Kjell G. Kristensen

149

Du skal gi ham navnet Jesus

Publisert: 28. mai 2009

Du skal gi ham navnet Jesus

Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor; Maria, var trolovet med Josef,

men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved Den Hellige Ånd. (v18)

Slik står det skrevet etter at Maria hadde fått beskjed av en Herrens engel, vel å merke i en drøm til Josef ettersom han ikke ville være sammen med Maria lengre, fordi han var rettferdig og ikke ville føre skam over henne, men skilles fra henne i stillhet. (v19)

Mens Josef gikk og tenkte på dette viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa:

Frykt ikke for å ta Maria, din hustru hjem til deg. For det som er unnfanget i henne, er av Den Hellige Ånd. (v20)

Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. (v21)

Jeg tror mange blir ledet til å tro at dette er en helt ordinær fortelling som kan leses og bli trodd på som en likefram fortelling, men jeg vet med 100% sikkerhet at Bibelen er skrevet i et billedspråk, og at en kan forfølge beskjedene som kommer frem andre steder i skriften.

Hvis vi ser på henvisningene under versene kan en komme langt på vei til oppklaringer, men også ved å bruke søk og let metoden på ord, og det må være et temaord, for eks. ”unnfanget”, ”trolovet” osv.

(Har jeg unnfanget hele dette folket, har jeg også født det, siden du sier at jeg skal bære deti min favn som ammen bærer et diende barn, til det landetr du med ed har lovt deres fedre? 4.M.11.12 osv.)

Ser en under v20, ser en at en bl.a. blir henvist til Matt.2.13:

Herrens engel viste seg for Josef i en drøm og sier: Stå opp, ta barnet og dets mor med deg og flykt til Egypt! Bli der til jeg sier fra til deg. For Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det.

Ja, hvor lenge tror dere Josef, barnet og dets mor ble i Egypt. Hvor er resten av fortellingen om dette?

Det står videre at der ble han til Herodes var død, for at det skulle bli oppfylt som Herren hadde talt ved profeten: Fra Egypt kalte jeg min sønn. (Matt.2.13-14)

Jeg ber dere legge merke til henvisningen under dette vers, til Hos.11.1, som er en direkte forklaring på Jesus:

”Da Israel var ung, hadde jeg ham kjær. Fra Egypt kalte jeg min sønn.”

Fortsettelsen er forbløffende: v2: Jo mer de* kalte på dem, dess mer gikk de bort fra dem. De ofret til Ba’alene og brenner røkelse for de utskårne bildene. (*profetene)

Jeg skriver dette i håp om at noen ser og får øynene opp for en annerledes fortellende Bibel, som forteller sannheten bare en følger henvisningene, jeg ber dere også se på disse tekstene:

Matt.1.21: Hun skal føde en sønn, og du (Josef) skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse folk fra deres synder.

Slik er ikke den lærdom som vi lærer i dag, vi lærer at Jesu ble født, levde noen år for så og bli hengt på et kors, døde og stod opp tre dager etter. Senere uten å ha fått frelst sitt folk for han opp til himmelen, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Unnskyld, Jesus sa: Dere dømmer etter kjødet. Jeg dømmer ingen. (Joh.8.15)

Det var Menneskesønnen som skulle dømme (Joh.5.27)

Ved å se på Matt.1.21: ”du skal gi ham navnet Jesus” ser dette ut som det var dette navnet Marias sønn skulle få straks han ble født, slik blir i alle fall inntrykket, men det er nok feil, for i Matt.1.23 står det: Se, en jomfru skal bli med barn og hun skal føde en sønn og ”de skal gi han navnet Immanuel” - det betyr Gud er med oss.

Det er altså stor forskjell på å få en befaling om å gi ham navnet Jesus og å kalle ham det da han ble født, for det står nemlig at ”de gav ham navnet Immanuel”, altså ikke Jesus i første omgang.

Dersom en fortsetter med å lese henvisninger kan en lese mer om denne gutten Immanuel, og som det også står i Matt.1.23, at navnet betyr ”Gud er med oss” så følger også en henvisning til dette utsagnet hos Rom.8.31: Hva skal vi si til dette? Er Gud for oss, hvem er da mot oss? Igjen henvises det herfra til 4.M.14.9, Salm.56.12, 118.6.

Er det noen som ser en annerledes fortelling en den vi har vokst opp med?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere