Bjørn Roger Rasmussen

17

Kristne stjeler som ravner!?!

Publisert: 22. mai 2009

Min påstand: Kristne organisasjoner stjeler som ravner!

Min begrunnelse ut fra den kjennskap jeg har til kristne organisasjoner:

- Oppkopiering av noter og sangtekster uten å ta hensyn til opphavsrett.

- Ukritisk bruk av ting fra nettet uten å ta hensyn til eiendomsretten.

- Visning av både det ene og det andre på "storskjerm" (projektor) ute å ta hensyn til rettigheter.

- Bruk av bilder i diverse sammenhenger uten innhenting av tillatelse fra fotograf (dette har jeg selv opplevd opptil flere ganger!).

- LAN party i kristen regi. Det er neppe mulig å hindre at slike samlinger blir benyttet til massiv piratkopiering.

- Bruk av video- og DVD - filmer samt musikk fra CD-plater eller MP3 i møter uten at det på forhånd blir sjekket om slik bruk er tillatt.

- Er all programvare installert på datamaskiner i menighetslokaler utstyrt med lovlig programvare som man har betalt for og ikke bare ulovlig kopiert?

Selvsagt kjenner jeg til at en del menigheter og organisasjoner har sluttet avtalen mellom KA og Kopinor som omhandler kopiering og digital bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale. Imidlertid er ikke alle organisasjoner og menigheter med i denne eller tilsvarende avtaler.

Er dette helt bra at kristne organisasjoner og menigheter bevisst stjeler? Hva med signaleffekten overfor de utenfor menighetene?

Fullstendig innlegg er tilgjengelig i min private blogg (lenke).

Kommentar #1

Knut Heidelberg

39 innlegg  283 kommentarer

Kanksje innlegget tjener på å fokusere større?

Publisert rundt 12 år siden

Det er aldri bra at noen stjeler. Det du peker på er ikke begrenset til kristne organisasjoner, men noe du finner i svært mange sammenhenger. Det er ikke bra i det hele tatt, men det er ikke alltid så bevisst som du vil ha det til. Kanskje innlegget ditt gjør seg bedre hvis du reiser problemstillingen på et generelt grunnlag, og ikke stigmatiserer en gruppe? Dette er jo ikke begrenset til kristne organisasjoner alene. Men som sagt, bra er det ikke.

Kommentar #2

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

RE: Kristne stjeler som ravner!?!

Publisert rundt 12 år siden

Ravner og kristne har nok det til felles at de ikke alltid er like gode på forståelsen av Ditt og Mitt når det gjelder copyrights.

Men jeg trodde faktisk i min naivitet at dette var avklart forlengst, da akkurat denne problematikken ble tatt opp på bred basis etter introduksjonen av projektorer i menigheten. Men jeg skal innrømme at jeg fortsatt ofte spør meg selv når sang og musikk fra CDer spilles for en forsamling: Har de virkelig lov til dette?

La oss håpe at mange sangforfattere og komponister har samme filosofi som oss bloggere på Verdidebatt: Vi gjør det for å bli hørt, og forventer ingen takk tilbake i noen form. Vårt Land har sågar sikret seg retten til uten vederlag å videreformidle mine tvilsomme innlegg på storskjerm på Karl Johan om de ønsker.

 

Kommentar #3

Harald Korneliussen

25 innlegg  672 kommentarer

Kopiering = tyveri

Publisert rundt 12 år siden

Dette er da ikke noe som har med kristne å gjøre. Det er vel heller slik at ALLE grupperinger i samfunnet har liten forståelse for synspunktet at kopiering er tyveri (med ett selvfølgelig unntak: De som ønsker å tjene penger på denne måten selv), og at det følgelig er så ille.

Er det ukristelig? Tja, kanskje. Men det er vel enda mer ukristelig å ta betalt for kristelige sanger og tekster. Dueselgerne i tempelet oppfylte en nødvendig funksjon, og de skaffet vel bare såvidt til sitt levebrød på den måten, men allikevel var ikke Jesus nådig over det de gjorde. Ikke dermed sagt at vi bare skal kopiere i vei. Nei, de får få sin lønn - hvis det er det de vil ha.

Copyright er en - muligens nødvendig - innskrenkning for at produsenter skal få betalt. Men det er like fullt en innskrenkning i spredningen av innholdet, budskapet.

Det er mange, mange som ønsker å leve på å være kunstnere, og de færreste vil klare det. Ville det ikke vært bedre om noen av dem ga opp det spinkle håpet om noen kroner fra TONO, og heller fokuserte på å nå flest mulig? Selv for artister som først og fremst ønsker egen berømmelse må da dette være et godt valg, men det er et enda bedre valg for artister med høyere budskap å formidle.

Kommentar #4

Morten Lossius

1 innlegg  28 kommentarer

Bomskudd

Publisert rundt 12 år siden

Jeg er ikke helt enig i samtlige av dine påstander. For det første vil jeg bemerke at tittelen din er feil.. Innlegget ditt handler ikke om tyveri men brudd på åndsverkloven. Det er et viktig skille rettslig sett. Å bryte åndsverksloven er like fullt et lovbrudd, men det har andre strafferammer og regler.

Enkelte av dine bekymringer er i mange tilfeller lov. Gjengivelse av skriftlige verk er tillat så lenge en følger riktige siteringsregler og oppgir opphavsmann for verket.

Vedrørende fildeling så er det lov å kopiere et lovlig fremstilt eksemplar og ikke involverer 3dje part.. Om en for eksempel tar opp en tv-serie og kopierer denne til en venn så er det faktisk lov. Det er dog ikke lov å "knekke" kryptering som er ment å beskytte verket, men en kan kreve at den fjernes for å fremstille lovlig kopi.

Når det dog gjelder offentlig fremvisning av verk er det nok litt flere skyldige, men her og er det gråsoner når det gjelder størrelse på forsamling, hvor privat den kan regnes osv.

 

Så stjeler kristne som ravner? Nei

Blir det begått brudd på opphavsrett? I flere tilfeller er det nok fare for det ja.

 

Kommentar #5

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

copyright

Publisert rundt 12 år siden

Er teksten over 70 år gammel kan man fritt sitere så mye man vil. Ellers gjelder den såkalte referatretten der man kan sitere mindre deler av en tekst. Ellers gjelder opphavsretten like mye på internett som i de trykte medier.

§ 1 slår fast at den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket, og at det bl.a gjelder skrifter av alle slag.

Jfr.§ 2 gir opphavsretten enerett til å råde over åndsverket ved bl.a å gjøre det tilgjengelig for almenheten.

§ 3 sier at opphavsmannen har krav på å bli navngitt.

Samtidig finnes det unntaksbestemmelser, blant annet den såkalte "sitat-retten" som fremkommer i § 20.

 


 

 

 

Kommentar #6

Morten Lossius

1 innlegg  28 kommentarer

flere lover

Publisert rundt 12 år siden

§ 12. Når det ikke skjer i ervervsøyemed, kan enkelte eksemplar av et offentliggjort verk fremstilles til privat bruk

 

Til bruk i "instutisjoner" gjelder dog § 19 med henvisning til §36 om at lisens må foreligge.,  Hvor en menighet går fra privat sammenheng til "institusjon" kan vel diskuteres.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere