Hallgeir Reiten

215

Etisk dilemma - drap eller ikke?

Publisert: 21. apr 2010

For noen dager siden kunne vi i en rekke aviser lese den sjokkerende historien om ei gravid jente på 18 år fra Ålesund som opplevde sitt livs mareritt:

Hun ble banket opp av ei jente på oppdrag fra barnefaren. I etterkant spontanaborterte hun tragisk nok. Den unge jenta som utførte volden, blogget selv om hendelsen i etterkant og fortalte at barnefaren "ville ha ungen ut av verden, drepe den i magen og få den gravide jenta til å spontanabortere".

Politiet i Ålesund ser naturlig nok svært alvorlig på saken. Det har likevel kommet motstridende meldinger om hvor streng siktelsen mot jenta som utførte volden blir:

Sunnmørspostens nettside melder 20.04 følgende: http://www.smp.no/nyheter/article208977.ece

"Jenta som utførte volden er siktet etter straffelovens paragraf 231, grov legemsbeskadigelse. Siktelsen kan bli utvidet dersom etterforskningen viser at angrepet førte til at barnet døde, bekrefter påtaleansvarlig i Sunnmøre politidistrikt Hilde Haugen. Dersom de medisinske rapportene støtter opp om offerets forklaring, kan siktelsen bli utvidet til å gjelde grov legemsbeskadigelse med døden til følge. Dette har en strafferamme på 21 års fengsel".

Dagbladets nettside melder 19.04 følgende: http://www.dagbladet.no/2010/04/19/nyheter/innenriks/angrep/11359925/

"Det 18 år gamle offeret sier hun fikk blødninger og spontanaborterte etter at hun ble utsatt for slag og spark fra 17-åringen. Politiet i Ålesund...opplyser mandag kveld at siktelsen mot to tenåringer som angrep en 18 år gammel gravid kvinne i byen, ikke vil bli utvidet til å gjelde drap. To tenåringer, en 17 år gammel jente og en 18 år gammel mann, er siktet for grov legemsbeskadigelse. Politiet har vurdert å utvide siktelsen. Mandag kveld opplyser politiadvokat Hilde Haugen til NRK Møre og Romsdal atnår det gjelder et foster anses det ikke som drap før fosteret lever et selvstendig liv. Etter politiets vurdering er dermed tiltale for drap uansett uaktuelt i dette tilfellet.

Dette viser hvilket etisk dilemma abort er. Jeg antar at svært mange vil være enige i at det dreier seg om et drap når mor blir sparket og slått slik at fosteret dør. Det handler om rettsfølelse. Samtidig sier norsk rett i følge Politiet at dette ikke kan kalles drap før fosteret lever et selvstendig liv. Her ligger selvfølgelig abortloven i bunn for tenkingen.

Politiet kommer i sjakk matt. En kan jo ikke si at å ta livet av et foster er drap så lenge det i Norge er lovfestet rett til å fjerne et foster i mors liv ved provosert abort. Ut fra tenkningen som ligger til grunn for den norske abortloven, er ikke fosteret sett som et eget individ med full rettsbeskyttelse før det lever et selvstendig liv.

Hva mener du, er rett eller galt at drapssiktelse ikke kan brukes i denne saken dersom det viser seg at fosteret døde som følge av vold?

Kommentar #1

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

RE: Etisk dilemma - drap eller ikke?

Publisert over 11 år siden

 Jeg mener bestemt at et foster er et liv. Salmisten sier: Da jeg var et foster, så dine øyne meg.. salm 139,16, og så lenge det er liv er det mord. Her ser vi hvor dårlig beskyttet et foster er i Norge. De har  ingen rettigheter i dette samfunnet.

21.04.10 kl. 11:28 skrev Hallgeir Reiten:

For noen dager siden kunne vi i en rekke aviser lese den sjokkerende historien om ei gravid jente på 18 år fra Ålesund som opplevde sitt livs mareritt:

Hun ble banket opp av ei jente på oppdrag fra barnefaren. I etterkant spontanaborterte hun tragisk nok. Den unge jenta som utførte volden, blogget selv om hendelsen i etterkant og fortalte at barnefaren "ville ha ungen ut av verden, drepe den i magen og få den gravide jenta til å spontanabortere".

Politiet i Ålesund ser naturlig nok svært alvorlig på saken. Det har likevel kommet motstridende meldinger om hvor streng siktelsen mot jenta som utførte volden blir:

Sunnmørspostens nettside melder 20.04 følgende: http://www.smp.no/nyheter/article208977.ece

"Jenta som utførte volden er siktet etter straffelovens paragraf 231, grov legemsbeskadigelse. Siktelsen kan bli utvidet dersom etterforskningen viser at angrepet førte til at barnet døde, bekrefter påtaleansvarlig i Sunnmøre politidistrikt Hilde Haugen. Dersom de medisinske rapportene støtter opp om offerets forklaring, kan siktelsen bli utvidet til å gjelde grov legemsbeskadigelse med døden til følge. Dette har en strafferamme på 21 års fengsel".

Dagbladets nettside melder 19.04 følgende: http://www.dagbladet.no/2010/04/19/nyheter/innenriks/angrep/11359925/

"Det 18 år gamle offeret sier hun fikk blødninger og spontanaborterte etter at hun ble utsatt for slag og spark fra 17-åringen. Politiet i Ålesund...opplyser mandag kveld at siktelsen mot to tenåringer som angrep en 18 år gammel gravid kvinne i byen, ikke vil bli utvidet til å gjelde drap. To tenåringer, en 17 år gammel jente og en 18 år gammel mann, er siktet for grov legemsbeskadigelse. Politiet har vurdert å utvide siktelsen. Mandag kveld opplyser politiadvokat Hilde Haugen til NRK Møre og Romsdal atnår det gjelder et foster anses det ikke som drap før fosteret lever et selvstendig liv. Etter politiets vurdering er dermed tiltale for drap uansett uaktuelt i dette tilfellet.

Dette viser hvilket etisk dilemma abort er. Jeg antar at svært mange vil være enige i at det dreier seg om et drap når mor blir sparket og slått slik at fosteret dør. Det handler om rettsfølelse. Samtidig sier norsk rett i følge Politiet at dette ikke kan kalles drap før fosteret lever et selvstendig liv. Her ligger selvfølgelig abortloven i bunn for tenkingen.

Politiet kommer i sjakk matt. En kan jo ikke si at å ta livet av et foster er drap så lenge det i Norge er lovfestet rett til å fjerne et foster i mors liv ved provosert abort. Ut fra tenkningen som ligger til grunn for den norske abortloven, er ikke fosteret sett som et eget individ med full rettsbeskyttelse før det lever et selvstendig liv.

Hva mener du, er rett eller galt at drapssiktelse ikke kan brukes i denne saken dersom det viser seg at fosteret døde som følge av vold?

Kommentar #2

Randi Johnsen

45 innlegg  894 kommentarer

Etisk dilemma-drap eller ikke?

Publisert over 11 år siden

De motstridende uttalelsene fra politiadvokat Haugen i linkene du henviser til, tyder på at selv innenfor påtalemyndighetens rekker er det ikke bevissthet om denne siden av vår nåværende abortlovgiving. Men spørsmålet har vært oppe til debatt i media flere ganger, sist (før denne saken) i forbindelse med det tragiske mordet på tre mennesker i Tromsø, der gjerningsmannen hevdet å være så psykisk forstyrret at han ikke visste hva han gjorde. En av kvinnene som da ble drept av sin leieboer, var gravid i femte måned. Også her ble det konkludert med at gjerningsmannen ikke kunne siktes for et fjerde drap med henvisning til at slik siktelse kun omfatter fødte mennesker.

Jeg har ingen superbastant formening om den nåværende abortloven, men jeg undrer meg veldig over alles enighet om at overgrep mot barn er avskyelig (dette er jeg enig i!) samtidig som at det så uproblematisk blir abortert ca. 14000 fostre årlig bare i vårt land. Det er helt tydelig at definisjonsmakten av hva som er et overgrep og avskyelig er et politisk spørsmål, ikke et moralsk. 

Kommentar #3

Rune Huseby

1 innlegg  1081 kommentarer

Hvor sette grensa?

Publisert over 11 år siden

Det som skjedde i Ålesund er en fryktelig stygg sak. Men å åpne for at det ufødte barn skal ha eget rettsvern krever noen spørsmål. Og svarene på disse har konsekvenser. 

Fra når i graviditeten skal fosteret få rettsvern? Slik jeg ser logikken fra de fleste abort-motstandere er det et fullverdig liv med det samme egget er befruktet. Dermed følger vel at det skal ha samme rettsvern som født liv.

Slik det er i Norge idag, er det en slags gradering av rettsvernet til et foster. I første trimester regnes det som en del av moren (derav tillatt abort). Utover graviditeten øker rettsvernet fram til fødsel, hvor det får navn, nummer og fullt rettsvern.

Om man flytter grensen for når fosteret får fullt rettsvern f.eks. til starten av siste trimester, skal da alle spontanaborter etterforskes som drap? Skal det være forbudt med aktiviteter som kan skade barnet? F.eks. lovforbud mot at gravide i siste trimester røyker og drikker alkohol?

I USA er det flere stater som har lover om 'feticide'. De fleste er laget for situasjoner som det som skjedde i Ålesund, men noen ganger slår den feil ut. I Iowa er en mor arrestert for 'attempted feticide' etter at hun falt ned en trapp.

Min foreløpige mening er at fostermord, som tilfellet i Ålesund, bør virke skjerpende på dommen. Å gi ufødt barn rettsvern på lik linje med oss fødte er ikke praktisk, juridisk eller moralsk gjennomførbart.

Kommentar #4

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Drap

Publisert over 11 år siden

I dette tilfelle ser det ut til at hensikten var nettopp å hindre at barnet ble født. For meg er det et klart overlagt drap.

Kommentar #5

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

fakta på bakken

Publisert over 11 år siden

Dessverre så vil en drapsdom her kunne brukes av abortmotstandere til å gjøre abort ulovlig. Det er strategien i USA. Dermed er jeg tvunget til å ha det i mente når jeg ser på lovgivning.

Jeg må derfor si at det bør regnes som grov vold mot mor.

Kommentar #6

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE: Etisk dilemma-drap eller ikke?

Publisert over 11 år siden
21.04.10 kl. 12:13 skrev Randi Johnsen:

De motstridende uttalelsene fra politiadvokat Haugen i linkene du henviser til, tyder på at selv innenfor påtalemyndighetens rekker er det ikke bevissthet om denne siden av vår nåværende abortlovgiving. Men spørsmålet har vært oppe til debatt i media flere ganger, sist (før denne saken) i forbindelse med det tragiske mordet på tre mennesker i Tromsø, der gjerningsmannen hevdet å være så psykisk forstyrret at han ikke visste hva han gjorde. En av kvinnene som da ble drept av sin leieboer, var gravid i femte måned. Også her ble det konkludert med at gjerningsmannen ikke kunne siktes for et fjerde drap med henvisning til at slik siktelse kun omfatter fødte mennesker.

Jeg har ingen superbastant formening om den nåværende abortloven, men jeg undrer meg veldig over alles enighet om at overgrep mot barn er avskyelig (dette er jeg enig i!) samtidig som at det så uproblematisk blir abortert ca. 14000 fostre årlig bare i vårt land. Det er helt tydelig at definisjonsmakten av hva som er et overgrep og avskyelig er et politisk spørsmål, ikke et moralsk. 

Det er to forskjellige spørsmål, derfor forskjellige reaksjoner. Det handler ikke bare om definisjonsmakt.

Kommentar #7

Randi Johnsen

45 innlegg  894 kommentarer

Etisk dilemma-drap eller ikke?

Publisert over 11 år siden

Til Morten

Er det egentlig det? Det har vært epoker i vår historie der selv ikke fødte barns perspektiver har vært relevante eller hensynstatt når det gjelder retten til å leve. De forskjellige lands ulike lovgivning omkring dette, demonsterer med all tydelighet at det er den politiske elitens definisjonsmakt som rår på dette området, selvfølgelig. Om de kan ha gode grunner for å vedta en slik lov, er et annet spørsmål.

Kommentar #8

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Overlagt.

Publisert over 11 år siden

Når det viser seg at hensikten med dette var å ta livet av barnet i magen,kan det vel ikke være tvil...Hvis hun IKKE hadde vært gravid,hadde dette ikke skjedd..Det var barnet i magen de var ute etter ..Innlysende.....Grotesk handling...". Hadde til hensikt å" er en setning som blir brukt ofte i straffesaker.....

Kommentar #9

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Drap

Publisert over 11 år siden

Jeg er helt enig med, Bording, hvis hensikten var å hindre at barnet ble født, så er det drap.

Kommentar #10

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

RE: Drap

Publisert over 11 år siden
21.04.10 kl. 15:02 skrev Gunnar Lund:

Jeg er helt enig med, Bording, hvis hensikten var å hindre at barnet ble født, så er det drap.

 Hensikten var vel uansett å hindre at barnet ble født. Det må da være drap uansett hva hensikten var...?

Kommentar #11

Astrid Sofie Dalhaug

9 innlegg  66 kommentarer

Ikke etisk dilemma

Publisert over 11 år siden

Dette er ikke et etisk dilemma. Det er ingen tvil om at dette var en uetisk, eller umoralsk, handling. 

Det KAN oppfattes som et juridisk dilemma, men norsk lov er egentlig nokså konsekvent i sin inkonsekvens her: Foster har gradert menneskeverd, og hvorvidt dette kan kalles drap eller ikke kommer an på fosterets alder. Et foster under 12 ukers alder regnes ikke som et menneske etter norsk lov, men som en del av kvinnens kropp. Fra og med 13. til og med 22. uke har fosteret en delvis rett til liv. Fra og med 23.uke har fosteret rett til liv. De friskeste fostrene er da i stand til å leve utenfor livmoren, under optimale omstendigheter. Likevel så vi at mannen som drepte sin ekskjæreste som var gravid med tvillinger som var over 30 uker gamle, ikke ble tiltalt for trippeldrap.

Dilemmaet er at jusen ikke stemmer med etikken. Det kan vel kanskje kalles et politisk dilemma. 

Kommentar #12

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE: Etisk dilemma-drap eller ikke?

Publisert over 11 år siden
21.04.10 kl. 13:57 skrev Randi Johnsen:

Til Morten

Er det egentlig det? Det har vært epoker i vår historie der selv ikke fødte barns perspektiver har vært relevante eller hensynstatt når det gjelder retten til å leve. De forskjellige lands ulike lovgivning omkring dette, demonsterer med all tydelighet at det er den politiske elitens definisjonsmakt som rår på dette området, selvfølgelig. Om de kan ha gode grunner for å vedta en slik lov, er et annet spørsmål.

Ja det er det. Det er enkelte som mener at aper har lik eller høyere IQ en barn så de burde ha rett på samme beskyttelse, enkelte mener at potensiale til mennesket er høyere defor må det være forskjeller i hvordan vi behandler barn og Aper. Det finnes mange ullike måter og tenke etisk på (til Astrid), men for meg er det klart at det er forskjeller, forskjeller som har betydning.

Kommentar #13

Terje Egholm

0 innlegg  3 kommentarer

sjalusi mod jødene

Publisert over 11 år siden

                                                    NY STRATOGI MODSIONISTENE/ISAREL

I 1989 sa PLOs leder Yassar Arafatt til alle innbyggerene i gasa at alle muselimske mødre skal tvingest til at bruke livmoren som et våpen for at protesere maximal med barn og at alle skulle krige for og med verandre mod svinene/jødene ,som et reslotat av dette er det per idag 800.000 barn i gasa som er under 12 år og det vokser med 6 prosent per,år , og sa hann at ALLAS VILJE ER FØLGENDE,en mann har 4 koner og 20 barn eller 1 kone og 7 barn. Gasa område er like stort som Stord i Hordaland. det er 1 million flytninger i gasa som norge med støtte på 700 millioner kr.(Pluss det de får fra andre land) og andreland støtter,disse blir ikke regnet som arb.løse i gasa siden de får støtte midler. 

yassar arafatt som fikk fredpris fra verdenssammfundet her i NORGE SKULLE VERT IFRATATT FREDSPRISEN siden hann opptredet under FALSK indentitelet hans egentelige navn er HYAMIN EL OSEINI.

Onkelen hans var hitlers sin rådgiver med den endelige løsningen(udryddilese av jøder), han(onkelen)sa at han var ekspert på at DRÆBE JØDER,det var hann som lærte hitler opp i antisemitisme

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere