Sorle Stenersen Hovdenak

11

Dialogparadigmets fallitt

Publisert: 12. mai 2010

I Vårt Land 9. april hevder generalsekretær i Mellomkirkelig råd, i et innlegg mot meg, at hun ikke taler islams sak. Ut fra de mange merkelige og foruroligende utspill fra MKR de siste år, ble hun tvunget til å tale tydeligere.

Berit Hagen Agøys resonnementer er dessverre ellers bare velkjent tåketale fra et utydelig kirkelig lederskap i krise. Ingen er selvfølgelig uenige i at man skal unngå usaklige generaliseringer, verne om religions- og ytringsfriheten, eller saklig kunne kritisere Israel. Men det problematiske består i at man under dekke av slike selvfølgeligheter viker unna for nødvendig analyse og kritikk av en, i vår sammenheng, ny totalitær ideologi med gamle historiske røtter, der antisemittismen i tillegg er utilslørt.

Det er symptomatisk at Agøy skriver: "Noe av det historien har lært oss, er hvor ille det kan gå når en opererer med enkel båstenkning. 1900-tallets kollektivistiske ideologier, nazismen og marxismen, gav ikke rom for individuelle meningsytringer." Hun nevner ikke islamismen, som har sterke historiske røtter i nazismen (jfr. Klaus-Michael Mallmann og Martin Cüppers Halvmåne og hagekors. Det Tredje Rige, araberne og Palæstina, på dansk i 2008), og som i dag promoteres av marxister, med Trond Ali Linstad som det fremste eksempel i Norge (jfr. Muslimsk manifest trykket i Aftenposten 25. januar 2010). 

Islamismen er den totalitære ideologi som i dag representerer den fremste trussel mot det liberale, demokratiske og frie samfunn, som kristendommen har stått som den viktigste premissleverandør for. Islamisme er intet mindre enn religiøs fascisme.

Agøys retorikk bryter dermed sammen. Hvordan kan man være for religionsfrihet, men samtidig ønske dialog med Taliban? Hvorfor skal man kritisere Israel, men samtidig nesten ikke si et kvekk om Israels fiender, som palestinernes folkevalgte Hamas, og Irans forlengede arm Hisballah? Hvorfor sier man ja til ytringsfrihet, samtidig som man bøyer seg for Yusuf al-Qaradawi, slik domprosten i Oslo gjorde, som representant for Den norske kirke?

Retorikken fra alt for mange kirkeledere er i dag hul, meningsløs og kunnskapsløs. Toleranse uten ufravikelige prinsipper som man skal kjempe for, er, for å tale med Grundtvig, ikke noe annet enn likegyldighet. 

Den danske biskop emeritus Jan Lindhardt har sagt det tydelig: religionsdialog, hva skal vi tale om? I Tyskland ble ivrerne for religionsdialog kraftig kritisert og diskreditert allerede i 2001, fordi de førte en "uærlig dialog" som simpelthen ignorerte skandaløse aspekter som forfølgelse av kristne, diskriminering av kvinner, toleranse for terror, og såkalte æresdrap, (Der Spiegel desember 2001). Man må dessverre i dag også føye til antisemittismen, som ikke har vært sterkere til stede i Europa enn siden 1930-tallet. Den samme unnfallenhet har jeg sett også på nært hold i kirken i Norge, og det er dette jeg ut fra samvittighetsgrunner opponerer mot, som kirkemedlem og som prest.

Et unnfallende lederskap manøvrerer dessverre kirken i praksis inn som medløper til den religiøse fascismen under dekke av fine, men misforståtte og dermed innholdsløse ord som religionsdialog og toleranse. Det er svært uheldig at begrepene dialog og toleranse på denne måten fordreies til det absurde. Dialog er også tydelig og fundamental uenighet. Toleranse har en grunnleggende grense mot det intolerante. Den kirke jeg oppdrar mitt barn i skal ikke være en plass der det skapes forståelse for religiøs fascisme, segregering og undertrykkelse.

Biskop Kvarme hevdet i fjor at det ikke finnes radikal islam i Norge (Vårt Land 20. mars 2009). Dette var etter jødeforfølgelsene i forbindelse med Gaza-demonstrasjonene i januar. 12. februar i år marsjerte 3000 islamister i Oslo og det ble advart mot et norsk 11. september.

Den modell for religionsdialog som Agøy og de fleste andre kirkeledere har investert i, er farlig, unnfallende og feilslått. Romantisk ideologi må nå vike til fordel for nødvendig realitetsorientering. Det er ledernes ansvar og byrde å ta inn over seg virkeligheten slik at kirken ikke havner på ville veier. Det er den nå i ferd med å gjøre.

---

Innlegget kom ikke på trykk i Vårt Land.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Martin Tobias

19 innlegg  297 kommentarer

Enig

Publisert nesten 11 år siden

Dette er spot on, og viser hvor lett mennesker har for å ty til ulogiske slutninger. Voltaire sa en gang at alt befolkningen trengte å lære seg var logikk. Alt det andre kommer dermed av seg selv.

Sannelig tror jeg han hadde mye rett i dette. Det er som du sier. Hvordan kan man være for frihet på den ene siden, og for totalitære krefter på den andre siden. Det er ulogisk og gir ingen mening. Dessverre er samfunnet vårt gjennomsyret av dette.

Bless!

Kommentar #2

Martin Tobias

19 innlegg  297 kommentarer

RE: Dialogparadigmets fallitt

Publisert nesten 11 år siden
12.05.10 kl. 14:12 skrev Sorle S. Hovdenak:

---Innlegget kom ikke på trykk i Vårt Land.

 Dessverre så er det lite leserverdig som trykkes i VL. Jeg vurderte en periode å abonnere på avisen, men er i dag glad jeg avstod. Avisen har noen gode artikler innimellom, men er stort sett full av meningsløsheter og babbel.

Kommentar #3

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: Dialogparadigmets fallitt

Publisert nesten 11 år siden
12.05.10 kl. 14:12 skrev Sorle S. Hovdenak:

(...) Berit Hagen Agøys resonnementer er dessverre ellers bare velkjent tåketale fra et utydelig kirkelig lederskap i krise. Ingen er selvfølgelig uenige i at man skal unngå usaklige generaliseringer, verne om religions- og ytringsfriheten, eller saklig kunne kritisere Israel. Men det problematiske består i at man under dekke av slike selvfølgeligheter viker unna for nødvendig analyse og kritikk av en, i vår sammenheng, ny totalitær ideologi med gamle historiske røtter, der antisemittismen i tillegg er utilslørt. (...) Den danske biskop emeritus Jan Lindhardt har sagt det tydelig: religionsdialog, hva skal vi tale om? I Tyskland ble ivrerne for religionsdialog kraftig kritisert og diskreditert allerede i 2001, fordi de førte en "uærlig dialog" som simpelthen ignorerte skandaløse aspekter som forfølgelse av kristne, diskriminering av kvinner, toleranse for terror, og såkalte æresdrap, (Der Spiegel desember 2001). (...) Den modell for religionsdialog som Agøy og de fleste andre kirkeledere har investert i, er farlig, unnfallende og feilslått. Romantisk ideologi må nå vike til fordel for nødvendig realitetsorientering. (...)

Ja Sorle, her peker du på viktige ting. Vi må ikke la ekstreme krefter forlede oss til å fordreie grunnleggende prinsipper om å ta ordentlige debatter og kritisere overgrep. Momentet med å underslå eller fortie forfølgelse av kristne er dessverre velkjent, ikke bare fra islamistisk hold, men også fra vestlige ledere og politikere. Det er som du sier viktig å være ærlig om realitetene og heller ta dialogen derfra. Mvh Magnus 

Kommentar #4

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

RE: Babbel

Publisert nesten 11 år siden

Tja, abonnerer heller ikke på avisen, men gjorde det før. Jeg syntes nok avisen er noe av det bedre her i landet, og jeg har bladd i de fleste aviser i dette landet en eller annen gang.

Men babbel, hva skal vi si om alle fjernsynskanalene, radiokanalene, bloggsidene, facebook, også videre.

Det virker som om dagens menneskers har mest sans for babbel i dialogen med andre.

12.05.10 kl. 15:07 skrev M. Tobiassen:12.05.10 kl. 14:12 skrev Sorle S. Hovdenak:

---Innlegget kom ikke på trykk i Vårt Land.

 Dessverre så er det lite leserverdig som trykkes i VL. Jeg vurderte en periode å abonnere på avisen, men er i dag glad jeg avstod. Avisen har noen gode artikler innimellom, men er stort sett full av meningsløsheter og babbel.

Kommentar #5

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

RE: Dialogparadigmets fallitt

Publisert nesten 11 år siden
12.05.10 kl. 14:12 skrev Sorle S. Hovdenak:

Islamismen er den totalitære ideologi som i dag representerer den fremste trussel mot det liberale, demokratiske og frie samfunn, som kristendommen har stått som den viktigste premissleverandør for. Islamisme er intet mindre enn religiøs fascisme.

 For det første opplever ikke jeg at kristendommen lenger er den fremste premissleverandør for utviklingen i vårt samfunn. Det er nok å vise til en del av debattene her på VD. -- Jeg tror det er på høy tid, å innse at vårt egent samfunn også oppløses innenifra. Alle truslene er ikke utenfor oss.

Også når det gjelder det solide kristne fundament, så kan ikke det støtte seg til en dogmeforståelse, dersom vi skal komme andre kulturer i møte. I dag er det gledelig igjen å høre på en andakt i radioen, da Jesu "sanne budskap" oppleves sterkere enn bare for få år siden. - Og det gledelige er at dette når frem til større grupper.

Islamismen utgjør en trussel for oss, da de vel nærmest har erklært oss krig? En krig, som jeg har forstått av de manifest jeg tidligere leste, vil komme til å vedvare inntil krisen i midt-østen er løst?

Det som virkelig har gitt meg tro på at vi Kan nærme oss en løsning er "Kairos dokument" for Palestina. Her kunngjøres det, at vi har den samme Gud uansett religiøs tilhørighet.

Dette dokumentet viser vel nettopp hva "dialog" kan føre med seg? Dokumentet er, så vidt jeg vet, godkjent av både muslimske imamer og jødiske rabbier? - Men her hjemme protesterer konservative kristne på dette også?  Slikt forstår jeg ikke.

Kanskje det nettopp er "islamismen" vi til slutt må innse, at har fått vår forståelse og utvikling videre?

Mette

Kommentar #6

Erling Rimehaug

593 innlegg  622 kommentarer

RE: Dialogparadigmets fallitt

Publisert nesten 11 år siden
Innlegget kom ikke på trykk i Vårt Land.

Det korrekte er at innlegget ennå ikke er kommet på trykk i Vårt Land. Det ligger på vent i debattkøen. Innlegget er ikke nektet tatt inn, men prioritering må vurderes opp mot andre innlegg. Vi har begrenset med plass i papiravisen, og Hovdenak og Agøy har allerede hatt et innlegg hver om dette. Derfor kunne gjerne debatten fortsette her, hvor vi har ubegrenset plass. Men innlegget ligger altså fortsatt på vent - og det er mange som må vente lenger på å komme på trykk.

Kommentar #7

Sorle Stenersen Hovdenak

11 innlegg  50 kommentarer

RE: RE: Dialogparadigmets fallitt

Publisert nesten 11 år siden

&oslas

14.05.10 kl. 13:12 skrev Erling Rimehaug:Innlegget kom ikke på trykk i Vårt Land.

Det korrekte er at innlegget ennå ikke er kommet på trykk i Vårt Land. Det ligger på vent i debattk h;en. Innlegget er ikke nektet tatt inn, men prioritering må vurderes opp mot andre innlegg. Vi har begrenset med plass i papiravisen, og Hovdenak og Agøy har allerede hatt et innlegg hver om dette. Derfor kunne gjerne debatten fortsette her, hvor vi har ubegrenset plass. Men innlegget ligger altså fortsatt på vent - og det er mange som må vente lenger på å komme på trykk.

Jeg takker redaksjonen for denne avklaringen. 

Det har tidligere blitt kommunisert at innlegget mitt kom seint inn, at det ikke ble gitt noen garanti om trykking, og at eventuell trykking ville skje i forrige uke. Da innlegget heller ikke ble trykket denne uken, var det etter mitt syn en rimelig fortolkning at jeg ble sporet av.
Alminnelige spilleregler tilsier også at man bør få inn et motsvar på et såpass hardt og direkte angrep som Agøy anfører mot meg i avisen 9. april.

Med mine kommentarer har jeg påtatt meg belastningen med å kritisere kirkeledelsen innenfra. Nesten ingen andre gjør dette. DNK har slett ingen dialogkultur, eller debattkultur, men er heller basert på konsensus i en makthierarkisk struktur. Det påløper en betydelig yrkesmessig risiko å delta i den offentlig debatt med de temaer jeg særlig fokuserer på. Jeg har ikke noe annet å slå i bordet med enn mine argumenter, som var nøye underbygget i det siste innlegget jeg sendte inn.

Min opplevelse var å bli utsatt for urettferdig forskjellsbehandling fra redaksjonen i VL i forhold til et direkte angrep fra en profilert kirkeleder.

Kommentar #8

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

RE: RE: RE: Dialogparadigmets fallitt

Publisert nesten 11 år siden
14.05.10 kl. 14:16 skrev Sorle S. Hovdenak:

Min opplevelse var å bli utsatt for urettferdig forskjellsbehandling fra redaksjonen i VL i forhold til et direkte angrep fra en profilert kirkeleder.

Jeg var nok ikke den eneste som trykket på bra-knappen på innlegget ditt Sorle, og jeg er 100 prosent enig i det du skriver. Erling Rimehaug er blant favorittjournalistene mine i Vårt Land, og han skriver mye mer poengtert enn for eksempel redaktør Helge Simonnes som gjør det til en vane å produsere intetsigende og politisk korrekt ledere, som for eksempel innlegget Jern-Jens hvor både jeg og andre reagerte på denne lederen hvor jeg ikke kunne være sikker på hva redaktøren egentlig ville si.

Tidligere har jeg også skrevet innlegget Ideologisk slagside i VL? hvor VL tar parti med dialogparadigmet i Dnk og dialogreligionen til Jonas Gahr Støre. Jeg er for dialog, for all del, men jeg er ikke for dialog for dialogens egen skyld som går på bekostning av sannhet og ytringsfrihet. Likevel lurer jeg på om vi ser en bevegelse av VL på grunn av mange av innleggene og kommentarene på Verdidebatt. Det teller positivt for avisen, men de bør selvfølgelig rydde plass for ditt tilsvar som var meget godt formulert i papiravisen.

Espen Utaker, jeg håper du leser denne tråden som debattleder i Vårt Land og Verdidebatt og rydder plass til Sorles innlegg så snart som mulig.

Kommentar #9

Erling Rimehaug

593 innlegg  622 kommentarer

Ikke noe splittelse

Publisert nesten 11 år siden
14.05.10 kl. 14:42 skrev Kristian Kahrs:

Erling Rimehaug er blant favorittjournalistene mine i Vårt Land, og han skriver mye mer poengtert enn for eksempel redaktør Helge Simonnes som gjør det til en vane å produsere intetsigende og politisk korrekt ledere, som for eksempel innlegget Jern-Jens hvor både jeg og andre reagerte på denne lederen hvor jeg ikke kunne være sikker på hva redaktøren egentlig ville si.

Tidligere har jeg også skrevet innlegget Ideologisk slagside i VL? hvor VL tar parti med dialogparadigmet i Dnk og dialogreligionen til Jonas Gahr Støre. Jeg er for dialog, for all del, men jeg er ikke for dialog for dialogens egen skyld som går på bekostning av sannhet og ytringsfrihet. Likevel lurer jeg på om vi ser en bevegelse av VL på grunn av mange av innleggene og kommentarene på Verdidebatt. Det teller positivt for avisen, men de bør selvfølgelig rydde plass for ditt tilsvar som var meget godt formulert i papiravisen.

Espen Utaker, jeg håper du leser denne tråden som debattleder i Vårt Land og Verdidebatt og rydder plass til Sorles innlegg så snart som mulig.

Det er nok ingen forskjell på meg, Helge og Espen her. Jeg er helt på linje med Helges ledere, og synes ikke de er verken intetsigende eller politisk korrekte. 

Vårt Land står utvilsomt for en dialoglinje, men ikke på bekostning av sannhet og ytringsfrihet. Det er ikke slagside at vi står for noe, selv om du ikke er enig. Slagside blir det først dersom vi hindrer noen i å komme til orde fordi de mener noe annet. Men slik er det ikke. Vi prioriterer debattinnlegg ut fra hva som gir en god og variert debatt - i tillegg til at vi har en del forpliktelser ut fra tilsvarsretten. Hovdenaks innlegg er vurdert etter akkurat samme kriterier som alle andre. Det innebærer at det er feil å gi inntrykk av at det er avvist i Vårt Land.

Kommentar #10

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

RE: Ikke noe splittelse

Publisert nesten 11 år siden

Det er flott å høre, Erling. Synes du da Jern-Jens var en god leder fra Helge? Og hvorfor synes du eventuelt det? Jeg synes i alle fall det er mye mer substans i det du skriver.

14.05.10 kl. 18:27 skrev Erling Rimehaug:
Kommentar #11

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

RE: RE: Dialogparadigmets fallitt

Publisert nesten 11 år siden
13.05.10 kl. 10:27 skrev Mette Müller:12.05.10 kl. 14:12 skrev Sorle S. Hovdenak:

Islamismen er den totalitære ideologi som i dag representerer den fremste trussel mot det liberale, demokratiske og frie samfunn, som kristendommen har stått som den viktigste premissleverandør for. Islamisme er intet mindre enn religiøs fascisme.

 For det første opplever ikke jeg at kristendommen lenger er den fremste premissleverandør for utviklingen i vårt samfunn. Det er nok å vise til en del av debattene her på VD. -- Jeg tror det er på høy tid, å innse at vårt egent samfunn også oppløses innenifra. Alle truslene er ikke utenfor oss.

Også når det gjelder det solide kristne fundament, så kan ikke det støtte seg til en dogmeforståelse, dersom vi skal komme andre kulturer i møte. I dag er det gledelig igjen å høre på en andakt i radioen, da Jesu "sanne budskap" oppleves sterkere enn bare for få år siden. - Og det gledelige er at dette når frem til større grupper.

Islamismen utgjør en trussel for oss, da de vel nærmest har erklært oss krig? En krig, som jeg har forstått av de manifest jeg tidligere leste, vil komme til å vedvare inntil krisen i midt-østen er løst?

Det som virkelig har gitt meg tro på at vi Kan nærme oss en løsning er "Kairos dokument" for Palestina. Her kunngjøres det, at vi har den samme Gud uansett religiøs tilhørighet.

Dette dokumentet viser vel nettopp hva "dialog" kan føre med seg? Dokumentet er, så vidt jeg vet, godkjent av både muslimske imamer og jødiske rabbier? - Men her hjemme protesterer konservative kristne på dette også?  Slikt forstår jeg ikke.

Kanskje det nettopp er "islamismen" vi til slutt må innse, at har fått vår forståelse og utvikling videre?

Mette

Mette...Hvis du mener det du her skriver,og det regner jeg med,skjønner jeg ikke hvor du vil...Du blander alt sammen til en grøt..Kristendom.Islam...samme gud..? allah er IKKE den samme Gud  vi kristne ber til...Det går ikke an å dialogisere seg fram til  samkvem mellom kristne og islam i åndelig forstand....På politisk nivå er det en annen sak,men problemet er at islam er en politisk ideologi samtidig med at den griper inn i menneskers privatliv med krav om hvordan man skal leve...Så hvis du tror at islam får oss videre i en positiv utvikling,,må jeg beklage..det skjer ikke....

Kommentar #12

Erling Rimehaug

593 innlegg  622 kommentarer

Jern-Jens

Publisert nesten 11 år siden
14.05.10 kl. 21:26 skrev Kristian Kahrs:

Det er flott å høre, Erling. Synes du da Jern-Jens var en god leder fra Helge? Og hvorfor synes du eventuelt det? Jeg synes i alle fall det er mye mer substans i det du skriver.


Jeg synes det var en god leder, og skjønner ikke hvorfor du har hengt deg så opp i den. Den handlet om Jens Stoltenbergs retorikk, og hvorfor han bruker den. Han er ute etter å skape et inntrykk av at han er tøff i innvandringspolitikken, og dermed av å gjøre "tøffhet" til det viktigste. Samtidig har han veldig få tiltak. Kombinasjonen av tøff retorikk og få tiltak er det verste alternativet, for da skaper du motsetninger uten å løse noen problemer.

Jeg synes det er en god analyse.

At du mener vi burde skrive at innvandringspolitikken burde være mye strengere, betyr ikke at våre ledere er dårlige. Du mener bare noe annet. Og denne lederen handlet altså ikke om politikken, men om retorikken. Jeg synes det er lett å forstå.

Kommentar #13

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

RE: RE: RE: Dialogparadigmets fallitt

Publisert nesten 11 år siden
14.05.10 kl. 22:06 skrev Rune Holt:13.05.10 kl. 10:27 skrev Mette Müller:Mette.Hvis du mener det du her skriver, og det regner jeg med,skjønner jeg ikke hvor du vil...Du blander alt sammen til en grøt..Kristendom.Islam...samme gud..? allah er IKKE den samme Gud  vi kristne ber til...Det går ikke an å dialogisere seg fram til  samkvem mellom kristne og islam i åndelig forstand....12.05.10 kl. 14:12 skrev Sorle S. Hovdenak:

Islamismen er den totalitære ideologi som i dag representerer den fremste trussel mot det liberale, demokratiske og frie samfunn, som kristendommen har stått som den viktigste premissleverandør for. Islamisme er intet mindre enn religiøs fascisme.

Mette:Det som virkelig har gitt meg tro på at vi Kan nærme oss en løsning er "Kairos dokument" for Palestina. Her kunngjøres det, at vi har den samme Gud uansett religiøs tilhørighet.

Dette dokumentet viser vel nettopp hva "dialog" kan føre med seg? Dokumentet er, så vidt jeg vet, godkjent av både muslimske imamer og jødiske rabbier? - Men her hjemme protesterer konservative kristne på dette også?  Slikt forstår jeg ikke.

Rune skriver:

Vel. Det mener du. - Jeg har ingen mulighet for å forstå at Gud er noe annet enn én Gud, som taler med ulik stemme til sine forskjellige "barn"? Har du lest "Kairos dokument" om Palestina som jeg viser til her? Hvis ikke kan du laste det ned herfra:  http://www.vl.no/kristenliv/article21190.zrm

mvh  mette

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere