Helge Simonnes

928

Allah på leir

Publisert: 21. mai 2010

Det beste grunnlaget for et ryddig og vennlig forhold mellom kristne og muslimer er at vi åpent erkjenner at vi har ulik gudstro.

Utleie av leirsteder er ren butikk, mener Espen Ottosen, og han har derfor ingen betenkeligheter med å la muslimer få leie Misjonssambandets leirsteder - slik KFUM allerede har gjort. Men for en gangs skyld er Indremisjonsforbundet uenig med Misjonssambandet. Generalsekretær Erik Furnes mener utleie til muslimer står i strid med leirstedets formål.

Muslimer og kristne tror begge på Abrahams Gud, som vi sier er den eneste sanne. Men vi har like fullt svært ulike oppfatninger av hvem Gud er. Først og fremst skiller vi lag når det gjelder Jesus, Guds sønn. Det helt grunnleggende for kristen virksomhet er troen på at Jesu er Kristus, den eneste veien til Faderen.

Derfor er det ikke naturlig at muslimer holder sine bønnesamlinger i vigslede kristne gudshus - og det har da heller ingen muslimer uttrykt noe ønske om. Men vi kan ikke se noe problematisk i at muslimer får bruke kristne leirsteder. Vi er tjent med gode relasjoner på det menneskelige plan, og slikt praktisk samabeid er med på å fremme dem. Vi kan ikke forstå at det på noen måte skulle være i strid med et kristent formål.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Hallgeir Reiten

215 innlegg  481 kommentarer

Helt uenig!

Publisert nesten 11 år siden

Jeg beklager, Simonnes, men her følger jeg deg overhode ikke.

For det første:

Jeg er grunnleggende og dypt uenig med deg når du sier at kristne og muslimer tror på samme Gud. Den "gud" som presenteres i Koranen og som er åndsmakten bak Islam, er noe helt annet enn den ene sanne Gud, Gud Fader, himmelens og jordens skaper, Bibelens Gud - han som er alfa og omega, den levende JEG ER. Bibelen forkynner at det bare finnes en sann Gud.

For det andre:

Jeg er grunnleggende og dypt uenig med deg i synet på at kristne leirsteder skal kunne brukes til å tilbe Allah. Ta en kikk på Israels historie og se hvordan det gikk med landet når folket tillot avgudsdyrkelse og ofring for avgudene i Israel. Det ledet helt uten unntak til ulykke og dom for folket. Skriften er til lærdom for oss. Å tillate at muslimer, buddhister, hinduister eller satanister for den saks skyld får tilbe sine guder i hus som er bygget for å forkynne evangeliet om Jesus, kan jeg ikke tro at faller i god jord hos ham som selv sa "jeg er veien, sannheten og livet, ingen kommer til faderen uten ved meg". En religion som ikke anerkjenner dette faktum, at Jesus Kristus er den eneste veien til frelse, er i sitt vesen villfarelse og avgudsdyrkelse. 

Det er ingen forskjell på et leirsted eller et vigslet gudshus. Begge er bygget og innviet til gudstjeneste for Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Hvis Espen Ottosen i fullt alvor mener at eet kristent leirsted ene og alene handler om forretningsdrift, så er det både historieløst og rett oog slett en hån mot dem som har bygget opp dise stedene. De hadde en visjon om å vinne de unge for evangeliet og investerte inn i dette misjonsoppdraget. Å la muslimer tilbe Allah på våre leirsteder synes jeg er en hån mot dem som i tro og bønn har bygget Guds rike i Norge før oss.

Ja vi trenger å møte også muslimer med kjærlighet, men det kan aldri forandre det faktum at til syvene og sist handler frelse om dette ene: Om du tror i ditt hjerte og bekjenner med din munn at Jesus er Herre. For ham skal hvert kne bøye seg og tver tunge skal bekjenne, til Gud Faders ære, at Jesus er Herre.

Kommentar #2

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Allah er IKKE vår Gud..!

Publisert nesten 11 år siden

Det er få ting som provoserer meg mer enn at noen antyder at muslimer og kristne har samme Gud....Og særlig når det kommer fra kristne...Det er vel noe av problemet med den toleransesnillismen som hele tiden kommer fram fra liberale kristne...Det er uhyre viktig å forstå at islam er den åndelige motpolen til kristendom...Hvis vi surrer med disse begrepene,har vi lagt veien åpen for disse åndelige kreftene som ikke er tilbakeholdne med å innta det vakumet som oppstår når vi kristne blir som hybekaniner i kamp med støvsugern...Den kampen er hybelkaninen dømt til å tape...Hvis vi ikke er bevisste på dette,blir vi slukt med hud og hår..For dette foregår i åndens verden....Å begynne å blande dette i toleransens navn,fører til at taper kampen...Jesus og muhammed er som ild og vann....

Kommentar #3

Helge Simonnes

928 innlegg  59 kommentarer

Samme Gud

Publisert nesten 11 år siden

For å ikke få en diskusjon basert på feil grunnlag: Jeg har ikke skrevet at kristne og muslimer tror på samme Gud. Jesus som Guds sønn, og dermed altså treenigheten, skiller. Jeg åpner jo med å skrive at vi må erkjenne at vi har ulik gudstro, så jeg forstår ikke hvorfor man skal lese så feil.

Kommentar #4

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

RE: Samme Gud

Publisert nesten 11 år siden
21.05.10 kl. 11:01 skrev Helge Simonnes:

For å ikke få en diskusjon basert på feil grunnlag: Jeg har ikke skrevet at kristne og muslimer tror på samme Gud. Jesus som Guds sønn, og dermed altså treenigheten, skiller. Jeg åpner jo med å skrive at vi må erkjenne at vi har ulik gudstro, så jeg forstår ikke hvorfor man skal lese så feil.

 I ditt innlegg ”Allah på leir” skriver du: #Muslimer og kristne tror begge på Abrahams Gud,#. I ditt tilsvar til Hallgeir Reiten sier du: #Jeg har ikke skrevet at kristne og muslimer tror på samme Gud.# Det er mulig jeg er noe treg... eller så har du formulert deg noe underlig. For hva mener du egentlig da med de to setningene? Når du sier at muslimer og kristne tror på Abrahams Gud så er jo dette nettopp den guden Hallgeir Reiten beskriver som: #den ene sanne Gud, Gud Fader, himmelens og jordens skaper, Bibelens Gud - han som er alfa og omega, den levende JEG ER.#

For øvrig må jeg si meg helt enig med Hallgeir Reiten.

Kommentar #5

Hallgeir Reiten

215 innlegg  481 kommentarer

RE: Samme Gud

Publisert nesten 11 år siden

 Simonnes, hva legger du da i denne setningen, hvis vi har misforstått den er det ikke så rart.

"Muslimer og kristne tror begge på Abrahams Gud, som vi sier er den eneste sanne"

21.05.10 kl. 11:01 skrev Helge Simonnes:

For å ikke få en diskusjon basert på feil grunnlag: Jeg har ikke skrevet at kristne og muslimer tror på samme Gud. Jesus som Guds sønn, og dermed altså treenigheten, skiller. Jeg åpner jo med å skrive at vi må erkjenne at vi har ulik gudstro, så jeg forstår ikke hvorfor man skal lese så feil.

Kommentar #6

Helge Simonnes

928 innlegg  59 kommentarer

Abrahams Gud

Publisert nesten 11 år siden

Ok, jeg kunne skrevet Muslimer og kristne sier begge at de tror på Abrahams Gud, som er den ene og sanne.

Men jeg synes nok det ellers går tydelig fram av sammenhengen at jeg ikke mener det jeg blir tillagt. Når jeg i det hele tok med dette om Allah og Gud, var det fordi KFUMs leder argumenterte for utleie fordi vi tror på samme Gud. Hele artikkelen min er jo en argumentasjon mot dette synet. I likhet med lederen i dagens papriavis.

Kan vi da betrakte dette som oppklart?

Kommentar #7

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

Nei, nei, nei, Simmones!

Publisert nesten 11 år siden

Det er ikke bare skivebom, Simonnes, å skrive at "allah" og Abrahams Gud er en og samme skikkelse.

Det er dokumentert grundig i flere bøker som er utkommet på norsk de siste ti-femten årene, at "allah" er en månegud, som ble tilbedt i Arabia lenge før islam. Det at han velger å bruke nymånen som sitt symbol er også talende.

Det følgende bør kanskje bearbeides noe før det kommer opp på akademisk holdbart nivå, men det er i det minste forunderlig at:

Navnet Lucifer, som mange bruker som satans navn og henviser til Bibelen, egentlig er en latinsk oversettelse av det hebraiske navnet "Helel" som var satans navn før han falt fra sin opphøyde posisjon som lovsangsengel (se Ezek 28:13, "dine trommer og fløiter var i fullt arbeid hos deg, den dag du ble skapt.) Nå er lovsang på hebraisk: Halel (men det visste du sikkert). Og siden de fonetiske lydene A og E på det nærmeste er den samme i semittiske språk, kan man ut fra Helel/Halel få følgende ord med litt bokstavlek: allah. halal og helel.

Allah er altså tittelen (IKKE navnet!) til måneguden. Halal er måten man slakter kjøtt på i allahs navn og helel er (min påstand) er hans egentlige navn. Satan betyr jo som kjent "motstander", og er en tittel. Men mer enn det. "Helel" er også "nymåne" på arabisk (ifølge arabere jeg har spurt).

På samme måte som jeg ikke vil gå inn i en moské, fordi jeg da bekjenner med mine bare føtter at det stedet jeg står på er hellig jord - fordi jeg sier (med mine føtter til vitnesbyrd i den manifesterte og åndelige verden) at Gud og "allah" er den samme, vil jeg heller ikke sende mine barn på leir til et sted som har vært utleid til muslimsk gudsdyrkelse.

Kommentar #8

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Uforstand

Publisert nesten 11 år siden

i tjenesten, i beste fall.

Mammon gjør blind, og her er det et slikt tilfelle.  Ottosen, som blir mer og mer selvsikker på sine evner til å ta de rette beslutningene står på videre.  Men her åpner han og hans trosfeller armene ut for et folk som er pliktig til å utrydde både kristne og jøder., ifølge Koranen.

Kommentar #9

Raphael Gyldenrose

6 innlegg  93 kommentarer

«Allah» i Det gamle testamentet

Publisert nesten 11 år siden

Jeg er ikke Muslim ,men fant dette om Guds navn.

 

c.

 

«Allah» i Det gamle testamentet
I Det gamle testamentet er Gud referert til som Elohim på det hebraiske språket. Bokstavene «im» på slutten av ordet er et flertall for ære, og Gud refereres til som El eller Elah i bl.a. den engelske Bibelen med kommentarer, redigert av Pastor C. I. Scofield. Ordet Elah er opprinnelig fra ordene El og Alah[1] ifølge denne doktoren innen teologi som er meget respektert blant de Bibellærde i den kristne verden. Han er støttet av åtte andre doktorer innen teologi i hans New and Improved Edition av denne Bibeloversettelsen hvor han bekrefter at ordet Alah er det opprinnelige ordet som Elohim kommer i fra. Den eneste forskjellen på den Bibelske og den Koraniske stavemåten er kun en enkel «L». Pastoren har skrevet «Alah», mens muslimer skriver «Allah». De følgende Bibellærde har støttet hans oversettelse:

       Pastor Henry G. Weston, D.D., LL.D., President Crozer Theological Seminary.Pastor W. G. Moorehead, D.D., President Xenia (U.I,) Theological Seminary.Pastor Lames M. Gray, D.D., President Moody Bible Institute.Pastor Elmore Harris, D.D., President Toronto Bible Institute.Pastor William Erdman, D.D., Forfatter The Gospel of John etc.Pastor Arthur T. Pierson, D.D., Forfatter, Redaktør, Lærer, etc.Pastor William L. Pettingill, D.D., Forfatter, Redaktør, Lærer.Arno C. Gaebelein, Forfatter Harmoney of Prophetic Word etc.


Alle de ni ovennevnte doktorene innen teologi kan ikke ha godkjent at stavelsen Alah er det opprinnelige ordet Elohim kommer fra, om det ikke var korrekt.

 

 

 

 

d.

 

«Allah» i Det nye testamentet
Allah er nevnt i Evangeliet etter Markus, kapittel 15 vers 34 samt Evangeliet etter Matteus, kapittel 27 vers 46. I den niende timen da Jesus (fvmh) var satt på korset ifølge Bibelen, ropte han (uttalt på engelsk) Eli, Eli, lama sabachthani? Disse ordene er de samme ordene som ble sagt av Jesus Kristus (fvmh) ifølge de kristne, og de er blitt bevart i verdens over 2000 oversettelser av Det nye testamentet.

Oversetter man betydningen av disse ordene til norsk får man «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?». Men Eli, Eli, lama sabachthani? høres ikke ut som «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?». Språket Jesus (fvmh) snakket var arameisk, som er søsterspråket til arabisk. Hvis man oversetter Jesu uttalelse til arabisk blir det Allah Allah lima taraktani. Ordet «Allah» er det samme ordet som Jesus (fvmh) brukte når han ropte til den Allmektige Skaperen.

 

 

 

 

e.

 

«Allah» brukt i de arabiske Bibler
Ordet «Allah» er alltid vært brukt når det henvises til Gud i de arabiske Bibler hos både jøder og kristne. Dette er enkelt å kontrollere, det er bare å anskaffe en Bibel med eksempeloversettelser og slå opp på en av de første sidene hvor eksempeloversettelsene ofte er listet opp. Det andre eksemplet som er listet er ofte for arabisktalende, og verset som ofte er sitert er fra Evangeliet etter Johannes, kapittel 3 vers 16: «For så høyt har Gud elsket verden ...», og det arabiske ordet brukt for Gud er «Allah». Så hvis man har en arabisk Bibel, kan man slå opp på side én i Første Mosebok, og man vil finne ordet «Allah» hele 17 ganger.

    

f.

 

«Allah» brukt i de arameiske Bibler
Arameisk er som nevnt språket som Jesus Kristus (fvmh) forkynnet med. Om man leser Bibelen på arameisk vil en fort oppdage at ordet for «Gud» som er anvendt i det arameiske språket er Allaha. Følgende frase fra Det gamle testamentet bekrefter dette faktum:

«I begynnelsen skapte Allah himmelen og jorden.»
[Første Mosebok 1:1]

På arameisk lyder det samme verset som følger:«Brasheet bara Allaha eet shmaya wa eet ar’a»
[Første Mosebok 1:1]

Den eneste differansen mellom den arabiske og arameiske stavemåten er kun at bokstaven alif i tillegg forekommer på slutten av «Allah», som blir Allaha på det arameiske språk.

kilde isamnet.no

 

c.

 

«Allah» i Det gamle testamentet
I Det gamle testamentet er Gud referert til som Elohim på det hebraiske språket. Bokstavene «im» på slutten av ordet er et flertall for ære, og Gud refereres til som El eller Elah i bl.a. den engelske Bibelen med kommentarer, redigert av Pastor C. I. Scofield. Ordet Elah er opprinnelig fra ordene El og Alah[1] ifølge denne doktoren innen teologi som er meget respektert blant de Bibellærde i den kristne verden. Han er støttet av åtte andre doktorer innen teologi i hans New and Improved Edition av denne Bibeloversettelsen hvor han bekrefter at ordet Alah er det opprinnelige ordet som Elohim kommer i fra. Den eneste forskjellen på den Bibelske og den Koraniske stavemåten er kun en enkel «L». Pastoren har skrevet «Alah», mens muslimer skriver «Allah». De følgende Bibellærde har støttet hans oversettelse:

       Pastor Henry G. Weston, D.D., LL.D., President Crozer Theological Seminary.Pastor W. G. Moorehead, D.D., President Xenia (U.I,) Theological Seminary.Pastor Lames M. Gray, D.D., President Moody Bible Institute.Pastor Elmore Harris, D.D., President Toronto Bible Institute.Pastor William Erdman, D.D., Forfatter The Gospel of John etc.Pastor Arthur T. Pierson, D.D., Forfatter, Redaktør, Lærer, etc.Pastor William L. Pettingill, D.D., Forfatter, Redaktør, Lærer.Arno C. Gaebelein, Forfatter Harmoney of Prophetic Word etc.


Alle de ni ovennevnte doktorene innen teologi kan ikke ha godkjent at stavelsen Alah er det opprinnelige ordet Elohim kommer fra, om det ikke var korrekt.

 

 

 

 

d.

 

«Allah» i Det nye testamentet
Allah er nevnt i Evangeliet etter Markus, kapittel 15 vers 34 samt Evangeliet etter Matteus, kapittel 27 vers 46. I den niende timen da Jesus (fvmh) var satt på korset ifølge Bibelen, ropte han (uttalt på engelsk) Eli, Eli, lama sabachthani? Disse ordene er de samme ordene som ble sagt av Jesus Kristus (fvmh) ifølge de kristne, og de er blitt bevart i verdens over 2000 oversettelser av Det nye testamentet.

Oversetter man betydningen av disse ordene til norsk får man «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?». Men Eli, Eli, lama sabachthani? høres ikke ut som «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?». Språket Jesus (fvmh) snakket var arameisk, som er søsterspråket til arabisk. Hvis man oversetter Jesu uttalelse til arabisk blir det Allah Allah lima taraktani. Ordet «Allah» er det samme ordet som Jesus (fvmh) brukte når han ropte til den Allmektige Skaperen.

 

 

 

 

e.

 

«Allah» brukt i de arabiske Bibler
Ordet «Allah» er alltid vært brukt når det henvises til Gud i de arabiske Bibler hos både jøder og kristne. Dette er enkelt å kontrollere, det er bare å anskaffe en Bibel med eksempeloversettelser og slå opp på en av de første sidene hvor eksempeloversettelsene ofte er listet opp. Det andre eksemplet som er listet er ofte for arabisktalende, og verset som ofte er sitert er fra Evangeliet etter Johannes, kapittel 3 vers 16: «For så høyt har Gud elsket verden ...», og det arabiske ordet brukt for Gud er «Allah». Så hvis man har en arabisk Bibel, kan man slå opp på side én i Første Mosebok, og man vil finne ordet «Allah» hele 17 ganger.

    

f.

 

«Allah» brukt i de arameiske Bibler
Arameisk er som nevnt språket som Jesus Kristus (fvmh) forkynnet med. Om man leser Bibelen på arameisk vil en fort oppdage at ordet for «Gud» som er anvendt i det arameiske språket er Allaha. Følgende frase fra Det gamle testamentet bekrefter dette faktum:

«I begynnelsen skapte Allah himmelen og jorden.»
[Første Mosebok 1:1]

På arameisk lyder det samme verset som følger:«Brasheet bara Allaha eet shmaya wa eet ar’a»
[Første Mosebok 1:1]

Den eneste differansen mellom den arabiske og arameiske stavemåten er kun at bokstaven alif i tillegg forekommer på slutten av «Allah», som blir Allaha på det arameiske språk.

 

c.

 

«Allah» i Det gamle testamentet
I Det gamle testamentet er Gud referert til som Elohim på det hebraiske språket. Bokstavene «im» på slutten av ordet er et flertall for ære, og Gud refereres til som El eller Elah i bl.a. den engelske Bibelen med kommentarer, redigert av Pastor C. I. Scofield. Ordet Elah er opprinnelig fra ordene El og Alah[1] ifølge denne doktoren innen teologi som er meget respektert blant de Bibellærde i den kristne verden. Han er støttet av åtte andre doktorer innen teologi i hans New and Improved Edition av denne Bibeloversettelsen hvor han bekrefter at ordet Alah er det opprinnelige ordet som Elohim kommer i fra. Den eneste forskjellen på den Bibelske og den Koraniske stavemåten er kun en enkel «L». Pastoren har skrevet «Alah», mens muslimer skriver «Allah». De følgende Bibellærde har støttet hans oversettelse:

       Pastor Henry G. Weston, D.D., LL.D., President Crozer Theological Seminary.Pastor W. G. Moorehead, D.D., President Xenia (U.I,) Theological Seminary.Pastor Lames M. Gray, D.D., President Moody Bible Institute.Pastor Elmore Harris, D.D., President Toronto Bible Institute.Pastor William Erdman, D.D., Forfatter The Gospel of John etc.Pastor Arthur T. Pierson, D.D., Forfatter, Redaktør, Lærer, etc.Pastor William L. Pettingill, D.D., Forfatter, Redaktør, Lærer.Arno C. Gaebelein, Forfatter Harmoney of Prophetic Word etc.


Alle de ni ovennevnte doktorene innen teologi kan ikke ha godkjent at stavelsen Alah er det opprinnelige ordet Elohim kommer fra, om det ikke var korrekt.

 

 

 

 

d.

 

«Allah» i Det nye testamentet
Allah er nevnt i Evangeliet etter Markus, kapittel 15 vers 34 samt Evangeliet etter Matteus, kapittel 27 vers 46. I den niende timen da Jesus (fvmh) var satt på korset ifølge Bibelen, ropte han (uttalt på engelsk) Eli, Eli, lama sabachthani? Disse ordene er de samme ordene som ble sagt av Jesus Kristus (fvmh) ifølge de kristne, og de er blitt bevart i verdens over 2000 oversettelser av Det nye testamentet.

Oversetter man betydningen av disse ordene til norsk får man «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?». Men Eli, Eli, lama sabachthani? høres ikke ut som «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?». Språket Jesus (fvmh) snakket var arameisk, som er søsterspråket til arabisk. Hvis man oversetter Jesu uttalelse til arabisk blir det Allah Allah lima taraktani. Ordet «Allah» er det samme ordet som Jesus (fvmh) brukte når han ropte til den Allmektige Skaperen.

 

 

 

 

e.

 

«Allah» brukt i de arabiske Bibler
Ordet «Allah» er alltid vært brukt når det henvises til Gud i de arabiske Bibler hos både jøder og kristne. Dette er enkelt å kontrollere, det er bare å anskaffe en Bibel med eksempeloversettelser og slå opp på en av de første sidene hvor eksempeloversettelsene ofte er listet opp. Det andre eksemplet som er listet er ofte for arabisktalende, og verset som ofte er sitert er fra Evangeliet etter Johannes, kapittel 3 vers 16: «For så høyt har Gud elsket verden ...», og det arabiske ordet brukt for Gud er «Allah». Så hvis man har en arabisk Bibel, kan man slå opp på side én i Første Mosebok, og man vil finne ordet «Allah» hele 17 ganger.

    

f.

 

«Allah» brukt i de arameiske Bibler
Arameisk er som nevnt språket som Jesus Kristus (fvmh) forkynnet med. Om man leser Bibelen på arameisk vil en fort oppdage at ordet for «Gud» som er anvendt i det arameiske språket er Allaha. Følgende frase fra Det gamle testamentet bekrefter dette faktum:

«I begynnelsen skapte Allah himmelen og jorden.»
[Første Mosebok 1:1]

På arameisk lyder det samme verset som følger:«Brasheet bara Allaha eet shmaya wa eet ar’a»
[Første Mosebok 1:1]

Den eneste differansen mellom den arabiske og arameiske stavemåten er kun at bokstaven alif i tillegg forekommer på slutten av «Allah», som blir Allaha på det arameiske språk.

 

«Allah» i Det gamle testamentet
I Det gamle testamentet er Gud referert til som Elohim på det hebraiske språket. Bokstavene «im» på slutten av ordet er et flertall for ære, og Gud refereres til som El eller Elah i bl.a. den engelske Bibelen med kommentarer, redigert av Pastor C. I. Scofield. Ordet Elah er opprinnelig fra ordene El og Alah[1] ifølge denne doktoren innen teologi som er meget respektert blant de Bibellærde i den kristne verden. Han er støttet av åtte andre doktorer innen teologi i hans New and Improved Edition av denne Bibeloversettelsen hvor han bekrefter at ordet Alah er det opprinnelige ordet som Elohim kommer i fra. Den eneste forskjellen på den Bibelske og den Koraniske stavemåten er kun en enkel «L». Pastoren har skrevet «Alah», mens muslimer skriver «Allah». De følgende Bibellærde har støttet hans oversettelse:

       

Pastor Henry G. Weston, D.D., LL.D., President Crozer Theological Seminary.

Pastor W. G. Moorehead, D.D., President Xenia (U.I,) Theological Seminary.

Pastor Lames M. Gray, D.D., President Moody Bible Institute.

Pastor Elmore Harris, D.D., President Toronto Bible Institute.

Pastor William Erdman, D.D., Forfatter The Gospel of John etc.

Pastor Arthur T. Pierson, D.D., Forfatter, Redaktør, Lærer, etc.

Pastor William L. Pettingill, D.D., Forfatter, Redaktør, Lærer.

Arno C. Gaebelein, Forfatter Harmoney of Prophetic Word etc.


Alle de ni ovennevnte doktorene innen teologi kan ikke ha godkjent at stavelsen Alah er det opprinnelige ordet Elohim kommer fra, om det ikke var korrekt.

«Allah» i Det nye testamentet
Allah er nevnt i Evangeliet etter Markus, kapittel 15 vers 34 samt Evangeliet etter Matteus, kapittel 27 vers 46. I den niende timen da Jesus (fvmh) var satt på korset ifølge Bibelen, ropte han (uttalt på engelsk) Eli, Eli, lama sabachthani? Disse ordene er de samme ordene som ble sagt av Jesus Kristus (fvmh) ifølge de kristne, og de er blitt bevart i verdens over 2000 oversettelser av Det nye testamentet.

Oversetter man betydningen av disse ordene til norsk får man «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?». Men Eli, Eli, lama sabachthani? høres ikke ut som «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?». Språket Jesus (fvmh) snakket var arameisk, som er søsterspråket til arabisk. Hvis man oversetter Jesu uttalelse til arabisk blir det Allah Allah lima taraktani. Ordet «Allah» er det samme ordet som Jesus (fvmh) brukte når han ropte til den Allmektige Skaperen.

«Allah» brukt i de arabiske Bibler
Ordet «Allah» er alltid vært brukt når det henvises til Gud i de arabiske Bibler hos både jøder og kristne. Dette er enkelt å kontrollere, det er bare å anskaffe en Bibel med eksempeloversettelser og slå opp på en av de første sidene hvor eksempeloversettelsene ofte er listet opp. Det andre eksemplet som er listet er ofte for arabisktalende, og verset som ofte er sitert er fra Evangeliet etter Johannes, kapittel 3 vers 16: «For så høyt har Gud elsket verden ...», og det arabiske ordet brukt for Gud er «Allah». Så hvis man har en arabisk Bibel, kan man slå opp på side én i Første Mosebok, og man vil finne ordet «Allah» hele 17 ganger.

«Allah» brukt i de arameiske Bibler
Arameisk er som nevnt språket som Jesus Kristus (fvmh) forkynnet med. Om man leser Bibelen på arameisk vil en fort oppdage at ordet for «Gud» som er anvendt i det arameiske språket er Allaha. Følgende frase fra Det gamle testamentet bekrefter dette faktum:

«I begynnelsen skapte Allah himmelen og jorden.»
[Første Mosebok 1:1]

På arameisk lyder det samme verset som følger:«Brasheet bara Allaha eet shmaya wa eet ar’a»
[Første Mosebok 1:1]

Den eneste differansen mellom den arabiske og arameiske stavemåten er kun at bokstaven alif i tillegg forekommer på slutten av «Allah», som blir Allaha på det arameiske språk.

Kommentar #10

Børge Løype

7 innlegg  133 kommentarer

Allah på leir - i strid med vedtektene for leirplassane ?

Publisert nesten 11 år siden

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:NO-NYN;} p {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:NO-NYN;} p {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

Ja , så enkelt bør det vera å finna "svaret" på dette spørsmålet.

Ved å gå inn i dei to-tre fyrste paragrafane i vedtektene for leirplassane , vil ein finna føremålsparagrafen for kvar einskild leirplass.  Dei kristne organisasjonane har bygd leirplassane for å fremja Guds rike mellom menneske i alle generasjonar - og i særleg grad mellom born og unge.

Desse leirplassane er i stor grad bygde og drivne ved stor og langvarig dugnad frå misjonsfolket.  Dette har gjeve eit positivt eigarskap , der misjonsfolket kjenner ansvar for leirplassane , også økonomisk.

Likevel har stigande krav til standard og tryggleik gjort det naudsynt med utleige til eksterne leigetakarar.  Her har ein tradisjonelt vore nøye med at bruken ikkje må stå i strid med dei verdiane som er sentrale for leirplassane.  Under dette har ein teke klår avstand frå bruk av alkohol og andre rusmiddel.  Dette må ein sjølvsagt halda fast på.

No er tida mogen for å sjå på kva ideologisk føremål leigetakarane arbeider ut frå.

Rett nok er leirplassane våre å rekna som arbeidsreiskap i misjonsarbeidet.  Men kan det vera rett å leiga bort desse reiskapane til trussamfunn som arbeider for andre enn den treeinige Gud : Faderen , Sonen og Den Heilage Ande ?

Dei fleste leirplassane er innvigde til arbeid i Guds rike , og alle former for innsats frå misjonsfolket er gjort og gjeve med dette føremålet i tanken.

Utleige til eksterne leigetakarar kan difor ikkje gjerast til grupperingar som arbeider for eit anna livssyn.

Einskilde deltakarar i debatten har i kortare eller lengre form drøfta tilhøvet mellom Allah og den treeinige Gud – og om desse i ytste konsekvens er den same gud.  Dersom misjonen framleis meinar at desse ikkje må blandast saman , så må også samkomer i Allah sitt namn haldast borte frå leirplassane våre.  Elles kan ein leggja ned alt misjonsarbeid mellom muslimar.  Så alvorleg ser eg på saka !

Svaret frå Espen Ottosen – eit arbeidsuhell ??

Denne mannen har gjennom mange debattar ført både sakleg og klår tale , og som oftast på trygg grunn.  Sjølvsagt vil det vera tilfelle der ein ser ulikt på saker og nyansar – men DETTE var ei massiv avsporing !  Det vert sagt i artikkelen at han tok fem minutt tenkepause før han svara.  På den eine sida burde han kanskje ha tenkt fem minutt til.  På den andre sida burde svaret liggja så klårt i dagen at der ikkje var bruk for å tenkja !

Utleige av leirplassane til andre livssyn ( muslimar , HEF og andre ) er ingen aktuell tanke eller praksis.  DET ville vore ”profesjonelt” av Ottosen å svara.

Kommentar #11

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

Å, huff

Publisert nesten 11 år siden

Gode Rafael Gyldenrose,

Betyr det at en ting er sant, bare fordi en teolog sier noe? Svaret på det må være et udelt nei. Fordi enhver teolog, som alle andre mennesker - er feilbare syndere.

Betyr det at ting er sant, når Gud sier det? Svaret på det må være et absolutt og udelt ja. Fordi Gud er Sannheten. Han kan ikke lyve. Det fins ingen skiftende skygge hos Ham.

Og hvorfor sier Gud, gjennom profetene: Jeg hater NYMÅNE-festene deres. Hvorfor innsatte Gud da Rosh Chodesh; første dag i måneden?

Kommentar #12

Raphael Gyldenrose

6 innlegg  93 kommentarer

Hva hvis Jesus sa Allaha til Faderen

Publisert nesten 11 år siden
21.05.10 kl. 19:18 skrev Lars-Toralf Utnes Storstrand:

  Gode Lars-Toralf Utnes.

Nå er det minst 9. eksperter som sier Guds opprinnelige navn er alah så det er ikke ett menneske som du sier.

Hvis Jesus kom på kristen leir å snakket arameisk å sa Allaha  som var Gud på hans morsmål ville du jaget Han bort fra leirstedet for dette.?

Koranen er klar på at Jødene er Guds utvalgte folk men har sviktet Han med å lage menneske lover i sin tro. Dette burde klinge i dine ører hvis du kjenner Jesus ord som sier det samme.Jesus kommer med den samme kritiken som koranen at Jødene har forlatt sin første tro.Hvis du kjennte koranen ville du se hvordan Jødene blir beskrevet som bokens folk som Gud elsker men som igjennom prestenes forvrengning har vend seg bort fra Abrahams Gud.

Koranen tar også opp fornektelsen av Jesus som messias der koranen har i forhold til Jødisk tro det rette bilde på Jesus.

I Jødisk tro hvis du kjenner den er messias en profet, for i jødedommen er Gud en uten noe fysisk form.Jødene kommmer ikke til å ha noen annen tro en koranen hvis dem tror Jesus er messias.

 Kan du innrømme dette Lars-Toralf  til deg selv at koranen har den troen på Jesus som Jødene ville ha dersom dem godtok Jesus.

Når det gjelder sten og måneguder så kastet Mohamed alt ut av mekka da Han fortalte om alah.Han har edentisk tro på at Gud er  formløs almektig slik som Jødenes rene tro.

Må  Allaha (arameisk for Gud på Jesus språk)  velsigne deg å være med deg  Lars-Toralf

Gode Rafael Gyldenrose,

Betyr det at en ting er sant, bare fordi en teolog sier noe? Svaret på det må være et udelt nei. Fordi enhver teolog, som alle andre mennesker - er feilbare syndere.

Betyr det at ting er sant, når Gud sier det? Svaret på det må være et absolutt og udelt ja. Fordi Gud er Sannheten. Han kan ikke lyve. Det fins ingen skiftende skygge hos Ham.

Og hvorfor sier Gud, gjennom profetene: Jeg hater NYMÅNE-festene deres. Hvorfor innsatte Gud da Rosh Chodesh; første dag i måneden?

Kommentar #13

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: Hva hvis Jesus sa Allaha til Faderen

Publisert nesten 11 år siden
23.05.10 kl. 10:22 skrev Rafael Gyldenrose:

Koranen tar også opp fornektelsen av Jesus som messias der koranen har i forhold til Jødisk tro det rette bilde på Jesus.

I Jødisk tro hvis du kjenner den er messias en profet, for i jødedommen er Gud en uten noe fysisk form.Jødene kommmer ikke til å ha noen annen tro en koranen hvis dem tror Jesus er messias.

 Kan du innrømme dette Lars-Toralf  til deg selv at koranen har den troen på Jesus som Jødene ville ha dersom dem godtok Jesus.

Hei Rafael. Du skriver til Lars-Toralf, men dette må jeg likevel kommentere.

Jeg mener at du tar feil. Koranen peker absolutt ikke på jødenes Messias-forventning. Det er bare å se på den kristne lære; Peter og Johannes var jøder og de levde sammen med Messias og ble hans apostler. Men Koranen benekter at Jesus er Messias og Guds Sønn. Der har du svaret på dine egne spørsmål; altså tar Koranen alvorlig feil angående Messias...

Mvh Magnus 

Kommentar #14

Raphael Gyldenrose

6 innlegg  93 kommentarer

RE: RE: Hva hvis Jesus sa Allaha til Faderen

Publisert nesten 11 år siden
23.05.10 kl. 13:32 skrev Magnus Husøy:23.05.10 kl. 10:22 skrev Rafael Gyldenrose:

Koranen tar også opp fornektelsen av Jesus som messias der koranen har i forhold til Jødisk tro det rette bilde på Jesus.

I Jødisk tro hvis du kjenner den er messias en profet, for i jødedommen er Gud en uten noe fysisk form.Jødene kommmer ikke til å ha noen annen tro en koranen hvis dem tror Jesus er messias.

 Kan du innrømme dette Lars-Toralf  til deg selv at koranen har den troen på Jesus som Jødene ville ha dersom dem godtok Jesus.

Hei Rafael. Du skriver til Lars-Toralf, men dette må jeg likevel kommentere.Jeg mener at du tar feil. Koranen peker absolutt ikke på jødenes Messias-forventning. Det er bare å se på den kristne lære; Peter og Johannes var jøder og de levde sammen med Messias og ble hans apostler. Men Koranen benekter at Jesus er Messias og Guds Sønn. Der har du svaret på dine egne spørsmål; altså tar Koranen alvorlig feil angående Messias...Mvh Magnus 

 Nå tror jeg Magnus At Lars-Toralf ikke kommer til å svare meg for Han kjenner den Jødiske troen som bekrefter deg jeg har skrevet om Jødenes tro.

Nå mener jeg Magnus ikke kristene Jøder som følger NT. men Jøder som følger den Jødiske tro. I den Jødiske tro finnes ikke treenighets læren i det hele noen steder i deres skrifter. Så utifra forventningene til det Jødiske folket er ikke Jesus Gud  for det strider mot selve troen i GT om Gud. Derfor snakkes det ikke om dette blant Israel venner at messaiske kristene Jøder ser på Jesus som profet for at troen skal passe med den Jødiske. Så Jødene må legge fra seg sitt eget Guds bilde igjennom tusner av år for å godta det kristene bildet på Gud. Hvorfor tror du at Jødene ike kan godta den kristene tro hvis den var riktig i Jødisk tro Magnus ? At Jesus dissipler trodde på Han er ikke beviser på at den Jødiske troen tror på treenigheten som ikke eksisterer i deres tro.

Gå inn her på denne siden Magnus så ser du hva Kristene som går inn i den messaiske Jødiske tro sier om treenigheten http://www.messianskaforeningen.se/treen.htm

kom tilbake med en kommentar av siden hvis du vil.

Kommentar #15

Raphael Gyldenrose

6 innlegg  93 kommentarer

Gud kan ikke dø i Jødisk tro

Publisert nesten 11 år siden

Sitat fra den Messaiske foreningen i Sverige for kristene som ønsker å følge den Jødiske troen.:

"- Det finns bara en Gud, den Evige odödlige, osynlige, oföränderlige, skaparen av himmel och jord, vars namn transkriberat skrivs YHWH eller JHWH

- Gud kan inte födas eller dö och han har ingen moder eller fader."

Siden det er vanskelig å åpne dokumentene finner du disse ordene på messianske siden i Sverige som er i harmoni med det Jødiske. Gud  selv kan ikke bli menneske i den Jødiske troen noe som hindrer Jesus å være Gud

Kommentar #16

Hans Aage Gravaas

53 innlegg  149 kommentarer

Allah er ikke butikk

Publisert nesten 11 år siden

Oppslaget i VL trenger en realitetsjustering. De fleste leirsteder i Norge regulerer sin virksomhet gjennom tydelige vedtekter og statutter. Jeg kjenner for min del ingen leirsteder (heller ikke i NLM!) som gir rom for utleie til muslimske samlinger. Hvordan skal leirsteder med "lutherske" vedtekter (og som knapt gir rom for utleie til pinsevenner!!) gi rom for muslimsk gudsdyrkelse? Dette innspillet virker derfor lite gjennomtenkt.

Det som derimot skjer, og som er veldig flott, er at muslimske barn inviteres med på kristne leirer. Det har også skjedd at leirsteder som har slitt økonomisk har leid ut lokaler til asylmottak el.l. Men det er lang avstand mellom dette og å la leirsteder i praksis fungere som moské.

Så jeg tror de som har lagt ned mange timer med dugnadsinnsats på leirstedene kan slappe av. Dugnadstimene gikk ikke til å fremme former for gudsdyrkelse som en ønsket folk skulle frelses fra.....

Kommentar #17

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: RE: RE: Hva hvis Jesus sa Allaha til Faderen

Publisert nesten 11 år siden
24.05.10 kl. 11:39 skrev Rafael Gyldenrose:

Nå tror jeg Magnus At Lars-Toralf ikke kommer til å svare meg for Han kjenner den Jødiske troen som bekrefter deg jeg har skrevet om Jødenes tro.

Nå mener jeg Magnus ikke kristene Jøder som følger NT. men Jøder som følger den Jødiske tro. I den Jødiske tro finnes ikke treenighets læren i det hele noen steder i deres skrifter. Så utifra forventningene til det Jødiske folket er ikke Jesus Gud  for det strider mot selve troen i GT om Gud. Derfor snakkes det ikke om dette blant Israel venner at messaiske kristene Jøder ser på Jesus som profet for at troen skal passe med den Jødiske. Så Jødene må legge fra seg sitt eget Guds bilde igjennom tusner av år for å godta det kristene bildet på Gud. Hvorfor tror du at Jødene ike kan godta den kristene tro hvis den var riktig i Jødisk tro Magnus ? At Jesus dissipler trodde på Han er ikke beviser på at den Jødiske troen tror på treenigheten som ikke eksisterer i deres tro.

Hei Rafael.

Jeg er klar over at rabbinsk jødedom er annerledes enn det som de første kristne trodde på (de var altså jøder, ikke minst Jesus selv). At de som var øyenvitner likevel adopterte et "kristent" gudsbilde er uansett et argument som viser at det var mulig for jøder å få et dypere bilde av Gud. Forøvrig kjenner jeg til messianske jøder som absolutt forholder seg til et mer "kristent" gudsbilde der Jesus er langt mer enn en profet. Jeg er ellers fullt klar over at "treenighetslæren" ikke er kjent innenfor den jødiske tro (både i GT-tid og senere - og den er jo også formulert senere av kristne som en slags tolkning av Bibelens gudsbilde). De fleste jødene så jo for seg en krigerkonge a la Bar-Kokba, men vi vet jo hvordan det gikk. At Messias skulle lide for å kjøpe folk fri fra synden (slik Jesaja profeterer) sto ikke så høyt i kurs hos et hardt prøvet folk.

Likevel er det stor forskjell på at jødene avfeier det kristne gudsbildet og at de aksepterer det islamske slik du påstår. Det er svært mye i det islamske gudsbildet og teologi som ikke passer med jødisk GT-tro. Blant annet er gudsbildet i islam også preget av arabiske stammereligioner, det er bare delvis inspirert av Bibelens Gud (GT og NT).

Mvh Magnus

Kommentar #18

Raphael Gyldenrose

6 innlegg  93 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Hva hvis Jesus sa Allaha til Faderen

Publisert nesten 11 år siden
24.05.10 kl. 18:15 skrev Magnus Husøy:24.05.10 kl. 11:39 skrev Rafael Gyldenrose:

Nå tror jeg Magnus At Lars-Toralf ikke kommer til å svare meg for Han kjenner den Jødiske troen som bekrefter deg jeg har skrevet om Jødenes tro.

Nå mener jeg Magnus ikke kristene Jøder som følger NT. men Jøder som følger den Jødiske tro. I den Jødiske tro finnes ikke treenighets læren i det hele noen steder i deres skrifter. Så utifra forventningene til det Jødiske folket er ikke Jesus Gud  for det strider mot selve troen i GT om Gud. Derfor snakkes det ikke om dette blant Israel venner at messaiske kristene Jøder ser på Jesus som profet for at troen skal passe med den Jødiske. Så Jødene må legge fra seg sitt eget Guds bilde igjennom tusner av år for å godta det kristene bildet på Gud. Hvorfor tror du at Jødene ike kan godta den kristene tro hvis den var riktig i Jødisk tro Magnus ? At Jesus dissipler trodde på Han er ikke beviser på at den Jødiske troen tror på treenigheten som ikke eksisterer i deres tro.

Hei Rafael.Jeg er klar over at rabbinsk jødedom er annerledes enn det som de første kristne trodde på (de var altså jøder, ikke minst Jesus selv). At de som var øyenvitner likevel adopterte et "kristent" gudsbilde er uansett et argument som viser at det var mulig for jøder å få et dypere bilde av Gud. Forøvrig kjenner jeg til messianske jøder som absolutt forholder seg til et mer "kristent" gudsbilde der Jesus er langt mer enn en profet. Jeg er ellers fullt klar over at "treenighetslæren" ikke er kjent innenfor den jødiske tro (både i GT-tid og senere - og den er jo også formulert senere av kristne som en slags tolkning av Bibelens gudsbilde). De fleste jødene så jo for seg en krigerkonge a la Bar-Kokba, men vi vet jo hvordan det gikk. At Messias skulle lide for å kjøpe folk fri fra synden (slik Jesaja profeterer) sto ikke så høyt i kurs hos et hardt prøvet folk.Likevel er det stor forskjell på at jødene avfeier det kristne gudsbildet og at de aksepterer det islamske slik du påstår. Det er svært mye i det islamske gudsbildet og teologi som ikke passer med jødisk GT-tro. Blant annet er gudsbildet i islam også preget av arabiske stammereligioner, det er bare delvis inspirert av Bibelens Gud (GT og NT).Mvh Magnus

 Men er du klar over at dem første kristene på pinsedag brukte allaha som ord for Gud flere hundre år før Islam eksisterte. ?

Kilde http://www.trotvil.no/2007/06/16/om-gudsnavnet-allah-og-arabere/

"Arabere som tilba Allah var med på grunnleggelsen av den urkirken. Når det gjelder Nytestamentet, Evangeliet og Den Kristne kirke, ser vi i Apostlenes Gjerninger at arabere var delaktige i menighetens fødselsdag og grunnleggelsen av urkirken på den første pinsedag. Bibelen forteller at “kretere og arabere” var tilstede og talte i tunger “om Guds store gjerninger på sine egne språk” (Apost. 2:4-11). Disse arabere kalte Gud for Allah, og slik arabiske pinsevenner og karismatiske kristne gjør i dag når de taler i tunger og tyder, så priste de Allah, Den Høyeste Gud"

"evangeliserende organisasjonen “Navigatørene” slår fast at når kristne i sin utenksomhet sier at “Allah” ikke er “Gud”, blir dette oppfattet som den ytterste form for blasfemi av alle muslimer, fordi “Allah” er det fremste arabiske ord for “Gud”. I boken “Building Bridges”, utgitt av Navigatørene, sies det, historisk korrekt, at over 500 år før Mohammed ble født, kalte arabiske kristne Den Eneste og Høyeste Gud for Allah, slik vår tids 12-14 millioner nominelle kristne har tilbedt Allah (Gud) i over 1900 år i deres sanger, salmer, bibler og skrifter."

I boken “Building Bridges”, utgitt av Navigatørene, sies det, historisk korrekt, at over 500 år før Mohammed ble født, kalte arabiske kristne Den Eneste og Høyeste Gud for Allah,

Hva sier du om dette  Magnus at Jesus sa Allaha på arameisk og dem første kristene arabere på pinsedagen sa Gud i sin egen tunge som Allah. Alle priste Gud på sin tunges tale...

«Brasheet bara Allaha eet shmaya wa eet ar’a» Arameisk
[Første Mosebok 1:1]

Kommentar #19

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: Hva hvis Jesus sa Allaha til Faderen

Publisert nesten 11 år siden
24.05.10 kl. 18:44 skrev Rafael Gyldenrose:

Men er du klar over at dem første kristene på pinsedag brukte allaha som ord for Gud flere hundre år før Islam eksisterte. ?

Kilde http://www.trotvil.no/2007/06/16/om-gudsnavnet-allah-og-arabere/

"Arabere som tilba Allah var med på grunnleggelsen av den urkirken. Når det gjelder Nytestamentet, Evangeliet og Den Kristne kirke, ser vi i Apostlenes Gjerninger at arabere var delaktige i menighetens fødselsdag og grunnleggelsen av urkirken på den første pinsedag. Bibelen forteller at “kretere og arabere” var tilstede og talte i tunger “om Guds store gjerninger på sine egne språk” (Apost. 2:4-11). Disse arabere kalte Gud for Allah, og slik arabiske pinsevenner og karismatiske kristne gjør i dag når de taler i tunger og tyder, så priste de Allah, Den Høyeste Gud"

"evangeliserende organisasjonen “Navigatørene” slår fast at når kristne i sin utenksomhet sier at “Allah” ikke er “Gud”, blir dette oppfattet som den ytterste form for blasfemi av alle muslimer, fordi “Allah” er det fremste arabiske ord for “Gud”. I boken “Building Bridges”, utgitt av Navigatørene, sies det, historisk korrekt, at over 500 år før Mohammed ble født, kalte arabiske kristne Den Eneste og Høyeste Gud for Allah, slik vår tids 12-14 millioner nominelle kristne har tilbedt Allah (Gud) i over 1900 år i deres sanger, salmer, bibler og skrifter."

I boken “Building Bridges”, utgitt av Navigatørene, sies det, historisk korrekt, at over 500 år før Mohammed ble født, kalte arabiske kristne Den Eneste og Høyeste Gud for Allah,

Hva sier du om dette  Magnus at Jesus sa Allaha på arameisk og dem første kristene arabere på pinsedagen sa Gud i sin egen tunge som Allah. Alle priste Gud på sin tunges tale...

«Brasheet bara Allaha eet shmaya wa eet ar’a» Arameisk[Første Mosebok 1:1]

Hei Rafael.

De tingene du kommer med er da alldeles ikke ukjente for de fleste, og sånn sett kommer du ikke med noe veldig nytt. Det som er interessant er imidlertid du linjene du måtte trekke fra det. At Allah (eller "Allahah" som du skriver) kan brukes som et ord for "gud" er kjent. Å bruke ordet "allah" er imidlertid ikke det samme som å henvende seg til den respektive guddommen som Bibelen representerer. I norsk historie og norrøn mytologi er både Odin og Tor "guder", og sånn sett må man presisere at den bibelske guddommen er annerledes enn disse.

Det er riktig at det var arabere som ble kristne allerede i begynnelsen, og det er da bare fint. Det er også sant at noen arabiske kristne i dag bruker "Allah" om Gud, (i Malaysia har kristne sågar kjempet for å kunne bruke "Allah" i kristen virksomhet i landet - til motstand fra mange muslimer). Det skal dog nevnes at noen arabiske kristne, f eks koptere, med vilje unngår å bruke "Allah" for å ikke blande sin tro sammen med den muslimske. De bruker f eks "Rab" i stedet. Jeg kjenner forøvrig mange kristne som lever i muslimske land samt også en hel del konvertitter fra islam. Er det én ting disse understreker for meg så er det at de islamske og bibelske guddommer er totalt forskjellige fra hverandre, og dermed to motstående åndsmakter.

Problemet oppstår altså når man kommer inn på hvilken åndsmakt det er tale om. Å bruke "Allah" som navn på Bibelens Gud kan være helt i orden, men man må være påpasselig med å understreke at det kun er gjennom Jesus at man kan komme i en positiv relasjon til Gud/Allah. Koranens Allah er derfor en annen åndsmakt, og selv om muslimer måtte ønske å komme i kontakt med den sanne Gud så er de maktesløse til det uten Jesus. Vær også klar over at både Jesus og apostlene understreker at den som fornekter Jesus fornekter Gud - så den islamske teologi med sin grunnleggende antikristne holdning når ikke opp på dette punktet.

Vi må derfor klare å skille mellom alminnelig bruk av ulike menneskelige språk og dette som har med åndsmakt og gudsforhold å gjøre.

Mvh Magnus

Kommentar #20

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

RE: RE: Hva hvis Jesus sa Allaha til Faderen

Publisert nesten 11 år siden

Hei

Magnus, bare for å korrigere litt, Koranen (derav altså muslimer) ser på Jesus som Messias.

Lars Torlaf: Allah som månegud er en argumentasjon som et par kristne misjonærer begynte med, og den har blitt kraftig tilbakevist. De fleste seriøse kristne forskere idag har gått bort ifra dette. Om det fortsatt utgis bøker med slik argumentasjon som er tilbakevist er det igrunn leit, for det fører ikke samtalen fremover om vi sitter og snakker usant om hverandres tro.

mvh

Shoaib

Kommentar #21

Raphael Gyldenrose

6 innlegg  93 kommentarer

RE: RE: RE: Hva hvis Jesus sa Allaha til Faderen

Publisert nesten 11 år siden
25.05.10 kl. 14:37 skrev Shoaib Sultan:

Hei

Magnus, bare for å korrigere litt, Koranen (derav altså muslimer) ser på Jesus som Messias.

Lars Torlaf: Allah som månegud er en argumentasjon som et par kristne misjonærer begynte med, og den har blitt kraftig tilbakevist. De fleste seriøse kristne forskere idag har gått bort ifra dette. Om det fortsatt utgis bøker med slik argumentasjon som er tilbakevist er det igrunn leit, for det fører ikke samtalen fremover om vi sitter og snakker usant om hverandres tro.

mvh

Shoaib

 Vi må ta inn over oss at det er bare koranen utenom evangeliene som bekrefter at Jesus er messias. Mohamed hadde tett kontakt med dem kristene som kjennte Jesus lære bedre en vi gjør idag.

Blandt grunnleggerene var det kristene hvis jeg ikke har hørt feil om dette.Så koranens beskrivelse er den Jødisk kristene forståelsen av messias er  fra den jødiske urmenigheten i Jerusalem. Hvem vet hva messias er mere en Jødene selv ? Det er arogant å si at vi vet bedre Magnus en hva Jødene  mener messias er.Så når når koranen sier det samme som Jødisk tradisjon om messias hvilken rett har vi å si at dem har en annen tro en den rette i forhold til Israels Gud. ? Jesus kom med den hellige ånden som koranen også sier der mennesket kunne igjennom å ta imot den bli ett med Gud. Her tror jeg muslimene mangler kunnskap om at mennesket igjennom den hellige ånd  kan bli ett med Allah som en enhet for vi har samme ånd som Allah.Dette er det muslimene venter på at Jesus skal si til dem at den hellige ånden skaper Allah ånd inne i hjertene på dem som tror på Jesus oppgave på jorden  for Allah

Kommentar #22

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: RE: RE: Hva hvis Jesus sa Allaha til Faderen

Publisert nesten 11 år siden
25.05.10 kl. 14:37 skrev Shoaib Sultan:

Hei

Magnus, bare for å korrigere litt, Koranen (derav altså muslimer) ser på Jesus som Messias.

mvh

Shoaib

Hei Shoaib.

Takk for korrigering. Jeg tror imidlertid at muslimer og kristne (Koranen og Bibelen) dermed ser på "Messias" på vidt forskjellige vis. I Det nye testamentet er Messias (Kristus) Jesus Guds Sønn. Det er tydelig at muslimer legger noe helt annet i Koranens Messias-figur, på samme måte som muslimer legger noe helt annet i hvem Gud/Allah er.

Kanskje er Helges innledende ord det beste å forholde seg til? Han skrev: "Det beste grunnlaget for et ryddig og vennlig forhold mellom kristne og muslimer er at vi åpent erkjenner at vi har ulik gudstro". For min del har jeg mange muslimske venner, og jeg har gjort det klart overfor dem at jeg fullt ut respekterer deres tro - med den presisering at jeg mener at det er en helt annen tro. (Jeg har sågar sagt at jeg ville ha blitt muslim dersom jeg ble overbevist om islams sannhet, men så langt har jeg ikke kommet til det punktet :) ).

Islam ser på kristen og jødisk tro som en form for forløpere til den islamske (om enn ufullkomne i sannhet). Andre livssyn, f eks hinduisme, har ikke samme status så vidt jeg har forstått den islamske læren. I kristen lære differensierer vi ikke mellom ulike grupper (nivå 1, nivå 2, nivå 3), men setter alt på ett kort, nemlig Jesus. Jeg snakker her om den personlige kristne tro som handler om en direkte relasjon med Jesus (og dermed Gud), og ikke "kristendommen" som menneskelig religionssystem og statsreligion osv. Jeg opplever vel at viktige deler av islam i stor grad dreier seg om å styre et samfunn snarere enn intimitet med Gud/Allah (det kan man jo også se av de prioriteringer Mohammed hadde i sitt liv).

Mvh Magnus

Kommentar #23

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Hva hvis Jesus sa Allaha til Faderen

Publisert nesten 11 år siden
25.05.10 kl. 15:45 skrev Rafael Gyldenrose:

Vi må ta inn over oss at det er bare koranen utenom evangeliene som bekrefter at Jesus er messias. Mohamed hadde tett kontakt med dem kristene som kjennte Jesus lære bedre en vi gjør idag.

Blandt grunnleggerene var det kristene hvis jeg ikke har hørt feil om dette.Så koranens beskrivelse er den Jødisk kristene forståelsen av messias er  fra den jødiske urmenigheten i Jerusalem. Hvem vet hva messias er mere en Jødene selv ? Det er arogant å si at vi vet bedre Magnus en hva Jødene  mener messias er.Så når når koranen sier det samme som Jødisk tradisjon om messias hvilken rett har vi å si at dem har en annen tro en den rette i forhold til Israels Gud. ? Jesus kom med den hellige ånden som koranen også sier der mennesket kunne igjennom å ta imot den bli ett med Gud. Her tror jeg muslimene mangler kunnskap om at mennesket igjennom den hellige ånd  kan bli ett med Allah som en enhet for vi har samme ånd som Allah.Dette er det muslimene venter på at Jesus skal si til dem at den hellige ånden skaper Allah ånd inne i hjertene på dem som tror på Jesus oppgave på jorden  for Allah

Hei Rafael.

Det kan se ut som om formateringen din ble litt rotete(?), men jeg skal forsøke å gi noen svar likevel. Du mener vel ikke at kun evangeliene hevder dette? Resten av NT hevder også at Jesus er Messias - og dessuten forsto de jøder som trodde på Jesus  store deler av GTs profetier om Messias som oppfylte i Jesus. Du kan telle hundrevis av profetier som ble oppfylt i ham. Forøvrig kjente Mohammed ganske få kristne, og de han kjente tilhørte sågar ganske perifere sekter.

Jeg kjøper ikke påstanden din om at Koranens Messias-syn stammer fra urmenigheten i Jerusalem. Her trekker du raskt lange linjer uten å gi skikkelige argumenter eller beviser. Du spør hvem som vet mer om hvem Messias er uten jødene selv. Jeg har jo tidligere svart på det, både ved å vise til det mislykkete Bar Kokba-opprøret (som av samtidige jødiske ledere ble oppfattet som ledet av Messias (i form av stjernesønnen), og ved å peke på at apostlene var jøder som aksepterte Jesus som Messias. Apostlene og mange av de andre disiplene var altså jøder, og har sånn sett full "rett" til å vite hvem Messias er. Så det er slettes ikke "vi" eller "Magnus" som hevder dette, men de første kristne som altså var jøder(!).

Det ligger videre i sakens natur at dersom man tror at Jesus er Messias - slik disse jødene (Peter og co) gjorde - så må man som en konsekvens avfeie den senere rabbinske tradisjonen, samt også det Messias-syn som framtrer i Koranen. Her kan man ikke få i pose og sekk; og kristne velger å tro at Jesus var - og er - den sanne Messias.

Jeg er litt usikker på hva du vil fram til ved å si: "Jesus kom med den hellige ånden som koranen også sier der mennesket kunne igjennom å ta imot den bli ett med Gud". Den Hellige Ånd ble gitt av Gud til de kristne fordi Jesus hadde dratt opp til himmelen. I egenskap av å ha Guds Ånd boende i seg blir en hver kristen Guds tempel. Alle som tror på og bekjenner Jesus får Den Hellige Ånd. Jeg kjenner ikke til den koranske læresetningen som du viser til her, og heller ikke hva som menes med "bli ett med Gud". De siste setningene blir også litt for kryptiske til at jeg kan gi noe svar på dem.

Mvh Magnus

Kommentar #24

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

Messias

Publisert nesten 11 år siden

Magnus,

Selvsagt er det en annen tro. Jeg har hatt mange diskusjoner med kristne og jødiske venner om gudstro, og det virker egentlig som om jøder og muslimer har gudstro som ligner mye mer på hverandre enn den kristne.


Vedr. Messias, joda, det er klart man legger noe ulikt i det. Men husk, messias begrepet i seg selv gjør ikke Jesus til Guds sønn. Det er noe man fra kristen side legger til. Derfor er det jødisk-muslimske synet på Messias skikkelsen mere samstemt, som et sendebud fra Gud. Med den grunnleggende forskjellen mellom de to at Jødene ikke aksepterer Jesus som den ventede Messias, muslimene gjør dette.

mvh

Shoaib

Kommentar #25

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: Messias

Publisert nesten 11 år siden
25.05.10 kl. 22:23 skrev Shoaib Sultan:

Magnus,

Selvsagt er det en annen tro. Jeg har hatt mange diskusjoner med kristne og jødiske venner om gudstro, og det virker egentlig som om jøder og muslimer har gudstro som ligner mye mer på hverandre enn den kristne.

Vedr. Messias, joda, det er klart man legger noe ulikt i det. Men husk, messias begrepet i seg selv gjør ikke Jesus til Guds sønn. Det er noe man fra kristen side legger til. Derfor er det jødisk-muslimske synet på Messias skikkelsen mere samstemt, som et sendebud fra Gud. Med den grunnleggende forskjellen mellom de to at Jødene ikke aksepterer Jesus som den ventede Messias, muslimene gjør dette.

mvh

Shoaib

Hei Shoaib.

Når det gjelder gudstro og forskjeller der, så tror jeg nok så gjerne at rabbinsk jødedom og islam kan ha en del likheter, men den muslimske forståelsen av GT og NT (der disse blir sett på som delvis feilaktige) distanserer imidlertid islam fra GT-jødedom og kristendom.

Angående Messias så er det riktig at kristne tror at Jesus, Guds Sønn, var/er Messias. Sånn sett er det kanskje mer riktig å si at kristne har "lagt til" at denne Guds Sønn er den lovede Messias. Du sier at det jødiske synet på Messias ligner på det islamske, men til tross for enkelte likheter kan det vel ikke være mer likt enn at det ender opp med to helt forskjellige konklusjoner - siden du selv fastslår at muslimene aksepterte Jesus som en messias (etter muslimsk forståelse), mens jødene ikke trodde på ham (her snakker jeg om de mange jødene som avviste ham, ikke de første kristne).

Mvh Magnus

Kommentar #26

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

RE: Hva hvis Jesus sa Allaha til Faderen

Publisert nesten 11 år siden

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

Gode Rafael Gyldenrose:

Jeg skal svare deg punkt for punkt.

1. Det fins mange eksperter der ute, og de aller fleste av de som er teologiske eksperter havner ned på den teologisk ”liberale” siden, selv om det ikke har noe med ”liberalitet” å gjøre, men heller bygger på en vantro filosofi. Derfor betyr det lite hva disse ekspertene du kommer med, så lenge som det fins arabiske teologer/akademikere som sier at ”allah” ikke er synonym med Bibelens Gud.

2. Hvorfor skulle Jeshua i det hele tatt snakke aramaisk? Han snakket hebraisk gjennom hele sitt jordiske liv, fordi han var fra ”landet”. Aramaisk var det man kan kalle ”dannet dagligtale” blant de høyere lag av samfunnet, fariseere og sadukeere blant annet. Harris Birkeland har dokumentert dette i ” The language of Jesus (1954).” På hans morsmål sa han ”El”, ”Elohim”, ”JHVH” (han kunne naturligvis uttale dette underfulle navnet), etc...

3. Islam er også entydig klar i at det ikke blir fred før jødene er utryddet fra jordens overflate, og at endog trær og steiner til slutt skal rope ”O muslim, en jøde gjemmer seg bak meg, kom og drep ham!” for ikke å forglemme at islam forkynner inni den gyldne aluminiumskuppelen på Klippedomen ”Allah har ingen sønn, si ikke at allah har noen sønn, tilbe allah og ham alen”, mens Bibelen sier at den som fornekter at Jesus er messias, er antikristens (og derfor ikke Guds ånd).

4. Nei, jeg kan ikke innrømme at koranen forkynner en tro på Jesus som er i pakt med Bibelen, Guds Ord. Tvert imot, forkynner islam (Martin Lings: Muhammad) at ”ingen mennesker er født uten synd, uten to: Maria og hennes sønn”. Det betyr at islam er like mye ute og kjøre som romersk-katolisisme med deres vranglære om Marias ubesmittede fødsel.

5. Jeg vet inderlig vel at Muhammad kastet ut flere hundre gudebilder ut av Ka’abaen på ordre av demonen Djibril. Men det du ikke synes å vite er at han fikk følgende budskap før han gjorde det: ”Kast ut alle avgudene fra allah, uten den [avguden] som heter allah” og ”dere skal ikke tilbe noe annet gudebilde [d.e. noen annen avgud] enn allah”.

6. Muhammed var forøvrig ikke bare en avgudsdyrker. Han var også pedofil og fremmet aksept for tanken om pederasti, som er en styggedom i Guds øyne – samme hvem det er som utfører den.

Kommentar #27

Espen Ottosen

151 innlegg  347 kommentarer

Profesjonell utleievirksomhet

Publisert nesten 11 år siden

En rask nyanserende kommentarer fra min side (som kommer altfor sent, men, men)

Jeg er klar over at mange leirsteder, og mange bedehus, ikke vil leie ut til muslimer på grunn av sine vedtekter. Det er selvsagt helt i orden. Vi driver ikke med utleie på hovedkontoret. Min kommentar var derfor ment som en prinsippiell refleksjon.

Saken er den at enkelte leirsteder (og noen forsamlingshus og noen institusjoner) driver profesjonell utleievirksomhet. Lokalene leies da ut til alt fra bryllupper til politiske møter. Dessuten driver mange leirsteder som sommerhotell. I slike tilfeller leier vi ut på kommersiell og profesjonell basis. Da tenker jeg at det vil være noe unaturlig å stille som krav at de som leier står for klassisk kristendom.

Kommentar #28

Raphael Gyldenrose

6 innlegg  93 kommentarer

RE: RE: Hva hvis Jesus sa Allaha til Faderen

Publisert nesten 11 år siden
26.05.10 kl. 21:11 skrev Lars-Toralf Utnes Storstrand:

Gode Rafael Gyldenrose:

Jeg skal svare deg punkt for punkt.

1. Det fins mange eksperter der ute, og de aller fleste av de som er teologiske eksperter havner ned på den teologisk ”liberale” siden, selv om det ikke har noe med ”liberalitet” å gjøre, men heller bygger på en vantro filosofi. Derfor betyr det lite hva disse ekspertene du kommer med, så lenge som det fins arabiske teologer/akademikere som sier at ”allah” ikke er synonym med Bibelens Gud.

2. Hvorfor skulle Jeshua i det hele tatt snakke aramaisk? Han snakket hebraisk gjennom hele sitt jordiske liv, fordi han var fra ”landet”. Aramaisk var det man kan kalle ”dannet dagligtale” blant de høyere lag av samfunnet, fariseere og sadukeere blant annet. Harris Birkeland har dokumentert dette i ” The language of Jesus (1954).” På hans morsmål sa han ”El”, ”Elohim”, ”JHVH” (han kunne naturligvis uttale dette underfulle navnet), etc...

3. Islam er også entydig klar i at det ikke blir fred før jødene er utryddet fra jordens overflate, og at endog trær og steiner til slutt skal rope ”O muslim, en jøde gjemmer seg bak meg, kom og drep ham!” for ikke å forglemme at islam forkynner inni den gyldne aluminiumskuppelen på Klippedomen ”Allah har ingen sønn, si ikke at allah har noen sønn, tilbe allah og ham alen”, mens Bibelen sier at den som fornekter at Jesus er messias, er antikristens (og derfor ikke Guds ånd).

4. Nei, jeg kan ikke innrømme at koranen forkynner en tro på Jesus som er i pakt med Bibelen, Guds Ord. Tvert imot, forkynner islam (Martin Lings: Muhammad) at ”ingen mennesker er født uten synd, uten to: Maria og hennes sønn”. Det betyr at islam er like mye ute og kjøre som romersk-katolisisme med deres vranglære om Marias ubesmittede fødsel.

5. Jeg vet inderlig vel at Muhammad kastet ut flere hundre gudebilder ut av Ka’abaen på ordre av demonen Djibril. Men det du ikke synes å vite er at han fikk følgende budskap før han gjorde det: ”Kast ut alle avgudene fra allah, uten den [avguden] som heter allah” og ”dere skal ikke tilbe noe annet gudebilde [d.e. noen annen avgud] enn allah”.

6. Muhammed var forøvrig ikke bare en avgudsdyrker. Han var også pedofil og fremmet aksept for tanken om pederasti, som er en styggedom i Guds øyne – samme hvem det er som utfører den.

 Du svarerte meg ikke på  det viktigste spøsmålet: Er Jødenes tro på messias som alle kongene var i Israel den samme som dem kristene om Messias heter Jesus eller hva som helst Jødene kunne godta som messias ?

Har Jødene noen som helst tradisjon for at Gud har en søn som er en treenighet med Gud ?

Hvis svaret på begge er nei så bekrefter du at messias og at Gud er en usynelig almektig Gud som jødene og muslimene tror på er et faktum.

Håper du kan svare meg klart denne gangen.

Allaha (arameisk for Gud)  velsigne deg.

Kommentar #29

Hallgeir Reiten

215 innlegg  481 kommentarer

RE: Profesjonell utleievirksomhet

Publisert nesten 11 år siden

 Det som var utgangspunktet her, var jo leir for muslimer på et kristent leirsted.

Jeg kan derfor ikke følge deg i logikken din, og mener NLM helt naturlig bør sette foten ned for at troende fra andre religioner bruker deres bygninger - i ytterste konsekvens - til å tilbe avguder.

Du kan jo prøve å få tilgang til å ha en kristen leir og forkynne evangeliet i en av landets moskeer for å se hvordan det fungerer den andre veien?

Dialog med muslimer er en helt annen sak.

27.05.10 kl. 10:16 skrev Espen Ottosen:

En rask nyanserende kommentarer fra min side (som kommer altfor sent, men, men)

Jeg er klar over at mange leirsteder, og mange bedehus, ikke vil leie ut til muslimer på grunn av sine vedtekter. Det er selvsagt helt i orden. Vi driver ikke med utleie på hovedkontoret. Min kommentar var derfor ment som en prinsippiell refleksjon.

Saken er den at enkelte leirsteder (og noen forsamlingshus og noen institusjoner) driver profesjonell utleievirksomhet. Lokalene leies da ut til alt fra bryllupper til politiske møter. Dessuten driver mange leirsteder som sommerhotell. I slike tilfeller leier vi ut på kommersiell og profesjonell basis. Da tenker jeg at det vil være noe unaturlig å stille som krav at de som leier står for klassisk kristendom.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere