Spaltist og kommentator i Vårt Land Erling Rimehaug

Tidligere redaktør i Vårt Land.

Himmelfart

Publisert: 12. mai 2010

Møtes i skyen

(Fra Vårt Land 2003, i anledning dagen)

«Himmelspretten», sa læreren, og det var første gang jeg tenkte på at det kunne være noe latterlig ved forestillingen om Jesus som svever til himmels.

Dagens barn, som er vant til Harry Potters flygekunster, vil vel synes det er en nokså ordinær sak at Jesus stiger opp for å bli borte bak en sky. Men enten man vitser om Jesus som romfarer eller man plasserer ham blant superheltene - så bygger vi opp under en forestilling: Himmelen er et sted man når ved å fly bort fra jorda.

«For opp til himmelen», heter det da også i trosbekjennelsen. Men egentlig forteller ikke Bibelen om en luftig himmelferd. Det står riktignok at Jesus ble løftet opp. Men så kom en sky og skjulte ham.

Jeg har begynt å lure på om det ikke er skyen som gir oss nøkkelen til å forstå både himmelfarten, himmelen – og pinsen.

Tre av disiplene hadde faktisk opplevd dette en gang før. De var blitt med Jesus opp på et fjell, og sett ham bli borte i en sky. Da hadde de også sett Moses der. Og med Moses får vi en nøkkel til å forstå dette med skyen. Moses dro jo gjennom ørkenen ledet av en skystøtte. Skyen er altså et tegn på Guds nærvær. Men samtidig skjuler Gud seg i skyen.

Skyen er også en dør mellom vår verden og den himmelske. Gjennom skyen gikk Jesus over i den himmelske tilværelsen – og i skyen skal vi møte ham når han kommer tilbake og har himmelen med seg.

Himmelen er bokstavelig talt luftige greier for de fleste av oss, nettopp fordi vi henger fast i forestillingen om at den befinner seg der oppe over oss et sted. Bibelens mennesker – og middelalderens – levde like under en blå hvelving, og forestilte seg Guds himmel plassert over den. Dermed var ikke Gud så langt borte.

Vi, derimot, vet at vi stirrer utover i et nesten tomt rom når vi ser opp mot himmelen. Dermed fortaper Gud seg inn i uvirkeligheten, vi vet egentlig ikke hvor vi skal plassere ham. Som søndagsskolelærer sa jeg heller at Gud bor i hjertet vårt. Det er noe riktig i det. Ikke minst pinsen handler om hvordan Gud ved Den Hellige Ånd blir virkelig i vårt indre. Men en Gud i hjertet blir en individualistisk størrelse, han mister sin objektive eksistens utenfor meg. Da blir det lett å forme Gud i mitt bilde og forveksle mine tanker og følelser med Guds.

I Bibelen er himmelen mer en tilstand enn et sted, skriver Jeffrey Burton Russel i «Himmelens historie». Himmelen er der Gud er synlig til stede, der hans herredømme er uinnskrenket og uimotsigelig, der hvert kne bøyer seg og hver tunge bekjenner.

Det som skiller oss fra himmelen, er dermed ikke geografi, men tid. Bibelen taler om en kommende tidsalder, der Guds nærvær skal være uomtvistelig og ufrakommelig. Den kommer med Jesus – når han kommer i skyen.

I den tidsalderen vi nå lever i, gir Gud seg til kjenne i skyen. Det vil si at han er nær, men han er samtidig skjult. Himmelfartsdagen forteller at Jesus har tatt sin plass ved Majestetens høyre hånd.

Men vi ser ham ikke der. Skyen skjuler hans herlighet. Enn så lenge. Kanskje virker det like luftig å si at Gud er i skyen som å si at han er der oppe. Men for meg er det bilder som gir veldig forskjellige følelser. Er Gud i skyen, så er han her, like ved oss. Da må vi ikke fjerne oss fra jorda og menneskene for å søke Guds himmel. Himmelen er der hvor Guds vilje skjer.

Å søke Guds nærvær blir ikke en jakt på den individuelle opplevelse. Himmelen kommer nær når vi er med på å fremme hans vilje. Da blir heller ikke opplevelsen av Guds fravær noe bevis på at Gud er langt borte fra oss.


Kommentar #1

Tore Lind

6 innlegg  270 kommentarer

Mja...

Publisert over 11 år siden

...de originale evangelier inneholder ingen himmelfart - vettu.

I de tidligeste utgaver av Markus finnes slett  ikke himmelfarten med, der ender evangeliet - rett og slett - med den tomme grav.

De tolv siste vers av Markus ble tilføyd over 200 år senere og finnes overhodet ikke med i våre eldste og beste manuskripter!

I Matteus er det ingen himmelfart.

I Johannes er det ingen himmelfart..

Det eneste som er igjen er én linje i Lukas som sier "og han ble båret opp til himmelen",  men denne passus finnes ikke med i alle bibelutgaver, den ble "tilføyd" fordi det ble henvist til himmelfart i fortsettelsen til evangeliene, nemlig i apostlenes gjerninger, som tradisjonelt tilskrives Lukas.

Et menneske naglet til korset dør ikke av kvestelser men av kvelning, for når man henger i armene blir brystkassen presset sammen med mindre man kan støte ifra med føttene.

En måte å fremskynde døden på, var å knekke beina for da kunne ikke offeret sparke ifra for å lette trykket på brystkassen, hvilket ble gjort med jesu to medhengte fordi sabbaten nærmet seg.

Denne seanse tok normalt 12-24 timer, men i jesu tilfelle kun 3-6 timer, og dét uten knekte bein, noe som kvalifiserer til rekord i øvelsen hurtig-henging inntil døden.

Hadde Pilatus rett da han spurte, "døde han virkelig på korset" etter så kort tid?

-Men Pilatus var ikke overbevist om at jesus "allerede" var død, derfor spurte han ekstra, om dette virkelig var tilfelle da han fant det meget oppsiktsvekkende.

Liket av jesus ble lagt i en grav av Josef og Nikodemus, men hvorfor brakte de så mange urter med, - myrra og alurt - ca. 100 pund?
Hvorfor bringe helende urter med til et lik? Alurt er helende og ikke balsamerende?!

Fredag er jesus drept og på søndag er graven tom, hva skjedde egentlig de dagene?

I den kristne tradisjon er jesu grav alltid bevoktet.
I alle visuelle fremstillinger, være seg bilder eller hjerteskjærende filmer, er det "alltid" romerske vakter utenfor jesu grav.

Hvorfor, jo fordi man ville umuliggjøre ethvert forsøk på å stjele kroppen, for hvis graven var under bevoktning hele tiden kunne ingen fjernet kroppen og senere hevde at han var oppstanden.

Dette er et viktig poeng.

Den eneste som nevner bevoktning av jesu grav, er Matteus.
- "Neste dag", dagen etter helgaften gikk overprestene og fariseerne sammen til Pilatus og sa: Herre, vi har kommet til å tenke på hva denne bedrager sa da han ennå levde: "etter 3 dager skal jeg oppstå". Gi derfor ordre om vakthold til den tredje dag er over, så ikke disiplene hans skal komme å stjele ham og si til folket at han er oppstått fra de døde, da ville vi få et nytt bedrag værre enn det første.

Mens tre av evangelistene overhode ikke nevner gravbevoktning med ett eneste ord, forteller Matteus oss at graven stod ubevoktet én hel natt?!

- Pilatus, her har dere vaktmannskap, Gå nå og sørg for vakthold, slik dere finner det best!
Da gikk de og sikret graven både med vakter og segl, som de festet på steinen, - til den allerede tomme graven?

Evangelienes beskriver hvordan jesus - dvs. gjenferdet - spiste og drakk??? og at Thomas fikk lov til å røre hans sår.

Hæ?

Tenke seg ...Thomas stikker fingeren i - det sultne - gjenferdets sår.

En merkelig historie dette - særs merkelig.

Kommentar #2

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Humor, skyer og himmelfart

Publisert over 11 år siden

Kom over denne på Facebook:

Værmeldingen tyder på store askeskyer over Norge
på torsdag. Det er derfor ikke mulig for Jesus å foreta årets himmelfart,
da luftrommet kan bli stengt. Helligdagen er derfor avlyst på
torsdag, og alle anmodes om å stille på jobb som vanlig!!

Kommentar #3

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: Mja...

Publisert over 11 år siden
13.05.10 kl. 00:08 skrev Tore Lind:

Tenke seg ...Thomas stikker fingeren i - det sultne - gjenferdets sår.En merkelig historie dette - særs merkelig.

Hei Tore. Så vidt jeg har skjønt så var Jesus ikke et gjenferd etter oppstandelsen. Det er nok et avgjørende poeng i hele greia... Angående Jesu raske død på korset så kan det tilskrives den ekstremt brutale behandlingen han fikk i forkant (at han tross alt var ganske svak - f eks så greide han ikke å bære korset sitt særlig langt). Mvh Magnus

Kommentar #4

Tore Lind

6 innlegg  270 kommentarer

RE: RE: Mja...

Publisert over 11 år siden
13.05.10 kl. 23:08 skrev Magnus Husøy:13.05.10 kl. 00:08 skrev Tore Lind:

Tenke seg ...Thomas stikker fingeren i - det sultne - gjenferdets sår.En merkelig historie dette - særs merkelig.

Hei Tore. Så vidt jeg har skjønt så var Jesus ikke et gjenferd etter oppstandelsen.

Javel? hva sier teksten om dette da?

Når du har lest evangelistene kan du komme tilbake.

Kommentar #5

Tore Lind

6 innlegg  270 kommentarer

RE: Humor, skyer og himmelfart

Publisert over 11 år siden
13.05.10 kl. 11:19 skrev Sølvi Sveen:

Kom over denne på Facebook:

Værmeldingen tyder på store askeskyer over Norgepå torsdag. Det er derfor ikke mulig for Jesus å foreta årets himmelfart,da luftrommet kan bli stengt. Helligdagen er derfor avlyst på torsdag, og alle anmodes om å stille på jobb som vanlig!!

Hehe, jeg må le.

Kommentar #6

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: RE: RE: Mja...

Publisert over 11 år siden
16.05.10 kl. 01:47 skrev Tore Lind:13.05.10 kl. 23:08 skrev Magnus Husøy:13.05.10 kl. 00:08 skrev Tore Lind:

Tenke seg ...Thomas stikker fingeren i - det sultne - gjenferdets sår.En merkelig historie dette - særs merkelig.

Hei Tore. Så vidt jeg har skjønt så var Jesus ikke et gjenferd etter oppstandelsen.

Javel? hva sier teksten om dette da?

Når du har lest evangelistene kan du komme tilbake.

Hvorfor spør du om det? Du har jo selv bygget dine påstander på lesning av dem. Det faktum at Jesus spiste og drakk (både i Joh 20 og 21), og at Tomas stakk fingeren sin i Jesu sår viser jo at han ikke kan ha vært et gjenferd. Det blir derfor din egen idé om at Jesus var et gjenferd som gir deg problemer med resten av lesningen. Derfor er det heller du som må vise til skriftsteder som beviser at Jesus var et gjenferd. Mvh Magnus

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere