkje minst er det viktig å få ut dei som ikkje fortenar opphald, eller er kriminelle, omgåande. Palestina, Amerika og Australia er vel groteske døme på korleis det gjeng når immigrasjon kjem ut av kontroll.

Kommentar #15

Olav Elgvin

25 innlegg  174 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Skuld og straff

Publisert over 10 år siden

Dette er jo på siden av temaet her, men dog:)

Hvertfall: Jeg synes det er misvisende å sammenligne koloniseringen i Australia, Amerika og Palestina med innvandringen til Europa.

Forskjellen er nettopp denne: kolonisering kontra innvandring. Kolonister blir ikke en del av samfunnet de kommer til, men transplanterer et nytt samfunn inn. Nye strukturer, nye institusjoner osv. De hvite kolonistene gikk ikke inn i indianer-samfunnene, sionistene skapte et helt nytt samfunn adskilt fra arberne som bodde der og så videre.

Nå er det jo noen som hevder at enkelte innvandrere i dag lever i parallell-samfunn og så videre. Men det kan likevel ikke sammenlignes. Dagens innvandrere blir en del av det eksisterende europeiske norske samfunnet: de fungerer innenfor samme økonomiske system, går på samme utdanningsinstitusjoner, deltar i samme arbeidsmarked og så videre. Lærer seg samme språk.

Det er en svært viktig forskjell som en del overser.

(når det er sagt ønsker jeg også strengere kontroll med hente-ekteskapene, som utgjør en stor del av innvandringen til Norge. Derimot er jeg sterk tilhenger av en liberal asylpolitikk)

04.06.10 kl. 12:46 skrev Elias Per Vågnes:

Elles er eg samd i at Norge ikkje kan ta i mot alle dei som søkjer ei ny framtid, men må reduserast til ei mengd som vårt samfunn kan tåle- Ikkje minst er det viktig å få ut dei som ikkje fortenar opphald, eller er kriminelle, omgåande. Palestina, Amerika og Australia er vel groteske døme på korleis det gjeng når immigrasjon kjem ut av kontroll.

Kommentar #16

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: Skuld og straff

Publisert over 10 år siden
04.06.10 kl. 12:52 skrev Olav Elgvin:

Det er en svært viktig forskjell som en del overser.

 Eg er samd i det du skriv, og du er ein av dei bidragsytarane eg set aller høgst her på Verdidebatt. Berre slik det er sagt.

Eg skreiv:

Elles er eg samd i at Norge ikkje kan ta i mot alle dei som søkjer ei ny framtid, men må reduserast til ei mengd som vårt samfunn kan tåle

Kan hende er "avgrensast" eit meir akseptabelt ord enn "reduserast".

Eg skreiv:

Palestina, Amerika og Australia er vel groteske døme på korleis det gjeng når immigrasjon kjem ut av kontroll.

Ja, du har heilt rett i at våre dagar kjem ikkje immigrantane med våpen i hand. Det har eg påpeikt overfor Per Steinar på ein annan streng. La meg heller sei: Kor ille det kan gå, når folk som flytter til eit nytt område har ein kultur og religion som gjer at dei ikkje respekterar innbyggarane i det landet dei kjem til. Og det er vel nettopp det som gjer at samansmeltinga av innvandrarar og "vanlege" nordmenn gjeng så tregt og gjev så mange uheldige utslag?

Kommentar #17

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skuld og straff

Publisert over 10 år siden
04.06.10 kl. 13:24 skrev Elias Per Vågnes:

Orsak: Eg skreiv på denne strengen:

 Med all respekt, Per Steinar, den migrasjonen vi ser i dag kan vel ikkje samanliknas med den invasjonen som til dømes vart Nord- og Sydamerika til del eller den sionistiske invasjonsbylgja til Palestina som gjorde 750000 til flyktningar.

Immigrantane som kjem over vår grense kjem ikkje med våpen i hand og jagar oss innfødde frå gard og grunn

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere