Torleiv Haus

76

Evangelisk tanketomhet

Publisert: 24. apr 2010

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; color:black; mso-font-kerning:12.0pt;} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline; text-underline:single;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

Mesteren fra Nasaret kunne tenke, og han kunne svare dem som spurte ham så godt at de valgte å trekke seg stille tilbake for ikke å åpenbare absolutt alt av sin feilaktige måte å tenke på.  Vi kan godt si at Jesus var en stor logiker selv om han formelt ikke utviklet logikken på samme måte som Aristoteles.  For de fleste moderne mennesker virker det selvfølgelig ytterst merkelig å sammenstille ordene logikk og Jesus.  Tømmermannen Jesus lar seg høre, men logikeren Jesus, lar det seg høre? 

I sin forkynnelse utviklet ikke Jesus noen formell logikk. Han kunne uten tvil ha gjort det, akkurat som han kunne ha gitt Peter eller Johannes innsikt i relativitetsteoriens implikasjoner, i hvert fall dersom han var den kristne alltid har trodd han var.  Det Jesus gjorde var å bruke logiske prinsipper og logiske innsikter i sitt virke som lærer.

Alt tyder på at Jesus vurderte logikk svært høyt.  Ingen lærer å tenke logisk uten en sterk vilje til å lære det, akkurat som ingen blir god i utholdenhetsidrett uten betydelig innsats av vilje og utholdenhet.  Å anvende logikk i møte med mennesker krever mot. 

En praktiserende hykler kan aldri bli noen venn av logikken.  Troen på at det eksisterer objektive moralske sannheter er i stor grad i ferd med å forsvinne.  Konsekvensen av det er at den tradisjonelle forståelsen av moral erstattes med ulike relativistiske moralteorier.  Men siden disse moralteoriene ikke er eller kan være logisk konsistente, vil et angrep på den objektive moral innebære et angrep på den objektive logikk. Jeg tror dette kan være en årsak til at logikken er i ferd med å forsvinne fra vår vestlige kultur som et emne det er verdt å bruke energi på.

Jesus brukte ikke logiske innsikter først og fremst for å vinne debatter, men for å gi tilhørerne virkelige innsikter.  Han bruker en metode som aktiverer en innsikt tilhørerne allerede har.  For å oppnå dette gjør han ikke argumentet så eksplisitt at det presses ned i halsen på de som hører på.  Som den fullkomne pedagog Jesus var sørget han for å framstille en sak på en slik måte at tilhørerne selv trakk den korrekte konklusjon og fikk virkelig innsikt.

Det kan gis mange eksempler på hvordan Jesus bruker logikk i sin forkynnelse, og for interesserte kan jeg vise til artikkelen ”Jesus the Logician” av Dallas Willard.

En viktig grunn til at Jesus har hatt den posisjonen han har i verden, er hans brukt av logikk. To andre viktige grunner er Jesu autensitet og hans evne til å gjøre kraftige gjerninger.  I alt Jesus gjorde, var han ekte, og ingen kunne ta ham for hykleri eller overbevise ham om noen synd. Ekthet er en kvalitat som alltid har vært magnetisk.  Det samme kan sies om evnen til å gjøre kraftige gjerninger. 

Denne kombinasjonen av logikk, ekthet og kraft gjorde at absolutt intet kunne stanse Jesus. De første disiplene førte denne tradisjonen videre, og det forklarer hvordan evangeliet kunne spre seg og erobre Romerriket i løpet av 300 år. De første kristne var gode tenkere og de hadde noen framstående apologeter som overgikk hedningene. De hadde et fellesskap preget av gjensidig omsorg og støtte hvor de kunne få vokse som mennesker og troende.  Og de hadde kraft til å be for de syke, enten de var troende eller ikke.

Så lenge den kristne tanke, den kristne ekthet og gudsfryktens kraft forenes, er det intet som kan stoppe evangeliet. Men dessverre er dette i dag blitt en sjeldenhet. Den kristne tanke har hatt trange kår siden 1700-tallet. Det er dessverre grunn til å tro at mange kristne miljøer og enkeltpersoner er kommet så langt bort fra troens kilde, at de for alle praktiske formål er blitt tanketomme kristne miljøer.

Metafysisk naturalisme har vært det rådende verdensbilde i Vesten siden opplysningstiden. I en naturalistisk virkelighetsforståelse har ikke rasjonalitet noen selvfølgelig plass fordi virkeligheten egentlig er arasjonal.

Etter hvert som metafysisk naturalisme overtar folks forestillingsverden, bør vi derfor forvente at interessen for det rasjonelle går ned. Og det mener jeg vi klart kan se. Svært mye i den moderne kultur bidrar til å rive grunnen vekk under logisk tenkning.  Det er nok å nevne den moderne tanketomme underholdningsindustrien som har gjort store deler av befolkningen til logiske analfabeter som kan tro på hva som helst. Den enorme makt de visuelle medier har på manges sinn bidrar også som en hemmer på abstrakt tankeevne.

Men denne antiintelektuelle holdningen har fått sette sitt preg på mye evangelisk kristenliv. Her spilles det ofte på følelser og irrasjonelle overtalelsesmetoder, mens spørsmålet om sannhet blir nedprioritert. Min mistanke er at emosjonlitet vektlegges mer enn rasjonalitet, både i mer tradisjonelle sammenhenger og i nyere såkalte karismatiske miljøer.    

Moderne evangelisk tanketomhet har historiske årsaker. Vekkelsesbevegelsene i USA på 1700- og 1800-tallet kan nevnes. De ble delvis inspirasjonskilder for norske vekkelsesbevegelser, og hadde klare antiintellektuelle tendenser. Det finnes også andre årsaker.   

I dag er denne tanketomheten er trussel for kristendommens overlevelse i Norge. Heldigvis finnes det i dag mange tegn på at evangeliske kristne er i ferd med å våkne opp for å ta det kristne tankeinnhold på alvor. Gud har gittt oss et bud som sier at vi skal elske Gud av hele vår forstand. Det må bety at vi skal bruke vår tanke til å forstå og forlare og forsvare det kristne budskap. 

Kommentar #51

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Logisk

Publisert over 11 år siden

Sitat: Den som ikke er mot meg er med meg" og et annet sted "Den som ikke er med meg er imot meg"

Disse to setninger sier jo akkurat det samme, de er bare sagt på to ulike måter: Istedet for å si at "jeg har fri i dag", kunne jeg også sagt at "jeg jobber ikke i dag".

Det er som jeg skulle stoppet og tatt opp en haiker i bilen, når han har satt seg inn i bilen er han med meg, derimot hvis jeg stopper og haikeren ikke vil sitte på, men vente på en annen bil, da er han ikke med, da er han imot. Helt logisk forklart, noen tror på Jesus, da er de med ham, noen tror ikke på Jesus, da er de jo mot ham. Problemer med å forstå dette?

Kommentar #52

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Meru project- Stan Tenen

Publisert over 11 år siden
29.04.10 kl. 09:08 skrev Kjell Kristensen:27.04.10 kl. 16:32 skrev Mette Müller:27.04.10 kl. 15:30 skrev Kjell Kristensen:

Pred.3.15: Det som er, har en gang vært,og det som skal hende, har hendt før. Gud tar fram igjen det som svant.

I dette ligger at både fortid og fremtid ligger skjult i de bibelske tekster, og når man kommer så langt at man får utviklet en kvantedatamaskin som kan lagre opplysningene i atomer (vegger, stein, byninger, etc.) vil man oppleve at skriften vil kunne oppfylles som sier at steinene vil tale, Luk.19.40: Men han svarte: «Jeg sier dere: Dersom de tier, skal steinene rope.» Det er bare vi som ligger etter det som var, men vi kommer langsomt etter, og vil gjøre de samme fremskritt som vi før har gjort, men vi fatter det bare ikke.

 Når du kommer inn på dette at "steinene skal tale", blir jeg penset inn på denne forskningen til Meru, som jeg fortsatt finner fasinerende angående de hebraiske teksten i Genesis.

En skulle vært stødigere på engelsken, når jeg ser hva som utkommer i løpet av 2010 (står i venstre marg:

"The Complementarity of Mind and Body: Realizing the Dream of Descartes, Einstein, and Eccles"  

Link til Meru Foundation:  http://meru.org/

mvh  Mette         

Jeg blir jo nyskjerrig på hva de kommer fram til??

 Hei Mette!

Fasinerende dette med forskning i et forsøk på å finne kunnskapens nøkkel, som jo er en viktig brikke i hele bibelforkynnelsen. Nå fant jeg ut at det gikk an å oversette den linken du viser til:

"The Meru-prosjektet har oppdaget en ekstraordinær og uventet geometrisk metafor i brevet-sekvens av den hebraiske teksten i Genesis som ligger til grunn, og holdes i felles av den åndelige tradisjoner fra antikken. Denne metaforen modeller embryonic vekst og selvorganisering. Det gjelder for alle hele systemer, inkludert de som så tilsynelatende forskjellige som meditational praksis og matematikk grunnleggende for fysikk og kosmologi ... Meru Project Funnene viser at sammenhengen mellom fysisk teori og bevissthet, uttrykt i geometriske eksplisitt metafor, ble forstått og utviklet flere tusen år siden. "

Kommentarer om Meru Foundation's Research

Joseph P. Schultz, Ph.D.(Prof. emeritus, ærede Oppenstein Brothers Professor i jødiske studier, U. Missouri, Kansas City)"[Stan Tenen's] Funnet av geometriske former og matematiske symboler som ligger bak den hebraiske bokstavene i teksten i den hebraiske Bibelen er revolusjonerende og hva det innebærer, når stavet ut, kunne like betydningen av oppdagelsen av Dødehavsrullene og kanskje til og med overgå det. "

Rabbi Dr. Meir Sendor(Ph.D. Harvard - middelalderens jødiske historie og filosofi, Yale, Yeshiva University, Young Israel av Sharon)"Det er visse tekster for en forsker i Kabbalah, som er nesten umulig å tolke og lese ordentlig, uten noen bevissthet om hva Stan [Tenen] gjør, og hans undersøkelser i disse hellige geometrier.... Det er som om du får nøkkelen til å forstå teksten når du begripe hva Stan snakker om. Det er andre forskere i historie Kabbalah, så vel som praktiserende kabbalister som er begeistret Stan arbeid for denne grunn. Hans arbeid er svært solid jordet og disiplinerte tenkte - det er viktig å sette pris på dette og skille dette fra andre ting som er der ute i verden. "

Jeffrey Mishlove, Ph.D.(Psykolog, forfatter, vert av PBS-syndikert TV-serien, Thinking rom)"En av de mest sofistikerte tolkninger av kabbala er at tilbys av Stan Tenen av Meru Foundation i [Sharon, Massachusetts og] San Anselmo, California. Tenen fastholder at kabbalister oppdaget i den antikke språkene en skjematisk for utfoldelse av universet fra enhet til mangfold. Denne skjematiske, han hevder, er isomorphic til ideer som for tiden blir generert i moderne kosmologi. "- Sitert fra The Roots of Bevissthet:, © utvidet utgave 1993 Jeffrey Mishlove (Council Oak Books), s. 138.

Ralph Abraham, Ph.D.(Tidligere leder for matematikk, UC Santa Cruz, Grunnlegger, Visual Mathematics Institute)"Jeg har fulgt Stan arbeid i to tiår. Han har gjort avgjørende funn på historien av alfabetet, som er dypere nivå av betydningen av hellige tekster, og den rolle matematikken i historien til bevissthet.. . . Etter min mening er han blant de viktigste elever av Kabbalah i nyere tid. Jeg kan ikke anbefale hans arbeid for høyt. "

Louis H. Kauffman, Ph.D.(Professor i matematikk, U. Illinois i Chicago)"I et forsøk på å utfolde seg teksten i Genesis, har Stan Tenen laget begynnelsen på en fantastisk geometrisk språk - ved hjelp av ekte og dype matematiske strukturer. Språket er et nytt alfabet, et alfabet av geometriske former som kan løse gåten om Genesis. The geometriske alfabetet er i seg selv ikke bare med stor kunstnerisk og konseptuelt verdi, men jeg tror at det vil bli sett til å holde en tast for mange andre spørsmål i språk og realfag. Prosjektet bringer sammen de gamle og fascinerende spørsmål om opprinnelsen til språk og selvet med strenge tradisjoner av moderne geometrisk tenkning og matematisk fantasi. "

Jay Kappraff, Ph.D.(Professor i matematikk, NJ Institute of Technology, forfatter av populære bøker om matematikk)"Del I av th [er] bok utforskes, gjennom antall og geometri, menneskeskapte systemer i språket: systemer av musikk, skriftspråket, og design som de kan ha blitt uttrykt på terskelen av disse betydningsfulle endringer.... [ R] emnants av disse kreative impulser finnes i Keplers forsøk på å bygge et planetarisk system fra "harmoni mellom kulene", Brunes 'rekreasjonsfasiliteter av metoder som gamle templer kunne ha vært konstruert, Michelangelos bevaring av prinsippene i en gamle geometri i fortauene i Laurentian Library, og Tenen beskrivelse av etableringen av bokstavene i det hebraiske alfabetet. "- Fra Prof Kappraff's etterord til boka hans, Beyond Mål: En guidet tur gjennom Natur, Myte, og Antall, © 2004 Jay Kappraff (World Scientific Publishers), s. 560. Prof Kappraff bok er tilgjengelig fra Meru Foundation gjennom http://www.meetingtent.com.

Menahem Alexenberg, Ph.D.(Skulptør, kunstner, tidligere leder, Fine Arts Dept., Pratt Institute, MIT stipendiat)"Jeg tror [t] hans arbeid er en fantastisk perseptuelle sprang. Det gir en visuell, i stedet for audial mønstergjenkjenning som stammer fra moderne vitenskapelige og matematiske antatt å belyse vår forståelse og forbindelse til Torah. Jeg tror han gjør noen viktige gjennombrudd. "

Interessant dette, det ligger på høyde med hva jeg selv driver med, men nå bruker jeg ikke Kabbalaen da, men jeg lar skriften få åpenbare seg selv, gjennom datasøk eller ved å følge teksthenvisninger.

Mvh Kjell

 Hei Kjell :)

Takk for at du presenterte disse oversettelsene. Det gjør stoffet lettere tilgjengelig.

Veldig spennende og interessant det du har funnet om dette. - Det virker jo banebrytende og ganske revolusjonerende? -( Valgte å ta med alt du skrev, for repetisjonens skyld.)

Jeg er selv overbevist om at "troen" som sådann er logisk! - Dette får meg til å tenke på et annet interessant fenomen som ikke har kommet så godt fram i vår kultur.

Saladin satte opp en minbar i Al-Aqsa moskeen på 1200 talllet i Jerusalem (en slags prekestol) Den brant i 1969. Begrepet "hellig geometri" brukes her; - og Saladin brukte en så avansert matematikk i oppbygningen av denne minbaren, at den var vanskelig å forstå i vår tid!!!! - Det ble nærmest umulig å klare å gjenskape den. Prince Charles engasjerte seg med  universitet for å se om de kunne uvikle en matematisk forståelse, som kunne gjøre oss isand til å løse denne matematikken.

Så var det en som klarte å løse denne" hellige geometrien", og rekonstruksjonen av minbaren tok til. Den er satt sammen av over 16000 biter av tre, uten lim eller stifter, og kom på plass i moskeen i 2007. - Nettopp dette kan vel tyde på at islamfaktisk har hatt en forståelse vi selv ikke selv har tilegnet oss? -

Her er en link til en bok omden  hendelsen: http://www.asiabookroom.com/AsiaBookRoom/search.cfm/UR/127744/ss/d/rtd/1

Det skjer veldig mye spennende i vår tid. - De som klarer det må nok absolutt følge med på slike vitenskapelige oppdagelser som Stan Tenen ufører, tenker jeg. Kanskje er det nettopp slike vitenskapelige løsninger som bygger de nye  broene fra kultur til kultur?

masse hilsen Mette

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere