Frode Meland

84

Biologisk hjernevask

Publisert: 19. apr 2010

---

Programmet "Hjenevask" har gått sin seiersgang og det er lett å la seg rive med.  Manges reaksjon når de ser programmet er oppgitthet over tankeløse sosiologer som nekter å ta inn over seg naturvitenskapens resultater.  Også her på forumet har mange tydeligvis latt seg irritere, og det kanskje med god grunn.  Men det blir helt galt når man trykker biologien til sitt bryst i det ene sekund, for i det neste å spytte den ut igjen.

Gjennomgangsmelodien i programmet ser ut til å være at resultater fornektes når de ikke passer inn med ens forutinntatte meninger.  Men er det ikke nettopp det som skjer når folk, også her på verdidebatt, fornekter naturvitenskapens resultater på fagfelt som klima, evolusjon og homofili?  Tillat meg å utdype:

Klima: Et overveldende flertall av klimaforskere mener våre CO2-utslipp vil medføre i størrelsesorden 3-4 graders temperaturøkning.  De som rakker ned på sosiologenes mangelfulle evne til å ta inn over seg naturvitenskapelig forskning, og som i det neste øyeblikk ikke evner å ta inn over seg klimaforskningens resultater, har etter min mening et forklaringsproblem.

Evolusjon: Mange religiøse fornekter evolusjon.  Evolusjon er gjennomdokumentert og 99,9% av alle biologer anerkjenner det.  Derfor kan man ikke i det ene øyeblikket akke og stønne over hvor dumme samfunnsviterne i "Hjernevask" er, for i det neste å gå i nøyaktig samme felle selv.  Anerkjenner man biologisk forskning, må man være konsekvent!

Homofili: Også her er det mange religiøse som mener homofili IKKE er medfødt.  De mener homofile kan gå i terapi og "bli kvitt" sin legning.  Det er akkurat som å høre sosiologene i Hjernevask!  De samme menneskene som vil sende homofile til kristne "behandlingssteder" kan ikke i neste øyeblikk irritere seg over Harald Eias biologifornektere.  Enten anerkjennes biologi, eller så gjør man det ikke!

Det må være konsekvens.  Hvis man anklager samfunnsviterne i "Hjernevask" for å fornekte naturvitenskapelige forskningsresultater, må man ikke gjøre det samme selv når resultatene ikke passer med ens egne meninger.  Skjer det, kastes stein i glasshus med en slik styrke at det hele fortoner seg som ganske så latterlig.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere