Tor Fagerhaug

48

Gnostikerne

Publisert: 19. mai 2010

En av de mer kjente Jesusbevegelsene i oldtiden er Gnostikerne. De bestod av en rekke forskjellige sekter som hadde en ting felles. De hevdet at man måtte ha «gnosis» (Gresk for kunnskap) for å bli frelst. Vi vet at Gnostikerne var utbredd rundt mestparten av middelhavsområdet, særlig i de større byene i Egypt, Syria, Lilleasia og Gallia i det andre og tredje århundre.

Gnostikerne var svært ulike og trodde radikalt forskjellige ting. Noen var enig med Markion at Jesus var ånd og ikke menneske. Jesus representerte en helt annen gud enn den som hadde skapt verden. Andre derimot hevdet at Jesus besto av to forskellige vesener, den menneskelige Jesus og den åndelige Kristus. Disse gnostikerne var enige med adopsjonistene (som jeg skal skrive om i neste tråd) at Jesus var det mest rettferdige mennesket i verden og at noe spesielt hadde skjedd da han ble døpt.De hevdet at under dåpen steg den hellige Kristus ned i mennesket Jesus og ga han evnene til å helberede, og spesielt til å undervise. Rett før Jesus døde på korset steg Kristus opp fra mennesket Jesus og for til himmelen. Dette var grunnen til at Jesus ropte i smerte fra korset. « Min gud, min gud, hvorfor har du forlatt meg» (Markus 15:34)

Hvem var denne guddommelige Kristus? For mange Gnostikere var han en av mange himmelske vesener som representerte den himmelske virkelighet. Dette var helt ulikt de jødekristne (adopsjonistene) som hevdet at det var en gud, og Markionittene som hevdet at det var to. Gnostikerne aksepterte eksistensen av mange guder. I noen av de Gnostiske trossystemene var det 30 ulike guder, i andre opptil 365. Uansett, den sanne gud var ikke GT,s gud. Ulikt Markionittene trodde de ikke at GT,s gud kun var hevngjerrig og rettferdig. En gud med høy standard (loven) og liten tålmodighet med de som ikke overholdt den.

For mange av Gnostikerne var skaperguden i GT ond og verden han hadde skapt likeså.

Gnostikerne følte seg fremmed fra denne materielle verden og de visste at de ikke tilhørte denne virkeligheten. De var åndelige vesener fra den himmelske virkelighet som hadde blitt fanget i den materielle virkelighet av den onde Gud og hans medhjelpere.

En Gud fra den himmelske virkelighet hadde tatt bolig i mennesket Jesus og forlatt han rett før hans død for at han kunne dele kunnskap (gnosis) med de fengslede sjeler slik at de kunne unslippe den materielle verden.

Dette var en hemmelig kunnskap som ikke innbefattet alle mennesker, selv ikke alle kristne. Den var ment for de få utvalgte, Gnostikerne. De benektet ikke at Jesus hadde undervist mange andre mennesker, men at han reserverte de hemmelige kunnskapene (gnosis) som ledet til frelse kun for de utvalgte som kunne leve opp til dem.

Gnostikerne formidlet sitt budskap muntlig og hevdet at ved en nøye og varsom lesning av apostlenes skrifter ville finne et skjult budskap under overflaten. For Gnostikerne var det ikke den bokstavelige mening som gjaldt. Sannheten for å oppnå frelse lå i det skjulte budskapet, et budskap som kun var tilgjengelig for de Gnostiske fortolkerne

Siden de ikke var bundet til den materielle verden var de heller ikke så opptatt av å samle tekster som var autorative. Flere Gnostikere satte stor pris på Johannesevangeliet samt en rekke andre evangelier som Thomasevangeliet, Mariaevengeliet, Filips evangelium, Judasevangeliet og Sannhetens evangelium. Disse ble funnet i Nag Hammadi i 1948. Hvert evangelium var ment til å åpenbare de skjulte sannhetene som Jesus og apostlene formidlet

Kommentar #1

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

RE: Gnostikerne

Publisert over 11 år siden
19.05.10 kl. 10:49 skrev Tor Fagerhaug:

Dette var en hemmelig kunnskap som ikke innbefattet alle mennesker, selv ikke alle kristne. Den var ment for de få utvalgte, Gnostikerne. De benektet ikke at Jesus hadde undervist mange andre mennesker, men at han reserverte de hemmelige kunnskapene (gnosis) som ledet til frelse kun for de utvalgte som kunne leve opp til dem.

Gnostikerne formidlet sitt budskap muntlig og hevdet at ved en nøye og varsom lesning av apostlenes skrifter ville finne et skjult budskap under overflaten. For Gnostikerne var det ikke den bokstavelige mening som gjaldt. Sannheten for å oppnå frelse lå i det skjulte budskapet, et budskap som kun var tilgjengelig for de Gnostiske fortolkerne

De hadde nok fått med seg litt av den Kabbalistiske undervisningen som ligger skjult i Jesu liv og levnet; "evig liv i dag er bare for den som vil, ikke for de som har nok med det de har"

Kommentar #2

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

RE: RE: Gnostikerne

Publisert over 11 år siden
19.05.10 kl. 18:29 skrev Svein Nyborg:19.05.10 kl. 10:49 skrev Tor Fagerhaug:

Dette var en hemmelig kunnskap som ikke innbefattet alle mennesker, selv ikke alle kristne. Den var ment for de få utvalgte, Gnostikerne. De benektet ikke at Jesus hadde undervist mange andre mennesker, men at han reserverte de hemmelige kunnskapene (gnosis) som ledet til frelse kun for de utvalgte som kunne leve opp til dem.

Gnostikerne formidlet sitt budskap muntlig og hevdet at ved en nøye og varsom lesning av apostlenes skrifter ville finne et skjult budskap under overflaten. For Gnostikerne var det ikke den bokstavelige mening som gjaldt. Sannheten for å oppnå frelse lå i det skjulte budskapet, et budskap som kun var tilgjengelig for de Gnostiske fortolkerne

De hadde nok fått med seg litt av den Kabbalistiske undervisningen som ligger skjult i Jesu liv og levnet; "evig liv i dag er bare for den som vil, ikke for de som har nok med det de har"

 Hei Svein! Kabbala er nok en atskillig nyere retning enn gnostisimen......1700 år

Kommentar #3

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

RE: RE: RE: Gnostikerne

Publisert over 11 år siden
19.05.10 kl. 20:22 skrev Tor Fagerhaug:   Hei Svein! Kabbala er nok en atskillig nyere retning enn gnostisimen......1700 år

 Var det ikke historiker du var?? Den som startet med Kabbala var Abraham, for knappe 5000år siden.

Kommentar #4

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Gnostikerne

Publisert over 11 år siden
19.05.10 kl. 20:40 skrev Svein Nyborg:19.05.10 kl. 20:22 skrev Tor Fagerhaug:   Hei Svein! Kabbala er nok en atskillig nyere retning enn gnostisimen......1700 år

 Var det ikke historiker du var?? Den som startet med Kabbala var Abraham, for knappe 5000år siden.

 Hei Svein!Nu jah, det du sier er en høyst personlig oppfatning hvor du ikke vil få støtte fra noen historikere. Kabbala er en relativt ny mystisk kult innen jødedommen. Jeg husker rett og slett ikke nå hvem som startet kulten, men det vil jeg komme tilbake til

Kommentar #5

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: Gnostikerne

Publisert over 11 år siden
19.05.10 kl. 21:02 skrev Tor Fagerhaug:   Hei Svein!Nu jah, det du sier er en høyst personlig oppfatning hvor du ikke vil få støtte fra noen historikere. Kabbala er en relativt ny mystisk kult innen jødedommen. Jeg husker rett og slett ikke nå hvem som startet kulten, men det vil jeg komme tilbake til

 Det blir spennende. Hva tror du Moses tenkte på i 40år på baksiden av ingenmannsland? Hvorfor tror du alle hans kråketær forteller flere historier, lag på lag?

Kommentar #6

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: Gnostikerne

Publisert over 11 år siden
19.05.10 kl. 22:12 skrev Svein Nyborg:19.05.10 kl. 21:02 skrev Tor Fagerhaug:   Hei Svein!Nu jah, det du sier er en høyst personlig oppfatning hvor du ikke vil få støtte fra noen historikere. Kabbala er en relativt ny mystisk kult innen jødedommen. Jeg husker rett og slett ikke nå hvem som startet kulten, men det vil jeg komme tilbake til

 Det blir spennende. Hva tror du Moses tenkte på i 40år på baksiden av ingenmannsland? Hvorfor tror du alle hans kråketær forteller flere historier, lag på lag?

 Hei igjen Svein! Sorry men jeg følger ikke dine tankerekker, kanskje det er noe i veien med meg ;)

Kommentar #7

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Tidslinje ?

Publisert over 11 år siden

Tor:

Takk for nok et glimrende innlegg.

Når oppstod Gnostisismen ?

Noen sier at den startet med hendelsen i år 70 når romerne overtok Jerusalem og Jødene ble spredd utover i alle retninger.  Andre påstår at det var en mystisk retning innen Jødedommen før Jesus fra Nasaret kom på banen. Er dette en tidlig variant av "jøder kristne"  og ikke "hedning kristne" som vi kjenner fra bibelen ?

Det skilles skjelden mellom persisk og syrisk/egypisk gnostisisme.  Er det stor forskjell i tid ikke bare sted ?

Det at den syrisk / egyptiske opptok tanken om Jesus fra Nasareth er greit , men fantest den før Jesu tid ?

Diskusjoen om Kabbala er og så uspesifik da det finnes kristne , jødiske , hermeiske og praktiske kabbala fra forskjellige perioder.

Kommentar #8

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Interessant.

Publisert over 11 år siden

Du sitter på mye interessant kunnskap. Ser frem til å få mer i samme gate. Utover Apokryfe evangelier har jeg selv liten innsikt. Men har selv hatt stor glede av Thomasevangeliet. Jeg erfarer og opplever den som en slags "fasit" eller bekreftelser på ting jeg har opplevd og erfart i mitt gudsøkende liv. Utrolig spennende ting du skriver om.

Vennlig hilsen Mons Henrik

Kommentar #9

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

RE: Tidslinje ?

Publisert over 11 år siden
20.05.10 kl. 10:00 skrev Kjell Haugen:

Tor:

Takk for nok et glimrende innlegg.

Når oppstod Gnostisismen ?

Noen sier at den startet med hendelsen i år 70 når romerne overtok Jerusalem og Jødene ble spredd utover i alle retninger.  Andre påstår at det var en mystisk retning innen Jødedommen før Jesus fra Nasaret kom på banen. Er dette en tidlig variant av "jøder kristne"  og ikke "hedning kristne" som vi kjenner fra bibelen ?

Det skilles skjelden mellom persisk og syrisk/egypisk gnostisisme.  Er det stor forskjell i tid ikke bare sted ?

Det at den syrisk / egyptiske opptok tanken om Jesus fra Nasareth er greit , men fantest den før Jesu tid ?

Diskusjoen om Kabbala er og så uspesifik da det finnes kristne , jødiske , hermeiske og praktiske kabbala fra forskjellige perioder.

 Hei Kjell! Gnostske trossystemer var var ikke ekskusivt kristent. De fantes i de fleste religoner. Selv de kristne gnostikerne opererte med flere guder.. For å være ærlig vet jeg ikke så mye om kabbala annet at det er en mysterieretning innen jødedommen. I islam er sufismen mysterieretningen

Kommentar #10

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

RE: Interessant.

Publisert over 11 år siden
20.05.10 kl. 10:32 skrev Mons Henrik Slagsvold:

Du sitter på mye interessant kunnskap. Ser frem til å få mer i samme gate. Utover Apokryfe evangelier har jeg selv liten innsikt. Men har selv hatt stor glede av Thomasevangeliet. Jeg erfarer og opplever den som en slags "fasit" eller bekreftelser på ting jeg har opplevd og erfart i mitt gudsøkende liv. Utrolig spennende ting du skriver om.

Vennlig hilsen Mons Henrik

 Hei Mons Henrik! Jeg vil skrive om de jødekristne litt senere her. Jeg mener det kan være interessant å få litt kunnskap om de viktigste retningene i kristendommen fra antikken. Det viser at synet på hvem Jesus var forskjellig. 

Kommentar #11

Ruben Solvang

8 innlegg  214 kommentarer

Forskjellig Gud i NT og GT?

Publisert over 11 år siden

For de som er interessert i "forskjellen" mellom Gud i GT og NT, så anbefaler jeg en presentasjon av problemstillingen fra Greg Boyd. Er ikke sikker på om jeg er enig i alt han sier, men han har mange gode poeng, spesielt mot slutten.

Kommentar #12

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

RE: Forskjellig Gud i NT og GT?

Publisert over 11 år siden
20.05.10 kl. 20:27 skrev Ruben Solvang:

For de som er interessert i "forskjellen" mellom Gud i GT og NT, så anbefaler jeg en presentasjon av problemstillingen fra Greg Boyd. Er ikke sikker på om jeg er enig i alt han sier, men han har mange gode poeng, spesielt mot slutten.

 Hei Ruben! Linken var interessant den. Jeg mener at han setter tekstene i feil kontekst.Oldtidstekster bør leses i den tidskonteksten de er skrevet i nemlig i oldtiden. Hvordan var leveforholdene hva var verdensbildet, alt dette spiller inn i synet på Gud på den tiden. Hvis vi endrer kontekst endrer vi også meningen med teksten. Vi leser en tekst utifra ha vi vet. I den gammeltestamentlige verden hadde Gud en annen funksjon enn i dag. Han sørget for regn, seier i krig. Han straffet dem med tørke, tap i krig osv. Husk de hadde ingen forutsetninger for å forstå meteorolgi f.eks. Så alle verdagslige hendelser ble tillagt Jahve. Det skjedde en endring i tenkningen etter eksilet fra determinisme til apokalyptisk tenkning. Før eksilet var holdningen at Jahves straff bare gjaldt de urettferdige.Tenkningen endret seg da forståelsen om at sykdom død og ulykker rammet også de rettferdige. Verden var behersket av onde krefter og de begynte å vente på guds intervensjon da han ville straffe de uretferdige og belønne de rettferdige i etterlivet. Det er den guden Jesus trodde på og lærte sine disipler om

Kommentar #13

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Gnostikerne

Publisert over 11 år siden
19.05.10 kl. 23:30 skrev Tor Fagerhaug:   Hei igjen Svein! Sorry men jeg følger ikke dine tankerekker, kanskje det er noe i veien med meg ;)

 Noe i veien med deg er det nok ikke, men det er ikke alltid vi ser det samme pga ulik perspektiv, trodde faktisk du tøyset da du skrev at Kabbala hadde omtrent samme alder som Kristendommen.

Gen 12:1  Og Herren sa til Abram: Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det land som jeg vil vise dig!  osv.

 

Abraham hørte Gud, i sentrum av kaoset begynte han å gå etter "lyden", han fulgte den stille veiledningen på innsiden om å stå opp og forlate sin matrealistiske hverdag, sin trygge tradisjon og identitet, da skulle han finne et nytt stort liv, et liv som ville bli overførbart til folkemasser. - Uansett hvem du er, hva du er og hvilken tro eller religion du har kan du bli begunstiget av å ydmyke deg, "bøye kne" for det A. fant.

 

A. kom nærmere Gud, høyere, opp på (Sichem) Guds nakke, inn under Guds styrke, i skyggen av skaperkraften (skaper eiken, alah), der sto han omgitt av verdens mennesker som kjøper og selger (Cananitter, dørselgere) det som verden har å tilby på det verdslige marked. Der slaktet, ofret, drepte A. en del av sitt Ego, forsto at alle hans ikkeegoistiske gjerninger ville gi store resultat, han inngikk pakt, ble ett med Gud og ble i stand til å gjøre "umulige" ting; kjøpe og selge det som Skaperen hadde å tilby på kraft og intelligensens marked, allmakten ble tilgjengelig for Mannen.

 

A. la ut på en reise inn i den usynlige verden, uten kart, det kartet skrev Moses da han forsto hvor Abraham, Isak og Jacob hadde vært. A. forlot sin erfarte, relative eksistens, omgivelsene han erfarte gav han ingenting, i tomheten på innsiden hørte han det tause vitne, fulgte de instruksjoner han ble inspirert med, han hørte med sitt indre øre og begynte på en reise som ledet han fram mot å se den åndelige verden, erfare følelsesmessig gleden (Isak) av å oppnå personlig resultat, det han "så" i ånden, i himmelen, kasuallegemet, materialiserte seg på jorden som sønnen Isak. A. hadde lært seg hvordan produsere mirakel, skape noe nytt ut av død sæd og dødt morsliv.

A. avslørte noen av de indre dimensjonene i skaperverket, ved nærhet og enhet med Skaperen fikk A. samme egenskaper som Gud, innsikt i og forståelse av skapelsesprossessen og evne til å bruke denne (all)makten.

Denne visdommen, et verktøy som brukes til å sammenkoble seg med Skaperen og hans pulserende, dynamiske skapelsesprosess og til konstant å være lydhør til tilbakemeldingene fra skaperverket, kalles Kabbalah: A. lærte å lytte til hjertet og bruke det han lærte, uten respekt for Egoets protester.

Jesus demonstrerte denne kunnskapen; vann til vin, stoppet folkets blødninger, viste menneskeheten veien inn i et liv som flyter med melk og honning (osv. osv.).

Kabbala er en stige du kan bruke til å klatre opp til Gud igjen. Adam og hans begjær etter kunnskap sendte han på hodet ned stigen, Jacob så stigen den natta han var på  flukt, klatret oppover til han møtte Gud og vant en del år senere brytekampen.

Jesus åpnet denne stigen for alle som vil klatre, følge etter. "Anokiy derek emeth chay" sa Jesus.

 

Kommentar #14

Henrikke Wilhelmsen

0 innlegg  70 kommentarer

Publisert over 9 år siden

----Kabbala er en stige du kan bruke til å klatre opp til Gud igjen. Adam og hans begjær etter kunnskap sendte han på hodet ned stigen, Jacob så stigen den natta han var på flukt, klatret oppover til han møtte Gud og vant en del år senere brytekampen.----

Hei. Beklager sent svar, men jeg fant ikke ut hvordan sende en melding direkte til deg. Jeg lurer på hvor jeg kan lese om kabbala angående jakobs stige. Har du noen anbefalinger?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere