Jan Christensen

20

Kom for alt er ferdig

Publisert: 17. apr 2010

En ny reformasjon er på vei.
Evangeliets lys vil igjen begynne å lyse klarere over Norge, vi har hatt mange vekkelser i Norge.
Vekkelsene kom som følge av at det var mennesker som fikk se evangeliets lys og forkynte evangeliet klart og tydelig.

Evangeliet er gode nyheter, handler om hva Jesus allerede har gjort. Jesus tok ble gjort til synd på korset så vi skulle få del i Guds rettferdighet, er kun ved tro at vi får del i Guds rettferdighet. Ikke gjennom strev, gode gjerninger, egne prestasjoner osv.

Men kun å barnslig tro at Jesus døde på korset og stod opp fra de døde, og fortelle andre om sin tro. Da Jesus døde på korset ropte Han ut med høy røst: "DET ER FULLBRAKT"
Da var alt ferdig, på Gudstjenester i Den Norske Kirke sier de så fint når de feirer nattverd:
"KOM FOR ALT ER FERDIG"

Norge trenger som aldri før å høre budskapet:
KOM ALT ER FERDIG, Jesus har gjort alt for oss alle, når du skal ha vann da bare åpner du vannkrana.  ganle dager måtte folk gå ut å brønnen for å hente vann, i dag er det bare å åpne krana. Det er gjort ett grunnarbeid med rør inn i huset så det er enkelt å få vann.

Slik har og Jesus gjort grunnarbeidet da Han døde på korset, Han er bare en enkel bønn unna.
Alle dem som påkaller Herrens navn (JESU NAVN) skal bli frelst.
Er så enkelt at vi ofte gjør det vanskelig.

Broderlig hilsen
Jan Christensen
http://ordet.info/index.php?name=nettside_1.html

1 liker  
Kommentar #1

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: KOM FOR ALT ER FERDIG

Publisert over 11 år siden
.Alle dem som påkaller Herrens navn (JESU NAVN) skal bli frelst.Er så enkelt at vi ofte gjør det vanskelig.Broderlig hilsenJan Christensenhttp://ordet.info/index.php?name=nettside_1.html

 Svar:

 Ikkje alle som seier til meg: Herre, Herre! skal koma inn i himmelriket, men dei som gjer det Far min i himmelen vil. 22 Den dagen skal mange seia til meg: Herre, Herre! Har vi ikkje tala profetord i ditt namn, og drive ut vonde ånder i ditt namn, og gjort mange mektige gjerningar i ditt namn? 23 Då skal eg seia dei beint ut: Eg har aldri kjent dykk. Gå bort frå meg, de som gjer urett!

Ta dykk i vare for dei falske profetane! Dei kjem til dykk i saueham, men innvendig er dei grådige ulvar.

Men de skal ikkje la nokon kalla dykk rabbi; for det er éin som er læraren dykkar, og de er alle sysken.  9 Og kalla ikkje nokon her på jorda far; for de har berre éin Far, han som er i himmelen..

"For om de som kristne har tusen lærarar, har de ikkje mange fedrar. Det var eg som vart FAR DYKKAR i Kristus Jesus då eg gav dykk evangeliet 1 Kor 4,15

Kommentar #2

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

jeg er i himmelen

Publisert over 11 år siden

allerede

så får dere andre debattere

hvor mange frosker det er plass til i en brønn

eller engler på et hosteskaft

Kommentar #3

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Re: Kom for alt er ferdig

Publisert over 11 år siden

Veldig bra, Jan. Når vi hører disse andre to innleggene, så er det virkelig behov for vekkelse i dette landet. Religiøsiteten florer som aldri før. Mennesker som aldri har opplevd Jesus, bare gjennom loven og gjennom andre religiøse opplevelser synser i vei med sine teser. Kommer det ikke vekkelse er jeg redd at mange går fortapt. Det eneste navnet som kan redde mennesker å komme ditt, er navnet Jesus.

Langesæter skriver følgende hvor han bruker PAULUS:  "For om de som kristne har tusen lærarar, har de ikkje mange fedrar. Det var eg som vart FAR DYKKAR i Kristus Jesus då eg gav dykk evangeliet 1 Kor 4,15

Hvorfor skulle du nå bruke Paulus? Du har jo påstått hele tiden at han er en vranglærer, så hvorfor siterer du ham?

Kommentar #4

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Re: Kom for alt er ferdig

Publisert over 11 år siden

Hvorfor skulle du nå bruke Paulus? Du har jo påstått hele tiden at han er en vranglærer, så hvorfor siterer du ham?

 Svar.

Ja,du forstod det-:

...kalla ikkje nokon her på jorda far; for de har berre éin Far...

". Det var eg som vart FAR DYKKAR ,.... eg gav dykk evangeliet 1 Kor 4,15

http://www.theologyonline.com/forums/archive/index.php/t-8741.html

(stealing) "I robbed other churches, taking wages of them, to do you service." II Cor 11:8

(boasting) "Since many are boasting in the way the world does, I too will boast." II Cor 11:18

(speaking NOT on behalf of Lord) "That which I speak, I speak it not after the Lord, but as it were foolishly, in this confidence of boasting" II Cor 11:17

(trickery and deceit) "Yet, crafty fellow that I am, I caught you by trickery!" II Cor 12:16

Kommentar #5

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: jeg er i himmelen

Publisert over 11 år siden
17.04.10 kl. 22:34 skrev robert ommundsen:

allerede

så får dere andre debattere

hvor mange frosker det er plass til i en brønn

eller engler på et hosteskaft

Svar:

Robert.

Det er kjekt du er med her , men eg har ofte vanskeleg for å fylgja deg i dine tankebanar.

 http://trollibus.blogspot.com/

Kva vil du me skal svara på det du skreiv øverst???

Kommentar #6

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

gal mann i vinden

Publisert over 11 år siden

er en blogg med bilder

og tekst

det øverste er et dikt

og skal vel ikke svares på

det er en personlig blogg ikke et debattforum

jeg har og dikt

på poteten flyr

Kommentar #7

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

Sant

Publisert over 11 år siden

Takk for gode nyheter:)

Det er akkurat hva vi trenger å høre ,så enkelt og så sant.

Dårlige nyheter er det jo nok av.

Kommentar #8

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

RE: "Kom for alt er ferdig"

Publisert over 11 år siden

Det var visst ikke hele teksten og forståelsen som kom fram i denne overskriften, resten må en vel selv utgrunne: Joh.19.28:  Derefter, da Jesus visste at nu var alt fullbragt, forat Skriften skulde opfylles, sier han: Jeg tørster.

Hvis en mener at alle skriftene og det som står i dem er fullbrakt, er vel alt bare vel og bra, men jeg tror de aller fleste vil finne et og annet som ikke er fullbragt og oppfylt, og det er vel nærmest en ønsketenkning? Hva er fullbragt? Ordet har flere andre ord som dekker den samme betydnig, en behøver ikke være så ensporet? Hva med det er fullført? Hvilken betydning legger Jesus i disse ordene? Er det ikke "Guds rike har kommet" Kom!

Men fortsatt ligger alle kirkegårder fulle, og ikke en har kommet ennå? Heldigvis taler Bibelen litt mer forklarende om framtiden, og taler om frukt, Rom.15.12:

Og atter sier Esaias: Det skal komme det Isais rotskudd, han som reiser sig for å herske over hedninger; på ham skal hedningene håpe. 13 Men håpets Gud fylle eder med all glede og fred i eders tro, så I kan være rike på håp ved den Hellige Ånds kraft! 14 Men også jeg, mine brødre, har den visse tro om eder at I av eder selv er fulle av godhet, fylt med all kunnskap, i stand til også å formane hverandre; 15 men allikevel har jeg til dels skrevet eder noget djervt til for atter å påminne eder, efter den nåde som er mig gitt av Gud, 16 at jeg skal være Kristi Jesu offerprest for hedningene, idet jeg prestelig forvalter Guds evangelium, forat hedningene kan bli et velbehagelig offer, helliget ved den Hellige Ånd. 17 Derfor har jeg min ros i Kristus Jesus, i min tjeneste for Gud; 18 for jeg vil ikke driste mig til å tale om annet enn det som Kristus har virket ved mig for å føre hedningene til lydighet, ved ord og gjerning, 19 ved tegns og underes kraft, ved Åndens kraft, så at jeg fra Jerusalem og rundt omkring like til Illyria har fullt kunngjort Kristi evangelium, 20 dog så at jeg satte min ære i å forkynne evangeliet, ikke der hvor Kristus allerede var nevnt, forat jeg ikke skulde bygge på fremmed grunnvoll, 21 men, som skrevet er: De som ikke har fått budskap om ham, skal se, og de som ikke har hørt, skal forstå. 22 Derved især er jeg blitt hindret fra å komme til eder; 23 men nu, da jeg ikke lenger har rum i disse land, men i mange år har hatt lengsel efter å komme til eder, 24 håper jeg å få se eder på gjennemreisen når jeg drar til Spania, og få følge av eder dit når jeg først i nogen mon har hatt godt av eder. 25 Men nu drar jeg til Jerusalem i de helliges tjeneste. 26 For Makedonia og Akaia har villet gjøre et sammenskudd for de fattige blandt de hellige i Jerusalem. 27 De har så villet, og de står også i gjeld til dem; for har hedningene fått del i deres åndelige goder, da er de også skyldige til å tjene dem med de timelige. 28 Når jeg da har fullført dette og lagt denne frukt i deres hender, vil jeg dra derfra gjennem eders by til Spania, 29 og jeg vet at når jeg kommer til eder, skal jeg komme med en fylde av Kristi velsignelse. 30 Men jeg formaner eder, brødre, ved vår Herre Jesus Kristus og ved Åndens kjærlighet at I strider sammen med mig i eders bønner for mig til Gud, 31 forat jeg må utfries fra de vantro i Judea, og mitt ærend til Jerusalem må tekkes de hellige, 32 så jeg kan komme til eder med glede, om Gud så vil, og få vederkvege mig sammen med eder. 33 Fredens Gud være med eder alle! Amen.

Kommentar #9

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE:

Publisert over 11 år siden
Hvis en mener at alle skriftene og det som står i dem er fullbrakt, er vel alt bare vel og bra, men jeg tror de aller fleste vil finne et og annet som ikke er fullbragt og oppfylt, og det er vel nærmest en ønsketenkning? Hva er fullbragt?

Svar:

Jesus er komen FYRSTE GONG. Det er oppfyllt.

Det er forklara i vårhøgtidene.

http://www.youtube.com/watch?v=duW3RWKatek&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=OBaPAhdKLQo&feature=related

Det er nedskrive i 3 Mosebok 23.

http://www.youtube.com/watch?v=lEulQJmdbfA&feature=related

No gjenstår dei 3 siste festane-hausthøgtidene .

http://www.youtube.com/watch?v=U2o3FIfwEFg&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=taqpkihUYeg&feature=related

Dei viser alt ved Jesu andre kome.

Kommentar #10

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

RE: RE: RE:

Publisert over 11 år siden
18.04.10 kl. 23:56 skrev Torstein Langesæter:Hvis en mener at alle skriftene og det som står i dem er fullbrakt, er vel alt bare vel og bra, men jeg tror de aller fleste vil finne et og annet som ikke er fullbragt og oppfylt, og det er vel nærmest en ønsketenkning? Hva er fullbragt?

Svar:

Jesus er komen FYRSTE GONG. Det er oppfyllt.

Ok!? Når skjedde dette? ):

Matt.1.21-23: og hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus; for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Men alt dette skjedde forat det skulde opfylles som er talt av Herren ved profeten, som sier: Se, en jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og han skal kalles Immanuel, det er utlagt: Gud med oss.

Jes.7.14-16: Derfor skal Herren selv gi eder et tegn: Se, en jomfru blir fruktsommelig og føder en sønn, og hun gir ham navnet Immanuel. Fløte og honning skal han ete ved den tid han skjønner å forkaste det onde og velge det gode; for før gutten skjønner å forkaste det onde og velge det gode, skal det land hvis to konger du gruer for, ligge øde.

Hvilket land ble lagt øde på Jesu tid, hvis du mener noe med det du påstår kan du også se til å svare?

Kommentar #11

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Konsekvensutredning

Publisert over 11 år siden
19.04.10 kl. 11:59 skrev Kjell Kristensen:18.04.10 kl. 23:56 skrev Torstein Langesæter:Hvis en mener at alle skriftene og det som står i dem er fullbrakt, er vel alt bare vel og bra, men jeg tror de aller fleste vil finne et og annet som ikke er fullbragt og oppfylt, og det er vel nærmest en ønsketenkning? Hva er fullbragt?

Svar:

Jesus er komen FYRSTE GONG. Det er oppfyllt.

Ok!? Når skjedde dette? ):

Matt.1.21-23: og hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus; for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Men alt dette skjedde forat det skulde opfylles som er talt av Herren ved profeten, som sier: Se, en jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og han skal kalles Immanuel, det er utlagt: Gud med oss.

Jes.7.14-16: Derfor skal Herren selv gi eder et tegn: Se, en jomfru blir fruktsommelig og føder en sønn, og hun gir ham navnet Immanuel. Fløte og honning skal han ete ved den tid han skjønner å forkaste det onde og velge det gode; for før gutten skjønner å forkaste det onde og velge det gode, skal det land hvis to konger du gruer for, ligge øde.

Hvilket land ble lagt øde på Jesu tid, hvis du mener noe med det du påstår kan du også se til å svare?

Dette er et ganske typisk eksempel på at når jeg hevder ting ut fra Skriften om ting som enda ikke har skjedd, så får jeg motsigelser mot det uten et eneste grunnleggende bevis, kun vedkommendes solide overbevisning. Når jeg da parerer med bibelvers som har tilknytning til hverandre som beviser min påstand, blir det stille, for så og komme med nye påstander i en annen debatt, og beviset mitt er glemt igjen og ikke tatt til følge, hva skal en kalle en slik holdning? Unnlatenhet? Eller en dårlig forståelse av andres oppdagelser, og tekstutredelser?

Jeg venter faktisk snart på en tilståelse på at det går an å feiltolke Bibelen selv i dag med alle de hjelpemidler som finnes for å komme til bunns i dem. Hva er det som gjør 5 enkle bibelvers så spesielle at det ikke lar seg gjøre å besvare et veldig enket spørsmål, når skjedde dette? Er det innholdet i disse versene som forvirrer? Ja, da er det sannelig ikke lett å besvare hvordan og når Jesu levde, når det som skulle ha skjedd for 2000 år siden egentlig ikke har skjedd! Da synes jeg det er værre å være like påståelig i andre sammenhenger etterpå som har samme relevanse og utgangspunkt. Kanskje det snart er på tide med å be om en forklaring på hvorfor en mener slik en gjør? Er et fordi en ønsker å lage sin egen bibelhistorie og bare bruker de bibelvers som måtte passe inn for den tro en måtte ønske å skape for seg selv og andre?

En bør være så pass årvåken når en er med i et debattforum at en er klar over at hvis en tidsramme ikke passer inn på et sted, så forskyves hele tidsrammen, dette gjelder for Torstein som hele tiden prøver å innbille andre at tidsregningen slutter i 2028, og så kan han ikke engang svare på et enkelt spørsmål som jeg stiller, når skjedde dette? Er det ikke litt flaut å fortsette med de samme utlegninger, da du vel må begripe at det er skriften som har rett og ikke du?

Kommentar #12

Henrikke Wilhelmsen

0 innlegg  70 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Jeg hang meg opp i de samme ordene sist gang jeg hørte dem i kirka, " for alt er ferdig". Ordene hang ved meg etter det og har ennå ikke sluppet. Jeg ble plutselig glad av de uten å ha tenkt en tanke, og fordi jeg ble glad lurte jeg på hvorfor. Jeg tenkte da at det har noe med ansvar å gjøre og at jeg kanskje bekymrer meg helt uten grunn. Alt er allerede gjort rede for så jeg trenger ikke tenke meg til noe, men få svar fra Gud. Jeg er ikke nødt til å gjøre noe spesielt fordi alt er i orden. Jeg trenger ikke å bære byrden av ansvar for at verden og jeg har ondskap i seg. Jeg trenger ikke å bære skam men la Gud oppløse den for meg. Jeg trenger ikke lage paradis på jorda, rette opp i noe, fordi paradis er allerede eksisterende.  Jeg kan ta imot det jeg trenger når jeg trenger det.

Jeg har lagt listen for høyt. Det er nok mye stolthet i det som er godt å slippe.

Så er ordene " kom, for alt er ferdig", noe man har funnet på på bakgrunn av Jesu ord på korset (fullbragt)?

Paradis er tilgjengelig for deg nå. Det er bare å ta det imot. Og ikke tvil på at du er verdt det. Jesus led for å gi deg tilgang til det.

Kommentar #13

Henrikke Wilhelmsen

0 innlegg  70 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Tilføyelse til min kommentar:

Alt er ferdig så glem prestasjonsangst og redselen for ikke å presetere nok. Ikke la frykten drive deg.

Å være den perfekte tjener er det dummeste prosjektet jeg noen gang har startet. Det ligger mye redsel i det. Vi trenger derimot å innse hvor lite det er å frykte og dermed tjene på naturlig vis.

Kommentar #14

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Minner meg litt om Esau

Publisert rundt 9 år siden
Henrikke Wilhelmsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg hang meg opp i de samme ordene sist gang jeg hørte dem i kirka, " for alt er ferdig".

som ble helt utkjørt og sliten (ferdig) :Han sa til Jakob: «La meg få sette til livs noe av det røde du har der; for jeg er helt utkjørt!» Derfor kalte de ham Edom.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere