Helge Evjen

241

Ministaten Israel og arabisk okkupasjon.

Publisert: 11. apr 2010

Arabia er arabernes historiske utgangspunkt.  Det er det eneste området i verden som arabere med rette kan kalle sitt.  Den arabiske halvøy har areal som India og den har en unik rikdom i oljeforekomster.  Hvis oljerikdommen hadde vært fordelt likt blant innbyggerne, så hadde hver enkelt araber i Arabia hatt verdens høyeste levestandard og areal som er fire ganger høyere enn hver inder har.

Historia har vist, og viser dessverre fortsatt, at arabere har ført og fører en klar imperialistisk politikk med å legge under seg nye områder.  Tydelig har dette vist seg i hele midtøstenregionen og i Afrika der undertrykkelse av urfolket fortsetter den dag i dag.  I de landene som er underlagt arabere, bor det om lag 300 millioner mennesker.  Av disse er om lag 70 millioner ikke-arabere.  Det er urbefolkningen.  Kurderne er urfolket nord i Eufrat-Tigris-området.  Berberne er urfolket i Nord-Afrika.  Kopterne er urfolket i Egypt.  Jødene er urfolket i Judea og omland (Vestbredden).  Maronittene er urfolket i Libanon.

Det er ikke nok med at arabere har tatt disse områdene, men de fører også en bevisst politikk for å utslette urfolkets kultur og rettigheter.  Det er den arabiske kultur, det arabiske språk og den arabiske religionen som skal gjelde.  Dette er arabisk/muslimsk imperialisme – og det er den som er innført med hard hand.

Araberes okkupasjon av Midtøsten, Nord-Afrika og Spania tok noe over hundre år fra år 633.  I denne perioden ble nesten halvparten av urbefolkningen utryddet og resten ble mer og mindre tvangsislamisert.  Det var Karl Martel og hans folk som stanset framrykningen i Sør-Frankriket i år 732.  Hvis ikke det hadde skjedd, kan nok store deler av Europa i dag vært under islam.

Store områder ligger i dag under araberne, i alt mellom 13 og 14 millioner kvadratkilometer.  Og midt i dette området ligger ei demokratisk lita øy, Israel, på størrelse med et norsk fylke og som utgjør bare noe over 21000 kvadratkilometer.  Arabere har lagt beslag på 638 ganger mer areal enn jødenes vesle land - der det har bodd jøder lenge før araberne kom.  Og likevel har ikke inntrengerne fått nok, men skal også ha jødenes område.

Det er mange som helt er inntatt av den arabiske og islamske strategi for å få ødelagt jødestaten.  Og det er ikke så rart.  Araberne har styrke i sin posisjon som oljeleverandør.  Derfor har deres syn og holdninger gjennomslagskraft også innen FN.  Og mediene har i stor grad falt for den islamske/arabiske strategi.  Jødenes stat står ofte helt alene i sin kamp for å overleve.  Det er ikke alltid like enkelt.

Kommentar #1

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

RE: Ministaten Israel og arabisk okkupasjon.

Publisert rundt 12 år siden

Stater og rikers herredømme har bølget frem og tilbake gjennom århundrene. Å bruke maurernes oppsiktsvekkende ekspansjon på sekshundre-tallet, lenge før vår egen historie ble nedtegnet (Snorre), som et argument i f.h.t. dagens sitausjon i Midtøsten, er søkt og lite relevant, spør du meg.

Jeg har tidligere tilkjennegitt min sympati for staten Israel og jødenes rett til landet innerst i Middelhavet, men jeg er kritsik til de som er ukritisk til landets gjøren og laden i ett og alt. Du er blant disse, Helge. Det er leit synes jeg. Det reduserer mye av det du skriver, som ellers er firnuftig, til noe ensporet og lite troverdig.

Forøvrig begår du vel egentlig også en annen "synd". Du kommenterer Per Elias sitt innlegg med et nytt innlegg. En av vd.no sine uskrevne lover er at slikt skal man strengt tatt ikke gjøre.

Kommentar #2

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: Ministaten Israel og arabisk okkupasjon.

Publisert rundt 12 år siden
11.04.10 kl. 00:40 skrev Helge Evjen:

 Helge Evjen gjer seg nytte av det primitive synspunktet at motstandarar er ein homogen masse. Det fører med seg at 750000 palestinarar mista hus, heim, nasjonalitet og menneskeverd, det var den arabike verda og muslimane.

Dette er vel ikkje i tråd med norske juridiske retningslinjer? Og ei heller kristne moralske og etiske retningsllinjer?

Det vert ofte samanlikna med maurarane sine erobringar, Sverge si erobring av Jemtland, Herjedalen og Båhuslen og Tyskland sin okkupasjon, men felles for alle desse erobringane er at erobraren ikkje jaga dei erobra folkeferda frå landområde, hus og heim i vesentlig grad. Det var vel også årsaka til at den islamske erobringa gjekk så raskt.

Zionistane derimot tek sikte på å skape eit stor-Israel for jødar, og berre jødar! Andre religiøse grupper sliki som muslimar og kristne, vert etter evne pressa ut av området. Jøde er eit religiøst begrep, ikkje etnisk, la det vere klart! 

Kommentar #3

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

RE: RE: Ministaten Israel og arabisk okkupasjon.

Publisert rundt 12 år siden
11.04.10 kl. 01:01 skrev Arne D. Danielsen:

Stater og rikers herredømme har bølget frem og tilbake gjennom århundrene. Å bruke maurernes oppsiktsvekkende ekspansjon på sekshundre-tallet, lenge før vår egen historie ble nedtegnet (Snorre), som et argument i f.h.t. dagens sitausjon i Midtøsten, er søkt og lite relevant, spør du meg.

Jeg har tidligere tilkjennegitt min sympati for staten Israel og jødenes rett til landet innerst i Middelhavet, men jeg er kritsik til de som er ukritisk til landets gjøren og laden i ett og alt. Du er blant disse, Helge. Det er leit synes jeg. Det reduserer mye av det du skriver, som ellers er firnuftig, til noe ensporet og lite troverdig.

Forøvrig begår du vel egentlig også en annen "synd". Du kommenterer Per Elias sitt innlegg med et nytt innlegg. En av vd.no sine uskrevne lover er at slikt skal man strengt tatt ikke gjøre.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svar:

Problemet er den politiske del av islam, som lever i enkelte muslimske retninger i dag like sterkt som i sin tid i maurerne.  Islam har som kjent flere retninger – og grupperinger innenfor hver retning.  Den ledende sunni-retningen utgjør 80-90 prosent.  Og nettopp i denne sunni-retningen er det sterke krefter som mener at de har rett til å kontrollere andre folk i verden, inkludert sjia-muslimer.

 

Krigersk jihad, slik det dominerer Det muslimske brorskap, Islamsk Jihad, Hizbollah, Hamas og andre, har skapt store problemer også for muslimer.  Jihadgruppene kalte Egypts president Sadat for en vantro, en som hadde avveket fra islams sanne tro og lære.  Han ble som kjent myrdet 6.oktober 1981 fordi at han hadde akseptert Israel.  Mye, svært mye blod har runnet, ikke minst har det gått ut over arabere sjøl – alt på grunn av fanatismen som støtter seg til tolkingen av krigsherren Muhammed budskap.

 

Det er ikke bare jødestaten Israel som har problemer med fanatikerne innenfor islam, det har araberne sjøl også.  Religion og politikk er i islamske land innvevd i hverandre – og i like sterk grad som Muhammed ikke bare var en religiøs leder, men også klart en krigsherre og politiker.

 

 

(Danielsen mener jeg begår ”synd”:  Ja, jeg gjør nok det.  Av og til ”synder” jeg temmelig bevisst.  Bedre er jeg ikke.  Dessverre.)

Kommentar #4

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

RE: RE: Ministaten Israel og arabisk okkupasjon.

Publisert rundt 12 år siden
11.04.10 kl. 01:20 skrev Elias Per Vågnes:"Zionistane derimot tek sikte på å skape eit stor-Israel for jødar, og berre jødar! Andre religiøse grupper sliki som muslimar og kristne, vert etter evne pressa ut av området. Jøde er eit religiøst begrep, ikkje etnisk, la det vere klart!" 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svar:

Jeg forfolder meg til den sekulære staten Israel i dag.  Og da blir det temmelig meningsløst å komme med slike påstander som overfor.

Enhver annen stat i området, inkludert selvstyremyndighetene og Hamas, har en offisielt etablert religion, islam, og diskriminerer både i lov og praksis ikke-muslimer, og spesielt jøder.  Israel derimot er i praksis en sekulær stat som er religiøst og rasemessig pluralistisk med religionsfrihet for alle.  Israel gir selvfølgelig også plass for arabere som statsborgere.  Dette i motsetning til den palestinske staten Jordan, som utrykkelig forbyr jøder å bli borgere der – og dette til tross for at det har bodd jøder i området lenge før araberne kom.

 

Det er en fordel om Vågnes holder seg til saken og ikke oppkonstruerer forhold som ikke er til stede.

Kommentar #5

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

RE: RE: Ministaten Israel og arabisk okkupasjon.

Publisert rundt 12 år siden
11.04.10 kl. 01:01 skrev Arne D. Danielsen:

"Forøvrig begår du vel egentlig også en annen "synd". Du kommenterer Per Elias sitt innlegg med et nytt innlegg. En av vd.no sine uskrevne lover er at slikt skal man strengt tatt ikke gjøre."

---

Selv fikk jeg påtale av Helge fordi han mente jeg i et kort innlegg avvek for mye fra trådstarters tema... "Hold deg til saken", var den korte ordren. Antagelig hadde jeg tråkket på ømme israeltær.

Nylig ble antall atombomber Israel har til disposisjon anslått til mellom 100 og 300. Dette er Helge i stand til å kalle en "ministat".

Jeg tror ikke jeg skal komme med noen kommentarer på hans øvrige raljeringer, men er hjertens enig med Arnes synspunkter på Helges betraktninger av historien. Skulle vi følge samme logikk, bør 300 millioner amerikanere vende tilbake til sine opprinnelige røtter på andre kontinenter, og USA overlates til Sioux, Apache og andre indianerstammers etterkommere.

Kommentar #6

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

RE: RE: RE: Ministaten Israel og arabisk okkupasjon.

Publisert rundt 12 år siden
11.04.10 kl. 09:40 skrev Leif Gullberg:

Nylig ble antall atombomber Israel har til disposisjon anslått til mellom 100 og 300. Dette er Helge i stand til å kalle en "ministat".

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svar:

Om tallene overfor er rett eller gale, har jeg ikke kjennskap til.  Men det er selvfølgelig en årsak til at Israel har vært helt nødt til å bygge opp et sterkt forsvar.  Dessverre.

Kommentar #7

John David Didriksen

0 innlegg  71 kommentarer

Israels atomvåpen

Publisert rundt 12 år siden

Mener Helge Evjen at alle land i verden som har behov for et sterkt forsvar bør bygge seg opp et våpenlager med et tresifret antall atomvåpen? I så fall får vi en svært utrygg verden...

Kommentar #8

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: RE: RE: Ministaten Israel og arabisk okkupasjon.

Publisert rundt 12 år siden
11.04.10 kl. 09:34 skrev Helge Evjen:11.04.10 kl. 01:20 skrev Elias Per Vågnes:"Zionistane derimot tek sikte på å skape eit stor-Israel for jødar, og berre jødar! Andre religiøse grupper sliki som muslimar og kristne, vert etter evne pressa ut av området. Jøde er eit religiøst begrep, ikkje etnisk, la det vere klart!" 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeg forfolder meg til den sekulære staten Israel i dag.  Og da blir det temmelig meningsløst å komme med slike påstander som overfor.

Du veit langt betre. Israelsk lov har aldri vore sekulær og aldri gitt like rettar uansett rase eller religion. Det same gjeld dages støttegrupper av jødar og kristensionistar. Det er bokstavtru ytterliggåande religiøse grupper som er drivkrafta i okkupasjonen av Palestina.

Kommentar #9

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

urbefolkning

Publisert rundt 12 år siden

ja det bodde vel mest jøder

i jødeland

etter at abrahams erobrere hadde drept de andre

Kommentar #10

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

RE: Israels atomvåpen

Publisert rundt 12 år siden
11.04.10 kl. 13:21 skrev John David Didriksen:

Mener Helge Evjen at alle land i verden som har behov for et sterkt forsvar bør bygge seg opp et våpenlager med et tresifret antall atomvåpen? I så fall får vi en svært utrygg verden...

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svar:

Jeg går ut fra at du kjenner til de mange forsøk på å utslette jødestaten.  Det er da selvfølgelig årsaken til at Israel dessverre har vært nødt til å bygge opp et sterkt forsvar.  Israel har et ansvar for trygghet for sine borgere - også de arabiske borgerne.

Kommentar #11

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Ministaten Israel og arabisk okkupasjon.

Publisert rundt 12 år siden
11.04.10 kl. 13:21 skrev Elias Per Vågnes:Du veit langt betre. Israelsk lov har aldri vore sekulær og aldri gitt like rettar uansett rase eller religion. Det same gjeld dages støttegrupper av jødar og kristensionistar. Det er bokstavtru ytterliggåande religiøse grupper som er drivkrafta i okkupasjonen av Palestina.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svar:

Ja, dette er ditt syn, Elias.  Men det er mye som mangler på at det er i samsvar med virkeligheten.

Kommentar #12

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

RE: urbefolkning

Publisert rundt 12 år siden
11.04.10 kl. 14:18 skrev robert ommundsen:

ja det bodde vel mest jøder

i jødeland

etter at abrahams erobrere hadde drept de andre

 --------------------------------------------------------------------------------------------

Svar:

Uttalelsene over er bare et eksempel på at den israelfiendtlige islamsk/arabiske strategien for å få folk til å vende seg mot jødestaten, har slått igjennom.

Kommentar #13

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

jødestat for 2000 år siden?

Publisert rundt 12 år siden

urbefolkning dreier seg om dem som opprinnelig bor

i et område

var det jøder i det fremtidige jødeland

da abraham kom dit

var han slitt mot filisterne og de andre

som bodde der

da abraham fra kuwait erobret landet?

Kommentar #14

Egil Meinich Misje

0 innlegg  130 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Ministaten Israel og arabisk okkupasjon.

Publisert rundt 12 år siden
11.04.10  skrev Elias Per Vågnes:


Du veit langt betre. Israelsk lov har aldri vore sekulær og aldri gitt like rettar uansett rase eller religion. Det same gjeld dages støttegrupper av jødar og kristensionistar. Det er bokstavtru ytterliggåande religiøse grupper som er drivkrafta i okkupasjonen av Palestina.

«Allah kommer til å straffe Israel» sier Tyrkias president.

Når du "vart fødd på nytt" 37 år gammel, gikk du da inn i en nøytral sone eller støtter du Tyrkias president?

Kommentar #15

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

RE: jødestat for 2000 år siden?

Publisert rundt 12 år siden
11.04.10 kl. 14:45 skrev robert ommundsen:

urbefolkning dreier seg om dem som opprinnelig bor

i et område

var det jøder i det fremtidige jødeland

da abraham kom dit

var han slitt mot filisterne og de andre

som bodde der

da abraham fra kuwait erobret landet?

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svar:

Begrepet "urfolk" kan selvsagt være tema for tebatt.  Og en kan gå helt tilbake til Adam og Eva.  Men innledningen på denne tråden henspeilte på det folket som bodde i Midtøsten og Nord-Afrika da islams krigshær feide inn over områdene.

Sentralt i denne debatten er den stadig angrepne jødiske ministaten som aldeles ikke får være i fred og som er helt nødt til å bygge opp et sterkt forsvar for å verne om sine innbyggere.  Og så blir også det galt og brukes mot jødestaten.  På en lignende måte har jødene gjennom tidene vært forfulgt, plaget og forsøkt utryddet - det siste av européere.  Det er klart det er paralleller her.

Kommentar #16

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: Ministaten Israel og arabisk okkupasjon.

Publisert rundt 12 år siden
11.04.10 kl. 14:32 skrev Helge Evjen:11.04.10 kl. 13:21 skrev Elias Per Vågnes:Du veit langt betre. Israelsk lov har aldri vore sekulær og aldri gitt like rettar uansett rase eller religion. Det same gjeld dages støttegrupper av jødar og kristensionistar. Det er bokstavtru ytterliggåande religiøse grupper som er drivkrafta i okkupasjonen av Palestina.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svar:

Ja, dette er ditt syn, Elias.  Men det er mye som mangler på at det er i samsvar med virkeligheten.

 Vel, Helge, det er vel i religiøse forsamlinger en oftest beveger seg utenfor virkeligheten. Og indoktrinert med GT forsvinner også orienteringsevna. Kristensionister er ikkje noko unntak, tvertimot!

Kommentar #17

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ministaten Israel og arabisk okkupasjon.

Publisert rundt 12 år siden
11.04.10 kl. 19:09 skrev Elias Per Vågnes:   Vel, Helge, det er vel i religiøse forsamlinger en oftest beveger seg utenfor virkeligheten. Og indoktrinert med GT forsvinner også orienteringsevna. Kristensionister er ikkje noko unntak, tvertimot!

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svar:

Du er nok mye belastet med vrangforestillinger.  Nå er det et kristne som stemples.

Kommentar #18

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ministaten Israel og arabisk okkupasjon.

Publisert rundt 12 år siden
11.04.10 kl. 19:15 skrev Helge Evjen:11.04.10 kl. 19:09 skrev Elias Per Vågnes:   Vel, Helge, det er vel i religiøse forsamlinger en oftest beveger seg utenfor virkeligheten. Og indoktrinert med GT forsvinner også orienteringsevna. Kristensionister er ikkje noko unntak, tvertimot!

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svar:

Du er nok mye belastet med vrangforestillinger.  Nå er det et kristne som stemples.

 Nei, kristne er noko heilt anna. Eg skreiv kristensionistar. Ei gruppe som med total forakt for internasjonale retningslinjer for folkeslag sine retter, opptrer som ein heiagjeng når det gjeld dei brotsverka Israel gjer mot sine medmenneskje, enten det er på Lillehammer eller i Palestina. Den som ikkje ser det, vender det blinde auge til. dobbeltmoralen er grenselaus!

Kommentar #19

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ministaten Israel og arabisk okkupasjon.

Publisert rundt 12 år siden
11.04.10 kl. 21:56 skrev Elias Per Vågnes:"- dei brotsverka Israel gjer mot sine medmenneskje, enten det er på Lillehammer eller i Palestina. Den som ikkje ser det, vender det blinde auge til. dobbeltmoralen er grenselaus!"

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svar:

Selvfølgelig kan Israel gjøre feil på lik linje med en hver annen nasjon.  Israel er den eneste nasjon i Midtøsten som fungerer som en rettsstat.  Sammenlignet med ethvert land i verden som opplever tilsvarende trusler, terrorforsøk og andre farer er Israels menneskerettighetsrulleblad bra.  Og det er nettopp på et slikt trusselgrunnlag Israels handlemåte må vurderes.  Israel er en rettsstat med et godt fungerende demokrati og rettsvesen.  Den israelske høyesterett, som også har arabiske dommere, er blant de aller beste.  Gjentatte ganger har både armé og regjering rettet seg etter kravene fra rettsvesenet.  Israel er blant de beste land når det gjelder rettigheter for kvinner, homofile, fysisk og mentalt handikappede m.m. 

 

Da er det også naturlig å spørre:  Hvordan er det med menneskerettighetene i mange muslimske/arabiske stater og samfunn?  Og her bør en også ta med selvstyremyndighetene på Vestbredden og Hamas i Gaza.   Og hvordan er det med menneskerettighetene i andre mer og mindre totalitære samfunn?

 

Det er den vesle demokratiske jødiske ministaten som hele tida skal tas – mens andre mange ganger verre stater og samfunn går fri.  Det er dette som er dobbeltmoral.  Men det kan være mer – ofte kan det gå over til ren antisemittisme.  Og akkurat dette forholdet har vært oppe i samfunnsdebatten i den senere tid.  Kanskje er det slik at Israel er i ferd med å bli den nye ”jøden” – den som får skylda for det meste gale som skjer.

Kommentar #20

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ministaten Israel og arabisk okkupasjon.

Publisert rundt 12 år siden
11.04.10 kl. 22:52 skrev Helge Evjen:

 Eg meiner du blandar snør og bartar. Det er no ein gong slik at internasjonal lov gjev rett til å jage sakelause menneske frå hus og heim fordi leiarane deira ikkje er guds beste born. Sjølv den amerikanske krigsføringa har som mål å take vare på rettssikkerheita til sivile. Der vondskap skal straffast, er prinsippet at det er leiarane for vonde makter som skal straffast(Afghanistan, Irak). Sioniststaten Israel er til liks med Hitler-Tyskland på jakt etter lebesraum. At Israel er eit demokrati som gjer nytte av dødsskvadronar(Lillehammer), endrar ikkje på det. FN har gong på gong slått fast at Israel har brote alle vilkår for oppretting av eit jødisk heimland, men USA set krokfot på alle freisnadar på å yte palestinarane rettferd. Palestinarane er for sionistar, også kristensionistar, pariar fordi dei står i vegen for Stor-Israel.

At USA har mest forståing for dei metodane Israel gjer nytte av, har kan hende si rot i at USA nytta dei same metodane då dei rana indianarane for deira verdiar. Då vart det vel også hevda at Bibelen gav ryggdekning for brosverka mot heidningar. Og det er vel heidningar palestinarane også er?

Kommentar #21

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Israel - verdens syndebukk.

Publisert rundt 12 år siden

Det er mange som har svært vanskelig for å akseptere at den vesle jødestaten skal få oppleve å leve i fred og sikkerhet som andre stater.  Denne staten har fra dag én vært utsatt for flere forsøk på tilintetgjørelse.  Og verden har ikke brydd seg.  Araberstatene er mange og sterke.  Oljen, som alle er avhengige av, er deres desidert sterkeste våpen.  Og det som burde være en fredsorganisasjon tvers gjennom, FN, har dessverre mer og mindre latt seg bruke mot jødestaten.  (Denne organisasjonen har som kjent flertall av ikke-demokratiske stater.)

 

Flere ganger har palestinaaraberne vært tilbudt egen stat.  Men like mange ganger har de selv avslått en slik løsning.  Grunnen er så enkel at de ikke vil akseptere en jødisk stat i området.  Dette er det egentlige problemet.  Jødene, som har vært et fordrevet folk i tusener av år, og som har vært forsøkt utryddet, skal ikke få fotfeste med egen liten stat i deres historiske område.

 

Det er ikke bare Elias som viser en frenetisk tendens til å leite etter feil ved jødestaten.  Det er en klar tendens hos svært mange.  Tida burde nå være inne til å slutte å jakte på feil hos en bestemt ministat (mens andre store forbrytere går fri), for så å forstørre disse ut over alle proporsjoner, både i forhold til Israels egne positive prestasjoner og i forhold til andre lands svikt.  Israel er blitt verdens nye ”jøde”, verdens syndebukk – som skal beskyldes og forfølges i ett og alt.  Det er vanskelig å komme utenom en slik konklusjon.

Kommentar #22

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: Israel - verdens syndebukk.

Publisert rundt 12 år siden
12.04.10 kl. 08:54 skrev Helge Evjen:

 Det er mange som har svært vanskelig for å akseptere at den vesle jødestaten skal få oppleve å leve i fred og sikkerhet som andre stater. 

Israel er ein stat som er oppretta ved vald. Dei er i dag verdas 5. sterkaste krigsmakt. Stikk i strid med vilkåra FN sette for oppretting av eit jødisk heimland, rana dei til seg palestinsk eigedom og etter evne reinska området for andre trusretningar. FN har ikkje hatt makt eller mynde til å sette ein stoppar for denne uretten avdi USA ser nytten av å bruke Israel som eit bruhaud i Midtausten. Israel er tufta på vald og den sterkaste sin rett. Dei har bukta og begge endane. Dei har ikkje nokon plan om å slutte fred før dei har nådd sine mål. Og der er det langt att.

Flere ganger har palestinaaraberne vært tilbudt egen stat?

Er det ein vits? Du meiner vel postadresse på Antigua?

Det er ikke bare Elias som viser en frenetisk tendens til å leite etter feil ved jødestaten.

Leiter frenetisk etter feil ved Israel? Det må ver nok ein vits. Israel si framferd under sionistisk styre sørger for ein endelaus faktastraum som stadfestar vondskap. Bileta av israelske borgarar på picknic som nyt synet av israelske soldatar som raserer Gaza, seier meir enn tusen ord! Såg du ikkje den reportasjen? Eller meiner du reportasjen var oppkonstruert av jødehatarar?

Israel er blitt verdens nye ”jøde”, verdens syndebukk – som skal beskyldes og forfølges i ett og alt.  Det er vanskelig å komme utenom en slik konklusjon.

Israel ynskjer å gje inntrykk av å vere verdas syndebukk. Dei brotsverka Israel står for, er vel dokumentert for alle som ikkje har forlest seg på GT. Israel er verdas 5. sterkaste krigsmakt og denne fordelen har dei nytta til fulle. Kvar dag grafsar dei til seg nye delar av okkupert område, stikk i strid med internasjonale juridiske retningslinjer og FN-vedtak. Diverre er det slik at det sionistiske Israel, ein stat som samvetslaust gjer seg nytte av dødsskvadronar, gjer krav på representere alle jødar i verda. Dermed vert dei israelske brotsverka som i dag skjer i augene på alle med kjenner evnen til å kjenne  empati og som legg brett på menneskerettar. Diverre vert skulda for sionistiske brotsverk overført til det som vert rekna for jødisk kultur. Palestinske flyktningar nærer naturleg nok eit jødehat. Det har dei grunn for. Det som er vansklegare å forstå ut frå realitetar, er det intense palestinarhatet kristensionistar dyrkar og ved eit kvart høve gjev uttrykk for. Dei som nyttar uttrykket "palearabarar" er som regel også ein glødande palestinar hatar, ofte i Jesu namn.

Jødane som folkeslag har aldri vore rikare, tryggare og hatt større makt enn i dag. Det bur fleire jødar i USA enn i Israel. Der har dei ei sterk hand både på pengemakta og statsmakta. Det er uråd å verte valgt til USA sin president dersom ein har det jødiske Amerika mot seg. Dette skapar ein arroganse hjå israelske styresmakter ein ikkje tidlegare har sett maken til noko som kjem til syne ved måten dei audmjukar den amerikanske presidenten.

Til liks med alle andre trusretningar, ynskjer eg også alle tilknytt den jødiske kulturen, alt godt. Men det er ikkje det same som å godta israelske brotsverk slik kristen sionistane er meistrar til. Dersom Israel pressar på med sin erobringspolitikk, vil dei før eller seinare møte veggen, Og dei har vel ikkje tenkt å nytte atomvåpen i Palestina? 

Kommentar #23

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

RE: RE: Israel - verdens syndebukk.

Publisert rundt 12 år siden

Ang. Vågnes innlegg over:

Et godt råd er å sette seg bedre inn i historien før en fyrer løs en tirade av negative ukvemsord og vendinger mot Israel.

Kommentar #24

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: RE: RE: Israel - verdens syndebukk.

Publisert rundt 12 år siden
12.04.10 kl. 11:16 skrev Helge Evjen:

Ang. Vågnes innlegg over:

Et godt råd er å sette seg bedre inn i historien før en fyrer løs en tirade av negative ukvemsord og vendinger mot Israel.

12.04.10 kl. 11:16 skrev Helge Evjen:

Ang. Vågnes innlegg over:

Et godt råd er å sette seg bedre inn i historien før en fyrer løs en tirade av negative ukvemsord og vendinger mot Israel.

 Eg vågar å påstå at når det gjeld den sionistiske invasjonen i Palestina, så har eg samla meg rimelig bra kunnskap dei siste 40 år, både historia både før og etter 1948. Det er vel typisk for den som ikkje har noko å fare med, generelt å skulde motparten for å vere kunnskapslaus.  Det er klinkande klart at mine kunnskapar har hol, men eg søkjer ikkje å forvrengje historia slik kristensionistane har som spesialitet.

Eg vart tilliks med så godt som alle på min alder oppflaska til å verte sionist. Kart over palestina og merittetne til Moses og israelittane indoktrinert som ei solskinshistorie fordi nedslakting av jødane sine fiendar skjedde med guds vilje. Slagord som: Der arabaren trør sin fot, der vert det ørken! Eit folk utan land til eit land utan folk, osv. Under eit opphald i Israel, fekk eg ein israelsk gjengjeldelsesaksjon tett innpå livet. Det vekte meg! Som så mange andre nordmenn som dreg til Palestina i samband med arbeidsoppdrag, kom eg til Israel som sionist og forlet landet som humnist. Å vere "vitne" til kynisk sionistisk brutalitet mot "untermenschen", har gravd djupe spor i minnet og synet på den sionistiske rørsla, der den israelske politikken den gongen å gjengjelde tidobbelt. Aldri gløymer eg ei kvinne som sat i ein bomba flyktningeleir med sitt døde småbarn i armane. Norske aviser gjenga drapet på israelske borgarar i detalj, medan drapet på palestinske flyktningar vart gjengitt som beskjedne sekkepostar.

Eg er glad for at eg ikkje var meir umenneskleg enn at også palstinsk blod, og urett mot dette folket, gjer inntrykk på meg. Det same kan vel ikkje seiast om kristensionistane. Det er mi erfaring, at på desse folka som til dagleg meiska seg med Jesu blod, gjer ikkje palstinarblod større inntrykk enn fiskeblod på ein sunnmøring.

I dag er denne stemninga i ferd med å snu. Fleire og fleire nordmen oppdagar at også palestinarane er menneskje med rett på vern mot voldsmenn. Av Israels vener og den sionitiske rørsla, vert dette hevda å vere jødehat. I motsetning til palestinarhat er ikkje jødehat stuereint i desse kretsane som fylgjer guds ord! Men så besto då Jahve sitt fyrste presteskap av 1000 sone- og brodarmordarar. Er dette ogå historieforfalskning?

Kommentar #25

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Israels militære styrke

Publisert rundt 12 år siden
12.04.10 kl. 09:52 skrev Elias Per Vågnes:

Israel er ein stat som er oppretta ved vald. Dei er i dag verdas 5. sterkaste krigsmakt.

Det er mange meiningar om dette. Dei som er sterkt kritiske til Israel, vil gjerne understreke kor militært sterk denne staten er, særleg i høve til palestinarane og næraste grannelanda. Så seint som i fjor skreiv professor i samtidshistorie ved Høgskulen i Volda, Oddbjørn Melle, i ein kronikk i Sunnmørsposten at Israel er ”ei av verdas sterkaste militærmakter”. I eit motinnlegg hevda eg at han i så fall ikkje kunne ha tatt med i vurderinga kva areal, folketal, råvarer og produksjonsevne har å seie for militær styrke. Det er mogleg at kjelda hans var Nils Butenschøn, som media og intellektuelle held for fremste eksperten på Midtausten, iallfall her til lands. I "Drømmen om Israel" (1984; utgitt på nytt i 2006) skriv Butenschøn at Israel er den 4. sterkaste militærmakt i verda.

På nettstaden www.globalfirepower.com/  blir Israel i dag rangert på 11. plass blant nasjonane når det gjeld militær styrke. Andre internasjonale rangeringar gjev Israel omlag same plassen. Dette kan vere rett for ein kortvarig militær konflikt, men i det lange løp er det faktorane eg har nemnt ovanfor (areal, folketal, råvarer og industriell produksjonskapasitet), som blir avgjerande, og då må nok Israel nøye seg med ein endå meir beskjeden plass.


Kommentar #26

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Israel - verdens syndebukk.

Publisert rundt 12 år siden

Kommentar til Vågnes sine innlegg:

 

Et godt råd til Vågnes:  Glem dette som du kaller ”kristensionistar”!   Prøv å se med liberale øyne på jødestaten.  Og da må det kunne gå an å erkjenne at også Israel har rett til å leve innenfor sikre og trygge grenser.  Denne rettighet, som er en selvfølge for andre stater, har jødestaten ennå ikke fått oppleve.  Innbyggerne der, enten det nå er jøder eller arabere, har hele tida fra dag én levd med terror og trusler om utslettelse mot seg.  Nå har Egypt og Jordan på papiret godkjent en jødisk stat.  Men spesielt innenfor Egypt er det stor motstand mot det – og president Sadat måtte som kjent bøte med livet på grunn av denne aksepten.

 

Og så er det en fordel å kjenne historia såpass at en har registrert at palestinerne flere ganger har avvist en tostats- eller tohjemsløsning, da dette betydde en aksept av Israel som jødisk stat.  Peelkommisjonen foreslo i 1937 en egen palestinsk stat ved siden av en egen jødisk stat.  Jødene aksepterte Peels delingsplan, mens araberne nokså bestemt avviste den og krevde at hele Palestina skulle være under arabisk styre – også innbefattet det som seinere ble Israel.  Araberne krevde dessuten at størstedelen av den jødiske befolkningen skulle ut av området.

 

Tilbud om egen palestinsk stat fikk palestinaaraberne ikke bare i 1937, men også i 1917, 1948 og i 2000.  Og alle gangene ble det avvist av de palestinske lederne.  Men hvem er det som får skylda for at det ennå ikke er blitt en ny palestinsk stat (Jordan har palestinskflertall fra før av)?  Jo det er selvfølgelig jødene og Israel.  Også norske medier kjører denne linjen mot Israel.  Dette er skammelig!

 

Det er trist at forholdene er slik at Israel har vært helt nødt til å bygge opp et sterkt militært forsvar.  Men truslene og forsøkene på å tilintetgjøre jødestaten har vært så mange og så sterke at Israel ikke har hatt noe annet valg.

Kommentar #27

Thomas K

1 innlegg  115 kommentarer

Til Vågnes

Publisert rundt 12 år siden

Jeg ser du stadig sammenlikner Israel med Hitler-Tyskland. Dette er groteskt og historieløst. Jeg anbefaler at du tar en tur til konsentrasjonsleirene i Tyskland og Polen. Hvis det er for langt, kan du ta en tur til Holocaustmuseet her i Oslo. Deretter kan du avgjøre om palestinerne blir behandlet på samme måte av Israel som jødene ble behandlet av nazistene. Jeg håper du får din egen og dine barns skyld at du får deg en ikke så rent liten tankevekker.

Kommentar #28

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: Til Vågnes

Publisert rundt 12 år siden
12.04.10 kl. 15:41 skrev Thomas Kleivenes:

 Dette er groteskt og historieløst. Jeg anbefaler at du tar en tur til konsentrasjonsleirene i Tyskland og Polen. Hvis det er for langt, kan du ta en tur til Holocaustmuseet her i Oslo. Deretter kan du avgjøre om palestinerne blir behandlet på samme måte av Israel som jødene ble behandlet av nazistene. Jeg håper du får din egen og dine barns skyld at du får deg en ikke så rent liten tankevekker.

 Jeg ser du stadig sammenlikner Israel med Hitler-Tyskland.

Eg veit ikkje akkurat kva du sikter til, men tidvis vert eg konfrontert med utsagn som samanlikner palestinarane sin motstandskamp med Hitler-Tyskland, og ikkje minst det volsomme muslimske hatet mot jødar. Då er det greitt å minne om at det er kristne brotsverk mot jødane, slik som Holocaust, som ragar høgast med omsyn til brotsverk styrt av jødehat. Er det rett at palestinarane skal betale for brotsverk som det kristne europa har påført det jødiske folket?

Eg har aldri sagt at det sionistiske Israel har påført palestinarane brotsverk av ein slik dimensjon som det kristne har stått for. Holocaust er berre det siste av ei lang rekkje rabiate kristne brotsverk mot jødane. Men tilliks med Hitler-Tyskland under siste verdskrig så er Israel ein okkupant som som herjar med ei forsvarslaus befolkning. Israel er eit typisk døme på eit offer som vart overgripar. 

Jeg anbefaler at du tar en tur til konsentrasjonsleirene i Tyskland og Polen. Hvis det er for langt, kan du ta en tur til Holocaustmuseet her i Oslo

Eg har vel aldri drege i tvil dei forferdelege brotsverka det kristne Europa har påført det jødiske folket. Men å nytte dei 6 millionar offera som enda gjdsel på europeiske åkrar som påskot  for brotsverka sionistar påfører palestinarane, det må vel kallast hån mot offera for Holocaust. Kva for moral er det å la palestinarane betale for brotsverk utførd i det kristne Europa?

Jeg håper du får din egen og dine barns skyld at du får deg en ikke så rent liten tankevekker.

Eg vil ved høve avlegge Holocaustmuseet ei vitjing og i ein stille krok late kuldkjensla sige inn over meg for dette fælslege brotsverket. Eg var for ung til å kunne haldast ansvarleg, men som nordmann må eg dele på den skulda for den del av brotsverkt som Norge stod for. Dei einaste som heilt ut er uskuldige når det gjeld Holocaust er vel palestinarane. Og når eg fyrst er i Holocaustmuseet, vil også mine tankar gå til dei som lid undertrykkjing og urett i Palestina, fyrst og fremst dei som må bu i verdas største konsentrasjonsleir, Gaza.

Tankjevekkar for mine borns skuld? Den yngste er 43 år og for lengst myndig. Mi takk for omtanke går til deg så tårene spring or auge. Skal det vere patetisk så skal det vere patetisk.

Kommentar #29

Thomas K

1 innlegg  115 kommentarer

Til Vågnes

Publisert rundt 12 år siden

Hva jeg sikter til? Les dine egne innlegg!

"Sioniststaten Israel er til liks med Hitler-Tyskland på jakt etter lebesraum."

Senere bruker du ordet "Untermensch". Du trekker inn Hitler og tillegger israelerne hans retorikk. Det er groteskt! Og patetisk.

Jeg har vært i flere konsentrasjonsleirer, men aldri i Gaza. Hvis jeg en gang drar dit, skal jeg huske å se etter gasskamrene og krematoriene.

Fatah kaller huset til den tidligere stormuftien i Jerusalem, Haj Amin al Husseini, for et historisk minnesmerke. En mann som samarbeidet med Hitler og beundret ham. Så hvis du skal trekke noen linjer til nazismen, kan du begynne der.

Kommentar #30

Torleiv Haus

76 innlegg  3323 kommentarer

Intervju med Masab Yousef

Publisert rundt 12 år siden

Det gjør inntrykk å lese og høre Masab Yousefs vitnesbyrd om hvordan han forlot islam og ble en kristen. Som sønn av en Hamas leder vet han mer enn de fleste hva han snakker om når det gjelder konflikten mellom Israel og palestinerne.  Han er kritisk til Hamas, men også til måten Israel førte i krigen i Gaza på.  Intervjuet som Israels TV gjorde med ham er det mulig å se her: http://www.ynet.co.il/english/articles/0,7340,L-3859260,00.htm

Ved å google hans navn er det mulig å finne mye informasjon om Masab Yousef.

Kommentar #31

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: Israels militære styrke

Publisert rundt 12 år siden
12.04.10 kl. 14:30 skrev Per Steinar Runde:

Eg jobbar seriøst med svaret. Det kjem på strengen " Stormakta Israel – fødsel og ekspansjon ". for det er der diskusjonen høyrer heime.

Kommentar #32

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: Til Vågnes

Publisert rundt 12 år siden
12.04.10 kl. 23:39 skrev Thomas Kleivenes:

Hva jeg sikter til? Les dine egne innlegg!

"Sioniststaten Israel er til liks med Hitler-Tyskland på jakt etter lebesraum."

Senere bruker du ordet "Untermensch". Du trekker inn Hitler og tillegger israelerne hans retorikk. Det er groteskt! Og patetisk.

Jeg har vært i flere konsentrasjonsleirer, men aldri i Gaza. Hvis jeg en gang drar dit, skal jeg huske å se etter gasskamrene og krematoriene.

Fatah kaller huset til den tidligere stormuftien i Jerusalem, Haj Amin al Husseini, for et historisk minnesmerke. En mann som samarbeidet med Hitler og beundret ham. Så hvis du skal trekke noen linjer til nazismen, kan du begynne der.

 Eg jobbar seriøst med svaret. Det kjem på strengen " Stormakta Israel – fødsel og ekspansjon ". for det er der diskusjonen høyrer heime.

Kommentar #33

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: Intervju med Masab Yousef

Publisert rundt 12 år siden
12.04.10 kl. 23:55 skrev Torleiv Haus:

Det gjør inntrykk å lese og høre Masab Yousefs vitnesbyrd om hvordan han forlot islam og ble en kristen. Som sønn av en Hamas leder vet han mer enn de fleste hva han snakker om når det gjelder konflikten mellom Israel og palestinerne.  Han er kritisk til Hamas, men også til måten Israel førte i krigen i Gaza på.  Intervjuet som Israels TV gjorde med ham er det mulig å se her: http://www.ynet.co.il/english/articles/0,7340,L-3859260,00.htm

Ved å google hans navn er det mulig å finne mye informasjon om Masab Yousef.

 Eg jobbar seriøst med svaret. Det kjem på strengen " Stormakta Israel – fødsel og ekspansjon ". for det er der diskusjonen høyrer heime.

Kommentar #34

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: Israel - verdens syndebukk.

Publisert rundt 12 år siden
12.04.10 kl. 15:34 skrev Helge Evjen:

Kommentar til Vågnes sine innlegg:

 

Et godt råd til Vågnes:  Glem dette som du kaller ”kristensionistar”!   Prøv å se med liberale øyne på jødestaten.  Og da må det kunne gå an å erkjenne at også Israel har rett til å leve innenfor sikre og trygge grenser.  Denne rettighet, som er en selvfølge for andre stater, har jødestaten ennå ikke fått oppleve.  Innbyggerne der, enten det nå er jøder eller arabere, har hele tida fra dag én levd med terror og trusler om utslettelse mot seg.  Nå har Egypt og Jordan på papiret godkjent en jødisk stat.  Men spesielt innenfor Egypt er det stor motstand mot det – og president Sadat måtte som kjent bøte med livet på grunn av denne aksepten.

 

Og så er det en fordel å kjenne historia såpass at en har registrert at palestinerne flere ganger har avvist en tostats- eller tohjemsløsning, da dette betydde en aksept av Israel som jødisk stat.  Peelkommisjonen foreslo i 1937 en egen palestinsk stat ved siden av en egen jødisk stat.  Jødene aksepterte Peels delingsplan, mens araberne nokså bestemt avviste den og krevde at hele Palestina skulle være under arabisk styre – også innbefattet det som seinere ble Israel.  Araberne krevde dessuten at størstedelen av den jødiske befolkningen skulle ut av området.

 

Tilbud om egen palestinsk stat fikk palestinaaraberne ikke bare i 1937, men også i 1917, 1948 og i 2000.  Og alle gangene ble det avvist av de palestinske lederne.  Men hvem er det som får skylda for at det ennå ikke er blitt en ny palestinsk stat (Jordan har palestinskflertall fra før av)?  Jo det er selvfølgelig jødene og Israel.  Også norske medier kjører denne linjen mot Israel.  Dette er skammelig!

 

Det er trist at forholdene er slik at Israel har vært helt nødt til å bygge opp et sterkt militært forsvar.  Men truslene og forsøkene på å tilintetgjøre jødestaten har vært så mange og så sterke at Israel ikke har hatt noe annet valg.

 Eg jobbar seriøst med svaret. Det kjem på strengen " Stormakta Israel – fødsel og ekspansjon ". for det er der diskusjonen høyrer heime.

Kommentar #35

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: Israel - verdens syndebukk.

Publisert rundt 12 år siden
14.04.10 kl. 00:39 skrev Elias Per Vågnes:

 Eg jobbar seriøst med svaret. Det kjem på strengen " Stormakta Israel – fødsel og ekspansjon ". for det er der diskusjonen høyrer heime.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svar:

Vel, vel Elias - siden det er du sjøl som kom inn på denne tråden og temaet jeg opprettet, så er det også naturlig at du også fortsetter debatten på samme tråd.

Ha en god dag!

Kommentar #36

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Israel - verdens syndebukk.

Publisert rundt 12 år siden
14.04.10 kl. 09:55 skrev Helge Evjen:14.04.10 kl. 00:39 skrev Elias Per Vågnes:

 Eg jobbar seriøst med svaret. Det kjem på strengen " Stormakta Israel – fødsel og ekspansjon ". for det er der diskusjonen høyrer heime.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svar:

Vel, vel Elias - siden det er du sjøl som kom inn på denne tråden og temaet jeg opprettet, så er det også naturlig at du også fortsetter debatten på samme tråd.

Ha en god dag!

 Du oppretta denne tråden av taktiske årsaker. Det kunne like gjerne ha vore ein kommentar på den strengen eg starta. Du tykkjer nok at din framgangsmåte var eit smart trekk i ein debatt der ein er tom for argument mot mitt innlegg. Og det er vel det som er kjenneteiknet for din debatteknikk, motangrep med tomme påstander og røyklegging av saka si kjerne.

Mvh

Elias Vågnes

Kommentar #37

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Israel - verdens syndebukk.

Publisert rundt 12 år siden
14.04.10 kl. 11:30 skrev Elias Per Vågnes:

"Og det er vel det som er kjenneteiknet for din debatteknikk, motangrep med tomme påstander og røyklegging av saka si kjerne."

Mvh

Elias Vågnes

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svar:

Dette er dine ord, Elias.  Kommentaren fra deg forundrer meg i grunnen ikke det minste.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere