Ilham Hassan

25

Se til Dronningen!

Publisert: 25. mai 2009

Mens FRP er opptatt med å lange ut mot foreldre hvis døtre går med hijab, virker det som interessen for islam øker blant muslimer og ikke-muslimer. Det er tilsynelatende flere muslimske jenter som velger å bære hijab, kanskje takket være FRPs  hets av den muslimske gruppen?  Man kan selvsagt ikke uten videre konstatere en sammenheng, men det er vel grunn til å tro at politikerens konstante hets og mobbing av muslimer i det offentlige rom, fører til at flere søker trøst i religionen? Politikerens generaliseringer og ukritiske omtale av den muslimske gruppen fører til at muslimer blir behandlet som annenrangsborgere som ikke fortjener likebehandling og folks respekt. 

 Det er imidlertid beroligende å se at det er håp, H.M. Dronningenåpnet i dag en utstilling om islam ved Islamic Cultural Centre Norway. Hun så stilig ut der hun respektfullt bærte hijab og roste de muslimske kvinnelige tilhørerene, som imponerte henne med deres engasjement. Fra talerstolen oppfordret hun de ressurssterke muslimske kvinnene til å stå på. Politikerne har i grunn mye å lære av dette, for mens hatefulle angrep på minoriteter kommer fra deres kant, viser Dronningen tydelig respekt for islam og muslimer.

Kommentar #51

Morten Kristiansen

0 innlegg  4 kommentarer

Er så enig!

Publisert rundt 12 år siden

Tusen takk for at du tar deg ubehaget med å i det hele tatt skrive noe på denne nettsiden. Du fortjener ros for dette! Jeg er norsk og kristen og kjenner jeg blir stolt av at vi har muslimer som deg i Norge.

Jeg er også veldig enig med deg i at det dronningen gjør er veldig riktig og viktig. Det er neppe tilfeldig at hun adresserer kvinnene i sin tale. Det er gjennom å støtte de som tradisjonelt har vært svakere i islamsk tradisjon at religioner og samfunnet med det, utvikler seg i positiv retning.

Det er intelligent og basert på menneskekjærlighet og respekt. Dette er et ideal og et skoleeksempel på hvordan man forholder seg til de utfordringene mangfold og globalisering også fører til.

Dette er å få mennesker til å bidra til å bedre sine egen forhold på egne premisser, og det er fredsskapende.

I sterk motsetning til disse positive tingene finner vi jo dessverre FrPere og litt for mange kristne fanatikere, som etter mitt syn prinsippielt er nøyaktig like farlige som muslimske fundamentaliset og martyrer osv... Alle VET jo egentlig at kristendommens historie er minst like blodig som islams, og at det er mye mer et spm om utvikling av samfunnene og effekter av fattigdom, nød og oportunistiske religiøse ledere. De tingene er like i alle religioner tror jeg.

Jeg kjenner jo ikke deg Hassan, men du skal vite at du har en minst en kristen fan her :)

 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere