Mons Henrik Slagsvold

160

Anfindsens "selvmordsparadigme"

Publisert: 19. apr 2010

Det er prisverdig og modig gjordt av Anfindsen at han har åpnet offentlig debatt for måter å tenke på som bryter med de paradigmene som har ligget under antirasistenes klamme hegemoni i årevis. Den historiske pendel svinger igjen. Som en naturnødvendighet.

Men historien viser at "høytstående" kulturer og samfunn har kommet og gått. Oppstått og gått under. Blomstret og visnet. Hvem har sagt at vår vestlige kultur og våre samfunn skal være noe unntak? Anfindsen synes å ba en biologisk orientering. Men et underliggende premiss i hans tenkning er allikevel at det tilligger mennesket ved hjelp ev dets evne til innsikt og bruk av sin fornuft å kontrollere den utviklingen han ser for seg. At vi tross alt er guder. For å spørre med Eia: Hvordan vet han det?

Mange med stor innsikt mener at menneskeheten er i ferd med å undergrave grunnlaget for sin egen eksistens. Og i førersetet for denne utviklingen sitter den hvite rase. Vår kultur og våre samfunn med sin livsstil, sitt forbruk, sin videnskap, sin teknologi, sin levestandard. Alt kanskje med delvis rot i vår rases høye IQ. Fra et biologisk og evolusjonært synspunkt ville det kanskje være hensiktsmessig om vi begår dette "selvmordet"? At evolusjonen kvitter seg med noe av all denne intelligensen? For at mennesket fortsatt skal kunne leve på denne planeten?

Skabbmidden på en rødrev  har et levesett som blindt og ubønnhørlig driver den til å undergrave sin egen eksistens. Den går til grunne sammen med vertsdyret. Men den har en biologisk hensikt. Den sprer seg når det blir for mange rever i relasjon til livsgrunnlaget. Når revepopulasjonen er i balanse med næringsgrunnlaget lever midden skjult på resistente rever.

Og vi er for mange mennesker på planeten. Det er ikke resurser nok til alle. Det er ikke balanse mellom livsgrunnlaget og antall individer. Hva vil naturen, biologien, skaperverket, Gud eller Gaya gjøre med dette? Er samme mekanisme som hos revene aktivert? Og hvem eller hvilken rase skal i tilfelle ha samme funksjon som skabbmidden? Det logiske ville være oss.  Vi, den hvite rase med vårt selvdestruktive forbruk, levesett og livsstil er kanskje planetens "skabbmidd?" Lik den begår vi det suicid Anfindsen så riktig ser. Men derfor er "selvmordet" kandkje hensiktsmessig sett i et evolusjonært og biologisk perspektiv. Logisk og hensiktsmessig for menneskets videre eksistens på planeten. For å bringe populasjonen i balanse med livsgrunnlaget. Jeg ser ingen tegn på at Anfindsens fromme ønsker om snuoperasjoner vil bli realisert til tross for ordflommen.

Slik sett er kanskje afrikaneren og indianeren i Amazonas med sin eventuelt lavere IQ oss overlegne i et evolusjonært perspektiv. De er ingen trussel mot vår klode.  Derfor bør vi yte dem bistand. Men på deres egne premisser. Uten å forstyrre deres kultur og livsform. For grådighet er lik reveskabb svært smittsomt! Bistand kun for å bidra til  det mangfold som er nødvendig for menneskehetens overlevelse. Uten eksport av vår kultur og levesett som er deres underlegen i et overlevelsesperspektiv. Slik tenkt er det vår kultur som er"primitiv." Fordi den er uhensiktsmessig hvis målet er menneskets overlevelse. Vårt hovmod hva enten det bygger på rase eller kultur bør ha hatt sin tid.

Mine hypoteser er neppe hverken vakre eller oppløftende! Jeg aner heller ikke om de er "sanne." Jeg vet bare at det er en måte å tenke på som tar rimelig hensyn til min smule kunnskaper og innsikt samtidig som den gir en distanse og avsondrethet i forhold til de samfunnsendringene som foregår rundt meg. Inklusive de mulighetene Anfindsen så klarsynt peker på. Slik avsondrethet har det ved seg at den skaper fred i ens indre. Og en stor kristen mystiker sier: "Så langt som du har fred har du Gud, og så langt som du har ufred mangler du Gud." Og den samme mystiker sier: "Ha stor tillit til Gud."

Kommentar #1

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Bra innlegg!

Publisert over 11 år siden

Hei

Du har truffet akkurat det jeg ikke klarer å uttrykke selv, med dette innlegget ditt Mons Henrik Slagsvold. - Veldig bra  - i all sin gru.

Siden jeg for flere år siden leste en oversikt over hvor mye av vår klodes ressurser de ulike landene på jorda forbrukte, har jeg ment at vi nærmest lever med bind for øynene:

Om alle skulle hatt forbruket til den jevne amerikaner ville vi trengt 6,5 jordkloder. Om alle skulle hatt vår norske standard, ville vi trengt 3,5 jordkloder. Men om alle skulle levd som Afghanere, ville vi klart oss med 0,2 jordkloder. (Dette er nå en del år siden i tillegg)

Slike forhold er tankevekkende. -

mvh  Mette

Kommentar #2

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Der untergang

Publisert over 11 år siden
19.04.10 kl. 16:26 skrev Mons Henrik Slagsvold:

Det er prisverdig og modig gjordt av Anfindsen at han har åpnet offentlig debatt for måter å tenke på som bryter med de paradigmene som har ligget under antirasistenes klamme hegemoni i årevis. Den historiske pendel svinger igjen. Som en naturnødvendighet.

Men historien viser at "høytstående" kulturer og samfunn har kommet og gått. Oppstått og gått under. Blomstret og visnet. Hvem har sagt at vår vestlige kultur og våre samfunn skal være noe unntak? Anfindsen synes å ba en biologisk orientering. Men et underliggende premiss i hans tenkning er allikevel at det tilligger mennesket ved hjelp ev dets evne til innsikt og bruk av sin fornuft å kontrollere den utviklingen han ser for seg.

-----

Untergang mit gegenstand.

Er enig i det historiske perspektivet om at kulturer har kommet og gått. Det folk i alle kulturer imidlertid har til felles, er at de har forsvart sine kulturer - ofte med livet som innsats. Er de blitt invadert har de ytt motstand, gjerne med fatale konsekvenser - og da naturligvis spesielt for den tapende part.

Det som er nytt i dag, og som jeg forstår Anfindsen tar opp i sin bok, er at Norge og Vesten legger landet åpent, helt frivilling. Man sier "værsågod, stig på" også til de som ikke liker vår kultur, og som i en del tilfeller heller ikke legger skjul på at de sterkt misliker den og gjerne ser at den forsvinner.

Framtiden for vår kultur kan vi ikke vite noe om, men er en selvfølge at vi forsvarer den som best vi kan - om ikke med sverd, så i alle fall med fredlige midler (som lover, regler, restriksjoner osv.). Det kan se ut til at enkelte mener at det ikke er så farlig med vår kultur, og at det faktisk er mye mer spennende med nye og fargerike kulturer. Vel, da tror jeg ikke de er i takt med folkeflertallet, den overveldende majoriteten.

Slikt kan være farlig, og muligens en lek med ilden - for alt det jeg vet.

Kommentar #3

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

RE: Der untergang

Publisert over 11 år siden
19.04.10 kl. 23:51 skrev Arne D. Danielsen:

Det som er nytt i dag, og som jeg forstår Anfindsen tar opp i sin bok, er at Norge og Vesten legger landet åpent, helt frivilling. Man sier "værsågod, stig på" også til de som ikke liker vår kultur, og som i en del tilfeller heller ikke legger skjul på at de sterkt misliker den og gjerne ser at den forsvinner.

Framtiden for vår kultur kan vi ikke vite noe om, men er en selvfølge at vi forsvarer den som best vi kan - om ikke med sverd, så i alle fall med fredlige midler (som lover, regler, restriksjoner osv.). Det kan se ut til at enkelte mener at det ikke er så farlig med vår kultur, og at det faktisk er mye mer spennende med nye og fargerike kulturer. Vel, da tror jeg ikke de er i takt med folkeflertallet, den overveldende majoriteten.

Slikt kan være farlig, og muligens en lek med ilden - for alt det jeg vet.

 Her kommer du med dette begrepet om "vår kultur" og hvor overlegen den er alle andre? - Jeg er født og oppvokst i dette landet, med dype kulturelle, religiøse og familiære røtter her. - Men jeg kjenner meg ofte ikke igjen i dette  landet? Joda, skogen og fjellene står der. Slik det står på den steinen som noen har reist på tunet til Arne Garborg på Kolbotn (var der og leste teksten første gang da vi nettopp hadde sett 11.09.2001 på TV)  Der sto det: "Hende verden hva den vil, her oppe er alt ved det same".  - Men byene våre og verdiene våre, har nok forandret seg betraktelig med årene? Kultur er nok ikke en fast størrelse?

Her forleden kveld (søndag 18 april) så jeg en animasjonsfilm av en fransk-iransk kvinne, som hadde flyktet som ung fra Komeinis prestestyre. Det var en meget talende film om hvordan andre mennesker kan oppleve "vår kultur"! -  Hun vendte tilbake og fikk sterke opplevelser fra begge kulturene.  Men filmen kan fortelle oss også at andre kulturer kanskje har noe å tilføre oss om vi vil høre på hva de også har å si?   - Filmen het "Persepolis" og er en prisbelønt film, -en helt fantastisk animasjonsfilm :) Kan bare anbefales om man skulle komme over den igjen. -

Enhver vet, at "sykdom" og farlige tilstander, sprer seg hurtigere i "de lukkede sirkler", enn de som holder dørene åpne for nye tanker og strømninger! - Slik sett har vi gode muligheter ;)

mvh  Mette

Kommentar #4

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Re: Selvmordsparadigmet

Publisert over 11 år siden

Takk for interessante betraktninger med utgangspunkt i mitt politiske og populærvitenskapelige essay Selvmordsparadigmet. Du har selvsagt rett i at høy IQ ikke nødvendigvis medfører høy evolusjonær fitness (et begrep som forøvrig gir mening også for de av vdb-leserne som regner seg som kreasjonister, siden disse jo så å si tror ekstra sterkt på mikro-evolusjon).

I likhet med deg, har jeg vært inne på tanken at den vestlige sivilisasjon kan ha kommet såpass sterkt på kant med naturen/virkeligheten at vi ikke lenger er liv laga, i hvert fall ikke i nåværende form. Men dermed er det jo ikke sagt at vi bare skal la det skure og gå. Ikke det at jeg tror vi er guder som rår fullt og helt over vår egen skjebne; jeg tror heller det er en fornuftig tanke, enten man er kristen eller humanetiker, at vi bør forsøke å gjøre det beste ut av situasjonen, innenfor de rammene menneskets natur og våre omgivelser setter.

Jeg tror vi bør ha klart for oss at dersom den vestlige sivilisasjon kollapser, da vil det med stor grad av sannsynlighet komme til å avstedkomme svært mye død og lidelse for uskyldige mennesker. En ting er å mene at den vestlige sivilisasjon kan ha behov for en skikkelig runde med selverkjennelse og kursendringer. Noe annet er å mene at hvite mennesker (i motsetning til alle andre?) ikke fortjener å overleve i det lange løp.

Kommentar #5

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

RE: RE: Der untergang

Publisert over 11 år siden
20.04.10 kl. 09:26 skrev Mette Müller:

 Her kommer du med dette begrepet om "vår kultur" og hvor overlegen den er alle andre?

-----

Mette,

Nei, etter det jeg kan se, så har jeg på ingen måte hevdet (og heller aldri tenkt) at vår kultur er overlegen alle andre. Poenget er bare at den er vår, det er denne kulturen vi kjenner og det er dette som er vår referanse - gjennom en tusenårig utvikling. Det er det få i dette landet som frivillig vil gi fra seg.

Dog, på ett område har vi (i de fleste vestlige land) en verdi som nok de fleste av oss vil mene at er "overlegen" en del andre kulturer. Vårt demokratiske system. Der har vi en del å lære bort til noen av de nyankomne. Og vi lite å lære av dem.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere