Gunnar Opheim

142

Kristendom og hedenskap

Publisert: 10. apr 2010

Hedensk innflytelse kan sees overalt i kristendommen og med det skiller ikke ”kristendommen” seg ut fra noen trosretninger eller mytologier, alle er og går i ett og det samme. Når da noen som protesterer på dette at ”kristendommen” er hedensk blir de sett på som fundamentalistiske og helst ansett som ekstreme ved at de fremmer en tro som går på tvers av verdens enhet og deres økumeniske arbeid. Alle som nå har bange anelser om hvor dette innlegg bærer hen bør sette seg ned og tenke over dette som har vært, er og kommer til falle. Det er ikke slik at kristendommen har innflytelse på hedenskapen, det skal vi se på her ved å ta for oss hvordan hedenskapen har i fra det hedenske Rom tatt grep om kristendommen og omformet den.

Det var når Romerriket mistet sin innflytelse/makt, romerkirken vokste i makt og slik ble Den Romerske Katolske Kirke til over tid. Måten det skjedde på var at Constantin Den Store blandet hedenskap og kristendom, med dette ble Rom verdens religiøse hovedstad. Det skjedde ved at Constantin flyttet (330 e. Kr.) til Konstantinopel og følgene ble at Biskopen fikk den Yppersteprestelige tittelen Pontifex Maximus av Keiseren. Denne tittelen/ presteskap finner vi i fra Babylons tid frem og igjennom alle rikene Persia til Rom og dette presteskap hadde sine nøkler til himmelen. For Keiseren innehadde denne tittelen makt, prestisje og kraft i riket, i tillegg betyr tittelen brobyggeren imellom jord og himmel.

Dette bilde er i fra Babylonsk tid hvor løven er Ypperstepresten som har nøklene.

I og etter denne tid kom endringene i kristendommen slik: Sabbat til søndag (321- 364), tilbedelse av levninger (337), rosenkransen (366) og messens inntreden (394). Senere etter hedenske Roms fall kom også disse endringer i troen: Evig pine (590), Indulgences, føleri/ hengivenhet? (799), Marie tilbedelse (850), skriftemål (1198), forbud mot bibler (1299), barnedåp (1311) og tradisjon over skriften (1563).     

The Catholic New Advent Encylopedia says this about how the ritual of the rosary began: ...when the Albigensian heresy was devastating the country of Toulouse, St. Dominic earnestly besought the help of Our Lady [Mary] and was instructed by her, so tradition asserts, to preach the Rosary among the people as an antidote to heresy and sin. From that time forward this manner of prayer was "most wonderfully published abroad and developed by St. Dominic whom different Supreme Pontiffs have in various past ages of their apostolic letters declared to be the institutor and author of the same devotion." That many popes have so spoken is undoubtedly true, and amongst the rest we have a series of encyclicals, beginning in 1883, issued by Pope Leo XIII, which, while commending this devotion to the faithful in the most earnest terms, assumes the institution of the Rosary by St. Dominic to be a fact historically established. http://www.newadvent.org/cathen/13184b.htm


Det som er poenget er at når man startet blandingen ble døren åpnet for hedenske ritualer i kristenheten og dermed stjal Pontifex Maximus det kristne navn og lot som om det var sannheten. Man endret tider og lover ved at man fjernet Herrens dag i fra den syvende dag til den første dag og flyttet høytidssabbaten, påsken til hedensk tid, man innførte julen som en kristen høytid som egentlig er en planetguds (Lucifer) fødselsdag og trakk inn tilbedelse av døde, gjenstander, bilder etc. ved at man også fjernet det 2. bud totalt.

Constantins sønn Constantinius fikk makten og han tvang disse hedenske ritualer inn i Romerkirken ved å si: "Whatever I will shall be regarded as canon." J. Gaskin (ed.), Thomas Hobbes, Leviathan (Oxford University Press, 1998):463.

Dennes nevø igjen fikk innføre deler av Mitraisme og dermed var hedenskapen så å si komplett i den kristne kirke.

Her er nøklene fremstilt lagt over ett skjell som i hedensk tid symboliserte kosmos og her under ser vi Mithraismens yppersteprestelige klesordning

Denne fiskeguden finner vi også igjen som guden Jupiter som stupte ned på jordens havoverflate og brakte livet ned til jorden. Når den kom opp etter dukkerten skapte den land og drog livet med seg opp. Vi har også dette forferdelig kunstverk om Mithra som dreper oksen (Jesus/ Gud).

Her sitter man på oksens mens man dreper Ham og slangen er under oksen, hvor denne hugger til for å sette giften i Ham. En skorpion stikker Ham i de edlere deler for liksom å stoppe fremkomsten av Hans slekt. Se større bilde helt nederst for detaljer.Vi ser også soltilbedelsessymboler her.

Historian Will Durant says this about the worship of Ahura-Mazda:

For a while, under Darius II (521-486), [the worship of Ahura-Mazda] became the spiritual expression of a nation at its height...Underneath the official worship of Ahura-Mazda, the cult of Mithra and Anaita—god of the sun and goddess of vegetation and fertility, generation and sex—continued to find devotees; and in the days of Artaxeres II (404-359 BC) their names began to appear again in the royal inscriptions. Thereafter Mithra grew powerfully in favor and Ahura-Mazda faded away until, in the first centuries of our era, the cult of Mithra as a divine youth of beautiful countenance—with a radian halo over his head as a symbol of his ancient identity with the sun—spread throughout the Roman Empire, and shared in giving Christmas to Christianity. Christmas was originally a solar festival, celebrating, at the winter solstice, the lengthening of the day and the triumph of the sun over his enemies. It became a Mithra, and finally a Christian, holy day.  David Pearson, "Do Catholics Worship Cookies?" envoy 7.2 (2003): 14.

I året 538 ga Keiser Justinian ut ett dekret/ offentlig påbud om at Romerkirken var den ultimate makt i alle religiøse spørsmål og Den Romerske Katolske Kirke var ett faktum i holdning og karakter. Dette er altså hva historien forteller oss, spørsmålet vi bør stille oss som troende er om vi er villige til å la Herren lede oss eller om vi skal la denne verden lede oss i vår tro. Jeg velger Herren og velger derfor også å si ifra på denne måten. Mener derfor at vi som Hans folk må velge bort dette avskyelige og med det vise hvem vi tilhører, i åpenbaringens bok blir vi bedt om å komme ut av henne/ Babylon og Babylon står for forvirring! Vi må velge side og hvem vi tilhører, klar tale, klar handling. Håper innlegget hjelper i å avsløre bedragerens metoder som leder mennesket bort i fra sannhetens vei, husk at Herren hjelper enhver der hvor denne er, uansett om man bare evner å ville erkjenne ens egen feilende natur.. 

http://amazingdiscoveries.org/ad-Bible-two-beasts-1-power

http://amazingdiscoveries.org/AD-Bible-Paganism.html

http://amazingdiscoveries.org/AD-ReligiousTerms-Glossary.html#Mithra

http://amazingdiscoveries.org/AD-articles-Bible-Babylon-Counter_Reformation-Scripture.html

http://amazingdiscoveries.org/albums.html?action=album&aid=5423352099049428929&dref=undefined

http://no.wikipedia.org/wiki/Bispelue

http://no.wikipedia.org/wiki/Mithras-kulten


Kommentar #51

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Salig blanding

Publisert over 11 år siden
25.04.10 kl. 21:07 skrev Leif Gunnar Opheim:Merkelig svar, greit du er enig med Kjell eller hvem som helst annen men hvor har du det ifra at jeg ikke sier at Guds rike ikke er av denne verden? Det er jo nettopp det jeg sier, at denne verden er satans sted og at Bahai, DKK, FN med flere arbeider for ham, vitende eller uvitende. Denne verden arbeider for økumenikk, for å samle ateister, humanister og alle slags troende i en eneste smørje. Det, som skriften sier at ikke vil fungere. Jeg tror på Guds rike og tilhører ikke denne verden.

Forhold deg til tråden som handler om sannheten, "kristendom" og hedenskap.

 Når du hevder at det var Gud som risset inn loven på steintavler og ikke Moses, så tyder det på at du setter ett skille mellom Moses og Gud, du gjør denne enheten til to. Moses var en sann mann som du og jeg, han kom til bevissthet, (hans 40 + 40år betyr så uendelig mye mer enn tidsangivelser) aksepterte at han var ett med skaperen, han fikk kontakt med den åndelige verden (som er på innsiden av alle mnsk), og noterte ned 10 hovedgrupper innen kvanteteorien, dette noterte han ned på steintavler ved bruk av innsikt i kvantefeltet.

Dette lå for høyt for folket, Moses knuste tavlene i sinne, besinnet seg og konstruerte opp en "vei" som skulle lede folket fram mot bevissthet (Messiasbevisstet, inne i et land der vi slipper å arbeide i vårt ansikts sved) om åndeverdenen / kvantefeltet. Jesus brukte sin innsikt i intelligensen på cellenivå da han prekte, demonstrerte og hevdet at alle som tror på dette usynlige "riket" kan gjøre seg nytte av det og aldri mer tørste etter denne verdens stimuli (så som religion, kristendom), påbud / forbud er for den som ikke er bevisst hjertets intelligente allvitenhet.

Så lenge mennesker konstruerer opp dette skillet mellom seg og Gud, vil all religion, inkludert kristelighet være hedendom!!  Jesus levde for å rive dette ned, men dèt og ble misforstått laget en ny hedensk variant av, human og koselig til tider, men jævla jævlig mot de som ikke er enig i doktrinene.

Riv ned skillet mellom kristendom og andre religioner, la de være det det er; egenrettferdighet fordi vi er for rike på erfaring og kunnskap til å ville selge alt og krype gjennom nåløyet, (gjennom den døren vi i hvert tilfelle velger, der ingen ser oss og applauderer.)

http://folk.ntnu.no/eirikp/fysikk/spalte.html

 

Kommentar #52

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

leif gunnar

Publisert over 11 år siden

er kanskje en slik person

som ikke vil til himmelen

hvis det er muslimer og buddhister der?

da er ditt indre øyes mur totalt trist

Kommentar #53

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

RE: leif gunnar

Publisert over 11 år siden
26.04.10 kl. 09:37 skrev robert ommundsen:

er kanskje en slik person

som ikke vil til himmelen

hvis det er muslimer og buddhister der?

da er ditt indre øyes mur totalt trist

 Det er akkurat det han vil. Jeg er helt enig med Leif G og det han prøver å fortelle på en mer ydmyk måte uten å gå på personen løs som mange andre har en tendens til, er at det kun er EN vei til himmelen. Hvis noen der ute som kaller seg kristne samtidig som de mener de ikke trenger Jesus alene har lest bibelen etter sine egne lyster.

Kommentar #54

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

RE: RE: RE: Jeg Er = Jahve alene

Publisert over 11 år siden
23.04.10 kl. 14:33 skrev Leif Gunnar Opheim:11.04.10 kl. 15:37 skrev Kjell Haugen:

Med det Kristus gjorde på Korset, hvor han tok alle våre missgjerninger på seg ( i kristus) og at vi gjennom hans blod har fått legedom ( kristus i oss).  Med denne fullkomne nåde og velsignelse er vi I kristus og vi har kristus i oss.  Med denne bakgrunn skal vi representere "Jeg er"/Kristus i alle livets situasjoner og med hans myndighet kan vi med full visshet være hans amasadører.

Skjønner det men hva er dybden i det med Kristus i oss? Hva innebærer Hans offer for oss i vårt reelle liv. For å kunne svare på det må vi se på hva Hans offer gir oss i Frelsen. Frelse er fllstendig gjennopprettelse av mennesket til hva det egentlig skulle være i og med. Det er en legedom som vender seg ifra fallen natur, en vending vekk i fra det gamle og inn i det nye. Jesus la av seg Sin Guddom og ble menneske, med andre ord Han la av seg Sin Guddoms vilje og ble menneske som deg o meg i syndig kjøds likhet/ lignelse (Er lik tegnet, =). I syndig natur la Han av seg Sin påtatte natur, ble prøvd i all likhet med oss og gjorde Sin Fars vilje og av Nåde ble Han frelst for Sin Gudsfrykt. Så hva er da Jeg Er? Jo, det er åp gjøre Jeget mindre en ens neste, det er å dø ifra seg selv for så å gjøre vår Fars vilje, for vår nestes skyld. Jeget er da dødt, fordi det er rett ferd.   


Så snart vi har Kristus i våre hjerter , er vi ikke lenger noe i oss selv.   Vi skal i alt vi gjør og med alt vi sier representere Kristus.    Når vi så på denne måten til enhver tid er hans amasadør har vi også den makt og myndighet han har.  Når vi på denne måten har Kristus i oss er det helt naturlig å følge misjonsbefalingen i Markus 16:17-18.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere