Jens Brun-Pedersen

39

Takk for meg!

Publisert: 6. mai 2010

Jeg takker for meg  på dette nettstedet. Av samvittighetsgrunner. Jeg ber systemansvarlig fjerne meg og mine kommentarer og innlegg så snart dette innlegget forsvinner fra førstesiden. Hvorfor?

Jeg – og noen kolleger ble sjenerøst invitert til å delta her av initiativtakerne bak Verdidebatt.no ved oppstarten. Det var prisverdig. Det vitnet om raushet og trygghet på eget ståsted å invitere folk med andre livssyn. Dessuten hjelper det til med å starte og holde debatter varme.

Jeg beundrer mange deltakere her, mennesker som utviser både varme og kritisk tenkning. Vel har både jeg og andre irritert oss over alle besvergelser som kommer i stedet for argumenter. Uendelige mengder av bibelsitater har gjort noen og enhver av oss lettere oppgitte. Vi har mislikt at folk har dumpet artikler her som har stått andre steder (har dermed gjort det selv en gang) og at noen kommer med rene dekreter uten å følge opp diskusjonen selv. Ja, selv reklame for bøker eller kommende bøker har vi kunnet leve med.

Likevel går det en grense for meg. Når folk så til de grader gjentatte ganger betoner at det finnes raseforskjeller som det O. J. Anfindsen til stadighet gjør, så går mine private alarmklokker i gang. Hans siste innlegg (”Offisielle løgner”) har fått meg til å stille spørsmålet om jeg skal fortsette å legitimere et nettsted som synes det er viktig å invitere gjesteskribenter som jeg selv ikke kan stole på i denne konteksten. Det går åpenbart ikke noen alarmer hos ansvarlige for verdidebatt når skribenten selv forteller om alle avisene som nekter å ta inn hans bidrag. Har de ikke spurt seg hvorfor? Har de ikke sett hvordan tunge samfunnsaktører i andre publikasjoner har beskrevet Anfindsen og hans synspunkter?

Jeg stoler ikke på Anfindsens agenda i denne sammenhengen, uansett om det muligens kan dokumenteres at det finnes  raseforskjeller. For meg er det et ubestridelig faktum at rasisme finnes. Det gjør at jeg er både følsom og årvåken når grums rundt dette kommer på banen.

Hva med ytringsfriheten?

 Folkene bak verdidebatt har selvfølgelig full rett og frihet til å mene noe annet enn jeg på dette området. De kan betone ansvaret de har for å slippe alle synspunkter fram. Det respekterer jeg.  Jeg mener også at Anfindsen bør få slippe til med sine synspunkter. Det er mange måter å gjøre det på. På dette nettstedet slipper han ikke bare til, han får en framtredende plass og fyker stadig raskt opp på ”bra-listen”. Han følges åpenbart av en menighet.  Dette i sum gjør at jeg tvinges til å gjøre et valg. Det blir et spørsmål om hva man bruker tid på – og hva et slikt valg medfører av legitimering. (Så, for ordens skyld, dette er en personlig avgjørelse og har intet med mitt yrkessted å gjøre.)

 Jeg ønsker altså å trekke meg fra et nettsted der noe jeg uroer meg sterkt for – manifesteres i betydelig grad. Jeg frykter at den giften som spres her kan legge et grunnlag for fremtiden for noe jeg slettes ikke liker og som jeg mener alle anstendige mennesker må bekjempe. Rasismen.

Kommentar #51

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Lite smart

Publisert over 11 år siden

Når Human etisk forbund har en slik holdning til meningsmotstandere,at de ikke vil befinne seg i samme "rom" som dem..ja da overgår de alt det de selv alltid har kritisert...F.eks. hvis en skoleklasse skal ha avslutning med innlagt kirkebesøk,og det fins en eller to i klassen som ikke vil høre om Gud,ja da har HEF klaget  og sagt at det må bli slutt på hele kirkebesøket...for hele klassen!!!  Dette er jo intoleranse i høy grad.....Det er å snu alt på hodet...Mindretallets tyrrani...Men det er egentlig veldig avslørende for hva HEF sanne ansikt er...

Kommentar #52

Rune Andre Wærpen

0 innlegg  20 kommentarer

Med all respekt...

Publisert over 11 år siden

Etter min oppfatning så forlot du dette debattmiljøet en den enkle grunn slik jeg tolker det, at du er uenig. Det reflekterer nettopp det faktum at vi mennesker har høyst store problemer med å innfinne oss med hverandre på tvers av tro, holdninger, synspunkter, delte meninger om vitenskap og personlige meninger etc. 

Intolleransen vektlegges som får følge av at enkelte legger på røret, trekker seg fra debatt eller går ut døra for å roe seg ned før alt ender i konflikt og/evnt. frustrasjon. Det er klokt i de fleste tilfeller, men slik jeg ser det, lite konstruktivt ikke en gang i fremtidien å vende tilbake for forsoning.

Dessuten å vektlegge dette som personlig grunn, sier også sitt hvorvidt det er fornuftig å blande inn person i sak når man da ikke lenger makter å yttrykke seg.

Allikevel, sett bortifra mine kritiske synspunkter her, må din avgjørelse respekteres etter min oppfatning av den grunn at vi alle handler, er og oppfører oss forskjellig.

-Al

Kommentar #53

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Takk for meg og velkommen igjen!

Publisert rundt 11 år siden
06.05.10 kl. 10:01 skrev Jens Brun-Pedersen:

Jeg takker for meg  på dette nettstedet. Av samvittighetsgrunner. Jeg ber systemansvarlig fjerne meg og mine kommentarer og innlegg så snart dette innlegget forsvinner fra førstesiden. Hvorfor?

Jeg – og noen kolleger ble sjenerøst invitert til å delta her av initiativtakerne bak Verdidebatt.no ved oppstarten. Det var prisverdig. Det vitnet om raushet og trygghet på eget ståsted å invitere folk med andre livssyn. Dessuten hjelper det til med å starte og holde debatter varme.

Jeg beundrer mange deltakere her, mennesker som utviser både varme og kritisk tenkning. Vel har både jeg og andre irritert oss over alle besvergelser som kommer i stedet for argumenter. Uendelige mengder av bibelsitater har gjort noen og enhver av oss lettere oppgitte. Vi har mislikt at folk har dumpet artikler her som har stått andre steder (har dermed gjort det selv en gang) og at noen kommer med rene dekreter uten å følge opp diskusjonen selv. Ja, selv reklame for bøker eller kommende bøker har vi kunnet leve med.

Likevel går det en grense for meg. Når folk så til de grader gjentatte ganger betoner at det finnes raseforskjeller som det O. J. Anfindsen til stadighet gjør, så går mine private alarmklokker i gang. Hans siste innlegg (”Offisielle løgner”) har fått meg til å stille spørsmålet om jeg skal fortsette å legitimere et nettsted som synes det er viktig å invitere gjesteskribenter som jeg selv ikke kan stole på i denne konteksten. Det går åpenbart ikke noen alarmer hos ansvarlige for verdidebatt når skribenten selv forteller om alle avisene som nekter å ta inn hans bidrag. Har de ikke spurt seg hvorfor? Har de ikke sett hvordan tunge samfunnsaktører i andre publikasjoner har beskrevet Anfindsen og hans synspunkter?

Jeg stoler ikke på Anfindsens agenda i denne sammenhengen, uansett om det muligens kan dokumenteres at det finnes  raseforskjeller. For meg er det et ubestridelig faktum at rasisme finnes. Det gjør at jeg er både følsom og årvåken når grums rundt dette kommer på banen.

Hva med ytringsfriheten?

 Folkene bak verdidebatt har selvfølgelig full rett og frihet til å mene noe annet enn jeg på dette området. De kan betone ansvaret de har for å slippe alle synspunkter fram. Det respekterer jeg.  Jeg mener også at Anfindsen bør få slippe til med sine synspunkter. Det er mange måter å gjøre det på. På dette nettstedet slipper han ikke bare til, han får en framtredende plass og fyker stadig raskt opp på ”bra-listen”. Han følges åpenbart av en menighet.  Dette i sum gjør at jeg tvinges til å gjøre et valg. Det blir et spørsmål om hva man bruker tid på – og hva et slikt valg medfører av legitimering. (Så, for ordens skyld, dette er en personlig avgjørelse og har intet med mitt yrkessted å gjøre.)

 Jeg ønsker altså å trekke meg fra et nettsted der noe jeg uroer meg sterkt for – manifesteres i betydelig grad. Jeg frykter at den giften som spres her kan legge et grunnlag for fremtiden for noe jeg slettes ikke liker og som jeg mener alle anstendige mennesker må bekjempe. Rasismen.

BP! Undertegnede opplever denne utblåsingen - som i en for meg uoverskuelig grad må kunne betraktes som, … ehh … ja, kanskje noe forurensende - til å sortere inn under deres ansvar. Kan vi som aktivt benytter dette området av Vårt Land for deres utblåsing forvente at BP kommer og tar kostnadene ved oppryddingen - eller kanskje heller forvente at BP øser ut litt av deres gode rikdom som en påskjønnelse til oss som nå venter på deres aktive deltakelse igjen.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere