Helge Simonnes

928

Jern-Jens

Publisert: 5. mai 2010

Statsministeren har tydeligvis behov for å framstå som like tøff som Siv Jensen mot innvandrere. Men det er fortsatt forskjell på ord og gjerning.

Når statsministeren selv holder en innvandringspolitisk tale, er det i seg selv et signal. Og de retoriske grepene viste hva slags signal Stoltenberg ville sende. Han snakket om å være tøffere, om å gjøre det som er ubehagelig, om å tørre å være tydelig. Alt sammen er signalord som kunne vært brukt av Fremskrittspartiet.

De konkrete tiltakene statsministeren varslet, var å sende ut asylsøkere som har fått avslag og kriminelle som utnytter asylinstituttet. Dessuten å få ned saksbehandlingingstiden i asylsaker. Det burde være helt ukontroversielt. 

Men det var nok ikke de konkrete tiltakene som var poenget med talen. Det var signaleffekten. Og signalene sendes i to retninger: Til de utlendinger som har trodd at Norge var et land der det er lett å snike seg til opphold. Og til velgere som vurderer å gå til Frp på grunn av innvandringspolitikken.

Men Stoltenberg står samtidig i fare for å bygge opp under et trusselbilde som kan vanskeliggjøre den integreringspolitikken han taler så varmot om.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Eivind Bade

29 innlegg  530 kommentarer

Innvandringspolitikk

Publisert nesten 11 år siden

Jeg synes det politiske miljøet i Norge er litt på jordet i innvandringspolitikken.  Vi diskuterer frem og tilbake hva vi skal gjøre med de som kommer til Norge utenfra Schengenområdet og som søker politisk asyl.  Det er forsåvidt greit nok, men de utgjør da bare en liten del av den totale innvandring til Norge?

De store innvandringstallene henter vi vel egentlig fra hva andre land i Schengen samarbeidet gjør med asylsøknader og fra interne forflyttinger innen Schengenområdet.  Jeg har inntrykk av at Italia lekker som en sil - og egentlig av forståelige årsaker - når det gjelder asylsøknader fra afrikanere.  Det er forståelig at de tar i mot mange da de vel kommer i svære båtlaster, og det vil avstedkomme grufulle reportasjer om de sender disse tilbake.  Afrikanerne bruker Italia som transittområde før de reiser videre i Schengenområdet, og da kan jeg tenke meg at Norge er en godbit å reise til.

Utvidelsen av EU området i 2004 og 2007 der 11 øst europeiske land ble innlemmet, har gjort det mulig for millioner av fattige i Polen, Ungarn, Bulgaria, Romania osv. å reise til Norge.

Reisemønsteret deres kan observeres bl.a i bybildet i Oslo i form av tiggere fra Romania, håndverkere fra Polen,  gateprostituerte fra diverse land på strøket, fargede narkotikaselgere på Oslo S og langs Akersekvas nedre del.  Joda Oslo er blitt fargerik på godt og vondt.

Men debatten om innvandring har feil fokus når vi begrenser den til norsk asylpolitikk ganske enkelt fordi asylantene utgjør kun en liten del av den totale innvandring.  

Kommentar #2

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Vårt Land og KrF på viddene

Publisert nesten 11 år siden

Hei Helge

Når det gjelder innvandrings- og integreringspolitikk, er denne lederen din langt, langt ute på viddene, og den er nokså typisk for den type politisk korrekte ledere du ofte skriver. Her allierer du deg med de mest naive delene av KrF, ja de som synes det er helt flott om ulovlige innvandrere får lovlig opphold, bare de har vært i Norge lenge nok ulovlig. Jeg håper ikke du som sjefredaktør går inn for en politikk hvor de som har fått et lovlig fattet vedtak om bortvisning fra Norge skal få presse seg til å være i landet ved hjelp av slike ledere som du skriver her. Du hjelper ikke integreringen for å si det sånn.

Som mange ganger ellers er det vanskelig å vite hva du egentlig mener i denne lederen. Du snakker om signaleffekter og signalord, uten at jeg helt forstår hva det er du prøver å si. Sier du, Helge, at Jens Stoltenberg bruker feil type signaler og signalord og at dette svekker integreringen? Det må da være et aldeles strålende signal å sende at de som har fått lovlig vedtak om bortvisning skal forlate landet. Det betyr at integreringen for de med lovlig opphold kan bli mye bedre. Hva slags trusselbilde er det Jens Stoltenberg kommer med? Kan du være snill å være mer konkret?

Problemet med talen til Jens var ikke at den var for sterk i retorikken. Problemet var at han ikke er villig til å stille opp med de nødvendige virkemidlene for å sende ulovlige og kriminelle innvandrere ut av landet. Det kom frem i Dagsrevyen i går, og statsministeren hadde ikke noen svar  på hvordan han planlegger å følge opp retorikken sin. Politiet sier statsministerens retorikk er det samme som å vedta godt vær på Arbeiderpartiets landsmøte. Når Ap og regjeringen ikke er villige til å endre loven slik at kriminelle og ulovlige innvandrere kan holdes innesperret før de sendes ut, er det retorikk blottet for innhold. Det burde være noe redaktør Helge kunne skrive leder om....

For ikke lenge siden,  så vi at innvandrere gikk i demonstrasjonstog, ikke for å protestere mot manglende integrering, men for å takke for de mulighetene de hadde fått i Norge. Slike innvandrere vil vi ha flere av!

Kommentar #3

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Myk-Helge

Publisert nesten 11 år siden

I en tidligere debatt hevdet jeg at politisk korrekthet også finnes i lederartikler i VL. Jeg ble bedt om vise eksempler. Jeg trengte ikke lete lenge. Dette innlegget er et ypperlig eksempel.

Innvandring (flyktningeinnvandring og ulovelig innvandring), både det store antallet som kommer, hvordan vi greier å håndtere dem, integrering - og etniske konflikter både i 1., 2. og 3. genrasjonsledd, er en kjempeutfordring for Norge. Dette går bl.a. både på kostnader og ressurser, kulturelle brytninger, men også en betydelig overrepresentasjon på kriminalstistikken. Grunnen er at politikerne siden tidenes morgen (på syttitallet) og fram til i dag har håpet på, trodd på og forfektet multukulturalismens velsingelser og valgt å satse på en misforstått humanisme.

Når så statsministeren ytrer et fatteslig lite pip i denne debatten som kan gå i retning av å erkjenne at alt er ikke slik det skal være, så skriver altså Simmones følgende:

"Men Stoltenberg står samtidig i fare for å bygge opp under et trusselbilde som kan vanskeliggjøre den integreringspolitikken han taler så varmot om."

Når meningsdannere stadig presenterer slike holdninger, viser det at de mest av alt følger strømmen (av meningsdannere og det politsk korrekte) og at de i liten grad tør å være realitetsorinterte - tenke sjæl. På denne måten bidrar de på den ene siden til å gjøre seg selv irrelevante og (i den grad de fortsatte måtte være relavente) å hindre en praktisk tilnærming til innvandringspolitikken. Dermed bidrar de også til å forsterke problemene for kommende generasjoner nordmenn -- og innvandrere.

Kommentar #4

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Vankunna rår i innvandringsspørsmålet

Publisert nesten 11 år siden

Både Kristian Kahrs og Arne Danielsen peikar med rette på at Vårt Land har same syn på innvandring som media flest. Kristian ber dessutan Simonnes om nødvendig konkretisering av ei tvilsam og uklar formulering, men får neppe svar. Ein kan lett tru at sjefredaktørar ikkje vil debattere med vanlege lesarar, men grunnen er helst at dei ikkje har tid. Stundom har eg lurt på om det er tids- eller miljøpress som gjer at politikarar og journalistar synest å mangle kunnskap om innvandring og integrering. Dei les kanskje for få bøker eller berre slike som styrkar eiga overtyding om å ha rett. Dessutan omgår dei berre likesinna. Kritikk av innvandringspolitikken vil for dei berre gje tap av respekt og vennskap. Ei alternativ forklaring er at eigen ideologi, enten denne er basert på kristen sinnelagsetikk, sosialistisk solidaritet eller borgarleg liberalisme, gjer at dei misser realitetssansen og difor ikkje evnar å sjå konsekvensane av sine standpunkt.

Som eksempel på dette kan eg frå eigen omgangskrins nemne min næraste venn gjennom 40 år, ein framifrå lektor, aktiv i SV, kyrkje og Amnesty, som nektar å lese ei einaste bok frå mitt rikhaldige bibliotek om innvandring. Eller svoger og sjefredaktør i 18 år i Adresseavisa, men som trass i eller på grunn av dette neppe har lese ei einaste bok som tek opp negative aspekt ved innvandringa. Eg har også fått ein e-post frå debattredaktøren i Vårt Land, der han i ramma alvor hevdar at alle seriøse utrekningar viser at innvandring lønner seg, også økonomisk. Det tvert motsette er faktum; noko som det er gjort mange reknestykke på både i inn- og utland. Det er ikkje berre det at desse tre ikkje veit, men dei vil tydelegvis heller ikkje vite. Det er sørgjeleg. "Kunnskap skal styre rike og land", står det i songen, men på dette området ser det ut som om vankunna rår.

Kommentar #5

Helge Simonnes

928 innlegg  59 kommentarer

For myk?

Publisert nesten 11 år siden

Nettlederen var ikke en generell artikkel om innvandring, men en om statsministerens konkrete utspill og hva som ligger i det. Der kommenterte jeg tildels det saklige innholdet, som jeg sa meg enig i, og dels retorikken, som jeg var kritisk til.

Som også Frp har påpekt, sa statsministeren det samme som Frp har sagt, mens de konkrete forslagene var slikt som alle er enige i.

Derfor stilte artikkelen spørsmålet om hvorfor statsministeren bruker slik retorikk. Det er tydeligvis om å gjøre å vise at han er streng i innvandringspolitikken. Samtidig argumenterer han for å inkludere innvandrere i det norske samfunnet. Her mener vi det er en motsetning, fordi det bidrar til å bygge opp negative holdninger til innvandrere.

Dette handlet altså om retorikken, ikke om selve innvandringspolitikken. Det blir en annen debatt.

Kommentar #6

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

RE: For myk?

Publisert nesten 11 år siden

Simonnes,

Først av alt er det prisverdig at du deltar i debatten -- om så kun for å pressiere. Det er et savn at trådstartere melder seg ut så snart innlegget er postet.

Ja, jeg tror jeg oppfattet innlegget korrekt, at du pekte på at Stoltenberg åpnebart føler behov for å vise handlekraft i innvandringsspørsmålene, men at du konkluderer med at det mest er retorikk. Det er jeg enig i.

Det jeg reagerte på var din anførsel til slutt i innlegget. Jeg oppfatter det slik at den som tar et oppgjør ved sider ved innvandringspolitikken, samtidig (står i fare for å) bygger opp under et trusselbilde som kan vanseliggjøre integrering.

Jeg er særedeles uenig. Det er ærlig og redelig å peke på de utfordringene som innvandringen skaper (slik det er helt greit å peke på problemer i alle andre deler av samfunnet), og det er definitivt både uærlig og farlig å underslå slike fakta.

På meg virker det som at den etablerte delen av innvandrermiljøet takler slike påpekninger bedre enn den politiske eliten og meningsdannere. Etablerte innvandrere og majoriteten av den norske befolkningen har ofte en praktisk erfaring og tilnærming som de forannevnte tilsynelatende ikke har. Derfor mener jeg at din anførsel mest av alt er politisk korrekt. 

Kommentar #7

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

RE: For myk?

Publisert nesten 11 år siden

God morgen, Helge 

(Jeg har lagt meg til den skikk her på Verdidebatt at jeg bruker fornavn på de jeg debatterer med og etternavn på andre jeg omtaler. Det kan være rett eller feil, men jeg prøver å være konsekvent.)

Joda, vi kan godt snakke om retorikken din, noe som også var mitt anliggende med å skrive min opprinnelige kommentar.

Det er nettopp retorikken din jeg angriper, og du gir ikke svar på hva slags signal du mener Stoltenberg sender. Det er noe ullent i lederen din som ikke er lett å forstå i det hele tatt. Vær snill å gi konkrete eksempler på hvilke signaler du mener Stoltenberg sender, og da vil jeg ha sitater fra statsministeren, ikke vage hentydninger om signaler og signalord.

Da jeg tok journalistutdannelsen min på Gimlekollen, fikk jeg rettmessig kritikk fra mine lærere da jeg skrev en leder i studentavisa. Lærerne sa at en leder ikke skal diskutere frem og tilbake men stå for et klart standpunkt. I denne lederen og mange andre, synes jeg det er vanskelig å se hva du egentlig vil.

07.05.10 kl. 16:46 skrev Helge Simonnes:

Nettlederen var ikke en generell artikkel om innvandring, men en om statsministerens konkrete utspill og hva som ligger i det. Der kommenterte jeg tildels det saklige innholdet, som jeg sa meg enig i, og dels retorikken, som jeg var kritisk til.

Som også Frp har påpekt, sa statsministeren det samme som Frp har sagt, mens de konkrete forslagene var slikt som alle er enige i.

Derfor stilte artikkelen spørsmålet om hvorfor statsministeren bruker slik retorikk. Det er tydeligvis om å gjøre å vise at han er streng i innvandringspolitikken. Samtidig argumenterer han for å inkludere innvandrere i det norske samfunnet. Her mener vi det er en motsetning, fordi det bidrar til å bygge opp negative holdninger til innvandrere.

Dette handlet altså om retorikken, ikke om selve innvandringspolitikken. Det blir en annen debatt.

Kommentar #8

Helge Simonnes

928 innlegg  59 kommentarer

Retorikk

Publisert nesten 11 år siden

Poenget var, og er: Retorikk som skal formidle at "jeg er tøff mot innvandrere", har kun som effektå bygge opp under motsetninger, men gjør ingenting med de realitetene som ligger til grunn. Når tøff retorikk kombineres med beskjedne tiltak som alle er enige om, blir totaleffekten negativ i forhold til integrering. Er det så vanskelig å forstå?

Kommentar #9

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

RE: Retorikk

Publisert nesten 11 år siden
08.05.10 kl. 11:32 skrev Helge Simonnes:

Poenget var, og er: Retorikk som skal formidle at "jeg er tøff mot innvandrere", har kun som effektå bygge opp under motsetninger, men gjør ingenting med de realitetene som ligger til grunn. Når tøff retorikk kombineres med beskjedne tiltak som alle er enige om, blir totaleffekten negativ i forhold til integrering. Er det så vanskelig å forstå?

Hvordan underbygger du med fakta at en restriktiv politikk når det gjelder antall flyktninger vil føre til mindre integrering? Her har du en retorisk kortslutning, Helge. Hvis vi har mindre innvandring fra for eksempel islamske land, vil det være mye lettere å integrere og inkludere muslimer som allerede er i Norge. Jeg har nå startet å lese Ole Jørgen Anfindsens Selvmordsparadigmet, og med den type retorikk du viser i dine lederartikler og i denne tråden, vil jeg anbefale denne boken på det sterkeste. Selvfølgelig vil også anbefale Selvmordsparadigmet til alle som er bekymret for de alvorlige konsekvensene av å bekjenne seg til en politisk korrekt ideologi. Selvfølgelig skal vi ikke si at alle som ikke er enige med oss er politisk korrekte, men i boka blir dette avgrenset på en elegant måte.

Kommentar #10

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

RE: Retorikk

Publisert nesten 11 år siden
08.05.10 kl. 11:32 skrev Helge Simonnes:

Poenget var, og er: Retorikk som skal formidle at "jeg er tøff mot innvandrere", har kun som effektå bygge opp under motsetninger, men gjør ingenting med de realitetene som ligger til grunn. Når tøff retorikk kombineres med beskjedne tiltak som alle er enige om, blir totaleffekten negativ i forhold til integrering. Er det så vanskelig å forstå?

 ...

Hvis det er det du mener, at tomme trusler kan gjøre mer skade enn handling som følger ord, ja, så er jeg enig med deg. Det er allmengyldig. Min opplevelse av det du skrev i innlegget var at du tilkjennega en typisk og rådende holdning, at hvis vi peker på problemene med innvandring, og sier utrivelige ting -- som altså er realiteter -- så kan det skape vanskeligheter for integreringen.

Men jeg velger å tro deg, at du i stedet for å kritisere statsminsiteren for å være for hard (i ord), så mener du altså at det er greit det hans sa, men du etterlyser handling som står i forhold til retorikken. Konklusjonen er da at sjefsredaktøren i VL står for en fastere og mer kompromissløs linje mot de negative sidene ved innvandrinen enn de fleste av sine medredaktører i Norge. Det er i såfall bra. Da blir det interessant å følge med på fortsettelsen.  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere