Torstein Langesæter

177

Olja i fri flyt

Publisert: 30. apr 2010

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3630035.ece

Me får no sjå kor hjelpeslause menneska er når katastrofen fyrst er ute.

USA burde kanskje ha takla dette uhellet. Dei er komne lengst på dei fleste områda.

No er dei totalt handlingslamma.

Korleis er det med Norge?

Lofoten står for tur , ser det ut til.

Berre nokre politiske vedtak er i vegen for at oljeboringa vert sett i gong om nokre år.

Det er veldig mange personar som har opparbeidd seg  gode løner pga oljeutvinninga.

Staten har greidd å finanisera mange samfunnsgoder pga olja.

Utan olja hadde me vore nedgjelda slik me mange andre europeiske land er det.

Me ser no ein kamp mellom miljøvernarane og kapitalistane utspela seg.

Kapitalistane kjem til å vinna. Norge har rett og slett  ikkje råd til å la vera om velferdssamfunnet skal oppretthaldast.

Me får håpa at me slepp ei ulykke i Lofoten av den storleik me no ser i Mexicogulfen.

Kommentar #1

Lars Hausken

40 innlegg  666 kommentarer

Årsaken?

Publisert over 11 år siden

Skal bli interessant å få kartlagt årsaken til utslippet.

Jeg går for at oljefolka har brukt billig utstyr produsert av slavearbeidere i U-land med dårlig kvalitet; samt spart penger på å ikke opprettholde relevant kompetanse blandt arbeiderne (det er som kjent ikke gratis i det lange løp) for å sikre topplederne kortsiktige bonuser.

Psykopaters store svakhet er deres manglende evne til å tenke langsiktig, samt deres manglende evne til konsekvensanalyse.

Multinasjonale konsern viser psykopatisk atferd; det har fransk forskning påvist.

Norsk forskning er bare interessert i å forske på følelseslivet til bifigurer i obskure feministiske romaner.

Kommentar #2

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Oppsamling frå havet er ein vits

Publisert over 11 år siden

Det norske samfunnet har bruk milliardar av kroner på utstyr som skal samle opp olje frå havet. Det heile er ein vits. Etter at oljen har kome på havet er det berre å ynskje den god tur. Det såg vi seinast i Langesund.

Det einaste som har virkning, er å hindre at oljen kjem på havet. Der er det gjort ein stor jobb, men 100% garanti mot ei utblåsing er ulukke med ein supertankar, kan vi aldri gardere oss heilt mot. I Mexico-gulfen er det gunstige forhold samanlikna med våre havområde.

At USA ikkje ligg fremst når det gjeld tekniske nyvinningar innan oljeindustrien, finn ein mange døme på. I dette tilfellet gjeld det Blow-out-preventar på havbotnen som kan utløysast sjølv om riggen er sett ut av drift. Dette er det påbod om på til dømes norsk sokkel, men ikkje i USA. Når dei no får ein oljelekasje, 5000 fat pr dag er heller lite, på 1500 meters djup, då har dei eit problem som kunne ha vore avverga med heller små midler.

No kan oppreinskingsarbeidet + avgrensingsarbeidet kome opp i mange milliarder.

Kommentar #3

Ruben Solvang

8 innlegg  214 kommentarer

Fri flyt – enn så lenge...

Publisert over 11 år siden

Jakten på olje blir stadig mer desperat. Nye områder med vanskelige og ugunstige omstendigheter vurderes nå seriøst. Vår avhengighet av olje driver oss til ekstreme tiltak, for å sikre at forbrukersamfunnet kan fortsette i samme tempo.

William J. Cummings, talsmann i Exxon-Mobil uttalte i desember 2005: "All the easy oil and gas in the world has pretty much been found. Now comes the harder work in finding and producing oil from more challenging environments and work areas."

Samtidig som oljen avtar som ressurs, tiltar det globale forbruket. Etterspørselen er i enorm vekst i store land som tidligere ikke har hatt samme levestandard som resten av vesten. Spørsmålet er hva vi gjør med denne utfordringen de kommende tiårene. Skal vi satse alt på utvinning av 'vanskelig' og dyr olje, med økt risiko for store katastrofer? Vi snakker her om en ressurs som absolutt ikke er fornybar – som vi vet vi kommer til å gå tom for i nær fremtid.

Sadad I. Al Husseini, tidligere visepresident i Aramco sa følgende i oktober 2007: "[World] reserves are confused and in fact inflated. Many of the so-called reserves are in fact resources. They're not delineated, they're not accessible, they’re not available for production."

Foreløpig har vi en fri flyt av olje, godt hjulpet av arabiske (muslimske) nasjoners velvilje. Hva skjer når toppunktet av utvinningen nåes, eller når arabernes tålmodighet tar slutt?

Kommentar #4

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Oppsamling frå havet er ein vits

Publisert over 11 år siden

Det einaste som har virkning, er å hindre at oljen kjem på havet. Der er det gjort ein stor jobb, men 100% garanti mot ei utblåsing er ulukke

Ja, det må vera der sikringa må vera ekstra god.

Ein må ha sikring om uhellet er ute,slik at skadene ikkje kan verta så enorme som me ser i USA.

No les me  at dei vurderer å bora eit avlastningshol . Det tek mange veker. Det burde kanskje vera på plass FØR ulykka?

Kommentar #5

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: RE: Oppsamling frå havet er ein vits

Publisert over 11 år siden
30.04.10 kl. 16:25 skrev Torstein Langesæter:

Det einaste som har virkning, er å hindre at oljen kjem på havet. Der er det gjort ein stor jobb, men 100% garanti mot ei utblåsing er ulukke

Ja, det må vera der sikringa må vera ekstra god.

Ein må ha sikring om uhellet er ute,slik at skadene ikkje kan verta så enorme som me ser i USA.

No les me  at dei vurderer å bora eit avlastningshol . Det tek mange veker. Det burde kanskje vera på plass FØR ulykka?

 Vel, ein blow-out-preventer av det slaget ein nyttar på norsk sokkel gjer same nytta, og er langt billigare.

Det vi vil sjå at det lensesystemet ein har satsa på for å hente oljen opp av havet, er gangnlaus. Og det er satsa milliarder også på norsk sokkel på dette utstyret.

For amerikanarane må det vel verer nærmast ei fornerming å verte tilbode meir av det rukkelet.

Kommentar #6

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: RE: Oppsamling frå havet er ein vits

Publisert over 11 år siden

 Vel, ein blow-out-preventer av det slaget ein nyttar på norsk sokkel gjer same nytta, og er langt billigare.

 Svar:

Ok,du har sett deg inn i dette.

Var det ikkje noko slik i USA?

(blow-out- preventer)

Kommentar #7

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Fri flyt – enn så lenge...

Publisert over 11 år siden

Foreløpig har vi en fri flyt av olje, godt hjulpet av arabiske (muslimske) nasjoners velvilje. Hva skjer når toppunktet av utvinningen nåes, eller når arabernes tålmodighet tar slutt?

 Svar:

Er det ikkje veldig mykje olje igjen på kloden?

Kommentar #8

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Årsaken?

Publisert over 11 år siden

Jeg går for at oljefolka har brukt billig utstyr produsert av slavearbeidere i U-land med dårlig kvalitet; samt spart penger på å ikke opprettholde relevant kompetanse blandt arbeiderne (det er som kjent ikke gratis i det lange løp) for å sikre topplederne kortsiktige bonuser.

 Svar:

Er det noko utstyr som fungerar når det er litt sjø/bølger?

Kommentar #9

Ruben Solvang

8 innlegg  214 kommentarer

Mye olje igjen, men ikke nok til å dekke vårt forbruk

Publisert over 11 år siden
30.04.10 kl. 17:13 skrev Torstein Langesæter:

Er det ikkje veldig mykje olje igjen på kloden?

Det er fortsatt store mengder olje igjen, men mange eksperter mener at vi vil nå toppen av utvinningen innen få år ... eller at den allerede er nådd. Sammenlignet med forbruket (som øker kraftig), blir mengden av olje som er igjen relativt liten. Norge nådde sitt toppunkt rundt år 2000, og USA på 70-tallet.

Et annet problem er at den resterende oljen er langt mindre tilgjengelig enn den som er hentet opp til nå. Resultatet blir at man nå må gyve løs på langt mer risikable områder, som også koster mye mer å utvinne. Man må for eksempel ta av de reservene som ligger veldig dypt under havoverflaten. Det sier seg selv at dette blir vanskeligere og langt dyrere. Og når det koster mer å utvinne et fat olje, en det man får betalt for det, så mister oljeselskapene fort interessen.

Analytikere som ser med optimisme på tallene i statistikken, mener at vi har ca 40 år på oss før oljen som ressurs er så redusert at den ikke kan dekke etterspørselen. Klarer vi å bruke disse tiårene fornuftig, og erstatte oljen med alternative ressurser?

Mange snakker om CO2 som en god grunn til å bli mindre avhengig av oljen, så vi unngår en økende global oppvarming. Jeg tror disse teoriene er sterkt overdrevet – og mindre aktuelle, ettersom utvinningen allikevel snart når toppen, og begynner å dale. Problemet løser seg på en måte selv. Vi har brukt opp godsakene på knappe hundre år, og står igjen med ekstreme behov for energi ... og mest sannsynlig en rekke kriger over de siste ressursene som gjenstår. Vi må ikke glemme at en nasjon fort stopper opp uten en kontinuerlig tilførsel av olje – dette angår alle nasjoners sikkerhet.

For de som er interessert i å lese mer om 'peak oil'-teorien, anbefaler jeg å begynne på wikipedias artikkel. Vi snakker ikke her om ville gjetninger, men utprøvde kalkyler og kalde fakta.

Katastrofene som oppstår ved uhell i oljeutvinningen vil fremstå som bagateller, sammenlignet med konsekvensene som kommer når etterspørselen overgår tilgjengeligheten.

Bedre føre var, tenker nå jeg ... :)

Kommentar #10

jan georg stokkeland

40 innlegg  65 kommentarer

RE: Mye olje igjen, men ikke nok til å dekke vårt forbruk

Publisert over 11 år siden

drømte såg en visjon der talte olja borte hva vill de gjør nå. må nok over på andre former for energi og satsje på det mer og mer  el biler solenergik kommer ikke utennom

30.04.10 kl. 22:31 skrev Ruben Solvang:30.04.10 kl. 17:13 skrev Torstein Langesæter:

Er det ikkje veldig mykje olje igjen på kloden?

Det er fortsatt store mengder olje igjen, men mange eksperter mener at vi vil nå toppen av utvinningen innen få år ... eller at den allerede er nådd. Sammenlignet med forbruket (som øker kraftig), blir mengden av olje som er igjen relativt liten. Norge nådde sitt toppunkt rundt år 2000, og USA på 70-tallet.

Et annet problem er at den resterende oljen er langt mindre tilgjengelig enn den som er hentet opp til nå. Resultatet blir at man nå må gyve løs på langt mer risikable områder, som også koster mye mer å utvinne. Man må for eksempel ta av de reservene som ligger veldig dypt under havoverflaten. Det sier seg selv at dette blir vanskeligere og langt dyrere. Og når det koster mer å utvinne et fat olje, en det man får betalt for det, så mister oljeselskapene fort interessen.

Analytikere som ser med optimisme på tallene i statistikken, mener at vi har ca 40 år på oss før oljen som ressurs er så redusert at den ikke kan dekke etterspørselen. Klarer vi å bruke disse tiårene fornuftig, og erstatte oljen med alternative ressurser?

Mange snakker om CO2 som en god grunn til å bli mindre avhengig av oljen, så vi unngår en økende global oppvarming. Jeg tror disse teoriene er sterkt overdrevet – og mindre aktuelle, ettersom utvinningen allikevel snart når toppen, og begynner å dale. Problemet løser seg på en måte selv. Vi har brukt opp godsakene på knappe hundre år, og står igjen med ekstreme behov for energi ... og mest sannsynlig en rekke kriger over de siste ressursene som gjenstår. Vi må ikke glemme at en nasjon fort stopper opp uten en kontinuerlig tilførsel av olje – dette angår alle nasjoners sikkerhet.

For de som er interessert i å lese mer om 'peak oil'-teorien, anbefaler jeg å begynne på wikipedias artikkel. Vi snakker ikke her om ville gjetninger, men utprøvde kalkyler og kalde fakta.

Katastrofene som oppstår ved uhell i oljeutvinningen vil fremstå som bagateller, sammenlignet med konsekvensene som kommer når etterspørselen overgår tilgjengeligheten.

Bedre føre var, tenker nå jeg ... :)

Kommentar #11

jan georg stokkeland

40 innlegg  65 kommentarer

RE: RE: Mye olje igjen, men ikke nok til å dekke vårt forbruk

Publisert over 11 år siden
01.05.10 kl. 08:28 skrev jan georg stokkeland:

drømte såg en visjon der talte  gud olja borte, hva vill de gjør nå. må nok over på andre former for energi og satsje på det mer og mer  el biler solenenergi kommer ikke utennom

30.04.10 kl. 22:31 skrev Ruben Solvang:30.04.10 kl. 17:13 skrev Torstein Langesæter:

Er det ikkje veldig mykje olje igjen på kloden?

Det er fortsatt store mengder olje igjen, men mange eksperter mener at vi vil nå toppen av utvinningen innen få år ... eller at den allerede er nådd. Sammenlignet med forbruket (som øker kraftig), blir mengden av olje som er igjen relativt liten. Norge nådde sitt toppunkt rundt år 2000, og USA på 70-tallet.

Et annet problem er at den resterende oljen er langt mindre tilgjengelig enn den som er hentet opp til nå. Resultatet blir at man nå må gyve løs på langt mer risikable områder, som også koster mye mer å utvinne. Man må for eksempel ta av de reservene som ligger veldig dypt under havoverflaten. Det sier seg selv at dette blir vanskeligere og langt dyrere. Og når det koster mer å utvinne et fat olje, en det man får betalt for det, så mister oljeselskapene fort interessen.

Analytikere som ser med optimisme på tallene i statistikken, mener at vi har ca 40 år på oss før oljen som ressurs er så redusert at den ikke kan dekke etterspørselen. Klarer vi å bruke disse tiårene fornuftig, og erstatte oljen med alternative ressurser?

Mange snakker om CO2 som en god grunn til å bli mindre avhengig av oljen, så vi unngår en økende global oppvarming. Jeg tror disse teoriene er sterkt overdrevet – og mindre aktuelle, ettersom utvinningen allikevel snart når toppen, og begynner å dale. Problemet løser seg på en måte selv. Vi har brukt opp godsakene på knappe hundre år, og står igjen med ekstreme behov for energi ... og mest sannsynlig en rekke kriger over de siste ressursene som gjenstår. Vi må ikke glemme at en nasjon fort stopper opp uten en kontinuerlig tilførsel av olje – dette angår alle nasjoners sikkerhet.

For de som er interessert i å lese mer om 'peak oil'-teorien, anbefaler jeg å begynne på wikipedias artikkel. Vi snakker ikke her om ville gjetninger, men utprøvde kalkyler og kalde fakta.

Katastrofene som oppstår ved uhell i oljeutvinningen vil fremstå som bagateller, sammenlignet med konsekvensene som kommer når etterspørselen overgår tilgjengeligheten.

Bedre føre var, tenker nå jeg ... :)

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere