Asbjørn Kvalbein

65

Jordskjelv og endetid

Publisert: 18. apr 2010

Er vi inne i avslutningsperioden for denne verden? Viser de mange jordskjelvene at endetiden er nær?

    Jesus sa da han vendte blikket mot fremtiden: «Folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal bli hunger og jordskjelv både her og der.»

    Det nye året 2010 ble innledet med et sterkt jordskjelv i Haiti. 7,0 på Richters skala nådde skjelvet den 12. januar. Den 24. januar var det registrert 53 etterskjelv.

    27. februar kom et sterkt jordskjelv utenfor kysten av Chile. Det var på hele 8.8. I løpet av uken 1.-7. mars ble det registrert 85 jordskjelv i verden på mellom 5,0 og 6,6 på Richters skala, 42 av dem i Chile.

    Dette trenger ikke bety at det generelt er større jordskjelvaktivitet. I dag har man større muligheter til å registrere jordskjelv enn før. Mange forskere vil hevde at det ikke er større aktivitet sett i et lengre tidsperspektiv.

    Den amerikanske avisen The Philadelphia Inquirer opererer likevel med disse tallene når det gjelder jordskjelv som kunne registreres over hele verden: 1950-årene: 9 store jordskjelv, 60-årene: 13, 70-årene 51, 80-årene 86 og 90-årene over 100.

    Enkelte som er interessert i fremtiden og jordskjelv peker på at en av de store geologiske kløftene i verden går fra Hermon-fjellet via Galileasjøen og Dødehavet, videre gjennom Rødehavet og inn Afrika, til den såkalte Rift Valley, som ender opp i Kenya. Der kan et jordskjelv av hittil ukjente diskusjoner komme en dag. Det fins muligens pekere i Bibelen mot dette.

    Diskusjonen om tall og profetier vil sikkert gå videre. For Herren Jesus var to holdninger viktige da han talte om endetiden:

    Vær åndelig våkne. Vend dere til Gud. Tiden er kort. Herren er nær. Løft hodet med forventning. Tegnene i naturen og historien skal vekke oss til å søke Herren.

    Videre sier han: «Se til at dere ikke lar dere skremme.» Frykten kan være en verre fiende enn fakta på bakken. Vi lever i en tid med en mektig fryktindustri. For massemediene ligger det store penger i sensasjonsoppslag. Myndigheter fremstår som ansvarlige når de i praksis blir overforsiktige og skaper frykt.

    Apostelen Peter skrev: «Gjør det gode uten å la dere skremme av noe.»

Kommentar #1

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

re

Publisert over 11 år siden

 Jesus nemner spesielt dette med jordskjelv.

Det er særleg eit stort jordskjelv på slutten ved Jesu gjenkomst som er nemnd mange stader.

Ved Jesu gjenkomst til det bokstavlege Jerusalem vil Oljeberget dela seg i to. Solformørkinga  vert nemnd og dette med månen som skal sjå ut som blod .

” Den dagen skal han (Jesus)stå med føtene på Oljeberget, som ligg rett aust for Jerusalem. Og Oljeberget skal dela seg i to frå aust til vest, så det vert ein brei dal. Den eine halvparten av fjellet vik unna mot nord og den andre mot sør.  5 Dalen attmed fjellet mitt skal fyllast, for dalen mellom fjella skal nå heilt til Asal. Og de skal røma som de rømde for jordskjelvet i dei dagar Ussia var konge i Juda. Då skal Herren min Gud koma og alle heilage(englar) vera med han.


     6 Den dagen skal det henda at ljoset kverv, og dei herlege himmelljosa sloknar.  7 Så skal det vera ein einaste dag – Herren kjenner han – og ikkje dag som skifter med natt; om kvelden skal det vera ljost.  8 Den dagen skal det henda at det renn levande vatn ut frå Jerusalem, den eine halvparten til havet i aust og den andre halvparten til havet i vest. Såleis skal det vera både sommar og vinter.”

I Joh-.Åp vert dette beskrive:

 

” Og eg såg Lammet bryta det sjette seglet. Då kom det eit STORT JORDSKJELV. Sola vart svart som ein syrgjebunad, heile månen vart som blod, 13 og stjernene på himmelen fall ned på jorda liksom umogne frukter drys frå eit fikentre i storm. 14 Himmelen rivna og rulla seg saman som ein bokrull, og KVART FJELL OG KVAR ØY VART FLYTTE FRÅ SIN STAD 15 Kongane på jorda, stormenn og hærførarar, dei rike og dei mektige, kvar træl og kvar fri mann, alle GØYMDE SEG I HOLER OG MELLOM BERGHAMRAR.. 16 Og dei sa til fjella og hamrane: «Fall over oss og løyn oss for han som sit på kongsstolen, og for vreiden åt Lammet. 17 For den store dagen er komen, VREIDEDAGEN, og kven kan stå seg då?» Åp 6

Joel 3 skriv  om det same:

..vil eg renna ut min Ande i dei dagane.
     3 Eg lèt teikn syna seg på himmel og jord:
        blod og eld og røyksøyler.
     4 SOLA VERT OMSKAPT, HO SVARTNAR,
        og månen vert som blod,
        før Herrens dag kjem,
        den store og skræmande.
     5 Men kvar den som kallar på Herrens namn,
        skal verta frelst.
        For på Sion-fjellet og i Jerusalem
        skal det finnast ein flokk som har sloppe unna,
        så som Herren har sagt.
        Og mellom dei som har berga seg,
        er dei som Herren kallar.

 6 For sjå, i dei dagar og på den tid,
        når eg vender lagnaden for Juda og Jerusalem,
     7 då vil eg samla alle folkeslag
        og føra dei ned i Josjafat-dalen.
        Der vil eg halda rettargang med dei
        om Israel, mitt folk og min eigedom,..


        som dei spreidde mellom folka.
        Dei delte landet mitt
     8 og kasta lodd om folket mitt;
        dei gav ein gut for ei skjøkje
        og selde ei jente for vin – og drakk.”

 

Heile tida er fokuset knytta til det Israel og det bokstavlege Jerusalem.

Gud vil visa si makt for Sitt Folk og ”Mitt Land”

Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

RE: Jordskjelv og endetid

Publisert over 11 år siden
18.04.10 kl. 21:11 skrev Asbjørn Kvalbein:

Er vi inne i avslutningsperioden for denne verden? Viser de mange jordskjelvene at endetiden er nær?

    Jesus sa da han vendte blikket mot fremtiden: «Folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal bli hunger og jordskjelv både her og der.»

    Det nye året 2010 ble innledet med et sterkt jordskjelv i Haiti. 7,0 på Richters skala nådde skjelvet den 12. januar. Den 24. januar var det registrert 53 etterskjelv.

    27. februar kom et sterkt jordskjelv utenfor kysten av Chile. Det var på hele 8.8. I løpet av uken 1.-7. mars ble det registrert 85 jordskjelv i verden på mellom 5,0 og 6,6 på Richters skala, 42 av dem i Chile.

    Dette trenger ikke bety at det generelt er større jordskjelvaktivitet. I dag har man større muligheter til å registrere jordskjelv enn før. Mange forskere vil hevde at det ikke er større aktivitet sett i et lengre tidsperspektiv.

    Den amerikanske avisen The Philadelphia Inquirer opererer likevel med disse tallene når det gjelder jordskjelv som kunne registreres over hele verden: 1950-årene: 9 store jordskjelv, 60-årene: 13, 70-årene 51, 80-årene 86 og 90-årene over 100.

    Enkelte som er interessert i fremtiden og jordskjelv peker på at en av de store geologiske kløftene i verden går fra Hermon-fjellet via Galileasjøen og Dødehavet, videre gjennom Rødehavet og inn Afrika, til den såkalte Rift Valley, som ender opp i Kenya. Der kan et jordskjelv av hittil ukjente diskusjoner komme en dag. Det fins muligens pekere i Bibelen mot dette.

    Diskusjonen om tall og profetier vil sikkert gå videre. For Herren Jesus var to holdninger viktige da han talte om endetiden:

    Vær åndelig våkne. Vend dere til Gud. Tiden er kort. Herren er nær. Løft hodet med forventning. Tegnene i naturen og historien skal vekke oss til å søke Herren.

    Videre sier han: «Se til at dere ikke lar dere skremme.» Frykten kan være en verre fiende enn fakta på bakken. Vi lever i en tid med en mektig fryktindustri. For massemediene ligger det store penger i sensasjonsoppslag. Myndigheter fremstår som ansvarlige når de i praksis blir overforsiktige og skaper frykt.

    Apostelen Peter skrev: «Gjør det gode uten å la dere skremme av noe.»

At jordskjelvaktiviteten er økende er der ingen tvil om statistisk sett, og et par seere som ikke er av bibelsk format, men har tolket gjennom den, har begge kommet fram til et og samme årstall i historien som jeg ikke her vil røpe. En oversikt over jordskjelvaktivitet finner en her: http://www.uthaugweather.net/30097156 

Bibelen har en rekke profeter og profetier, og ut fra disse skriftene skal alt som står skrevet i disse teskstene oppfylles først. Blant annet skal Jerusalem ligge i ruiner for 70 år i følge Dan.9.9, som viser til hva Jeremias sier om dette, og Jer.29.10 sier: For så sier Herren: Når sytti år er gått til ende for Babel, vil jeg se til eder og opfylle for eder mitt gode ord, at jeg vil føre eder tilbake til dette sted. Disse utsagnene passer desverre ikke til år 70 etter vår tidsregning - jødene fikk ikke sitt land tilbake før i 1948, så denne oppfyllelsen er ikke en oppfyllelse, men et anektert Israel. Så først må oppfyllelsen om disse 70 år først oppfylles, samt en rekke andre profetier som taler om enda lengre perioder, herunder "Israels ende" i Esek.7.2

Kommentar #3

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: Jordskjelv og endetid

Publisert over 11 år siden
18.04.10 kl. 21:11 skrev Asbjørn Kvalbein:

Er vi inne i avslutningsperioden for denne verden? Viser de mange jordskjelvene at endetiden er nær?

(...)

Apostelen Peter skrev: «Gjør det gode uten å la dere skremme av noe.»

Hei Asbjørn.

Hvem vet om vi er inne i den absolutt avsluttende fasen eller ikke. Den kommer, men ingen av oss "kjenner timen". Vi skal se etter tegnene, ja, men vi vet at f eks 1400-tallet var preget av mange tilsvarende tegn. Faktum er at per bibelsk definisjon har "endetiden" vart fra pinsedag av (jamfør løftet ved profeten Joel) - og går fram mot enden.

Videre vet vi at det eneste som framskynder enden er forkynnelsen av evangeliet: "Og dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jorderike til et vidnesbyrd for alle folkeslag, og da skal enden komme" (Matt. 24:14). Altså vet vi hva vi har å gjøre: Fullføre den befaling Jesus ga oss. Når det er gjort vil enden komme som en logisk følge.

Når det så gjelder de tegn som Jesus talte om - og som vi har sett gjennom århundrene og i dag - så må vi kanskje se det sånn at disse tingene kan vekke oss kristne. Kanskje kan dette onde  styre blikket vårt mot å fullføre misjonsbefalingen? I alle fall kan vi vestlige kristne trenge litt oppstramming. Det er ikke uten grunn at Jesus sier: "Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?" (Luk. 18:8b).

Mvh Magnus

Kommentar #4

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: Jordskjelv og endetid

Publisert over 11 år siden
 Blant annet skal Jerusalem ligge i ruiner for 70 år i følge Dan.9.9,

Svar:

Desse 70 åra Daniel og jødane var i fangenskap i Babylon vart oppfyllt til punkt og prikke.

No har desse profetiane om Babylon og neBUSHadnezzar ei siste oppfylling i endetida.

Av tekstane i Esaias ,Esekiel etc ser ein at tekstane om Babylons Konge skal oppfyllast i endetida.Dei beskriv Antikrist - Babylons Konge

" Difor seier Herren Gud:
Fordi du kjenner deg som ein gud,
7 sjå, difor sender eg mot deg
framande folkeslag som ikkje tek omsyn.
Trass i din storslegne visdom
dreg dei sverdet mot deg
og vanhelgar deg i din strålande glans.
8 Dei støyter deg ned i grava;
midt uti havet skal du døy
lik folk som vert slegne i hel.
9 Vil du då seia at du er ein gud,
andlet til andlet med dine drapsmenn?
Du er ingen gud, men berre eit menneske
i hendene på dine banemenn. " Esekiel 28

"Så seier Herren Gud:
Hovmodig er ditt hjarta
når du seier: «Eg er ein gud
og sit på eit gudesete uti havet.»
Du er berre eit menneske og ikkje ein gud,
likevel kjenner du deg som ein gud.
3 Sjå, du er visare enn Daniel,
ingen løyndom er duld for deg."


"De som ser deg, stirrer på deg,
undres over deg og sier:
«Er dette den mannen som rystet jorden
og fikk kongerikene til å skjelve,
17 han som gjorde verden til ødemark,
la byene i grus" Esaias 14


Kommentar #5

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Dette er ikke oppfylt

Publisert over 11 år siden
19.04.10 kl. 00:24 skrev Torstein Langesæter: Blant annet skal Jerusalem ligge i ruiner for 70 år i følge Dan.9.9,

Svar:

Desse 70 åra Daniel og jødane var i fangenskap i Babylon vart oppfyllt til punkt og prikke.

 Kan ikke se at at kaldeernes land er gjort til evige ørkener i følge Jer.25.8 ff, og heller ikke Israel.

Derfor sier Herren, hærskarenes Gud, så: Fordi I ikke har hørt på mine ord,  8 se, så sender jeg bud og henter alle Nordens folkeslag, sier Herren, og jeg sender bud til Babels konge Nebukadnesar, min tjener, og jeg lar dem komme over dette land og over dets innbyggere og over alle folkeslagene her rundt omkring, og jeg slår dem med bann og gjør dem til en forferdelse og til en spott og deres land til evige ørkener, 10 og jeg lar fryds røst og gledes røst, brudgoms røst og bruds røst, lyd av kvern og lys av lampe bli borte hos dem. 11 Og hele dette land skal bli til en ørken, til en ødemark, og disse folkeslag skal tjene Babels konge i sytti år.

12 Men når sytti år er til ende, da vil jeg hjemsøke kongen i Babel og folket der, sier Herren, for deres misgjernings skyld, og jeg vil hjemsøke kaldeernes land og gjøre det til evige ørkener. 13 Og jeg vil la komme over det land alle de ord som jeg har talt om det, alt det som er skrevet i denne bok, det som Jeremias har profetert om alle folkeslagene. 14 For mange folkeslag og store konger skal gjøre også dem til træler, og jeg vil gjengjelde dem efter deres gjerning og efter deres henders verk. 15 For så sa Herren, Israels Gud, til mig: Ta dette beger med vredes-vin av min hånd og gi alle de folk jeg sender dig til, å drikke av det! 16 Og de skal drikke og rave og te sig som rasende for det sverd jeg sender iblandt dem. 17 Og jeg tok begeret av Herrens hånd, og jeg gav alle de folk å drikke som Herren hadde sendt mig til: 18 Jerusalem og Judas byer og dets konger og dets høvdinger, for å gjøre dem til en ørken, til en ødemark, til en spott og til en forbannelse, således som det er på denne dag.

Kommentar #6

jan georg stokkeland

40 innlegg  65 kommentarer

tro det

Publisert over 11 år siden

noe som kommer for meg når jeg tenker på jordskjelv 2012 er det der står om i bibelen i jesaia

den store omveltningen nærmere best  jesaia kapitel 24         

       

         Den store omveltningen

24

Se, Herren gjør jorden øde og forlatt,
        snur om på dens overflate
        og sprer dem som bor på den.
     2 Da går det presten som folket,
        herren som hans trell
        og husfruen som hennes trellkvinne.
        Selgeren går det som kjøperen,
        låneren som den han har lånt av,
        og långiveren som hans skyldner.
     3 Øde, ja, øde skal jorden bli,
        den skal herjes og plyndres;
        for dette ord har Herren talt.
     4 Jorden sturer og visner,
        verden visner og tæres bort,
        både himmel og jord sykner hen.
     5 Jorden er blitt vanhelliget
        av dem som bor på den;
        for de har overtrådt lover,
        satt forskrifter til side
        og brutt den evige pakt.
     6 Derfor skal forbannelse
        fortære hele jorden;
        de som bor på den,
        må bøte for sin skyld.
        Derfor blir menneskene få på jorden,
        det blir ikke mange tilbake.
Verdensbyens fall
 7 Vinen tørker bort, vintreet visner,
        alle som var glade, sukker.
     8 Det er slutt på trommenes lystige klang,
        slutt på støy og jubelrop,
        lyrens glade toner har stilnet.
     9 Folk synger ikke mer mens de drikker vin,
        beskt smaker den sterke drikk.
    10 Den øde byen ligger knust,
        hvert hus er stengt, så ingen slipper inn.
    11 I gatene klager de
        fordi de ikke har vin;
        all jubel er blitt borte,
        gleden er forvist fra landet.
    12 Byen ligger der uhyggelig øde,
        og porten er slått i stykker.
    13 For blant folkene på jorden
        skal det bli som når en slår ned oliven,
        eller sanker druer som er igjen
        når vinhøsten er slutt.
    14 Men noen stemmer i
        og jubler over Herrens velde.
        De roper av glede i vest:
    15 «Dere i øst, gi Herren ære!
        Pris navnet til Herren, Israels Gud,
        på øyene og kystene!»
    16 Fra jordens ende hører vi sanger
        til Den Rettferdiges pris.
Den siste trengsel
Men jeg må si: Jeg forgår!
        Ve meg, jeg går til grunne!
        Ransmenn raner,
        ja, ransmenn raner og herjer.
    17 Det blir gru og grav og garn
        for deg som bor på jorden.
    18 Den som flykter for det grufulle ståk,
        han skal falle i graven,
        og den som kommer seg opp av graven,
        skal bli fanget i garnet.
        For lukene i det høye er åpnet,
        og jordens grunnvoller skjelver.
    19 Jorden sprekker og revner,
        jorden vakler og knaker,
        jorden skaker og skjelver.
    20 Jorden raver som en drukken mann
        og svaier som vaktmannens skur.
        Synden ligger tungt på den,
        den faller og reiser seg ikke mer.
    21 Den dagen skal Herren straffe
        himmelens hær i det høye
        og jordens konger her nede.
    22 De skal samles som fanger i et hull,
        stenges inne i et fengsel
        og langt om lenge få sin straff.
    23 Da skal månen blyges og solen skjemmes;
        for Herren, Allhærs Gud, er konge
        på Sion-fjellet og i Jerusalem,
        og viser sin herlighet for sine eldste.

Jes 24,4 viser til Hos 4,3Jes 24,8 viser til Jer 7,34Jes 24,13 viser til Jes 17,5-6Jes 24,18 viser til Jer 48,44, Am 5,19Note Den dagen: Herrens dag.Jes 24,22 viser til 2 Pet 2,4Jes 24,23 viser til Åp 4,4Forrige kapittel 

emt kapitel 24

Kommentar #7

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Vel

Publisert over 11 år siden

hvis en legger sammen alle numrene til versene kommer en vel opp i en viss sum, det er forresten eneste sum jeg kan oppdage, jeg tror ikke Bibelen har oppgitt noe årstall? Jeg bruker ofte å vise til Luk.21. når fanatismen blir for stor, dersom en forstår noe av det som står der, burde det ringe en bjelle for noen.

Luk.21 bruker lignelsen om fikentreet og alle andre trær, når de springer ut er det vår og sommeren snart nær. Den lignelsen er vel litt dyp kanskje, men legger en vinn på å forstå den, så er det en veldig god pekepinne.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere