Arnfinn Clementsen

45

Streik igjen

Publisert: 30. mai 2010

Så er det streik igjen……
Som vanlig rammes en uskyldig tredjepart kraftig, og færre og færre har sympati for dette. Det skinner også igjennom at en del av de som er i streik ikke helt fatter hvorfor..

Etter min mening er det nødvendig med en ny debatt om bruk av streik som “våpen” i lønnskonflikter.
At de årlige lønnsjusteringene ikke kan løses ved et forhandlingsbord blir etter mitt syn meningsløst i et demokratisk samfunn i 2010.

Jeg har ingen problemer med å se i et historisk perspektiv at det har vært nødvendig for arbeidsfolk og folk generelt å reise seg i forhold til undertrykkelse og utnyttelse i vårt samfunn. Men vi lever i et demokrati
hvor lønnsvilkår og arbeidsforhold beskyttes og ivaretas så vel innenfor det demokratiske politiske system, som gjennom lovlige organisasjoner.

Det advares stadig mot høye lederlønninger og urimelige “fallskjermer” i det norske samfunn, og noe av dette har gått alt for langt. Men det er også grunn til å advare mot kravmentaliteten på den andre siden, blant arbeidstakerne generelt.
Det finnes fremdeles skjevheter å rette opp i det norske samfunn, blant ulike yrkesgrupper og ikke minst i forholdet kvinner - menn. Og det bør ikke være noen tvil: En god arbeider er en god lønn verd!
Men streik forsurner samarbeidsklimaet og skaper feil holdninger som ingen vil tjene på i det lange løp.

Vi har det enormt godt i dette landet, og la oss ikke glemme å være takknemlige for det.
Takken bør gå både til Gud og til de som har gått foran oss og bygd opp landet. Og så må vi fortsette å bygge landet på sunne holdninger som gjensidig respekt, rettferdighet og troverdighet!

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere