Martin Drange

126

TEST: Er du mest konservativ eller liberal?

Publisert: 25. apr 2010

Jeg tenkte jeg skulle lage en test som kristne kan ta, for å "finne ut" hvor dere står. Er du mest konservativ eller mest liberal?

Jeg synes det er morsomt når noen faktisk er så bastant og kaller seg enten det ene eller det andre. Jeg tipper det er få her inne som kommer til å svare nei på alle spørsmålene. Det er ganske enkelt lagd, svarer du "Ja" på alle er du "100 prosent liberal" kristen ;P

Publiser gjerne svarene dine, så kan vi se hvor folk ligger i landskapet. Jeg har selv skrevet inn mine egne svar, så dere ser hva jeg mener:

Tror jeg at dyr har sjel? Ja

Er jeg for kvinnelige prester? ja

Er jeg for at homofile skal gifte seg i kirken? Nei

Er jeg for en kjønnsnøytral ekteskapslovgivning? Ja

Tror jeg at skapelsesberetningen kan tolkes symbolsk? Ja

Tror jeg på Big Bang? Ja

Tror jeg på evolusjonsteorien? Ja

Er jeg for en sekulær stat? Ja

Tror jeg at Opprettelsen av staten Israel var feil? Nei

Mener jeg at Israel burde ta i mot alle de som er definert som palestinske flyktninger? Nei

Mener jeg at muren i Israel må rives? Nei

Er jeg for at palestinerne skal få sin egen stat? Ja

Mener jeg at religionene må få ca like stor plass i religionsfaget på skolen? Ja

Er jeg for skille av stat og kirke? Ja

Synes jeg alkohol er akseptabelt å drikke som kristen? Ja

Tror jeg at demoner er fri fantasi? Nei

Tror jeg at Islam har samme Gud som Kristendommen? Nei

Tror jeg at Jesus er bare en av mange veier til Gud? Nei

Tror jeg at ufrelste mennesker skal dømmes etter samvittigheten sin? Ja

Jeg fikk 7 Nei og 12 Ja. Det vil si at i følge denne (kanskje ikke helt subjektive testen) er jeg altså mer liberal enn konservativ. Men jeg er vel begge deler da, og det er helt greit for meg.

Kommentar #1

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

RE: TEST: Er du mest konservativ eller liberal?

Publisert over 11 år siden
25.04.10 kl. 17:16 skrev Martin Drange:

Tror jeg at ufrelste mennesker skal dømmes etter samvittigheten sin? Ja

 Og vi sier "takk for det!!" :P

For jeg har verdens beste samvittighet :P

Men du mente kanskje ikke samvittighet i den forstand? For ofte vil man finne hardbarkede kriminelle og psykopater som har verdens beste samvittighet.

Uten at jeg ville funnet på å skyve dem ut i kulden når det kommer til å dele rom med dem den dagen jeg dør....jeg er for at "alle skal få!!"

Kommentar #2

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

RE: RE: TEST: Er du mest konservativ eller liberal?

Publisert over 11 år siden
25.04.10 kl. 19:21 skrev Sølvi Sveen:

Men du mente kanskje ikke samvittighet i den forstand? For ofte vil man finne hardbarkede kriminelle og psykopater som har verdens beste samvittighet.

Ja det tror jeg så gjerne. Bibelen forteller at en kan forherde samvittigheten sin slik at en ikke lenger har den samme følsomheten for hva som er rett og galt. Samvittigheten kan rett og slett ødelegges. Det står om dem som er brennmerket i sin egen samvittighet.

Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

RE: TEST: Er du mest konservativ eller liberal?

Publisert over 11 år siden
25.04.10 kl. 17:16 skrev Martin Drange:

Tror jeg at ufrelste mennesker skal dømmes etter samvittigheten sin? Ja

Jeg hengte meg opp i samme punkt som Sølvi, det betyr vel at spørsmålet er noe merkelig utformet, hvem kan kalle seg frelst? Spørsmålet burde vel lyde slik: Tror du på at Gud vil frelse hele verden? (Joh.4.14) Svaret mitt ville da også ha vært ja, fordi der finnes to dommer, en av kjødet (Joh.5.27) og en av Ånden, (Joh.8.15) alle blir dømt for sine gjerninger. Kjødelige dommer har vi rett ofte her på forumet hvor noen er frelst, mens andre er fordømt, men begge dør jo og havner under 6 fot med jord, spørsmål: Hvordan ser man forskjell på hvem som da er frelst?

Den første dommen er slik, Sef.3.8: Derfor, vent på meg, sier Herren, på den dag jeg reiser meg for å ta hærfang! For min dom er at jeg samler hedningefolk, sanker riker sammen, utøser min harme over dem, all min brennende vrede; for ved min nidkjærhets ild skal hele jorden bli fortært.

Slik sett er dommen for de som måtte leve når den tid kommer være lik, uanstt om de mener seg være frelste aldri så mye, en påstand stopper altså ikke en kule, og 6 fot med jord skiller ikke en frelst og en ufrelst, hvem er så frelst?

Den andre dommen er at lyset kommer til verden, Joh.3.19, og Jesus som dømmer, dømmer ingen, og oppfyllelsen  i Joh.3.17 vil da skje:  for Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men forat verden skulde bli frelst ved ham.

Kommentar #4

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

En rettelse fra meg

Publisert over 11 år siden

Hei. Jeg synes det er synd om et dårlig formulert spørsmål skal ta fokuset vekk fra testen min, men bra dere tar det opp =) Det jeg simpelthen mente er det bibelverset som sier at mennesker som ikke er frelste også blir dømt. Så da er det med andre ord ingen automatikk i at mennesker som ikke har tatt mot Jesus i dette livet, ikke tar i mot ham etter de har dødd. 

Kommentar #5

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

..

Publisert over 11 år siden

Og jeg mente selvsagt "kanskje ikke denne helt OBJEKTIVE testen", på slutten av innlegget mitt. Sukk, klossete meg *_* 

Kommentar #6

Trond Hans Farner Kverno

19 innlegg  248 kommentarer

RE: TEST: Er du mest konservativ eller liberal?

Publisert over 11 år siden

 Her må svarene innflettes i det nedenfor. Av det vil man se at om jeg skal måtte velge mellom "konservativ" og "liberal" havner jeg mellom de to stolene. Jeg mener ingen av svarene kan besvares med klare ja/nei-svar. Mine svar er med STORE BOKSTAVER (MAJUSKLER)

Tror jeg at dyr har sjel? Svar: DYRENE HAR SJEL MEN IKKE ÅND.

Er jeg for kvinnelige prester? Svar: dENTRADISJONEN JEG TILHØRER HAR IKKE DETTE. (Elegant, hva???)

Er jeg for at homofile skal gifte seg i kirken? SvaR: NEI.

Er jeg for en kjønnsnøytral ekteskapslovgivning? Svar: LOVEN SKAL IKKE TRES NEDOVER HODET PÅ NOE TROSSAMFUNN.

Tror jeg at skapelsesberetningen kan tolkes symbolsk? Svar: MOTSPØRSMÅL - HVA BETYR SYMBOLSK??? ER DET ET EVENTYR ELLER ER DET SPØRSMÅL OM SANNHETER SOM KAN LESES I BILDER OG TEGN??

Tror jeg på Big Bang? Svar: JEG ER VELDIG LITE NATURVITENSKAPELIG.

Tror jeg på evolusjonsteorien? Svar: EVOLUSJONS"LÆREN" KOMMER VELDIG TIL KORT PÅ EN REKKE VIKTIGE OMRÅDER

Er jeg for en sekulær stat? Svar: I ALLE FALL IKKE EN SEKULÆR STAT SOM UNDERTRYKKER FOLKS TRO ELLER BESTEMMER HVA DE FÅR KLE SEG MED.

Tror jeg at Opprettelsen av staten Israel var feil? Svar: CHARTERET SKULLE TATT TAKHØYDE FOR Å INKLUDERE DEM SOM BODDE DER FRA FØR. KRIGENE HAR SITT OPPHAV I AT DETTE IKKE BLE GJORT - ALT FRA 1948 AV.

Mener jeg at Israel burde ta i mot alle de som er definert som palestinske flyktninger? Svar; PR. IDAG VILLE DETTE VÆRE DØDSENS.

Mener jeg at muren i Israel må rives? Svar; JA

Er jeg for at palestinerne skal få sin egen stat? Svar: JA

Mener jeg at religionene må få ca like stor plass i religionsfaget på skolen? Svar; NEI

Er jeg for skille av stat og kirke? Svar: DET KOMMER UANSETT HVA JEG MÅTTE MENE

Synes jeg alkohol er akseptabelt å drikke som kristen? Svar: VINEN ER AV GUDDOMMELIG INNSTIFTELSE OG HAR SKRIFTENS VITNESBYRD (M. LUTHER)

Tror jeg at demoner er fri fantasI? Svar: U KRYSNINGSPUNKTET MELLOM SANNHET OG FORVIRREDE SINN. ALTSÅ JA-NEI

Tror jeg at Islam har samme Gud som Kristendommen? Svar: BOKENS FOLK TILBER DEN SAMME GUD. JØDE, KRISTEN, MUSLIM. FORSKJELLEN ER KRISTUS SOM SANN GUD OG SANT MENNESKE I PERSONENS ENHET.

Tror jeg at Jesus er bare en av mange veier til Gud? Svar: BAK ALLE VEIENE ER KRISTUS DEN ENESTE. DET ER MIN TRO AT OM HAN VIL, KAN HAN FØRE DISSE VEIENE SAMMEN GJENNOM SEG. KATAKOMBENE PÅ 200-TALLET HAR BILDER AV KRISTUS SOM ORFEUS SOM SPILLER EVRIDIKE UT AV DØDSRIKET. KRISTI OFFER ER IKKE BARE OPPFYLLELSEN AV HEBREERNES RELIGION, MEN OGSÅ AV HEDNINGENES.

Tror jeg at ufrelste mennesker skal dømmes etter samvittigheten sin?  Svar: SAMMEN MED ORIGENES HÅPER JEG PÅ ALLE TINGS GJENOPPRETTELSE I KRISTUS. ETTERSOM DOMMEN ER GUDS KAN JEG IKKE OPPSTILLE NOE REGNESTYKKE PÅ DETTE.

Og jeg tror at regnestykket i dette tilfellet faller ut med 0 poeng.

Kommentar #7

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

RE: TEST: Er du mest konservativ eller liberal?

Publisert over 11 år siden

Tror jeg at dyr har sjel? Ja. Men du ser ut til å tru at dette har noko å gjere med liberalisme. Thomas Aquinas meinte også at dyr hadde sjel, det same gjorde Aristoteles. Spørsmålet er kva du legg i omgrepet 'sjel.'

Er jeg for kvinnelige prester? Nei.

Er jeg for at homofile skal gifte seg i kirken? Nei.

Er jeg for en kjønnsnøytral ekteskapslovgivning? Nei.

Tror jeg at skapelsesberetningen kan tolkes symbolsk? Ja og nei.

Tror jeg på Big Bang? Ja. Men det har absolutt ingenting med verken liberalitet eller konservativitet å gjere.

Tror jeg på evolusjonsteorien? Ja og nei. Eg trur at det her vore utvikling. Spørsmålet er sjølvsagt kva ein legg i omgrepet 'evolusjonsteori.' Kall meg heller thomist.

Er jeg for en sekulær stat? Ja. Men det har absolutt ingenting med verken liberalitet eller konservativitet å gjere.

Tror jeg at Opprettelsen av staten Israel var feil? Nei. Men det treng ikkje å ha noko å gjere med verken liberalitet eller konservativitet.

Mener jeg at Israel burde ta i mot alle de som er definert som palestinske flyktninger? Nei, ikkje nødvendigvis. Her gjeld vel same reglar i alle land. Men det har absolutt ingenting med verken liberalitet eller konservativitet å gjere.

Mener jeg at muren i Israel må rives? Ja og nei. Nokre stader bør den flyttast. Men det har absolutt ingenting med verken liberalitet eller konservativitet å gjere.

Er jeg for at palestinerne skal få sin egen stat? Ja. Men det har absolutt ingenting med verken liberalitet eller konservativitet å gjere.

Mener jeg at religionene må få ca like stor plass i religionsfaget på skolen? Ja. Men det har absolutt ingenting med verken liberalitet eller konservativitet å gjere.

Er jeg for skille av stat og kirke? Ja. Men det har absolutt ingenting med verken liberalitet eller konservativitet å gjere. (Om det hadde med noko å gjere trur eg nok at det har meir å gjere med konservativitet.)

Synes jeg alkohol er akseptabelt å drikke som kristen? Ja. Men det har absolutt ingenting med verken liberalitet eller konservativitet å gjere. Og det er meir eit norsk spørsmål.

Tror jeg at demoner er fri fantasi? Nei. Men det har absolutt ingenting med verken liberalitet eller konservativitet å gjere.

Tror jeg at Islam har samme Gud som Kristendommen? Nei og ja. For det fyrste trur eg ikkje at Allah finst. Men det muslimske gudsbiletet er jødisk og kristent. (Oppblanda med litt mekkansk religion.)

Tror jeg at Jesus er bare en av mange veier til Gud? Nei.

Tror jeg at ufrelste mennesker skal dømmes etter samvittigheten sin? Ja.

Så denne testen er eigentleg ganske ubrukeleg som liberal/konservativ-test.

Kommentar #8

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

jaha

Publisert over 11 år siden

Vel, der fikk jeg kanskje passet mitt påskrevet =D Men jeg trøster meg med at det fikk mange andre også.

Kommentar #9

Einar Bovim

2 innlegg  9 kommentarer

Liberal?

Publisert over 11 år siden

Dette var en artig test, men som testlager selv sier, meget subjektiv. Jeg har derfor tatt meg den frihet å skrive om spørsmålene, slik at det blir mulig å svare enkelt på dem, med alternativene "Ja", "Nei" eller "Vet ikke.

Tror jeg at dyr har sjel akkurat som mennesker? Nei.

Er jeg for kvinnelige prester? ja

Er jeg for at homofile skal gifte seg i kirken? Nei - men jeg har personlig ingenting imot at enkeltprester foretar velsignelseshandlinger for dem.

Er jeg for en kjønnsnøytral ekteskapslovgivning? Nei - i mitt vokabular er "ekteskap" per def mellom mann og kvinne.

Tror jeg at skapelsen har foregått nøyaktig slik det står beskrevet i Bibelen? Nei.

Tror jeg Big Bang har funnet sted? Vet ikke.

Tror jeg på evolusjonsteorien? Nei

Er jeg for en sekulær stat? DETTE SPØRSMÅLET TOLKER JEG TIL Å BETY DET SAMME SOM SPØRMÅLET OM SKILLE MELLOM STAT OG KIRKE, ELLERS TRENGER JEG DET NOE MER PRESIST.

Tror jeg at Opprettelsen av staten Israel var feil? Ja - men det er vanskelig å dømme fortiden gjennom nåtidens øyne.

Mener jeg at Israel burde ta i mot alle de som er definert som palestinske flyktninger? Ja, men søker de seg dit? Alminnelige internasjonale flyktningekonvensjoner bør gjelde.

Mener jeg at muren i Israel må rives? Ja, og hvis Israel vil sette den opp igjen bør den gå innenfor deres folkerettsdefinerte grenser.

Er jeg for at palestinerne skal få sin egen stat? Ja

Mener jeg at religionene må få ca like stor plass i religionsfaget på skolen? Nei - men dette må det være opp til fagfolka å vurdere, ikke politikerne.

Er jeg for skille av stat og kirke? Ja

Mener jeg at det er i strid med Bibelen å drikke alkohol? Nei - men det finnes mange andre gode grunner til å ikke gjøre det.

Tror jeg at demoner er fri fantasi? Nei, det er den bibelske samtids terminologi for ulike psykiske lidelser.

Tror jeg at Islam har samme Gud som Kristendommen? Det er det umulig å svare på. Muslimene, som alle andre, kan bare bli frelst gjennom Jesus, men "Allah" er det arabiske ordet for "Gud", så det er naturlig at kristne arabere bruker "Allah" der vi bruker "Gud".

Tror jeg at Jesus er bare en av mange veier til Gud? Nei

Tror jeg at ikke-kristne mennesker skal dømmes etter gjerningene sine? Ja - Romerbrevets kapittel 2 levner lite tvil om det.

9 nei, 7 ja og resten "vet ikke". Ellers er jeg enig med en foregående debattant at flere av disse spørsmåla har lite med "Konservativ" vs. "liberal" å gjøre. Ble litt vanskelig å telle selv etter presiseringene.

Sjøl er jeg liberal uansett hva utfallet blir.

Kommentar #10

Einar Bovim

2 innlegg  9 kommentarer

Liberal?

Publisert over 11 år siden

Dette var en artig test, men som testlager selv sier, meget subjektiv. Jeg har derfor tatt meg den frihet å skrive om spørsmålene, slik at det blir mulig å svare enkelt på dem, med alternativene "Ja", "Nei" eller "Vet ikke.

Tror jeg at dyr har sjel akkurat som mennesker? Nei.

Er jeg for kvinnelige prester? ja

Er jeg for at homofile skal gifte seg i kirken? Nei - men jeg har personlig ingenting imot at enkeltprester foretar velsignelseshandlinger for dem.

Er jeg for en kjønnsnøytral ekteskapslovgivning? Nei - i mitt vokabular er "ekteskap" per def mellom mann og kvinne.

Tror jeg at skapelsen har foregått nøyaktig slik det står beskrevet i Bibelen? Nei.

Tror jeg Big Bang har funnet sted? Vet ikke.

Tror jeg på evolusjonsteorien? Nei

Er jeg for en sekulær stat? DETTE SPØRSMÅLET TOLKER JEG TIL Å BETY DET SAMME SOM SPØRMÅLET OM SKILLE MELLOM STAT OG KIRKE, ELLERS TRENGER JEG DET NOE MER PRESIST.

Tror jeg at Opprettelsen av staten Israel var feil? Ja - men det er vanskelig å dømme fortiden gjennom nåtidens øyne.

Mener jeg at Israel burde ta i mot alle de som er definert som palestinske flyktninger? Ja, men søker de seg dit? Alminnelige internasjonale flyktningekonvensjoner bør gjelde.

Mener jeg at muren i Israel må rives? Ja, og hvis Israel vil sette den opp igjen bør den gå innenfor deres folkerettsdefinerte grenser.

Er jeg for at palestinerne skal få sin egen stat? Ja

Mener jeg at religionene må få ca like stor plass i religionsfaget på skolen? Nei - men dette må det være opp til fagfolka å vurdere, ikke politikerne.

Er jeg for skille av stat og kirke? Ja

Mener jeg at det er i strid med Bibelen å drikke alkohol? Nei - men det finnes mange andre gode grunner til å ikke gjøre det.

Tror jeg at demoner er fri fantasi? Nei, det er den bibelske samtids terminologi for ulike psykiske lidelser.

Tror jeg at Islam har samme Gud som Kristendommen? Det er det umulig å svare på. Muslimene, som alle andre, kan bare bli frelst gjennom Jesus, men "Allah" er det arabiske ordet for "Gud", så det er naturlig at kristne arabere bruker "Allah" der vi bruker "Gud".

Tror jeg at Jesus er bare en av mange veier til Gud? Nei

Tror jeg at ikke-kristne mennesker skal dømmes etter gjerningene sine? Ja - Romerbrevets kapittel 2 levner lite tvil om det.

9 nei, 7 ja og resten "vet ikke". Ellers er jeg enig med en foregående debattant at flere av disse spørsmåla har lite med "Konservativ" vs. "liberal" å gjøre. Ble litt vanskelig å telle selv etter presiseringene.

Sjøl er jeg liberal uansett hva utfallet blir.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere