John Doe

81

Hvorfor stemme Kristent Samlingsparti som kristen?

Publisert: 26. mai 2009

I disse tider hvor de borgelige partiene står langt fra hverandre, Krf dras mot venstre og Frp liberaliseres i turbofart, blir alternativene færre og færre for kristne som ønsker å stemme på et parti ved stortingsvalget til høsten.

Her er noen punkter fra Kristent Samlingspartis partiprogram, som kanskje kan gi deg en pekepinn på hva du som kristen bør stemme.

- KS vil bidra til å styrke kristen tro og kultur i vårt folk.
- Det jødiske folk skal ha en klar rett til Det Hellige Land. Bibelens landløfte gjelder fortsatt.
- Norge må støtte staten Israel i dens kamp for å overleve.
- KS ønsker å gi “hjelp til selvhjelp” i U-hjelpsprogrammet.
- KS er imot EU-medlemskap, EØS og Schengen og vil heller vurdere et nærmere samarbeid med USA samt en frihandelsavtale med Europa (slik Sveits har).
- KS vil utvide FN-mandatet til å gripe inn overfor land som bevisst legger opp til brudd på menneskerettighetene, og for å stoppe folkemord.
- Mer støtte til foreldre, slik at oppdragelsen av barn og unge forbedres.
- Strengere straffer for vold, voldtekter og seksuell utnyttelse.
- Opprette kriminalitetsombud for å ivareta ofre for kriminalitet.
- Et fengselsår skal være likt et kalenderår, og ordningen med prøveløslatelse etter 2/3 soning bør opphøre.
- Alle som gifter seg skal få innføring i konfliktløsning i ekteskapet.
- Delt beskatning for ektefeller.
- Pensjon for ektefeller skal være lik pensjon for samboende.
- Ikke gå inn for etablering av heldagsskole.
- Stimulere til utbygging av friskoler.
- Styrke disiplinen i skolen.
- Gi mulighet for klasseopprykk for flinkere elever.
- Mer ekspertise og penger til politiet.
- Kraftig opprustning av forsvaret.
- Kraftig utbygging og oppgradering av stamveinettet i Norge.
- Utbygging og opptrapping av jernbanen med blant annet høyhastighetstog.
- Fjerne loven om selvbestemt abort.
- Støtte kampen mot aktiv dødshjelp og si ja til “god livshjelp”.
- Heve aldersgrensen på øl, vin og rusbrus fra 18 til 20 år.
- Innføre skjenkestopp kl. 01:00 over hele landet.
- Fjerne moms på frivillig arbeid.
- Det offentlige skal dekke tannlegebehandling.
- Restriktiv, konsekvent og streng flyktningpolitikk, kombinert med effektiv integrering, for å bl.a. unngå at den islamske innvandring representerer en fare for Norges land og folk som egenart.

Her finner du partiprogrammet i sin helhet (17 sider, PDF).

Kommentar #1

* Sigrun *

59 innlegg  223 kommentarer

RE: Hvorfor stemme Kristent Samlingsparti som kristen?

Publisert over 12 år siden

 

26.05.09 kl. 13:06 skrev Andreas Hesselberg:

- Mer støtte til foreldre, slik at oppdragelsen av barn og unge forbedres.

- Strengere straffer for vold, voldtekter og seksuell utnyttelse.

- Opprette kriminalitetsombud for å ivareta ofre for kriminalitet.

 Her var det ikke mye om traumehjelp til barn og voksne etter overgrep.

Kommentar #2

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

RE: RE: Hvorfor stemme Kristent Samlingsparti som kristen?

Publisert over 12 år siden

 

26.05.09 kl. 13:12 skrev Sigrun Tømmerås:

 Her var det ikke mye om traumehjelp til barn og voksne etter overgrep.

Jeg har naturlig nok ikke gjengitt hele programmet.

http://ksnettavis.no/program.asp#helse

Pkt. 4: "Styrke psykiatrien på alle plan"

 

Kommentar #3

* Sigrun *

59 innlegg  223 kommentarer

RE: RE: RE: Hvorfor stemme Kristent Samlingsparti som kristen?

Publisert over 12 år siden

 

26.05.09 kl. 13:26 skrev Andreas Hesselberg:

 

Pkt. 4: "Styrke psykiatrien på alle plan"

 

 Jeg skrev ikke psykiatri, men traumehjelp.

Kommentar #4

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Hvorfor stemme Kristent Samlingsparti som kristen?

Publisert over 12 år siden

 

26.05.09 kl. 13:28 skrev Sigrun Tømmerås:

 Jeg skrev ikke psykiatri, men traumehjelp.

Er ikke psykiatri vanlig behandling for traumer? Vet ikke jeg altså, har aldri hatt noen traumer selv.

Kommentar #5

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

...

Publisert over 12 år siden

Anyway: hør med Anne-May Hogsnes. Hun er nok villig til å svare på spørsmål om det. :)

http://www.verdidebatt.no/amhogsnes/

Kommentar #6

* Sigrun *

59 innlegg  223 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: Hvorfor stemme Kristent Samlingsparti som kristen?

Publisert over 12 år siden

 

26.05.09 kl. 13:57 skrev Andreas Hesselberg:

 

26.05.09 kl. 13:28 skrev Sigrun Tømmerås:

 Jeg skrev ikke psykiatri, men traumehjelp.

Er ikke psykiatri vanlig behandling for traumer? Vet ikke jeg altså, har aldri hatt noen traumer selv.

 Tvang, piller, atferdskorrigering og symptomdemping i psykiatrien er ikke traumebearbeiding.

BUP (barne-og ungdomspsykiatrien) overser volden hos 99 prosent av sine voldsutsatte pasienter og 88 prosent av overgrepene hos sine seksuelt misbrukte pasienter (Ref. Nordic Journal of Psychiatry !/2006). 

En rekke traumatiserte barn og ungdommer får diagnosen ADHD i stedet for at man fokuserer på deres erfaringer. Jeg har skrevet et eget innlegg om dette.

Overgrep er tabuisert i det psykiske helsevernet. At politikere heller ikke tar tak i dette, provoserer meg.

Kommentar #7

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Ja, hvorfor?

Publisert over 12 år siden

Partiprogrammet til KSP er vel et sant oppkok av bruddstykker fra andre partiers program.

Og ikke visste jeg at nedenstående punkter er spesielt "kristne":

 - KS er imot EU-medlemskap, EØS og Schengen og vil heller vurdere et nærmere samarbeid med USA samt en frihandelsavtale med Europa (slik Sveits har).

- Kraftig opprustning av forsvaret.

Forøvrig oser hele greia av god gammeldags norsk formyndermentalitet. 

Kommentar #8

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

RE: Hvorfor stemme Kristent Samlingsparti som kristen?

Publisert over 12 år siden

 

26.05.09 kl. 13:06 skrev Andreas Hesselberg:

I disse tider hvor de borgelige partiene står langt fra hverandre, Krf dras mot venstre og Frp liberaliseres i turbofart, blir alternativene færre og færre for kristne som ønsker å stemme på et parti ved stortingsvalget til høsten.

Her er noen punkter fra Kristent Samlingspartis partiprogram, som kanskje kan gi deg en pekepinn på hva du som kristen bør stemme.

Ok, nokre korte kommentarar til desse punkta. Det ser altså ut som at dette er ting vi som kristne bør vera for:

"KS vil bidra til å styrke kristen tro og kultur i vårt folk." Men på kva måte? Gjennom lovgjeving? Kvifor ikkje berre godta at vi som kristne er marginaliserte, og at vi helst ikkje bør ha altfor tette band til styre og stat? No som denne koplinga vert mindre, trur eg at det vert enklare å få dialog med andre.

"Det jødiske folk skal ha en klar rett til Det Hellige Land. Bibelens landløfte gjelder fortsatt." Kan nokon forklara meg kvifor vi som kristne skal tru på dette? Den gamle pakta er jo oppfylt i Kristus og er ikkje lenger. Eller meiner KS at kristne skal vera kristensionistar? Det ser eg på som djupt ukristeleg. (Og bør vi blanda dette saman med politikk?)

"Norge må støtte staten Israel i dens kamp for å overleve." Er dette ut frå ein politisk eller religiøs grunngjeving? Dersom det er poltisk grunngjeve, kan eg vera einig. Dersom det er religiøst grunngjeve, kan eg ikkje støtte dette.

"KS er imot EU-medlemskap, EØS og Schengen og vil heller vurdere et nærmere samarbeid med USA samt en frihandelsavtale med Europa (slik Sveits har)." Det finst mange gode argument både for og mot EU. Sjølv er eg litt usikker på dette sjølv. Men eit kort spørsmål: kvifor kan ikkje vi kristne vera for EU?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere